Tunnels en veiligheid

Tunnels zijn wellicht de bekendste voorbeelden van ondergrondse bouwwerken. Het begon in Nederland met afgezonken tunnels om watergangen te kruisen, inmiddels worden ook boor- en landtunnels breed toegepast. Ontwikkelingen in de praktijk vragen om ontwikkeling in kennis en kunde. Ook op het gebied van veiligheid: ondergronds is het waarborgen van veiligheid vaak complexer dan boven de grond.

Nederland is specialist in afgezonken tunnels. Toch is er ook op dit gebied nog voldoende bij te leren. Gezien de hoge leeftijd van de meeste Nederlandse zinktunnels, is renovatie bijvoorbeeld een actuele en dringende opgave, waarover nog veel vragen leven. Daarnaast neemt de complexiteit bij het realiseren van tunnels toe: in stedelijke gebieden is het prettig als wegen en spoorlijnen ondergronds gaan, maar er is weinig ruimte om te bouwen en de hinder moet minimaal zijn. We willen in complexere situaties ondergronds bouwen, nog dieper en nog dichter bij de bestaande bebouwing.
>> Lees meer over de langetermijnvisie op tunnels en het tunnelprogramma

Veiligheid is dan ook onlosmakelijk met ondergronds bouwen verbonden. Het werken in de grond heeft al snel effect op de omgeving. Bovendien moet de constructie na oplevering veilig te gebruiken zijn. Dat is op zichzelf al een opgave, maar een bijkomende uitdaging is het vooraf aantoonbaar maken van veilig gebruik, en dat in een complex belangenveld. De laatste jaren leidde dat bij tunnels soms tot problemen. Samen met het netwerk wil het COB ervoor zorgen dat nieuwe tunnels voortaan opengaan zonder gedoe.

Actuele projecten en platforms

Aanpak instandhouding tunnels
T440
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Hoe bedden we beheer en onderhoud tijdens renovatie goed in in het reguliere assetmanagementproces van tunnels?

Onderzoek
Welke eisen stellen we vanuit de beheerders? Hoe continueren we vernieuwing in technologie, werkwijzen, contracten en samenwerkingsvormen?

Resultaat
Een gezamenlijke aanpak.

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Hans Janssens, rol: Coordinator
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Mello Lindner, rol: Projectleider
Aantoonbaar veilig meten en beslissen
R702WP31
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Verkenning ‘Aantoonbaar veilig’ meten Inventarisatie prestatie killers en samenhang faalcriteria veiligheid. PvE beslissingsondersteunend systeem voor bedienaars

Onderzoek
In het kader van betrouwbaarheid en beschikbaarheid speelt de vraag of het nog (aantoonbaar) veilig (betrouwbaar) is een tunnel open te houden (beschikbaar). Als helder is welke data bijdraagt aan ‘aantoonbaar veilig’ dan kan ook verder worden gekeken welke prestatie killers er zijn. Maakt gebruik van de informatie die is vastgelegd bij aantoonbaar veilig en prestatiekillers. Dit geeft een mooie opstap voor het definiëren en invullen van een beslissingsondersteunend systeem voor bedienaars.

Resultaat
1. Vaststelling criteria ‘aantoonbaar veilig’ 2. PvE beslissingondersteunend systeem bedienaar

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Ben van den Horn, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Paul van Laviere, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Projectleider

Installatie Groep Spijkenisse B.V.

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Jan Holsteijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Paul van Putten, rol: Lid

Siemens Mobility BV

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 7
Chek Lee, rol: Lid

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Erik Schermer, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Edwin Luijt, rol: Secretaris

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Okke Sanderink, rol: Lid
Begeleidingscommissie instrumentarium
R701-BI
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Tot 2030 zullen er in Nederland meer dan twintig tunnels gerenoveerd gaan worden; dé kans om kennis op het gebied van tunnelrenovaties sterk te vergroten. Het COB-netwerk wil dit doen door inzichten te borgen en te verrijken door het slim koppelen van data uit tunnelprojecten en externe bronnen. TNO en Deltares gaan hiervoor een systeem opzetten.

Onderzoek
TNO en Deltares hebben de opdracht om voor 27 november een digitale mock-up te presenteren die de kracht van het model demonstreert en het COB-netwerk ervan overtuigt de verdere ontwikkeling te steunen. Voor deze mock-up wordt gebruikgemaakt van (een deel van de) informatie die nu al beschikbaar is.

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Bart Duijvestijn, rol: Secretaris

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Brenda Berkhout, rol: Coordinator
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Hans Janssens, rol: Lid kernteam
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Marije Nieuwenhuizen, rol: Lid kernteam

Deltares

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Jonathan Nuttall, rol: Lid kernteam
Joost Breedeveld, rol: Lid kernteam

DEME Infra NL BV

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Lid kernteam

K_Dekker bouw & infra b.v.

Locatie: Amsterdam, Zekeringstraat 50
Alex Kirstein, rol: Voorzitter

ProRail

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Bert Schouws, rol: Lid kernteam

TNO

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Adri Vervuurt, rol: Lid kernteam
Agnieszka Bigaj-van Vliet, rol: Lid kernteam
Diego Allaix, rol: Lid kernteam
Esra Bektas, rol: Lid kernteam
Willy Peelen, rol: Lid kernteam
Circulaire tunnels
R703-5
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Programma's
Tunnelprogramma

Bijeenkomsten

10-11-2021 - Expeditie circulaire tunnels intervisiesessie 2

09-09-2021 - Expeditie circulaire tunnels intervisiesessie 1

20-05-2021 - Startbijeenkomst circulariteit


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Beaufort Corporate Consulting BV

Locatie: Utrecht, Vliegend Hertlaan 15-97
William van Niekerk, rol: Lid kernteam

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Laura van Heulen, rol: Lid kernteam
Onno Sminia, rol: Coordinator

Dura Vermeer Infra landelijke projecten B.V.

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 100
Steven de Kruijf, rol: Lid kernteam

HaskoningDHV Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Willemijn Drok, rol: Lid kernteam

Landsvrouwe

Locatie: Lingedijk, Kedichem 9
Esther van Eijk, rol: Projectleider
Techniek Nederland

Techniek Nederland

Locatie: Woerden, Korenmolenlaan 4
Alex Kalden, rol: Lid
Michel Wijbrands, rol: Lid
Circulariteit: Hergebruik oogst
R703-5-2
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Een focus op de installaties op de weg van/naar de tunnel en op de installaties in de tunnel. De eerste concrete stappen zetten in wat gewenst wordt: een circulaire infrastructuur in 2030.

Onderzoek
Op basis van de oogstkaarten de oogst van (4) tunnels extrapoleren. Er worden minimaal 3 installaties/onderdelen uit de tunnel benoemt en op detailniveau uitgewerkt hoe we die installaties/onderdelen circulair kunnen benutten.

Resultaat
Materiaalpaspoorten van de geoogste (tunnel)technische installaties + een concept deelplatform (HUB), een werkende digitale omgeving.

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ABB

Locatie: Etten-leur, Mon Plaisir 40
Wilco Romeijnders, rol: Lid
AM Recycling

AM Recycling

Locatie: Rotterdam, Montrealweg 120
Stefan van Alphen, rol: Lid

BAM Infra

Locatie: Culemborg, Plantijnweg 32
Merijn Prinsen, rol: Lid

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Jeroen Ruzicka, rol: Lid
Laura van Heulen, rol: Secretaris

Dura Vermeer Infra landelijke projecten B.V.

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 100
Wout van Oostrum, rol: Lid

ENGIE Infra & Mobility B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Wouter de Bruijn, rol: Lid

Etex Building Performance BV PROMAT B.V.

Locatie: Farmsum, Oosterhorn 32-34
Steven Wante, rol: Lid

Heijmans NV

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Huib Arts, rol: Lid

ICT Netherlands

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Ben Bastiaanse, rol: Lid

NOVENCO Building & Industry

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Ruud van Beek, rol: Lid

ProRail

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Dirk Jan Menger, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Nan Eelman, rol: Lid

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Wolfgang Wieser, rol: Lid
Techniek Nederland

Techniek Nederland

Locatie: Woerden, Korenmolenlaan 4
Alex Kalden, rol: Projectleider

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Edwin Luijt, rol: Lid
VolkerWessels Infra Competence Centre

VolkerWessels Infra Competence Centre

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Sipke Huitema, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Remi van Berkum, rol: Lid
Circulariteit: oogstkaarten
R703-5-1
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Als infra waardevoller wordt om de grondstoffen die het bevat, is het slim dat wat we erin stoppen er ook weer uit kan. Waar wat zit, hoeveel en van wie het is, wordt belangrijke informatie.

Onderzoek
Een oogstkaart renovatietunnels heeft twee hoofdoelen: het inzichtelijk krijgen van de op ons afkomende tunnelerfenis en het helpen van opdrachtgevers en opdrachtnemers van de te renoveren tunnels met hun duurzaamheidsopgave. Het project levert kennis en ervaring met het hergebruiken van geoogste (tunnel)technische installaties, materiaalpaspoorten en een deelplatform (hub).

Resultaat
Op basis van 4 toegekende oogstkaarten informatie ophalen/bekijken en dit verwerken tot een werkwijzer/gestandaardiseerde oogstkaart die door tunnelbeheerders kan worden ingevuld.

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
René Baetings, rol: Lid

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Jeroen Ruzicka, rol: Lid
Laura van Heulen, rol: Secretaris

Dura Vermeer Infra landelijke projecten B.V.

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 100
Steven de Kruijf, rol: Lid

ENGIE Infra & Mobility B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Wouter de Bruijn, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Willemijn Drok, rol: Projectleider

ICT Netherlands

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Ben Bastiaanse, rol: Lid
Rob van Dijk, rol: Lid

NOVENCO Building & Industry

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Ruud van Beek, rol: Lid

OFN Projecten B.V. Innovatie voor onderweg

Locatie: Geldermalsen, De Ooyen 25
Mark Hofman, rol: Lid

ProRail

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Dirk Jan Menger, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Hans Bruinsma, rol: Lid
Rijkswaterstaat Waterbouw en Ecotechniek

Rijkswaterstaat Waterbouw en Ecotechniek

Locatie: Nieuwegein, Archimedesbaan 13
Monique Dorresteijn, rol: Lid

Royal HaskoningDHV

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Thijs Ruland, rol: Lid
Vernes Cost Engineering

Vernes Cost Engineering

Locatie: Ridderkerk, Rosmolen 148
Fred Vernes, rol: Lid
Circulariteit: Verkenning deelplatform
R703-5-3
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Als infra waardevoller wordt om de grondstoffen die het bevat, is het slim dat wat we erin stoppen er ook weer uit kan. Waar wat zit, hoeveel en van wie het is, wordt belangrijke informatie.

Onderzoek
Onderzoeken of een (tunnel)technische installaties HUB deelplatform (een werkende digitale omgeving) kan zijn.

Resultaat
Een virtuele plek waar geoogste (tunnel)technische installaties worden aangeboden.

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Beaufort Corporate Consulting BV

Locatie: Utrecht, Vliegend Hertlaan 15-97
William van Niekerk, rol: Projectleider

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Laura van Heulen, rol: Secretaris

ENGIE Infra & Mobility B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Vera Geluk, rol: Lid
GBN Groep B.V.

GBN Groep B.V.

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Harry Hofman, rol: Lid

Infra Kompas B.V.

Locatie: Driehuis, Wolff en Dekenlaan 21
Arjan Tromp, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Nan Eelman, rol: Lid

Siemens Mobility BV

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 7
Ard van der Kleij, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Remi van Berkum, rol: Lid
Collegiale review OCD-AWA
R540
Status: Lopend
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Onder meer de gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat en Vlaanderen staan voor een grote renovatieopgave. De gemeente Amsterdam heeft haar renovaties ondergebracht in een programma. Voor het operational concept design dat centraal staat hierin, heeft de gemeente de samenwerking gezocht met het COB-netwerk, zodat partijen van elkaar kunnen leren.

Onderzoek
Een expertteam vanuit het COB-netwerk kijkt mee bij het opstellen van het OCD. Er wordt een collegiale review uitgevoerd.

Resultaat
De resultaten worden benut in het tunnelprogramma, bijvoorbeeld in de onderzoeksprojecten en groeiboeken over renoveren van tunnels.

Bijeenkomsten

23-06-2020 - 2e reviewsessie (digitaal) OCD-AWA

11-03-2020 - 1e reviewsessie OCD-AWA


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Capgemini Engineering Altran Netherlands B.V.

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Fred Hilvers, rol: Deelnemer

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Coordinator
Ronald Gram, rol: Projectleider

Covalent B.V.

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Deelnemer

Don Bureau B.V.

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam Metro en Tram

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Toine Vos, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam Metro en Tram Programma Aanpak Wegtunnels-AWA

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Marc Bisscheroux, rol: Deelnemer
Marcel Krikke, rol: Deelnemer
Wim Traa, rol: Contactpersoon

Gemeente Amsterdam Verkeersleiding (Verkeer en Openbare Ruimte)

Locatie: Amsterdam, Dijksgracht 1
Jeroen Schrijver, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Paul van Laviere, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Diederik van Zanten, rol: Deelnemer
Ir. E. W. Worm tunnelveiligheids- advies

Ir. E. W. Worm tunnelveiligheids- advies

Locatie: Apeldoorn, De Jagershuizen 37
Evert Worm, rol: Deelnemer

Peter Juijn teksten

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Redacteur

Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Amsterdam, Burgemeester Stramanweg 100b
Frans de Kock, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Peter Kole, rol: Deelnemer

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management

Locatie: Amsterdam, Buitenveldertselaan 3 - 7
Marcel Veenswijk, rol: Deelnemer
Constructief falen stuurgroep
R701-2
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De laatste jaren is het COB-netwerk steeds vaker geconfronteerd met hiaten in fundamentele kennis ten aanzien van faalmechanismen, bijvoorbeeld bij lekkages, verzakkingen en rotaties van tunnelelementen en onderdelen zoals trekpalen, bewapening en beton.

Onderzoek
Dit vraagt om een aanpak waarbij de inbreng van de tunnelprojecten, wetenschap en experts uit de praktijk blijvend georganiseerd wordt. Het COB-netwerk start daarom een stuurgroep met daaronder, voorlopig, drie subcommissies: Voegen, Deformatie en Degradatie

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Brenda Berkhout, rol: Lid kernteam
Carolina Vermeulen - Lantinga, rol: Secretaris
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

DEME Infra NL BV

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Lid kernteam

Dura Vermeer Infra landelijke projecten B.V.

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 100
Steven de Kruijf, rol: Lid kernteam

Installatie Groep Spijkenisse B.V.

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Jan Holsteijn, rol: Lid kernteam

K_Dekker bouw & infra b.v.

Locatie: Amsterdam, Zekeringstraat 50
Alex Kirstein, rol: Lid kernteam

ProRail

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Rolf Dollevoet, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Lid kernteam

TNO

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Willy Peelen, rol: Lid kernteam

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Erik Schlangen, rol: Lid kernteam
Wout Broere, rol: Voorzitter

Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Lid kernteam
Cybersecurity, vervolg 2021
V163
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Het groeiboek over cybersecurity in tunnels, zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/cybersecurity, moet actueel blijven en worden uitgebreid.

Onderzoek
De werkgroep gaat zich in 2021 richten op nog nader te bepalen aanvullende onderwerpen waarmee het groeiboek zal worden uitgebreid.

Resultaat
Het geactualiseerde groeiboek Cybersecurity in tunnels wordt in december 2021 opgeleverd. zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/cybersecurity

Bijeenkomsten

25-11-2021 - Presentatie Groeiboek Cybersecurity nieuwe versie

Tijdens de bijeenkomst van het Platform Tunnels en veiligheid


02-11-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

19-10-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

14-09-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

13-07-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

01-06-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

20-04-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

23-03-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Laurens Lemaire, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Jack Blok, rol: Deelprojectleider

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Lid

Callas

Locatie: Reeuwijk, Armstronglaan 25
Nick Pfennings, rol: Lid
Peter Freesen, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Arjan Tromp, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator
Croonwolter&dros

Croonwolter&dros

Locatie: Dordrecht, Bunsenstraat 125
Ruud Scholten, rol: Lid

Don Bureau B.V.

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Tom van Tintelen, rol: Lid

ENGIE Infra & Mobility B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Peter Borsje, rol: Lid
Fox-IT part of NCC Group

Fox-IT part of NCC Group

Locatie: Delft, Olof Palmestraat 6
René Valstar, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Metro en Tram

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Wim van Asperen, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeersleiding (Verkeer en Openbare Ruimte)

Locatie: Amsterdam, Dijksgracht 1
Chris Braas, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Tom Versluijs, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Riemer te Velde, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Johannes Braams, rol: Deelprojectleider
ICT Netherlands B.V.

ICT Netherlands B.V.

Locatie: Oosterhout, Wilhelminakanaal Zuid 110
Philip Roodzant, rol: Lid

Imagine Solutions B.V.

Locatie: Dordrecht, Berkenhof 3
Sjaak Matze, rol: Lid

Kienia Industriële Automatisering B.V.

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Molenstraat 1
Arjan Weijenborg, rol: Lid
Gijs Withagen, rol: Lid

Kimpro Projectmanagement en Advies B.V.

Locatie: Soest, Schrikslaan 15
Jasper Kimstra, rol: Coordinator

Ministerie van IenW

Locatie: Den Haag, Plesmanweg 1-6
Michiel Dubbeldeman, rol: Lid

Ministerie van IenW DG/RWS

Locatie: Den Haag, Rijnstraat 8
René van der Helm, rol: Lid

PMA Automation BV

Locatie: Velserbroek, A. Molletstraat 24
Ronald van der Poel, rol: Deelprojectleider

ProRail

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Talmai Geradts, rol: Lid

Provincie Noord-Holland

Locatie: Haarlem, Houtplein 33
Pieter de Ruiter, rol: Lid
William Kaan, rol: Lid
Rijkswaterstaat WNN West-Nederland Noord

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 2
Jaap van Wissen, rol: Lid
Mark van Leeuwen, rol: Lid
Robbert Ross, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West-Nederland Noord

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Ico Jacobs, rol: Lid

Siemens Mobility BV

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 7
Erik Versteegt, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Erik Vinke, rol: Lid
Individuele deelnemers

Jos Renkens, rol: Lid
Dashboard tunnelbeheerder
R702WP42
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Door toedoen van steeds complexer wordende systemen en contracten en de alsmaar heviger wordende druk om te optimaliseren en te voldoen aan prestatie-eisen, is het lastig om onderbouwde beslissingen te nemen met betrekking tot risico’s, kosten en de prestaties van een individueel asset of het totale areaal. Aan de andere kant genereren steeds meer assets en systemen data. Op dit moment wordt deze data onvoldoende ingezet om het assetmanagementlandschap optimaal in te richten en hiermee de juiste beslissingen te nemen. Een veel voorkomend probleem is dat data slechts data blijft en hierdoor niet optimaal ingezet kan worden ten gunste van de assets.

Onderzoek
Onderzoek naar deze data is nodig, onder andere om prestatie killers te vinden. Dit moet in samenhang met het voorstel voor Aantoonbaar veilig meten en beslissen. Met deze data kan informatie op het dashboard worden gepresenteerd. Daarnaast moet helder zijn wat een beheerder op een dashboard nodig heeft. Tevens wordt gekeken naar toepassing van dashboards in andere markten.

Resultaat
1. Opleveren uitwerking beheersmaatregelen en faalboom 2. Voorstel dashboard inclusief Plan van eisen 3. Evaluatie en opleveren PvE versie 2.0

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Eric Hof, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Datadigest

Locatie: Rijswijk, Laan van Oversteen 20
Cedric Both, rol: Lid

Don Bureau B.V.

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Theo Liu, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Peter Stroo, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Lid

INNOCY B.V.

Locatie: Breda, Haagweg 1
Bram ten Klei, rol: Projectleider
Rijkswaterstaat NOVA

Rijkswaterstaat NOVA

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Maria Angenent, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Maarten Visser, rol: Lid
Data ontsluiten en delen
R702WP51
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Overzicht beschikbare databronnen Datasets delen en combineren

Onderzoek
Om een goede analyse te maken van data en datasets moet een begrip zijn van de beschikbaarheid van deze data en of deze te ontsluiten zijn. Nog voordat kan worden gekeken of data nuttig is en gedeeld kan worden. Door statische en dynamische objectdata te delen over projecten/tunnels heen kan in toekomstige projecten een leerfunctie worden verwezenlijkt. Door data van meerdere tunnels met elkaar te vergelijken/combineren is het mogelijk algemene statistieken (zie Metrieken en data delen) op te stellen. Tevens kan historische data uit andere tunnels dienen als referentie voor het uitvoeren van een test in een andere tunnel. Bijvoorbeeld verkeersdata uit de ene tunnel kan als ‘simulatie’ aan een test worden toegevoegd bij een andere tunnel waar nog geen verkeer rijdt. Deze kennis moet over projecten heen beschikbaar komen en worden gedeeld. Hierbij is het nodig uit te zoeken hoe dit werkt, hierbij wordt aansluiting gezocht bij het project Inventarisatie en opzet V&V bibliotheek en het instrumentarium van het civiele tunnelprogramma.

Resultaat
1. Beschrijven onderzoeksuitkomsten draagvlak delen van data 2. Opstellen Plan van eisen (standaard) datasets om mee te starten 3. Maken formele afspraken ontsluitenen delen datasets

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Covalent B.V.

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Sander van Ruijven, rol: Lid

Dynniq B.V.

Locatie: Amersfoort, Basicweg 16
Stefan Kurvers, rol: Lid

ENGIE Infra & Mobility B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Peter Borsje, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Frederik Wagenaar, rol: Projectleider

INNOCY B.V.

Locatie: Breukelen, De Corridor 14T
Oscar Kroos, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Rob Souw, rol: Lid

Siemens Mobility BV

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 7
Piet Stoevelaar, rol: Lid

Soltegro B.V.

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
André Stehouwer, rol: Secretaris
Arjan Couwenberg, rol: Projectleider

TNO

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Esra Bektas, rol: Lid
Deformatie van tunnels
R701-2B
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Hoe gedraagt de constructie en de bodem eronder zich, wat zijn de bijbehorende faalmechanismen en welke beheersmaatregelen zijn nodig en effectief?

Onderzoek
Deze subcommissie verzorgt de begeleiding en interpretatie van praktijkonderzoek (eerst Kil- en Heinenoordtunnel, later overige tunnels) en de veralgemenisering en advisering rondom deze opgave.

Resultaat
De uitkomsten van deze commissie worden via de stuurgroep vertaald in aio-onderzoek op universiteiten, gebruikt in praktijkprojecten via het tunnelprogramma en gepubliceerd als kennisproducten op de COB-kennisbank.

Programma's
Tunnelprogramma

Bijeenkomsten

15-03-2019 - 2e Bijeenkomst van Deformatie van tunnels

Werkoverleg


28-11-2018 - 1e Bijeenkomst Deformatie van tunnels

De leden van de commissie Deformatie van tunnels komen voor het eerste bij elkaar om kennis te maken en afspraken voor te bereiden. Vervolg is in 2019.Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Coen van der Vliet, rol: Lid

Ballast Nedam Infra B.V.

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
Frank van der Woerdt, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V.

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Nhut Nguyen, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Carolina Vermeulen - Lantinga, rol: Secretaris
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

CRUX Engineering B.V.

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 3c
Johan Zwaan, rol: Lid

DaeD Ingenieurs

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Rogier van Dee, rol: Lid

DEME Infra NL BV

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Voorzitter

Fugro NL Land B.V.

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Peter Nelemans, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
René Kuiper, rol: Lid

Nebest B.V.

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Michiel Post, rol: Lid

ProRail

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Lid
Mark van der Heijden, rol: Lid

Stabi Alert B.V.

Locatie: Groningen, Wasaweg 18-1
Reinier Brongers, rol: Lid

Strukton Civiel Projecten b.v.

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Peter van Westendorp, rol: Lid

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Richard Roggeveld, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Kenneth Gavin, rol: Lid
Wout Broere, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Arjan Luttikholt, rol: Lid
Hans de Wit, rol: Lid

Van Hattum en Blankevoort

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Aissa Yahyaoui, rol: Lid
Degradatie van materialen in tunnels
R701-2C
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Bij oudere tunnels kan degradatie leiden tot lekkage en de aantasting van de integriteit van de constructie als geheel. Deze subcommissie richt zich op onderwerpen zoals corrosie van wapening en de brandwerendheid van materialen.

Onderzoek
De commissie Degradatie zal onder meer de begeleiding, interpretatie en veralgemenisering van praktijkonderzoek op zich nemen.

Resultaat
De uitkomsten worden via de stuurgroep vertaald in aio-onderzoek op universiteiten, gebruikt in praktijkprojecten via het tunnelprogramma en gepubliceerd als kennisproducten op de COB-kennisbank.

Programma's
Tunnelprogramma

Bijeenkomsten

21-06-2019 - Vervolg Degradaties

01-03-2019 - Vervolg Degradaties

Het maken van een inventarisatie van de meest voorkomende degradatiemechanismen en de stand van zaken van de kennis daarover.Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

Concrefy B.V.

Locatie: Venlo, Olivier van Noortweg 10
Andrija Blagojevic, rol: Lid

Etex Building Performance BV PROMAT B.V.

Locatie: Farmsum, Oosterhorn 32-34
Frank van der Wal, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Stijn Biemans, rol: Secretaris

Nebest B.V.

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Bart Hendrix, rol: Lid
Martijn Blom, rol: Lid
SGS Nederland B.V.

SGS Nederland B.V.

Locatie: Spijkenisse, Malledijk 18
Michel Boutz, rol: Lid

TNO

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Agnieszka Bigaj-van Vliet, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Erik Schlangen, rol: Voorzitter

Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Lid

Van Hattum en Blankevoort

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Eelco van der Weij, rol: Lid
Vogel Kathodische Bescherming B.V.

Vogel Kathodische Bescherming B.V.

Locatie: Zwijndrecht, Fruiteniersstraat 13
Hans van den Hondel, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Bas Lottman, rol: Lid
Digitaal groeimodel tunnels
R702WP2
Status: Opstartfase
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Zoals reeds ervaren bij het civiele tunnelprogramma is het voor de inzet van het COB-netwerk belangrijk om de behoefte van de tunnelbeheerorganisatie in het oog te houden. Bij het civiele programma is dat de wens om inzicht te hebben in de constructieve staat van de tunnel. Bij het digitale programma is dit de behoefte om inzicht te hebben in de meest effectieve manier om informatie ter beschikking te krijgen om besluiten te kunnen nemen.

Onderzoek
In de eerste maanden van 2021 zal het de coördinator Digitalisering van het COB samen met de directeur gesprekken voeren met alle tunnelbeheerders in Nederland en Vlaanderen om samen te onderzoeken welke ambities, vraagstukken of opgaven deze organisaties hebben die verband houden met de digitaliseringsdoelstellingen uit het tunnelprogramma. We richten ons dus op datgene waar al energie op zit vanuit de beheerder. Gezamenlijk wordt bekeken of het COB-netwerk kan fungeren als hulp en motor.

Resultaat
Doelstelling voor 2030 is om, net als bij het civiele programma, 22 tunnels inhoudelijk te laten participeren in de digitale ontwikkellijn.

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Energiereductie tunnels
R703-3A
Status: Afrondende fase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Hoe kunnen we het energiegebruik in tunnels significant terugdringen? Welke maatregelen zijn er en wat moet er nog worden onderzocht?

Onderzoek
Update van de maatregelencatalogus.

Resultaat
Op 12 juni is de nieuwe versie van het groeiboek opgeleverd.

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Onno Sminia, rol: Coordinator
Quinten van 't Hof, rol: Lid

Elumint B.V.

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Cynthia Sewbalak, rol: Lid

Nong Khai Consultancy B.V.

Locatie: Spijkenisse, N. Stampioenstraat 16
Peter Stroo, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Secretaris

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Projectleider

Royal HaskoningDHV

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Patrick Peters Rit, rol: Lid

Strypes Nederland B.V.

Locatie: Leersum, Broekhuizerlaan 3
Dirk van Gemeren, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Peter van Velden, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Willem Beijer, rol: Lid
Evaluatie Gaasperdammertunnel deel 3
R500-3
Status: Lopend
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
Zowel de opdrachtgever (Rijkswaterstaat) als de aanneemcombinatie (IXAS) van de Gaasperdammertunnel willen vanaf de start van het project leren van hun ervaringen en zo (de organisatie) van het project optimaliseren. Zij hebben het COB benaderd om hen hierbij te ondersteunen.

Onderzoek
r is een expertteam samengesteld dat samen met Rijkswaterstaat en IXAS de geleerde lessen en best practices analyseert, vastlegt en vertaalt naar algemeen geldende lessen. Gekoppeld aan de bouwfasering, wordt er elk jaar een evaluatiesessie georganiseerd.

Resultaat
De uitreiking van Deel 1 van deze evaluatie vond plaats tijdens het COB-café op 30 juni 2017. Het leertraject werd voortgezet. Zo werd tijdens het COB congres in 2019 deel 2 gespresenteerd. Na oplevering van de Gaasperdammertunnel volgt een eindevaluatie, resulterend in de oplevering van deel 3.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Advitec

Advitec

Locatie: Leusden, Bitterschoten 40
Henk Bellinga, rol: Deelnemer

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Coordinator
Combinatie BAAK Blankenburgtunnel Ballast-Maquire-Deme

Combinatie BAAK Blankenburgtunnel Ballast-Maquire-Deme

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
Conrad Hordijk, rol: Geïnterviewd

Covalent B.V.

