Tunnels en veiligheid

Tunnels zijn wellicht de bekendste voorbeelden van ondergrondse bouwwerken. De eerste tunnels in Nederland waren afgezonken tunnels om watergangen te kruisen, inmiddels worden ook boor- en landtunnels breed toegepast. Ontwikkelingen in de praktijk vragen om ontwikkeling in kennis en kunde. Ook op het gebied van veiligheid: ondergronds is het waarborgen van veiligheid vaak complexer dan boven de grond.

Nederland is specialist in afgezonken tunnels. Toch is er ook op dit gebied nog voldoende bij te leren. Gezien de hoge leeftijd van de meeste Nederlandse zinktunnels is renovatie bijvoorbeeld een actuele en dringende opgave. Een opgave waarover echter nog veel vragen leven. Daarnaast neemt de complexiteit bij het realiseren van tunnels toe. In stedelijke gebieden is het prettig als wegen en spoorlijnen ondergronds gaan, maar er is weinig ruimte om te bouwen en dat moet bovendien met zo min mogelijk hinder gebeuren.
>> Lees meer over de langetermijnvisie op tunnels
>> Lees alles over het COB-tunnelprogramma

We willen in complexere situaties ondergronds bouwen, nog dieper en nog dichter bij de bestaande bebouwing. Veiligheid is dan ook onlosmakelijk met ondergronds bouwen verbonden. Het werken in de grond heeft al snel effect op de omgeving. Bovendien moet de constructie na oplevering veilig te gebruiken zijn. Dat is op zichzelf al een opgave, maar een bijkomende uitdaging is het vooraf aantoonbaar maken van veilig gebruik en dat in een complex belangenveld. Dat leidt bij tunnels soms tot problemen. Samen met haar netwerk richt het COB zich onder meer op een probleemloze openstelling van nieuwe en gerenoveerde tunnels.

Actuele projecten en platforms

Aanpak voegen Heinenoord/Kiltunnel
R701-2A2
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Het COB heeft de afgelopen anderhalf jaar een rapporteur geleverd om de renovatie van de zinkvoegen van de Heinenoordtunnel te volgen en te rapporteren.

Onderzoek
Daarnaast gaat het COB een aanbeveling opleveren van aanbevelingen voor de toepasbaarheid van deze methodes bij te renoveren tunnels in Nederland en Vlaanderen met vergelijkbare problematiek.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Sallo van der Woude, rol: Reviewer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Jan Kloosterman, rol: Co-coördinator

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Ruben van Montfort, rol: Rapporteur

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Cor Boss, rol: Reviewer

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Edo Noordermeer, rol: Reviewer

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Stephan van der Horst, rol: Reviewer
Rijkswaterstaat PPO

Rijkswaterstaat PPO -

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Fern van Efferink, rol: Reviewer
Rijkswaterstaat Waterdistrict Zeeuwse Delta

Rijkswaterstaat Waterdistrict Zeeuwse Delta -

Locatie: Middelburg, Evertsenstraat 98
Richard Vermeulen, rol: Reviewer

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Reviewer

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Rapporteur
Aansturing tunnelprogramma
R700BGCO
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Eens per maand komen sleutelfiguren uit het tunnelprogramma bij elkaar voor afstemming en samenwerking.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Lid
Ellen van Eijk, rol: Lid
Brenda Berkhout, rol: Lid
Gioffry Maduro, rol: Lid
Karin de Haas, rol: Programmaleider

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Lid

Infra Kompas B.V. -

Locatie: Driehuis, Wolff en Dekenlaan 21
Arjan Tromp, rol: Lid

K&Kteamwerk -

Locatie: Nijmegen, Dommers v Polderveldtweg 132
Peter Kole, rol: Lid

Maasstad Ingenieurs B.V. -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Bram ten Klei, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Lid
Beg.cie deformatiegedrag zinktunnels
R700W-1B
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Dataverzameling is een groot probleem binnen tunnelonderzoek. De huidige methode van monitoring geeft onvoldoende informatie om de alle aspecten van de deformatie van zinktunnels te analyseren.

Onderzoek
Een PhD'er gaat onderzoek doen naar een monitoringsmethode die wordt ontwikkeld waarmee continue alle mogelijke factoren van invloed op tunneldeformatie worden gemonitord, zonder hinder voor tunnelgebruikers.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Gerrit Wolsink, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Coen van der Vliet, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Bart Duijvestijn, rol: Coordinator
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Voorzitter

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Peter Nelemans, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid
Beg.cie degradatie tunnelmaterialen
R700W-5B
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Huidige kennis over degradatie van tunnelmaterialen en de risico’s voor de tunnelconstructies is onvoldoende. Dit blijkt onder meer uit onderzoek bij renovatieprojecten, waarbij is geconstateerd dat degradatie sneller verloopt en andere oorzaken heeft dan vooraf ingeschat.

Onderzoek
Een PhD'er gaat onderzoek doen naar nieuwe inzichten in de belangrijkste schademechanismen en het verloop van degradatie onder praktijkomstandigheden. De PhD'er wordt vanuit het COB begeleid door een groep ervaren professionals uit de praktijk, om daarmee een goede aansluiting van het wetenschappelijk onderzoek op de Nederlands/Vlaamse praktijk te borgen

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Bart Duijvestijn, rol: Coordinator
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Lid

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid -

Locatie: Dordrecht, Steegoversloot 36
Bart Hendrix, rol: Lid

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Dordrecht, Steegoversloot 36
Andreas Burki, rol: Lid

SGS INTRON B.V. -

Locatie: Sittard, Dr. Nolenslaan 126
Michel Boutz, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Bas Bruins Slot, rol: Voorzitter
Beg.cie geotechnische data-analyse
R700W-2B
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In het algemeen wordt aangenomen dat geobserveerde deformatie van (zink)tunnels wordt veroorzaakt door omliggende ondergrond en omgeving. Echter, fundamentele kennis ontbreekt over hoe ondergrond en tunnels elkaar wederzijds beïnvloeden.

Onderzoek
Een PhD'er gaat onderzoek doen naar wat de belangrijkste omgevingsoorzaken zijn voor deformatie (in verschillende tunnels en scenario’s) en realistische 3D ondergrondmodellen te ontwikkelen.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma

Beg.cie levensduur mootvoegen zinktunnel
R700WBC1
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Uit metingen van Rijkswaterstaat volgt dat er een aantal zinktunnels grotere en ongelijkmatiger zettingen ondergaan dan aangenomen in de ontwerpfase.

Onderzoek
In dit PDEng-traject wordt onderzoek gedaan naar de maximale levensduur van de mootvoegen in de Drecht- en Noordtunnel in relatie tot het zettingsgedrag van de tunnels.

Resultaat
Afgelopen halfjaar is een eerste versie ontwikkeld van een model om de levensduur te bepalen. Deze wordt komende periode doorontwikkeld.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Gerrit Wolsink, rol: Reviewer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Bart Duijvestijn, rol: Coordinator

Duranium Engineering -

Locatie: Wouwse Plantage, Heistraat 14
Joel van Stee, rol: Reviewer

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Voorzitter
Mark van der Heijden, rol: PDEng
Rijkswaterstaat PPO

Rijkswaterstaat PPO -

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Fern van Efferink, rol: Reviewer

TNO -

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Adri Vervuurt, rol: Reviewer

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Reviewer
Beg.cie spoorwegbeheer met data
R700WBC2
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
ProRail verwacht een flinke toename in het spoorgebruik, wat kan leiden tot meer onderhoud in minder tijdvensters.

Onderzoek
In dit PDEng-traject, uitgevoerd met Fugro als hoofdsponsor en met behulp van ASSETRail, wordt een voorspellend model gemaakt gebaseerd op data zoals de ondergrondkaart van Nederland. Het project heeft tot doel een model te creëren dat aannemers van spooronderhoud kan voorzien van alle informatie die nodig is om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Bart Duijvestijn, rol: Coordinator
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Karim El Laham, rol: PDEng

ProRail B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Voorzitter
Circulaire maatregelen
R703-6-2
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Wat is er nodig om de huidige “spelregels” functioneel toepasbaar te maken voor het maximale effect op de onderwerpen Duurzaamheid & Circulariteit. Onderwerpen als MKI zullen factoren zijn die de balans soms zullen verstoren.

Onderzoek
In het onderzoek zullen we samen met de keten OG-ON de maatregelen samen vormgeven, waarbij een helder beeld zal ontstaan wat het effect zal zijn van deze onderwerpen.

Resultaat
Eind 2022 zijn de eerste 20 concept maatregelen vorm gegeven, die als input kunnen dienen voor versie 0.2 van de maatregelencatalogus Circulaire tunnels.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
René Baetings, rol: Lid

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Jeroen Ruzicka, rol: Lid
Olle de Geest, rol: Lid

EQUANS -

Locatie: Zaandam, Albert Heijnweg 1
Patrick de Bok, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Mario Boeren, rol: Lid

NOVENCO Building & Industry -

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Ruud van Beek, rol: Lid
Rijkswaterstaat Waterbouw en Ecotechniek

Rijkswaterstaat Waterbouw en Ecotechniek -

Locatie: Nieuwegein, Archimedesbaan 13
Monique Dorresteijn, rol: Lid

Transmeto B.V. -

Locatie: Deventer, Noorwegenstraat 6
Alex Kalden, rol: Projectleider

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Edwin Luijt, rol: Lid
Circulaire tunnelstandaard
R703-6-4
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Alleen samen met de gehele keten kunnen we er voor zorgen dat duurzame circulaire maatregelen succesvol worden geïmplementeerd en geaccepteerd. Het mini-programma circulariteit met haar vier projecten maakt een verbinding tussen opdrachtgevers, beheerders en opdrachtnemers. Wanneer het team succesvol circulaire maatregelen heeft geïmplementeerd zal de volgende fase van dit project ingaan. De weg naar acceptatie en validatie zal onderzocht worden. Tevens worden de knel- of wrijvingspunten met tunnelstandaarden in kaart gebracht m.b.t. het toepassen van circulariteit.

Onderzoek
Het COB-circulariteitsteam blijft continu haar kennis ontwikkelen en zal dit samen met de gehele markt vertalen naar circulaire maatregelen. Dit onderzoek gaat in kaart brengen hoe het proces zal lopen om circulaire maatregelen naar productrijpe maatregelen te vertalen en gevalideerd en er voor te zorgen dat deze geaccepteerd worden door de diverse tunnelstandaarden.

Resultaat
Het is belangrijk om in gesprek te blijven met alle stakeholders. Dit geldt ook voor de keten die de tunnelstandaarden beheert. Het resultaat wat we verwachten is dat we met circulaire maatregelen een beweging gaan krijgen binnen de tunnelstandaarden. Dit kan eventueel resulteren in een leidraad voor het toepassen van productrijpe circulaire maatregelen.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma

Civiel
R701
Status: Lopend
Type:

Vraagarticulatie
Voorspelbaar onderhoud uitvoeren is nog toekomstmuziek. Datzelfde geldt voor het betrouwbaar vaststellen van de daadwerkelijke scope van een tunnelrenovatie. Er zijn kennishiaten op civieltechnisch gebied, die alleen verkleind kunnen worden door gezamenlijk een proces van snelle kennisontwikkeling te organiseren.

Onderzoek
Het onderzoek spitst zich toe op drie civieltechnisch onderwerpen: voegen, deformatie en degradatie. Deze commissies werken ook aan gezamenlijke producten en dragen bij aan de structural health analyses (SHA's).

Resultaat
De onderzoeksprojecten zorgen ervoor dat tunnelprojecten met minder hinder en meer waarde gerealiseerd kunnen worden.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Brenda Berkhout, rol: Coordinator
Jan Kloosterman, rol: Co-coördinator
Bart Duijvestijn, rol: Coordinator

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid
Cybersecurity
V163
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De digitale beveiliging van ondergrondse objecten is niet altijd up-to-date en ontbreekt soms zelfs volledig. Dit vormt een bedreiging voor het correct en veilig functioneren van de objecten. Het COB-netwerk wil partijen die betrokken zijn bij tunnels ondersteunen bij het inrichten van cybersecurity.

Onderzoek
Project Cybersecurity bouwt aan het groeiboek Cybersecurity en aan extra handvatten voor betrokken partijen.

Resultaat
De kennis in het groeiboek stelt de (tunnel)beheerder in staat de weerbaarheid van zijn object te beoordelen en zijn processen op gebied van cybersecurity te optimaliseren. Het groeiboek heeft inmiddels een plaats in de boekenkast, waarna nu de vraag verschuift naar meer praktische handvatten. Dat leidt tot het motto voor 2022: Van uitdenken naar toepassen.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma

Bijeenkomsten in het verleden

16-05-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
16-05-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
16-05-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
16-05-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
25-04-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
25-04-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
25-04-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
25-04-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
11-04-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
11-04-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
14-03-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
14-03-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
07-02-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
07-02-2023 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
20-12-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
20-12-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
22-11-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
22-11-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
01-11-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
01-11-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
20-09-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
20-09-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
21-06-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
21-06-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
17-05-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
17-05-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
12-04-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
12-04-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
18-03-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
18-03-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
25-01-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
25-01-2022 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
25-11-2021 - (Geannuleerd) Presentatie Groeiboek Cybersecurity
Tijdens de bijeenkomst van het Platform Tunnels en veiligheid
25-11-2021 - (Geannuleerd) Presentatie Groeiboek Cybersecurity
Tijdens de bijeenkomst van het Platform Tunnels en veiligheid
09-11-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
09-11-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
15-10-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
15-10-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
14-09-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
14-09-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
13-07-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
13-07-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
01-06-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
01-06-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
20-04-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
20-04-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
23-03-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity
23-03-2021 - Werkgroepbijeenkomst Cybersecurity

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal drie jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Jos Renkens, rol: Lid

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Laurens Lemaire, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Rob Boersema, rol: Lid

Brandweer Amsterdam-Amstelland -

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator
Peter Kole, rol: Coordinator
Croonwolter&dros

Croonwolter&dros -

Locatie: Dordrecht, Bunsenstraat 125
Ruud Scholten, rol: Deelprojectleider

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Peter Borsje, rol: Lid
Fox-IT part of NCC Group

Fox-IT part of NCC Group -

Locatie: Delft, Olof Palmestraat 6
René Valstar, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Jan Kuchel, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Riemer te Velde, rol: Lid
GVB Infra B.V.

GVB Infra B.V. -

Locatie: Amsterdam, Alandaweg 106
Wim van Asperen, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Johannes Braams, rol: Secretaris
ICT Netherlands B.V.

ICT Netherlands B.V. -

Locatie: Oosterhout, Wilhelminakanaal Zuid 110
Philip Roodzant, rol: Lid

Imagine Solutions B.V. -

Locatie: Dordrecht, Berkenhof 3
Sjaak Matze, rol: Lid

KAEOYS -

Locatie: Den Haag, Elspeetstraat 16
Jaap van Wissen, rol: Lid

Kienia Industriële Automatisering B.V. -

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Molenstraat 1
Gijs Withagen, rol: Lid
Michiel Jung, rol: Deelprojectleider

Kimpro Projectmanagement en Advies B.V. -

Locatie: Soest, Schrikslaan 15
Jasper Kimstra, rol: Projectleider

Ministerie van IenW -

Locatie: Den Haag, Plesmanweg 1-6
Michiel Dubbeldeman, rol: Lid

Phoenix Contact B.V. -

Locatie: Zevenaar, Hengeler 56
Mischa Braam, rol: Lid
Sjoerd Hakstege, rol: Lid

PMA Automation BV -

Locatie: Velserbroek, A. Molletstraat 24
Ronald van der Poel, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Talmai Geradts, rol: Lid
Jack Blok, rol: Lid

Provincie Noord-Holland -

Locatie: Haarlem, Houtplein 33
William Kaan, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Mark van Leeuwen, rol: Lid
Robbert Ross, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Erik Vinke, rol: Deelprojectleider
Deformatie omegaprofielen
R701-2A1
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Op dit moment is het nog niet mogelijk om voorspelbaar onderhoud uit te voeren of de daadwerkelijke scope van een tunnelrenovatie betrouwbaar vast te stellen. Er zijn kennishiaten op civieltechnisch gebied, die alleen verkleind kunnen worden door met elkaar een proces van snelle kennisontwikkeling te organiseren. Een van de openstaande vragen is de betrouwbaarheid van de Omegaprofielen en de klemverbinding waarmee ze aan de tunnelelementen zijn bevestigd.

Onderzoek
Het COB is al langere tijd bezig met onderzoek naar de restlevensduur van de Zinkvoegen van Afgezonken Tunnels. Er zijn al meerdere rapporten gepubliceerd die de mogelijke risico’s beschrijven en adviezen geven over de aanpak bij Renovatie.

Resultaat
Het rapport Effect van plooivorming bij omegaprofielen is op 30 maart 2023 gepresenteerd op de kennisdag civieltechnisch renoveren. U kunt dit rapport downloaden via de kennisbank.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Chris Hakkaart, rol: Rapporteur

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Brenda Berkhout, rol: Coordinator
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Ruben van Montfort, rol: Secretaris

Duranium Engineering -

Locatie: Wouwse Plantage, Heistraat 14
Joel van Stee, rol: Rapporteur

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rolf Dalmeijer, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Douwe Dijkstra, rol: Rapporteur
Roline Montijn, rol: Rapporteur
Bard Louis, rol: Rapporteur

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Rapporteur

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid
Deformatiegedrag zinktunnels
R700W-1
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Dataverzameling is een groot probleem binnen tunnelonderzoek. De huidige methode van monitoring geeft onvoldoende informatie om de alle aspecten van de deformatie van zinktunnels te analyseren. Dit probleem komt voort uit de vroegere aanname dat deformatie in de gebruiksfase beperkt zou zijn tot kleinschalige verticale deformatie door zetting. Echter, de beperkt beschikbare data laten zien dat tunnels grootschalige deformaties ondergaan in meerdere vrijheidsgraden, zowel verticaal, horizontaal en torderend. Om inzichten te krijgen in hoe tunnels exact deformeren en welke (omgevings)factoren hierbij een rol spelen is nauwkeurige en continue monitoring van tunnels noodzakelijk. Dit project richt zich op de uitdaging om alle (on)bekende factoren van deformatie te monitoren en hun afzonderlijke effecten te onderscheiden.

Onderzoek
In dit deelproject wordt een monitoringsmethode ontwikkeld waarmee continu alle mogelijke factoren van invloed op tunneldeformatie worden gemonitord, zonder hinder voor tunnelgebruikers.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Projectleider
Bart Duijvestijn, rol: Coordinator

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Kenneth Gavin, rol: Promotor PhD
Wout Broere, rol: Begeleider PhD
Wout Broere, rol: Begeleider PDEng
Digitalisering
R702
Status: Lopend
Type:

Vraagarticulatie
Digitale ontwikkelingen komen met allerlei obstakels: er zijn hiaten in kennis, tussen projectfasen, tussen de eisen van verschillende belanghebbenden en in het systeem zelf. Het COB richt zich op de puzzels waarvoor je elkaar nodig hebt, vragen die je buiten de projecten om wilt beantwoorden en opgaven die een langere adem vergen dan een individueel project heeft.

Onderzoek
Deze ontwikkellijn richt zich op de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, die zouden kunnen bijdragen aan minder hinder te bouwen of te renoveren en de tunnel sneller open te krijgen. Denk aan virtualisatie, bedieningsinterface, modellering, simulatie, etc.

Resultaat
De onderzoeksprojecten zorgen ervoor dat tunnelprojecten met minder hinder en meer waarde gerealiseerd kunnen worden.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Besix Nederland B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Marie-José Knape, rol: Secretaris

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Lambert Verhagen, rol: Projectleider

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator
Michiel Jung, rol: Co-coördinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Projectleider
Judith Roumen

Judith Roumen -

Locatie: Rijswijk, Bilderdijklaan 16
Judith Roumen, rol: Secretaris

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Sjors Both, rol: Secretaris

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Mello Lindner, rol: Projectleider

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Edwin Luijt, rol: Secretaris
Sander van Ruijven, rol: Projectleider
Eric van den Dool, rol: Projectleider

VisserConsultancy -

Locatie: Deventer, Paul Schoemakerstraat 27
Maarten Visser, rol: Projectleider
Economische aspecten
R703-6-3
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Er is een model gemaakt voor de businesscase van circulariteit, maar wat moet er nu gebeuren zodat circulariteit ook daadwerkelijk wordt meegenomen in economische besluitvorming? Hoe informeren en betrekken we belanghebbenden zodat ze gaan bewegen en gebruikmaken van kennis die is ontwikkeld?

Onderzoek
Door middel van interviews onder directies uit de sector en het gebruikmaken van gegevens van bestaande en nieuwe tunnels worden vragen en aanbod gekoppeld en obstakels en dilemma’s beschreven - en waar mogelijk worden er praktische en systeemoplossingen voorgesteld.

Resultaat
Een serious game en een rapportage over de economische aspecten van een circulair platform, onderbouwd met een aantal use cases.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Beaufort Corporate Consulting B.V. -

Locatie: Utrecht, Vliegend Hertlaan 15-97
William van Niekerk, rol: Projectleider

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Olle de Geest, rol: Lid
Jeroen Ruzicka, rol: Lid
Evaluatie Kiltunnel
R550
Status: Lopend
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
De eerste fase van de renovatie van de Kiltunnel zal als bouwteam worden uitgevoerd. Deze aanpak stelt speciale eisen aan zowel opdrachtgever en opdrachtnemer.

Onderzoek
Het COB is gevraagd om al tijdens het bouwteamjaar de lessen vast te leggen en te delen, en met het bouwteam te reflecteren om bij te dragen aan een succesvolle afronding van deze fase.

Resultaat
De geleerde lessen worden in een rapport gepubliceerd en verwerkt in het groeiboek Renoveren. Op die manier kan ieder project zijn voordeel doen met de ontwikkelde kennis en opgedane ervaringen.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Hans Janssens, rol: Lid expertteam
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid
hbl communicatie

hbl communicatie -

Locatie: Goes, Kamperfoeliestraat 14
Hanneke Blok, rol: Lid expertteam

Kiltunnel -

Locatie: Dordrecht, Kiltunnelweg 100
Arie Bras, rol: Lid
Wouter Joosten, rol: Lid
Mourik Infra B.V.

Mourik Infra B.V. -

Locatie: Groot-ammers, Voorstraat 67
Sake Hemstra, rol: Lid

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management -

Locatie: Amsterdam, Buitenveldertselaan 3 - 7
Marcel Veenswijk, rol: Voorzitter expertteam
Evolutiepad naar uniformiteit
R7EU
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In de huidige praktijk wordt elke tunnel afzonderlijk ontworpen, gebouwd of gerenoveerd. Hierdoor zijn de technische oplossingen aannemer-specifiek, met als gevolg dat elke tunnel er anders uitziet en er onvoldoende synergie gevonden kan worden voor de beheerder om meerdere tunnels in een beheergebied efficiënt te onderhouden. Als er meer uniformiteit ontstaat wordt de sector efficiënter voor zowel opdrachtgevers, beheerders als marktpartijen. Iets dat met name wenselijk is met het oog op de grote renovatieopgave die op handen is en de stijgende krapte op de arbeidsmarkt.

Onderzoek
Het idee is dat meer uniformiteit op meerdere fronten winst oplevert. De beheerder kan gebruik maken van standaard informatie en documentatie en grijpt minder vaak mis, waardoor een kwaliteitsslag gemaakt kan worden in het niveau en de diepgang van het assetmanagement. Uitvragen worden meer standaard en beter toetsbaar, hierdoor zijn er minder interpretatiediscussies en meer zekerheid in de planning van ontwerp- en toetsproces. De opdrachtnemer is minder tijd en geld kwijt voor proces aan de voorkant, er is minder discussie over interpretaties van eisen, meer zekerheid dat het ontwerp voldoet en snellere toets- en testprocessen. De bediening is standaard conform 3BT, de onderliggende LFV’s/Installaties blijven gelijk, waardoor ook de iFAT opstelling voor meerdere tunnels herbruikbaar is. Tevens heeft het voordelen voor de onderhoudbaarheid.

