Contact met het netwerk

Zonder netwerk geen COB: we hebben de expertise, kennis, ervaring, visies en energie van onze participanten nodig om concrete resultaten te kunnen boeken. Daarom hechten we veel waarde aan een goede relatie met het netwerk.

Zonder het COB-netwerk groeien initiatieven niet uit tot startup, komen we van startups niet tot projecten en verrijken projecten niet onze kennis over ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik. We prijzen onszelf dan ook gelukkig met een netwerk van zo’n vijftig partijen, uiteenlopend van grote opdrachtgevers, overheden en onderzoeksinstellingen tot ingenieursbureaus, bouwers en toeleveranciers. Om dit netwerk intact te houden en uit te breiden onderhouden we nauwe contacten met alle partijen.

We kunnen onze participanten inhoudelijk en persoonlijk. We volgen de bijzondere verrichtingen van alle partijen en geven hen de ruimte om deze te delen met het netwerk. In de Onderbouwing en Verdieping besteden we bijvoorbeeld veel aandacht aan projecten van participanten en ook op onze evenementen komen de sprekers voornamelijk uit het netwerk.

Daarnaast zijn we voortdurend bezig om nieuwe stakeholders in kaart te brengen en partijen te benaderen voor (nieuwe) initiatieven. Het actief samenbrengen van partijen leidt tenslotte tot oplossingen die vanuit meerdere perspectieven zijn bekeken.

Parallelsessies tijdens het COB-congres 2012. In 2013 vindt het congres plaats op 31 oktober en organiseren we het samen met Geo-Impuls. (Foto’s: Chiel Epskamp)