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Geïnterviewd
Fluor Infrastructure BV

Fluor Infrastructure BV

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 155
Ger van der Schaaf, rol: Geïnterviewd
hbl communicatie

hbl communicatie

Locatie: Goes, Kamperfoeliestraat 14
Hanneke Blok, rol: Schrijver

IXAS Consortium Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i Infrastructure

Locatie: Amsterdam, Paalbergweg 2
Marloes Gorgels, rol: Geïnterviewd
Michel van Corven, rol: Geïnterviewd
Peter Schouten, rol: Initiatiefnemer
Pieter Teeuw, rol: Geïnterviewd
Roy Neele, rol: Geïnterviewd
Omgevingsdienst Noordzeekanaal- gebied

Omgevingsdienst Noordzeekanaal- gebied

Locatie: Zaandam, Ebbehout 31
Marie-Anne Eitjes, rol: Geïnterviewd
Michael Bijvoet, rol: Geïnterviewd

Peter Juijn teksten

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Schrijver

Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Amsterdam, Burgemeester Stramanweg 100b
Bob Demoet, rol: Geïnterviewd
Ewald van Dorst, rol: Geïnterviewd
Frans de Kock, rol: Initiatiefnemer
Hans Ruijter, rol: Geïnterviewd
Lammert Postma, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Jan van der Sluis, rol: Geïnterviewd
Jan Willem W. Reitenbagh, rol: Geïnterviewd
Joop van der Velden, rol: Geïnterviewd
Victor van Veldhoven, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Peter Kole, rol: Geïnterviewd
William van Rijswijk, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Arno Weiss, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat VWM Functioneel beheer verkeerssystemen

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Dave de Wilde, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Saskia Knopper, rol: Geïnterviewd

TenneT Holding B.V.

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Helen Miley, rol: Geïnterviewd

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Marcel Hertogh, rol: Voorzitter
Individuele deelnemers

Martien Heijmans, rol: Geïnterviewd
Evaluatie Kiltunnel
R550
Status: Lopend
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
De eerste fase van de renovatie van de Kiltunnel zal als bouwteam worden uitgevoerd. Deze aanpak stelt speciale eisen aan zowel opdrachtgever en opdrachtnemer.

Onderzoek
Het COB is gevraagd om al tijdens het bouwteamjaar de lessen vast te leggen en te delen, en met het bouwteam te reflecteren om bij te dragen aan een succesvolle afronding van deze fase.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Hans Janssens, rol: Lid expertteam
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

Elumint B.V.

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid
hbl communicatie

hbl communicatie

Locatie: Goes, Kamperfoeliestraat 14
Hanneke Blok, rol: Lid expertteam
Mourik Infra B.V.

Mourik Infra B.V.

Locatie: Groot-ammers, Voorstraat 67
Sake Hemstra, rol: Lid
William van Niekerk, rol: Lid

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management

Locatie: Amsterdam, Buitenveldertselaan 3 - 7
Marcel Veenswijk, rol: Voorzitter expertteam

Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Locatie: Dordrecht, Provincialeweg 43-nr 102
Arie Bras, rol: Lid
Wouter Joosten, rol: Lid
Expertteam duurzaamheid
R703-3D
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Alleen samen kunnen we zorgen dat duurzame maatregelen succesvol worden geïmplementeerd. De COB denktank faciliteert de verbinding tussen projecten en brengt de kennis samen die nodig is om met de omvangrijke renovatieopgave een bijdrage te leveren aan rijksbrede doelstellingen. De denktank zet een projectspecifiek programma op voor projecten om hen te helpen of te starten bij een duurzame uitwerking van de projectopgave.

Onderzoek
Een breed team van kennisdragers vanuit het COB blijft continu haar kennis ontwikkelen en stelt zich als onafhankelijk adviseur op om samen versnelling te creëren door middel van ambitiewebsessies, workshop ‘Waarom wel?’, brainstormsessies, kennisoverdracht tussen projecten, evaluaties of het vastleggen van ervaringen in een databank. De denktank van het COB kan putten uit verschillende kennisbronnen. De verschillende projectgroepen duurzaamheid brengen elk hun eigen expertise in. Wanneer kennis niet binnen het platform Duurzaamheid aanwezig is, beschikt het COB over de juiste contacten bij andere tunnelprojecten en participanten om de gewenste kennis te ontsluiten.

Resultaat
Het platform Duurzaamheid van het COB biedt een denktank ter ondersteuning van praktijkprojecten om teams onafhankelijk te helpen bij de verduurzaming van hun project en bij te dragen aan de versnelling op gebied van duurzaamheid.

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Stefan Lezwijn, rol: Lid

Beaufort Corporate Consulting BV

Locatie: Utrecht, Vliegend Hertlaan 15-97
William van Niekerk, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Hans Pos, rol: Lid
Laura van Heulen, rol: Secretaris
Onno Sminia, rol: Coordinator

Dura Vermeer Infra landelijke projecten B.V.

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 100
Steven de Kruijf, rol: Projectleider

Elumint B.V.

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

ENGIE Infra & Mobility B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Vera Geluk, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Willemijn Drok, rol: Lid

Landsvrouwe

Locatie: Lingedijk, Kedichem 9
Esther van Eijk, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Lid

Royal HaskoningDHV

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Jos Schild, rol: Lid

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Wolfgang Wieser, rol: Lid
Techniek Nederland

Techniek Nederland

Locatie: Woerden, Korenmolenlaan 4
Alex Kalden, rol: Lid
Expertteam TTI
R701-2D
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Op dit moment is het nog niet mogelijk om voorspelbaar onderhoud uit te voeren of de daadwerkelijke scope van een tunnelrenovatie betrouwbaar vast te stellen. Via structural health analyses (SHA's) bij tunnelrenovatieprojecten worden kennishiaten vastgesteld. Deze bevinden zich onder meer op het raakvlak tussen civiele techniek en installatietechniek.

Onderzoek
Het expertteam Civiel-TTI bestaat uit experts uit het netwerk die ruime praktijkervaring hebben met het raakvlak tussen civiele techniek en installatietechniek. Zij brengen hun kennis in tijdens een SHA en kunnen nieuwe onderzoeksprojecten initiëren.

Resultaat
Tijdens een SHA zorgt het expertteam ervoor dat tunnelbeheerders inzicht krijgen in mogelijke risico's op het raakvlak civiel-TTI. Daarnaast kan het werk van het expertteam resulteren in bijvoorbeeld nieuwe kennis of praktische instrumenten. Voor het groeiboek Renoveren zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/doordacht-renoveren/

Programma's
Tunnelprogramma

Bijeenkomsten

10-11-2021 - Bijeenkomst Expertteam TTI hele dag

Bespreken resultaten SHA's en afstemming


01-10-2021 - Werkgroep overleg Expertteam TTI

Afstemming SHA Rupeltunnel, Willemspoortunnel


27-05-2021 - Werkgroep overleg Expertteam TTI

14-04-2021 - Werkgroep overleg Expertteam TTI


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Arjan Tromp, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Covalent B.V.

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Wendy Kniestedt, rol: Lid

Datadigest

Locatie: Rijswijk, Laan van Oversteen 20
Cedric Both, rol: Lid

Dura Vermeer Infra landelijke projecten B.V.

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 100
Wout van Oostrum, rol: Lid

Dynniq B.V.

Locatie: Amersfoort, Basicweg 16
Bart-Willem van Rijn, rol: Lid

Elumint B.V.

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Nelson Perez Medina, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Frederik Wagenaar, rol: Lid

Imagine Solutions B.V.

Locatie: Dordrecht, Berkenhof 3
Wim Baars, rol: Lid

INNOCY B.V.

Locatie: Breukelen, De Corridor 14T
Edwin Schippers, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V.

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Dennis Holsteijn, rol: Lid
Jan Holsteijn, rol: Projectleider
Rob Riemens, rol: Secretaris
Managementbureau van der Wouden

Managementbureau van der Wouden

Locatie: Bergschenhoek, Struisvaren 19
Henric van der Wouden, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid
Rijkswaterstaat NOVA

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Lid

Rijkswaterstaat NOVA

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Maria Angenent, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Berry Roelofs, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Okke Sanderink, rol: Lid
Gebruiksscenario's digitaal
R702WP44
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Vanuit het netwerk werd aangeven dat de behoeften van verschillende stakeholders, zoals beheerders, bouwers, onderhouders en gemeenten, verrassend veel overeenkomen. Dat ze in de uitwerking verschillen of in diepgang variëren, neemt niet weg dat de stakeholders allemaal verwachten dat toekomstige gebruiksscenario’s minder gebaseerd zijn op risico’s en falen, maar meer pijlers zullen hebben waarop onderhoud wordt gebaseerd. Denk daarbij aan weerbaarheid (klimaat) maar ook circulariteit, met als mogelijk effect dan eerder wordt gekozen om deelcomponenten te vervangen in plaats van grotere elementen.

Onderzoek
Doel van dit project is een aantal toekomstbestendige gebruikersscenario’s op te stellen om beheer en onderhoudsinformatie in beeld te brengen. Op basis van de methode zoals ontwikkeld bij project Dashboard worden nieuwe, meer toekomstbestendige gebruiksscenario’s uitgewerkt waardoor assetmanagement van tunnels effectiever gebaseerd kan worden op meerdere pijlers. Deze resultaten zullen bijdragen aan het doorontwikkelen van het dashboard.

Resultaat
1. Concept gebruiksscenario’s gereed 2. Beschrijving vastgestelde toekomstbestendige gebruiksscenario’s

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Handboek Tunnelbouw vervolg
T206
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Sinds december 2014 staat het Handboek Tunnelbouw online, de digitale vervanger van SATO (Specifieke aspecten tunnelontwerp). Lezers worden aangemoedigd suggesties voor aanvullingen en verbeteringen te doen. Deze moeten verwerkt worden in het Handboek.

Onderzoek
De commissie van het Handboek Tunnelbouw verzameld en beoordeeld de ingekomen feedback en aanvullingen. Een aantal keer per jaar wordt het Handboek hiermee geüpdatet.

Resultaat
Door de bijdragen vanuit het netwerk, blijft het Handboek Tunnelbouw up-to-date en is het een goede weergave van de state-of-the-art van de tunnelbouw.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Allart Hoekstra, rol: Coordinator
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
, rol: Opdrachtgever

DaeD Ingenieurs

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Jan van Dalen, rol: Voorzitter

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Bart Hendrix, rol: Lid
Harry Dekker, rol: Lid
Informatie over data
R702WP52
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Metrieken en data delen Op basis van beschikbare data kunnen metrieken worden opgesteld. Metrieken zijn kengetallen die worden verzameld gedurende een project. Door het toepassen van metrieken kunnen we kennis borgen en leren van het verleden. De metrieken kunnen functioneren als een norm en kunnen verschillende systemen over tunnels heen met elkaar worden vergeleken

Onderzoek
Verkenning naar welke data geschikt is voor verzameling in metrieken. Denk hierbij aan hoeveelheid testgevallen, soorten fouten en doorlooptijd van testen. Maar ook verkeersgegevens, storingsgegevens, afsluitingen etc.

Resultaat
1. Voorstel implementatieplan metrieken 2. Proof of concept metrieken

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Ken je tunnel digitaal
R702WP41
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In een eerder COB-traject is een handleiding en template gemaakt voor opstellen van een handboek ‘Ken je tunnel’. In zo’n handboek wordt informatie verzameld over de tunnel en compact en in samenhang weergegeven. Hierin worden met name de specials opgenomen die niet al vastliggen in andere (gangbare) documentatie vormen van de tunnel. Dit document wordt nu in principe handmatig ingevuld maar zou mogelijk ook digitaal gemaakt kunnen worden.

Onderzoek
Het beantwoorden van een aantal basisvragen over het gebruik en de mogelijkheden van “Ken je tunnel”. Daarnaast een pilot starten bij een tunnelorganisatie die nu al werkt met de papieren versie.

Resultaat
1. Uitvoeren pilot bij praktijkproject en uitkomsten beschrijven 2. Resultaten minimaal laten terugkomen in groeiboek Renoveren

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Imke de Man, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Hans Janssens, rol: Projectleider
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Elumint B.V.

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Nelson Perez Medina, rol: Lid
Engie Infra & Mobility

Engie Infra & Mobility

Locatie: Zaandam, Albert Heijnweg 1
Patrick de Bok, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Metro en Tram

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Younes Sadki, rol: Lid

Neanex

Locatie: Antwerpen, Klokstraat 12
Peter Imbrechts, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Jacob Reitsema, rol: Secretaris

Westerscheldetunnel N.V.

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Richard Witsel, rol: Lid
Kennisbasis digitaal - Businesscase
R702WP1A
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Heeft een digitalisering eigenlijk wel nut, bezien vanuit het perspectief van de tunnelbeheerder en met veel meer weegfactoren dan enkel de financiële? Dit project behandelt de basis die nodig is om de onderzoeksprojecten in het programma werkelijk door te rekenen.

Onderzoek
Er zal onderzoek gedaan worden naar een generiek toepasbaar besluitondersteunende methode om een businesscase mee op te stellen, die op zijn beurt de meerwaarde van een nieuwe digitale ontwikkeling voor tunnels toetst. Als deze basis gereed is, kunnen alle projecten hierop leunen en voor hun voorgestelde digitalisering een businesscase uitvoeren

Resultaat
Het resultaat zal zijn een afwegingskader voor het uitvoeren van een businesscase voor digitalisering.

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Gerben Quirijns, rol: Lid

Beaufort Corporate Consulting BV

Locatie: Utrecht, Vliegend Hertlaan 15-97
William van Niekerk, rol: Lid

Besix Nederland B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Marie-José Knape, rol: Secretaris

Capgemini Engineering Altran Netherlands B.V.

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Lambert Verhagen, rol: Projectleider

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Brendan Kleer, rol: Lid

Don Bureau B.V.

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Tom van Tintelen, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeersleiding (Verkeer en Openbare Ruimte)

Locatie: Amsterdam, Dijksgracht 1
Jeroen Schrijver, rol: Reviewer

Infra Kompas B.V.

Locatie: Driehuis, Wolff en Dekenlaan 21
Arjan Tromp, rol: Lid

Provincie Noord-Holland

Locatie: Haarlem, Houtplein 33
Albert Kandelaar, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Bert Schouws, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
David Bradshaw, rol: Lid
Kennisbasis digitaal - Cultuur
R702WP1B
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Welke dingen doen we die wel of niet bijdragen aan het toepassen van digitale middelen? Welke drempels zijn er? Door inzicht in de cultuur is het beter mogelijk in een project een uitwerking te maken van een digitaal middel dat ook werkelijk wordt toegepast, en om activiteiten daarvoor mee te nemen.

Onderzoek
Digitalisering kan gezien worden als een verandertraject binnen bestaande organisaties en gaat daarmee ook over het creëren van draagvlak en vertrouwen om de verandering mogelijk te maken. Door de acceptatie van digitale middelen te vergroten, vergroot ook de inzetbaarheid van de middelen.

Resultaat
Het doel is om in 2030 binnen de sector beter gebruik te maken van digitale gereedschappen. Werkwijzen zijn hierop afgestemd en ingebed in de betrokken organisaties en hun processen en procedures. Hiertoe zijn deze gereedschappen doorontwikkeld voor de verschillende doelen van de betrokken organisaties. Gedragsanalyse plus leidraad /werkwijzer culturele aspecten digitalisering, gedragsbeïnvloeding strategieën, etc.

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Besix Nederland B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Mieke van der Horst, rol: Lid

Building Changes

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Klaske van der Veen, rol: Secretaris

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Projectleider
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Wendy Kniestedt, rol: Lid

Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Twan Daverveld, rol: Deelprojectleider

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Jan Verbrugge, rol: Lid
Johan Naber, rol: Lid

Technolution BV

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Danny Vroemen, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Robin Gerrets, rol: Lid
Kennisbasis digitaal - Taal-data
R702WP1C
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Dit project richt zich op de afspraken die we moeten maken. Het idee is (een basis voor) een taal te ontwikkelen die we steeds verder kunnen uitbouwen volgens vastgelegde regels. De taal helpt ons stabiliteit te krijgen in de informatie die we willen delen zonder dat we daarvoor alle data zouden moeten standaardiseren.

Onderzoek
De taal moet de basis vormen waarmee we data meer inhoud kunnen geven en deze goed kunnen overdragen en gebruiken. Hiervoor zijn helder geformuleerde definities en kaders benodigd, ook kwaliteit van data speelt hier een rol. Een solide semantische basis kan op de lange termijn het middel vormen om alle informatie van een tunnel gedurende de complete levenscyclus in te winnen. De semantische basis is geen opnieuw uitgevonden wiel, maar bouwt verder op bestaande standaarden.

Resultaat
Het doel is om als tunnelsector in 2030 een gemeenschappelijke taal te spreken voor het uitwisselen en gebruiken van data, en een gezamenlijk begrip te hebben van de kwaliteit van de data. Ook weten we bij de start van een levenscyclus welke informatie we moeten vastleggen zodat we over de gehele keten en de gehele levensduur efficiënt kunnen werken. We hebben inzicht in data, modellen, software en hardware zodat we deze in kunnen zetten om de levenscyclus te optimaliseren.

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Agentschap Wegen en Verkeer

Locatie: Antwerpen, d'Herbouvillekaai 11
Natasha Blommaert, rol: Lid

Capgemini Engineering Altran Netherlands B.V.

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Marc Hamilton, rol: Projectleider

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Leo van Ruijven, rol: Lid
Richard de Roon, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Johannes Braams, rol: Secretaris

Heijmans NV

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Bilal Akdeniz, rol: Lid

Neanex

Locatie: Antwerpen, Klokstraat 12
Peter Imbrechts, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan de Wit, rol: Lid

Royal HaskoningDHV

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Roy van Hattem, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Peter van Velden, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V.

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Patrick Dankaart, rol: Lid
Microrenovaties
R702WP53
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Tunnels hebben een lange levensduur en worden in beperkte mate gebouwd in verschillende tijdsperiodes. Elke tunnel heeft specifieke kenmerken. Ontwerp van installaties wijken daardoor van elkaar af wat vervangingen en renovaties uitzoekwerk betekent, dit is in de regel een complex en kostbaar proces. Niet altijd wordt onderhoud of renovaties tijdig uitgevoerd waardoor uiteindelijk een grotere ingreep nodig is.

Onderzoek
In dit project wordt onderzocht of een tunnel (tunnelontwerp) meer modulariteit kan bevatten, zodat het mogelijk wordt op een doelmatige manier en in veel kleinere omvang componenten uit te wisselen. Hierbij rekening houdend met de mogelijk uiteenlopende belangen van opdrachtgevers, opdrachtnemers en leveranciers.

Resultaat
Een voorstel voor het inrichten van micro-renovaties.

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Platform Beheer en onderhoud
T400
Status: Lopend
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
In samenwerking met Rijkswaterstaat en het COB-platform Niet-rijkstunnels worden mensen aan elkaar verbonden die beroepsmatig te maken hebben met het beheer, onderhoud of renovatie van ondergrondse infrastructuur. Onder meer beheerders van te renoveren tunnels kunnen hier gemeenschappelijke opgaven bespreken.

Onderzoek
COB heeft een brede uitvraag gedaan aan haar netwerk. Via deze weg krijgt het netwerk de mogelijkheid zich aan te sluiten bij dit platform. Daarnaast heeft het COB een 40 tal geïnteresseerden benaderd om aan te sluiten bij dit platform. De eerste bijeenkomst is op 5 november 2015 in Amsterdam geweest.

Bijeenkomsten

25-11-2021 - 23ste bijeenkomst platform Beheer en onderhoud

23-09-2021 - 22ste bijeenkomst platform Beheer en onderhoud

In samenwerking met het platform Tunnel en veiligheid is dit een verkennende en inspirerende sessie over het thema ‘logistiek bij renovatie en onderhoud’.


22-06-2021 - 21ste bijeenkomst platform Beheer en onderhoud

Informatieoverdracht tussen project en beheer


16-03-2021 - 20ste bijeenkomst platform Beheer en onderhoud

Deze bijeenkomst wordt samen met het platform Tunnels en veiligheid georganiseerd. Het onderwerp zal zijn (gedeeltelijke) renovatie met de winkel open, lessons learned van VIT2.


20-01-2021 - 19de bijeenkomst platform Beheer en onderhoud

Deze bijeenkomst zal gaan over duurzaamheid bij beheer en onderhoud.


07-10-2020 - Achttiende bijeenkomst platform Beheer en onderhou

Deze bijeenkomst zal in het teken staan van het beheren en onderhouden van Software en ICT gestuurde systemen. Vraagstukken als Cybersecurity, Configuratiemanagement en Softwarebeheer zorgen v


12-06-2020 - Zeventiende bijeenkomst platform beheer en onderho

Deze bijeenkomst gaat over ‘Smart Mobility in relatie tot aanleg, onderhoud en beheer van tunnels’ gaan we in gesprek met niemand minder dan Carlo van de Weijer (TU/e) en Arie Bleijenberg (TNO


19-05-2020 - Zestiende bijeenkomst platform Beheer en onderhoud

Deel twee van digitale gereedschappen. We starten deze sessie met een demonstratie. Voor de eerste Heinenoordtunnel heeft Jan Verbrugge een koppeling tussen BIM, Merdian, Kerngis en live data


22-04-2020 - Vijftiende bijeenkomst platform Beheer en onderhou

Welke data en informatie is nu echt benodigd in de beheer- en onderhoudsfase? En hoe winnen we deze dat in, voeren we de juiste analyses uit zodat op basis van de informatie de juiste activite


14-11-2019 - Veertiende bijeenkomst platform Beheer en onderhou

Een van de tunnelbeheerders in Nederland neemt ons mee in zijn dilemma’s ten aanzien van kosten en baten in de exploitatiefase. Waar loopt hij tegen aan en wat kan hem helpen?


26-06-2019 - Dertiende bijeenkomst Beheer en onderhoud

Deze bijeenkomst staat in het teken van digitale gereedschappen in de beheer en onderhoudsfase. Denk hierbij aan de Digitale Tweeling, Augmented en Virtual Reality, Virtual OTO en 3D BIM.


21-03-2019 - Twaalfde bijeenkomst Beheer en onderhoud

Het platform komt in 2019 voor het eerst weer bijeen op 21 maart van 13.00 tot 17.00 uur. De platformdeelnemers brengen dan een bezoek aan de Maastunnel in Rotterdam. Er is een uitgebreide ron


11-12-2018 - Elfde bijeenkomst Platform Beheer en onderhoud

Op 11 december 2018 gaan de platformleden in de ochtend een bezoek brengen aan de Rotterdamsebaan. Waar de tunnelboormachine het einde van de tweede en laatst tunnelbuis nadert. Projectdirecte


05-09-2018 - Tiende bijeenkomst platform Beheer en onderhoud

Op 5 september gaan we kennismaken met Hans Janssens onze nieuwe coördinator van het platform Beheer en onderhoud. Maar we gaan ook samen kijken naar: Realisatie versus Exploitatie; Virtualisa


22-06-2018 - Negende bijeenkomst platform beheer en onderhoud

Drie sessies van het COB-congres staan in het teken van het platform Beheer en onderhoud. De volgende onderwerpen zijn gekozen: Prestatiegestuurd ontwerp en onderhoud in de Koning Willem-Alexa


22-03-2018 - Achtste bijeenkomst platform Beheer en onderhoud

Op 22 maart 2018 gaan de platformleden in de ochtend naar Fokker Techniek in Woensdrecht. Voor verschillende luchtvaartmaatschappijen worden op deze locatie vliegtuigen onderhouden of omgebouw


22-02-2018 - Minisymposium tunnellekkages

Op 22 februari 2018 organiseert het platform Beheer en onderhoud een minisymposium over tunnellekkages. Twee nieuwe publicaties staan centraal: een vervolg op het rapport Lekkages in tunnels v


07-12-2017 - Zevende bijeenkomst platform Beheer en onderhoud

Op 7 december kijken we met het platform naar de predictive maintenance, big data en de invloed op beheer en onderhoud van tunnels


14-09-2017 - Zesde bijeenkomst platform Beheer en onderhoud

De platformleden zijn op 14 september 2017 bijeengekomen voor een sessie over 'de schutting tussen projectrealisatie en –exploitatie'. De beleving is dat er gedurende de bouw of renovatie van


09-05-2017 - Vijfde bijeenkomst platform Beheer en onderhoud

In deze bijeenkomst kijken we naar het beheer en onderhoud van het ziekenhuis, en alles wat daar bij komt kijken – en hoe wij daar als tunnelbranche van kunnen leren!


29-09-2016 - Vierde bijeenkomst platform Beheer en onderhoud

Op 29 september 2016 staat de vierde bijeenkomst van het platform Beheer en onderhoud gepland. Het thema voor deze bijeenkomst is ‘Onderhoudsconcept als onderdeel van de langetermijnvisie op t


21-06-2016 - Derde bijeenkomst Platform Beheer en onderhoud

Op 21 juni 2016 staat de derde bijeenkomst van het platform Beheer en onderhoud gepland. Het thema voor deze bijeenkomst is informatiemanagement: uitgangspunten, organisatie en werkwijze om co


31-03-2016 - Tweede bijeenkomst platform Beheer en onderhoud

De agendacommissie heeft 3 thema’s voor het platform geïnventariseerd en geprioriteerd. Wij gaan op 31 maart met elkaar het thema: 'Samenwerking tussen beheerder en markt' behandelen. Beheer


26-01-2016 - Startbijeenkomst agendacommissie T400A

Op donderdag 5 november 2015 was de eerste bijeenkomst van de commissie Beheer en Onderhoud. Tijdens deze bijeenkomst is er een agendacommissie samengesteld. Op 26 januari 2016 komt de agendac


05-11-2015 - Eerste bijeenkomst platform Beheer en Onderhoud

Tijdens deze bijeenkomst maken we kennis met elkaar en gaan we kijken wat de agenda wordt voor het komende jaar.Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ABB

Locatie: Etten-leur, Mon Plaisir 40
Wilco Romeijnders, rol: Lid

Antea Group Nederland

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Giel Klanker, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V.

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Philippe Kemps, rol: Lid

Besix Infra

Locatie: Schelle, Steenwinkelstraat 640
Jan Parmentier, rol: Lid

Besix Nederland B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
André de Groen, rol: Lid

Capgemini Engineering Altran Netherlands B.V.

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Andrea Schusler-Ooms, rol: Lid
Ingmar Stel, rol: Lid
Jeroen Kersten, rol: Lid
Lambert Verhagen, rol: Lid
Marc Hamilton, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Hans Janssens, rol: Coordinator
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator

Colt International B.V.

Locatie: Cuijk-katwijk Nb, Korte Oijen 4
Erik Peeters, rol: Lid
Stan Veldpaus, rol: Lid

Concrefy B.V.

Locatie: Venlo, Olivier van Noortweg 10
Andrija Blagojevic, rol: Lid

Covalent B.V.

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Ronald Gram, rol: Adviseur
Croonwolter&dros

Croonwolter&dros

Locatie: Utrecht, Veldzigt 18
Celeste Martens, rol: Lid
Dolf van der Meij, rol: Lid
Lieron Viveen, rol: Lid

Datadigest

Locatie: Rijswijk, Laan van Oversteen 20
Cedric Both, rol: Lid

Deltares

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Peter van den Berg, rol: Lid

Don Bureau B.V.

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Thomas Bax, rol: Lid

ENGIE Infra & Mobility B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Peter Borsje, rol: Lid
Ruud Schenk, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Tjitse van Dijk, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeersleiding (Verkeer en Openbare Ruimte)

Locatie: Amsterdam, Dijksgracht 1
Aart van Tussenbroek, rol: Lid
Elise Nouwens, rol: Lid
Jeroen Schrijver, rol: Lid
Wilco Renkema, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Geurt Jan van der Meiden, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Nabila Abdellaoui, rol: Lid
Rob Zwinkels, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Riemer te Velde, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Tanim Hermie, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Frederik Wagenaar, rol: Lid
Gerben Tornij, rol: Lid
Johannes Braams, rol: Lid

Heijmans Infra Management B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Mario Boeren, rol: Lid

ICT Netherlands

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Ben Bastiaanse, rol: Lid
Frans Lambregts, rol: Lid
Herman Kraaij, rol: Lid
Rob van Dijk, rol: Lid

INFRANEA Holland B.V.

Locatie: Breda, Graaf Engelbertlaan 75
Kasper Tijs, rol: Lid

INNOCY B.V.

Locatie: Breda, Haagweg 1
Alexander Zoetemelk, rol: Lid
Bram ten Klei, rol: Lid
Floris van Bochove, rol: Lid
Johan Bel, rol: Lid
Jop Janssen, rol: Lid
Pim Lodestijn, rol: Lid
InterDam B.V.

InterDam B.V.

Locatie: Ridderkerk, Klompenmakerstraat 12
Berend Groeneveld, rol: Lid
Gerard van Bochove, rol: Lid
Sietse Gerssen, rol: Lid

Kienia Industriële Automatisering B.V.

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Molenstraat 1
Niels Vissers, rol: Lid

MaxGrip Head office

Locatie: Utrecht, Euclideslaan 121
Marcel Morsing, rol: Lid

Mobilis B.V.

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Jan de Waard, rol: Lid

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jacco Kroese, rol: Lid
Pieter Zijlmans, rol: Lid

Nebest B.V.

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Lid
Leo Leeuw, rol: Lid

NOVENCO Building & Industry

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Koen van Nuland, rol: Lid

OFN Projecten B.V. Innovatie voor onderweg

Locatie: Geldermalsen, De Ooyen 25
David Baars, rol: Lid
Phoenix Contact

Phoenix Contact

Locatie: Zevenaar, Hengeler 56
Mischa Braam, rol: Lid

ProRail

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Dirk Jan Menger, rol: Lid
Michiel Berkheij, rol: Lid

Rijkswaterstaat Dienst Limburg

Locatie: Maastricht, Avenue Ceramique 125
Willy van Laanen, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Alen Halilovic, rol: Lid
Eric de Bruin, rol: Lid
Harry Dekker, rol: Lid
Jan van der Sluis, rol: Lid
Jan Verbrugge, rol: Lid
Mark Zwaan, rol: Lid
Ronald Mante, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Erik Römkens, rol: Lid
Erik Zwetsloot, rol: Lid
Jeroen Peeters, rol: Lid
Nan Eelman, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Hans Bruinsma, rol: Lid
Stephan van der Horst, rol: Lid

Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Hendri van Muiswinkel, rol: Lid

Royal HaskoningDHV

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Abel de Vries, rol: Lid
Ard Verweij, rol: Lid
Eric Delhez, rol: Lid
Peter Alink, rol: Lid

Siemens Mobility BV

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 7
Ard van der Kleij, rol: Lid
Chek Lee, rol: Lid
Cynthia Grotens, rol: Lid
Martijn Koolhoven, rol: Lid

Siemens Nederland BV

Locatie: Den Haag, Prinses Beatrixlaan 800
Thomas Harent, rol: Lid

Strukton Civiel Projecten b.v.