Resultaat
De deliverables die voortkomen uit dit evolutiepad worden opgenomen in het groeiboek Renoveren.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma

Komende bijeenkomsten

19-06-2023 - Kick-off evolutiepad versie 4.0
Kernteam en projectleiders

Bijeenkomsten in het verleden

28-02-2023 - Opleveren versie 3.0
28-02-2023 - Opleveren versie 3.0
03-02-2023 - Reviewsessie 2.0 versie
03-02-2023 - Reviewsessie 2.0 versie
01-02-2023 - Reviewsessie 2.0 versie
01-02-2023 - Reviewsessie 2.0 versie
26-01-2023 - Reviewsessie 2.0 versie
26-01-2023 - Reviewsessie 2.0 versie
25-01-2023 - Reviewsessie 2.0 versie
25-01-2023 - Reviewsessie 2.0 versie
24-01-2023 - Reviewsessie 2.0 versie
24-01-2023 - Reviewsessie 2.0 versie
17-01-2023 - 3e introductiesessie review 2.0 versie
17-01-2023 - 3e introductiesessie review 2.0 versie
10-01-2023 - 2e introductiesessie review 2.0 versie
10-01-2023 - 2e introductiesessie review 2.0 versie
23-12-2022 - Introductiesessie brede reviewronde 1
23-12-2022 - 1e introductiesessie review 2.0 versie
23-12-2022 - 1e introductiesessie review 2.0 versie
23-12-2022 - Introductiesessie brede reviewronde 1
15-12-2022 - Vervolgbijeenkomst Evolutiepad naar uniformiteit
15-12-2022 - Reviewsessie 1.0 versie
15-12-2022 - Reviewsessie 1.0 versie
15-12-2022 - Vervolgbijeenkomst Evolutiepad naar uniformiteit
04-11-2022 - Kick-off Evolutiepad naar uniformiteit
04-11-2022 - Kick-off Evolutiepad naar uniformiteit

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal drie jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Arjan Tromp, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid
Bob de Vos, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V. -

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Jan Holsteijn, rol: Projectleider
Rob Riemens, rol: Projectleider

Peter Juijn teksten -

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Redacteur

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Johan Kornet, rol: Lid

VisserConsultancy -

Locatie: Deventer, Paul Schoemakerstraat 27
Maarten Visser, rol: Lid
Expertgroep civiel
R701E
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De expertgroep Civiel is de plek om kennis te nemen van de civiele ontwikkelingen bij het renoveren van tunnels, met elkaar van gedachten te wisselen, geïnspireerd te worden en aan te geven welke overige kennishiaten u opgelost wilt zien.

Onderzoek
Deze overkoepelende expertgroep komt twee keer per jaar bij elkaar. Deze expertgroep is begin 2023 in het leven geroepen en zal zich gaandeweg het jaar vullen met informatie.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Gerrit Wolsink, rol: Lid expertteam
Leo Leeuw, rol: Lid expertteam
Chris Hakkaart, rol: Lid expertteam
Jan Jonker, rol: Lid expertteam
Dick Wilschut, rol: Lid expertteam

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Kris van Boven, rol: Lid expertteam

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Bart Duijvestijn, rol: Lid expertteam
Sallo van der Woude, rol: Lid expertteam
Coen van der Vliet, rol: Lid expertteam

Arthe Civil & Structure B.V. -

Locatie: Utrecht, Maarssenbroeksedijk 13C
Joost Vervoort, rol: Lid expertteam
Bahram Safari, rol: Lid expertteam
Joost Vervoort, rol: Lid expertteam
Baak

Baak -

Locatie: Vlaardingen, Maassluissedijk 199
Luuk Faassen, rol: Lid expertteam

Ballast Nedam Infra B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
Frank van der Woerdt, rol: Lid expertteam
Ferdinand van den Brink, rol: Lid expertteam

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Nhut Nguyen, rol: Lid expertteam
Maurice Hol, rol: Lid expertteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Marije Nieuwenhuizen, rol: Lid expertteam
Karin de Haas, rol: Lid expertteam
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

CRUX Engineering B.V. -

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 3c
Johan Zwaan, rol: Lid expertteam

DaeD Ingenieurs -

Locatie: Schiedam, Lange Haven 107
Rogier van Dee, rol: Lid expertteam

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Lid expertteam
Ruben van Montfort, rol: Lid expertteam

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Cor Boss, rol: Lid expertteam

Duranium Engineering -

Locatie: Wouwse Plantage, Heistraat 14
Joel van Stee, rol: Lid expertteam

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid expertteam

Etex Building Performance B.V. PROMAT B.V. -

Locatie: Farmsum, Oosterhorn 32-34
Frank van der Wal, rol: Lid expertteam

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Edo Noordermeer, rol: Lid expertteam
Ronald Plugge, rol: Lid expertteam
Anne Backer, rol: Lid
Koen Hiemstra, rol: Lid expertteam
Peter Nelemans, rol: Lid expertteam

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie -

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Ewald van der Waals, rol: Lid expertteam

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie - Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH)

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Paul van Laviere, rol: Lid expertteam

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rolf Dalmeijer, rol: Lid expertteam
Geocon

Geocon -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Carlos Bosma, rol: Lid expertteam

HaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
René Kuiper, rol: Lid expertteam

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
Ali Boubkari, rol: Lid expertteam

Heijmans NV - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
Stijn Biemans, rol: Lid expertteam

Heijmans NV - Heijmans Integrale Projecten B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
Marius Kamerbeek, rol: Lid expertteam

Iv-Infra b.v. -

Locatie: Sliedrecht, Trapezium 322
Jelle van Ophuizen, rol: Lid expertteam
Steven Verleysen, rol: Lid expertteam
Eric Valckenier von Geusau, rol: Lid expertteam

Kiltunnel -

Locatie: Dordrecht, Kiltunnelweg 100
Arie Bras, rol: Lid expertteam

Maasstad Ingenieurs B.V. -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Bram ten Klei, rol: Lid expertteam

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Lid expertteam

Mobilis TBI infra -

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Gerard van den Berg, rol: Lid expertteam

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Lid expertteam

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Rolf Dollevoet, rol: Lid expertteam
Thymo van den Brug, rol: Lid expertteam
Edwin Westerduijn, rol: Lid expertteam
Cees Jan Mas, rol: Lid expertteam
Harry Sanders, rol: Lid expertteam
Arend Kremer, rol: Lid expertteam
Marcel Gerrits, rol: Lid expertteam

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Arjan van der Put, rol: Lid expertteam

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Tjeerd de Jong, rol: Lid expertteam
Rob Michels, rol: Lid expertteam
Edwin van 't Walderveen, rol: Lid expertteam
Tom van Dijk, rol: Lid expertteam
Stijn van Balen, rol: Lid expertteam

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Bart Hendrix, rol: Lid expertteam
Harry Dekker, rol: Lid expertteam
Stephan van der Horst, rol: Lid expertteam
Mark van der Heijden, rol: Lid expertteam
Arie Timmer, rol: Lid expertteam
Rijkswaterstaat PPO

Rijkswaterstaat PPO -

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Fern van Efferink, rol: Lid expertteam

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid -

Locatie: Dordrecht, Steegoversloot 36
Richard Vermeulen, rol: Lid expertteam

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid - Rijkswaterstaat Waterdistrict Zeeuwse Delta

Locatie: Dordrecht, Steegoversloot 36
Andreas Burki, rol: Lid expertteam

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Carolina Vermeulen - Lantinga, rol: Lid expertteam

SGS INTRON B.V. -

Locatie: Sittard, Dr. Nolenslaan 126
Michel Boutz, rol: Lid expertteam

Stabi Alert B.V. -

Locatie: Groningen, Wasaweg 18-1
Reinier Brongers, rol: Lid expertteam
Strukton Immersion Projects B.V.

Strukton Immersion Projects B.V. -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Peter van Westendorp, rol: Lid expertteam

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Richard Roggeveld, rol: Lid expertteam

Tepron BV -

Locatie: Wateringen, Woudveen 1
Paul Janssen, rol: Lid expertteam

TNO -

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Esra Bektas, rol: Lid expertteam
Agnieszka Bigaj-van Vliet, rol: Lid expertteam

Trelleborg Ridderkerk B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Verlengde Kerkweg 15
André de Graaf, rol: Lid expertteam
Nicas van den Brink, rol: Lid expertteam

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Erik Schlangen, rol: Lid
Kenneth Gavin, rol: Lid expertteam
Wout Broere, rol: Lid expertteam

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Lid expertteam
Arjan Luttikholt, rol: Lid expertteam

Van Hattum en Blankevoort -

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Aissa Yahyaoui, rol: Lid expertteam
Eelco van der Weij, rol: Lid expertteam
Vogel Kathodische Bescherming B.V.

Vogel Kathodische Bescherming B.V. -

Locatie: Zwijndrecht, Wattstraat 40
Hans van den Hondel, rol: Lid expertteam

Westerscheldetunnel N.V. -

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Rene Clarisse, rol: Lid expertteam

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Brenda Berkhout, rol: Coordinator
Bas Bruins Slot, rol: Lid expertteam
Future proof tunnels
R700W
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Het tunnelprogramma van het COB-netwerk is bijzonder praktisch van aard. Voor sommige opgaven is echter ook fundamentele kennis nodig. Daarom werkt het COB samen met de TU Delft aan wetenschappelijk onderzoek door studenten en promovendi.

Onderzoek
In dat programma zijn de onderzoeksgebieden monitoring en renovatie gekoppeld aan de commissies van het COB. De COB-experts hebben een belangrijke taak in het begeleiden van de afstudeerders en promovendi.

Resultaat
Het wetenschappelijk onderzoek zorgt voor meer inzicht in de mechanismen die de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en het veiligheidsniveau van tunnels bepalen, en technologieën om alle relevante gegevens te verzamelen om een optimale onderhoudsplanning mogelijk te maken.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Bart Duijvestijn, rol: Coordinator

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Rolf Dollevoet, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid
GA Actuele opgaven van de assetmanager
R7GA4
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In assetmanagement spelen zaken als duurzaamheid en klimaatverandering een grote rol.

Onderzoek
Deze werkgroep verdiept zich in verduurzaming en het klimaatbestendig ontwerpen en beheren van assets. Ook onderwerpen als vervanging en renovatie komen aan bod, net als aantoonbaar veilig werken.

Resultaat
Medio juni 2023 content voor het hoofdstuk Actuele opgaven van de assetmanager t.b.v. een eerste concept van het Groeiboek Assetmanagement, waarna in november 2023 publicatie volgt van versie 1.0.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ABB B.V. -

Locatie: Etten-leur, Bredaseweg 170
Dries van Laerhoven, rol: Secretaris

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Hans Janssens, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Lid

ICT Netherlands -

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Herman Kraaij, rol: Lid
Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Paul van Putten, rol: Lid

Strukton Infrastructure Specialties -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Willem Slob, rol: Lid

Technolution BV -

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Andre Nijholt, rol: Lid
GA Actuele opgaven van de assetmanager
R7GA4
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In assetmanagement spelen zaken als duurzaamheid en klimaatverandering een grote rol.

Onderzoek
Deze werkgroep verdiept zich in verduurzaming en het klimaatbestendig ontwerpen en beheren van assets. Ook onderwerpen als vervanging en renovatie komen aan bod, net als aantoonbaar veilig werken.

Resultaat
Medio juni 2023 content voor het hoofdstuk Actuele opgaven van de assetmanager t.b.v. een eerste concept van het Groeiboek Assetmanagement, waarna in november 2023 publicatie volgt van versie 1.0.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ABB B.V. -

Locatie: Etten-leur, Bredaseweg 170
Dries van Laerhoven, rol: Secretaris

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Hans Janssens, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Lid

ICT Netherlands -

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Herman Kraaij, rol: Lid
Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Paul van Putten, rol: Lid

Strukton Infrastructure Specialties -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Willem Slob, rol: Lid

Technolution BV -

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Andre Nijholt, rol: Lid
GA Assetmanagement toepassen
R7GA2
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Hoe kan assetmanagement bruikbaar worden toegepast en hoe integreer je het in je organisatie?

Onderzoek
Deze werkgroep beschrijft de stadia naar een professionele AM-organisatie, AM-aansturing en AM-processen. Ook wordt gekeken naar borging en kwaliteit.

Resultaat
Medio juni 2023 content voor het hoofdstuk Assetmanagement toepassen t.b.v. een eerste concept van het Groeiboek Assetmanagement, waarna in november 2023 publicatie volgt van versie 1.0.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Lucas van Acker, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Hans Janssens, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator

ICT Netherlands -

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Herman Kraaij, rol: Lid

InterDam B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Klompenmakerstraat 12
Gerard van Bochove, rol: Deelprojectleider

Kienia Industriële Automatisering B.V. -

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Molenstraat 1
Tom Verbruggen, rol: Lid

Van der Worp Infra Consult B.V. -

Locatie: Huisseling, Hoekstraat 1
Jacco van der Worp, rol: Lid
GA Assetmanagement toepassen
R7GA2
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Hoe kan assetmanagement bruikbaar worden toegepast en hoe integreer je het in je organisatie?

Onderzoek
Deze werkgroep beschrijft de stadia naar een professionele AM-organisatie, AM-aansturing en AM-processen. Ook wordt gekeken naar borging en kwaliteit.

Resultaat
Medio juni 2023 content voor het hoofdstuk Assetmanagement toepassen t.b.v. een eerste concept van het Groeiboek Assetmanagement, waarna in november 2023 publicatie volgt van versie 1.0.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Lucas van Acker, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Hans Janssens, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator

ICT Netherlands -

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Herman Kraaij, rol: Lid

InterDam B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Klompenmakerstraat 12
Gerard van Bochove, rol: Deelprojectleider

Kienia Industriële Automatisering B.V. -

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Molenstraat 1
Tom Verbruggen, rol: Lid

Van der Worp Infra Consult B.V. -

Locatie: Huisseling, Hoekstraat 1
Jacco van der Worp, rol: Lid
GA Data voor de tunnelbeheerder
R7GA5
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Steeds meer assets en systemen genereren data, maar op dit moment wordt deze data onvoldoende ingezet om het assetmanagementlandschap optimaal in te richten en hiermee de juiste beslissingen te nemen. Een veel voorkomend probleem is dat data slechts data blijft; de data wordt niet gecombineerd tot heldere informatie waarmee een beheerder de juiste beslissingen kan nemen. De doelstelling van dit project is dan ook het geven van inzicht in de (digitale) informatiebehoeften van beheerders en de mogelijke oplossingsrichtingen om deze (digitale)informatie te ontsluiten.

Onderzoek
De beschikbaarheid van data niet is veelal niet meer het probleem. Data wordt vaak verwerkt door opdrachtnemers/service providers en al dan niet bewerkt en vertaald tot informatie en ter beschikking gesteld aan de tunnelbeheerder. Aan de voorkant van een project is niet altijd duidelijk welke informatie de beheerder nodig heeft en waarom. Binnen dit project gaan we hier op een gestructureerde wijze inzicht in verschaffen. De beheerder zal aan de hand van de uitkomsten van dit project handvatten aangereikt krijgen zodat hij/zij aan de voorkant van een (renovatie)project, de juiste input kan vragen.

Resultaat
Uiteindelijk zal deze werkgroep een aantal concrete deliverables opleveren welke invulling geven aan deze doelstellingen. Denk hierbij aan Oplossingsrichtingen & concrete scenario’s gerelateerd aan een specifieke use case van de beheerder. Hiermee zijn tunnelbeheerders beter instaat vroegtijdig aan te geven welke informatie zij waarvoor nodig hebben.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BAM Infra -

Locatie: Culemborg, Plantijnweg 32
Erik Witteveen, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Brendan Kleer, rol: Lid
Jeroen Ruzicka, rol: Lid

ICT Netherlands -

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Ben Bastiaanse, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Erik Schermer, rol: Lid

Maasstad Ingenieurs B.V. -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Bram ten Klei, rol: Secretaris

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Peter Kooijman, rol: Lid
Michiel Berkheij, rol: Reviewer
Bart Boeschen Hospers, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Jan Verbrugge, rol: Reviewer

Technolution BV -

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Andre Nijholt, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Sander van Ruijven, rol: Lid

VisserConsultancy -

Locatie: Deventer, Paul Schoemakerstraat 27
Maarten Visser, rol: Projectleider
GA De assetmanagement organisatie
R7GA3
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Welke rollen zijn er binnen tunnelbeheer, welke processen en producten binnen TVD. Specifieke rollen en verantwoordelijkheden worden uitgeschreven.

Onderzoek
In dit deelproject wordt de organisatie van assetmanagement verder uitgediept.

Resultaat
Medio juni 2023 content voor het hoofdstuk De assetmanagement organisatie t.b.v. een eerste concept van het Groeiboek Assetmanagement, waarna in november 2023 publicatie volgt van versie 1.0.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Lucas van Acker, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Hans Janssens, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Raoul Rampersad, rol: Lid

Maasstad Ingenieurs B.V. -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Duncan Klene, rol: Deelprojectleider
Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Paul van Putten, rol: Lid
GA De assetmanagement organisatie
R7GA3
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Welke rollen zijn er binnen tunnelbeheer, welke processen en producten binnen TVD. Specifieke rollen en verantwoordelijkheden worden uitgeschreven.

Onderzoek
In dit deelproject wordt de organisatie van assetmanagement verder uitgediept.

Resultaat
Medio juni 2023 content voor het hoofdstuk De assetmanagement organisatie t.b.v. een eerste concept van het Groeiboek Assetmanagement, waarna in november 2023 publicatie volgt van versie 1.0.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Lucas van Acker, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Hans Janssens, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Raoul Rampersad, rol: Lid

Maasstad Ingenieurs B.V. -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Duncan Klene, rol: Deelprojectleider
Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Paul van Putten, rol: Lid
GA Introductie op AM
R7GA1
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Wat houdt assetmanagement eigenlijk precies in en wie spelen hierin een rol?

Onderzoek
In dit deelproject wordt een normbepaling uitgeschreven en worden de basisbeginselen van assetmanagement en de verschillende rollen hierin uitgediept. Verder wordt gekeken naar horizontale en verticale integratie en context als stakeholders en organisatie.

Resultaat
Medio juni 2023 content voor het hoofdstuk Introductie op assetmanagement t.b.v. een eerste concept van het Groeiboek Assetmanagement, waarna in november 2023 publicatie volgt van versie 1.0.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Lucas van Acker, rol: Lid

Antea Group -

Locatie: Almere, Monitorweg 29
Jasper Heijmans, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Hans Janssens, rol: Coordinator
Het Publieke Domein b.v.

Het Publieke Domein b.v. -

Locatie: Zeist, Utrechtseweg 75
Hendri van Muiswinkel, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud -

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Franck Stroomer, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Hans Bruinsma, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Mello Lindner, rol: Deelprojectleider
GA Introductie op AM
R7GA1
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Wat houdt assetmanagement eigenlijk precies in en wie spelen hierin een rol?

Onderzoek
In dit deelproject wordt een normbepaling uitgeschreven en worden de basisbeginselen van assetmanagement en de verschillende rollen hierin uitgediept. Verder wordt gekeken naar horizontale en verticale integratie en context als stakeholders en organisatie.

Resultaat
Medio juni 2023 content voor het hoofdstuk Introductie op assetmanagement t.b.v. een eerste concept van het Groeiboek Assetmanagement, waarna in november 2023 publicatie volgt van versie 1.0.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Lucas van Acker, rol: Lid

Antea Group -

Locatie: Almere, Monitorweg 29
Jasper Heijmans, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Hans Janssens, rol: Coordinator
Het Publieke Domein b.v.

Het Publieke Domein b.v. -

Locatie: Zeist, Utrechtseweg 75
Hendri van Muiswinkel, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud -

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Franck Stroomer, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Hans Bruinsma, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Mello Lindner, rol: Deelprojectleider
Groeiboek Assetmanagement
R7GA
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Nederland kent over enkele jaren zo’n 75 spoor- en wegtunnels. Al deze tunnels behoeven onderhoud en renovatie. Hoe bedden we dat goed in in het reguliere assetmanagementproces van deze tunnels? Welke eisen stellen we vanuit de beheerders? Hoe continueren we vernieuwing in technologie, werkwijzen, contracten en samenwerkingsvormen?

Onderzoek
Een groot aantal participanten van het COB herkent deze vragen. Daarom wordt een groeiboek ontwikkeld om het assetmanagement van tunnels te professionaliseren, elkaar te inspireren en geleerde lessen en kennis vast te leggen.

Resultaat
Het groeiboek zal een belangrijke toegangspoort worden voor kennis die ontwikkeld is binnen eerdere deelprojecten in het tunnelprogramma.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma

Komende bijeenkomsten

04-07-2023 - Plenaire bijeenkomst Groeiboek Assetmanagement
04-07-2023 - Plenaire bijeenkomst Groeiboek Assetmanagement
04-07-2023 - Plenaire bijeenkomst
04-07-2023 - Plenaire bijeenkomst Groeiboek Assetmanagement

Bijeenkomsten in het verleden

23-05-2023 - Plenaire bijeenkomst Groeiboek Assetmanagement
23-05-2023 - Plenaire bijeenkomst Groeiboek Assetmanagement
23-05-2023 - Plenaire bijeenkomst
23-05-2023 - Plenaire bijeenkomst Groeiboek Assetmanagement
28-03-2023 - Plenaire bijeenkomst Groeiboek Assetmanagement
28-03-2023 - Plenaire bijeenkomst Groeiboek Assetmanagement
28-03-2023 - Plenaire bijeenkomst
28-03-2023 - Plenaire bijeenkomst Groeiboek Assetmanagement
31-01-2023 - Plenaire bijeenkomst Groeiboek Assetmanagement
31-01-2023 - Plenaire bijeenkomst
31-01-2023 - Plenaire bijeenkomst
31-01-2023 - Plenaire bijeenkomst Groeiboek Assetmanagement
31-01-2023 - Plenaire bijeenkomst Groeiboek Assetmanagement
22-09-2022 - Startbijeenkomst Groeiboek Assetmanagement
22-09-2022 - Startbijeenkomst Groeiboek Assetmanagement

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal drie jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Hans Janssens, rol: Coordinator

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Deelprojectleider

InterDam B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Klompenmakerstraat 12
Gerard van Bochove, rol: Deelprojectleider

Kimpro Projectmanagement en Advies B.V. -

Locatie: Soest, Schrikslaan 15
Jasper Kimstra, rol: Projectleider

Maasstad Ingenieurs B.V. -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Duncan Klene, rol: Deelprojectleider
Bram ten Klei, rol: Secretaris

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Mello Lindner, rol: Inhoudelijk Expert

VisserConsultancy -

Locatie: Deventer, Paul Schoemakerstraat 27
Maarten Visser, rol: Deelprojectleider
Groeiboek Digitalisering
R7GDA
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
IHet vooraf verifiëren en valideren van het veilig functioneren van de tunnel, kan een belangrijke bijdrage leveren aan minder hinder, zowel bij nieuwbouw als renovatie. Hiervoor moet gebruikt worden gemaakt van gevisualiseerde en gesimuleerde omgevingen. Door zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers bij nieuwbouw- en renovatieprojecten wordt steeds meer gebruikgemaakt van digitale hulpmiddelen zoals 3D-BIM, systems-engineeringtools, software-modelleringstools, etc. Daarnaast wordt ook veelvuldig gebruikgemaakt van visualisatietechnieken zoals simulaties, virtual reality en serious gaming om – naast het statisch gedrag van een object – ook het dynamisch gedrag in beeld te krijgen.

Onderzoek
In december 2019 zijn de resultaten van de diverse werkgroepen behorend bij Digitaal Aantonen gedeeld in de vorm van een digitaal groeiboek. zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/digitaal-aantonen. Het groeiboek Digitalisering is de nieuwe naam (sinds eind 2022) voor het groeiboek Digitaal aantonen. De insteek van het groeiboek blijft hetzelfde, alleen de scope is verbreed. Het vooraf verifiëren en valideren van het veilig functioneren van de tunnel, kan een belangrijke bijdrage leveren aan minder hinder, zowel bij nieuwbouw als renovatie. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van gevisualiseerde en gesimuleerde omgevingen. Het groeiboek Digitalisering helpt hierbij.

Resultaat
Het groeiboek Digitalisering geeft een aanzet om digitaal aantonen en digitalisering te stimuleren en te optimaliseren. De resultaten van de werkgroep V&V Bibliotheek worden hierin meegenomen en daarnaast zorgt een redactiecommissie voor het up to date houden van dit groeiboek. zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/digitalisering/groeiboek-digitalisering/

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Edwin Luijt, rol: Lid
Sander van Ruijven, rol: Lid

VisserConsultancy -

Locatie: Deventer, Paul Schoemakerstraat 27
Maarten Visser, rol: Lid
Groeiboek Renoveren
R7GR
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De tunnelrenovaties die de komende tien jaar op stapel staan, zullen de maatschappij ontwrichten als er telkens een volledige afsluiting nodig is. Het COB-netwerk heeft daarom een groeiboek gemaakt met ervaringen, tips en achtergrondinformatie om renovaties te kunnen uitvoeren met minimale hinder en maximale beschikbaarheid tegen aanvaardbare kosten.

