Actualisatie leidraad Veiligheid ondergrondse bouwwerken

De leidraad Veiligheid ondergrondse bouwwerken beschrijft welke veiligheidsaspecten een rol spelen bij beslissingen over een ondergronds bouwwerk en op welke wijze en wanneer ze van toepassing zijn. De eerste versie werd opgesteld in 1999; momenteel wordt gewerkt aan een update.

Het doel van de leidraad is besluitvormers een helder en actueel kader te bieden om veiligheid op een verantwoorde en geaccepteerde wijze te betrekken bij het maken van een afweging voor ondergrondse bouwwerken. De projectgroep richt zich daarbij op nieuwe inzichten en ontwikkelingen, nieuwe wet- en regelgeving, leidraden die de sector al beheert en nieuwe (technische) mogelijkheden.

Daarnaast worden de ervaringen van betrokkenen met de huidige leidraad en de verwachtingen ten aanzien van de nieuwe leidraad bij de actualisatie betrokken. Indien noodzakelijk kijkt de projectgroep ook naar nieuwe aspecten van veiligheid en het aantal specifieke veiligheidsconcepten dat zal worden vastgesteld. Verder wordt een proces ontwikkeld om er zeker van te zijn dat de leidraad in de toekomst actueel blijft.

Handreiking gereed

Op woensdagmiddag 22 mei 2013 werd de nieuwe handreiking Veiligheid ondergrondse bouwwerken gepresenteerd op het symposium Veiligheid ondergrondse bouwwerken: ieder voor zich…..? van het IFV en het COB. De handreiking geeft praktische, overzichtelijke en eenduidige antwoorden op vragen als: Wie doet wat en wanneer? Welke actuele wet- en regelgeving is van toepassing? Hoe en wanneer af te stemmen met de hulpdiensten?

(Foto: IFV)