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Gijs Peters, rol: Lid

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Erik Schermer, rol: Lid
Mello Lindner, rol: Lid

Technolution BV

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Andre Nijholt, rol: Lid
Danny Vroemen, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid

Van der Worp Infra Consult B.V.

Locatie: Hardenberg, Edelinckstraat 88
Jacco van der Worp, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
André Kladler, rol: Lid
Jacob Reitsema, rol: Lid
Marlou Besseling, rol: Lid
Wouter Koomen, rol: Lid
VOLKER RAIL

VOLKER RAIL

Locatie: Utrecht, Postbus 10126
Marco Stouten, rol: Lid

Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Locatie: Dordrecht, Provincialeweg 43-nr 102
Arie Bras, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Okke Sanderink, rol: Lid
Individuele deelnemers

Jan Jonker, rol: Lid
Platform Duurzaamheid
R703-3
Status: Lopend
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Binnen het platform Duurzaamheid komen participanten van het COB bij elkaar om actuele onderwerpen en (toekomstige) vraagstukken te bespreken. De deelnemers zoeken naar gezamenlijke opgaven en initiëren projecten. Ook worden projecten er geëvalueerd.

Onderzoek
Vooralsnog richt dit platform zich op de duurzaamheidsaspecten van tunnels. Het is echter de verwachting dat het thema in alle ondergrondse vakgebieden meer aandacht zal krijgen.

Resultaat
Het platform komt gemiddeld vier keer per jaar bij elkaar en bestaat uit een grote groep enthousiaste en vaste deelnemers.

Bijeenkomsten

09-12-2021 - Tunnelverlichting

25-11-2021 - Platformbijeenkomst Duurzaamheid

27-11-2020 - Beyond a tunnel vision

Presentatie door Onno Sminia tijdens het Europees congres Beyond a tunnel vision.


17-09-2020 - Circulaire initiatieven

Deel 3 van de zomersessie 'circulaire tunnels'.


20-08-2020 - Circulair aanbesteden

Na een verkenning in de eerste sessie van 16 juli, gaan we in deze tweede sessie kijken hoe de tunnel aanbesteed zou moeten gaan worden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden kijken we naar de v


16-07-2020 - Circulair ontwerpen

In de loop van drie zommersessies samen kennis opbouwen over de mogelijkheden voor circulaire tunnels. We creëren een ‘lerend-document’ wat na iedere sessie een update krijgt.


12-06-2020 - Platformmiddag

De eerste officiële platformbijeenkomst.Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ABB

Locatie: Etten-leur, Mon Plaisir 40
Wilco Romeijnders, rol: Lid

Agentschap Wegen en Verkeer

Locatie: Gent, Koningin Maria Hendrikaplein
Pieter Bernaert, rol: Lid

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Katleen Soleti, rol: Lid
Stephane Peeters, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Dingena Verkerk, rol: Lid
Liza van Erk, rol: Lid
Nico van Harten, rol: Lid
Onno Jörg, rol: Lid
René Baetings, rol: Lid
Robbert Turkenburg, rol: Lid
Stefan Lezwijn, rol: Lid

Ballast Nedam Infra B.V.

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
Bramske Beijma, rol: Lid
Martijn Smitt, rol: Lid
Ballast Nedam Infra B.V.

Ballast Nedam Infra B.V.

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 1
Patrick Ballast, rol: Lid

BAM Infra

Locatie: Culemborg, Plantijnweg 32
Arie de Jong, rol: Lid
Merijn Prinsen, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V.

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Michel Langhout, rol: Lid

Beaufort Corporate Consulting BV

Locatie: Utrecht, Vliegend Hertlaan 15-97
William van Niekerk, rol: Lid

Besix Nederland B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Sjoerd Gijezen, rol: Lid

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator
Onno Sminia, rol: Coordinator

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Eric Schuurman, rol: Lid
Guido Koopmans, rol: Lid
Hans Pos, rol: Lid
Jeroen Ruzicka, rol: Lid
Laura van Heulen, rol: Lid
Remko van Gorkom, rol: Lid
Tjebbe-Jan de Bruijne, rol: Lid

Don Bureau B.V.

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Tom van Tintelen, rol: Lid

Dura Vermeer Infra landelijke projecten B.V.

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 100
Rob van der Burgh, rol: Lid
Steven de Kruijf, rol: Lid

Elumint B.V.

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

ENGIE Infra & Mobility B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Jesper van Beek, rol: Lid
Vera Geluk, rol: Lid

Etex Building Performance BV PROMAT B.V.

Locatie: Farmsum, Oosterhorn 32-34
Frank van der Wal, rol: Lid
Steven Wante, rol: Lid

Fugro NL Land B.V.

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Peter Nelemans, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Harro Temmink, rol: Lid

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Cynthia Sewbalak, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Diederik van Zanten, rol: Lid
Oubbol Oung, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Willemijn Drok, rol: Lid

Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
René Valkenburg, rol: Lid

Heijmans Infra Management B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Mario Boeren, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Stijn Biemans, rol: Lid

Heijmans NV

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Adrie van der Burgt, rol: Lid
Huib Arts, rol: Lid

Infram B.V.

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 9
Adriaan Hage, rol: Lid

INNOCY B.V.

Locatie: Breda, Haagweg 1
John Heijmans, rol: Lid

Landsvrouwe

Locatie: Lingedijk, Kedichem 9
Esther van Eijk, rol: Lid

Lantis Leefbaar ANTwerpen door Innovatie en Samenwerking

Locatie: Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7
Ingrid Cattrel, rol: Lid
Ivo Kuijf, rol: Lid
Light Surface Control

Light Surface Control

Locatie: Houten, Buiswater 20
Dirk Hetebrij, rol: Lid

Max Bögl Nederland B.V.

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 5a
Hans de Koning, rol: Lid

Mobilis B.V.

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Alex Huibrechtse, rol: Lid

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Pieter Zijlmans, rol: Lid

NOVENCO Building & Industry

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Ruud van Beek, rol: Lid

OFN Projecten B.V. Innovatie voor onderweg

Locatie: Geldermalsen, De Ooyen 25
David Baars, rol: Lid
Mark Hofman, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid

ProRail

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Reinout Wissenburg, rol: Lid

Provincie Noord-Holland

Locatie: Haarlem, Houtplein 33
Marco Hofman, rol: Lid
Paul Waarts, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Barbara van Offenbeek-Kuipers, rol: Lid
Dick van Klaveren, rol: Lid
George Barbulescu, rol: Lid
Gerard Slijkerman, rol: Lid
Gioffry Maduro, rol: Lid
Johan de Wit, rol: Lid
Johan Naber, rol: Lid
Josephine L´Ortye, rol: Lid
Martin Kreuk, rol: Lid
Thijs Poelma, rol: Lid
Rijkswaterstaat Waterbouw en Ecotechniek

Rijkswaterstaat Waterbouw en Ecotechniek

Locatie: Nieuwegein, Archimedesbaan 13
Monique Dorresteijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Locatie: Dordrecht, Steegoversloot 36
Linda de Boer, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Rianne Läkamp, rol: Lid

Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Griffith van Donge, rol: Lid

Royal HaskoningDHV

Locatie: Eindhoven, Larixplein I
Adrie Umans, rol: Lid
Jos Schild, rol: Lid
Lex Riedijk, rol: Lid
Thijs Ruland, rol: Lid
Schreder BV

Schreder BV

Locatie: Rhenen, Tasveld 2
John van der Vlies, rol: Lid

Siemens Mobility BV

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 7
Peter van Duijvenbode, rol: Lid
Signify Nederland

Signify Nederland

Locatie: Eindhoven, Boschdijk 525
Jeroen van der Vlugt, rol: Lid
Softs World

Softs World

Locatie: Rotterdam, Kratonkade 3
Corné Aantjes, rol: Lid

SPIE Nederland B.V.

Locatie: Breda, Huifakkerstraat 15
Gerald Koenis, rol: Lid

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Cees Maurits, rol: Lid
Dimitri van de Vis, rol: Lid
Karla Ritsema, rol: Lid
Marc Laeven, rol: Lid
Robert van Eerden, rol: Lid
Tanja van Zanden, rol: Lid
Wolfgang Wieser, rol: Lid
Techniek Nederland

Techniek Nederland

Locatie: Woerden, Korenmolenlaan 4
Alex Kalden, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Danny Janssen, rol: Lid
VolkerWessels Infra Competence Centre

VolkerWessels Infra Competence Centre

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Sipke Huitema, rol: Lid

Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Locatie: Dordrecht, Provincialeweg 43-nr 102
Arie Bras, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V.

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Harald Schoenmakers, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Stephanie Lamerichs, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Remi van Berkum, rol: Lid
Platform Niet-rijkstunnels
G150
Status: Lopend
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Tunnels buiten het rijkswegennet vormen een bijzondere categorie tunnels. Inpassing is vaak extra complex, en regels en richtlijnen voor de veiligheid van rijkswegtunnels zijn niet per definitie toepasbaar. Sinds 2014 faciliteert het COB daarom het platform Niet-rijkstunnels. Hierbij worden tunneleigenaren bij elkaar gebracht om specifieke kennis en ervaring te delen.

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Bijeenkomsten

13-12-2016 - 10e Platformbijeenkomst

13-09-2016 - 9e Platformbijeenkomst

14-06-2016 - 8e Platformbijeenkomst

08-03-2016 - 7e Platformbijeenkomst

Dit overleg wordt gehouden bij het COB in Delft en gaat onder andere over Alerteringssystemen, wetgeving en de toekomstplannen van het Platform


08-12-2015 - 6e Platformbijeenkomst

26-10-2015 - Tunnelbeheerders/directeurenoverleg

08-09-2015 - 5e Platformbijeenkomst bij Gemeente Rotterdam

02-06-2015 - 4e Platformbijeenkomst bij Gemeente Amsterdam

14-04-2015 - Bijeenkomst agendacommissie Platform NRT

10-03-2015 - 3e Platformbijeenkomst over OTO bij Provincie ZH

12-02-2015 - Bijeenkomst agendacommissie Platform NRT

25-09-2014 - 2e Platformbijeenkomst bij COB

09-02-2014 - 1e Platformbijeenkomst over QRA bij Provincie N-H


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Contactpersoon
Ronald Gram, rol: Voorzitter

Don Bureau B.V.

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Thomas Bax, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeersleiding (Verkeer en Openbare Ruimte)

Locatie: Amsterdam, Dijksgracht 1
Aart van Tussenbroek, rol: Agendacommissielid
Jeroen Schrijver, rol: Lid
Rein de Haas, rol: Lid
Wilco Renkema, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Jeroen Koet, rol: Lid
Tom Versluijs, rol: Agendacommissielid

Gemeente Leiden

Locatie: Leiden, Stadhuisplein 1
Bouwe Elzinga, rol: Lid

Gemeente Maastricht

Locatie: Maastricht, Mosae Forum 10
Jos Kooijman, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Lid
Riemer te Velde, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Marco Joosten, rol: Lid
Tanim Hermie, rol: Lid

Provincie Noord-Holland

Locatie: Haarlem, Houtplein 33
Albert Kandelaar, rol: Lid
Rita Puggioni, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Bas van Herpen - van Leenen, rol: Agendacommissielid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Bert Schouws, rol: Lid

Schiphol Nederland B.V.

Locatie: Schiphol, Evert van de Beekstraat 202
Anton Bartels, rol: Lid
Kees Uijl, rol: Lid
Patrick Elferink, rol: Lid

Veiligheidsregio Haaglanden

Locatie: Den Haag, Dedemsvaartweg 1
Houssine Alaoui, rol: Lid

Veiligheidsregio Utrecht

Locatie: Utrecht, Archimedeslaan 6
Freek ten Haken, rol: Lid
Platform Tunnels en veiligheid
V100
Status: Lopend
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Het platform Veiligheid is september 2012 opgericht en komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar. De deelnemers bespreken actuele onderwerpen, zoeken naar gezamenlijke opgaven en worden actief betrokken bij de discussies. Hieruit kunnen nieuwe projecten voortkomen, maar dat hoeft niet. Vaak is het delen en uitwisselen van kennis en ervaringen al zeer waardevol.

Onderzoek
De bijeenkomsten worden goed bezocht op steeds wisselende locaties en men is enthousiast over de levendige bijeenkomsten waar inhoudelijke onderwerpen op de agenda staan. Vaak zijn deze bijeenkomsten gekoppeld aan een bezoek van een tunnelproject.

Bijeenkomsten

25-11-2021 - Platformbijeenkomst Tunnels en veiligheid

23-09-2021 - Platformbijeenkomst Tunnels en veiligheid

In samenwerking met het platform Beheer en Onderhoud is dit een verkennende en inspirerende sessie over het thema "Logistiek bij renovatie en onderhoud"


24-06-2021 - Platformbijeenkomst Tunnels en veiligheid

Thema: Digitale tunneltweeling bij renovatie


16-03-2021 - Platformbijeenkomst Tunnels en veiligheid

Het onderwerp van deze bijeenkomst is 'renoveren met de winkel open, lessons learned VIT2'


10-12-2020 - Platformbijeenkomst Tunnels en veiligheid

Met presentatie over Systeemveiligheid en de lancering van versie 3.0 van het groeiboek Cybersecurity


15-09-2020 - Platformbijeenkomst Tunnels en veiligheid

Over Ontwikkelingen bediening en besturing tunnels


12-06-2020 - Platformbijeenkomst Tunnels en veiligheid

Deze bijeenkomst wordt samen met het Platform Beheer en onderhoud en het KPT georganiseerd en gaat over 'Smart Mobility'. Carolo van de Weijer (TUe) en Arie Bleijenberg (TNO) zijn gastspreker.


17-03-2020 - Platformbijeenkomst Tunnels en veiligheid

Deze bijeenkomst is helaas afgelast vanwege de ontwikkelingen betreffende het coronavirus


26-11-2019 - Bijeenkomst platform Veiligheid

Derde bijeenkomst in 2019 met als hoofdonderwerp de presentatie van het vervolggroeiboek over Cybersecurity


21-05-2019 - Bijeenkomst platform Veiligheid

Tweede bijeenkomst in 2019 met als hoofdonderwerp veiligheid in de levenscyclus


05-03-2019 - Bijeenkomst platform Veiligheid

Eerste bijeenkomst in 2019 met als hoofdonderwerp veiligheid bij renovatie


05-12-2018 - 3e Platformbijeenkomst Veiligheid 2018

Met het bespreken van de plannen voor 2019 en een introductie van het project Van Objectveiligheid naar systeemveiligheid door Ron Beij en Gea Kolk


22-06-2018 - 2e Platformbijeenkomst Veiligheid (COB-congres)

COB-congres met subzalen namens Platform Veiligheid: •Tunnels in transitie (Leen van Gelder) *Energiereductie in tunnels met civieltechnische maatregelen (Harry de Haan, Johan Naber)• Westersc


06-03-2018 - 1e Platformbijeenkomst Veiligheid 2018

Deze bijeenkomst stond voornamelijk in het teken staan van het nieuwe boekje ‘Al doende leert men’ (leren van oefenen en incidenten), dat op deze dag wordt gepresenteerd en uitgereikt.


01-12-2017 - Platformbijeenkomst in Delft

Tijdens deze bijeenkomst komen de plannen voor 2018 en het tunnelprogramma van het COB aan bod. Ook wordt de paper over Virtueel testen gepresenteerd en uitgereikt aan de aanwezigen.


27-06-2017 - Visie nieuwe tunnelveiligheidsbeambte

Locatie: Bouwcampus in Delft. Kennismaking en open discussie met de nieuwe tunnelveiligheidsbeamte Peter Kole en een presentatie over de Geschiedenis van Tunnelveiligheid door Evert Worm.


04-04-2017 - Geschiedenis Tunnelveiligheid /speeddaten junioren

Het programma voor deze bijeenkomst zal bestaan uit een lezing over ‘de geschiedenis van de tunnelveiligheid’, een aantal speeddate rondes om snel het netwerk van uw junior collegae een boost


22-11-2016 - Internationale tunnelprojecten

Internationale tunnelprojecten (vergelijk met tunnels in Nederland, in combinatie met historie en achtergronden veiligheidsrichtlijnen)


20-09-2016 - Stapeling van veiligheidsfuncties

Stapeling van veiligheidsfuncties (e.g. Utrecht CS met treinsporen, winkels, kantoren, Nijverdal met spoor en wegtunnels, Michiel de Ruijtertunnel en CS Amsterdam, of Noord-Zuidlijn met metro


17-05-2016 - Veiligheid in spoortunnels

Hoe veilig zijn spoortunnels, wat is er bekend omtrent de wetgeving in spoortunnels? Hierover werden presentaties gegeven door Hugo de Jong en Harm Akse m.b.t. de wetgeving lokaal spoor en Jef


01-03-2016 - Platformbijeenkomst Thema; 3B ontwikkelingen

Locatie: Westerscheldetunnel. Na de inhoudelijke bijeenkomst over 3B ontwikkelingen met presentaties over vervanging van een bestaand systeem en ontwikkelingen van een systeem in een nieuwe t


20-10-2015 - RAMS

Locatie: Projectbureau A4 Delft/Schiedam


09-06-2015 - Opleiden, trainen, oefenen wegtunnels

Locatie: Brandweer Amsterdam-Amstelland


10-02-2015 - Veilige software en Cybersecurity


07-10-2014 - Veiligheidsaspecten bij tunnelrenovatie

Locatie: Movares in Utrecht


03-06-2014 - Veiligheidsfilosofie OB van het spoor (light rail)

Deze bijeenkomst betrof light rail, tram en metro en werd gehouden bij de Noord-Zuidlijn in Amsterdam


18-03-2014 - Veiligheidsfilosofie OB van het spoor (heavy rail)

Locatie: Spoorzone Delft


19-11-2013 - Optimalisatie hulpverlening

Locatie: IFV in Arnhem


13-06-2013 - Voorlichting aan tunnelgebruikers

Locatie: Nedmobiel in Breda


26-03-2013 - Inpassing tunnels in stedelijk gebied

Locatie: Arcadis in Amersfoort


15-01-2013 - Leren van (bijna) incidenten


04-09-2012 - 1e PlatformbijeenkomstDeelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ABB

Locatie: Etten-leur, Mon Plaisir 40
Rob van Huissteden, rol: Lid

Agentschap Wegen en Verkeer

Locatie: Antwerpen, d'Herbouvillekaai 11
Tom Otten, rol: Lid

Antea Group

Locatie: Deventer, Zutphenseweg 31d
Henk-Jan Schuurman, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Charlotte Boschloo, rol: Lid
Evert Sonke, rol: Lid
Herman Rouwenhorst, rol: Lid
Jasper Nieuwenhuizen, rol: Lid
Johan van der Gaag, rol: Lid
Koen Gideonse, rol: Lid
Onno Spijkstra, rol: Lid
Stefan Lezwijn, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V.

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Michel Langhout, rol: Lid
Rob Kisjes, rol: Lid

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Arjan Tromp, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

Colt International B.V.

Locatie: Cuijk-katwijk Nb, Korte Oijen 4
Erik Peeters, rol: Lid
Stan Veldpaus, rol: Lid

Covalent B.V.

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid
Freddie Wolff, rol: Lid
Ronald Gram, rol: Lid

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Remmy Uffen, rol: Lid
Ronald de Weerd, rol: Lid
Ruud Scholten, rol: Lid
Wendy Kniestedt, rol: Lid

Datadigest

Locatie: Rijswijk, Laan van Oversteen 20
Cedric Both, rol: Lid

Don Bureau B.V.

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Lid
Tom van Tintelen, rol: Adviseur

Dura Vermeer Infra landelijke projecten B.V.

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 100
Wout van Oostrum, rol: Lid

Dynniq B.V.

Locatie: Amersfoort, Basicweg 16
Bart-Willem van Rijn, rol: Lid

Elumint B.V.

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid
Nelson Perez Medina, rol: Lid

ENGIE Infra & Mobility B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Co Koren, rol: Lid
Jelmer Wittebol, rol: Lid
Jim Halsey, rol: Lid
Peter Borsje, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Ed Bik, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Metro en Tram

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Hans Bronsveld, rol: Lid
Hugo de Jong, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeersleiding (Verkeer en Openbare Ruimte)

Locatie: Amsterdam, Dijksgracht 1
Gerda Keereweer-de Jong, rol: Lid
Rein de Haas, rol: Lid

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Paul van Laviere, rol: Lid

Gemeente Leiden

Locatie: Leiden, Stadhuisplein 1
Bouwe Elzinga, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Diederik van Zanten, rol: Lid
Rem de Tender, rol: Lid
Sid Torabi Sefidabi, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Frederik Wagenaar, rol: Lid
Gerben Tornij, rol: Lid
Wouter Janssen Lok, rol: Lid

Heijmans Infra Management B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Mario Boeren, rol: Lid
ICT Netherlands B.V.

ICT Netherlands

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Ben Bastiaanse, rol: Lid
Rob van Dijk, rol: Lid

ICT Netherlands B.V.

Locatie: Oosterhout, Wilhelminakanaal Zuid 110
Marco Plug, rol: Lid
Philip Roodzant, rol: Lid

Imagine Solutions B.V.

Locatie: Dordrecht, Berkenhof 3
Wim Baars, rol: Lid

Infra Kompas B.V.

Locatie: Driehuis, Wolff en Dekenlaan 21
Abdel El Masoudi, rol: Lid
Martin de Weijze, rol: Lid

INNOCY B.V.

Locatie: Breda, Haagweg 1
Corné van Iersel, rol: Lid
Edwin Schippers, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V.

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Dennis Holsteijn, rol: Lid
Jan Holsteijn, rol: Lid
Rob Riemens, rol: Lid
InterDam B.V.

InterDam B.V.

Locatie: Ridderkerk, Klompenmakerstraat 12
Berend Groeneveld, rol: Lid
Sietse Gerssen, rol: Lid

Kimpro Projectmanagement en Advies B.V.

Locatie: Soest, Schrikslaan 15
Jasper Kimstra, rol: Lid
Marcel Valé, rol: Lid

Lantis Leefbaar ANTwerpen door Innovatie en Samenwerking

Locatie: Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7
Ivo Kuijf, rol: Lid
Managementbureau van der Wouden

Managementbureau van der Wouden

Locatie: Bergschenhoek, Struisvaren 19
Henric van der Wouden, rol: Lid

MaxGrip Head office

Locatie: Utrecht, Euclideslaan 121
Ronald de Kok, rol: Lid

Ministerie van IenW

Locatie: Den Haag, Plesmanweg 1-6
Michiel Dubbeldeman, rol: Lid

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Gea Kolk, rol: Lid
Gerard van der Geer, rol: Lid
Jacco Kroese, rol: Lid
Jan Faber, rol: Lid
Melle Holthuis, rol: Lid
Nils Lundgren, rol: Lid
Rutger van Bemmel, rol: Lid

NOVENCO Building & Industry

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Koen van Nuland, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid
Phoenix Contact

Phoenix Contact

Locatie: Zevenaar, Hengeler 56
Mischa Braam, rol: Lid

ProRail

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Michiel Berkheij, rol: Lid
Thijs Wientjes, rol: Lid
Regionale Brandweer Zuid-Limburg

Regionale Brandweer Zuid-Limburg

Locatie: Margraten, Holstraat 35
Hans Godding, rol: Lid
RET

RET

Locatie: Rotterdam, Laan op Zuid 2
Tim Calle, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 2
Jaap van Wissen, rol: Lid
Martin de Lange, rol: Lid
Willem Dittrich, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Jan Verbrugge, rol: Lid
Johan Naber, rol: Lid
Rob Souw, rol: Lid
Ronald Mante, rol: Lid

Rijkswaterstaat NOVA

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Maria Angenent, rol: Lid

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Helmut Breedeveld, rol: Lid
Paul van Putten, rol: Lid
Peter Kole, rol: Lid
William van Rijswijk, rol: Lid
Rikkelman Techniek

Rikkelman Techniek

Locatie: ,
Michel Rikkelman, rol: Lid

Royal HaskoningDHV

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Thijs Ruland, rol: Lid

Siemens Mobility BV

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 7
Peter van Duijvenbode, rol: Lid
Renard Kox, rol: Lid

Soltegro B.V.

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
André Stehouwer, rol: Lid
Bas van Duijnhoven, rol: Lid
Franc Fouchier, rol: Lid
Robin Rijkers, rol: Lid

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Arjan Verweij, rol: Lid
Erik Schermer, rol: Lid

Technolution BV

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Andre Nijholt, rol: Lid
Danny Vroemen, rol: Lid

The Collective SI B.V.

Locatie: Zwijndrecht, Scheepmakerij 242
Peter Robert Dubbelman, rol: Lid
Tunnel Safety Consults bv

Tunnel Safety Consults bv

Locatie: Baarn, Tolweg 5
Matthijs Huijben, rol: Lid
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Locatie: Rotterdam, Frobenstraat 8
Mark van Houwelingen, rol: Lid
Vernes Cost Engineering

Vernes Cost Engineering

Locatie: Ridderkerk, Rosmolen 148
Fred Vernes, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Berry Roelofs, rol: Lid
Diego Meester, rol: Lid
Edwin Luijt, rol: Lid
Eric van den Dool, rol: Lid
Erik Vinke, rol: Lid
Jochem Kanbier, rol: Lid
Marco de Jong, rol: Lid

Vlaamse Overheid Agentschap wegen en verkeer

Locatie: Brussel, Koning Albert-II-laan 20
Sam van Nieuwenhuyse, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V.

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Patrick Dankaart, rol: Lid
Richard Witsel, rol: Lid
Sander Goudswaard, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Aryan Snel, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Okke Sanderink, rol: Lid
Proof-of-concept leeromgeving
R702WP35
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Hoe ziet de ideale (virtuele) wereld van opleiding, training en oefening (OTO) eruit voor (alle) bij tunnelprojecten betrokken partijen?

Onderzoek
Het project Virtueel OTO dat liep in het eerste tunnelprogramma, maakte duidelijk welke partijen, welke leerbehoefte en verantwoordelijkheden hebben. Hierop wordt verdergebouwd. Binnen dit project wordt de eerste voorbereiding en uitwerking gedaan voor een proof of concept van een virtuele leeromgeving. Parallel aan het project wordt meegekeken, gedacht en waar mogelijk geëxperimenteerd om te onderzoeken tot welk eindresultaat gekomen kan worden en of de ‘stip op de horizon’ inderdaad bereikbaar is in 2030. Die stip op de horizon is dat er voor elke tunnel in Nederland een virtuele werkelijkheid is, bestaande uit zowel de tunnel (met inbegrip van de TTI), haar omgeving als het bediensysteem (MMI/GUI) Deze virtuele tunnel is bruikbaar voor alle facetten en partijen van belang bij ontwerp, bouw, beheer (incl. hulpverlening) en onderhoud en vanaf de planfase en gedurende de openstelling.

Resultaat
De PoC moet aantonen dat het mogelijk is te komen tot 1 platform waar in eerste instantie zowel bediening als incidentafhandeling in kan trainen en oefenen en waarbij er zowel zelfstandige als gezamenlijke activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Deliverable 1. Opstellen proof of concept leeromgeving 2. Opstellen roadmap

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Agentschap Wegen en Verkeer

Agentschap Wegen en Verkeer

Locatie: Gent, Koningin Maria Hendrikaplein
Arthur de Vos, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Peter de Kok, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Combinatie BAAK Blankenburgtunnel Ballast-Maquire-Deme

Combinatie BAAK Blankenburgtunnel Ballast-Maquire-Deme

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
André van de Velde, rol: Lid
Gemeente Amsterdam Metro en Tram Programma Aanpak Wegtunnels-AWA

Gemeente Amsterdam Metro en Tram Programma Aanpak Wegtunnels-AWA

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Marcel van Wijk, rol: Lid

INFRANEA Holland B.V.

Locatie: Breda, Graaf Engelbertlaan 75
Jeroen Groenewegen, rol: Lid

Instituut Fysieke Veiligheid

Locatie: Arnhem, Kemperbergerweg 783
Eric Didderen, rol: Lid
Rijkswaterstaat WNN West-Nederland Noord

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Helmut Breedeveld, rol: Lid

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Angela van Eeden, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West-Nederland Noord

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Esther Koster, rol: Lid

Royal HaskoningDHV

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Albert Houthuijzen, rol: Lid

Siemens Mobility BV

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 7
Stijn Seuren, rol: Lid

Soltegro B.V.

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Sjors Both, rol: Secretaris

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Mello Lindner, rol: Projectleider

Technolution BV

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Andre Nijholt, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Edwin Luijt, rol: Lid
Risico's in kaart
R701-1
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Het resultaat van inspecties en voorbereidend onderzoek ten behoeve van de uitvraag aan de markt blijkt niet altijd voldoende om verrassingen bij een tunnelrenovatie te voorkomen.

Onderzoek
Met dit project wil het COB-netwerk met behulp van minimaal twintig interviews inventariseren welke ervaringen zijn opgedaan (en worden opgedaan) bij lopende/afgeronde/voorbereide) renovatieprojecten. Ook de lessen vanuit het nieuwe inspectieprogramma van Rijkswaterstaat worden verzameld.

Resultaat
Alle output zal onder andere worden vastgelegd in het digitale groeiboek Renoveren kun je leren. Daarnaast kan de output van dit traject gebruikt worden om de Wiki binnen Rijkswaterstaat te vullen en (deels) geschikt te maken voor openbaar gebruik.

Programma's
Tunnelprogramma

Bijeenkomsten

17-01-2019 - Vervolg Risico's in kaart

Eerste concept bespreken Risicochecklist voor tunnelrenovatie, – beheer en onderhoud. Bespreken Uitvoeren eerste interviews, evaluatie en aanpassen risicochecklist.Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Jolien van Stokkem, rol: Lid expertteam

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Coordinator

Infram B.V.