Onderzoek
Het groeiboek Renoveren vindt zijn oorsprong in het COB-project Hinderarm renoveren. In krap een jaar tijd hebben de werkgroepleden een uitgebreid digitaal naslagwerk (groeiboek) over renoveren geproduceerd.

Resultaat
In dit groeiboek Renoveren komen technische maatregelen aan de orde, maar zeker ook procesmatige, organisatorische en contractuele middelen. Het blijft ‘groeien’ met relevante informatie uit COB-projecten en de beroepspraktijk.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma

Handboek Tunnelbouw
T206
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Sinds december 2014 staat het Handboek Tunnelbouw online, de digitale vervanger van SATO (Specifieke aspecten tunnelontwerp). Lezers worden aangemoedigd suggesties voor aanvullingen en verbeteringen te doen. Deze worden in het Handboek door een permanente COB-commissie.

Onderzoek
De commissie van het Handboek Tunnelbouw verzamelt en beoordeelt de ingekomen feedback en aanvullingen.

Resultaat
Door de bijdragen vanuit het netwerk blijft het Handboek Tunnelbouw up-to-date en is het een goede weergave van de state-of-the-art van de tunnelbouw. In 2022 wordt de nieuwste versie van het Handboek verwacht met de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen jaren.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Nhut Nguyen, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Opdrachtgever
Allart Hoekstra, rol: Coordinator
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Brenda Berkhout, rol: Coordinator

DaeD Ingenieurs -

Locatie: Schiedam, Lange Haven 107
Jan van Dalen, rol: Voorzitter

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Lid

Infra Kompas B.V. -

Locatie: Driehuis, Wolff en Dekenlaan 21
Arjan Tromp, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
William van Rooijen, rol: Lid
Bart Hendrix, rol: Lid
VolkerWessels Infra Competence Centre

VolkerWessels Infra Competence Centre -

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Sipke Huitema, rol: Lid
Herijking structural health analysis
R701-5A
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Het COB-netwerk is als onderdeel van het tunnelprogramma beschikbaar om tunnelbeheerders te helpen de civieltechnische scope van hun renovatie goed vast te stellen. Hiervoor is het proces van de structural health analysis ontwikkeld.

Onderzoek
Na drie jaar werken met de SHA’s is geconstateerd dat deze procesaanpak onvoldoende aansluit bij enerzijds het tempo van de praktijk (voorbereiden van een renovatie kan drie tot tien jaar duren) en anderzijds de wens tot kennisontwikkeling bij de eigenaren van tunnels en het COB-netwerk (dat wil sneller antwoord op uitvoeringsvragen en fundamentele vragen). Er is daarom afgesproken een herijking uit te voeren en hiervoor wil het COB een werkgroep samenstellen.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Arthe Civil & Structure B.V. -

Locatie: Utrecht, Maarssenbroeksedijk 13C
Joost Vervoort, rol: Reviewer
Bahram Safari, rol: Reviewer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Jan Kloosterman, rol: Coordinator

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Richard Roggeveld, rol: Reviewer

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Reviewer

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Secretaris
Instrumentarium tunneldata
R700I
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Deze werkgroep heeft tot doel te zorgen dat het COB-netwerk een kennisborgingssysteem krijgt waarin oude informatie over civiele vraagstukken kan worden gecombineerd met nieuwe informatie (monitoringsdata).

Onderzoek
De monitoringsdata wordt verrijkt met de inzichten van de PhD’ers en PdEng’ers die hieraan gaan werken.

Resultaat
In 2022 is een kleine groep bezig geweest draagvlak te zoeken binnen RWS en ProRail voor zo’n gezamenlijke database.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Kris van Boven, rol: Corresponderend lid

Arthe Civil & Structure B.V. -

Locatie: Utrecht, Maarssenbroeksedijk 13C
Joost Vervoort, rol: Reviewer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Marije Nieuwenhuizen, rol: Lid
Bart Duijvestijn, rol: Secretaris
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

Maasstad Ingenieurs B.V. -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Bram ten Klei, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Harry Sanders, rol: Lid
Cees Jan Mas, rol: Lid
Thymo van den Brug, rol: Lid
Marcel Gerrits, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Rob Michels, rol: Lid
Tjeerd de Jong, rol: Lid
Tom van Dijk, rol: Lid
Stijn van Balen, rol: Lid
Edwin van 't Walderveen, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Lid
Kennisbasis digitalisering - Cultuur
R702WP1B
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Welke dingen doen we die wel of niet bijdragen aan het toepassen van digitale middelen? Welke drempels zijn er? Door inzicht in de cultuur is het beter mogelijk in een project een uitwerking te maken van een digitaal middel dat ook werkelijk wordt toegepast, en om activiteiten daarvoor mee te nemen.

Onderzoek
Digitalisering wordt in dit project beschouwd als een verandertraject binnen bestaande organisaties. Er wordt inzicht gegeven in van (culturele) factoren die meewegen in het, al dan niet, toepassen van digitale middelen.

Resultaat
In 2022 gaat de projectgroep concrete acties ontwikkelen die invulling aan de aanbevelingen uit de analyse. Een van de ideeën is het ontwikkelen van een serious game om samen met beheerders en onderhoudspartijen nog meer begrip te krijgen van weerstanden en kansen die spelen bij digitaal werken.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Projectleider

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Wendy Kniestedt, rol: Lid
Judith Roumen

Judith Roumen -

Locatie: Rijswijk, Bilderdijklaan 16
Judith Roumen, rol: Secretaris

Maasstad Ingenieurs B.V. -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Bram ten Klei, rol: Coordinator

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Judith Hoetelmans, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Jan Verbrugge, rol: Lid
Johan Naber, rol: Lid

The Collective SI B.V. -

Locatie: Zwijndrecht, Scheepmakerij 242
Peter Dubbelman, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Robin Gerrets, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Danny Vroemen, rol: Lid
Kennisbasis digitalisering- Businesscase
R702WP1A
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Heeft een digitalisering eigenlijk wel nut, bezien vanuit het perspectief van de tunnelbeheerder en met veel meer weegfactoren dan enkel de financiële? Dit project behandelt de basis die nodig is om de onderzoeksprojecten in het programma werkelijk door te rekenen.

Onderzoek
Er wordt onderzoek gedaan naar een generiek toepasbaar besluitondersteunende methode om een businesscase mee op te stellen, die op zijn beurt de meerwaarde van een nieuwe digitale ontwikkeling voor tunnels toetst. Alle COB-projecten kunnen hierop leunen en voor hun voorgestelde digitalisering een businesscase uitvoeren.

Resultaat
Het resultaat zal een afwegingskader en template zijn voor het uitvoeren van een businesscase voor digitalisering.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Besix Nederland B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Marie-José Knape, rol: Secretaris

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Lambert Verhagen, rol: Projectleider

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Brendan Kleer, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Tom van Tintelen, rol: Reviewer

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Jeroen Schrijver, rol: Reviewer

Infra Kompas B.V. -

Locatie: Driehuis, Wolff en Dekenlaan 21
Arjan Tromp, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid -

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
David Bradshaw, rol: Lid

Strukton Infrastructure Specialties -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Maurice van de Wouw, rol: Lid
Kernteam civiel
R701-2
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De laatste jaren is het COB-netwerk steeds vaker geconfronteerd met hiaten in fundamentele kennis ten aanzien van faalmechanismen, bijvoorbeeld bij lekkages, verzakkingen en rotaties van tunnelelementen en onderdelen zoals trekpalen, bewapening en beton.

Onderzoek
Dit vraagt om een aanpak waarbij de inbreng van de tunnelprojecten, wetenschap en experts uit de praktijk blijvend georganiseerd wordt. Dit gebeurt in het kernteam. Daaronder vallen diverse werkgroepen en begeleidingscommissies.

Resultaat
Het kernteam borgt de samenhang en de kwaliteit van de onderzoeken naar constructieve faalmechanismen en de renovatieopgave. Daarnaast zorgt het kernteam voor verbinding met wetenschappelijke programma’s.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Brenda Berkhout, rol: Lid kernteam
Jan Kloosterman, rol: Lid kernteam
Bart Duijvestijn, rol: Lid kernteam
Leren programmeren
R700LP
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Hoe kunnen we met behulp van programmeren de enorme tunnelrenovatieopgave succesvol uitvoeren?

Onderzoek
Omdat het PTZ programma voor de renovatie van 7 tunnels in de regio West-Nederland-Zuid heeft aangegeven dit programmeren met het COB te willen leren, organiseren wij samen met de leden van de platforms Tunnels en veiligheid en Beheer en onderhoud workshops. Ook organiseren wij maatwerkbijeenkomsten. In de toekomst kunnen ook andere programma's hierbij aansluiten

Resultaat
Het inrichten van een lerende programma-organisatie

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Lambert Verhagen, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Coordinator
Hans Janssens, rol: Lid

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Bob de Vos, rol: Lid

Infra Kompas B.V. -

Locatie: Driehuis, Wolff en Dekenlaan 21
Arjan Tromp, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V. -

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Rob Riemens, rol: Lid
Jan Holsteijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat Zuid-Holland -

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Kristin Nelis, rol: Lid
Willem Hijmans, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Richard Wijnands, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid -

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Gioffry Maduro, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Johan Naber, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Patrick Pieters, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Jan Verbrugge, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Stephan van der Horst, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Andreas Burki, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Soer van Herk, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Brenda Berkhout, rol: Lid
Logistiek bij tunnelrenovatie
V101
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Bij tunnelrenovaties en onderhoudsnachten in wegtunnels en spoortunnels blijkt vaak dat er veel (werk)tijd verloren gaat, omdat monteurs, materiaal en materieel niet op het juiste moment op de juiste plek zijn. Gevolg is dat er tijdens een afsluiting minder werk dan gepland gedaan kan worden. De planning loopt uit en kosten worden overschreden. Met als ultiem gevolg het niet halen van opleverdatum.

Onderzoek
Het project levert een handreiking en best practices voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers van tunnelrenovaties om de logistiek bij een tunnelrenovatie goed te laten verlopen. De handreiking is ook toepasbaar op het uitvoeren van onderhoud tijdens onderhoudsnachten.

Resultaat
In 2023 wordt de handreiking doorontwikkeld op twee punten: 1. Afwegingsmodel voor het toepassen van de maatregelen uit de handreiking in praktijksituaties Bij welke uitdagingen past welke set aan maatregelen? Vanuit die uitdaging ontstaat een risicoprofiel en is de vraag in welke procesfase de meeste winst te halen is. Het afwegingsmodel wordt verwerkt in een module voor een cursus/workshop. 2. Logistiek in relatie tot duurzaamheid Duurzaamheid en logistiek hebben een nauwe relatie. Efficiënt gebruik van grondstoffen en fossiele brandstoffen met minimale verspilling en afval wordt steeds belangrijker. Specifiek voor tunnelrenovaties moet de logistieke opgaaf in relatie tot duurzaamheid concreet gemaakt worden, om uiteindelijk de relatie met de MKI (Milieukostenindicator) te kunnen leggen.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma

Komende bijeenkomsten

07-07-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
07-07-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
07-07-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
07-07-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
04-08-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
04-08-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
04-08-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
04-08-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
01-09-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
01-09-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
01-09-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
01-09-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
29-09-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
29-09-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
29-09-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
27-10-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
27-10-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
27-10-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
27-10-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
24-11-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
24-11-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
24-11-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
24-11-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
22-12-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
22-12-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
22-12-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
22-12-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie

Bijeenkomsten in het verleden

02-06-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
02-06-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
02-06-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
02-06-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
12-05-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
12-05-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
12-05-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
12-05-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
14-04-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
14-04-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
14-04-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
14-04-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
17-03-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
17-03-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
17-03-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
17-03-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
10-02-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
10-02-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
10-02-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
10-02-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
23-09-2022 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
23-09-2022 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
23-09-2022 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
23-09-2022 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
26-08-2022 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
26-08-2022 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
24-06-2022 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
Met een bezoek aan de Rijnlandroute.
24-06-2022 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
Met een bezoek aan de Rijnlandroute.
20-05-2022 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
20-05-2022 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
22-04-2022 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
22-04-2022 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
25-02-2022 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie
25-02-2022 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal drie jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Arjan Tromp, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Bart-Willem van Rijn, rol: Lid

Infra Kompas B.V. -

Locatie: Driehuis, Wolff en Dekenlaan 21
Victor Dellevoet, rol: Lid
Marco Vermeulen, rol: Lid

Mobilis B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Dieter van Staveren, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jessica van Rijn, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Etienne Fijnaut, rol: Lid

Rijkswaterstaat Zuid-Holland -

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Willem Hijmans, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Berry Roelofs, rol: Lid
Monitoringsinstrumenten degradatie
R701-2C2
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In de recent opgeleverde rapportage Material degradation in tunnels is een korte beschrijving opgenomen van relevante monitoringsinstrumenten.

Onderzoek
Het COB krijgt een PhD’er die onderzoek gaat doen naar monitoring is het van belang om de kennis in het rapport te verdiepen.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Jan Kloosterman, rol: Coordinator
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

Etex Building Performance B.V. PROMAT B.V. -

Locatie: Farmsum, Oosterhorn 32-34
Frank van der Wal, rol: Lid

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Edo Noordermeer, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Bart Hendrix, rol: Lid

SGS INTRON B.V. -

Locatie: Sittard, Dr. Nolenslaan 126
Michel Boutz, rol: Projectleider

Van Hattum en Blankevoort -

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Eelco van der Weij, rol: Lid
Vogel Kathodische Bescherming B.V.

Vogel Kathodische Bescherming B.V. -

Locatie: Zwijndrecht, Wattstraat 40
Hans van den Hondel, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Bas Bruins Slot, rol: Lid
Overkoepelende projecten
R700O
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Niet alle tunnelvraagstukken kunnen ingedeeld worden bij een ontwikkellijn, bijvoorbeeld omdat ze zowel betrekking hebben op civiele techniek als op digitalisering. Bovendien zijn er activiteiten die relevant zijn voor alle deelnemers aan het tunnelprogramma.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Participanten TKI
TKI
Status: Lopend
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ABB B.V. -

Locatie: Etten-leur, Bredaseweg 170
Peter Hollebrandse, rol: Contactpersoon

AEVO B.V. -

Locatie: Halsteren, Vang 20
Corné van Dravik, rol: Contactpersoon

Amiblu Netherlands B.V. -

Locatie: Tiel, Marconistraat 11-10
Erik Niks, rol: Contactpersoon

Antea Group -

Locatie: Almere, Monitorweg 29
Coert Ruseler, rol: Contactpersoon

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Tanya Sancisi, rol: Contactpersoon

Arthe Civil & Structure B.V. -

Locatie: Utrecht, Maarssenbroeksedijk 13C
Bahram Safari, rol: Contactpersoon

Ballast Nedam Infra B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
Martijn Smitt, rol: Contactpersoon

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
René Beurze, rol: Contactpersoon

Besix Nederland B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Nic De Roeck, rol: Contactpersoon

BetonBallon Technology B.V. -

Locatie: Soesterberg, Centurionbaan 12
Stan Uyland, rol: Contactpersoon

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Lars Seegers, rol: Contactpersoon

Colt International B.V. -

Locatie: Cuijk-katwijk Nb, Korte Oijen 4
Bastin Mewis, rol: Contactpersoon

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Contactpersoon

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Aris van Erkel, rol: Contactpersoon

CRUX Engineering B.V. -

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 3c
Almer van der Stoel, rol: Contactpersoon

DaeD Ingenieurs -

Locatie: Schiedam, Lange Haven 107
Jan van Dalen, rol: Contactpersoon

Datadigest B.V. -

Locatie: Rijswijk, Laan van Oversteen 20
Cedric Both, rol: Contactpersoon

Delta Ground Mechanics B.V. -

Locatie: Loosbroek, Dorpsstraat 84a
Paul de Groot, rol: Contactpersoon

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Jan Verschueren, rol: Contactpersoon

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Contactpersoon

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Mark Bakker, rol: Contactpersoon

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Contactpersoon

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Ruud Schenk, rol: Contactpersoon

Etex Building Performance B.V. PROMAT B.V. -

Locatie: Farmsum, Oosterhorn 32-34
Cor den Hartog, rol: Contactpersoon

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Peter Nelemans, rol: Contactpersoon

Guis Architectenwerk -

Locatie: Schiedam, Tuinlaan 76
Robbert Guis, rol: Contactpersoon

HaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Anton van der Sanden, rol: Contactpersoon

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Marloes Kooijmans, rol: Contactpersoon

HIG Traffic Systems -

Locatie: Bodegraven, Klipperaak 101
Niels Zaadnoordijk, rol: Contactpersoon

ICT Netherlands -

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Roy Jansen, rol: Contactpersoon

Imagine Solutions B.V. -

Locatie: Dordrecht, Berkenhof 3
Wim Baars, rol: Contactpersoon

Infra Kompas B.V. -

Locatie: Driehuis, Wolff en Dekenlaan 21
Arjan Tromp, rol: Contactpersoon

Infram B.V. -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 9
Bart van Bussel, rol: Contactpersoon

INFRANEA Holland B.V. -

Locatie: Breda, Graaf Engelbertlaan 75
Jaap de Boer, rol: Contactpersoon

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Albert Griffioen, rol: Contactpersoon

Installatie Groep Spijkenisse B.V. -

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Jan Holsteijn, rol: Contactpersoon

InterDam B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Klompenmakerstraat 12
Sietse Gerssen, rol: Contactpersoon

Iv-Infra b.v. -

Locatie: Sliedrecht, Trapezium 322
Wouter van der Wiel, rol: Contactpersoon

K&Kteamwerk -

Locatie: Nijmegen, Dommers v Polderveldtweg 132
Peter Kole, rol: Contactpersoon

KAEOYS -

Locatie: Den Haag, Elspeetstraat 16
Jaap van Wissen, rol: Contactpersoon

Kienia Industriële Automatisering B.V. -

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Molenstraat 1
Bob Valentijn, rol: Contactpersoon

Kimpro Projectmanagement en Advies B.V. -

Locatie: Soest, Schrikslaan 15
Jasper Kimstra, rol: Contactpersoon

K_Dekker bouw & infra b.v. -

Locatie: Amsterdam, Zekeringstraat 50
Alex Kirstein, rol: Contactpersoon

Maasstad Ingenieurs B.V. -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Johan Bel, rol: Contactpersoon

Max Bögl Nederland B.V. -

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 5a
Hans de Koning, rol: Contactpersoon

MERK-X Advies & Projectmanagement -

Locatie: Schaijk, Van de Venlaan 30
Lucy van der Linden-Merkx, rol: Contactpersoon

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Contactpersoon

Mobilis B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Remco Hoeboer, rol: Contactpersoon

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Sander Eijgenraam, rol: Contactpersoon

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jeroen de Goeij, rol: Contactpersoon

NoNoA B.V. -

Locatie: Heiloo, Droogmakerij 35H
Frank Bosch, rol: Contactpersoon

NOVENCO Building & Industry -

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Ruud van Beek, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy -

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Contactpersoon

Phoenix Contact B.V. -

Locatie: Zevenaar, Hengeler 56
Walter van Aken, rol: Contactpersoon

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Egbert van der Wal, rol: Contactpersoon

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Michiel Berkheij, rol: Contactpersoon

Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V. -

Locatie: Tolbert, Feithspark 6
Johan van der Ploeg, rol: Contactpersoon

Schreder BV -

Locatie: Rhenen, Tasveld 2
Denis Mortiaux, rol: Contactpersoon

Semapro B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Kerkweg 126
Eric Burgers, rol: Contactpersoon

SGS INTRON B.V. -

Locatie: Sittard, Dr. Nolenslaan 126
Gert van der Wegen, rol: Contactpersoon

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Harry Halman, rol: Contactpersoon

SPIE Nederland B.V. -

Locatie: Breda, Huifakkerstraat 15
Peter Paasse, rol: Contactpersoon

Stabi Alert B.V. -

Locatie: Groningen, Wasaweg 18-1
Reinier Brongers, rol: Contactpersoon

Strukton Infrastructure Specialties -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Peter van Westendorp, rol: Contactpersoon

Strukton Infrastructure Specialties - Strukton Immersion Projects B.V.

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
John de Vroome, rol: Contactpersoon

SWARCO Mobility Nederland B.V. (voorheen Dynniq Nederland BV) -

Locatie: Amersfoort, Basicweg 16
Evert Jan Pluimers, rol: Contactpersoon

Technolution BV -

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Jan van der Wel, rol: Contactpersoon

Tepron BV -

Locatie: Wateringen, Woudveen 1
Paul Janssen, rol: Contactpersoon

The Collective SI B.V. -

Locatie: Zwijndrecht, Scheepmakerij 242
Peter Dubbelman, rol: Contactpersoon

Transmeto B.V. -

Locatie: Deventer, Noorwegenstraat 6
Alex Kalden, rol: Contactpersoon

Trelleborg Ridderkerk B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Verlengde Kerkweg 15
Rene Fredriks, rol: Contactpersoon

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Contactpersoon

Van der Worp Infra Consult B.V. -

Locatie: Huisseling, Hoekstraat 1
Jacco van der Worp, rol: Contactpersoon

Van Hattum en Blankevoort -

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Jeroen Bonekamp, rol: Contactpersoon

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Jan Willemsen, rol: Contactpersoon

Visma Roxit B.V. -

Locatie: Zwolle, Hanzelaan 272
Ed Schravesande, rol: Contactpersoon

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V. -

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Stephan van der Biezen, rol: Contactpersoon

Yellax Nederland B.V. -

Locatie: Ijsselstein, Edisonweg 1
Theo Klaassen, rol: Contactpersoon

Yunex Traffic B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Arjen Hartman, rol: Contactpersoon
Platform Beheer en onderhoud
T400
Status: Lopend
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Veel tunnels in Nederland bevinden zich aan het einde van hun levensduur. Tussen nu en tien jaar moeten zij worden opgeknapt en net als alle andere tunnels slim worden onderhouden en aangepast aan de eisen van deze tijd. Het gaat hierbij om technische aspecten als zinkvoegen en ICT, maar ook om organisatorische.

Onderzoek
In het platform Beheer en onderhoud worden mensen aan elkaar verbonden die beroepsmatig te maken hebben met het beheer, onderhoud of renovatie van ondergrondse infrastructuur. Onder meer beheerders van te renoveren tunnels kunnen hier gemeenschappelijke opgaven bespreken.