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 9
Adriaan Hage, rol: Lid expertteam

Installatie Groep Spijkenisse B.V.

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Jan Holsteijn, rol: Lid expertteam

K_Dekker bouw & infra b.v.

Locatie: Amsterdam, Zekeringstraat 50
Alex Kirstein, rol: Voorzitter

Nebest B.V.

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Christian Rademaker, rol: Lid expertteam

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Lid expertteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Stephan van der Horst, rol: Lid expertteam

Strukton Civiel Projecten b.v.

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Jan Postmus, rol: Lid expertteam

TNO

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Esra Bektas, rol: Secretaris
Willy Peelen, rol: Secretaris

Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Predrag Jovanovic, rol: Lid expertteam
Structural health analyse (SHA)
R701-5
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Op dit moment is het nog niet mogelijk om voorspelbaar onderhoud uit te voeren of de daadwerkelijke scope van een tunnelrenovatie betrouwbaar vast te stellen. Er zijn kennishiaten op civieltechnisch gebied en die kennishiaten kunnen alleen verkleind worden door met elkaar een proces te organiseren van snelle kennisontwikkeling. Een structural health analyse (SHA) vormt daarvoor de basis.

Onderzoek
De basis is dat voor elk praktijkproject een structural health analyse (SHA) wordt uitgevoerd. Dat is een traject met kennisworkshops en (praktijk)onderzoeken waarmee de tunnelbeheerder inzicht krijgt in de civieltechnische staat van de tunnel: welke onderdelen voldoen nog aan de restlevensduur en welke onderdelen moeten gerenoveerd worden?

Resultaat
Op dit moment worden er SHA's uitgevoerd bij de Drechttunnel, Willemspoortunnel, Rupeltunnel (België) en Heinenoordtunnel.

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Brenda Berkhout, rol: Coordinator
Carolina Vermeulen - Lantinga, rol: Secretaris
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Projectleider
Technische raakvlakken
R702WP54
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Onderzoek hardwarekoppelingen Er moet worden nagegaan of en hoe het technisch mogelijk is om te koppelen, en met welke aspecten rekening gehouden moet worden, denk bijvoorbeeld aan Cyber Security, AVG etc. Het gaat over het koppelen met onderhoudsmanagementsystemen (OMS) (nationaal en internationaal) maar ook koppeling voor Virtual reality (VR), Augmented reality (AR) en Artificial Intelligence (AI).

Onderzoek
Beoordelen welke aanvullende randvoorwaarden er zijn voor een koppeling, denk hier bijvoorbeeld aan juridische voorwaarden en eigenaarschap van data.

Resultaat
Een overzicht van eisen voor hardwarekoppeling.

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Tunnelprogramma
R700
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De komende jaren zijn veel tunnels toe aan renovatie en worden er ook veel nieuwe tunnels gebouwd. Om de opgaven die hierbij horen proactief, slimmer en beter op te pakken, heeft het COB-netwerk een langetermijnvisie op tunnels geformuleerd en een onderzoeksprogramma opgezet.

Programma's
Tunnelprogramma

Bijeenkomsten

04-07-2017 - 3e Bijeenkomst Langetermijnvisie tunnels

Tijdens deze bijeenkomst zijn we in vier groepen uit elkaar gegaan en hebben we gewerkt aan de ontwikkellijnen. De vier groepjes werken dit verder uit en 4 augustus wordt dit ingediend om het


09-06-2017 - 2e Bijeenkomst Langetermijnvisie Tunnels

Op 10 mei jongstleden hebben we de eerste sessie gehad voor het uitwerken van de langetermijnvisie tunnels. Tijdens deze sessie is de groep in zessen gesplitst en heeft men een eerste slag gem


10-05-2017 - 1e Bijeenkomst Langetermijnvisie Tunnels

We willen naar een concrete uitwerking van de langetermijnvisie door het stellen van einddoelen en de daarbij horende ontwikkellijnen per onderwerp voor de komende 30 jaar.Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Eric Hof, rol: Lid expertteam
Gijsbert Schuur, rol: Lid expertteam

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Evert Sonke, rol: Lid expertteam
Sallo van der Woude, rol: Reviewer

BAM Infraconsult B.V.

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Gerard Waayer, rol: Lid expertteam

Besix Nederland B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Marie-José Knape, rol: Lid expertteam

BESIX S.A.

Locatie: Brussel, Avenue des Communautés 100
Jan van Steirteghem, rol: Lid expertteam
Kenneth Wyns, rol: Lid expertteam
Better Words Tekst & Vertaling

Better Words Tekst & Vertaling

Locatie: Rotterdam, Jericholaan 26
Ron Rosenbrand, rol: Vertaler

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Lid expertteam
Ron Galesloot, rol: Lid expertteam

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Edith Boonsma, rol: Projectleider
Karin de Haas, rol: Programmaleider
, rol: Begeleider/Facilitator
, rol: Opdrachtgever

Covalent B.V.

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Ronald Gram, rol: Lid expertteam

Croonwolter&dros

Locatie: Roosendaal, Ettenseweg 20
Harry Engwirda, rol: Lid expertteam

Deltares

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Mandy Korff, rol: Lid expertteam

DEME Infra NL BV

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Lid expertteam

Dura Vermeer Infra landelijke projecten B.V.

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 100
Paul Bleijenberg, rol: Lid expertteam

Etex Building Performance BV PROMAT B.V.

Locatie: Farmsum, Oosterhorn 32-34
Frank van der Wal, rol: Lid expertteam
Kees Both, rol: Lid expertteam

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul van Rossum, rol: Lid expertteam

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Joost Joustra, rol: Lid expertteam

Harry Bijl Communicatie

Locatie: Montfoort, Julianalaan 27
Harry Bijl, rol: Schrijver

Kimpro Projectmanagement en Advies B.V.

Locatie: Soest, Schrikslaan 15
Jasper Kimstra, rol: Lid expertteam

Mobilis B.V.

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Remco M. Hoeboer, rol: Lid expertteam

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jacco Kroese, rol: Lid expertteam
René Krouwel, rol: Lid expertteam
NP Bridging

NP Bridging

Locatie: Antwerpen, Rijnkaai 101
Chris Poulissen, rol: Reviewer
Posad Maxwan

Posad Maxwan

Locatie: Den Haag, Binckhorstlaan 36
Rients Dijkstra, rol: Reviewer

ProRail

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Jeroen Koolen, rol: Lid expertteam

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Lid expertteam
Johan Naber, rol: Lid expertteam
Joris Vijverberg, rol: Lid expertteam
Rob Souw, rol: Lid expertteam

Royal HaskoningDHV

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Mari Baauw, rol: Lid expertteam

Siemens Nederland BV

Locatie: Den Haag, Prinses Beatrixlaan 800
Marco Vermeulen, rol: Lid expertteam

Soltegro B.V.

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Harry Halman, rol: Lid expertteam

Triple Bridge B.V.

Locatie: Bilthoven, Sweelincklaan 73
Lidwien Besselink, rol: Reviewer

Van der Worp Infra Consult B.V.

Locatie: Hardenberg, Edelinckstraat 88
Jacco van der Worp, rol: Lid expertteam

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Roel Scholten, rol: Lid expertteam
V&V-bibliotheek
R702WP33
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Verrijken groeiboek Digitaal aantonen In het eerste tunnelprogramma is een digitaal groeiboek opgeleverd rondom digitaal aantonen. In dit groeiboek is gewerkt aan het ontwikkelen van een gezamenlijk begrippenkader en een gedeeld beeld over de volwassenheid van de diverse instrumenten. Inventarisatie en opzet V&V bibliotheek De V&V bibliotheek bevat elementen die duur zijn om te ontwikkelen, denk hier aan simulatoren of delen van een testomgeving maar ook (op termijn) aan strategieën en metrieken. Het loont ze te delen en uit te lenen voor gebruik. Om te komen tot elementen die in de bibliotheek kunnen worden geplaatst is onderzoek nodig. Verkenning representatieve testomgeving Een representatieve (en herbruikbare) testomgeving met bijbehorende simulatoren geven extra waarde bij de uitvoering van testen; het ondersteunt een verdere standaardisatie (kwaliteitsverhoging) en door de herbruikbaarheid levert dit winst op.

Onderzoek
Verrijken groeiboek Digitaal aantonen In 2021 willen we het groeiboek verrijken met de ervaringen vanuit de recente praktijk als opstapje naar het ontwikkelen van een V&V-bibliotheek. Inventarisatie en opzet V&V bibliotheek Doel is om organisaties zover te krijgen dat ze hun kennis, ervaring en zelf ontwikkelde producten willen delen en dat ook daadwerkelijk doen. Hierdoor ontstaat een soort kennisbank met bijbehorende bibliotheek van tools waarvan volgende projecten gebruik kunnen maken. Verkenning representatieve testomgeving Door (delen van) testomgevingen en simulatoren uit te lenen kunnen we ook hier uitproberen of dit werkt. Bij renovatieprojecten in tunnels waarbij zoveel mogelijk “open tijdens de verbouwing” speelt, draagt dit bij aan “minder hinder”. Doelstelling is uit te zoeken wat de testomgeving precies inhoudt (doel, scope en werking) en welke factoren bepalend zijn in de representativiteit van een testomgeving. Simulatoren worden hierin meegenomen.

Resultaat
1. Versie 2.0 groeiboek digitaal aantonen 2. Definitie testomgeving en simulatoren opstellen 3. Voorstel opzet bibliotheek 4. Lancering bibliotheek

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ABB

Locatie: Etten-leur, Mon Plaisir 40
Jaap Strijker, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Jack Blok, rol: Projectleider

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Heijmans Infra Management B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Ewald Burger, rol: Lid
ICT Netherlands B.V.

ICT Netherlands B.V.

Locatie: Eindhoven, Prof. Dr. Dorgelolaan 30
Wibo Tienstra, rol: Lid

INFRANEA Holland B.V.

Locatie: Breda, Graaf Engelbertlaan 75
Bo Beckers, rol: Lid

Strypes Nederland B.V.

Locatie: Leersum, Broekhuizerlaan 3
Gerralt de Vree, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Eric van den Dool, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Johan Kornet, rol: Lid
Verduurzaming tunnelverlichting
R703-3B
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Opstellen van een projectplan voor Europese samenwerking ten aanzien van verduurzaming van tunnelverlichting.

Onderzoek
Vanuit Nederlands perspectief zien we diverse mogelijkheden voor verduurzaming van tunnelverlichting, maar het ontbreekt in Nederland ten dele aan de mogelijkheden en budget om deze alle te onderzoeken. Europese samenwerking kan een enorme versnelling geven, enerzijds omdat daarmee veel meer onderzoeken binnen handbereik komen, anderzijds omdat de uitkomsten wereldwijd soelaas kunnen bieden.

Resultaat
Een Engelstalig projectplan. Op 12 juni 2020 is een update gegeven. Op 27 november 2020 is tijdens het Europese tunnelcongres Beyond de voortgang gepresenteerd.

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Dennis Makkus, rol: Lid
Hans Pos, rol: Lid
Onno Sminia, rol: Coordinator

Don Bureau B.V.

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Tom van Tintelen, rol: Lid

Elumint B.V.

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Projectleider

Heijmans NV

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Huib Arts, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Lid
Verwachtingen digitale middelen
R702WP34
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Onderzoek overkoepelende vraag/behoefte stakeholders Inventarisatie meerwaarde t.b.v. aantoonbaar veilig (top-5)

Onderzoek
Er wordt onderzocht welke beelden er leven ten aanzien van digitale middelen. Nagaan welke digitaliseringsmiddelen de meeste waarde toevoegen aan de tunnel in zijn levenscyclus (vanuit het doel aantoonbaar veilig). En deze vastleggen in een top5.

Resultaat
1. Opstellen top 5 digitaliseringsmiddelen 2. Notitie hoe nu verder opleveren

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Voegen
R701-2A
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In 2013 werd de COB-commissie Zinkvoegen ingesteld omdat over de levensduurverwachting van zinkvoegen veel onzekerheid bestaat. Bij het ‘afpellen’ van de problematiek is de commissie nu in de volgende fase gekomen. Doel van deze commissie is het begrijpen van de faalmechanismen van een specifiek civiel onderdeel van tunnels, namelijk zinkvoegen.

Onderzoek
Er is een expertteam samengesteld dat tunnelprojecten en andere betrokkenen adviseert over de uit te voeren inspecties, beheersmaatregelen, etc.

Programma's
Tunnelprogramma

Bijeenkomsten

10-01-2019 - 1e bijeenkomst van Voegen

Tijdens deze vergadering zal Nebest een toelichting geven op de resultaten van de onderzoeken die zijn uitgevoerd in november 2018 in de Heinenoordtunnel. Stephan van der Horst van RWS licht tDeelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Sallo van der Woude, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V.

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Nhut Nguyen, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Brenda Berkhout, rol: Voorzitter
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

DEME Infra NL BV

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Ruben van Montfort, rol: Secretaris

Elumint B.V.

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rolf Dalmeijer, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers bv

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Lid

Mobilis TBI infra

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Gerard van den Berg, rol: Lid

Nebest B.V.

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Lid
Leo Leeuw, rol: Lid

ProRail

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Stephan van der Horst, rol: Lid

Strukton Civiel Projecten b.v.

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Nico Vink, rol: Lid

Trelleborg Ridderkerk B.V.

Locatie: Ridderkerk, Verlengde Kerkweg 15
André de Graaf, rol: Lid
Joel van Stee, rol: Lid
Nicas van den Brink, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Lid

Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Locatie: Dordrecht, Provincialeweg 43-nr 102
Arie Bras, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V.

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Dennis Vlassenrood, rol: Lid
Individuele deelnemers

Chris Hakkaart, rol: Lid
Gerrit Wolsink, rol: Lid
Jan Jonker, rol: Lid
Volwassenheidsmodel V&V
R702WP32
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Voorstel volwassenheidsmodel V&V Door toepassing van een volwassenheidsmodel kan de kwaliteit van het V&V-proces in zowel de project- als exploitatiefase worden verhoogd. Er komt meer nadruk op de ontwikkeling en controle van de kwaliteit. Roadmap volwassenheidsmodel V&V Door beheersing van het proces is aantoonbaarheid in algemeenheid beter geborgd. Projecten kunnen daardoor kwaliteitsaspecten zoals veiligheid (bijvoorbeeld bij vergunningaanvraag BG) expliciet onderbouwen (aantoonbaar geverifieerd en gevalideerd).

Onderzoek
Uitzoeken welke voordelen er zijn van een volwassenheidsmodel, welke criteria meespelen bij een beheerst proces en hoe hiervoor draagvlak te creëren. Belangrijk is hier voldoende experts in het netwerk te vragen hoe een volwassenheidsmodel precies werkt en wat daarvan iets toevoegt voor de beheersing van V&V.

Resultaat
1. Voorstel volwassenheidsmodel 2. Plan van aanpak-roadmap volwassenheidsmodel opleveren

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BAM Infra

Locatie: Culemborg, Plantijnweg 32
Maarte Oerlemans, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Daniel W. van der Gaag, rol: Projectleider

Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Twan Daverveld, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Rik Jan van Hulst, rol: Lid

Semapro B.V.

Locatie: Ridderkerk, Kerkweg 126
Eric Burgers, rol: Lid

Siemens Mobility BV

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 7
Lieke Lugtenborg, rol: Secretaris
Linda Lanphen, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Berry Roelofs, rol: Lid
Waardemodel exploitatiefase
T450
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Wanneer ook de onderhoudskosten voor elke tunnel inzichtelijk zijn, kan aan de hand van de baten/kosten-verhouding worden bepaald welke onderhoudseuro leidt tot de meeste waarde. Dit kan leiden tot een afwegingskader voor prioritering van onderhoud. Uiteraard is het hierbij belangrijk de effecten en belangen goed te wegen (bijvoorbeeld veiligheid versus overlast).

Onderzoek
Inventariseren baten en tunneltypes Onderscheid maken welke baten relevant zijn voor welk tunneltype. Bepalen welke baten en in welke mate ze toegerekend kunnen worden aan de Exploitatiefase. Uitwerken voorbeelden Opstellen werkwijze bepalen tunnelbaten

Resultaat
Lijst met baten/tunneltypes Beoordeling baten relevant voor tunnels Matrix welke baten relevant zijn voor welk type tunnel. Beoordeling of baat kwalitatief of kwantitatief gewaardeerd kan worden. Werkwijze waardering per baat 3 voorbeeld uitwerkingen en terugkoppeling Opstellen standaard werkwijze

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Hans Janssens, rol: Coordinator
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator

Gemeente Amsterdam Verkeersleiding (Verkeer en Openbare Ruimte)

Locatie: Amsterdam, Dijksgracht 1
Laurens Peijs, rol: Reviewer
Robbert Verweij, rol: Projectleider
Wetenschap digitalisering 2030
R702WP1D
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Op basis van de uitkomsten uit het werkpakketten 1A t/m 1C verwachten we ook een basis te kunnen neerleggen voor de meer fundamentele vragen die onder dit programma liggen.

Onderzoek
Wat is niet met elkaar op te lossen of uit te zoeken in en samen met de praktijk? Welke kennishiaten gaan ons werkelijk tegenhouden? Welke wetenschappelijke innovaties gaan ons helpen om te versnellen? Denk aan onderwerpen als a priori betrouwbare software en de rol van smart mobility (kan de tunnel dan dommer?).

Resultaat
In 2021 wordt een start gemaakt met deze wetenschappelijke basis door het inrichten van een groep bestaande uit relevante hoogleraren van de drie technische en andere relevante universiteiten . Naar verwachting zal in 2022 een eerste schets voor dit werkpakket kunnen worden neergezet.

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Projectleider
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Ronald Gram, rol: Kwartiermaker
Crisislab

Crisislab

Locatie: Renswoude, Dashorsterweg 1
Carel Kijne, rol: Lid
Ira Helsloot, rol: Lid
D&B applied behavioural science

D&B applied behavioural science

Locatie: Nijmegen, St. Anthoniusplaats 9
Kevin de Goede, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Robert de Roos, rol: Lid

TNO

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Arjen Adriaanse, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Marcel Hertogh, rol: Lid
Rolf Dollevoet, rol: Lid
Wout Broere, rol: Lid

TU Eindhoven Faculteit Bouwkunde

Locatie: Eindhoven, Den Dolech 2
Carlo van de Weijer, rol: Lid
TU Eindhoven Faculteit Wiskunde en informatica

TU Eindhoven Faculteit Wiskunde en informatica

Locatie: Eindhoven, De Groene Loper 5
Jan Friso Groote, rol: Lid

Universiteit Twente

Locatie: Enschede, Drienerlolaan 5
Leentje Volker, rol: Lid
Universiteit van Tilburg

Universiteit van Tilburg

Locatie: Tilburg, Warandelaan 2
Saskia Lavrijssen, rol: Lid

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management

Locatie: Amsterdam, Buitenveldertselaan 3 - 7
Marcel Veenswijk, rol: Lid

Afgeronde projecten

Hier ziet u de projecten die de afgelopen drie jaar zijn afgerond.

3/4/5D BIM, informatiemanagement, fysiek
R702-2AA
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Validatie van model in verschillende omgevingen, beheer en verdeling van informatie, verhouding virtuele-fysieke omgeving, etc.

Resultaat
zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/digitaal-aantonen

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Leen van Gelder, rol: Coordinator

INFRANEA Holland B.V.

Locatie: Breda, Graaf Engelbertlaan 75
Maarten van den Berg, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Alen Halilovic, rol: Lid
Jan Verbrugge, rol: Lid

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Erik Schermer, rol: Lid
3TO-depot
R703-3E
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Willen tunnelbouwende techniekbedrijven gezamenlijk een platform implementeren waarop restlevensduur van installaties op een circulaire manier ingezet kan worden in de sector?

Onderzoek
Een onderzoek naar de bereidheid van de opzet van een sectorbreed 3TO-depot: een depot voor tweedehands tunneltechnische onderdelen.

Resultaat
Op 12 juni 2020 zijn de enquêteresultaten gepresenteerd en is nader ingegaan op de belemmeringen. Hieruit zijn handvatten voortgekomen voor het vervolg in de Circulariteitsprojecten van 2021 en 2022.

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Jeroen Ruzicka, rol: Lid
Onno Sminia, rol: Projectleider
BC Maatregelencatalogus trillingen
T135B
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Resultaat
Op 10 september 2015 heeft de commissie hun laatste bijeenkomst gehad. Het verslag en het definitieve advies is op 28 september 2015 naar de heer Van den Brink van ProRail gestuurd. De commissie is dechargeert.

Bijeenkomsten

10-09-2015 - Bespreken eindresultaat Maatregelencatalogus

Afronding fase I, opstellen eindadvies, beoordelen onderzoekplannen.Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Leuven

Locatie: Leuven, Kasteelpark Arenberg 40
Geert Degrande, rol: Lid

Provincie Noord-Holland

Locatie: Haarlem, Houtplein 33
Paul Waarts, rol: Lid

TNO Defensie en Veiligheid

Locatie: Den Haag, Oude Waalsdorperweg 63
Tom Basten, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Michael Steenbergen, rol: Lid

Universiteit Twente

Locatie: Enschede, Drienerlolaan 5
André de Boer, rol: Voorzitter

WAD43 Consulting Engineers

Locatie: Ijsselstein, Pr. W. Alexanderdijk 43
Klaas Jan Bakker, rol: Secretaris
Beheercommissie Handboek Tunnelbouw
T200B
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Sinds december 2014 staat het Handboek Tunnelbouw online, de digitale vervanger van SATO (Specifieke aspecten tunnelontwerp). Lezers worden aangemoedigd suggesties voor aanvullingen en verbeteringen te doen. Deze moeten verwerkt worden in het Handboek.

Onderzoek
De beheercommissie van het Handboek Tunnelbouw verzameld en beoordeeld de ingekomen feedback en aanvullingen. Een aantal keer per jaar wordt het Handboek hiermee geüpdatet.

Resultaat
Door de bijdragen vanuit het netwerk, blijft het Handboek Tunnelbouw up-to-date en is het een goede weergave van de state-of-the-art van de tunnelbouw.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Arthe Civil & Structure B.V.

Locatie: Utrecht, Maarssenbroeksedijk 13C
Bahram Safari, rol: Lid
Joost Vervoort, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V.

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Nhut Nguyen, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Allart Hoekstra, rol: Lid
, rol: Begeleider/Facilitator
Leen van Gelder, rol: Coordinator

DaeD Ingenieurs

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Jan van Dalen, rol: Lid

Deltares

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Henri Havinga, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Lid
Big data
T541
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Nieuwe technologieën bieden iedere dag meer mogelijkheden voor het verzamelen van gegevens. De data kan gebruikt worden om systemen te monitoren en bij te sturen. Bij ondergronds bouwen vindt het verzamelen en samenbrengen van verschillende data nog niet op grote schaal plaats. Het COB wil het thema big data daarom meer onder de aandacht brengen.

Onderzoek
Als eerste stap wordt op woensdag 26 oktober 2016 een minicongres over big data georganiseerd. Guus Coolegem (C-Cube), Jasper Maters (Google) en Claudia de Andrade (Rijkswaterstaat) zorgen voor een introductie met inspirerende voorbeelden. Daarna zijn er kleine workshops om verder te discussiëren over concrete vragen en stellingen.

Bijeenkomsten

26-10-2016 - Minicongres Big data

Bij ondergronds bouwen vindt het verzamelen en samenbrengen van verschillende data nog niet op grote schaal plaats. Het COB wil het thema big data daarom meer onder de aandacht brengen. Wat kaDeelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Ambiënt Advies B.V.

Locatie: Utrecht, Lange Hagelstraat 30
Petra van der Werf, rol: Deelnemer bijeenkomst

Antea Group

Locatie: Almere, Monitorweg 29
Pedro Kooistra, rol: Deelnemer bijeenkomst

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Tom Versluijs, rol: Deelnemer bijeenkomst

Besix Nederland B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Thijs Lambert, rol: Deelnemer bijeenkomst

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Deelnemer bijeenkomst
C-Cube international bv

C-Cube international bv

Locatie: Delft, Molengraaffsingel 14
Guus Coolegem, rol: Spreker congres

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Leen van Gelder, rol: Coordinator
Marije Nieuwenhuizen, rol: Rapporteur

Covalent B.V.

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Siert Saes, rol: Deelnemer bijeenkomst

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Dolf van der Meij, rol: Deelnemer bijeenkomst

Deltares

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Gerard van der Kolff, rol: Deelnemer bijeenkomst
Mandy Korff, rol: Deelnemer bijeenkomst
Thomas Bles, rol: Deelnemer bijeenkomst
Eijkelkamp Soil & Water

Eijkelkamp Soil & Water

Locatie: Giesbeek, Nijverheidsstraat 30
Ruben Pot, rol: Deelnemer bijeenkomst

ENGIE

Locatie: Wormerveer, Industrieweg 20a
Patrick Hoet, rol: Deelnemer bijeenkomst

ENGIE Infra & Mobility B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Siem Vriend, rol: Lid
Google

Google

Locatie: Amsterdam, Claude Debussylaan 34
Jasper Maters, rol: Spreker congres

Harry Bijl Communicatie

Locatie: Montfoort, Julianalaan 27
Harry Bijl, rol: Rapporteur

Heijmans Infra Techniek B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Herman Pruisken, rol: Deelnemer bijeenkomst
Jordi Overeem, rol: Deelnemer bijeenkomst

INNOCY B.V.

Locatie: Breda, Haagweg 1
Alexander Zoetemelk, rol: Deelnemer bijeenkomst
Bram ten Klei, rol: Deelnemer bijeenkomst
InTraffic B.V.

InTraffic B.V.

Locatie: Nieuwegein, Iepenhoeve 11
Marco Bakker, rol: Deelnemer bijeenkomst
Menno Kamminga, rol: Deelnemer bijeenkomst

IXAS Consortium Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i Infrastructure

Locatie: Amsterdam, Paalbergweg 2
Dennis Meegdes, rol: Deelnemer bijeenkomst
Wijnand Mellegers, rol: Deelnemer bijeenkomst

Peter Juijn teksten

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Rapporteur

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 2
Claudia de Andrade, rol: Spreker congres
Martin de Lange, rol: Deelnemer bijeenkomst

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Mark Zwaan, rol: Deelnemer bijeenkomst
William van Rijswijk, rol: Deelnemer bijeenkomst

Royal HaskoningDHV

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Joost Dorreman, rol: Deelnemer bijeenkomst
Jurgen Herbschleb, rol: Deelnemer bijeenkomst
SBRCURnet

SBRCURnet

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Martin van der Vliet, rol: Deelnemer bijeenkomst

Siemens Mobility BV

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 7
Harald Hofstede, rol: Deelnemer bijeenkomst
Peter van Duijvenbode, rol: Deelnemer bijeenkomst
SIG Air Handling HC PS

SIG Air Handling HC PS

Locatie: Waalwijk, Tielenstraat 19
Joost van Dijk, rol: Deelnemer bijeenkomst
Simacan

Simacan

Locatie: Amersfoort, Valutaboulevard 26
Eric Mulders, rol: Deelnemer bijeenkomst

Sogeti Nederland B.V.

Locatie: Vianen, Lange Dreef 17
Johan Beikes, rol: Deelnemer bijeenkomst

Soltegro B.V.

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
André Stehouwer, rol: Deelnemer bijeenkomst
Rob de Jong, rol: Deelnemer bijeenkomst

Strukton Civiel Projecten b.v.

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Oscar Vos, rol: Deelnemer bijeenkomst

TBI Holdings B.V.

Locatie: Rotterdam, Wilhelminaplein 37
Ralf van den Boom, rol: Deelnemer bijeenkomst
TriMaya BV

TriMaya BV

Locatie: Den Haag, Valkenboskade 400
Boy Soochit, rol: Deelnemer bijeenkomst

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Deelnemer bijeenkomst
VB&T Vastgoedmanagement

VB&T Vastgoedmanagement

Locatie: Eindhoven, Vestdijk 180
Jack Schooneveldt, rol: Deelnemer bijeenkomst

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Johan van der Velde, rol: Deelnemer bijeenkomst

Volker InfraDesign

Locatie: Woerden, Korenmolenlaan 2
Martinus van de Ruitenbeek, rol: Deelnemer bijeenkomst

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Johan Kornet, rol: Deelnemer bijeenkomst
Boortunnels
T204
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Er wordt gesproken over een uitbreiding op het Handboek Tunnelbouw. Het handboek gaat nu over afgezonken en cut-and-covertunnels; boortunnels komen nog niet aan de orde. Samen met Rijkswaterstaat en andere participanten is het COB aan het verkennen in hoeverre er behoefte is aan een uitbreiding over boortunnels en hoe deze uitbreiding eruit zou moeten zien.

Onderzoek
Gestart is met het maken van een inhoudsopgave. Deze uitbreiding zal het handboek tunnelbouw aanvullen en het zal hiermee completer worden.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Arthe Civil & Structure B.V.

Locatie: Utrecht, Maarssenbroeksedijk 13C
Bahram Safari, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
, rol: Begeleider/Facilitator
Merten Hinsenveld, rol: Coordinator

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Lid
Rob Souw, rol: Lid
Cybersecurity deel 1
V160
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Vanwege hun centrale positie in onze economie moet cybersecurity ook bij tunnels en andere ondergrondse infrastructuur expliciete aandacht krijgen. Vanuit het platform Veiligheid is een werkgroep gestart waarin kennis en documentatie op dit vlak gedeeld en ontwikkeld kan worden.

Onderzoek
Het COB heeft in samenwerking met het Nationaal cybersecuritycentrum (NCSC) een werkgroep opgericht. Dit 'information sharing and analysis center' (ISAC) komt bijeen om onderling ervaringen uit te wisselen, en om te leren van de aanpak tegen cybercrime vanuit andere sectoren (havens, luchthavens, etc).

Resultaat
De werkgroep Cybersecurity werkt aan een digitaal groeiboek om het bewustzijn inzake cybersecurity van tunnels te verhogen en praktijklessen en -ervaring te delen met de sector. De eerste versie (gepubliceerd op 30 mei 2018) is gericht op de (tunnel)beheerder. Met de kennis uit het groeiboek is de beheerder in staat de weerbaarheid van zijn object te beoordelen en zijn processen op gebied van cybersecurity zodanig te optimaliseren dat tijdig de juiste maatregelen worden genomen om security incidenten te voorkomen of te beheersen alsmede eventueel opgetreden effecten bij een incident te mitigeren.

Bijeenkomsten

30-05-2018 - Minisymposium Cybersecurity in Barendrecht

De bevindingen van de werkgroep worden breed gedeeld en het boek wordt digitaal gepresenteerd


25-04-2018 - Bijeenkomst werkgroep, vervolgstap schrijfproces

21-03-2018 - Bijeenkomst werkgroep, vervolgstap schrijfproces

07-02-2018 - Bijeenkomst werkgroep, vervolgstap schrijfproces

10-01-2018 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

Tijdens deze bijeenkomst worden de opmerkingen door de schrijvers verwerkt en onderling teruggekoppeld en afgestemd.


20-09-2017 - 6e bijeenkomst werkgroep Cybersecurity

Deze bijeenkomst is bedoeld om een doorstart te maken met het schrijven van het boekje


06-09-2016 - 5e bijeenkomst ISAC Tunnels, cyber security

In deze bijeenkomst worden de taken verdeeld voor het schrijven van de hoofdstukken voor het handboekje wat samengesteld wordt over Cyber security en tunnels.


21-06-2016 - 4e bijeenkomst cyber security

In deze bijeenkomst worden de voorstellen voor een inhoudsopgave van het op te stellen rapport / boekje besproken.


15-03-2016 - 3e bijeenkomst cyber security

In deze bijeenkomst heeft een medewerker van RWS CIV een presentatie gegeven over de aanpak van cyber security . Tevens is de geheimhoudingsverklaring voor deelname aan deze werkgroep ondertek


12-01-2016 - 2e bijeenkomst Cyber security

Diverse betrokken partijen zijn aangeschoven deze 2e bijeenkomst. In deze bijeenkomst zijn de ISAC richtlijnen besproken en aangepast. Ook is gesproken over de inhoud van het boekje dat zal wo


09-09-2015 - 1e bijeenkomst cyber security

Dit was een verkennende bijeenkomst waarin werd gesproken over de invulling van deze werkgroep, over de invulling van de ISAC richtlijnen en welke partijen er toegevoegd moesten worden aan dezDeelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ABB

Locatie: Etten-leur, Mon Plaisir 40
Arnold Kroon, rol: Lid
Cuno van den Hondel, rol: Reviewer
ADTS ICT B.V.

ADTS ICT B.V.

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Cypresbaan 38
Bernhard van der Linde, rol: Reviewer

Antea Group

Locatie: Heerenveen, Tolhuisweg 57
Jan Houwers, rol: Reviewer

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Leen van Gelder, rol: Coordinator

ENGIE Infra & Mobility B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Ron Perrier, rol: Reviewer
Fox-IT part of NCC Group

Fox-IT part of NCC Group

Locatie: Delft, Olof Palmestraat 6
Marieke van Leeuwen, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Peter Stroo, rol: Reviewer
Tom Versluijs, rol: Reviewer

Kimpro Projectmanagement en Advies B.V.

Locatie: Soest, Schrikslaan 15
Jasper Kimstra, rol: Lid

Ministerie van IenW DG/RWS

Locatie: Den Haag, Rijnstraat 8
René van der Helm, rol: Lid

Movares

Locatie: Utrecht, Leidseveer 10
Jos Renkens, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 2
Jaap van Wissen, rol: Lid
Mark van Leeuwen, rol: Lid
Turabi Yildirim, rol: Lid

Royal HaskoningDHV

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Johannes Braams, rol: Deelnemer

Siemens Mobility BV

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 7
Bob van den Bosch, rol: Lid
Harald Hofstede, rol: Lid

Soltegro B.V.

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
André Stehouwer, rol: Voorzitter

Strypes Nederland B.V.

Locatie: Leersum, Broekhuizerlaan 3
Erik Holleboom, rol: Reviewer

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Johan van der Velde, rol: Reviewer

Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Locatie: Dordrecht, Provincialeweg 43-nr 102
Arie Bras, rol: Lid
Cybersecurity, update groeiboek 2019
V161
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Op 30 mei 2018 is de eerste versie van het groeiboek over cybsersecurity gepubliceerd. Deze versie richt zich op de (tunnel)beheerder. Vanuit het netwerk is er behoefte aan uitbreiding richting onder meer de ontwerpfase. Ook kan de huidige inhoud mogelijk worden geactualiseerd.

Onderzoek
Er is een nieuwe werkgroep samengesteld, met oude en nieuwe leden. Op 9 november 2018 kwam deze voor het eerst bijeen. Op vrijdag 18 januari 2019 wordt het werk verdeeld en starten de werkgroepleden met de uitwerking.

Resultaat
Het groeiboek is geactualiseerd, aangevuld n epresenteerd op 26-11-2019 zie www.cob.nl/groeiboek/cybersecurity.

Bijeenkomsten

26-11-2019 - Presentatie vervolg groeiboek Cybersecurity

De presentatie van de update van het groeiboek Cybersecurity vindt plaats bij de bijeenkomst van het COB platform Veiligheid


01-11-2019 - Bijeenkomst werkgroep en ISAC Cybersecurity

04-10-2019 - Bijeenkomst werkgroep en ISAC Cybersecurity

06-09-2019 - Bijeenkomst werkgroep en ISAC Cybersecurity

12-07-2019 - Bijeenkomst werkgroep en ISAC Cybersecurity

24-05-2019 - Werkgroep bijeenkomst Cybersecurity en ISAC

Ook de ISAC groep van Cybersecurity komt voor het eerst bijeen voorafgaand aan de werkgroep bijeenkomst


15-03-2019 - Derde werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

18-01-2019 - Tweede werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

09-11-2018 - Eerste werkgroepbijeenkomst vervolg Cybersecurity

Voor de aanvulling van het digitale groeiboek over Cybersecurity met de aandachtpunten en mogelijke maatregelen is een neiuwe werkgroep geformeerd die voor het eerst bijeenkomst.Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Jack Blok, rol: Lid

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Lid

Callas

Locatie: Reeuwijk, Armstronglaan 25
Nick Pfennings, rol: Lid
Peter Freesen, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Leen van Gelder, rol: Coordinator
Fox-IT part of NCC Group

Fox-IT part of NCC Group

Locatie: Delft, Olof Palmestraat 6
Joep Kaiser, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Metro en Tram

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Wim van Asperen, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Tom Versluijs, rol: Lid
Hudson Cybertec

Hudson Cybertec

Locatie: Den Haag, Laan van 's-Gravenmade 74
Lennart Koek, rol: Lid

Imagine Solutions B.V.

Locatie: Dordrecht, Berkenhof 3
Sjaak Matze, rol: Lid

Kienia Industriële Automatisering B.V.

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Molenstraat 1
Gijs Withagen, rol: Lid
Marijn Brans, rol: Lid

Kimpro Projectmanagement en Advies B.V.

Locatie: Soest, Schrikslaan 15
Jasper Kimstra, rol: Lid

Ministerie van IenW

Locatie: Den Haag, Plesmanweg 1-6
Michiel Dubbeldeman, rol: Lid

Ministerie van IenW DG/RWS

Locatie: Den Haag, Rijnstraat 8
René van der Helm, rol: Lid

PMA Automation BV

Locatie: Velserbroek, A. Molletstraat 24
Ronald van der Poel, rol: Lid

ProRail

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Talmai Geradts, rol: Lid

Provincie Noord-Holland

Locatie: Haarlem, Houtplein 33
Pieter de Ruiter, rol: Lid
William Kaan, rol: Lid
Rijkswaterstaat WNN West-Nederland Noord

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 2
Jaap van Wissen, rol: Lid
Mark van Leeuwen, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West-Nederland Noord

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Robbert Ross, rol: Lid
Ron van den Ende, rol: Lid

Siemens Mobility BV

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 7
Erik Versteegt, rol: Lid
Robert Jan de Leede, rol: Lid

Technolution BV

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Tom van Tintelen, rol: Lid

Tripsolute

Locatie: Arnhem, Zijpendaalseweg 8
Jos Renkens, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Erik Vinke, rol: Lid
Cybersecurity, vervolg 2020
V162
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Het groeiboek over cybersecurity in tunnels moet de laatste stand van zaken blijven weerspiegelen. Ook blijkt dat er behoefte is aan extra toelichting over het toepassen van de kennis in de praktijk.

Onderzoek
De werkgroep gaat zich in 2020 onder meer richten op het geven van een masterclass, het opstellen van een instrument voor een volwassenheidsanalye en het maken van een voorbeeld-businesscase. Daarnaast wordt het groeiboek waar nodig geactualiseerd.

Resultaat
Het groeiboek is op 10 december 2020 opgeleverd en gepresenteerd. Zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/cybersecurity/ voor de bijeenkomst en de presentaties en voor het groeiboek: https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/cybersecurity

Bijeenkomsten

10-12-2020 - Presentatie versie 3.0

https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/cybersecurityDeelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Jack Blok, rol: Teamleider
Peter Mom, rol: Lid

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Lid

Callas

Locatie: Reeuwijk, Armstronglaan 25
Nick Pfennings, rol: Lid
Peter Freesen, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Arjan Tromp, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator

Don Bureau B.V.

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Tom van Tintelen, rol: Teamleider

ENGIE Infra & Mobility B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Peter Borsje, rol: Lid
Fox-IT part of NCC Group

Fox-IT part of NCC Group

Locatie: Delft, Olof Palmestraat 6
René Valstar, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Metro en Tram

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Wim van Asperen, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Tom Versluijs, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Riemer te Velde, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Johannes Braams, rol: Secretaris
ICT Netherlands B.V.

ICT Netherlands B.V.

Locatie: Oosterhout, Wilhelminakanaal Zuid 110
Philip Roodzant, rol: Lid

Imagine Solutions B.V.

Locatie: Dordrecht, Berkenhof 3
Sjaak Matze, rol: Lid

Kienia Industriële Automatisering B.V.

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Molenstraat 1
Gijs Withagen, rol: Lid
Marijn Brans, rol: Lid

Kimpro Projectmanagement en Advies B.V.

Locatie: Soest, Schrikslaan 15
Jasper Kimstra, rol: Projectleider

Ministerie van IenW

Locatie: Den Haag, Plesmanweg 1-6
Michiel Dubbeldeman, rol: Lid

Ministerie van IenW DG/RWS

Locatie: Den Haag, Rijnstraat 8
René van der Helm, rol: Lid

PMA Automation BV

Locatie: Velserbroek, A. Molletstraat 24
Ronald van der Poel, rol: Lid

ProRail

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Talmai Geradts, rol: Lid

Provincie Noord-Holland

Locatie: Haarlem, Houtplein 33
Pieter de Ruiter, rol: Lid
William Kaan, rol: Lid
Rijkswaterstaat WNN West-Nederland Noord

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 2
Jaap van Wissen, rol: Lid
Mark van Leeuwen, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Ico Jacobs, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West-Nederland Noord

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Robbert Ross, rol: Lid

Siemens Mobility BV

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 7
Erik Versteegt, rol: Teamleider

Tripsolute

Locatie: Arnhem, Zijpendaalseweg 8
Jos Renkens, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Erik Vinke, rol: Lid
Daadwerkelijke levensduur
R150
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Wereldwijd is de renovatieopgave voor tunnels enorm. Het is onbetaalbaar en voor de bereikbaarheid zeer onwenselijk om al deze objecten tegelijkertijd te renoveren. Er is echter te weinig kennis voorhanden om een goede assetmanagementstrategie te bepalen. Het COB-netwerk wil een eerste stap zetten door inzicht te geven in de belangrijkste risico's.

Onderzoek
Een kleine werkgroep heeft de tien belangrijkste risicogebieden en de mate waarin we nu grip hebben op die risico’s in kaart gebracht. Deze inventarisatie wordt besproken met (inter)nationale experts tijdens het WTC in Bergen, Noorwegen. Met de experts wordt van gedachten gewisseld om het paper verder te verrijken

Bijeenkomsten

05-12-2017 - Workshop Daadwerkelijke levensduur

Doel van de workshop zijn de ambities vanuit ons tunnelprogramma. We zijn op zoek naar deelde opgaven op vier vlakken: Kennisvragen, informatievoorziening, naar voorspelbaar onderhoud en wvttkDeelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Ronald Heijmans, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Coordinator

DaeD Ingenieurs

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Jan van Dalen, rol: Lid

Deltares

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Adam Bezuijen, rol: Lid

DEME Infra NL BV

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Lid

Elumint B.V.

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

Etex Building Performance BV PROMAT B.V.

Locatie: Farmsum, Oosterhorn 32-34
Frank van der Wal, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Diederik van Zanten, rol: Lid
Kees Blom, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
René Kuiper, rol: Lid

Infranea

Locatie: Antwerpen, Klokstraat 12
Johan Kuppens, rol: Lid
Jur Fijen, rol: Lid
Maarten van den Berg, rol: Lid
Pieter Roozenbeek, rol: Lid

INNOCY B.V.

Locatie: Breukelen, De Corridor 14T
Jop Janssen, rol: Lid

K_Dekker bouw & infra b.v.

Locatie: Amsterdam, Zekeringstraat 50
Alex Kirstein, rol: Lid

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jan Jonker, rol: Lid
Peter Hoogen, rol: Lid

Nebest B.V.

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Lid
Projectteam Piet Heintunnel IB Gemmeente Amsterdam

Projectteam Piet Heintunnel IB Gemmeente Amsterdam

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Tjitse van Dijk, rol: Lid

ProRail

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Lid
Rolf Dollevoet, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Ad Nieuwenhuyzen, rol: Deelnemer bijeenkomst
Alexander Bakker, rol: Lid
Carolien Nieuwland, rol: Deelnemer bijeenkomst
Caroline den Besten, rol: Deelnemer bijeenkomst
Frank Nijland, rol: Deelnemer bijeenkomst
Gerrit Wolsink, rol: Deelnemer bijeenkomst
Giel Klanker, rol: Deelnemer bijeenkomst
Han Roebers, rol: Lid
Harry Dekker, rol: Lid
Johan Naber, rol: Deelnemer bijeenkomst
Martijn Blom, rol: Deelnemer bijeenkomst

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Stephan van der Horst, rol: Deelnemer bijeenkomst
Theo van Maris, rol: Deelnemer bijeenkomst
Sweco Nederland B.V.

Sweco Nederland B.V.

Locatie: Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 41-43
Bas van Goor, rol: Lid

Sweco Nederland B.V.

Locatie: Eindhoven, Zernikestraat 17
Pieter Kuyck, rol: Lid

TNO

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Agnieszka Bigaj-van Vliet, rol: Lid

Trelleborg Ridderkerk B.V.

Locatie: Ridderkerk, Verlengde Kerkweg 15
Frans Melchers, rol: Lid
Joel van Stee, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Carolina Vermeulen - Lantinga, rol: Lid
Cormac Reale, rol: Lid
Kenneth Gavin, rol: Lid
Klaas van Breugel, rol: Lid
Kristina Reinders, rol: Lid
Wout Broere, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Lid

Van Hattum en Blankevoort

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Sallo van der Woude, rol: Lid

Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Locatie: Dordrecht, Provincialeweg 43-nr 102
Arie Bras, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Brenda Berkhout, rol: Lid
Digitaal aantonen
R702-2A
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Bij een grootschalige renovatie moet een tunnel vaak volledig worden afgesloten, onder meer om de veiligheid te testen. De hypothese van het COB-netwerk is dat de duur van een volledige tunnelafsluiting behoorlijk verkort kan worden door sommige testen virtueel uit te voeren.

Onderzoek
De koplopergroep richt zich op kennisuitwisseling tussen experts bij opdrachtgevers en opdrachtnemers die zich bezighouden met virtueel testen. Bij bijna alle tunnelprojecten (nieuwbouw en renovatie) wordt gewerkt aan virtueel testen. Toch blijkt er spraakverwarring te zijn: wat bedoelt iedereen met virtueel testen, kijken we met dezelfde bril, tegen welke vragen lopen we aan?

Resultaat
Dit project heeft tot doel verwachtingen en randvoorwaarden in kaart te brengen, dialoog op gang te brengen, vertrouwen te kweken bij stakeholders en praktijkprojecten te ondersteunen. In december 2019 zijn de resultaten in de vorm van een digitaal groeiboek gedeeld. zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/digitaal-aantonen

Programma's
Tunnelprogramma

Bijeenkomsten

21-11-2019 - Satéprikkersessie

Bijeenkomst waarbij de werkgroepleden van de projecten Hinderarm renoveren en Digitaal aantonen gezamenlijk een verbeterslag hebben gemaakt.


10-09-2019 - Reviewdag met Opdrachtgevers

Opdrachtgeversdag waarbij samen met de opdrachtgevers van het COB-tunnelprogramma (o.a. RWS incl. V&R, Tunnelorganisatie Vlaanderen, Programma-aanpak Wegtunnels Amsterdam, Platform Niet Rijkst


23-01-2019 - Bijeenkomst Digitaal aantonen/Hinderarm renoveren

Tijdens deze kick-off bijeenkomst met alle leden van zowel de groep Hinderarm renoveren als de groep Digitaal aantonen zal het startdocument worden vastgesteld en zullen de werkpakketten wordeDeelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Eric Hof, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Jack Blok, rol: Lid

BAM Infra

Locatie: Culemborg, Plantijnweg 32
Maarte Oerlemans, rol: Lid

Capgemini Engineering Altran Netherlands B.V.

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Lambert Verhagen, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Hans Janssens, rol: Lid
Karin de Haas, rol: Coordinator
Leen van Gelder, rol: Coordinator

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Hans Pos, rol: Lid
Gemeente Amsterdam Metro en Tram Programma Aanpak Wegtunnels-AWA

Gemeente Amsterdam Metro en Tram Programma Aanpak Wegtunnels-AWA

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Rik Teuben, rol: Lid
ICT Netherlands B.V.

ICT Netherlands B.V.

Locatie: Eindhoven, Prof. Dr. Dorgelolaan 30
Wibo Tienstra, rol: Lid

INFRANEA Holland B.V.

Locatie: Breda, Graaf Engelbertlaan 75
Jaap de Boer, rol: Lid
Maarten van den Berg, rol: Lid

INNOCY B.V.

Locatie: Breda, Haagweg 1
Edwin Luijt, rol: Lid

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jacco Kroese, rol: Voorzitter
Rutger van Bemmel, rol: Lid
OrangeNXT

OrangeNXT

Locatie: Eindhoven, John F Kennedylaan 2
Mane Lambeens, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Maikel Balster, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 2
Martijn Dorresteijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Alen Halilovic, rol: Lid
Jan Verbrugge, rol: Lid
Rik Jan van Hulst, rol: Lid

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Helmut Breedeveld, rol: Lid

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Dave de Wilde, rol: Lid

Siemens Mobility BV

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 7
Rob Riemens, rol: Lid

Soltegro B.V.

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Franc Fouchier, rol: Lid

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Erik Schermer, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Tamara Dolle, rol: Lid
Unit040

Unit040

Locatie: Eindhoven, Esp 113
Gino van der Zijde, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Michiel Vroon, rol: Lid
Duurzaamheid in kaart
R703-3C
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
“Als we de duurzame tunnel voor ons zien, zien we een tunnel die in aanleg, gebruik en onderhoud de aarde en haar bewoners beter achterlaat dan voor haar aanleg”, aldus prof. dr. ir. Marcel Hertogh in zijn voorwoord van het Inspiratiedocument Duurzaamheid (2014). Maar hoe bereik je dat, een duurzame(re) tunnel?

Onderzoek
In een eerder COB-project zijn duurzaamheidsaspecten voor wegtunnels geïdentificeerd, zoals energiegebruik, maatschappelijke participatie en flexibiliteit. Een nieuwe werkgroep heeft onder andere deze aspecten vertaalt in concrete vragen.

Resultaat
Er is een checklist gemaakt, deze is continue in ontwikkeling. Online vindt u altijd de laatste, actuele versie.

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Onno Sminia, rol: Coordinator

Royal HaskoningDHV

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Jos Schild, rol: Projectleider

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Wolfgang Wieser, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Remi van Berkum, rol: Deelnemer
Energiereductie tunnels
T520
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Samen met het netwerk wil het COB toewerken naar een langetermijnvisie voor een energieneutrale tunnel. De eerste stap is het meewerken aan de doelstelling van Rijkswaterstaat: het reduceren van de energiebehoefte van alle bestaande en nieuwe tunnels.

Onderzoek
In 2015 zijn er twee expertteams ingericht om maatregelen voor energiereductie in kaart te brengen, zowel voor technische aspecten, het proces en voor contracten. In de zomer van 2016 is het concept van de maatregelencatalogus gereviewed door ca. 30 experts. De feedback is verwerkt in het eindresultaat.

Resultaat
De maatregelencatalogus is opgezet als groeiboek: een digitale rapportage die in de loop der tijd kan worden aangevuld en verbeterd. Tijdens het COB-congres op 8 december 2016 is het groeiboek officieel gelanceerd en te vinden is via https://www.cob.nl/groeiboek/maatregelencatalogus-voor-energiereductie-in-tunnels

Bijeenkomsten

01-01-1970 -


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Verali von Meijenfeldt, rol: Secretaris

Covalent B.V.

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid

Croonwolter&dros

Locatie: Roosendaal, Ettenseweg 20
Harry Engwirda, rol: Lid

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Cynthia Sewbalak, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Locatie: Den Haag, Spui 70
Paul Janssen, rol: Lid

Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
René Valkenburg, rol: Lid
Willem van Ooijen, rol: Lid

INNOCY B.V.

Locatie: Breda, Haagweg 1
Henry van der Pluym, rol: Lid

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Arie-Peter Hijkoop, rol: Lid
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V

PricewaterhouseCoopers Advisory N.V

Locatie: Amsterdam, Thomas R. Malthusstraat 5
Max ten Cate, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Dik de Weger, rol: Lid
Johan Naber, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving

Locatie: Lelystad, Zuiderwagenplein 2
Joost Bouten, rol: Lid

Soltegro B.V.

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Leen van Gelder, rol: Lid

SPIE Nederland B.V.

Locatie: Breda, Huifakkerstraat 15
Jacco Saaman, rol: Lid
Leen van Rij, rol: Lid
Maarten Hellemans, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Ron van Beek, rol: Voorzitter

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Leo Speksnijder, rol: Lid
Individuele deelnemers

Carolina Vermeulen - Lantinga, rol: Lid
Casper van Nie, rol: Lid
Vincent Leclercq, rol: Lid
Energiereductie tunnels (Spoor 2)
T520-2
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Op hoofdlijnen is de inhoudelijk scope gericht op het op detailniveau in kaart brengen van alle mogelijke energiereducerende maatregelen die, nu of in de toekomst, geschikt zijn voor toepassing in bestaande of nieuw te bouwen tunnels. Het werken aan een Nederlandse maatregelencatalogus is om meerdere redenen gewenst. Enerzijds omdat de Europese aanpak van het onderzoek mogelijk te smal is (sterke focus op verlichting en ventilatie). Anderzijds omdat dat de unieke Nederlandse wetgeving, de LTS en de andere type tunnels (meer afwijkende tunnels in stedelijke omgeving) vragen om een eigen unieke aanpak. De tijd tot 2020 (i.v.m. de energiereductie doelstelling van RWS) om de beleidsdoelstellingen te halen is te beperkt om lang te wachten op Europese conclusies.

Resultaat
Onderdeel van Maatregelen catalogus Energiereductie die als groeiboek op de website te vinden is via https://www.cob.nl/groeiboek/maatregelencatalogus-voor-energiereductie-in-tunnels

Bijeenkomsten

19-04-2016 - Spoor 2 Maatregelen bespreken en corrigeren

Tijdens deze vergadering worden alle maatregelen besproken en de correcties nagekeken.


12-02-2016 - Reviewen van definities spoor 2

De definities zijn gemaakt en er wordt voor de vergadering gewerkt aan een eerste draft. Deze drafts worden besproken in de vergadering.


12-11-2015 - Kennismakingsbijeenkomst Energiereductie tunnels

Alle deelnemers van alle sporen ontmoeten elkaar en stemmen hun opdracht af.Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Verali von Meijenfeldt, rol: Secretaris

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Projectleider

Covalent B.V.

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid expertteam

Croonwolter&dros

Locatie: Roosendaal, Ettenseweg 20
Harry Engwirda, rol: Lid expertteam

INNOCY B.V.

Locatie: Breda, Haagweg 1
Henry van der Pluym, rol: Lid expertteam

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Arie-Peter Hijkoop, rol: Lid expertteam

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Lid expertteam

Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Vice-voorzitter
Ron van Beek, rol: Voorzitter
Energiereductie tunnels (Spoor 1)
T520-1
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De hoge energiebehoefte van tunnels is geen exclusief Nederlands, maar zeker ook een Europees probleem. Daarom is dit jaar een Europees project van start gegaan (CEDR REETS ) om te komen tot een maatregelencatalogus om alle beschikbare energiereducerende maatregelen te verzamelen. Deze maatregelencatalogus zal gebruikt worden door alle nationale wegbeheerders in Europa (vergelijkbaar met een Eurocode-document). De opdracht tot het maken van deze catalogus is op initiatief van Noorwegen reeds gegund aan een consortium van partijen uit Engeland en uit Oostenrijk. Doelstelling is om de opdracht eind 2016 op te leveren.

Resultaat
Onderdeel van Maatregelen catalogus Energiereductie die als groeiboek op de website te vinden is via https://www.cob.nl/groeiboek/maatregelencatalogus-voor-energiereductie-in-tunnels

Bijeenkomsten

12-11-2015 - Kennismakingsbijeenkomst energiereductie tunnels

Alle deelnemers van alle sporen ontmoeten elkaar en stemmen hun opdracht af.Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

APPM Management Consultants B.V.

Locatie: Hoofddorp, Spicalaan 8
Sanne van den Heuvel, rol: Secretaris

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Projectleider

Covalent B.V.

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid expertteam

Croonwolter&dros

Locatie: Roosendaal, Ettenseweg 20
Harry Engwirda, rol: Lid expertteam

INNOCY B.V.

Locatie: Breda, Haagweg 1
Henry van der Pluym, rol: Lid expertteam

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Lid expertteam

Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Voorzitter
Ron van Beek, rol: Vice-voorzitter
Energiereductie tunnels (Spoor 4)
T520-4
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Om de energiereductie doelstelling (in 2020) te behalen is de rol van een of meerdere icoonprojecten van cruciaal belang. Door middel van icoonprojecten en een goede communicatiestrategie kan de toepassing van het doorvoeren van energiereducerende maatregelen in een stroomversnelling komen. In een icoonproject worden kansrijke maatregelen geïmplementeerd en wordt voor een breed publiek toonbaar gemaakt wat de positieve effecten zijn van de maatregelen in relatie tot energiereductie.

Resultaat
Onderdeel van Maatregelen catalogus Energiereductie die als groeiboek op de website te vinden is via https://www.cob.nl/groeiboek/maatregelencatalogus-voor-energiereductie-in-tunnels

Bijeenkomsten

12-11-2015 - Kennismakingsbijeenkomst Energiereductie tunnels

Alle deelnemers van alle sporen ontmoeten elkaar en stemmen hun opdracht af.Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Projectleider

Covalent B.V.

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid expertteam

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Cynthia Sewbalak, rol: Lid expertteam

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Locatie: Den Haag, Spui 70
Paul Janssen, rol: Lid expertteam

INNOCY B.V.

Locatie: Breda, Haagweg 1
Henry van der Pluym, rol: Lid expertteam

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Lid expertteam
Energiereductie tunnels (Spoor 5)
T520-5
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Het is bekend dat er veel mogelijkheden zijn op het gebied van energiereductie in tunnels, maar het is nog geen vast onderdeel van de contractering. Om de energiereductie doelstellingen op korte termijn (2020) te behalen is het van belang dat het werken aan energiereductie standaard onderdeel is van de contracten die door opdrachtgevers worden gesloten. De vraag is hoe de markt het best geprikkeld kan worden om energiereductie onderdeel te laten zijn van de werkzaamheden en het uiteindelijke op te leveren resultaat.

Resultaat
Onderdeel van Maatregelen catalogus Energiereductie die als groeiboek op de website te vinden is via https://www.cob.nl/groeiboek/maatregelencatalogus-voor-energiereductie-in-tunnels

Bijeenkomsten

15-04-2016 - Spoor 5 contractvormen bespreken

Tijdens deze vergaderingen worden de hoofdstukken besproken en verdeeld onder de experts. Daarnaast bespreken we alle contractvormen.


21-03-2016 - Extra bijeenkomst spoor 5

Tijdens deze bijeenkomst gaan we opnieuw de drafts bekijken en aanscherpen.


09-02-2016 - Reviewen van definities spoor 5

De definities zijn gemaakt en er wordt voor de vergadering gewerkt aan een eerste draft. Deze drafts worden besproken in de vergadering.


12-11-2015 - Kennismakingsbijeenkomst Energiereductie tunnels

Alle deelnemers van alle sporen ontmoeten elkaar en stemmen hun opdracht af.Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Verali von Meijenfeldt, rol: Secretaris

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Projectleider

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Cynthia Sewbalak, rol: Lid expertteam

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Locatie: Den Haag, Spui 70
Paul Janssen, rol: Lid expertteam

Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
René Valkenburg, rol: Lid expertteam

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Dik de Weger, rol: Lid expertteam
Johan Naber, rol: Lid expertteam

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving

Locatie: Lelystad, Zuiderwagenplein 2
Joost Bouten, rol: Lid expertteam

Soltegro B.V.

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Leen van Gelder, rol: Lid expertteam

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Leo Speksnijder, rol: Lid expertteam
Evaluatie Gaasperdammertunnel deel 1
R500-1
Status: Gereed
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Zowel de opdrachtgever (Rijkswaterstaat) als de aanneemcombinatie (IXAS) van de Gaasperdammertunnel willen vanaf de start van het project leren van hun ervaringen en zo (de organisatie) van het project optimaliseren. Zij hebben het COB benaderd om hen hierbij te ondersteunen.