Resultaat
Er worden per jaar 3 tot 4 platformbijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten worden goed bezocht. Er staan inhoudelijke onderwerpen op de agenda, soms zijn de bijeenkomsten gekoppeld aan een bezoek van een tunnelproject. Ook is er altijd ruimte om te netwerken.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma

Komende bijeenkomsten

28-09-2023 - 29ste Bijeenkomst platform Beheer en onderhoud
28-09-2023 - 29ste Bijeenkomst platform Beheer en onderhoud
16-11-2023 - 30ste Bijeenkomst platform Beheer en onderhoud
16-11-2023 - 30ste Bijeenkomst platform Beheer en onderhoud

Bijeenkomsten in het verleden

11-05-2023 - 28ste Bijeenkomst platform Beheer en onderhoud
Onderwerp van de bijeenkomst is "meten is weten".
11-05-2023 - 28ste Bijeenkomst platform Beheer en onderhoud
Onderwerp van de bijeenkomst is "meten is weten".
09-03-2023 - 27ste Bijeenkomst platform Beheer en onderhoud
In deze bijeenkomst gaan we aan de slag met een aantal concrete voorbeelden van het toepassen van Assetmanagement. De Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam nemen ons mee in hun stra
09-03-2023 - 27ste Bijeenkomst platform Beheer en onderhoud
In deze bijeenkomst gaan we aan de slag met een aantal concrete voorbeelden van het toepassen van Assetmanagement. De Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam nemen ons mee in hun stra
01-11-2022 - 26ste Bijeenkomst platform Beheer en onderhoud
Concrete toepassing van digitale hulpmiddelen in de exploitatiefase. De deelnemers worden meegenomen in een aantal digitale toepassingen in het beheer en onderhoud van onder andere de Salland-
01-11-2022 - 26ste Bijeenkomst platform Beheer en onderhoud
Concrete toepassing van digitale hulpmiddelen in de exploitatiefase. De deelnemers worden meegenomen in een aantal digitale toepassingen in het beheer en onderhoud van onder andere de Salland-
20-06-2022 - 25ste Bijeenkomst platform Beheer en onderhoud
Deze bijeenkomst vindt plaats tijdens het COB-congres in het Archeon (Alphen aan den Rijn).
20-06-2022 - 25ste Bijeenkomst platform Beheer en onderhoud
Deze bijeenkomst vindt plaats tijdens het COB-congres in het Archeon (Alphen aan den Rijn).
22-03-2022 - 24ste Bijeenkomst platform Beheer en onderhoud
Onderwerp van deze bijeenkomst is: "Groeiboek Assetmanagement en hoe benutten we de op komst zijnde renovaties maximaal?"
22-03-2022 - 24ste Bijeenkomst platform Beheer en onderhoud
Onderwerp van deze bijeenkomst is: "Groeiboek Assetmanagement en hoe benutten we de op komst zijnde renovaties maximaal?"
25-11-2021 - 23ste bijeenkomst platform Beheer en onderhoud
25-11-2021 - 23ste bijeenkomst platform Beheer en onderhoud
23-09-2021 - 22ste bijeenkomst platform Beheer en onderhoud
In samenwerking met het platform Tunnels en veiligheid is dit een verkennende en inspirerende sessie over het thema ‘logistiek bij renovatie en onderhoud’.
23-09-2021 - 22ste bijeenkomst platform Beheer en onderhoud
In samenwerking met het platform Tunnels en veiligheid is dit een verkennende en inspirerende sessie over het thema ‘logistiek bij renovatie en onderhoud’.
22-06-2021 - 21ste bijeenkomst platform Beheer en onderhoud
Informatieoverdracht tussen project en beheer
22-06-2021 - 21ste bijeenkomst platform Beheer en onderhoud
Informatieoverdracht tussen project en beheer
16-03-2021 - 20ste bijeenkomst platform Beheer en onderhoud
Deze bijeenkomst wordt samen met het platform Tunnels en veiligheid georganiseerd. Het onderwerp zal zijn (gedeeltelijke) renovatie met de winkel open, lessons learned van VIT2.
16-03-2021 - 20ste bijeenkomst platform Beheer en onderhoud
Deze bijeenkomst wordt samen met het platform Tunnels en veiligheid georganiseerd. Het onderwerp zal zijn (gedeeltelijke) renovatie met de winkel open, lessons learned van VIT2.
20-01-2021 - 19de bijeenkomst platform Beheer en onderhoud
Deze bijeenkomst zal gaan over duurzaamheid bij beheer en onderhoud.
20-01-2021 - 19de bijeenkomst platform Beheer en onderhoud
Deze bijeenkomst zal gaan over duurzaamheid bij beheer en onderhoud.
07-10-2020 - Achttiende bijeenkomst platform Beheer en onderhou
Deze bijeenkomst zal in het teken staan van het beheren en onderhouden van Software en ICT gestuurde systemen. Vraagstukken als Cybersecurity, Configuratiemanagement en Softwarebeheer zorgen v
07-10-2020 - Achttiende bijeenkomst platform Beheer en onderhou
Deze bijeenkomst zal in het teken staan van het beheren en onderhouden van Software en ICT gestuurde systemen. Vraagstukken als Cybersecurity, Configuratiemanagement en Softwarebeheer zorgen v
12-06-2020 - Zeventiende bijeenkomst platform beheer en onderho
Deze bijeenkomst gaat over ‘Smart Mobility in relatie tot aanleg, onderhoud en beheer van tunnels’ gaan we in gesprek met niemand minder dan Carlo van de Weijer (TU/e) en Arie Bleijenberg (TNO
12-06-2020 - Zeventiende bijeenkomst platform beheer en onderho
Deze bijeenkomst gaat over ‘Smart Mobility in relatie tot aanleg, onderhoud en beheer van tunnels’ gaan we in gesprek met niemand minder dan Carlo van de Weijer (TU/e) en Arie Bleijenberg (TNO

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal drie jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Jan Jonker, rol: Lid

ABB B.V. -

Locatie: Etten-leur, Bredaseweg 170
Wilco Romeijnders, rol: Lid
Dries van Laerhoven, rol: Lid

AEVO B.V. -

Locatie: Halsteren, Vang 20
Corné van Dravik, rol: Lid
Herbie Spa, rol: Lid
Ronald Dam, rol: Lid

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Lucas van Acker, rol: Lid

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Jasper Heijmans, rol: Lid

Antea Group Nederland - Antea Group

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Giel Klanker, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Alice Janssen, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V. - BAM Infra

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Erik Witteveen, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V. - BAM Infra

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Philippe Kemps, rol: Lid
Arie de Jong, rol: Lid

BESIX Unitec -

Locatie: Schelle, Steenwinkelstraat 640
André de Groen, rol: Lid

BESIX Unitec - Besix Nederland B.V.

Locatie: Schelle, Steenwinkelstraat 640
Jan Parmentier, rol: Lid

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Andrea Schusler-Ooms, rol: Lid
Ingmar Stel, rol: Lid
Jeroen Kersten, rol: Lid
Lambert Verhagen, rol: Lid
Marc Hamilton, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Hans Janssens, rol: Coordinator
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Rene-Michel Stierhout, rol: Lid
Jeroen Ruzicka, rol: Lid
Brendan Kleer, rol: Lid
Martijn Marijnen, rol: Lid
Dolf van der Meij, rol: Lid

Datadigest B.V. -

Locatie: Rijswijk, Laan van Oversteen 20
Cedric Both, rol: Lid
Jeroen Arians, rol: Lid
David Gnatzy, rol: Lid
Dennis Kleine Deters, rol: Lid

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Peter van den Berg, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Thomas Bax, rol: Lid

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Peter Borsje, rol: Lid
Ruud Schenk, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Marije Bockholts, rol: Lid
Aart van Tussenbroek, rol: Lid
Daryl Furness, rol: Lid
Ruben den Drijver, rol: Lid
Elise Nouwens, rol: Lid
Jeroen Schrijver, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Nino Vroom, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Riemer te Velde, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer - Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer - Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Nabila Abdellaoui, rol: Lid
Rob Zwinkels, rol: Lid
Wiebe Oosterhoff, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Jeroen Lubbers, rol: Lid
Marco Joosten, rol: Lid
Jasper Kimstra, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Johannes Braams, rol: Lid
Gerben Tornij, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Mario Boeren, rol: Lid

Hogeschool van Amsterdam -

Locatie: Amsterdam, Weesperzijde 190
Ted Veldkamp, rol: Lid

ICT Netherlands -

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Rob van Dijk, rol: Lid
Herman Kraaij, rol: Lid
Ben Bastiaanse, rol: Lid
Frans Lambregts, rol: Lid

INFRANEA Holland B.V. -

Locatie: Breda, Graaf Engelbertlaan 75
Kasper Tijs, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
John Heijmans, rol: Lid
Chris Vriens, rol: Lid
Erik Schermer, rol: Lid
Raoul Rampersad, rol: Lid
Daan Jenken, rol: Lid

InterDam B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Klompenmakerstraat 12
Fraser Weir, rol: Lid
Gerard van Bochove, rol: Lid
Lars Meijer, rol: Lid
Sietse Gerssen, rol: Lid
Berend Groeneveld, rol: Lid

Kienia Industriële Automatisering B.V. -

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Molenstraat 1
Niels Vissers, rol: Lid
Tom Verbruggen, rol: Lid

Kiltunnel -

Locatie: Dordrecht, Kiltunnelweg 100
Arie Bras, rol: Lid
Kingspan Insulation BV

Kingspan Insulation BV -

Locatie: Tiel, Lingewei 8
Frenk van Aggelen, rol: Lid

Maasstad Ingenieurs B.V. -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Duncan Klene, rol: Lid
Jay Bisschop, rol: Lid
Johan Bel, rol: Lid
Bram ten Klei, rol: Lid

Mobilis B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Jan de Waard, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jacco Kroese, rol: Lid
Pieter Zijlmans, rol: Lid
Judith Hoetelmans, rol: Lid

NOVENCO Building & Industry -

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Koen van Nuland, rol: Lid

Phoenix Contact B.V. -

Locatie: Zevenaar, Hengeler 56
Mischa Braam, rol: Lid

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Giel Jurgens, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Peter Kooijman, rol: Lid
Dirk Jan Menger, rol: Lid
Michiel Berkheij, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Wouter Koomen, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Tjeerd de Jong, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord -

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Willy van Laanen, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat Dienst Limburg

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Alen Halilovic, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Stephan van der Horst, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Gioffry Maduro, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Eric de Bruin, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Mark Zwaan, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Jan Verbrugge, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Jan van der Sluis, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Ronald Mante, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Harry Dekker, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Franck Stroomer, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Paul van Putten, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Erik Zwetsloot, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat PPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Hans Bruinsma, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Erik Römkens, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat PPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Eric Baars, rol: Lid
Ico Jacobs, rol: Lid

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Frederik Wagenaar, rol: Lid
Eric Delhez, rol: Lid
Pim Lodestijn, rol: Lid
Peter Alink, rol: Lid
Ard Verweij, rol: Lid
Abel de Vries, rol: Lid

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
André Stehouwer, rol: Lid
StaticAir

StaticAir -

Locatie: Geldermalsen, De Aaldor 28
Jean Lokesh, rol: Lid
Roland van Niekerk, rol: Lid

Strukton Infrastructure Specialties -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Gijs Peters, rol: Lid
Willem Slob, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Mello Lindner, rol: Lid

Technolution BV -

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Andre Nijholt, rol: Lid

Transmeto B.V. -

Locatie: Deventer, Noorwegenstraat 6
Alex Kalden, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid

Van der Worp Infra Consult B.V. -

Locatie: Huisseling, Hoekstraat 1
Jacco van der Worp, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Martijn van Beek, rol: Lid
Abdullah Hamzat, rol: Lid
Remco van der Wielen, rol: Lid
André Kladler, rol: Lid
Marlou Besseling, rol: Lid
Sander van Ruijven, rol: Lid

VisserConsultancy -

Locatie: Deventer, Paul Schoemakerstraat 27
Maarten Visser, rol: Lid
VOLKER RAIL

VOLKER RAIL -

Locatie: Utrecht, Postbus 10126
Marco Stouten, rol: Lid

Yellax Nederland B.V. -

Locatie: Ijsselstein, Edisonweg 1
Patrick Vergeer, rol: Lid
Peter Geerts, rol: Lid

Yunex Traffic B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Thomas Harent, rol: Lid
Ard van der Kleij, rol: Lid
Martijn Koolhoven, rol: Lid
Chek Lee, rol: Lid
Platform Duurzaamheid
R703-3
Status: Lopend
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Ook binnen het ondergronds bouwen is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid, met bijbehorende vragen. Wat betekent bijvoorbeeld circulariteit voor tunnels? Hoe kunnen we het energieverbruik van een tunnel reduceren? Vooralsnog richt dit platform zich op de duurzaamheidsaspecten van tunnels. Het is echter de verwachting dat het thema in alle ondergrondse vakgebieden meer aandacht zal krijgen.

Onderzoek
Binnen het platform Duurzaamheid komen participanten van het COB bij elkaar om actuele onderwerpen en (toekomstige) vraagstukken te bespreken. De deelnemers zoeken naar gezamenlijke opgaven en initiëren projecten. Ook worden projecten er geëvalueerd.

Resultaat
De deelnemers van een platform komen geregeld bijeen om kennis te delen en samen stappen te zetten. Er kunnen ook nieuwe projecten worden gestart.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma

Bijeenkomsten in het verleden

02-06-2023 - Startbijeenkomst Ontwikkellijn Duurzaamheid
Na een plenaire toelichting op de deliverables en het voorstellen van de projectleiders en rapporteurs gaan we in drie groepen uiteen: Energie, Circulariteit, Tunnel in omgeving.
02-06-2023 - Startbijeenkomst Ontwikkellijn Duurzaamheid
Na een plenaire toelichting op de deliverables en het voorstellen van de projectleiders en rapporteurs gaan we in drie groepen uiteen: Energie, Circulariteit, Tunnel in omgeving.
02-06-2023 - Startbijeenkomst Ontwikkellijn Duurzaamheid
Na een plenaire toelichting op de deliverables en het voorstellen van de projectleiders en rapporteurs gaan we in drie groepen uiteen: Energie, Circulariteit, Tunnel in omgeving.
02-06-2023 - Startbijeenkomst Ontwikkellijn Duurzaamheid
Na een plenaire toelichting op de deliverables en het voorstellen van de projectleiders en rapporteurs gaan we in drie groepen uiteen: Energie, Circulariteit, Tunnel in omgeving.
24-11-2022 - Bijeenkomst platform Duurzaamheid
Gecombineerde bijeenkomst met het platform Tunnels en veiligheid over duurzaamheid bij tunnelrenovaties
24-11-2022 - Bijeenkomst platform Duurzaamheid
Gecombineerde bijeenkomst met het platform Tunnels en veiligheid over duurzaamheid bij tunnelrenovaties
27-09-2022 - Bijeenkomst platform Duurzaamheid
Deze bijeenkomst is onderdeel van de Tunnelpizza-party.
27-09-2022 - Bijeenkomst platform Duurzaamheid
Deze bijeenkomst is onderdeel van de Tunnelpizza-party.
20-06-2022 - Bijeenkomst platform Duurzaamheid
Deze bijeenkomt vindt plaats tijdens het COB-congres in het Archeon (in Alphen aan den Rijn).
20-06-2022 - Bijeenkomst platform Duurzaamheid
Deze bijeenkomt vindt plaats tijdens het COB-congres in het Archeon (in Alphen aan den Rijn).
13-04-2022 - Bijeenkomst platform Duurzaamheid
Tijdens deze bijeenkomst worden o.a. de in 2021 behaalde resultaten van het project circulariteit gedeeld en wordt het plan voor dit jaar toegelicht.
13-04-2022 - Bijeenkomst platform Duurzaamheid
Tijdens deze bijeenkomst worden o.a. de in 2021 behaalde resultaten van het project circulariteit gedeeld en wordt het plan voor dit jaar toegelicht.
25-11-2021 - Platformbijeenkomst Duurzaamheid
25-11-2021 - Platformbijeenkomst Duurzaamheid
27-11-2020 - Beyond a tunnel vision
Presentatie door Onno Sminia tijdens het Europees congres Beyond a tunnel vision.
27-11-2020 - Beyond a tunnel vision
Presentatie door Onno Sminia tijdens het Europees congres Beyond a tunnel vision.
17-09-2020 - Circulaire initiatieven
Deel 3 van de zomersessie 'circulaire tunnels'.
17-09-2020 - Circulaire initiatieven
Deel 3 van de zomersessie 'circulaire tunnels'.
20-08-2020 - Circulair aanbesteden
Na een verkenning in de eerste sessie van 16 juli, gaan we in deze tweede sessie kijken hoe de tunnel aanbesteed zou moeten gaan worden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden kijken we naar de v
20-08-2020 - Circulair aanbesteden
Na een verkenning in de eerste sessie van 16 juli, gaan we in deze tweede sessie kijken hoe de tunnel aanbesteed zou moeten gaan worden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden kijken we naar de v
16-07-2020 - Circulair ontwerpen
In de loop van drie zommersessies samen kennis opbouwen over de mogelijkheden voor circulaire tunnels. We creëren een ‘lerend-document’ wat na iedere sessie een update krijgt.
16-07-2020 - Circulair ontwerpen
In de loop van drie zommersessies samen kennis opbouwen over de mogelijkheden voor circulaire tunnels. We creëren een ‘lerend-document’ wat na iedere sessie een update krijgt.
12-06-2020 - Platformmiddag
De eerste officiële platformbijeenkomst.
12-06-2020 - Platformmiddag
De eerste officiële platformbijeenkomst.

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal drie jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ABB B.V. -

Locatie: Etten-leur, Bredaseweg 170
Wilco Romeijnders, rol: Lid

AEVO B.V. -

Locatie: Halsteren, Vang 20
Herbie Spa, rol: Lid
Corné van Dravik, rol: Lid
Ronald Dam, rol: Lid

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Katleen Soleti, rol: Lid
Pieter Bernaert, rol: Lid

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen - Agentschap Wegen en Verkeer

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Stephane Peeters, rol: Lid

Amiblu Netherlands B.V. -

Locatie: Tiel, Marconistraat 11-10
Erik Niks, rol: Lid
Duco van Rijsbergen, rol: Lid

Antea Group -

Locatie: Deventer, Zutphenseweg 31d
Henk-Jan Schuurman, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Onno Jörg, rol: Lid
René Baetings, rol: Lid
Liza van Erk, rol: Lid
Nico van Harten, rol: Lid
Dingena Verkerk, rol: Lid
Stefan Lezwijn, rol: Lid
Johan van der Gaag, rol: Lid

Ballast Nedam Infra B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
Martijn Smitt, rol: Lid
Bramske van Beijma, rol: Lid
Ballast Nedam Infra B.V.

Ballast Nedam Infra B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 1
Patrick Ballast, rol: Lid

BAM Infra -

Locatie: Culemborg, Plantijnweg 32
Arie de Jong, rol: Lid
BAM Infra B.V.

BAM Infra B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Michel Langhout, rol: Lid

BetonBallon Technology B.V. -

Locatie: Soesterberg, Centurionbaan 12
Bas Uyland, rol: Lid
Stan Uyland, rol: Lid

Building Changes -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Jan-Willem Weststrate, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Gioffry Maduro, rol: Coordinator
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator

Colt International B.V. -

Locatie: Cuijk-katwijk Nb, Korte Oijen 4
Stan Veldpaus, rol: Lid
Compass Infrastructuur Nederland b.v.

Compass Infrastructuur Nederland b.v. -

Locatie: Rotterdam, Bovenstraat 132a
Ruben van Ardenne, rol: Lid

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Celeste Martens, rol: Lid

Croonwolter&dros B.V. - Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Jeroen Ruzicka, rol: Lid
Guido Koopmans, rol: Lid
Remko van Gorkom, rol: Lid
Tjebbe-Jan de Bruijne, rol: Lid
Hans Pos, rol: Lid
Laura van Heulen, rol: Lid
Eric Schuurman, rol: Lid
Olle de Geest, rol: Lid
Quinten van 't Hof, rol: Lid

Datadigest B.V. -

Locatie: Rijswijk, Laan van Oversteen 20
Weslie Saarloos, rol: Lid

De Groene Boog (Aanneemcomb. A16) (Besix, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel, TBI) -

Locatie: Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 50
Dennis Makkus, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Tom van Tintelen, rol: Lid
Jorg Hogerheijde, rol: Lid
Pieter Haijtema, rol: Lid

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Rob van der Burgh, rol: Lid
Steven de Kruijf, rol: Lid

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Patrick de Bok, rol: Lid

EQUANS Infra & Mobility B.V. - EQUANS

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Ruud Schenk, rol: Lid
Jochanan van der Lek, rol: Lid
Vera Geluk, rol: Lid
Wouter de Bruijn, rol: Lid

Etex Building Performance B.V. PROMAT B.V. -

Locatie: Farmsum, Oosterhorn 32-34
Peggy van de Velde, rol: Lid
Steven Wante, rol: Lid
Frank van der Wal, rol: Lid

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Peter Nelemans, rol: Lid
GBN Groep B.V.

GBN Groep B.V. -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Harry Hofman, rol: Lid
Martijn in 't Veld, rol: Lid
Bente Kamp, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Harro Temmink, rol: Lid

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie -

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
John Nieuwmans, rol: Lid

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie - Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Peter Stroo, rol: Lid

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie - Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Cynthia Sewbalak, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Oubbol Oung, rol: Lid
Diederik van Zanten, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Willemijn Drok, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Mario Boeren, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Adrie van der Burgt, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Huib Arts, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
René Valkenburg, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Sjoerd Keetels, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Sezgin Cantürk, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Marco Zwaal, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Aafke Oude Avenhuis, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Stijn Biemans, rol: Lid

HIG Traffic Systems -

Locatie: Bodegraven, Klipperaak 101
Erwin Wagemans, rol: Lid

ICT Netherlands -

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Ben Bastiaanse, rol: Lid
Rob van Dijk, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
John Heijmans, rol: Lid
Dirk van Gemeren, rol: Lid

IXAS Consortium Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i Infrastructure -

Locatie: Amsterdam, Paalbergweg 2
Rolf Kelderman, rol: Financier

Kiltunnel -

Locatie: Dordrecht, Kiltunnelweg 100
Fred Vernes, rol: Lid
Arie Bras, rol: Lid

K_Dekker bouw & infra b.v. -

Locatie: Amsterdam, Zekeringstraat 50
Alex Kirstein, rol: Lid

Lantis Leefbaar ANTwerpen door Innovatie en Samenwerking -

Locatie: Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7
Ingrid Cattrel, rol: Lid
Ivo Kuijf, rol: Lid
Light Surface Control

Light Surface Control -

Locatie: Houten, Buiswater 20
Dirk Hetebrij, rol: Lid

Max Bögl Nederland B.V. -

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 5a
Hans de Koning, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Lid

Mobilis B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Alex Huibrechtse, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Mieke van Eerten, rol: Lid
Stanley Maximillian, rol: Lid
Rutger van Bemmel, rol: Lid
Pieter Zijlmans, rol: Lid

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Irene Dekker, rol: Lid
Wouter van den Berg, rol: Lid

NOVENCO Building & Industry -

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Ruud van Beek, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy -

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid

Phoenix Contact B.V. -

Locatie: Zevenaar, Hengeler 56
Mischa Braam, rol: Lid

PRO6 managers B.V. -

Locatie: Amersfoort, Henry Dunantstraat 38a
Matthia Lahm, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Reinout Wissenburg, rol: Lid
Edwin Westerduijn, rol: Lid

Provincie Noord-Holland -

Locatie: Haarlem, Houtplein 33
Paul Waarts, rol: Lid
Marco Hofman, rol: Lid
Rijkswaterstaat Waterbouw en Ecotechniek

Rijkswaterstaat Waterbouw en Ecotechniek -

Locatie: Nieuwegein, Archimedesbaan 13
Monique Dorresteijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid -

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Robert de Roos, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Johan de Wit, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Johan Naber, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
George Barbulescu, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Thijs Poelma, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Barbara van Offenbeek-Kuipers, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Josephine L´Ortye, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Gerard Slijkerman, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Martijn Blom, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Ziwen Su, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Maya Sule, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Pamela Schippers, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Margreet Bakker, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Linda de Boer, rol: Lid

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Rianne Läkamp, rol: Lid

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Peter Gosselink, rol: Lid
Lex Riedijk, rol: Lid
Jos Schild, rol: Lid
Patrick Peters Rit, rol: Lid
Adrie Umans, rol: Lid
Thijs Ruland, rol: Lid

Schreder BV -

Locatie: Rhenen, Tasveld 2
John van der Vlies, rol: Lid
Ferdy van Triest, rol: Lid

Signify Netherlands B.V. -

Locatie: Eindhoven, High Tech Campus 48
Jeroen van der Vlugt, rol: Lid
Boy Arts, rol: Lid
SPIE Nederland B.V.

SPIE Nederland B.V. -

Locatie: Schiedam, De Brauwweg 74-82
Peter van Leeuwen, rol: Lid
StaticAir

StaticAir -

Locatie: Geldermalsen, De Aaldor 28
Jean Lokesh, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Tanja van Zanden, rol: Lid
Robert van Eerden, rol: Lid
Cees Maurits, rol: Lid

Techniek Nederland -

Locatie: Woerden, Korenmolenlaan 4
Michel Wijbrands, rol: Lid

Transmeto B.V. -

Locatie: Deventer, Noorwegenstraat 6
Alex Kalden, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Peter van Velden, rol: Lid
Edwin Luijt, rol: Lid
Danny Janssen, rol: Lid
VolkerWessels Infra Competence Centre

VolkerWessels Infra Competence Centre -

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Sipke Huitema, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V. -

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Harald Schoenmakers, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Rik Eggermont, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs - Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Willem Beijer, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs - Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Stephanie Lamerichs, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs - Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Remi van Berkum, rol: Lid

Yunex Traffic B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Peter van Duijvenbode, rol: Lid
Lieke Lugtenborg, rol: Lid
Thomas Harent, rol: Lid
Platform Tunnels en veiligheid
V100
Status: Lopend
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
In platformbijeenkomsten worden vraagstukken en ontwikkelingen op het gebied van tunnels en veiligheid besproken en uitgediept. Het platform is een toegespitst en levendig netwerk met als doel kennis over te dragen en discussie op te roepen. Vanuit het platform kan ook initiatief ontstaan voor nader onderzoek of het agenderen van vraagstukken. Vanuit het platform kan ook initiatief ontstaan voor nader onderzoek of het agenderen van vraagstukken. Vier keer per jaar komen de deelnemers van het platform bijeen en wordt een onderwerp, trend of ontwikkeling geïntroduceerd met inleidingen en discussies.