Onderzoek
Er is een expertteam samengesteld dat samen met Rijkswaterstaat en IXAS de geleerde lessen en best practices analyseert, vastlegt en vertaalt naar algemeen geldende lessen. Gekoppeld aan de bouwfasering, wordt er elk jaar een evaluatiesessie georganiseerd.

Resultaat
In het laatste kwartaal van 2015 zijn de dialoogfase, de convergentiefase, de aanbesteding en het risicomanagement geëvalueerd met behulp van interviews en een themasessie. De resultaten zijn gepresenteerd op het COB-congres 2015 en in de Onderbouwing van januari 2016. Vervolgens is er in 2016 bij bestaande lerende netwerken binnen het project praktijkervaring opgehaald en geanalyseerd. Presentatie vond plaats op het COB-congres van 2016. Vervolgens hebben hoogleraren en experts hebben de bevindingen beschouwd en verrijkt waarna deze zijn teruggekoppeld in een allignmentsessie op 7 maart 2017 en tijdens de kennisdag op 30 maart 2017 zijn besproken met andere tunnelteams. De bevindingen worden vervolgens gecombineerd met de resultaten van deze kennisdag en gepubliceerd. De uitreiking van Deel 1 van de evaluatie vond plaats tijdens het COB-café op 30 juni 2017. Het leertraject wordt voorgezet in de jaren hierna. Na oplevering van de Gaasperdammertunnel volgt een eindevaluatie, resulterend in een eindrapport en presentatie tijdens een congres.

Bijeenkomsten

22-09-2017 - COB-café

De eerste grote mijlpaal in het leertraject van de Gaasperdammertunnel. Rijkswaterstaat, IXAS en het COB presenteren u de eindresultaten van de eerste fase van het leertraject. Dit gebeurt in


30-03-2017 - Kennisdag

Tijdens de kennisdag presenteerden RWS/COB en IXAS de lessen van de Gaasperdammertunnel tot nu toe en zijn we daarover in gesprek gegaan met 125 medewerkers van andere tunnelprojecten.Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Stefan Lezwijn, rol: Lid

Ballast Nedam Infra B.V.

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
Malou van der Pal, rol: Geïnterviewd

BESIX S.A.

Locatie: Brussel, Avenue des Communautés 100
Jan van Steirteghem, rol: Reviewer

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Projectleider
Leen van Gelder, rol: Lid
Marije Nieuwenhuizen, rol: Redacteur

Combinatie Rotterdamsebaan BAM en VolkerWessels bedrijven VHB, KWS en Vialis

Locatie: Den Haag, Binckhorstlaan 119
Paul Janssen, rol: Reviewer

Covalent B.V.

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid

Erasmus Universiteit Rotterdam

Locatie: Rotterdam, Burgemeester Oudlaan 50
Joop Koppenjan, rol: Reviewer
Fluor Infrastructure BV

Fluor Infrastructure BV

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 155
Jan Theelen, rol: Geïnterviewd
Marco Eykelenboom, rol: Reviewer

Harry Bijl Communicatie

Locatie: Montfoort, Julianalaan 27
Harry Bijl, rol: Redacteur
hbl communicatie

hbl communicatie

Locatie: Goes, Kamperfoeliestraat 14
Hanneke Blok, rol: Schrijver

IXAS Consortium Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i Infrastructure

Locatie: Amsterdam, Paalbergweg 2
André van de Velde, rol: Lid projectteam
Aris van Erkel, rol: Lid projectteam
Bram ten Klei, rol: Lid projectteam
Johan van der Gaag, rol: Lid projectteam
Martien Heijmans, rol: Lid projectteam
Peter Schouten, rol: Opdrachtgever
Roel Scholten, rol: Lid projectteam
Twan Daverveld, rol: Lid projectteam

Peter Juijn teksten

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Redacteur
Radboud Universiteit

Radboud Universiteit

Locatie: Nijmegen, Thomas van Aquinostraat 5
Ira Helsloot, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Amsterdam, Burgemeester Stramanweg 100b
Ewald van Dorst, rol: Lid projectteam
Frans de Kock, rol: Initiatiefnemer
Hans Ruijter, rol: Spreker congres
Helen Miley, rol: Lid projectteam
Henk Bellinga, rol: Lid expertteam
Lammert Postma, rol: Lid projectteam
Renske van Nie, rol: Lid projectteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Arno Weiss, rol: Geïnterviewd
Leo Maas, rol: Redacteur
Ron van den Ende, rol: Lid projectteam
TNBS

TNBS

Locatie: Noordgouwe, Dijkzicht 1
Tin Buis, rol: Reviewer

Triple Bridge B.V.

Locatie: Bilthoven, Sweelincklaan 73
Marcel Hertogh, rol: Voorzitter expertteam

Universiteit Twente

Locatie: Enschede, Drienerlolaan 5
Geert Dewulf, rol: Reviewer
Evaluatie Gaasperdammertunnel deel 2
R500-2
Status: Gereed
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
Zowel de opdrachtgever (Rijkswaterstaat) als de aanneemcombinatie (IXAS) van de Gaasperdammertunnel willen vanaf de start van het project leren van hun ervaringen en zo (de organisatie) van het project optimaliseren. Zij hebben het COB benaderd om hen hierbij te ondersteunen.

Onderzoek
Er is een expertteam samengesteld dat samen met Rijkswaterstaat en IXAS de geleerde lessen en best practices analyseert, vastlegt en vertaalt naar algemeen geldende lessen. Gekoppeld aan de bouwfasering, wordt er elk jaar een evaluatiesessie georganiseerd.

Resultaat
De uitreiking van Deel 1 van deze evaluatie vond plaats tijdens het COB-café op 30 juni 2017. Het leertraject werd voortgezet. Zo werd tijdens het COB congres in 2019 deel 2 gespresenteerd. Na oplevering van de Gaasperdammertunnel volgt een eindevaluatie, resulterend in de oplevering van deel 3.

Bijeenkomsten

26-06-2019 - Reviewsessie werkgroep Gaasperdammertunnel

15-02-2019 - Sessie Lessons learned Gaasperdammertunnel deel 2

07-11-2018 - Werkgroepbijeenkomst Gaasperdammertunnel deel 2


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Projectleider
Leen van Gelder, rol: Lid kernteam
Ronald Gram, rol: Lid kernteam
hbl communicatie

hbl communicatie

Locatie: Goes, Kamperfoeliestraat 14
Hanneke Blok, rol: Schrijver

INNOCY B.V.

Locatie: Breda, Haagweg 1
Anne-Loes Pool, rol: Schrijver

IXAS Consortium Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i Infrastructure

Locatie: Amsterdam, Paalbergweg 2
Peter Schouten, rol: Opdrachtgever

Peter Juijn teksten

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Schrijver

Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Amsterdam, Burgemeester Stramanweg 100b
Cisca Rader, rol: Begeleider/Facilitator
Frans de Kock, rol: Initiatiefnemer
Hans Ruijter, rol: Reviewer
Helen Miley, rol: Deelnemer
Henk Bellinga, rol: Vraagsteller

Triple Bridge B.V.

Locatie: Bilthoven, Sweelincklaan 73
Marcel Hertogh, rol: Voorzitter

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management

Locatie: Amsterdam, Buitenveldertselaan 3 - 7
Marcel Veenswijk, rol: Reviewer
Evaluatie Sluiskiltunnel
R300
Status: Gereed
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
Op 23 mei 2015 gaat de Sluiskiltunnel open voor verkeer; op tijd en zonder meerkosten. Wat valt er te leren van dit project? Er zijn bovendien veel nieuwe ervaringen opgedaan. De BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS) en het COB gaan kennis vastleggen, evalueren en vertalen naar theorie en praktijk.

Resultaat
De bevindingen zijn vastgelegd in het in juni 2015 uitgebrachte document Evaluatie Sluiskiltunnel dat te vinden is op de COB kennisbank en is gepresenteerd tijdens het op 23 juni 2015 gehouden Symposium.

Bijeenkomsten

23-06-2015 - Slotsymposium

De eindevaluatie is tijdens dit Symposium besproken en uitgereikt aan alle bezoekersDeelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Bouwcombinatie BAM-TBI

Bouwcombinatie BAM-TBI

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Erik te Duits, rol: Geïnterviewd
Erik Vreeburg, rol: Geïnterviewd
, rol: Geïnterviewd
Hans Nühn, rol: Geïnterviewd
Jan de Jong, rol: Geïnterviewd
Johan Mignon, rol: Geïnterviewd
Michel Langhout, rol: Geïnterviewd

Bureau Paradox

Locatie: Leiden, Boerhaavelaan 21
Alfons van Marrewijk, rol: Beoordelaar

BV Kanaalkruising Sluiskil

Locatie: Terneuzen, Koegorsstraat 1c
Hanneke Blok, rol: Redacteur
Paul van Laviere, rol: Geïnterviewd
Tin Buis, rol: Geïnterviewd
Ton Vrijdag, rol: Geïnterviewd

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Karin de Haas, rol: Projectleider
Roel Scholten, rol: Coordinator

Combinatie Rotterdamsebaan BAM en VolkerWessels bedrijven VHB, KWS en Vialis

Locatie: Den Haag, Binckhorstlaan 119
Paul Janssen, rol: Beoordelaar

Gemeente Amsterdam Metro en Tram

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Peter Dijk, rol: Beoordelaar

ProRail

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 2- de Tulpenburgh
Christiaan Caan, rol: Beoordelaar

Provincie Noord-Holland

Locatie: Haarlem, Houtplein 33
Albert de Vries, rol: Beoordelaar

Provincie Zeeland Provinciehuis

Locatie: Middelburg, Abdij 6
Kees van Beveren, rol: Beoordelaar

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Cees Brandsen, rol: Beoordelaar
Hans Versteegen, rol: Beoordelaar
Jaap Heijboer, rol: Beoordelaar

Shell Global Solutions International B.V.

Locatie: Den Haag, Postbus 541
Hans de Vos, rol: Beoordelaar

Sioo BV

Locatie: Utrecht, Newtonlaan 209
Ard-Pieter de Man, rol: Lid expertteam
Stichting Arbouw

Stichting Arbouw

Locatie: Harderwijk, Ceintuurbaan 2
Adri Frijters, rol: Beoordelaar

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Frank Guldenmund, rol: Beoordelaar
Hans Bakker, rol: Lid expertteam
Marcel Hertogh, rol: Lid expertteam

Vrije Universiteit Amsterdam

Locatie: Amsterdam, De Boelelaan 1105
Marius Rietdijk, rol: Beoordelaar
Evaluatie Velsertunnel
R400
Status: Gereed
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
De renovatie van de Velsertunnel kent een aantal risico’s die pas bij uitvoering inzichtelijk worden. Het risicodossier is opgesteld, maar er werd gezocht naar nog meer comfort: opdrachtgever Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Hyacint hadden het COB ingeschakeld om met behulp van een expertteam deze risico’s en de mogelijke effecten scherp te krijgen.

Onderzoek
In september 2015 heeft het COB een expertteam samengesteld dat samen met een kernteam vanuit het project de stand van zaken heeft onderzocht. Vervolgens heeft het expertteam zich gebogen over de scenario’s voor eventuele 'blinde vlekken'. Daarna volgde een interactieve sessie waarin het expertteam en het projectteam werkten aan herkenning en erkenning van de bevindingen. De uitkomsten van dit proces zijn voorgelegd aan de stuurgroep Velsertunnel.

Resultaat
Het advies aan de Velsertunnel is opgeleverd in 2015. In 2016 is dit advies veralgemeniseerd en gebruikt om de eerste versie van het groeiboek 'Renoveren kun je leren' te maken. Tijdens het COB-congres op 8 december 2016 werd het groeiboek officieel gelanceerd.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Projectleider
Roel Scholten, rol: Voorzitter
Combinatie Hyacint V.O.F. Aannneemcomb. Velsertunnel

Combinatie Hyacint V.O.F. Aannneemcomb. Velsertunnel

Locatie: Velsen-noord, Concordiastraat 84
Armand Ellsworth, rol: Geïnterviewd
Bart Ranke, rol: Lid projectteam
Ben van der Maat, rol: Geïnterviewd
Hugo Kruk, rol: Geïnterviewd
Jan van Steirteghem, rol: Initiatiefnemer
Marie-José Knape, rol: Geïnterviewd

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul van Rossum, rol: Lid expertteam

Gemeente Amsterdam Metro en Tram

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Alex Sheerazi, rol: Lid expertteam

Motion Consult B.V.

Locatie: Driebergen, Hoofdstraat 25
Roland Broekhuizen, rol: Schrijver

Redkon Project Management & Consultancy

Locatie: Hoogerheide, Op den Duyn 35
Rene de Koning, rol: Lid projectteam

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Dick van Klaveren, rol: Initiatiefnemer
Ron Hardonk, rol: Geïnterviewd
Saskia Blaas, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Ilkel Taner, rol: Geïnterviewd
Martin Bouma, rol: Geïnterviewd
Ron van den Ende, rol: Geïnterviewd
Stephan van der Horst, rol: Geïnterviewd
Wil Feddema, rol: Geïnterviewd

Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Locatie: Dordrecht, Provincialeweg 43-nr 102
Arie Bras, rol: Lid expertteam

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Brenda Berkhout, rol: Lid expertteam
Expertteam Duurzaamheid
T500E
Status: Gereed
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
De stad Den Haag wil in 2040 energieneutraal zijn en de Rotterdamsebaan is hierbij een belangrijk project. De ambitie is van de Rotterdamsebaan een icoon van duurzaamheid te maken en een inspiratiebron voor toekomstige (tunnel)projecten. Er bestaan echter nog geen EMVI-criteria voor duurzaamheid.

Onderzoek
Een team van experts op het gebied van duurzaamheid, milieu, tunnelveiligheid, civiele techniek en geowetenschappen heeft onder leiding van de TU Delft en het COB beschreven hoe een tunnel duurzaam gerealiseerd kan worden.

Resultaat
Het Inspiratiedocument Duurzaamheid presenteert negen aspecten die een tunnel duurzaam maken. Het document wordt gebruikt bij de aanbesteding van de Rotterdamsebaan. In 2015 voert het expertteam de waardering voor het EMVI-criteria Duurzaamheid uit. Hierna zal het resultaat van de aanpak worden geevalueerd, en doorvertaald worden naar andere praktijkprojecten.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Bierman Henket Architecten

Locatie: Esch, Den Eikenhorst, Hal 13A
Henk van Laarhoven, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Karin de Haas, rol: Coordinator

EcoChain Technologies B.V.

Locatie: Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 202
Jochem Mos, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Léon Dijk, rol: Lid

Jones Lang LaSalle

Locatie: Amsterdam, Strawinskylaan 3103
Claudia Heimensen, rol: Lid

Rendemint

Locatie: Ridderkerk, Pruimendijk 113
René de Klerk, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Joris Vijverberg, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Marcel Hertogh, rol: Voorzitter

Universiteit Utrecht Faculteit Geowetenschappen

Locatie: Utrecht, Princetonlaan 8A
Jasper Griffioen, rol: Lid
Individuele deelnemers

Jan van Vliet, rol: Lid
Expertteam Piet Heintunnel
R250
Status: Gereed
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
Ook de Piet Heintunnel is toe aan renovatie. Het groeiboek Renoveren kun je leren, het project KIS Maastunnel en de maatregelencatalogus voor energiereductie in tunnels zijn hiervoor zeer interessant. Het projectteam van de Piet Heintunnel gaat daarom samenwerken met het COB om deze kennis te benutten. Daarnaast wordt ook weer nieuwe kennis en ervaring ingebracht en gedeeld met het netwerk.

Onderzoek
Mede vanuit de bestaande COB-trajecten is er een breed expertteam samengesteld voor de Piet Heintunnel.

Resultaat
Het expertteam heeft in samenwerking met het projectteam een rapportage voor het aanbestedingstraject van dit project opgesteld.

Bijeenkomsten

15-02-2017 - Overleg expertteam-projectteam

09-11-2016 - Startbijeenkomst

Het projectteam Piet Heintunnel en het COB-expertteam hebben in een groepsgesprek wederzijdse ervaringen gedeeld en voortgangsplannen besproken.Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Secretaris
Karin de Haas, rol: Voorzitter
Maarten van Riel, rol: Deelnemer

Covalent B.V.

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid expertteam

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Jan-Willem Sluyters, rol: Deelnemer
Jasper Passtoors, rol: Deelnemer
Tjitse van Dijk, rol: Lid projectteam

Gemeente Amsterdam Metro en Tram

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Alex Sheerazi, rol: Lid projectteam

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Locatie: Den Haag, Spui 70
Paul Janssen, rol: Lid expertteam

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Diederik van Zanten, rol: Lid expertteam

INNOCY B.V.

Locatie: Breda, Haagweg 1
Henry van der Pluym, rol: Lid expertteam
Projectteam Piet Heintunnel IB Gemmeente Amsterdam

Projectteam Piet Heintunnel IB Gemmeente Amsterdam

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Francien Krouwel, rol: Lid projectteam
Ilham Bouz, rol: Lid projectteam
Lisa de Rooij, rol: Lid projectteam
Onno Man, rol: Lid projectteam
Paul Gordon, rol: Lid projectteam

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Lid expertteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Leo Maas, rol: Schrijver
Saskia Blaas, rol: Deelnemer

Soltegro B.V.

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Leen van Gelder, rol: Lid expertteam

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Carolina Vermeulen - Lantinga, rol: Student
Jelle Blom, rol: Student

Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
, rol: Lid expertteam
Handboek Tunnelbouw
T200
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Al ruim twintig jaar is het SATO (Specifieke aspecten tunnelontwerp) een belangrijke richtlijn voor het ontwerp van tunnels. Samen met het netwerk heeft het COB de richtlijn geactualiseerd, aangevuld en gedigitaliseerd. Het nieuwe handboek bevat informatie en vele best practices voor rijksweg-, spoor- en niet-rijkswegtunnels.

Onderzoek
Het Handboek Tunnelbouw is gebaseerd op SATO 2005, aangevuld met specifieke kennis van railtunnels. Daarnaast zijn ervaringen uit de periode 2005 tot heden verwerkt, zowel door opdrachtgevers als opdrachtnemers. Op basis van kennis van deskundigen is zo veel mogelijk de state-of-the-art van de tunnelbouw vastgelegd.

Resultaat
Het Handboek Tunnelbouw is sinds december 2014 gratis online toegankelijk. Lezers worden aangemoedigd suggesties voor aanvullingen en verbeteringen te doen. Deze bijdragen worden door een redactiecommissie verwerkt in het handboek, zodat de inhoud up-to-date blijft.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Brad Jonkman, rol: Secretaris

Arthe Civil & Structure B.V.

Locatie: Utrecht, Maarssenbroeksedijk 13C
Bahram Safari, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Merten Hinsenveld, rol: Lid

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH)

Locatie: Den Haag, Spui 70
Jack Amesz, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Arnold van Kampen, rol: Lid

Hompe & Taselaar

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Van Marwijk Kooystraat 1
Frans Taselaar, rol: Lid

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jan Jonker, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Voorzitter

Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Lid
Individuele deelnemers

Ferry de Graaf, rol: Adviseur
Hinderarm renoveren
R701-3
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De tunnelrenovaties die de komende tien jaar op stapel staan, zullen de maatschappij ontwrichten als er telkens wordt gekozen voor een volledige afsluiting.

Onderzoek
Een aantal tunneleigenaren en hun renovatieteams zijn al bezig hun afwegingen te maken om tot een eigen scenario voor hun renovatie te komen. Het COB-netwerk wil de afwegingen en gebruikte scenario’s ophalen en een blauwdruk of afwegingskader voor scenario’s voor tunnelrenovaties.

Resultaat
De uitkomst van dit project zal helpen om tunnelrenovaties uit te voeren met minimale hinder en maximale beschikbaarheid tegen aanvaardbare kosten. De praktijkervaringen kunnen als illustraties dienen in een voorbeeldenboek/hoofdstuk van het groeiboek Renoveren kun je leren. In december 2019 zijn de resultaten in een digitaal groeiboek gedeeld. zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/hinderarm-renoveren

Programma's
Tunnelprogramma

Bijeenkomsten

21-11-2019 - Satéprikkersessie

Bijeenkomst waarbij de werkgroepleden van de projecten Hinderarm renoveren en Digitaal aantonen gezamenlijk een verbeterslag hebben gemaakt.


10-09-2019 - Reviewdag met opdrachtgevers

Opdrachtgeversdag waarbij samen met de opdrachtgevers van het COB-tunnelprogramma (o.a. RWS incl. V&R, Tunnelorganisatie Vlaanderen, Programma-aanpak Wegtunnels Amsterdam, Platform Niet Rijkst


23-01-2019 - Bijeenkomst hinderarm renoveren/digitaal aantonen

Tijdens deze kick-off bijeenkomst met alle leden van zowel de groep Hinderarm renoveren als de groep Digitaal aantonen zal het startdocument worden vastgesteld en zullen de werkpakketten wordeDeelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Maarten Giltaij, rol: Lid
Timo Neuteboom, rol: Lid

BAM Infra

Locatie: Culemborg, Plantijnweg 32
Arie de Jong, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Aris van Erkel, rol: Lid
Arjan Tromp, rol: Lid
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Leen van Gelder, rol: Coordinator
Ronald Gram, rol: Secretaris

Covalent B.V.

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Remmy Uffen, rol: Lid
Robert Surquin, rol: Lid
Ronald de Weerd, rol: Lid

ENGIE Infra & Mobility B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Jelmer Wittebol, rol: Lid
Final Goal Solutions

Final Goal Solutions

Locatie: Papendrecht, Campanulahof 7
Dick Aantjes, rol: Lid
Gemeente Amsterdam Metro en Tram Programma Aanpak Wegtunnels-AWA

Gemeente Amsterdam Metro en Tram Programma Aanpak Wegtunnels-AWA

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Ton den Toom, rol: Lid

Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Bauke Eggenkamp, rol: Lid

Infram B.V.

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 9
Adriaan Hage, rol: Lid

INNOCY B.V.

Locatie: Breda, Haagweg 1
Arjan Neef, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V.

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Jan Holsteijn, rol: Lid

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jan Jonker, rol: Lid
Peter Overduin, rol: Lid
Tjalling ten Hove, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 2
Leon Uijttewaal, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Jasper Venema, rol: Lid
Johan Naber, rol: Voorzitter
Sijmen Robers, rol: Lid

Strypes Nederland B.V.

Locatie: Leersum, Broekhuizerlaan 3
Erik Holleboom, rol: Lid

Technolution BV

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Tom van Tintelen, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Danny Janssen, rol: Lid
Peter van Velden, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Aryan Snel, rol: Lid
Icoonproject A16 Rotterdam
T520-4-1
Status: Gereed
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Rijkswaterstaat heeft de ambitie om de tunnel in de nieuwe verbindingsweg A16 Rotterdam duurzaam aan te leggen, te exploiteren en beheren. Het projectteam zoekt naar expertise die hen kan helpen om het onderwerp ‘energie’ zo goed mogelijk in het contract en in de aanbesteding te zetten.

Onderzoek
Vanuit het COB-project Energiereductie tunnels zal een expertteam de A16 Rotterdam analyseren, mede op basis van sessies met de projectorganisatie. Daarna zal het expertteam advies uitbrengen voor het ontwerp- en aanbestedingsproces. Op basis van het adviesrapport kan er besloten worden tot verdere samenwerking.

Bijeenkomsten

21-01-2016 - Kennismakingsbijeenkomst A16 Rotterdam

Tijdens deze bijeenkomst ontmoet het COB-expertteam het team van RWS. Samen gaan zij werken aan de nieuwe tunnel A16 Rotterdam.Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Verali von Meijenfeldt, rol: Lid expertteam

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Projectleider

Covalent B.V.

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid expertteam

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Cynthia Sewbalak, rol: Secretaris

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Locatie: Den Haag, Spui 70
Paul Janssen, rol: Lid expertteam

INNOCY B.V.

Locatie: Breda, Haagweg 1
Henry van der Pluym, rol: Lid expertteam

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Bart van der Hoek, rol: Lid
Cees Wilschut, rol: Lid
Dik de Weger, rol: Lid
Grietske van Bodegom-Woudsma, rol: Lid
Johan Naber, rol: Lid expertteam
Martijn Blom, rol: Lid
Stefan van der Voorn, rol: Lid

Rijkswaterstaat Wegendistrict Zuid-Holland-Zuid

Locatie: Dordrecht, Laan der Verenigde Naties 115
Bert Staat, rol: Lid

Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Guido de Oude, rol: Lid
Sander Dekens, rol: Lid
Inspectie zinkvoegen
T335
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Over de levensduurverwachting van zinkvoegen in tunnels in Nederland blijkt veel onzekerheid te bestaan. In samenwerking met Coentunnel Company en Rijkswaterstaat is het COB daarom een nieuw onderzoeksproject gestart. Op 10 december 2014 is de rapportage opgeleverd. Ter aanvulling op het rapport is extra endoscopisch onderzoek uitgevoerd bij vier tunnels: de Drechttunnel, de Noordtunnel, de Kiltunnel en de Vlaketunnel. In februari 2015 zijn de resultaten hiervan opgeleverd.

Onderzoek
Op basis van het endoscopisch onderzoek heeft de werkgroep op 21 april 2015 vastgesteld dat het zinkvoegenproject een vervolg moet krijgen. Er wordt nu gewerkt aan projectplannen voor verschillende onderzoeksrichtingen. Vervolgonderzoek is goed ontvangen Er worden nu projecten en budget gezocht voor nadere toepassing en onderzoek

Resultaat
Eind 2016 is een kleine werkgroep opgericht. Deze werkgroep doet nader onderzoek en zal vier keer bij elkaar komen. Na afloop zal deze werkgroep hun bevindingen eind 2017 delen met de gehele commissie. De commissie is in juni 2018 overgegaan in het tunnelprogramma onder R701-2a "Voegen".

Bijeenkomsten

08-12-2015 - 2e Bijeenkomst Inspectie Zinvoegen

Nebest zal in oktober 2015 vervolgonderzoek uitvoeren op verzoek van RWS. De uitslagen zullen tijdens de 2e bijeenkomst worden besproken.


12-06-2015 - Voorbespreking 2e bijeenkomst Zinkvoegen

Tijdens dit overleg gaan we de agenda opstellen voor de 2e bijeenkomst.


21-04-2015 - Startbijeenkomst

Tijdens de startbijeenkomst wordt het rapport 'Endoscopisch onderzoek zinkvoegen' van Jan Kloosterman van Nebest besproken.Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BAM Infraconsult B.V.

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Nhut Nguyen, rol: Lid

BESIX S.A.

Locatie: Brussel, Avenue des Communautés 100
Jan van Steirteghem, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
, rol: Begeleider/Facilitator

DEME Infra

Locatie: Brussel, Herrmann-Debrouxlaan 42
Lode Franken, rol: Lid

DEME Infra NL BV

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Lid
Ruben van Montfort, rol: Secretaris

Elumint B.V.

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Kees Blom, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
René Kuiper, rol: Lid

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Egbert van der Wal, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers bv

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Lid

Mobilis TBI infra

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Gerard van den Berg, rol: Lid

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jan Jonker, rol: Lid
Peter Hoogen, rol: Lid

Nebest B.V.

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Secretaris
Leo Leeuw, rol: Lid

ProRail

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Ad Nieuwenhuyzen, rol: Lid
Carolien Nieuwland, rol: Lid
Gerrit Wolsink, rol: Lid
Harry Dekker, rol: Opdrachtgever
Martijn Blom, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Stephan van der Horst, rol: Lid
Theo van Maris, rol: Lid

Strukton Civiel Projecten b.v.

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Nico Vink, rol: Lid

Trelleborg Ridderkerk B.V.

Locatie: Ridderkerk, Verlengde Kerkweg 15
Frans Melchers, rol: Lid
Joel van Stee, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Lid

Van Hattum en Blankevoort

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Sallo van der Woude, rol: Lid

Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Locatie: Dordrecht, Provincialeweg 43-nr 102
Arie Bras, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Brenda Berkhout, rol: Voorzitter
Installaties, sectionering en dimensione
R701-3D
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Bepaal een ‘standaard’ tunnelsectie en engineer daarin de benodigde veiligheidsfuncties, zodat toekomstige renovaties per sectie uitgevoerd kunnen worden. Of leg extra voorzieningen aan om toekomstig werk te vergemakkelijken.

Resultaat
zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/hinderarm-renoveren

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Croonwolter&dros

Locatie: Roosendaal, Ettenseweg 20
Ronald de Weerd, rol: Lid
Final Goal Solutions

Final Goal Solutions

Locatie: Papendrecht, Campanulahof 7
Dick Aantjes, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V.

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Jan Holsteijn, rol: Lid

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Peter Overduin, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Coordinator

Strypes Nederland B.V.

Locatie: Leersum, Broekhuizerlaan 3
Erik Holleboom, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Peter van Velden, rol: Lid
Internationale samenwerking renoveren
O320
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Wereldwijd is de renovatieopgave voor tunnels enorm. De Belgische ingenieursvereniging ie-net en het COB hebben de handen ineen geslagen om praktische vraagstukken samen aan te pakken.

Onderzoek
Als eerste stap is er op 30 mei 2017 een gezamenlijke studiedag georganiseerd. Opdrachtgevers, opdrachtnemers, studie- en adviesbureaus, vergunningverleners en tunnelbeheerders bij elkaar om vanuit verschillende perspectieven kennis en ervaringen te delen op basis van concrete (praktijk)voorbeelden en best practices.

Bijeenkomsten

30-05-2017 - Studiedag Grenzeloos renoveren i.s.m. ie-net


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BAM Infraconsult B.V.

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Ton Buijink, rol: Financier
Bam Nuttall Compound

Bam Nuttall Compound

Locatie: Heathrow, Old Police Station Compound
Jon Daley, rol: Spreker

Besix Nederland B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Jeroen Philtjens, rol: Financier
Marie-José Knape, rol: Spreker
Thomas Vandenbergh, rol: Spreker
Brussels hoofdstedelijk gewest

Brussels hoofdstedelijk gewest

Locatie: Brussel, Koning Albert II-laan 20, bus 4
Dimitri Strobbe, rol: Spreker

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Contactpersoon
Edith Boonsma, rol: Contactpersoon
Karin de Haas, rol: Spreker
Karin de Haas, rol: Coordinator
Maarten van Riel, rol: Schrijver
Marije Nieuwenhuizen, rol: Schrijver
Merten Hinsenveld, rol: Deelnemer
Combinatie Hyacint V.O.F. Aannneemcomb. Velsertunnel

Combinatie Hyacint V.O.F. Aannneemcomb. Velsertunnel

Locatie: Velsen-noord, Concordiastraat 84
Armand Ellsworth, rol: Spreker
Hugo Kruk, rol: Spreker

Croonwolter&dros

Locatie: Roosendaal, Ettenseweg 20
Benjamin Mooijaart, rol: Spreker
Jan Willemsen, rol: Financier
CRS Consultancy

CRS Consultancy

Locatie: Zoetermeer, Loosduinenstraat 8
Cynthia Sewbalak, rol: Spreker

Deltares

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Adam Bezuijen, rol: Spreker

Dura Vermeer Infra landelijke projecten B.V.

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 100
Rutger de Jong, rol: Financier

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul van Rossum, rol: Financier
Paul van Rossum, rol: Spreker

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Paul van Laviere, rol: Spreker

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Wilbert Jansen, rol: Spreker

Harry Bijl Communicatie

Locatie: Montfoort, Julianalaan 27
Harry Bijl, rol: Schrijver
IE-net vzw

IE-net vzw

Locatie: Antwerpen, Desguinlei 214
Christine Mortelmans, rol: Contactpersoon
Francis Cools, rol: Contactpersoon
Jan van Steirteghem, rol: Coordinator

Infranea

Locatie: Antwerpen, Klokstraat 12
Johan Kuppens, rol: Financier
Johan Kuppens, rol: Spreker
Jan De Nul N.V.

Jan De Nul N.V.

Locatie: Aalst, Tragel 60
Jo Roelants, rol: Financier

K_Dekker bouw & infra b.v.

Locatie: Amsterdam, Zekeringstraat 50
Alex Kirstein, rol: Spreker

Mobilis B.V.

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Jacco Groen, rol: Spreker
Jan de Jong, rol: Financier

Motion Consult B.V.

Locatie: Driebergen, Hoofdstraat 25
Marene Enk van den, rol: Spreker
Roland Broekhuizen, rol: Spreker
Ronald Jansen, rol: Spreker
NP Bridging

NP Bridging

Locatie: Antwerpen, Rijnkaai 101
Chris Poulissen, rol: Spreker
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen

Locatie: Den Haag, Bezuidenhoutseweg 57
Liesbeth Schippers, rol: Spreker

Peter Juijn teksten

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Schrijver

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Cees Brandsen, rol: Spreker
Dick van Klaveren, rol: Financier
Dick van Klaveren, rol: Spreker
Harry de Haan, rol: Spreker
Harry Dekker, rol: Spreker
Johan Naber, rol: Spreker
Willem Zandvliet, rol: Spreker

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Ilkel Taner, rol: Spreker
Leo Maas, rol: Schrijver
Martin Bouma, rol: Spreker
Theo van Maris, rol: Spreker

SPIE Nederland B.V.

Locatie: Breda, Huifakkerstraat 15
Jan Arends, rol: Financier

TU Delft

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Esther Wever, rol: Schrijver

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Carolina Vermeulen - Lantinga, rol: Schrijver

Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
, rol: Spreker

Westerscheldetunnel N.V.

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Christian Braat, rol: Spreker
Jan Verbrugge, rol: Spreker

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Aryan Snel, rol: Spreker
Ken je tunnel
R701-4
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Als we onze tunnel niet kennen, weten we niet hoe of wat we moeten inspecteren en waarop we beheer- en onderhoudsparameters moeten afstellen.

Onderzoek
Daarom wordt er een handreiking opgesteld waarmee tunnelbeheerders hun eigen handboek tunnel(s) kunnen maken. Enerzijds maakt de werkgroep een inhoudsopgave voor een handboek waarin zowel een deel voor de beheerder is opgenomen, als een deel dat de erfenis van het project beschrijft. Anderzijds zal die inhoudsopgave voor een of meerdere van de aangesloten tunnelbeheerders in concrete teksten, verwijzingen, etc. worden vertaald. Ook worden er aanbevelingen gedaan aan andere tunnelbeheerders voor de manier waarop men zijn eigen handboek tunnel(s) kan maken. De werkgroep zal de Kiltunnel, de Maastunnel en de tunnels van gemeente Den Haag ondersteunen bij het maken van hún handboek.

Resultaat
Opgeleverd in april 2020 'Handboek Ken je tunnel". Dit handboek kun je downloaden via de kennisbank van het COB. Zie ook https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/civiel-anders-verbouwen/ken-je-tunnel/

Programma's
Tunnelprogramma

Bijeenkomsten

19-02-2019 - Vervolg Ken je tunnel

Een inhoudsopgave voor een handboek waarin zowel een deel voor de beheerder is opgenomen, als een deel van de erfenis van het project.Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Hans Janssens, rol: Secretaris
Karin de Haas, rol: Coordinator

Elumint B.V.

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Voorzitter

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Erik Meijs, rol: Lid kernteam
Tom Versluijs, rol: Lid kernteam

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Diederik van Zanten, rol: Lid kernteam
Wilbert Jansen, rol: Lid kernteam

Provincie Zuid-Holland Projectbureau RijnlandRoute

Locatie: Den Haag, Zuid Hollandplein 1
Bas van Herpen - van Leenen, rol: Lid

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Mello Lindner, rol: Lid kernteam

Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Locatie: Dordrecht, Provincialeweg 43-nr 102
Arie Bras, rol: Voorzitter
KIS Maastunnel
R200
Status: Gereed
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
De gemeente Rotterdam wil de renovatie van de Maastunnel gunnen aan een partij die op hoog niveau kwaliteit, integraliteit en samenwerking kan leveren. Een team onder leiding van het COB concretiseert deze begrippen, zodat ze meegenomen kunnen worden in deze en toekomstige aanbestedingen.

Onderzoek
Er is eerst een projectspecifiek visiedocument opgesteld. Dit document is vertaald in concrete teksten die in de aanbestedingsdocumentatie zijn opgenomen. De voorzitter van het expertteam neemt deel aan de selectiecommissie. Na afronding van de aanbesteding heeft het expertteam het visiedocument en de resultaten van de aanbesteding vertaald in een openbaar document dat geschikt is voor andere tunnelprojecten.

Resultaat
Het rapport KIS Maastunnel is tijdens het COB-congres op 8 december 2016 gepresenteerd. Het is gratis te downloaden via de kennisbank van het COB.

Bijeenkomsten

25-06-2014 - Terugkoppeling bevindingen expetteam aan Rotterdam

13-06-2014 - Kickoff bijeenkomst


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Karin de Haas, rol: Secretaris

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
, rol: Opdrachtgever

INNOCY B.V.

Locatie: Breda, Haagweg 1
Roel Scholten, rol: Secretaris

Sioo BV

Locatie: Utrecht, Newtonlaan 209
Ard-Pieter de Man, rol: Lid
Sunchar Beheer BV

Sunchar Beheer BV

Locatie: Den Haag, Josef Israelslaan 56
Jan Brouwer, rol: Lid

TU Delft

Locatie: Delft, Jaffalaan 5
Herman Mooi , rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Hans Bakker, rol: Lid
Joannes Visser, rol: Student
Marcel Hertogh, rol: Voorzitter
Kunstmatige intelligentie
R702-2AC
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Commercieel beschikbaar, welke toepassingen in simulaties, etc.

Resultaat
zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/digitaal-aantonen

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BAM Infra

Locatie: Culemborg, Plantijnweg 32
Maarte Oerlemans, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Hans Janssens, rol: Coordinator
ICT Netherlands B.V.

ICT Netherlands B.V.

Locatie: Eindhoven, Prof. Dr. Dorgelolaan 30
Wibo Tienstra, rol: Lid

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Rutger van Bemmel, rol: Lid
OrangeNXT

OrangeNXT

Locatie: Eindhoven, John F Kennedylaan 2
Mane Lambeens, rol: Lid
Langetermijnvisie tunnels
R700R
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De wens tot het maken van een langetermijnvisie heeft te maken met de veranderende positionering van ondergronds bouwen in de (academische) wereld. Deze verschuift van technisch-civiele vraagstukken naar integrale opgaven op het gebied van VTTI, systems engineering, ruimtelijke inpassing, waardecreatie, vormgeving, betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid.

Onderzoek
Het COB-netwerk heeft de trends en ontwikkelingen op technisch en maatschappelijk vlak die belangrijk zijn voor de aanleg en het onderhoud van tunnels in de toekomst in kaart gebracht. De start hiervan was op 20 juni 2016, tijdens het Diner van de Ondergrond

Resultaat
Op 8 december 2016, tijdens het COB-congres, is een gedragen langetermijnvisie gepresenteerd.

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Evert Sonke, rol: Reviewer
Johan van der Gaag, rol: Reviewer
Stefan Lezwijn, rol: Reviewer

Besix Nederland B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Thomas Vandenbergh, rol: Geïnterviewd

Bouwdienst Rijkswaterstaat B.D.

Locatie: Bergen Op Zoom, Florastraat 201
Leo Leeuw, rol: Reviewer

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Edith Boonsma, rol: Deelnemer
Karin de Haas, rol: Voorzitter

Croonwolter&dros

Locatie: Roosendaal, Ettenseweg 20
Harry Engwirda, rol: Geïnterviewd
Deltacommissaris

Deltacommissaris

Locatie: Den Haag, Muzenstraat 93
Pieter Bloemen, rol: Geïnterviewd

Deltares

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Adam Bezuijen, rol: Reviewer
Fluor Infrastructure BV

Fluor Infrastructure BV

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 155
Peter Schouten, rol: Geïnterviewd
Fokker Technologies Holding

Fokker Technologies Holding

Locatie: Papendrecht, Industrieweg 4
Peter Kortbeek, rol: Geïnterviewd

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Locatie: Den Haag, Spui 70
Paul Janssen, rol: Geïnterviewd

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Sieb van der Weide, rol: Reviewer
Google

Google

Locatie: Amsterdam, Claude Debussylaan 34
Jasper Maters, rol: Adviseur
Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam

Locatie: Amsterdam, Weesperzijde 190
Walther Ploos van Amstel, rol: Geïnterviewd

INNOCY B.V.

Locatie: Breda, Haagweg 1
Roel Scholten, rol: Reviewer

Kennisplatform Tunnelveiligheid

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Ron Beij, rol: Geïnterviewd
Neerlands diep

Neerlands diep

Locatie: Den Haag, Koningskade 4
Guus Pieters, rol: Lid
Posad Maxwan

Posad Maxwan

Locatie: Den Haag, Binckhorstlaan 36
Rients Dijkstra, rol: Geïnterviewd

Provincie Noord-Holland

Locatie: Haarlem, Florapark 5
René van Treeck, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 2
Claudia de Andrade, rol: Reviewer
Reinier van der Klooster, rol: Reviewer
Remco Verschoor, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
André Ploeg, rol: Reviewer
Erik Vendel, rol: Reviewer
Harry Dekker, rol: Opdrachtgever
Johan Bosch, rol: Geïnterviewd
Joris Vijverberg, rol: Reviewer
Richard de Klerk, rol: Reviewer
Wil René Jansen, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Henk van der Linden, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving

Locatie: Rijswijk, Lange Kleiweg 34
Aad van den Burg, rol: Reviewer

Soltegro B.V.

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Leen van Gelder, rol: Reviewer
Robin Rijkers, rol: Reviewer

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Mello Lindner, rol: Geïnterviewd

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Mandy Korff, rol: Reviewer
Marcel Hertogh, rol: Deelnemer
Wout Broere, rol: Deelnemer

TU Eindhoven Faculteit Bouwkunde

Locatie: Eindhoven, Den Dolech 2
Carlo van de Weijer, rol: Geïnterviewd
TU Eindhoven Faculteit Wiskunde en informatica

TU Eindhoven Faculteit Wiskunde en informatica

Locatie: Eindhoven, De Groene Loper 5
Wil van der Aalst, rol: Geïnterviewd

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Erik Vinke, rol: Geïnterviewd

VolkerWessels Infra

Locatie: Vianen, Lange Dreef 7
Marco Stouten, rol: Reviewer

Vrije Universiteit Amsterdam

Locatie: Amsterdam, De Boelelaan 1105
Chris Jansen, rol: Geïnterviewd
Wesselink Van Zijst

Wesselink Van Zijst

Locatie: Zeist, Jufferstraat 3A
Marc Wesselink, rol: Geïnterviewd
Individuele deelnemers

Arie Bras, rol: Geïnterviewd
Jan Jonker, rol: Reviewer
Merten Hinsenveld, rol: Geïnterviewd
Leren van incidenten
V180
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Om de tunnel veilig te houden, is er een wettelijke verplichting om jaarlijks aan opleiden, trainen en oefenen (OTO) te doen. Tijdens een bijeenkomst van het platform Veiligheid kwam naar voren dat de invulling daarvan sterk wisselt in de praktijk; er wordt veel geoefend, maar telkens op een andere manier. Ook het evalueren van incidenten gebeurt niet systematisch en ervaringen worden nog te weinig gedeeld, waardoor er niet geleerd wordt.

Onderzoek
Een werkgroep vanuit het platform verzamelt de belangrijkste leerpunten uit evaluaties van oefeningen en incidenten in tunnels en maakt daarmee een publicatie met praktische handvatten voor het opzetten en uitvoeren van oefeningen en evaluaties.

Resultaat
Op het COB-congres 2016 werd met een interactieve subsessie vast een voorschot genomen op de publicatie. De publicatie 'Al doende leert men' is tijdens de bijeenkomst van het platform Veiligheid op 6-3-2018 uitgereikt. Deze is in te zien via www.cob.nl/oefenen

Bijeenkomsten

06-03-2018 - Bijeenkomst platform Veiligheid met uitreiking

de publicatie 'Al doende leert men' is tijdens deze bijeenkomst gepresenteerd en uitgereikt. Het document is in te zien via www.cob.nl/oefenen en in gedrukte vorm te verkrijgen via info@cob.nl


16-09-2015 - 1e bijeenkomst werkgroep


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Leander Noordijk, rol: Deelnemer
Peter de Kok, rol: Deelnemer
Stefan Lezwijn, rol: Deelnemer

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Deelnemer
Brandweer Kennemerland

Brandweer Kennemerland

Locatie: Haarlem, Zijlweg 200
Roland Joustra, rol: Deelnemer

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Edith Boonsma, rol: Begeleider/Facilitator
Leen van Gelder, rol: Coordinator
, rol: Opdrachtgever

Croonwolter&dros

Locatie: Roosendaal, Ettenseweg 20
Ronald de Weerd, rol: Deelnemer

INNOCY B.V.

Locatie: Breda, Haagweg 1
Roel Scholten, rol: Deelnemer

Instituut Fysieke Veiligheid

Locatie: Arnhem, Kemperbergerweg 783
Hans Spobeck, rol: Deelnemer
Reinier Boeree, rol: Deelnemer
Ir. E. W. Worm tunnelveiligheids- advies

Ir. E. W. Worm tunnelveiligheids- advies

Locatie: Apeldoorn, De Jagershuizen 37
Evert Worm, rol: Deelnemer

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Nils Lundgren, rol: Deelnemer
Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Gerda Keereweer-de Jong, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Frenk Swaak, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement

Locatie: Utrecht, Papendorpseweg 101
Jan Ursem, rol: Deelnemer

Royal HaskoningDHV

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Albert Houthuijzen, rol: Deelnemer

Schiphol Nederland B.V.

Locatie: Schiphol, Evert van de Beekstraat 202
Hans van Brug, rol: Deelnemer

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Erik Schermer, rol: Deelnemer

Westerscheldetunnel N.V.

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Jan Verbrugge, rol: Deelnemer
Maatregelencatalogus Trillingen
T135
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
ProRail heeft met name door de ontwikkeling naar een hoogfrequent spoor te maken met situaties waarbij trillingen uit het spoor gereduceerd moeten worden. Grontmij heeft opdracht gekregen om een maatregelencatalogus op te stellen. Het COB levert experts die de catalogus toetsen op inhoudelijke kwaliteit en werkbaarheid.

Resultaat
In september 2015 heeft de begeleidingscommissie de lijst met te nemen maatregelen en drie uitwerkingen beoordeeld. Het commentaar en de aanbevelingen zijn vastgelegd in een schriftelijke rapportage en eind september toegestuurd aan ProRail.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Herke Stuit, rol: Lid

ProRail

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Jan van den Brink, rol: Lid
Stefan Jak, rol: Lid
Modulair in functie, aanpak en werk
R701-3B
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Welke functionaliteiten moeten in de tunnel minimaal gehandhaafd blijven om veilig gebruik te garanderen? Is het slim om werk te combineren en te kiezen voor een programmatische aanpak?

Resultaat
zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/hinderarm-renoveren

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BAM Infra

Locatie: Culemborg, Plantijnweg 32
Arie de Jong, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Arjan Tromp, rol: Coordinator

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Robert Surquin, rol: Lid

INNOCY B.V.

Locatie: Breda, Haagweg 1
Arjan Neef, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Jasper Venema, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Aryan Snel, rol: Lid
Modulair in opbouw
R701-3C
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Een gedetailleerde uitwerking van de modulaire systeemarchitectuur van de hard- en software met een exacte beschrijving van (het gedrag van) de koppelvlakken/interfaces.

Resultaat
zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/hinderarm-renoveren

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Timo Neuteboom, rol: Lid

Covalent B.V.

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid
Gemeente Amsterdam Metro en Tram Programma Aanpak Wegtunnels-AWA

Gemeente Amsterdam Metro en Tram Programma Aanpak Wegtunnels-AWA

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Ton den Toom, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 2
Leon Uijttewaal, rol: Lid

Technolution BV

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Tom van Tintelen, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Danny Janssen, rol: Lid
Modulair in tijd en logistiek
R701-3A
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Hoe kan een tunnelrenovatie in de tijd zo efficiënt mogelijk worden vormgegeven? Op welke wijze kan het strak en veilig inplannen van werkzaamheden bijdragen aan hinderarm renoveren?

Resultaat
zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/hinderarm-renoveren

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Maarten Giltaij, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Aris van Erkel, rol: Coordinator

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Remmy Uffen, rol: Lid

ENGIE Infra & Mobility B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Jelmer Wittebol, rol: Lid

Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Bauke Eggenkamp, rol: Lid

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jan Jonker, rol: Lid
Monitoring
T540
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In praktijkprojecten zijn grote sprongen gemaakt op het gebied van monitoring, maar veel kennis verdwijnt met het verdwijnen van de kennisdragers in het project. Hoe houden we die kennis vast?

Onderzoek
Het COB heeft een werkgroep samengesteld om voor drie grote praktijkprojecten - Noord/Zuidlijn, Spoorzone Delft en A2 Maastricht - vijf aspecten te beschrijven: (1) ontwerp- en (2) monitoringsfilosofie, (3) gemaakte predicties, (4) verzamelde meetdata en (5) aanpassingen bouw- en/of monitoringsproces. Hiermee worden de praktijkervaringen inzichtelijk gemaakt.

Resultaat
Op maandag 27 juni 2016 is het rapport gepresenteerd in een workshop met de betrokken experts. De gasten kregen korte presentaties over de drie praktijkprojecten en konden daarna met de experts om tafel om hun vragen, dilemma’s en suggesties op het gebied van monitoring te bespreken.

Bijeenkomsten

27-06-2016 - Workshop Monitoring

Wij ontvangen u met een lunch, aansluitend vier presentaties van onze experts. Na de pauze kunt u kiezen uit vier tafels. Per tafel zit één expert om al uw vragen, dilemma’s en suggesties te b


24-05-2016 - Laatste bespreking voordat rapport wordt gedrukt

Eindredactie van het rapport. Alle hoofdstukken worden nogmaals besproken en op inhoud nagekeken.


18-03-2016 - Monitoring concept teksten bespreken

Er zijn vier drafts geschreven. Uit de laatste vergadering is gebleken dan Bouwputten als vierde project wordt toegevoegd. De final drafts worden verder uitgescheven tot een eerste concept tek


29-01-2016 - Bespreken final drafts monitoring

Er zijn vier drafts geschreven. Deze worden geevalueerd tijdens de vergadering.


10-09-2015 - Vervolg monitoring

Het COB wil graag 3 projecten (Noord-Zuidlijn, Spoorzone Delft en A2 Maastricht) monitoren.


19-06-2015 - Voorstel scope deelonderzoek

Het COB wil graag 3 projecten (Noord-Zuidlijn, Spoorzone Delft en A2 Maastricht) monitoren.Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Karin de Haas, rol: Coordinator
, rol: Begeleider/Facilitator

Deltares

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Mandy Korff, rol: Lid
Thomas Bles, rol: Lid

DEME Infra NL BV

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Rapporteur

Geobest B.V.

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Erwin de Jong, rol: Lid

Joustra Consultancy & Project Management B.V.

Locatie: Leidschendam, Prinses Beatrixlaan 15
Joost Joustra, rol: Lid
Strukton Engineering b.v.

Strukton Engineering b.v.

Locatie: Maarssen, Westkanaaldijk 2
Jan van Dalen, rol: Lid

Sweco Nederland B.V.

Locatie: Eindhoven, Zernikestraat 17
Bjorn Vink, rol: Lid
Probleemloos open met digitale tweeling
R702-1
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Een tunnel probleemloos openstellen gaat niet alleen over techniek, maar (vooral) ook over draagvlak bij stakeholders zoals bevoegde gezagen, het kunnen toetsen en testen (valideren en testen) lang voordat de tunnel operationeel is en het kunnen afstemmen gedurende het proces. De digitale tunneltweeling kan hier een grote bijdrage aan leveren.

Onderzoek
Als eerste stap ontwikkelt het COB-netwerk een werkwijzer inclusief materialen en begeleiding die tunnelprojecten helpt om inzicht te krijgen in stappen, beschikbare digitale instrumenten en sleutelmomenten in het proces naar openstelling.

Resultaat
De werkwijzer is getoetst in een subsessie op het COB-congres 22 juni 2018 en wordt nu verder uitgewerkt in samenwerking met praktijkprojecten: RijnlandRoute (2 workshops in 2018), A16 Rotterdam (miniworkshop), Heinenoordtunnel (1 workshop in 2017), Zuidasdok(miniworkshop). De eindversie van de werkwijzer is in januari 2021 tijdens de Tunneldag van het COB gepresenteerd. Zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/digitalisering/probleemloos-open-met-digitale-tunneltweeling/

Programma's
Tunnelprogramma

Bijeenkomsten

14-09-2020 - Probleemloos open overleg Kernteam en reviewgroep

ism delegatie veiligheidsbeambten RWS e.a.


30-01-2020 - Kernteamoverleg Probleemloos open


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Building Changes

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Klaske van der Veen, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Hans Janssens, rol: Lid
Karin de Haas, rol: Coordinator
Marije Nieuwenhuizen, rol: Lid
COMOL 5 Aanneemcomb. Rijnlandroute Mobilis, CroonwolterD, VINCI, DIMCO combinatie mol

COMOL 5 Aanneemcomb. Rijnlandroute Mobilis, CroonwolterD, VINCI, DIMCO combinatie mol

Locatie: Leiden, Hofvlietweg poort A4-12
Willem van Dongen, rol: Lid kernteam

Covalent B.V.

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Projectleider
De Groene Boog (Aanneemcomb. A16) (Besix, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel, TBI)

De Groene Boog (Aanneemcomb. A16) (Besix, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel, TBI)

Locatie: Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 50
Mieke van der Horst, rol: Lid kernteam

IXAS Consortium Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i Infrastructure

Locatie: Amsterdam, Paalbergweg 2
Twan Daverveld, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Peter Kole, rol: Reviewer
William van Rijswijk, rol: Reviewer
Projectmanagementtooling
R701-3E
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Eisenbeheer, configuratiemanagement, assetmanagement, projectbeheersing: welke verbeteringen zijn hierin mogelijk door het gebruik van (nieuwe) instrumenten?

Resultaat
zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/hinderarm-renoveren

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Ronald Gram, rol: Coordinator

Infram B.V.

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 9
Adriaan Hage, rol: Lid

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Tjalling ten Hove, rol: Financier

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Sijmen Robers, rol: Lid
Simulatie- en gamingtooling
R702-2AB
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Virtuele omgevingen/visualisaties, hard- en softwaretools, camerasimulatie, crowdsimulatie, lichtsimulatie, verkeersstromen, etc.

Resultaat
zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/digitaal-aantonen

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Eric Hof, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Jack Blok, rol: Coordinator

Capgemini Engineering Altran Netherlands B.V.

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Lambert Verhagen, rol: Lid

INFRANEA Holland B.V.

Locatie: Breda, Graaf Engelbertlaan 75
Jaap de Boer, rol: Lid

INNOCY B.V.

Locatie: Breda, Haagweg 1
Edwin Luijt, rol: Lid

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Helmut Breedeveld, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Tamara Dolle, rol: Lid
Unit040

Unit040

Locatie: Eindhoven, Esp 113
Gino van der Zijde, rol: Lid
Testen besturingssysteem virtueel
R702-2AD
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Welke onderdelen, wanneer starten, wat virtueel en wat fysiek, etc.

Resultaat
zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/digitaal-aantonen

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Programma's
Tunnelprogramma

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Hans Pos, rol: Lid
Gemeente Amsterdam Metro en Tram Programma Aanpak Wegtunnels-AWA

Gemeente Amsterdam Metro en Tram Programma Aanpak Wegtunnels-AWA

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Rik Teuben, rol: Lid

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jacco Kroese, rol: Coordinator

Provincie Zuid-Holland

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Maikel Balster, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 2
Martijn Dorresteijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Rik Jan van Hulst, rol: Lid

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Dave de Wilde, rol: Lid

Siemens Mobility BV

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 7
Rob Riemens, rol: Lid

Soltegro B.V.

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Franc Fouchier, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Michiel Vroon, rol: Lid
Van boekenkast naar digitaal
R702-4
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Tunneleigenaren (zowel rijks- als niet-rijks) en vooral tunnelbeheerders denken dat digitalisering een zeer positieve invloed kan hebben op hun tunnelbeheer en -onderhoud. Maar wat is een zinvolle eerste stap? Wat zou de tunnelbeheerder uit de digitale tunneltweeling kunnen halen als we klein beginnen? En andersom: onder welke randvoorwaarden kan de tunnelbeheerder iets met de digitale output die de bouwer tijdens de renovatie/aanleg van een tunnel produceert?

Onderzoek
Dit project start met een inventariserende ronde onder alle tunnelbeheerders die aangesloten zijn bij het COB. Wegens de overlap met het platform Beheer en onderhoud zal platformcoördinator Hans Janssens optreden als kwartiermaker. Hans gaat hiervoor met diverse gemeentelijke en provinciale tunnelbeheerders in gesprek. Ook zal er overleg plaatsvinden met de landelijke coördinerend tunnelbeheerder van Rijkswaterstaat.

Resultaat
Op de Tunneldag op 28 januari 2021 wordt het rapport van de kwartiermakersgroep gepresenteerd. Er zijn een hoofddoelstelling en subdoelen gedefinieerd voor digitalisering vanuit het oogpunt van de tunnelbeheerder. Daarnaast is een generiek stakeholderoverzicht gemaakt, zodat er zicht is op de precieze doelgroep. Tot slot is een structuur opgezet voor het in kaart brengen van de informatiebehoefte: hiermee kan onderzocht worden waar en hoe digitalisering beheerders zou kunnen ondersteunen. Zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/digitalisering/van-boekenkast-naar-digitaal/

Programma's
Tunnelprogramma

Bijeenkomsten

10-09-2020 - Kwartiermakersgroep van Boekenkast naar digitaal

Derde bijeenkomst


06-02-2019 - Kwartiermakersgroep van Boekenkast naar digitaal

Tweede bijeenkomst


06-12-2018 - Kwartiermakersgroep van Boekenkast naar digitaal

Eerste bijeenkomstDeelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Agentschap Wegen en Verkeer

Locatie: Antwerpen, d'Herbouvillekaai 11
Kris van Boven, rol: Lid kernteam

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

Don Bureau B.V.

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Kwartiermaker

Gemeente Amsterdam Verkeersleiding (Verkeer en Openbare Ruimte)

Locatie: Amsterdam, Dijksgracht 1
Jeroen Schrijver, rol: Lid kernteam

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Tom Versluijs, rol: Lid kernteam

ProRail

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Dirk Jan Menger, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland Projectbureau RijnlandRoute

Locatie: Den Haag, Zuid Hollandplein 1
Bas van Herpen - van Leenen, rol: Lid kernteam
Van object- naar systeemveiligheid
R703-2
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De veiligheid van een ondergronds object heeft grote invloed heeft op de veiligheid van de openbare ruimte. Er is behoefte aan een systeembenadering waarin projecten in hun samenhang en als onderdeel van het systeem worden beschouwd en het systeem zich aanpast aan de veranderende eisen en wensen van de maatschappij.

Onderzoek
Om na te gaan in welke mate het netwerk de vraagstukken deelt en eraan wil meewerken, zijn er verkennende gesprekken gevoerd. Op basis daarvan zijn drie sporen geformuleerd: 1) aspecten systeemveiligheid, 2) toekomstbestendig ontwerpen, 3) samenwerken tijdens gehele levenscyclus. In klein comité wordt nader onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de afzonderlijke sporen. Inmiddels zijn er twee onderzoeksvragen geformuleerd: Hoe maken we een combinatie van bouwwerken veilig? Hoe houden we dit gecombineerde bouwwerk veilig gedurende het gebruik?