Onderzoek
Eventuele kennisvragen worden geïdentificeerd en indien nodig, wordt een specifieke werkgroep gevormd om vragen op te pakken. Binnen het platform zijn/worden verschillende projecten uitgevoerd.

Resultaat
Resultaten van de projecten/werkgroepen worden na afronding weer gepresenteerd en bediscussieerd in een platformbijeenkomst.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Bijeenkomsten in het verleden

24-11-2022 - Platformbijeenkomst Tunnels en veiligheid
Gecombineerde bijeenkomst met het platform Duurzaamheid over duurzaamheid bij tunnelrenovaties. Hoe realiseer je energiereductie en circulariteit? De bijeenkomst was erg geslaagd!
24-11-2022 - Platformbijeenkomst Tunnels en veiligheid
Gecombineerde bijeenkomst met het platform Duurzaamheid over duurzaamheid bij tunnelrenovaties. Hoe realiseer je energiereductie en circulariteit? De bijeenkomst was erg geslaagd!
15-09-2022 - Platformbijeenkomst Tunnels en veiligheid
Presentatie van het nieuwe COB-project ‘Evolutiepad naar uniformiteit’, inspirerende presentaties over standaardisering in andere sectoren en de vertaling daarvan naar het COB-project.
15-09-2022 - Platformbijeenkomst Tunnels en veiligheid
Presentatie van het nieuwe COB-project ‘Evolutiepad naar uniformiteit’, inspirerende presentaties over standaardisering in andere sectoren en de vertaling daarvan naar het COB-project.
20-06-2022 - Platformbijeenkomst Tunnels en veiligheid
Tijdens het COB congres
20-06-2022 - Platformbijeenkomst Tunnels en veiligheid
Tijdens het COB congres
10-03-2022 - Platformbijeenkomst Tunnels en veiligheid
De bijeenkomst is gegaan over ARBO veiligheid en Tunnelveiligheid tijdens het renoveren. Hierbij hebben we het o.a. gehad over het spanningsveld tijdens renovatie, wat met name wordt gecreëerd
10-03-2022 - Platformbijeenkomst Tunnels en veiligheid
De bijeenkomst is gegaan over ARBO veiligheid en Tunnelveiligheid tijdens het renoveren. Hierbij hebben we het o.a. gehad over het spanningsveld tijdens renovatie, wat met name wordt gecreëerd
25-11-2021 - Platformbijeenkomst Tunnels en veiligheid
Leren programmeren: De tunnelrenovatieopgave is enorm en vraagt om een andere manier van aanbesteden, voorbereiden, ontwerpen, uitvoeren en beheren.
25-11-2021 - Platformbijeenkomst Tunnels en veiligheid
Leren programmeren: De tunnelrenovatieopgave is enorm en vraagt om een andere manier van aanbesteden, voorbereiden, ontwerpen, uitvoeren en beheren.
23-09-2021 - Platformbijeenkomst Tunnels en veiligheid
In samenwerking met het platform Beheer en Onderhoud is dit een verkennende en inspirerende sessie over het thema "Logistiek bij renovatie en onderhoud"
23-09-2021 - Platformbijeenkomst Tunnels en veiligheid
In samenwerking met het platform Beheer en Onderhoud is dit een verkennende en inspirerende sessie over het thema "Logistiek bij renovatie en onderhoud"
24-06-2021 - Platformbijeenkomst Tunnels en veiligheid
Thema: Digitale tunneltweeling bij renovatie
24-06-2021 - Platformbijeenkomst Tunnels en veiligheid
Thema: Digitale tunneltweeling bij renovatie
16-03-2021 - Platformbijeenkomst Tunnels en veiligheid
Het onderwerp van deze bijeenkomst is 'renoveren met de winkel open, lessons learned VIT2'
16-03-2021 - Platformbijeenkomst Tunnels en veiligheid
Het onderwerp van deze bijeenkomst is 'renoveren met de winkel open, lessons learned VIT2'
10-12-2020 - Platformbijeenkomst Tunnels en veiligheid
Met presentatie over Systeemveiligheid en de lancering van versie 3.0 van het groeiboek Cybersecurity
10-12-2020 - Platformbijeenkomst Tunnels en veiligheid
Met presentatie over Systeemveiligheid en de lancering van versie 3.0 van het groeiboek Cybersecurity
15-09-2020 - Platformbijeenkomst Tunnels en veiligheid
Over Ontwikkelingen bediening en besturing tunnels
15-09-2020 - Platformbijeenkomst Tunnels en veiligheid
Over Ontwikkelingen bediening en besturing tunnels
12-06-2020 - Platformbijeenkomst Tunnels en veiligheid
Deze bijeenkomst wordt samen met het Platform Beheer en onderhoud en het KPT georganiseerd en gaat over 'Smart Mobility'. Carolo van de Weijer (TUe) en Arie Bleijenberg (TNO) zijn gastspreker.
12-06-2020 - Platformbijeenkomst Tunnels en veiligheid
Deze bijeenkomst wordt samen met het Platform Beheer en onderhoud en het KPT georganiseerd en gaat over 'Smart Mobility'. Carolo van de Weijer (TUe) en Arie Bleijenberg (TNO) zijn gastspreker.

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal drie jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ABB B.V. -

Locatie: Etten-leur, Bredaseweg 170
Rob van Huissteden, rol: Lid

AEVO B.V. -

Locatie: Halsteren, Vang 20
Corné van Dravik, rol: Lid
Herbie Spa, rol: Lid
Ronald Dam, rol: Lid

Agentschap Wegen en Verkeer -

Locatie: Antwerpen, d'Herbouvillekaai 11
Tom Otten, rol: Lid

Antea Group -

Locatie: Deventer, Zutphenseweg 31d
Henk-Jan Schuurman, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Onno Spijkstra, rol: Lid
Johan van der Gaag, rol: Lid
Stefan Lezwijn, rol: Lid
Evert Sonke, rol: Lid
Herman Rouwenhorst, rol: Lid
Charlotte Boschloo, rol: Lid
Jasper Nieuwenhuizen, rol: Lid
BAM Infra B.V.

BAM Infra B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Michel Langhout, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Rob Kisjes, rol: Lid

Brandweer Amsterdam-Amstelland -

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Bob de Vos, rol: Adviseur
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator
Peter Kole, rol: Coordinator

Colt International B.V. -

Locatie: Cuijk-katwijk Nb, Korte Oijen 4
Stan Veldpaus, rol: Lid

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid
Freddie Wolff, rol: Lid
Ronald Gram, rol: Lid

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Ruud Scholten, rol: Lid

Croonwolter&dros B.V. - Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Wendy Kniestedt, rol: Lid

Datadigest B.V. -

Locatie: Rijswijk, Laan van Oversteen 20
Cedric Both, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Lid
Tom van Tintelen, rol: Lid

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Wout van Oostrum, rol: Lid
Bart-Willem van Rijn, rol: Lid

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid
Nelson Perez Medina, rol: Lid

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Peter Borsje, rol: Lid
Jelmer Wittebol, rol: Lid
Co Koren, rol: Lid
Jim Halsey, rol: Lid
Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA

Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA -

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Ed Bik, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA - Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Gerda Keereweer-de Jong, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA - Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Marije Bockholts, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA - Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Marjolein Berendrecht, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Paul van Laviere, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer - Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Locatie: Den Haag, Spui 70
Peter Stroo, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Diederik van Zanten, rol: Lid
Sid Torabi Sefidabi, rol: Lid
Rem de Tender, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Gerben Tornij, rol: Lid
Wouter Janssen Lok, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Mario Boeren, rol: Lid
ICT Netherlands B.V.

ICT Netherlands B.V. -

Locatie: Oosterhout, Wilhelminakanaal Zuid 110
Rob van Dijk, rol: Lid

ICT Netherlands B.V. - ICT Netherlands

Locatie: Oosterhout, Wilhelminakanaal Zuid 110
Ben Bastiaanse, rol: Lid

ICT Netherlands B.V. - ICT Netherlands

Locatie: Oosterhout, Wilhelminakanaal Zuid 110
Philip Roodzant, rol: Lid
Marco Plug, rol: Lid

Imagine Solutions B.V. -

Locatie: Dordrecht, Berkenhof 3
Wim Baars, rol: Lid

Infra Kompas B.V. -

Locatie: Driehuis, Wolff en Dekenlaan 21
Victor Dellevoet, rol: Lid
Arjan Tromp, rol: Lid
Marco Vermeulen, rol: Lid
Martin de Weijze, rol: Lid
Abdel El Masoudi, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Corné van Iersel, rol: Lid
Edwin Schippers, rol: Lid
Erik Schermer, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V. -

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Jan Holsteijn, rol: Lid
Rob Riemens, rol: Lid
Dennis Holsteijn, rol: Lid

InterDam B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Klompenmakerstraat 12
Lars Meijer, rol: Lid
Gerard van Bochove, rol: Lid
Sietse Gerssen, rol: Lid
Berend Groeneveld, rol: Lid

K&Kteamwerk -

Locatie: Nijmegen, Dommers v Polderveldtweg 132
Joost Klabbers, rol: Lid

KAEOYS -

Locatie: Den Haag, Elspeetstraat 16
Jaap van Wissen, rol: Lid

Kimpro Projectmanagement en Advies B.V. -

Locatie: Soest, Schrikslaan 15
Jasper Kimstra, rol: Lid

Lantis Leefbaar ANTwerpen door Innovatie en Samenwerking -

Locatie: Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7
Bert Geukens, rol: Lid
Ivo Kuijf, rol: Lid

MERK-X Advies & Projectmanagement -

Locatie: Schaijk, Van de Venlaan 30
Lucy van der Linden-Merkx, rol: Lid

Ministerie van IenW -

Locatie: Den Haag, Plesmanweg 1-6
Michiel Dubbeldeman, rol: Lid
Willem Dittrich, rol: Lid

Mobilis TBI infra -

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Dieter van Staveren, rol: Lid

Mobilis TBI infra - Mobilis B.V.

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Arjan Verweij, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jessica van Rijn, rol: Lid
Melle Holthuis, rol: Lid
Judith Hoetelmans, rol: Lid
Gerard van der Geer, rol: Lid
Jacco Kroese, rol: Lid
Rutger van Bemmel, rol: Lid

Nederlands Inst Publieke Veiligheid -

Locatie: Arnhem, Kemperbergerweg 783
Nils Rosmuller, rol: Lid

NOVENCO Building & Industry -

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Koen van Nuland, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy -

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid

Phoenix Contact B.V. -

Locatie: Zevenaar, Hengeler 56
Mischa Braam, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Michiel Berkheij, rol: Lid
Etienne Fijnaut, rol: Lid
Thijs Wientjes, rol: Lid
Regionale Brandweer Zuid-Limburg

Regionale Brandweer Zuid-Limburg -

Locatie: Margraten, Holstraat 35
Hans Godding, rol: Lid

Rijkswaterstaat Zuid-Holland -

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Willem Hijmans, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Martin de Lange, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Ronald Mante, rol: Lid
Jan Verbrugge, rol: Lid
Johan Naber, rol: Lid

Rijkswaterstaat Noord-Nederland -

Locatie: Leeuwarden, Zuidersingel 3
Bouwe Elzinga, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord -

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Maria Angenent, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat NOVA

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Bianca Janssen, rol: Contactpersoon

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Helmut Breedeveld, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
William van Rijswijk, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Paul van Putten, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Daphne Herrebrugh, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Mark Goudzwaard, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Rita Puggioni, rol: Lid

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Thijs Ruland, rol: Lid
Frederik Wagenaar, rol: Lid

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Bas van Duijnhoven, rol: Lid
Franc Fouchier, rol: Lid
André Stehouwer, rol: Lid
Robin Rijkers, rol: Lid
StaticAir

StaticAir -

Locatie: Geldermalsen, De Aaldor 28
Jean Lokesh, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Peter Floor, rol: Lid

Technolution BV -

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Andre Nijholt, rol: Lid

The Collective SI B.V. -

Locatie: Zwijndrecht, Scheepmakerij 242
Peter Dubbelman, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Lieuwe van der Lugt, rol: Lid
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond -

Locatie: Rotterdam, Frobenstraat 8
Mark van Houwelingen, rol: Lid
Vernes Cost Engineering

Vernes Cost Engineering -

Locatie: Ridderkerk, Rosmolen 148
Fred Vernes, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Erik Vinke, rol: Lid
Marco de Jong, rol: Lid
Jochem Kanbier, rol: Lid
Eric van den Dool, rol: Lid
Berry Roelofs, rol: Lid
Edwin Luijt, rol: Lid
Ronald Hoogenboom, rol: Lid
Visma Roxit B.V.

Visma Roxit B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Kelvinbaan 42
Luuk Spijkers, rol: Lid

Vlaamse Overheid Agentschap wegen en verkeer -

Locatie: Brussel, Koning Albert-II-laan 20
Sam van Nieuwenhuyse, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V. -

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Patrick Dankaart, rol: Lid
Richard Witsel, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Aryan Snel, rol: Lid

Yellax Nederland B.V. -

Locatie: Ijsselstein, Edisonweg 1
Theo Klaassen, rol: Lid

Yunex Traffic B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Peter van Duijvenbode, rol: Lid
Renard Kox, rol: Lid
Zaak van Veiligheid

Zaak van Veiligheid -

Locatie: ,
Albert Timmers, rol: Lid
Probleemloos open
R702-1
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Een tunnel probleemloos openstellen gaat niet alleen over techniek, maar (vooral) ook over draagvlak bij stakeholders zoals bevoegde gezagen, het kunnen toetsen en testen (valideren en testen) lang voordat de tunnel operationeel is en het kunnen afstemmen gedurende het proces. Digitale middelen kunnen hier een grote bijdrage aan leveren.

Onderzoek
In eerdere fase is een werkwijzer inclusief materialen ontwikkeld die tunnelprojecten helpt om inzicht te krijgen in stappen, beschikbare digitale instrumenten en sleutelmomenten in het proces naar openstelling. Deze worden nu toegepast en doorontwikkeld.

Resultaat
Het spel wordt verder uitgewerkt in samenwerking met praktijkprojecten in combinatie met de werkgroep Cultuur uit de ontwikkellijn Digitalisering. De werkwijzer is getoetst in een subsessie op het COB-congres 22 juni 2018 en wordt nu verder uitgewerkt in samenwerking met praktijkprojecten: RijnlandRoute (2 workshops in 2018), A16 Rotterdam (miniworkshop), Heinenoordtunnel (1 workshop in 2017), Zuidasdok(miniworkshop). De eindversie van de werkwijzer is in januari 2021 tijdens de Tunneldag van het COB gepresenteerd. Zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/digitalisering/probleemloos-open-met-digitale-tunneltweeling/ Op 4 april 2022 speelden de betrokkenen bij de openstelling van de Corbulotunnel (RLR) het spel ‘probleemloos open’ en de daarbij horende planningsvariant met elkaar en in 2023 krijgt dit middels twee sessies een vervolg.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma

Bijeenkomsten in het verleden

05-06-2023 - Vervolgsessie Probleemloos open spelRijnlandroute
Betrokkenen bij de openstelling van de Corbulotunnel-RLR spelen de planningsvarant van het probleemloos open spel olv Jenny Daverveld
05-06-2023 - Vervolgsessie Probleemloos open spelRijnlandroute
Betrokkenen bij de openstelling van de Corbulotunnel-RLR spelen de planningsvarant van het probleemloos open spel olv Jenny Daverveld
05-06-2023 - Vervolgsessie Probleemloos open spelRijnlandroute
Betrokkenen bij de openstelling van de Corbulotunnel-RLR spelen de planningsvarant van het probleemloos open spel olv Jenny Daverveld
04-04-2022 - Probleemloos open spel Rijnlandroute
Betrokkenen (BG-ON-OG-TB-VB) bij de openstelling van de Corbulotunnel spelen het probleemloos open spel olv Twan Daverveld
04-04-2022 - Probleemloos open spel Rijnlandroute
Betrokkenen (BG-ON-OG-TB-VB) bij de openstelling van de Corbulotunnel spelen het probleemloos open spel olv Twan Daverveld
04-04-2022 - Probleemloos open spel Rijnlandroute
Betrokkenen (BG-ON-OG-TB-VB) bij de openstelling van de Corbulotunnel spelen het probleemloos open spel olv Twan Daverveld
14-10-2021 - Probleemloos open sessie met A16-Rottemerentunnel
14-10-2021 - Probleemloos open sessie met A16-Rottemerentunnel
14-09-2020 - Probleemloos open overleg Kernteam en reviewgroep
ism delegatie veiligheidsbeambten RWS e.a.
14-09-2020 - Probleemloos open overleg Kernteam en reviewgroep
ism delegatie veiligheidsbeambten RWS e.a.

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal drie jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Hans Janssens, rol: Lid kernteam

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Lid kernteam

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Twan Daverveld, rol: Projectleider
Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Frans de Kock, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
William van Rijswijk, rol: Reviewer
VDES

VDES -

Locatie: Oostvoorne, Molenndijk 15
Willem van Dongen, rol: Lid kernteam
Proof-of-concept leeromgeving
R702WP35
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Er wordt veel geëxperimenteerd met digitale instrumenten om opleiding, trainen en oefenen (OTO) te kunnen vormgeven buiten de werkelijke tunnel. In hoeverre is het mogelijk om tot één gezamenlijke virtuele OTO-omgeving te komen?

Onderzoek
Binnen dit project wordt de eerste voorbereiding en uitwerking gedaan voor een proof-of-concept van een generieke virtuele leeromgeving. Parallel wordt meegekeken, meegedacht en waar mogelijk geëxperimenteerd met praktijkproject.

Resultaat
De PoC moet aantonen dat het mogelijk is te komen tot één platform waar in eerste instantie zowel bediening als incidentafhandeling in kan trainen en oefenen, en waarbij er zowel zelfstandige als gezamenlijke activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Deliverable 1. Opstellen proof of concept leeromgeving 2. Opstellen roadmap

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Peter de Kok, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator
Combinatie BAAK Blankenburgtunnel Ballast-Maquire-Deme

Combinatie BAAK Blankenburgtunnel Ballast-Maquire-Deme -

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
André van de Velde, rol: Lid
Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA

Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA -

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Marcel van Wijk, rol: Lid

INFRANEA Holland B.V. -

Locatie: Breda, Graaf Engelbertlaan 75
Jeroen Groenewegen, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord -

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Helmut Breedeveld, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Angela van Eeden, rol: Lid
Esther Koster, rol: Lid

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Albert Houthuijzen, rol: Lid

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Sjors Both, rol: Secretaris

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Mello Lindner, rol: Projectleider

Technolution BV -

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Andre Nijholt, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Edwin Luijt, rol: Lid
Risico zandpompeffect ginaprofiel
R701-2A3
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De forse schades aan zinkvoegen van de metrotunnel van de Erasmuslijn (RET) zijn veroorzaakt door het naar binnen drukken van het Ginaprofiel. De verplaatsing van het Ginaprofiel is mogelijk door het onder temperatuursinvloeden opspannen van zand in de wand- en dakvoegen. Dit mechanisme wordt het zandpompeffect genoemd.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Dick Wilschut, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Maurice Hol, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Jan Kloosterman, rol: Coordinator

DaeD Ingenieurs -

Locatie: Schiedam, Lange Haven 107
Rogier van Dee, rol: Lid

Duranium Engineering -

Locatie: Wouwse Plantage, Heistraat 14
Joel van Stee, rol: Projectleider

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rolf Dalmeijer, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Martijn Broos, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Arie Timmer, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid
Strategie en kennis circulaire tunnels
R703-6-1
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Aan het einde van de expeditie Circulariteit die in 2021 is gehouden, bleek dat er een gedeelde visie op circulariteit in tunnels ontbreekt. ‘100% circulair in 2050’ betekent in ieder geval dat er geen primaire grondstoffen meer gebruikt worden, en dat geen afval meer wordt geproduceerd. Het doel van dit project is om een duidelijke visie en strategie voor 2050 te formuleren. En wat betekent dit voor opdrachtgevers en de markt, voor het ontwerp, onderhoud, normen en regels en financiering? Welke stappen moeten we zetten om de ambitie ‘100% circulair in 2050’ voor tunnels te halen? Dat gaan we in dit project uitwerken.

Onderzoek
In interviews en werksessies met COB-participanten werken we de circulaire visie en strategie voor tunnels verder uit. Hierbij kijken we naar de markt en ketenpartijen, de techniek (ontwerp, onderhoud, einde levensduur), normen en regels en financiering.

Resultaat
Het resultaat is een visie en strategie. De visie beschrijft het beeld wat beschreven staat voor 2050, in de strategie staan heldere tussenstappen voor 2025 en 2030, die aangeven welke stappen op korte en middellange termijn nodig zijn om de ambities voor 2050 te halen.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Olle de Geest, rol: Lid

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Vera Geluk, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Willemijn Drok, rol: Projectleider

Schreder BV -

Locatie: Rhenen, Tasveld 2
Tijn van Maanen, rol: Lid
Structural health analyse (SHA)
R701-5
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Op dit moment is het nog niet mogelijk om voorspelbaar onderhoud uit te voeren of de daadwerkelijke scope van een tunnelrenovatie betrouwbaar vast te stellen. Er zijn kennishiaten op civieltechnisch gebied en die kennishiaten kunnen alleen verkleind worden door met elkaar een proces te organiseren van snelle kennisontwikkeling. Een structural health analyse (SHA) vormt daarvoor de basis.

Onderzoek
Een SHA is een traject met kennisworkshops en (praktijk)onderzoeken waarmee de tunnelbeheerder inzicht krijgt in de civieltechnische staat van de tunnel: welke onderdelen voldoen nog aan de restlevensduur en welke onderdelen moeten gerenoveerd worden?

Resultaat
De basis is dat voor elk renovatieproject een SHA wordt uitgevoerd. Er zijn of worden al SHA's uitgevoerd bij de Drechttunnel, Willemspoortunnel, Rupeltunnel (België) en Heinenoordtunnel.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Brenda Berkhout, rol: Coordinator

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Projectleider
Sturing tunnelprogramma
R700
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De komende jaren zijn veel tunnels toe aan renovatie en worden er ook veel nieuwe tunnels gebouwd. Om de opgaven die hierbij horen proactief, slimmer en beter op te pakken, heeft het COB-netwerk een langetermijnvisie op tunnels geformuleerd en een onderzoeksprogramma opgezet.

Onderzoek
In het tunnelprogramma zijn drie ontwikkellijnen gedefinieerd: Civiel anders (ver)bouwen, Digitalisering en Tunnel waardevol in zijn omgeving. Daarnaast zijn er werkgroepen die onderzoek doen op het snijvlak tussen twee ontwikkellijnen.

Resultaat
De onderzoeksprojecten zorgen ervoor dat tunnelprojecten met minder hinder en meer waarde gerealiseerd kunnen worden.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Gijsbert Schuur, rol: Lid expertteam
Eric Hof, rol: Lid expertteam

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Evert Sonke, rol: Lid expertteam
Sallo van der Woude, rol: Reviewer

BESIX S.A. -

Locatie: Brussel, Avenue des Communautés 100
Marie-José Knape, rol: Lid expertteam

BESIX S.A. - Besix Nederland B.V.

Locatie: Brussel, Avenue des Communautés 100
Jan van Steirteghem, rol: Lid expertteam
Kenneth Wyns, rol: Lid expertteam
Better Words Tekst & Vertaling

Better Words Tekst & Vertaling -

Locatie: Rotterdam, Jericholaan 26
Ron Rosenbrand, rol: Vertaler

Brandweer Amsterdam-Amstelland -

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Galesloot, rol: Lid expertteam
Ron Beij, rol: Lid expertteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Edith Boonsma, rol: Projectleider
, rol: Begeleider/Facilitator
, rol: Opdrachtgever

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Ronald Gram, rol: Lid expertteam

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Mandy Korff, rol: Lid expertteam

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Lid expertteam

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Paul Bleijenberg, rol: Lid expertteam

Etex Building Performance B.V. PROMAT B.V. -

Locatie: Farmsum, Oosterhorn 32-34
Kees Both, rol: Lid expertteam
Frank van der Wal, rol: Lid expertteam

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul van Rossum, rol: Lid expertteam

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie -

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Joost Joustra, rol: Lid expertteam

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Montfoort, Julianalaan 27
Harry Bijl, rol: Schrijver

Kimpro Projectmanagement en Advies B.V. -

Locatie: Soest, Schrikslaan 15
Jasper Kimstra, rol: Lid expertteam

Ministerie van IenW DG/RWS -

Locatie: Den Haag, Rijnstraat 8
Joris Vijverberg, rol: Lid expertteam

Mobilis B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Remco Hoeboer, rol: Lid expertteam

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jacco Kroese, rol: Lid expertteam
René Krouwel, rol: Lid expertteam
NP Bridging

NP Bridging -

Locatie: Antwerpen, Rijnkaai 101
Chris Poulissen, rol: Reviewer
Posad Maxwan

Posad Maxwan -

Locatie: Den Haag, Binckhorstlaan 36
Rients Dijkstra, rol: Reviewer

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Jeroen Koolen, rol: Lid expertteam

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Lid expertteam
Johan Naber, rol: Lid expertteam
Rob Souw, rol: Lid expertteam

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Mari Baauw, rol: Lid expertteam

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Harry Halman, rol: Lid expertteam

Triple Bridge B.V. -

Locatie: Bilthoven, Sweelincklaan 73
Lidwien Besselink, rol: Reviewer

Van der Worp Infra Consult B.V. -

Locatie: Huisseling, Hoekstraat 1
Jacco van der Worp, rol: Lid expertteam

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Roel Scholten, rol: Lid expertteam
V&V-bibliotheek
R702WP33
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De afgelopen jaren zijn veel digitale middelen ontwikkeld om het proces van verificatie en validatie (V&V) te faciliteren. Daarbij zijn zowel positieve als negatieve ervaringen opgedaan, die niet of nauwelijks worden gedeeld. Dat is zonde! In dit project worden de ervaringen verzameld en ontsloten en wordt onderzoek gedaan naar een gezamenlijke V&V-bibliotheek.

Onderzoek
De werkgroep gaat het groeiboek 'Digitaal aantonen' verrijken met de ervaringen vanuit de recente praktijk als opstapje naar het ontwikkelen van een V&V-bibliotheek. Ook wordt onderzocht welke kennis, ervaring en zelf ontwikkelde producten organisaties willen delen.

Resultaat
Het doel is te komen tot een bibliotheek van tools waarvan volgende projecten gebruik kunnen maken, met daarnaast het groeiboek dat fungeert als wegwijzer en handvat voor de toepassing.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ABB B.V. -

Locatie: Etten-leur, Bredaseweg 170
Jaap Strijker, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Ewald Burger, rol: Lid
ICT Netherlands B.V.

ICT Netherlands B.V. -

Locatie: Eindhoven, Prof. Dr. Dorgelolaan 30
Wibo Tienstra, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Arjan Neef, rol: Lid

NoNoA B.V. -

Locatie: Heiloo, Droogmakerij 35H
Frank Bosch, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Jack Blok, rol: Lid

The Collective SI B.V. -

Locatie: Zwijndrecht, Scheepmakerij 242
Jan de Liefde, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Johan Kornet, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Eric van den Dool, rol: Projectleider
Edwin Luijt, rol: Secretaris
Verdiepend onderzoek tunnelopgave
R700OT1
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Het COB heeft een inventarisatie gemaakt van de renovatie-opgave waar de tunnelsector voor staat. Stakeholders hebben behoefte aan nadere duiding en verdieping. Zijn er een of meerdere knelpunten te verwachten, in welk type werk en wanneer? Wat is de invloed van de hoeveelheid werk in andere werkvelden? Oftewel: wat is het probleem precies, hebben we het over één probleem of over tien verschillende problemen met tien verschillende oplossingsrichtingen?

Onderzoek
Het COB heeft Arcadis opdracht gegeven om binnen vier maanden een gefundeerde analyse op te leveren van bovengenoemde opgave. Het uit te voeren onderzoek geeft een stevige inhoudelijke verdieping aan de bestaande inventarisatie.

Resultaat
Het rapport kan gebruikt worden om per organisatie vertaald te worden in beleid en/of eigen strategische keuzes, maar vooral wordt gestreefd naar een gezamenlijk uitgangspunt voor de sector.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Kris van Boven, rol: Lid kernteam

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Bart Duijvestijn, rol: Lid kernteam
Ben van den Horn, rol: Lid kernteam
Ilse Schelling, rol: Lid kernteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Projectleider
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
COB Werkstudenten

COB Werkstudenten -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Stein Verhoeven, rol: Student

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul van Rossum, rol: Lid kernteam

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Patrick Pieters, rol: Lid kernteam
Winand Rameswar, rol: Lid kernteam

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Reviewer

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Ronald Hoogenboom, rol: Reviewer
Verwachtingen digitale middelen
R702WP34
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Er zijn in de afgelopen jaren zeer wisselende ervaringen opgedaan door stakeholders, zowel qua inhoud (veel of weinig middelen, uitgebreide of beperkte inhoud) als qua beoordeling (van nuttig tot ballast). Hierdoor lopen de verwachtingen ten aanzien van een digitaal hulpmiddel ook uiteen. Dit vormt regelmatig een obstakel voor (juiste) toepassing.

Onderzoek
Er wordt onderzocht welke beelden er leven ten aanzien van digitale middelen. Ook gaat de werkgroep na welke digitaliseringsmiddelen de meeste waarde toevoegen aan de tunnel in zijn levenscyclus..

Resultaat
Het doel is een top-5 samen te stellen van meest effectieve digitale middelen per betrokken tunnelbeheerders, inclusief een beschrijving van randvoorwaarden, context en toepassingsmogelijkheden. Het afstemmen van de wensen voor een digitale tunneltweeling wordt in nauwe samenspraak met diverse tunnelbeheerorganisaties gedaan alsmede de werkgroep Businesscase en Cultuur, in de vorm van workshops, de van Dromen naar doen dagen.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma

Bijeenkomsten in het verleden

29-03-2023 - Van dromen naar doen-dag 2
Businesscase toepassen op wensen digitale tunneltweeling RWS, tevens andere tunnelbeheerders en werkgroep Cultuur betrokken om het goede gesprek te begeleiden.
29-03-2023 - Van dromen naar doen-dag 2
Businesscase toepassen op wensen digitale tunneltweeling RWS, tevens andere tunnelbeheerders en werkgroep Cultuur betrokken om het goede gesprek te begeleiden.
29-03-2023 - Van dromen naar doen-dag 2
Businesscase toepassen op wensen digitale tunneltweeling RWS, tevens andere tunnelbeheerders en werkgroep Cultuur betrokken om het goede gesprek te begeleiden.
29-03-2023 - Van dromen naar doen-dag 2
Businesscase toepassen op wensen digitale tunneltweeling RWS, tevens andere tunnelbeheerders en werkgroep Cultuur betrokken om het goede gesprek te begeleiden.
07-10-2022 - van Dromen naar doen-dag 1
Deze dag is georganiseerd om de tunnelbeheerders inzicht te geven in de mogelijkheden en beperkingen van digitale tunneltweelingen en aan het eind van de dag heeft iedere tunnelbeheerorganisat
07-10-2022 - van Dromen naar doen-dag 1
Deze dag is georganiseerd om de tunnelbeheerders inzicht te geven in de mogelijkheden en beperkingen van digitale tunneltweelingen en aan het eind van de dag heeft iedere tunnelbeheerorganisat
07-10-2022 - van Dromen naar doen-dag 1
Deze dag is georganiseerd om de tunnelbeheerders inzicht te geven in de mogelijkheden en beperkingen van digitale tunneltweelingen en aan het eind van de dag heeft iedere tunnelbeheerorganisat
29-03-2022 - van Dromen naar doen-dag 2
Businesscase toepassen op wensen digitale tunneltweeling RWS, tevens andere tunnelbeheerders en werkgroep Cultuur betrokken.

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal drie jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Besix Nederland B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Marie-José Knape, rol: Lid kernteam

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Lambert Verhagen, rol: Lid kernteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Projectleider

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Lid kernteam
Judith Roumen

Judith Roumen -

Locatie: Rijswijk, Bilderdijklaan 16
Judith Roumen, rol: Lid kernteam
Waarde: duurzaamheid
R703
Status: Lopend
Type:

Vraagarticulatie
De realisatie of renovatie van een object zoals een tunnel staat nooit op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van een gebied. Afwegingen moeten dan ook integraal gemaakt worden, waarbij aspecten als schoonheid, duurzaamheid, gezondheid en veiligheid in balans zijn met beschikbaarheid en betaalbaarheid.

Onderzoek
Het eerste speerpunt dat wordt opgepakt is duurzaamheid. Er zijn werkgroepen opgestart die onderzoek doen naar bijvoorbeeld circulariteit en energiereductie. Ook biedt een expertteam Duurzaamheid ondersteuning voor de projecten in andere ontwikkellijnen.

Resultaat
Over vijf jaar hebben we ervaring opgedaan met het toepassen van de integrale blik op tunnelprojecten en hebben we een procesaanpak die borgt dat de kansen voor de omgeving benut worden. Afwegingen worden integraal gemaakt waarbij aspecten als schoonheid, duurzaamheid, gezondheid en veiligheid in balans zijn met beschikbaarheid en betaalbaarheid.

Programma's
Tunnelprogramma

Bijeenkomsten in het verleden

02-06-2023 - Startbijeenkomst Ontwikkellijn Duurzaamheid
Projectleiders, rapporteurs, experts en leden gaan aan de slag met de drie werkpakketten: Energietransitie, Circulariteit en Tunnels in omgeving. De bijeenkomst begint om 9.00 uur bij het COB
02-06-2023 - Startbijeenkomst Ontwikkellijn Duurzaamheid
Projectleiders, rapporteurs, experts en leden gaan aan de slag met de drie werkpakketten: Energietransitie, Circulariteit en Tunnels in omgeving. De bijeenkomst begint om 9.00 uur bij het COB
02-06-2023 - Startbijeenkomst Ontwikkellijn Duurzaamheid
Projectleiders, rapporteurs, experts en leden gaan aan de slag met de drie werkpakketten: Energietransitie, Circulariteit en Tunnels in omgeving. De bijeenkomst begint om 9.00 uur bij het COB

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal drie jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator
Gioffry Maduro, rol: Coordinator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Quinten van 't Hof, rol: Rapporteur

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Jorg Hogerheijde, rol: Rapporteur

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Steven de Kruijf, rol: Projectleider

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Vera Geluk, rol: Rapporteur

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jessica van Rijn, rol: Inhoudelijk Expert

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Wouter van den Berg, rol: Projectleider

Overduin Design & Consultancy -

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Secretaris

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Projectleider
Werkwijzer monitoring boortunnels
R700MB1
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Na oplevering van de werkwijzer monitoring zinktunnels staat het maken van een werkwijzer monitoring boortunnels op de planning van het COB tunnelprogramma. Het COB start met een onderzoek naar wenselijkheid en scopebepaling van zo’n werkwijzer.

Onderzoek
Er worden in de periode tussen nu en eerste kwartaal 2023 interviews/groepsgesprekken uitgevoerd worden met diverse eigenaren van boortunnels en relevante overige kennisdragers.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Jan Jonker, rol: Lid

Arthe Civil & Structure B.V. -

Locatie: Utrecht, Maarssenbroeksedijk 13C
Joost Vervoort, rol: Rapporteur

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Brenda Berkhout, rol: Coordinator

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Peter Nelemans, rol: Lid

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie -

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Paul van Laviere, rol: Lid

Iv-Infra b.v. -

Locatie: Sliedrecht, Trapezium 322
Jelle van Ophuizen, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Jetteke Flick, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Arjan van der Put, rol: Projectleider

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Carolina Vermeulen - Lantinga, rol: Rapporteur

Stabi Alert B.V. -

Locatie: Groningen, Wasaweg 18-1
Reinier Brongers, rol: Lid

Tepron BV -

Locatie: Wateringen, Woudveen 1
Paul Janssen, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V. -

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Rene Clarisse, rol: Lid
Werkwijzer monitoring degradatie zinktnl
R701-2C1
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De werkwijzer monitoring zinktunnels bevat op dit moment nog geen aanbevelingen voor monitoring van degredatiemechanismes.

Onderzoek
In de eerste maanden van 2023 zal een klein redactieteam hiervoor input aanleveren bij de werkgroep die verantwoordelijk is voor de werkwijzer monitoring zinktunnels.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Jan Kloosterman, rol: Co-coördinator
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Geocon

Geocon -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Carlos Bosma, rol: Lid

SGS INTRON B.V. -

Locatie: Sittard, Dr. Nolenslaan 126
Michel Boutz, rol: Projectleider

Stabi Alert B.V. -

Locatie: Groningen, Wasaweg 18-1
Reinier Brongers, rol: Lid

Van Hattum en Blankevoort -

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Eelco van der Weij, rol: Lid
Vogel Kathodische Bescherming B.V.

Vogel Kathodische Bescherming B.V. -

Locatie: Zwijndrecht, Wattstraat 40
Hans van den Hondel, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Bas Bruins Slot, rol: Lid
Werkwijzer monitoring zinktunnels
R700MZ2
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De Werkwijzer monitoring zinktunnels is op 1 augustus 2022 (1.0 versie) opgeleverd. In 2022 is er ook voor twee tunnels, de Willemsspoortunnel en de Noordtunnel, een technische specificatie van de gewenste monitoring opgesteld.

Onderzoek
De data dit komt uit de monitoring, is input voor de drie PhD’ers en PDEng-studenten die namens het COB het vervormingsgedrag van zinktunnels gaan onderzoeken.

Resultaat
Doel is om met de nieuwe ervaringen eind 2023 een geüpdatete versie van de werkwijzer op te leveren.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Jan Jonker, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Coen van der Vliet, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Brenda Berkhout, rol: Projectleider

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Peter Nelemans, rol: Lid
Geocon

Geocon -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Carlos Bosma, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid -

Locatie: Dordrecht, Steegoversloot 36
Mark van der Heijden, rol: Secretaris

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Dordrecht, Steegoversloot 36
Andreas Burki, rol: Lid

Stabi Alert B.V. -

Locatie: Groningen, Wasaweg 18-1
Reinier Brongers, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid
Wetenschappelijke beg.cie. tunnelprog.
R700W-S
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Bart Duijvestijn, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Next Generation Infrastructures

Next Generation Infrastructures -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Jenne van der Velde, rol: Voorzitter

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Lid

TU Delft -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid

TU Delft - TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Rolf Dollevoet, rol: Lid

TU Delft - TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Kenneth Gavin, rol: Lid

TU Delft - TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Erik Schlangen, rol: Lid

TU Delft - TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Bas Jonkman, rol: Lid
Wettelijke kaders tunnels en omgeving
V102
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In Nederland zijn enkele tientallen wegtunnels gebouwd en in gebruik. Sommige zijn nog in aanleg, een behoorlijk aantal wordt de komende jaren gerenoveerd. Het is de bedoeling dat een tunnel 70 jaar of langer blijft functioneren. Dit betekent dat de kans groot is dat de omgeving van een tunnel in de loop van zijn levensduur wijzigt. In de omgeving kunnen ruimtelijke functies worden toegevoegd die niet voorzien waren bij de aanleg van de tunnel. Dit kan impact hebben op de afweging van risico’s zowel voor de tunnel als de omgeving.

Onderzoek
Onduidelijk is hoe, op basis van wet- en regelgeving, de rol van een tunnel op de veiligheid van zijn (veranderende) ruimtelijke omgeving wordt meegewogen in besluitvorming. Of hoe de ontwikkeling van deze ruimtelijke omgeving invloed heeft op de veiligheid van de tunnel (constructief en gebruik). Er worden verschillende wettelijke kaders gebruikt, door verschillende partijen en op verschillende momenten. In de praktijk leidt dit soms tot discussie over de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Aan welke wetten en regels moet nu voldaan worden? Wat betekent dit voor het ontwerp van de tunnel, wat betekent dit voor de ontwikkeling van de omgeving?

Resultaat
Een onderzoeksverslag met hierin het eindresultaat van het onderzoek.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Komende bijeenkomsten

10-07-2023 - Bespreken Plan van aanpak
10-07-2023 - Bespreken Plan van aanpak

Bijeenkomsten in het verleden

22-05-2023 - Kick-off bijeenkomst
22-05-2023 - Kick-off bijeenkomst
22-05-2023 - Kick-off bijeenkomst

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal drie jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator
Peter Kole, rol: Coordinator

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Jasper Kimstra, rol: Lid

Lantis Leefbaar ANTwerpen door Innovatie en Samenwerking -

Locatie: Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7
Roel Scholten, rol: Lid

Nederlands Inst Publieke Veiligheid -

Locatie: Arnhem, Kemperbergerweg 783
Nils Rosmuller, rol: Voorzitter
Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Paul van Putten, rol: Projectleider
VDES

VDES -

Locatie: Oostvoorne, Molenndijk 15
Willem van Dongen, rol: Lid
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond -

Locatie: Rotterdam, Frobenstraat 8
Patrick Mostert, rol: Lid

Afgeronde projecten

Hier ziet u de projecten die de afgelopen drie jaar zijn afgerond.

3/4/5D BIM, informatiemanagement, fysiek
R702-2AA
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Validatie van model in verschillende omgevingen, beheer en verdeling van informatie, verhouding virtuele-fysieke omgeving, etc.

Resultaat
zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/digitaal-aantonen

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Leen van Gelder, rol: Coordinator

INFRANEA Holland B.V. -

Locatie: Breda, Graaf Engelbertlaan 75
Maarten van den Berg, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Jan Verbrugge, rol: Lid
Alen Halilovic, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Erik Schermer, rol: Lid
3TO-depot
R703-3E
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Willen tunnelbouwende techniekbedrijven gezamenlijk een platform implementeren waarop restlevensduur van installaties op een circulaire manier ingezet kan worden in de sector?

Onderzoek
Een onderzoek naar de bereidheid van de opzet van een sectorbreed 3TO-depot: een depot voor tweedehands tunneltechnische onderdelen.

Resultaat
Op 12 juni 2020 zijn de enquêteresultaten gepresenteerd en is nader ingegaan op de belemmeringen. Hieruit zijn handvatten voortgekomen voor het vervolg in de Circulariteitsprojecten van 2021 en 2022.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Jeroen Ruzicka, rol: Lid
Onno Sminia, rol: Projectleider
Aantoonbaar veilig meten en beslissen
R702WP31
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van een tunnel te kunnen beoordelen, is het van belang ook iets te zeggen over de definitie van ‘aantoonbaar veilig’ en vast te stellen welke gegevens daarmee samenhangen.

Onderzoek
Als helder is welke data bijdraagt aan ‘aantoonbaar veilig’ dan kan worden bekeken welke 'prestatiekillers' er zijn. Dit geeft een opstap voor het definiëren en invullen van een beslissingsondersteunend systeem voor bedienaars.

Resultaat
Het doel is te komen tot een (programma van eisen voor een) beslissingsondersteunend systeem voor bedienaars. De eindrapportage (2022) is te vinden via https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/digitalisering/digitalisering-2030-werkpakket-3/aantoonbaar-veilig-meten-en-beslissen/

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Ben van den Horn, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie -

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Paul van Laviere, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Projectleider

HIG Traffic Systems -

Locatie: Bodegraven, Klipperaak 101
Erwin Wagemans, rol: Lid
Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Paul van Putten, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Erik Schermer, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Edwin Luijt, rol: Secretaris

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V. -

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Okke Sanderink, rol: Lid

Yunex Traffic B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Chek Lee, rol: Lid
BC Maatregelencatalogus trillingen
T135B
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Resultaat
Op 10 september 2015 heeft de commissie hun laatste bijeenkomst gehad. Het verslag en het definitieve advies is op 28 september 2015 naar de heer Van den Brink van ProRail gestuurd. De commissie is dechargeert.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Leuven -

Locatie: Leuven, Kasteelpark Arenberg 40
Geert Degrande, rol: Lid

Provincie Noord-Holland -

Locatie: Haarlem, Houtplein 33
Paul Waarts, rol: Lid

TNO Defensie en Veiligheid -

Locatie: Den Haag, Oude Waalsdorperweg 63
Tom Basten, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Michael Steenbergen, rol: Lid

Universiteit Twente -

Locatie: Enschede, Drienerlolaan 5
André de Boer, rol: Voorzitter

WAD43 Consulting Engineers -

Locatie: Ijsselstein, Pr. W. Alexanderdijk 43
Klaas Jan Bakker, rol: Secretaris
Begeleidingscommissie instrumentarium
R700BI
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Tot 2030 zullen er in Nederland meer dan twintig tunnels gerenoveerd gaan worden; dé kans om kennis op het gebied van tunnelrenovaties sterk te vergroten. Het COB-netwerk wil dit doen door inzichten te borgen en te verrijken door het slim koppelen van data uit tunnelprojecten en externe bronnen. Daarmee wordt beoogd te ‘sneller’ te leren van ervaringen in renovatieprojecten door de kennis te bundelen, zowel in Nederland als in België.

Onderzoek
In eerder onderzoek is onder meer een kennismodel uitgewerkt dat als basis kan dienen voor de data in het kennisborgingssysteem. Ook zijn gebruikersbehoeften onderzoek. Nu wordt de vertaalslag naar gemaakt naar een concreet systeem. Hierbij wordt ook de link gelegd naar de Werkwijzer monitoring zinktunnels, zodat de beoogde monitoringsresultaten aansluiten bij het te ontwikkelen kennisborgingssysteem.

Resultaat
De werkgroep levert een programma van eisen waarin de definitie van het systeem tot in uitdrukking komt en helderheid wordt verschaft over de gewenste opbouw en de mogelijkheden voor gebruik van het kennisborgingsmodel.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma

Bijeenkomsten in het verleden

08-04-2022 - Startbijeenkomst
Op 8 april zal de commissie voor het eerst bij elkaar komen. Deze commissie heeft vorig jaar een rapport opgeleverd https://www.cob.nl/document/instrumentarium-sha-fase1en gaan nu starten met
08-04-2022 - Startbijeenkomst
Op 8 april zal de commissie voor het eerst bij elkaar komen. Deze commissie heeft vorig jaar een rapport opgeleverd https://www.cob.nl/document/instrumentarium-sha-fase1en gaan nu starten met

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal drie jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.
Begeleidingscommissie instrumentarium 21
R701-BI
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Tot 2030 zullen er in Nederland meer dan twintig tunnels gerenoveerd gaan worden; dé kans om kennis op het gebied van tunnelrenovaties sterk te vergroten. Het COB-netwerk wil dit doen door inzichten te borgen en te verrijken door het slim koppelen van data uit tunnelprojecten en externe bronnen. TNO en Deltares gaan hiervoor een systeem opzetten.

Onderzoek
TNO en Deltares hebben de opdracht om voor 27 november een digitale mock-up te presenteren die de kracht van het model demonstreert en het COB-netwerk ervan overtuigt de verdere ontwikkeling te steunen. Voor deze mock-up wordt gebruikgemaakt van (een deel van de) informatie die nu al beschikbaar is.

Resultaat
Op 4 december 2021 heeft de begeleidingscommissie het rapport Instrumentarium SHA-fase 1 opgeleverd. Zie: https://www.cob.nl/document/instrumentarium-sha-fase1. De commissie gaat verder in 2022 onder het nummer R700BI.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma

Beheercommissie Handboek Tunnelbouw
T200B
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Sinds december 2014 staat het Handboek Tunnelbouw online, de digitale vervanger van SATO (Specifieke aspecten tunnelontwerp). Lezers worden aangemoedigd suggesties voor aanvullingen en verbeteringen te doen. Deze moeten verwerkt worden in het Handboek.

Onderzoek
De beheercommissie van het Handboek Tunnelbouw verzameld en beoordeeld de ingekomen feedback en aanvullingen. Een aantal keer per jaar wordt het Handboek hiermee geüpdatet.

Resultaat
Door de bijdragen vanuit het netwerk, blijft het Handboek Tunnelbouw up-to-date en is het een goede weergave van de state-of-the-art van de tunnelbouw.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Nhut Nguyen, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
, rol: Begeleider/Facilitator
Allart Hoekstra, rol: Lid
Leen van Gelder, rol: Coordinator

DaeD Ingenieurs -

Locatie: Schiedam, Lange Haven 107
Jan van Dalen, rol: Lid

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Henri Havinga, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Lid
Big data
T541
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Nieuwe technologieën bieden iedere dag meer mogelijkheden voor het verzamelen van gegevens. De data kan gebruikt worden om systemen te monitoren en bij te sturen. Bij ondergronds bouwen vindt het verzamelen en samenbrengen van verschillende data nog niet op grote schaal plaats. Het COB wil het thema big data daarom meer onder de aandacht brengen.