Resultaat
In 2020 is ervoor gekozen om in een viertal (middel)grote steden te inventariseren welke praktijkvoorbeelden er zijn van meervoudig ruimte gebruik en van wijzigingen van gebruik. De geleerde lessen (de tussenrapportage) vanuit de workshops met Haaglanden en Rotterdam werden gepubliceerd tijdens de tunneldag op 28 januari 2021. zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/object-naar-systeemveiligheid

Bijeenkomsten

18-11-2020 - Workshop Systeemveiligheid gemeente Rotterdam

22-06-2020 - Workshop Systeemveiligheid Haaglanden

28-05-2020 - 1e webinar Systeemveiligheid Haaglanden


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Arjan Tromp, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Coordinator
Crisislab

Crisislab

Locatie: Renswoude, Dashorsterweg 1
Carel Kijne, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Kai Liang, rol: Lid kernteam

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Albert Allaart, rol: Lid kernteam

Sapiens Safety

Locatie: Amstelveen, Marskramer 6
Ron Beij, rol: Projectleider

Veiligheidsregio Haaglanden

Locatie: Den Haag, Dedemsvaartweg 1
Sander Lepelaar, rol: Lid kernteam
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Locatie: Rotterdam, Frobenstraat 8
Mark van Houwelingen, rol: Lid kernteam
Van realisatie naar exploitatie
T430
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De beleving is dat er gedurende de bouw of renovatie van een tunnel soms keuzes worden gemaakt die niet goed aansluiten op de onderhoudsfase. Dat geeft naast ergernis, in specifieke gevallen ook meer kosten, minder beschikbaarheid en lagere betrouwbaarheid. Een werkgroep vanuit het platform Beheer en onderhoud onderzoekt hoe ‘de schutting tussen realisatie en exploitatie’ omgetrokken kan worden.

Onderzoek
Binnen het platform Beheer en onderhoud is dit fenomeen onderkend en is een initiatief gestart om de oorzaken te verkennen en mogelijke verbeterpunten en/of oplossingen te definiëren in concrete acties en maatregelen. Deze werkgroep heeft de werktitel ‘Schutting’ gekregen: hoe verlagen we de schutting tussen realisatie en exploitatie van een tunnel? Wat zijn de inhoudelijke dilemma’s? Wat zijn de bijbehorende cultuuraspecten? Hoe kunnen we deze in positieve zin beïnvloeden? Speelt de contractvorm en de marktinschakeling hier een relevante rol? Allemaal vragen die de werkgroep verkent en uitwerkt tot concrete aanbevelingen.

Resultaat
De werkgroep is samengesteld uit de verschillende bloedgroepen: Projecten, beheerder en onderhouders en adviseurs. Hierdoor wordt de “Schutting” van de verschillende zijden belicht. Daarnaast is geconcludeerd dat er meerdere schuttingen bestaan: Tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, maar ook tussen de realiseren en beherende/onderhoudende partijen binnen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. De verschillende schuttingen vergen een specifieke analyse om te komen tot concrete maatregelen. Deze analyse wordt in eerste instantie door de werkgroep uitgevoerd. Hierbij worden naar verschillende facetten gekeken waaronder: cultuuraspecten, contractaspecten, samenwerkingsvormen, etc. De eerste bevindingen worden getoetst en aangevuld op basis van interviews en eventuele workshops. Deze worden door de werkgroep leden afgenomen en georganiseerd. Alle bevindingen worden voor de zomer vastgelegd waarna concrete verbetermaatregelen worden gedefinieerd. In januari 2021 is het eindrapport opgeleverd. zie https://www.cob.nl/document/van-realisatie-naar-exploitatie/

Bijeenkomsten

19-02-2019 - Schutting tussen realisatie en exploitatie

WerkoverlegDeelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Hans Janssens, rol: Coordinator

Croonwolter&dros

Locatie: Utrecht, Veldzigt 18
Celeste Martens, rol: Lid
Harry Engwirda, rol: Lid

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Cynthia Sewbalak, rol: Lid

MaxGrip Head office

Locatie: Utrecht, Euclideslaan 121
Marcel Morsing, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Hans Bruinsma, rol: Lid

Soltegro B.V.

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Rob de Jong, rol: Lid
Verificatie en validatie
T550
Status: Gereed
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
Het project ‘Verificatie en validatie’ beoogt om het kennisniveau aangaande V&V processen en methodieken te vergroten, om drempels dienaangaande te identificeren en oplossingsrichtingen hiervoor te delen.

Onderzoek
Het project richtte zich op het faciliteren van de dialoog tussen partijen die te maken hebben met het V&V-proces. Hiertoe werden een aantal thematische bijeenkomsten georganiseerd over Verificatie en validatie: een fluitje van een cent!/virtueel testen/Testen in de praktijk en V&V.

Resultaat
Dit project is afgerond met het uitwisselen van kennis in de diverse bijeenkomsten.

Bijeenkomsten

24-10-2017 - Software testen in de praktijk 2e bijeenkomst

In deze sessie worden drie presentaties gegeven over onder meer `wat is nu eigenlijk software?’, ‘verificatie software in een andere markt’ en ‘softwaretesten in de praktijk toegespitst op CCT


10-10-2017 - Software testen in de praktijk , VOLGEBOEKT!

In deze sessie worden drie presentaties gegeven over onder meer `wat is nu eigenlijk software?’, ‘verificatie software in een andere markt’ en ‘softwaretesten in de praktijk toegespitst op CC


21-06-2017 - 3e bijeenkomst V&V´Testen in de praktijk´

In een reeks van bijeenkomsten over Verificatie en Validatie organiseert het COB samen met het KPT een bijeenkomst ´Testen in de praktijk´


18-10-2016 - 2e bijeenkomst Verificatie & Validatie

Het project richt zich in eerste instantie op het faciliteren van de dialoog tussen partijen die te maken hebben met het V&V-proces. Vooral voorbeelden vanuit de praktijk worden belicht.


11-10-2016 - 1e bijeenkomst Verificatie & Validatie

Het project richt zich in eerste instantie op het faciliteren van de dialoog tussen partijen die te maken hebben met het V&V-proces. Vooral voorbeelden vanuit de praktijk worden belicht.Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ADSE Consulting & Engineering B.V.

ADSE Consulting & Engineering B.V.

Locatie: Hoofddorp, Scorpius 90
Jan van der Laan, rol: Deelnemer bijeenkomst

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Agnes Verbraeken, rol: Deelnemer
Josef Hennissen, rol: Deelnemer
Patrick van den Heuvel, rol: Deelnemer
Tommy Boets, rol: Deelnemer
Agidens Infra Automation

Agidens Infra Automation

Locatie: Zwijndrecht, Baarbeek 1
Weslie Saarloos, rol: Deelnemer bijeenkomst

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Rutger Mullemeister, rol: Deelnemer
Timo Neuteboom, rol: Deelnemer bijeenkomst

Ballast Nedam Infra B.V.

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
Nienke Scheide, rol: Deelnemer bijeenkomst

BAM Infraconsult B.V.

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Ruben Langeveld, rol: Deelnemer bijeenkomst
Willem den Breejen, rol: Deelnemer bijeenkomst

Besix Infra

Locatie: Schelle, Steenwinkelstraat 640
Jan Parmentier, rol: Deelnemer

Besix Nederland B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Hugo Kruk, rol: Spreker
Brandweer Kennemerland

Brandweer Kennemerland

Locatie: Haarlem, Zijlweg 200
Bart Koning, rol: Deelnemer
Carlo Giezen, rol: Deelnemer

Capgemini Engineering Altran Netherlands B.V.

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Eddie Rouwendal, rol: Deelnemer
Freddi Bouwman, rol: Deelnemer bijeenkomst
Frits Heimweg, rol: Deelnemer

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Leen van Gelder, rol: Coordinator

Covalent B.V.

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Freddie Wolff, rol: Deelnemer
Rene-Michel Stierhout, rol: Deelnemer

Croonwolter&dros

Locatie: Roosendaal, Ettenseweg 20
Danielle van den Hout, rol: Deelnemer
Edwin Luijt, rol: Deelnemer bijeenkomst
Frans Joosten, rol: Deelnemer

Croonwolter&dros

Locatie: Apeldoorn, Wilmersdorf 8
Frits Willems, rol: Deelnemer bijeenkomst

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Gerralt de Vree, rol: Deelnemer
Harry Engwirda, rol: Deelnemer bijeenkomst
Hugo Buijense, rol: Deelnemer
Jorn Harms, rol: Deelnemer
Ronald de Weerd, rol: Deelnemer
Tom van Tintelen, rol: Deelnemer
Ton Vos, rol: Deelnemer bijeenkomst
Weslie Saarloos, rol: Deelnemer

Deerns Nederland B.V.

Locatie: Den Haag, Anna van Buerenplein 21F
Tom Hundertmark, rol: Deelnemer bijeenkomst

Dynniq B.V.

Locatie: Amersfoort, Basicweg 16
Stefan van Zuijlen, rol: Deelnemer

Efectis Nederland B.V.

Locatie: Bleiswijk, Brandpuntlaan Zuid 16
Rene de Feijter, rol: Redacteur
Tony Lemaire, rol: Deelnemer

Elumint B.V.

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Deelnemer bijeenkomst
Nelson Perez Medina, rol: Deelnemer bijeenkomst

ENGIE Infra & Mobility B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Bilal Akdeniz, rol: Deelnemer
Christel Talmon, rol: Deelnemer
Fred Kerssens, rol: Deelnemer
Jeffry Visser, rol: Deelnemer
Jelmer ter Braake, rol: Deelnemer bijeenkomst
Jorgen Peer, rol: Deelnemer
Rico Verhage, rol: Lid
Ron Hulsebos, rol: Deelnemer
Tom van Tintelen, rol: Deelnemer bijeenkomst

Feresor bv

Locatie: Rheden, Van Delenstraat 9
Ed van de Griend, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam Verkeersleiding (Verkeer en Openbare Ruimte)

Locatie: Amsterdam, Dijksgracht 1
Jeroen Schrijver, rol: Deelnemer
Wilco Renkema, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Ruud Emmer, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Kees Bierman, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Madiha Ahammout, rol: Deelnemer
Madiha Ahammout, rol: Deelnemer bijeenkomst
Nielma Chiang San Lin-Harpal, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Anna Marie Bom, rol: Deelnemer bijeenkomst
Diederik van Kinderen, rol: Deelnemer
Marisa Fang, rol: Deelnemer bijeenkomst

HaskoningDHV Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Frederik Wagenaar, rol: Deelnemer bijeenkomst
Gerben Tornij, rol: Deelnemer bijeenkomst

Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Twan Daverveld, rol: Deelnemer bijeenkomst

Heijmans NV

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Mieke van der Horst, rol: Deelnemer
ICT Netherlands B.V.

ICT Netherlands B.V.

Locatie: Oosterhout, Wilhelminakanaal Zuid 110
Joep van Oirschot, rol: Deelnemer
Rene van der Pluijm, rol: Deelnemer
Idiomorf infographics,

Idiomorf infographics,

Locatie: ,
Andries Hof, rol: Deelnemer

Ingenieursbureau Stadsontwikkeling Rotterdam

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Edwin van ´t Oor, rol: Deelnemer

INNOCY B.V.

Locatie: Breda, Haagweg 1
Harmen van Schaik, rol: Deelnemer
Jeroen Halbesma, rol: Deelnemer
Niels van Veldhuizen, rol: Deelnemer

IXAS Consortium Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i Infrastructure

Locatie: Amsterdam, Paalbergweg 2
Twan Daverveld, rol: Deelnemer
K2MC

K2MC

Locatie: Breda, Heilaardreef 6
Richard de Kleer, rol: Deelnemer

Kennisplatform Tunnelveiligheid

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Ben van den Horn, rol: Deelnemer
Karin Clement, rol: Secretaris

Kienia Industriële Automatisering B.V.

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Molenstraat 1
Patrick Kees, rol: Deelnemer bijeenkomst
KWA bedrijfsadviseurs

KWA bedrijfsadviseurs

Locatie: Amersfoort, Regentesselaan 2
Jildou de Jong, rol: Deelnemer bijeenkomst
KZA QA and testing

KZA QA and testing

Locatie: Baarn, Tolweg 5
Mark Bottelier, rol: Deelnemer
MBT technologie

MBT technologie

Locatie: Reeuwijk, van de Veldestraat 5
Jorgen Heinrich, rol: Deelnemer

Ministerie van IenW

Locatie: Den Haag, Plesmanweg 1-6
Michiel Dubbeldeman, rol: Deelnemer bijeenkomst

Ministerie van IenW DG/RWS

Locatie: Den Haag, Rijnstraat 8
Joost Hendriksen, rol: Deelnemer

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Gea Kolk, rol: Deelnemer bijeenkomst
Martin Bosman, rol: Deelnemer
Peter Overduin, rol: Deelnemer bijeenkomst
René Krouwel, rol: Deelnemer

Nong Khai Consultancy B.V.

Locatie: Spijkenisse, N. Stampioenstraat 16
Peter Stroo, rol: Deelnemer bijeenkomst
Omgevingsdienst Noordzeekanaal- gebied

Omgevingsdienst Noordzeekanaal- gebied

Locatie: Zaandam, Ebbehout 31
Alex Noort, rol: Deelnemer bijeenkomst
André Brons, rol: Deelnemer bijeenkomst
Marie-Anne Eitjes, rol: Deelnemer bijeenkomst
Pascal Hoogewoonink, rol: Deelnemer bijeenkomst
Rutger Veldhuijsen, rol: Deelnemer bijeenkomst
Tonnie Brandt, rol: Deelnemer
Politie, eenheid Den Haag

Politie, eenheid Den Haag

Locatie: Leidschendam, Overgoo 2
Ap Jaspers, rol: Deelnemer

ProRail

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Gertjan Rhebergen, rol: Deelnemer
Tineke Pellikaan, rol: Deelnemer
Willem van Dongen, rol: Deelnemer bijeenkomst

Provincie Zuid-Holland

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Bas van Herpen - van Leenen, rol: Deelnemer
R2B Inspecties B.V.

R2B Inspecties B.V.

Locatie: Zaltbommel, Dwarsweg 10
Marcel Hutten, rol: Deelnemer bijeenkomst
Railcom

Railcom

Locatie: Utrecht, Locomotiefstraat 50
Ferry Uppelschoten, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Amsterdam, Burgemeester Stramanweg 100b
Vincent Jonker, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Fred Bouwmeester, rol: Deelnemer bijeenkomst
Helmut Breedeveld, rol: Deelnemer
Marc Kooremans, rol: Deelnemer
Sjef van den Buijs, rol: Spreker

Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Locatie: Arnhem, Eusebiusbuitensingel 66
Hermen Jan van Petersen, rol: Deelnemer
Hylke Visser, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Hans Bruinsma, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat Zuid Nederland

Locatie: Helmond, Automotive Campus 30
Cedric van Veldhoven, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Ard Drooger, rol: Deelnemer
Mark Goudzwaard, rol: Deelnemer
Roel Benthem, rol: Deelnemer
Sick NV / SA

Sick NV / SA

Locatie: Zelik-asse, Doornveld 10
John Snakenburg, rol: Deelnemer bijeenkomst

Siemens Mobility BV

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 7
Adriana Lopez de la Cruz, rol: Deelnemer
Alexander Koek, rol: Deelnemer bijeenkomst
Erwin Stout, rol: Deelnemer bijeenkomst
John Vermeer, rol: Deelnemer bijeenkomst
Renard Kox, rol: Spreker

Siemens Nederland BV

Locatie: Den Haag, Prinses Beatrixlaan 800
Marco Vermeulen, rol: Spreker

Sogeti Nederland B.V.

Locatie: Vianen, Lange Dreef 17
Daniel W. van der Gaag, rol: Coordinator
Marcel Brouwers, rol: Deelnemer bijeenkomst
Mark van Brink, rol: Deelnemer bijeenkomst
Reinout van Elst, rol: Deelnemer bijeenkomst

Soltegro B.V.

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Erik Donselaar, rol: Deelnemer
Jos de Looff, rol: Deelnemer
Leen van Gelder, rol: Coordinator
Robin Rijkers, rol: Deelnemer

Strukton Civiel Projecten b.v.

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Stephan S. Schaeffer, rol: Deelnemer

Strypes Nederland B.V.

Locatie: Leersum, Broekhuizerlaan 3
Erik Holleboom, rol: Deelnemer
Jaap Burggraaf, rol: Deelnemer

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Erik Schermer, rol: Deelnemer bijeenkomst
Jan Willem Prins, rol: Deelnemer
Mello Lindner, rol: Deelnemer
Michel van Spanje, rol: Deelnemer

TechConsult BV

Locatie: Gouda, Veerstal 22
Jeffrey Rundberg, rol: Deelnemer bijeenkomst
TriMaya BV

TriMaya BV

Locatie: Den Haag, Valkenboskade 400
Boy Soochit, rol: Deelnemer bijeenkomst
Tunnel Safety Consults bv

Tunnel Safety Consults bv

Locatie: Baarn, Tolweg 5
Elmar Thesing, rol: Deelnemer
Valori

Valori

Locatie: Nieuwegein, Coltbaan 4a
Wim Goes, rol: Deelnemer

Veiligheidsregio Haaglanden

Locatie: Den Haag, Dedemsvaartweg 1
Gerrit Verdoes, rol: Deelnemer
Peter Vrij, rol: Deelnemer
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Locatie: Rotterdam, Frobenstraat 8
Nico Bos, rol: Deelnemer

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Arjan Tromp, rol: Deelnemer bijeenkomst
Elizabet Andrade, rol: Deelnemer
Eric van den Dool, rol: Deelnemer bijeenkomst
Leo Speksnijder, rol: Deelnemer
Marcel Wink, rol: Deelnemer bijeenkomst
Ondra Vohnik, rol: Deelnemer bijeenkomst
Rudi Matai, rol: Deelnemer bijeenkomst
Wout van Oostrum, rol: Spreker
Vigiles

Vigiles

Locatie: Terneuzen, Noorwegenweg 1
Martijn van Gils, rol: Deelnemer

Volker InfraDesign

Locatie: Woerden, Korenmolenlaan 2
Niek Ridderbos, rol: Spreker
Robin Huisman, rol: Deelnemer bijeenkomst
Vincent Weisscher, rol: Deelnemer bijeenkomst
Wouter Schepers, rol: Deelnemer bijeenkomst

VolkerWessels Infra

Locatie: Vianen, Lange Dreef 19
Arco Meerkerk, rol: Spreker

Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Locatie: Dordrecht, Provincialeweg 43-nr 102
Arie Bras, rol: Deelnemer

Westerscheldetunnel N.V.

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Jan Verbrugge, rol: Deelnemer bijeenkomst

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Tamara Dolle, rol: Deelnemer
Individuele deelnemers

Don Ruijter, rol: Deelnemer bijeenkomst
Gerard Janssen, rol: Deelnemer
Verkenning Optimalisaties spoor
V150
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Het COB-platform Veiligheid heeft geconstateerd dat er behoefte is aan een leidraad en stappenplan voor het onderbouwen van de veiligheid van tunnels voor metro, tram en lokaalspoor.

Onderzoek
Samenstellen van een ‘leidraad onderbouwing veiligheid’ voor metro, tram en lokaalspoor inclusief stappenplan is het doel van dit onderzoek. In een besloten cloud omgeving inventariseert en rangschikt een werkgroep de (nieuwe) wetgeving.

Resultaat
Het definitieve rapport is in december 2015 opgeleverd.

Bijeenkomsten

12-10-2015 - 5e, afrondende bijeenkomst

Het concept rapport is voorgelegd aan de werkgroepleden. Aanpassingen vanuit dit overleg zijn verwerkt in het definitieve rapport.


18-05-2015 - 4e bijeenkomst bij Brandweer Amsterdam-Amstelland

09-02-2015 - 3e bijeenkomst

13-01-2015 - 2e bijeenkomst

04-11-2014 - 1e bijeenkomst


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Projectleider

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Simone Abel, rol: Secretaris

Covalent B.V.

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Hans Dijkema, rol: Lid

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Edwin Luijt, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Metro en Tram

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Hugo de Jong, rol: Spreker

h3mhuijben Consultancy

Locatie: Baarn, Schoolstraat 18
Hans Huijben, rol: Lid

INNOCY B.V.

Locatie: Breda, Haagweg 1
Roel Scholten, rol: Coordinator

Royal HaskoningDHV

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Thijs Ruland, rol: Lid

Soltegro B.V.

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Leen van Gelder, rol: Adviseur

Vervoerregio Amsterdam

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 111
Robert Sirks, rol: Deelnemer

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Aryan Snel, rol: Lid

Zalm Advies Eur Ing

Locatie: Rotterdam, Kerstant van den Bergelaan 37-b
Albert van der Zalm, rol: Lid
Verkorten afsluiten door virtueel testen
V190
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In 2016 heeft het COB samen met het KPT een aantal workshops over het verifiëren en valideren van tunnelveiligheidseisen gehouden (zie www.cob.nl/vv). Deze workshops zijn opgezet vanuit de gedachte dat dit proces slimmer en efficiënter zou moeten kunnen. De dienst CIV van RWS heeft het COB gevraagd om in navolging van deze sessies een kleine verkenning uit te voeren met de vraag of de duur van de volledige afsluiting (en dus de maatschappelijke kosten) behoorlijk verkort kan worden door de testperiode deels parallel te laten lopen met renovatie.

Onderzoek
Als eerste stapt wordt er een position paper opgesteld waarin onder meer gekeken wordt naar de stand van de techniek (wat is er mogelijk?), het draagvlak bij stakeholders en de benodigde verdere ontwikkelingen. Op 22 mei 2017 was er een startbijeenkomst met de markt. Op 16 juni 2017 volgt een vergelijkbare bijeenkomst met opdrachtgevers. Hierna zullen nog gesprekken plaatsvinden met andere stakeholders zoals het bevoegd gezag.

Resultaat
Input van opdrachtgevers en opdrachtgevers zal worden verwerkt in het position paper. Het position paper is op 1 december 2017 gepresenteerd en uitgereikt tijdens de bijeenkomst van het platform Veiligheid

Bijeenkomsten

01-12-2017 - Bijeenkomst platform Veiligheid

Onderdeel van deze bijeenkomst is de presentatie en uitreiking van de paper Virtueel testen door Jan van Steirteghem, voorzitter van de werkgroep.


19-09-2017 - Brainstormsessie 6 marktpartijen en RWS

22-05-2017 - eerste groepsgesprek met marktpartijen

09-03-2016 - 9 en 23 maart 2016 bij Movares ism KPT

Vanwege het grote aantal belangstellenden is deze bijeenkomst in 2 delen gehouden. De 3 marktpartijen Movares, Soltegro en Altran presenteerden het virtueel testen. Beide bijeenkomsten werdenDeelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Besix Nederland B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Marie-José Knape, rol: Secretaris

BESIX S.A.

Locatie: Brussel, Avenue des Communautés 100
Jan van Steirteghem, rol: Voorzitter

Capgemini Engineering Altran Netherlands B.V.

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Ferdinand Cornelissen, rol: Deelnemer

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Coordinator
Leen van Gelder, rol: Coordinator

Covalent B.V.

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Arjan Neef, rol: Deelnemer
Diderick Oerlemans, rol: Deelnemer

Ministerie van IenW DG/RWS

Locatie: Den Haag, Rijnstraat 8
Peter Kole, rol: Deelnemer

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Aydemir Cetin, rol: Deelnemer
Jacco Kroese, rol: Deelnemer
Jan Beumer, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat

Locatie: Utrecht, Postbus 2232
Joyce Vreede, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 2
Bernhard Thieme, rol: Deelnemer
Reinier van der Klooster, rol: Opdrachtgever

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Deelnemer
Sjef van den Buijs, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Arno Weiss, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Dave de Wilde, rol: Deelnemer

Sogeti Nederland B.V.

Locatie: Vianen, Lange Dreef 17
Johan Beikes, rol: Deelnemer
Reinout van Elst, rol: Deelnemer
Tom van de Ven, rol: Deelnemer

Soltegro B.V.

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Alexander van der Kolk, rol: Deelnemer
Franc Fouchier, rol: Deelnemer

Strypes Nederland B.V.

Locatie: Leersum, Broekhuizerlaan 3
Erik Holleboom, rol: Deelnemer
Virtueel OTO
R702-3
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In de praktijk is het praktisch onmogelijk is om alle betrokkenen voor de tunnelveiligheid voortdurend ‘getraind genoeg’ te houden. Op het gebied van digitale en virtuele instrumenten voor opleiding, trainen en oefenen (OTO) lijkt de Westerscheldtunnel in Nederland koploper te zijn. Hun expertise kan worden ingezet om de ontwikkeling van virtueel OTO in de tunnelsector te stimuleren.

Onderzoek
De ervaringen, meningen en ideeën van de direct-betrokken stakeholders bij de Westerscheldetunnel (tunnelbeheerders, bedieners, hulpdiensten, bevoegd gezag, veiligheidbeambten, etc.) worden verzameld en gedeeld.

Resultaat
Dit project kan stakeholders bij andere tunnelprojecten helpen in hun visievorming en het maken van strategische keuzes met betrekking tot virtueel OTO. In december 2020 is de publicatie afgerond en gepubliceerd op de projectpagina www.cob.nl/virtueeloto of rechtstreeks www.cob.nl/document/van-oto-naar-v-oto . Tijdens de Tunneldag van 28 januari 2021 werd het project gepresenteerd

Programma's
Tunnelprogramma

Bijeenkomsten

28-01-2021 - Tunneldag

De deliverable van dit project is in december 2020 opgeleverd en te bekijken via www.cob.nl/document/van-oto-naar-v-oto. Tijdens de tunneldag wordt het eindresultaat gepresenteerd


14-12-2020 - Werkgroepbijeenkomst Virtueel OTO

Preview 2e concept eindrapport


25-11-2020 - Werkgroepbijeenkomst Virtueel OTO

Preview eerste concept eindrapport


28-10-2020 - Werkgroepbijeenkomst Virtueel OTO

23-09-2020 - Werkgroepbijeenkomst Virtueel OTO

08-07-2020 - Werkgroepbijeenkomst Virtueel OTO

Redactionele uitwerking concept eindrapport


24-06-2020 - Werkgroepbijeenkomst Virtueel OTO

10-06-2020 - Werkgroepbijeenkomst Virtueel OTO

13-05-2020 - Werkgroepbijeenkomst Virtueel OTO

18-03-2020 - 13e werkgroepbijeenkomst

Deze bijeenkomst is vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus een skypemeeting


05-02-2020 - 12e werkgroepbijeenkomst

Deze bijeenkomst vindt plaats bij Proficium in Breukelen


11-12-2019 - 11e werkgroepbijeenkomst virtueel OTO

25-09-2019 - werkgroepbijeenkomst virtueel OTO

27-06-2019 - 10e werkgroepbijeenkomst virtueel OTO

24-04-2019 - 9e werkgroepbijeenkomst virtueel OTO

bij de Westerscheldetunnel


21-02-2019 - 8e werkgroep bijeenkomst Virtueel OTO

07-02-2019 - 7e werkgroep bijeenkomst Virtueel OTO

Bij het IFV in Arnhem


29-11-2018 - 6e werkgroep bijeenkomst Virtueel OTO

31-10-2018 - 5e werkgroep bijeenkomst Virtueel OTO

06-09-2018 - 4e werkgroep bijeenkomst Virtueel OTO

24-07-2018 - 3e werkgroep bijeenkomst Virtueel OTO

06-06-2018 - 2e werkgroep bijeenkomst Virtueel OTO

03-05-2018 - 1e werkgroep bijeenkomst Virtueel OTO


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Peter de Kok, rol: Lid kernteam

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Leen van Gelder, rol: Coordinator

Gemeente Amsterdam Metro en Tram Programma Aanpak Wegtunnels-AWA

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Marcel van Wijk, rol: Lid kernteam

Gemeente Amsterdam Verkeersleiding (Verkeer en Openbare Ruimte)

Locatie: Amsterdam, Dijksgracht 1
Gerda Keereweer-de Jong, rol: Lid kernteam

INNOCY B.V.

Locatie: Breda, Haagweg 1
Jeroen Halbesma, rol: Lid kernteam
Peter Kooijman, rol: Secretaris

Instituut Fysieke Veiligheid

Locatie: Arnhem, Kemperbergerweg 783
Eric Didderen, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Helmut Breedeveld, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Angela van Eeden, rol: Lid kernteam

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Mello Lindner, rol: Voorzitter

Westerscheldetunnel N.V.

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Patrick Dankaart, rol: Lid kernteam
Werkgroep vervolgonderzoek zinkvoegen
T335W
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Na het endoscopisch onderzoek in 2014 concludeerde de commissie Zinkvoegen dat er nader onderzoek nodig is naar de integriteit van de boutverbinding (achter de klemstrip).

Onderzoek
In 2016 is onderzoek verricht naar twee wandvoegen in de Heinenoordtunnel en één wandvoeg in de Kiltunnel.

Resultaat
De resultaten van het onderzoek komen overeen met die van de eerdere onderzoeken, namelijk corrosie op klemstrips, bouten en moeren. Het doel is om een plan van aanpak op te stellen voor de renovatie van zinkvoegen. Met dit plan van aanpak kunnen we beheerders van tunnels ondersteunen bij hun opgave. De werkgroep is in juni 2018 overgegaan in het tunnelprogramma onder R701-2A 'Voegen".

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BAM Infraconsult B.V.

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Nhut Nguyen, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
, rol: Begeleider/Facilitator

DEME Infra NL BV

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Lid
Ruben van Montfort, rol: Secretaris

Elumint B.V.

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
René Kuiper, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers bv

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Lid

Mobilis TBI infra

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Gerard van den Berg, rol: Lid

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jan Jonker, rol: Lid
Peter Hoogen, rol: Lid

Nebest B.V.

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Secretaris
Leo Leeuw, rol: Lid

ProRail

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Gerrit Wolsink, rol: Lid
Harry Dekker, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Stephan van der Horst, rol: Lid
Theo van Maris, rol: Lid

Trelleborg Ridderkerk B.V.

Locatie: Ridderkerk, Verlengde Kerkweg 15
Frans Melchers, rol: Lid
Joel van Stee, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Lid

Van Hattum en Blankevoort

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Sallo van der Woude, rol: Lid

Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Locatie: Dordrecht, Provincialeweg 43-nr 102
Arie Bras, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Brenda Berkhout, rol: Voorzitter
Individuele deelnemers

Chris Hakkaart, rol: Lid