Onderzoek
Als eerste stap wordt op woensdag 26 oktober 2016 een minicongres over big data georganiseerd. Guus Coolegem (C-Cube), Jasper Maters (Google) en Claudia de Andrade (Rijkswaterstaat) zorgen voor een introductie met inspirerende voorbeelden. Daarna zijn er kleine workshops om verder te discussiëren over concrete vragen en stellingen.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Ambiënt Advies B.V. -

Locatie: Utrecht, Lange Hagelstraat 30
, rol: Deelnemer bijeenkomst

Antea Group -

Locatie: Almere, Monitorweg 29
Pedro Kooistra, rol: Deelnemer bijeenkomst

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Tom Versluijs, rol: Deelnemer bijeenkomst

Besix Nederland B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Thijs Lambert, rol: Deelnemer bijeenkomst

Brandweer Amsterdam-Amstelland -

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Deelnemer bijeenkomst
C-Cube international bv

C-Cube international bv -

Locatie: Delft, Molengraaffsingel 14
Guus Coolegem, rol: Spreker congres

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Leen van Gelder, rol: Coordinator
Marije Nieuwenhuizen, rol: Rapporteur

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Siert Saes, rol: Deelnemer bijeenkomst

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Dolf van der Meij, rol: Deelnemer bijeenkomst

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Mandy Korff, rol: Deelnemer bijeenkomst
Thomas Bles, rol: Deelnemer bijeenkomst
Gerard van der Kolff, rol: Deelnemer bijeenkomst
Eijkelkamp Soil & Water

Eijkelkamp Soil & Water -

Locatie: Giesbeek, Nijverheidsstraat 30
Ruben Pot, rol: Deelnemer bijeenkomst

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Patrick Hoet, rol: Deelnemer bijeenkomst

EQUANS Infra & Mobility B.V. - EQUANS

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Siem Vriend, rol: Lid
Google

Google -

Locatie: Amsterdam, Claude Debussylaan 34
Jasper Maters, rol: Spreker congres

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Montfoort, Julianalaan 27
Harry Bijl, rol: Rapporteur

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Herman Pruisken, rol: Deelnemer bijeenkomst
Jordi Overeem, rol: Deelnemer bijeenkomst

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Bram ten Klei, rol: Deelnemer bijeenkomst
Alexander Zoetemelk, rol: Deelnemer bijeenkomst
InTraffic B.V.

InTraffic B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Iepenhoeve 11
Marco Bakker, rol: Deelnemer bijeenkomst
Menno Kamminga, rol: Deelnemer bijeenkomst

IXAS Consortium Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i Infrastructure -

Locatie: Amsterdam, Paalbergweg 2
Dennis Meegdes, rol: Deelnemer bijeenkomst
Wijnand Mellegers, rol: Deelnemer bijeenkomst

Peter Juijn teksten -

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Rapporteur

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Claudia de Andrade, rol: Spreker congres
Martin de Lange, rol: Deelnemer bijeenkomst

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
William van Rijswijk, rol: Deelnemer bijeenkomst
Mark Zwaan, rol: Deelnemer bijeenkomst

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Jurgen Herbschleb, rol: Deelnemer bijeenkomst
Joost Dorreman, rol: Deelnemer bijeenkomst
Individuele deelnemers
Martin van der Vliet, rol: Deelnemer bijeenkomst

Siemens Mobility BV -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Harald Hofstede, rol: Deelnemer bijeenkomst
Peter van Duijvenbode, rol: Deelnemer bijeenkomst
Individuele deelnemers
Joost van Dijk, rol: Deelnemer bijeenkomst
Simacan

Simacan -

Locatie: Amersfoort, Valutaboulevard 26
Eric Mulders, rol: Deelnemer bijeenkomst
Individuele deelnemers
Johan Beikes, rol: Deelnemer bijeenkomst

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Rob de Jong, rol: Deelnemer bijeenkomst
André Stehouwer, rol: Deelnemer bijeenkomst

Strukton Infrastructure Specialties -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Oscar Vos, rol: Deelnemer bijeenkomst

TBI Holdings B.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminaplein 37
Ralf van den Boom, rol: Deelnemer bijeenkomst
TriMaya BV

TriMaya BV -

Locatie: Den Haag, Valkenboskade 400
Boy Soochit, rol: Deelnemer bijeenkomst

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Deelnemer bijeenkomst
VB&T Vastgoedmanagement

VB&T Vastgoedmanagement -

Locatie: Eindhoven, Vestdijk 180
Jack Schooneveldt, rol: Deelnemer bijeenkomst

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Johan van der Velde, rol: Deelnemer bijeenkomst

Volker Wessels Infra -

Locatie: Woerden, Korenmolenlaan 2
Martinus van de Ruitenbeek, rol: Deelnemer bijeenkomst

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Johan Kornet, rol: Deelnemer bijeenkomst
Boortunnels
T204
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Er wordt gesproken over een uitbreiding op het Handboek Tunnelbouw. Het handboek gaat nu over afgezonken en cut-and-covertunnels; boortunnels komen nog niet aan de orde. Samen met Rijkswaterstaat en andere participanten is het COB aan het verkennen in hoeverre er behoefte is aan een uitbreiding over boortunnels en hoe deze uitbreiding eruit zou moeten zien.

Onderzoek
Gestart is met het maken van een inhoudsopgave. Deze uitbreiding zal het handboek tunnelbouw aanvullen en het zal hiermee completer worden.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Circulariteit: Hergebruik oogst
R703-5-2
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Een focus op de installaties op de weg van/naar de tunnel en op de installaties in de tunnel. De eerste concrete stappen zetten in wat gewenst wordt: een circulaire infrastructuur in 2030.

Onderzoek
Op basis van de oogstkaarten de oogst van (4) tunnels extrapoleren. Er worden minimaal 3 installaties/onderdelen uit de tunnel benoemt en op detailniveau uitgewerkt hoe we die installaties/onderdelen circulair kunnen benutten.

Resultaat
Dit project heeft de volgende deliverable opgeleverd: Expeditie circulaire tunnels (https://www.cob.nl/wp-content/uploads/2022/01/COB_Expeditie-circulaire-tunnels_20220122.pdf).

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ABB B.V. -

Locatie: Etten-leur, Bredaseweg 170
Wilco Romeijnders, rol: Lid
AM Recycling

AM Recycling -

Locatie: Rotterdam, Montrealweg 120
Stefan van Alphen, rol: Lid

BAM Infra -

Locatie: Culemborg, Plantijnweg 32
Merijn Prinsen, rol: Lid

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Laura van Heulen, rol: Secretaris
Jeroen Ruzicka, rol: Lid

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Wout van Oostrum, rol: Lid

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Wouter de Bruijn, rol: Lid

Etex Building Performance B.V. PROMAT B.V. -

Locatie: Farmsum, Oosterhorn 32-34
Steven Wante, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Huib Arts, rol: Lid

ICT Netherlands -

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Ben Bastiaanse, rol: Lid

NOVENCO Building & Industry -

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Ruud van Beek, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Dirk Jan Menger, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Nan Eelman, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Wolfgang Wieser, rol: Lid

Techniek Nederland -

Locatie: Woerden, Korenmolenlaan 4
Alex Kalden, rol: Projectleider

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Edwin Luijt, rol: Lid
VolkerWessels Infra Competence Centre

VolkerWessels Infra Competence Centre -

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Sipke Huitema, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Remi van Berkum, rol: Lid
Circulariteit: oogstkaarten
R703-5-1
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Als infra waardevoller wordt om de grondstoffen die het bevat, is het slim dat wat we erin stoppen er ook weer uit kan. Waar wat zit, hoeveel en van wie het is, wordt belangrijke informatie.

Onderzoek
Een oogstkaart renovatietunnels heeft twee hoofdoelen: het inzichtelijk krijgen van de op ons afkomende tunnelerfenis en het helpen van opdrachtgevers en opdrachtnemers van de te renoveren tunnels met hun duurzaamheidsopgave. Het project levert kennis en ervaring met het hergebruiken van geoogste (tunnel)technische installaties, materiaalpaspoorten en een deelplatform (hub).

Resultaat
Dit project heeft de volgende deliverable opgeleverd: Expeditie circulaire tunnels (https://www.cob.nl/wp-content/uploads/2022/01/COB_Expeditie-circulaire-tunnels_20220122.pdf).

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
René Baetings, rol: Lid

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Jeroen Ruzicka, rol: Lid
Laura van Heulen, rol: Secretaris

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Steven de Kruijf, rol: Lid

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Wouter de Bruijn, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Willemijn Drok, rol: Projectleider

ICT Netherlands -

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Ben Bastiaanse, rol: Lid
Rob van Dijk, rol: Lid

NOVENCO Building & Industry -

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Ruud van Beek, rol: Lid

OFN Projecten B.V. Innovatie voor onderweg -

Locatie: Geldermalsen, De Ooyen 25
Mark Hofman, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Dirk Jan Menger, rol: Lid
Rijkswaterstaat Waterbouw en Ecotechniek

Rijkswaterstaat Waterbouw en Ecotechniek -

Locatie: Nieuwegein, Archimedesbaan 13
Monique Dorresteijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud -

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Hans Bruinsma, rol: Lid

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Thijs Ruland, rol: Lid
Vernes Cost Engineering

Vernes Cost Engineering -

Locatie: Ridderkerk, Rosmolen 148
Fred Vernes, rol: Lid
Circulariteit: Verkenning deelplatform
R703-5-3
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Als infra waardevoller wordt om de grondstoffen die het bevat, is het slim dat wat we erin stoppen er ook weer uit kan. Waar wat zit, hoeveel en van wie het is, wordt belangrijke informatie.

Onderzoek
Onderzoeken of een (tunnel)technische installaties HUB deelplatform (een werkende digitale omgeving) kan zijn.

Resultaat
Dit project heeft de volgende deliverable opgeleverd: Expeditie circulaire tunnels (https://www.cob.nl/wp-content/uploads/2022/01/COB_Expeditie-circulaire-tunnels_20220122.pdf).

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Beaufort Corporate Consulting B.V. -

Locatie: Utrecht, Vliegend Hertlaan 15-97
William van Niekerk, rol: Projectleider

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Laura van Heulen, rol: Secretaris

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Vera Geluk, rol: Lid
GBN Groep B.V.

GBN Groep B.V. -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Harry Hofman, rol: Lid

Infra Kompas B.V. -

Locatie: Driehuis, Wolff en Dekenlaan 21
Arjan Tromp, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Nan Eelman, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Remi van Berkum, rol: Lid

Yunex Traffic B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Ard van der Kleij, rol: Lid
Collegiale review OCD-AWA
R540
Status: Gereed
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Onder meer de gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat en Vlaanderen staan voor een grote renovatieopgave. De gemeente Amsterdam heeft haar renovaties ondergebracht in een programma. Voor het operational concept design dat centraal staat hierin, heeft de gemeente de samenwerking gezocht met het COB-netwerk, zodat partijen van elkaar kunnen leren.

Onderzoek
Een expertteam vanuit het COB-netwerk kijkt mee bij het opstellen van het OCD. Er wordt een collegiale review uitgevoerd.

Resultaat
De resultaten worden benut in het tunnelprogramma, bijvoorbeeld in de onderzoeksprojecten en groeiboeken over renoveren van tunnels.

Bijeenkomsten in het verleden

23-06-2020 - 2e reviewsessie (digitaal) OCD-AWA
23-06-2020 - 2e reviewsessie (digitaal) OCD-AWA

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal drie jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Fred Hilvers, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ronald Gram, rol: Projectleider
Karin de Haas, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Deelnemer

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Wim Traa, rol: Contactpersoon

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte - Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Marc Bisscheroux, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte - Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Marcel Krikke, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte - Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Jeroen Schrijver, rol: Deelnemer
Individuele deelnemers
Toine Vos, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie -

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Paul van Laviere, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Diederik van Zanten, rol: Deelnemer
Ir. E. W. Worm tunnelveiligheids- advies

Ir. E. W. Worm tunnelveiligheids- advies -

Locatie: Apeldoorn, De Jagershuizen 37
Evert Worm, rol: Deelnemer

Peter Juijn teksten -

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Redacteur
Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Frans de Kock, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Peter Kole, rol: Deelnemer

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management -

Locatie: Amsterdam, Buitenveldertselaan 3 - 7
Marcel Veenswijk, rol: Deelnemer
Cybersecurity deel 1
V160
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Vanwege hun centrale positie in onze economie moet cybersecurity ook bij tunnels en andere ondergrondse infrastructuur expliciete aandacht krijgen. Vanuit het platform Veiligheid is een werkgroep gestart waarin kennis en documentatie op dit vlak gedeeld en ontwikkeld kan worden.

Onderzoek
Het COB heeft in samenwerking met het Nationaal cybersecuritycentrum (NCSC) een werkgroep opgericht. Dit 'information sharing and analysis center' (ISAC) komt bijeen om onderling ervaringen uit te wisselen, en om te leren van de aanpak tegen cybercrime vanuit andere sectoren (havens, luchthavens, etc).

Resultaat
De werkgroep Cybersecurity werkt aan een digitaal groeiboek om het bewustzijn inzake cybersecurity van tunnels te verhogen en praktijklessen en -ervaring te delen met de sector. De eerste versie (gepubliceerd op 30 mei 2018) is gericht op de (tunnel)beheerder. Met de kennis uit het groeiboek is de beheerder in staat de weerbaarheid van zijn object te beoordelen en zijn processen op gebied van cybersecurity zodanig te optimaliseren dat tijdig de juiste maatregelen worden genomen om security incidenten te voorkomen of te beheersen alsmede eventueel opgetreden effecten bij een incident te mitigeren.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Cybersecurity, update groeiboek 2019
V161
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Op 30 mei 2018 is de eerste versie van het groeiboek over cybsersecurity gepubliceerd. Deze versie richt zich op de (tunnel)beheerder. Vanuit het netwerk is er behoefte aan uitbreiding richting onder meer de ontwerpfase. Ook kan de huidige inhoud mogelijk worden geactualiseerd.

Onderzoek
Er is een nieuwe werkgroep samengesteld, met oude en nieuwe leden. Op 9 november 2018 kwam deze voor het eerst bijeen. Op vrijdag 18 januari 2019 wordt het werk verdeeld en starten de werkgroepleden met de uitwerking.

Resultaat
Het groeiboek is geactualiseerd, aangevuld n epresenteerd op 26-11-2019 zie www.cob.nl/groeiboek/cybersecurity.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Cybersecurity, vervolg 2020
V162
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Het groeiboek over cybersecurity in tunnels moet de laatste stand van zaken blijven weerspiegelen. Ook blijkt dat er behoefte is aan extra toelichting over het toepassen van de kennis in de praktijk.

Onderzoek
De werkgroep gaat zich in 2020 onder meer richten op het geven van een masterclass, het opstellen van een instrument voor een volwassenheidsanalye en het maken van een voorbeeld-businesscase. Daarnaast wordt het groeiboek waar nodig geactualiseerd.

Resultaat
Het groeiboek is op 10 december 2020 opgeleverd en gepresenteerd. Zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/cybersecurity/ voor de bijeenkomst en de presentaties en voor het groeiboek: https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/cybersecurity

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Bijeenkomsten in het verleden

10-12-2020 - Presentatie versie 3.0
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/cybersecurity
10-12-2020 - Presentatie versie 3.0
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/cybersecurity

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal drie jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.
Daadwerkelijke levensduur
R150
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Wereldwijd is de renovatieopgave voor tunnels enorm. Het is onbetaalbaar en voor de bereikbaarheid zeer onwenselijk om al deze objecten tegelijkertijd te renoveren. Er is echter te weinig kennis voorhanden om een goede assetmanagementstrategie te bepalen. Het COB-netwerk wil een eerste stap zetten door inzicht te geven in de belangrijkste risico's.

Onderzoek
Een kleine werkgroep heeft de tien belangrijkste risicogebieden en de mate waarin we nu grip hebben op die risico’s in kaart gebracht. Deze inventarisatie wordt besproken met (inter)nationale experts tijdens het WTC in Bergen, Noorwegen. Met de experts wordt van gedachten gewisseld om het paper verder te verrijken

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Dashboard tunnelbeheerder
R702WP42
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Door toedoen van steeds complexer wordende systemen en contracten en de alsmaar heviger wordende druk om te optimaliseren en te voldoen aan prestatie-eisen, is het lastig om onderbouwde beslissingen te nemen met betrekking tot risico’s, kosten en de prestaties van een individueel asset of het totale areaal. Aan de andere kant genereren steeds meer assets en systemen data. Hoe kunnen we deze data effectief inzetten, bijvoorbeeld middels een dashboard?

Onderzoek
De werkgroep onderzoekt welke informatie nodig is voor tunnelbeheerders. Dit gebeurt in samenhang met het project Aantoonbaar veilig meten en beslissen. Daarnaast moet helder zijn wat een beheerder op een dashboard nodig heeft. Tevens wordt gekeken naar toepassing van dashboards in andere markten.

Resultaat
Het doel is beheersmaatregelen en een faalboom uit te werken, op basis waarvan ook voorstel voor een dashboard (plan van eisen) wordt gemaakt. Dit voorstel wordt geëvalueerd met praktijkprojecten. Zie voor de deliverable (2022) https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/digitalisering/digitalisering-2030-werkpakket-4/dashboard/

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Eric Hof, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator

Datadigest B.V. -

Locatie: Rijswijk, Laan van Oversteen 20
Cedric Both, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Theo Liu, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Peter Stroo, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Lid

Maasstad Ingenieurs B.V. -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Bram ten Klei, rol: Projectleider
Rijkswaterstaat NOVA

Rijkswaterstaat NOVA -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Maria Angenent, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V. -

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Maarten Visser, rol: Secretaris
Data ontsluiten en delen
R702WP51
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Hoewel elke tunnel net weer anders is, kan data van de ene tunnel zeker waardevol zijn voor de ander. Bijvoorbeeld verkeersdata uit de ene tunnel toevoegen aan een simulatie voor een andere tunnel waar nog geen verkeer doorheen rijdt. Bovendien is het mogelijk algemene statistieken op te stellen door data van meerdere tunnels met elkaar te combineren.

Onderzoek
Nog voordat kan worden gekeken of data nuttig is en gedeeld kan worden, moet er een begrip zijn van de beschikbaarheid van data en of deze te ontsluiten is. Hier doet de werkgroep onderzoek naar.

Resultaat
Het project zal uitwijzen in hoeverre er draagvlak is voor het delen van data. De werkgroep stelt een plan van eisen op en maakt formele afspraken voor het ontsluiten van dataset. Het eindrapport 2022 is te vinden via https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/digitalisering/digitalisering-2030-werkpakket-5/data-ontsluiten-en-delen/

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Bram ten Klei, rol: Projectleider
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Peter Borsje, rol: Lid

Maasstad Ingenieurs B.V. -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Oscar Kroos, rol: Lid

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Frederik Wagenaar, rol: Lid

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
André Stehouwer, rol: Secretaris

SWARCO Mobility Nederland B.V. (voorheen Dynniq Nederland BV) -

Locatie: Amersfoort, Basicweg 16
Stefan Kurvers, rol: Lid

TNO -

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Esra Bektas, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Sander van Ruijven, rol: Lid
Deformatie van tunnels
R701-2B
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Hoe gedraagt de constructie en de bodem eronder zich, wat zijn de bijbehorende faalmechanismen en welke beheersmaatregelen zijn nodig en effectief?

Onderzoek
Deze subcommissie verzorgt de begeleiding en interpretatie van praktijkonderzoek (eerst Kil- en Heinenoordtunnel, later overige tunnels) en de veralgemenisering en advisering rondom deze opgave.

Resultaat
De uitkomsten van deze commissie worden via de stuurgroep vertaald in onderzoek op universiteiten, gebruikt in praktijkprojecten via het tunnelprogramma en gepubliceerd als kennisproducten op de COB-kennisbank.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma

Degradatie van materialen in tunnels
R701-2C
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Bij oudere tunnels kan degradatie leiden tot lekkage en de aantasting van de integriteit van de constructie als geheel. Deze subcommissie richt zich op onderwerpen zoals corrosie van wapening en de brandwerendheid van materialen.

Onderzoek
De commissie Degradatie neemt onder meer de begeleiding, interpretatie en veralgemenisering van praktijkonderzoek op zich.

Resultaat
De uitkomsten worden via de stuurgroep vertaald in onderzoek op universiteiten, gebruikt in praktijkprojecten via het tunnelprogramma en gepubliceerd als kennisproducten op de COB-kennisbank.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma

Digitaal aantonen
R702-2A
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Bij een grootschalige renovatie moet een tunnel vaak volledig worden afgesloten, onder meer om de veiligheid te testen. De hypothese van het COB-netwerk is dat de duur van een volledige tunnelafsluiting behoorlijk verkort kan worden door sommige testen virtueel uit te voeren.

Onderzoek
De koplopergroep richt zich op kennisuitwisseling tussen experts bij opdrachtgevers en opdrachtnemers die zich bezighouden met virtueel testen. Bij bijna alle tunnelprojecten (nieuwbouw en renovatie) wordt gewerkt aan virtueel testen. Toch blijkt er spraakverwarring te zijn: wat bedoelt iedereen met virtueel testen, kijken we met dezelfde bril, tegen welke vragen lopen we aan?

Resultaat
Dit project heeft tot doel verwachtingen en randvoorwaarden in kaart te brengen, dialoog op gang te brengen, vertrouwen te kweken bij stakeholders en praktijkprojecten te ondersteunen. In december 2019 zijn de resultaten in de vorm van een digitaal groeiboek gedeeld. zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/digitaal-aantonen

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Eric Hof, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Jack Blok, rol: Lid

BAM Infra -

Locatie: Culemborg, Plantijnweg 32
Maarte Oerlemans, rol: Lid

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Lambert Verhagen, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Coordinator
Leen van Gelder, rol: Coordinator
Hans Janssens, rol: Lid
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Hans Pos, rol: Lid
Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA

Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA -

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Rik Teuben, rol: Lid
ICT Netherlands B.V.

ICT Netherlands B.V. -

Locatie: Eindhoven, Prof. Dr. Dorgelolaan 30
Wibo Tienstra, rol: Lid

INFRANEA Holland B.V. -

Locatie: Breda, Graaf Engelbertlaan 75
Maarten van den Berg, rol: Lid
Jaap de Boer, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Edwin Luijt, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Rutger van Bemmel, rol: Lid
Jacco Kroese, rol: Voorzitter
OrangeNXT

OrangeNXT -

Locatie: Eindhoven, John F Kennedylaan 2
Mane Lambeens, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Maikel Balster, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Martijn Dorresteijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement -

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Alen Halilovic, rol: Lid

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Rik Jan van Hulst, rol: Lid

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Jan Verbrugge, rol: Lid

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Helmut Breedeveld, rol: Lid

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Dave de Wilde, rol: Lid

Siemens Mobility BV -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Rob Riemens, rol: Lid

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Franc Fouchier, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Erik Schermer, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Tamara Dolle, rol: Lid
Unit040

Unit040 -

Locatie: Eindhoven, Esp 113
Gino van der Zijde, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Michiel Vroon, rol: Lid
Duurzaamheid in kaart
R703-3C
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
“Als we de duurzame tunnel voor ons zien, zien we een tunnel die in aanleg, gebruik en onderhoud de aarde en haar bewoners beter achterlaat dan voor haar aanleg”, aldus prof. dr. ir. Marcel Hertogh in zijn voorwoord van het Inspiratiedocument Duurzaamheid (2014). Maar hoe bereik je dat, een duurzame(re) tunnel?

Onderzoek
In een eerder COB-project zijn duurzaamheidsaspecten voor wegtunnels geïdentificeerd, zoals energiegebruik, maatschappelijke participatie en flexibiliteit. Een nieuwe werkgroep heeft onder andere deze aspecten vertaalt in concrete vragen.

Resultaat
Er is een checklist gemaakt, deze is continue in ontwikkeling. Online vindt u altijd de laatste, actuele versie.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Brandweer Amsterdam-Amstelland -

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Lid
Ron Beij, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Onno Sminia, rol: Coordinator

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Jos Schild, rol: Projectleider

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Wolfgang Wieser, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Remi van Berkum, rol: Deelnemer
Energiereductie tunnels
T520
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Samen met het netwerk wil het COB toewerken naar een langetermijnvisie voor een energieneutrale tunnel. De eerste stap is het meewerken aan de doelstelling van Rijkswaterstaat: het reduceren van de energiebehoefte van alle bestaande en nieuwe tunnels.

Onderzoek
In 2015 zijn er twee expertteams ingericht om maatregelen voor energiereductie in kaart te brengen, zowel voor technische aspecten, het proces en voor contracten. In de zomer van 2016 is het concept van de maatregelencatalogus gereviewed door ca. 30 experts. De feedback is verwerkt in het eindresultaat.

Resultaat
De maatregelencatalogus is opgezet als groeiboek: een digitale rapportage die in de loop der tijd kan worden aangevuld en verbeterd. Tijdens het COB-congres op 8 december 2016 is het groeiboek officieel gelanceerd en te vinden is via https://www.cob.nl/groeiboek/maatregelencatalogus-voor-energiereductie-in-tunnels

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Energiereductie tunnels (Spoor 2)
T520-2
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Op hoofdlijnen is de inhoudelijk scope gericht op het op detailniveau in kaart brengen van alle mogelijke energiereducerende maatregelen die, nu of in de toekomst, geschikt zijn voor toepassing in bestaande of nieuw te bouwen tunnels. Het werken aan een Nederlandse maatregelencatalogus is om meerdere redenen gewenst. Enerzijds omdat de Europese aanpak van het onderzoek mogelijk te smal is (sterke focus op verlichting en ventilatie). Anderzijds omdat dat de unieke Nederlandse wetgeving, de LTS en de andere type tunnels (meer afwijkende tunnels in stedelijke omgeving) vragen om een eigen unieke aanpak. De tijd tot 2020 (i.v.m. de energiereductie doelstelling van RWS) om de beleidsdoelstellingen te halen is te beperkt om lang te wachten op Europese conclusies.

Resultaat
Onderdeel van Maatregelen catalogus Energiereductie die als groeiboek op de website te vinden is via https://www.cob.nl/groeiboek/maatregelencatalogus-voor-energiereductie-in-tunnels

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Energiereductie tunnels (Spoor 1)
T520-1
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De hoge energiebehoefte van tunnels is geen exclusief Nederlands, maar zeker ook een Europees probleem. Daarom is dit jaar een Europees project van start gegaan (CEDR REETS ) om te komen tot een maatregelencatalogus om alle beschikbare energiereducerende maatregelen te verzamelen. Deze maatregelencatalogus zal gebruikt worden door alle nationale wegbeheerders in Europa (vergelijkbaar met een Eurocode-document). De opdracht tot het maken van deze catalogus is op initiatief van Noorwegen reeds gegund aan een consortium van partijen uit Engeland en uit Oostenrijk. Doelstelling is om de opdracht eind 2016 op te leveren.

Resultaat
Onderdeel van Maatregelen catalogus Energiereductie die als groeiboek op de website te vinden is via https://www.cob.nl/groeiboek/maatregelencatalogus-voor-energiereductie-in-tunnels

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Energiereductie tunnels (Spoor 4)
T520-4
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Om de energiereductie doelstelling (in 2020) te behalen is de rol van een of meerdere icoonprojecten van cruciaal belang. Door middel van icoonprojecten en een goede communicatiestrategie kan de toepassing van het doorvoeren van energiereducerende maatregelen in een stroomversnelling komen. In een icoonproject worden kansrijke maatregelen geïmplementeerd en wordt voor een breed publiek toonbaar gemaakt wat de positieve effecten zijn van de maatregelen in relatie tot energiereductie.

Resultaat
Onderdeel van Maatregelen catalogus Energiereductie die als groeiboek op de website te vinden is via https://www.cob.nl/groeiboek/maatregelencatalogus-voor-energiereductie-in-tunnels

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Energiereductie tunnels (Spoor 5)
T520-5
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Het is bekend dat er veel mogelijkheden zijn op het gebied van energiereductie in tunnels, maar het is nog geen vast onderdeel van de contractering. Om de energiereductie doelstellingen op korte termijn (2020) te behalen is het van belang dat het werken aan energiereductie standaard onderdeel is van de contracten die door opdrachtgevers worden gesloten. De vraag is hoe de markt het best geprikkeld kan worden om energiereductie onderdeel te laten zijn van de werkzaamheden en het uiteindelijke op te leveren resultaat.

Resultaat
Onderdeel van Maatregelen catalogus Energiereductie die als groeiboek op de website te vinden is via https://www.cob.nl/groeiboek/maatregelencatalogus-voor-energiereductie-in-tunnels

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Evaluatie Gaasperdammertunnel deel 1
R500-1
Status: Gereed
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Zowel de opdrachtgever (Rijkswaterstaat) als de aanneemcombinatie (IXAS) van de Gaasperdammertunnel willen vanaf de start van het project leren van hun ervaringen en zo (de organisatie) van het project optimaliseren. Zij hebben het COB benaderd om hen hierbij te ondersteunen.

Onderzoek
Er is een expertteam samengesteld dat samen met Rijkswaterstaat en IXAS de geleerde lessen en best practices analyseert, vastlegt en vertaalt naar algemeen geldende lessen. Gekoppeld aan de bouwfasering, wordt er elk jaar een evaluatiesessie georganiseerd.

Resultaat
In het laatste kwartaal van 2015 zijn de dialoogfase, de convergentiefase, de aanbesteding en het risicomanagement geëvalueerd met behulp van interviews en een themasessie. De resultaten zijn gepresenteerd op het COB-congres 2015 en in de Onderbouwing van januari 2016. Vervolgens is er in 2016 bij bestaande lerende netwerken binnen het project praktijkervaring opgehaald en geanalyseerd. Presentatie vond plaats op het COB-congres van 2016. Vervolgens hebben hoogleraren en experts hebben de bevindingen beschouwd en verrijkt waarna deze zijn teruggekoppeld in een allignmentsessie op 7 maart 2017 en tijdens de kennisdag op 30 maart 2017 zijn besproken met andere tunnelteams. De bevindingen worden vervolgens gecombineerd met de resultaten van deze kennisdag en gepubliceerd. De uitreiking van Deel 1 van de evaluatie vond plaats tijdens het COB-café op 30 juni 2017. Het leertraject wordt voorgezet in de jaren hierna. Na oplevering van de Gaasperdammertunnel volgt een eindevaluatie, resulterend in een eindrapport en presentatie tijdens een congres.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Stefan Lezwijn, rol: Lid

Ballast Nedam Infra B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
Malou van der Pal, rol: Geïnterviewd

BESIX S.A. -

Locatie: Brussel, Avenue des Communautés 100
Jan van Steirteghem, rol: Reviewer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Projectleider
Marije Nieuwenhuizen, rol: Redacteur
Leen van Gelder, rol: Lid
Karin de Haas, rol: Projectleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator

Combinatie Rotterdamsebaan BAM en VolkerWessels bedrijven VHB, KWS en Vialis -

Locatie: Den Haag, Binckhorstlaan 119
Paul Janssen, rol: Reviewer

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid

Erasmus Universiteit Rotterdam -

Locatie: Rotterdam, Burgemeester Oudlaan 50
Joop Koppenjan, rol: Reviewer
Fluor Infrastructure BV

Fluor Infrastructure BV -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 155
Marco Eykelenboom, rol: Reviewer
Jan Theelen, rol: Geïnterviewd

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Montfoort, Julianalaan 27
Harry Bijl, rol: Redacteur
hbl communicatie

hbl communicatie -

Locatie: Goes, Kamperfoeliestraat 14
Hanneke Blok, rol: Schrijver

IXAS Consortium Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i Infrastructure -

Locatie: Amsterdam, Paalbergweg 2
Twan Daverveld, rol: Lid projectteam
Peter Schouten, rol: Opdrachtgever
Roel Scholten, rol: Lid projectteam
Aris van Erkel, rol: Lid projectteam
Martien Heijmans, rol: Lid projectteam
Johan van der Gaag, rol: Lid projectteam
André van de Velde, rol: Lid projectteam
Bram ten Klei, rol: Lid projectteam

Peter Juijn teksten -

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Redacteur
Radboud Universiteit

Radboud Universiteit -

Locatie: Nijmegen, Thomas van Aquinostraat 5
Ira Helsloot, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud -

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Frans de Kock, rol: Initiatiefnemer

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Lammert Postma, rol: Lid projectteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Ewald van Dorst, rol: Lid projectteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Henk Bellinga, rol: Lid expertteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Renske van Nie, rol: Lid projectteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Helen Miley, rol: Lid projectteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Hans Ruijter, rol: Spreker congres

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Arno Weiss, rol: Geïnterviewd
Leo Maas, rol: Redacteur
Ron van den Ende, rol: Lid projectteam
TNBS

TNBS -

Locatie: Noordgouwe, Dijkzicht 1
Tin Buis, rol: Reviewer

Triple Bridge B.V. -

Locatie: Bilthoven, Sweelincklaan 73
Marcel Hertogh, rol: Voorzitter expertteam

Universiteit Twente -

Locatie: Enschede, Drienerlolaan 5
Geert Dewulf, rol: Reviewer
Evaluatie Gaasperdammertunnel deel 2
R500-2
Status: Gereed
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
Zowel de opdrachtgever (Rijkswaterstaat) als de aanneemcombinatie (IXAS) van de Gaasperdammertunnel willen vanaf de start van het project leren van hun ervaringen en zo (de organisatie) van het project optimaliseren. Zij hebben het COB benaderd om hen hierbij te ondersteunen.

Onderzoek
Er is een expertteam samengesteld dat samen met Rijkswaterstaat en IXAS de geleerde lessen en best practices analyseert, vastlegt en vertaalt naar algemeen geldende lessen. Gekoppeld aan de bouwfasering, wordt er elk jaar een evaluatiesessie georganiseerd.

Resultaat
De uitreiking van Deel 1 van deze evaluatie vond plaats tijdens het COB-café op 30 juni 2017. Het leertraject werd voortgezet. Zo werd tijdens het COB congres in 2019 deel 2 gespresenteerd. Na oplevering van de Gaasperdammertunnel volgt een eindevaluatie, resulterend in de oplevering van deel 3.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Projectleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Leen van Gelder, rol: Lid kernteam
Ronald Gram, rol: Lid kernteam
hbl communicatie

hbl communicatie -

Locatie: Goes, Kamperfoeliestraat 14
Hanneke Blok, rol: Schrijver

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Anne-Loes Pool, rol: Schrijver

IXAS Consortium Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i Infrastructure -

Locatie: Amsterdam, Paalbergweg 2
Peter Schouten, rol: Opdrachtgever

Peter Juijn teksten -

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Schrijver

Rijkswaterstaat Dienst WNN -

Locatie: Amsterdam, Burgemeester Stramanweg 100b
Henk Bellinga, rol: Vraagsteller
Helen Miley, rol: Deelnemer
Hans Ruijter, rol: Reviewer
Cisca Rader, rol: Begeleider/Facilitator
Frans de Kock, rol: Initiatiefnemer

Triple Bridge B.V. -

Locatie: Bilthoven, Sweelincklaan 73
Marcel Hertogh, rol: Voorzitter

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management -

Locatie: Amsterdam, Buitenveldertselaan 3 - 7
Marcel Veenswijk, rol: Reviewer
Evaluatie Gaasperdammertunnel deel 3
R500-3
Status: Gereed
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
Zowel de opdrachtgever (Rijkswaterstaat) als de aanneemcombinatie (IXAS) van de Gaasperdammertunnel willen vanaf de start van het project leren van hun ervaringen en zo (de organisatie) van het project optimaliseren. Zij hebben het COB benaderd om hen hierbij te ondersteunen.

Onderzoek
r is een expertteam samengesteld dat samen met Rijkswaterstaat en IXAS de geleerde lessen en best practices analyseert, vastlegt en vertaalt naar algemeen geldende lessen. Gekoppeld aan de bouwfasering, wordt er elk jaar een evaluatiesessie georganiseerd.

Resultaat
De uitreiking van Deel 1 van deze evaluatie vond plaats tijdens het COB-café op 30 juni 2017. Het leertraject werd voortgezet. Zo werd tijdens het COB congres in 2019 deel 2 gespresenteerd. Na oplevering van de Gaasperdammertunnel volgde een eindevaluatie, resulterend in de oplevering van deel 3 met een masterclass op 2 februari 2022. Zie www.cob.nl/gaasperdammertunnel/masterclass

Bijeenkomsten in het verleden

02-02-2022 - Masterclass en oplevering deel 3 Gaasperdammer
02-02-2022 - Masterclass en oplevering deel 3 Gaasperdammer

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal drie jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Martien Heijmans, rol: Geïnterviewd
Advitec

Advitec -

Locatie: Leusden, Bitterschoten 40
Henk Bellinga, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Combinatie BAAK Blankenburgtunnel Ballast-Maquire-Deme

Combinatie BAAK Blankenburgtunnel Ballast-Maquire-Deme -

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
Conrad Hordijk, rol: Geïnterviewd

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Geïnterviewd
Fluor Infrastructure BV

Fluor Infrastructure BV -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 155
Ger van der Schaaf, rol: Geïnterviewd

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Age Niels N. Holstein, rol: Lid
hbl communicatie

hbl communicatie -

Locatie: Goes, Kamperfoeliestraat 14
Hanneke Blok, rol: Schrijver

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Ewald Burger, rol: Lid

IXAS Consortium Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i Infrastructure -

Locatie: Amsterdam, Paalbergweg 2
Simon Jan Groenveld, rol: Lid
Conrad Hordijk, rol: Geïnterviewd
Roy Neele, rol: Geïnterviewd
Pieter Teeuw, rol: Geïnterviewd
Peter Schouten, rol: Initiatiefnemer

Peter Juijn teksten -

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Redacteur
Rijkswaterstaat Dienst Noord-Holland

Rijkswaterstaat Dienst Noord-Holland -

Locatie: Haarlem, Kanaaldijk 301
Dennis Blom, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Frans de Kock, rol: Initiatiefnemer

Rijkswaterstaat GPO - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Lammert Postma, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat GPO - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Hans Ruijter, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat GPO - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Vera van Engen, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Marcel Hoogsteder, rol: Lid
Joop van der Velden, rol: Geïnterviewd
Victor van Veldhoven, rol: Geïnterviewd

TenneT Holding B.V. -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Wijnand Mellegers, rol: Lid
Helen Miley, rol: Geïnterviewd

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Marcel Hertogh, rol: Voorzitter
Evaluatie Sluiskiltunnel
R300
Status: Gereed
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
Op 23 mei 2015 gaat de Sluiskiltunnel open voor verkeer; op tijd en zonder meerkosten. Wat valt er te leren van dit project? Er zijn bovendien veel nieuwe ervaringen opgedaan. De BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS) en het COB gaan kennis vastleggen, evalueren en vertalen naar theorie en praktijk.

Resultaat
De bevindingen zijn vastgelegd in het in juni 2015 uitgebrachte document Evaluatie Sluiskiltunnel dat te vinden is op de COB kennisbank en is gepresenteerd tijdens het op 23 juni 2015 gehouden Symposium.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers
Erik Vreeburg, rol: Geïnterviewd
Michel Langhout, rol: Geïnterviewd
Johan Mignon, rol: Geïnterviewd
, rol: Geïnterviewd
Erik te Duits, rol: Geïnterviewd
Jan de Jong, rol: Geïnterviewd
Hans Nühn, rol: Geïnterviewd

Bureau Paradox -

Locatie: Leiden, Boerhaavelaan 21
Alfons van Marrewijk, rol: Beoordelaar

BV Kanaalkruising Sluiskil -

Locatie: Terneuzen, Koegorsstraat 1c
Tin Buis, rol: Geïnterviewd
Hanneke Blok, rol: Redacteur
Paul van Laviere, rol: Geïnterviewd
Ton Vrijdag, rol: Geïnterviewd

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Projectleider
Roel Scholten, rol: Coordinator

Combinatie Rotterdamsebaan BAM en VolkerWessels bedrijven VHB, KWS en Vialis -

Locatie: Den Haag, Binckhorstlaan 119
Paul Janssen, rol: Beoordelaar
Individuele deelnemers
Peter Dijk, rol: Beoordelaar

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 2- de Tulpenburgh
Christiaan Caan, rol: Beoordelaar

Provincie Zeeland Provinciehuis -

Locatie: Middelburg, Abdij 6
Albert de Vries, rol: Beoordelaar

Provincie Zeeland Provinciehuis - Provincie Noord-Holland

Locatie: Middelburg, Abdij 6
Kees van Beveren, rol: Beoordelaar

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Cees Brandsen, rol: Beoordelaar
Jaap Heijboer, rol: Beoordelaar
Hans Versteegen, rol: Beoordelaar

Shell Global Solutions International B.V. -

Locatie: Den Haag, Postbus 541
Hans de Vos, rol: Beoordelaar
Individuele deelnemers
Ard-Pieter de Man, rol: Lid expertteam
Adri Frijters, rol: Beoordelaar

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Frank Guldenmund, rol: Beoordelaar
Hans Bakker, rol: Lid expertteam
Marcel Hertogh, rol: Lid expertteam

Vrije Universiteit Amsterdam -

Locatie: Amsterdam, De Boelelaan 1105
Marius Rietdijk, rol: Beoordelaar
Evaluatie Velsertunnel
R400
Status: Gereed
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
De renovatie van de Velsertunnel kent een aantal risico’s die pas bij uitvoering inzichtelijk worden. Het risicodossier is opgesteld, maar er werd gezocht naar nog meer comfort: opdrachtgever Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Hyacint hadden het COB ingeschakeld om met behulp van een expertteam deze risico’s en de mogelijke effecten scherp te krijgen.

Onderzoek
In september 2015 heeft het COB een expertteam samengesteld dat samen met een kernteam vanuit het project de stand van zaken heeft onderzocht. Vervolgens heeft het expertteam zich gebogen over de scenario’s voor eventuele 'blinde vlekken'. Daarna volgde een interactieve sessie waarin het expertteam en het projectteam werkten aan herkenning en erkenning van de bevindingen. De uitkomsten van dit proces zijn voorgelegd aan de stuurgroep Velsertunnel.

Resultaat
Het advies aan de Velsertunnel is opgeleverd in 2015. In 2016 is dit advies veralgemeniseerd en gebruikt om de eerste versie van het groeiboek 'Renoveren kun je leren' te maken. Tijdens het COB-congres op 8 december 2016 werd het groeiboek officieel gelanceerd.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Projectleider
Roel Scholten, rol: Voorzitter
Combinatie Hyacint V.O.F. Aannneemcomb. Velsertunnel

Combinatie Hyacint V.O.F. Aannneemcomb. Velsertunnel -

Locatie: Velsen-noord, Concordiastraat 84
Jan van Steirteghem, rol: Initiatiefnemer
Ben van der Maat, rol: Geïnterviewd
Hugo Kruk, rol: Geïnterviewd
Marie-José Knape, rol: Geïnterviewd
Armand Ellsworth, rol: Geïnterviewd
Bart Ranke, rol: Lid projectteam

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul van Rossum, rol: Lid expertteam
Individuele deelnemers
Alex Sheerazi, rol: Lid expertteam

Kiltunnel -

Locatie: Dordrecht, Kiltunnelweg 100
Arie Bras, rol: Lid expertteam

Motion Consult B.V. -

Locatie: Driebergen, Hoofdstraat 25
Roland Broekhuizen, rol: Schrijver

Redkon Project Management & Consultancy -

Locatie: Hoogerheide, Op den Duyn 35
Rene de Koning, rol: Lid projectteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud -

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Saskia Blaas, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Ron Hardonk, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Dick van Klaveren, rol: Initiatiefnemer

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Martin Bouma, rol: Geïnterviewd
Ron van den Ende, rol: Geïnterviewd
Stephan van der Horst, rol: Geïnterviewd
Wil Feddema, rol: Geïnterviewd
Ilkel Taner, rol: Geïnterviewd

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Brenda Berkhout, rol: Lid expertteam
Expeditie circulaire tunnels
R703-5
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Het hergebruiken van onderdelen is een belangrijk aspect van circulair werken. Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie zijn. Rijkswaterstaat wil al in 2030 circulair werken. Wat betekent dat voor tunnels, en specifiek voor tunneltechnische installaties?

Onderzoek
Learning-by-doing wordt gehanteerd als aanpak: ervaring opdoen in de praktijk en deze delen met elkaar. In drie deelprojecten wordt samen (in co-creatie) nieuwe kennis en ervaring ontwikkeld op de vier succesfactoren van transities tegelijk: visie, cultuur, technologie en proces, oftewel in willen, mogen, kunnen en doen.

Resultaat
Eind 2021 is door de projectgroep een rapportage met concrete handvatten voor het oogsten van tunneltechnische onderdelen opgeleverd. Daarnaast zijn twee zelf te gebruiken templates ontwikkeld: Format Businesscase en Format Oogstkaart. Al deze documenten zijn te lezen op de kennisbank

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma

Bijeenkomsten in het verleden

10-11-2021 - Expeditie circulaire tunnels intervisiesessie 2
10-11-2021 - Expeditie circulaire tunnels intervisiesessie 2
09-09-2021 - Expeditie circulaire tunnels intervisiesessie 1
09-09-2021 - Expeditie circulaire tunnels intervisiesessie 1
20-05-2021 - Startbijeenkomst circulariteit
20-05-2021 - Startbijeenkomst circulariteit

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal drie jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Beaufort Corporate Consulting B.V. -

Locatie: Utrecht, Vliegend Hertlaan 15-97
William van Niekerk, rol: Lid kernteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Laura van Heulen, rol: Lid kernteam

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Steven de Kruijf, rol: Lid kernteam

HaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Willemijn Drok, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Gioffry Maduro, rol: Coordinator

Techniek Nederland -

Locatie: Woerden, Korenmolenlaan 4
Alex Kalden, rol: Lid
Michel Wijbrands, rol: Lid
Expertteam Civiel-TTI
R701-2D
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Op dit moment is het nog niet mogelijk om voorspelbaar onderhoud uit te voeren of de daadwerkelijke scope van een tunnelrenovatie betrouwbaar vast te stellen. Via structural health analyses (SHA's) bij tunnelrenovatieprojecten worden kennishiaten vastgesteld. Deze bevinden zich onder meer op het raakvlak tussen civiele techniek en installatietechniek.

Onderzoek
Het expertteam Civiel-TTI bestaat uit experts uit het netwerk die ruime praktijkervaring hebben met het raakvlak tussen civiele techniek en installatietechniek. Zij brengen hun kennis in tijdens een SHA en kunnen nieuwe onderzoeksprojecten initiëren.

Resultaat
Tijdens een SHA zorgt het expertteam ervoor dat tunnelbeheerders inzicht krijgen in mogelijke risico's op het raakvlak civiel-TTI. Daarnaast kan het werk van het expertteam resulteren in bijvoorbeeld nieuwe kennis of praktische instrumenten. Deze worden verwerkt in groeiboeken. Eind 2022 is dit Expertteam tot nader order als separate groep geen project binnen het COB. Om de volgende redenen: het COB-project Evolutiepad naar uniformiteit is nu een volwaardig en belangrijk zelfstandig project geworden. Hier zijn een flink aantal leden van het expertteam VTTI ook bij betrokken. Daarnaast is in 2022 het Groeiboek Renoveren opgeleverd en in het Engels vertaald. Een update van het groeiboek wordt pas eind 2023 weer opnieuw voorzien. Als derde taak had het expertteam om te helpen bij SHA’s. In afwachting van vervolgstappen is deze groep (wellicht tijdelijk) in deze samenstelling opgeheven. Velen zijn al betrokken bij andere projecten in het tunnelprogramma en worden weer benaderd als er vanuit dit team of vanuit het netwerk weer behoefte is bijeen te komen.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma

Bijeenkomsten in het verleden

10-11-2021 - Bijeenkomst Expertteam TTI hele dag
Bespreken resultaten SHA's en afstemming
10-11-2021 - Bijeenkomst Expertteam TTI hele dag
Bespreken resultaten SHA's en afstemming
01-10-2021 - Werkgroep overleg Expertteam TTI
Afstemming SHA Rupeltunnel, Willemspoortunnel
01-10-2021 - Werkgroep overleg Expertteam TTI
Afstemming SHA Rupeltunnel, Willemspoortunnel
27-05-2021 - Werkgroep overleg Expertteam TTI
27-05-2021 - Werkgroep overleg Expertteam TTI
14-04-2021 - Werkgroep overleg Expertteam TTI
14-04-2021 - Werkgroep overleg Expertteam TTI

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal drie jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.
Expertteam Duurzaamheid
T500E
Status: Gereed
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
De stad Den Haag wil in 2040 energieneutraal zijn en de Rotterdamsebaan is hierbij een belangrijk project. De ambitie is van de Rotterdamsebaan een icoon van duurzaamheid te maken en een inspiratiebron voor toekomstige (tunnel)projecten. Er bestaan echter nog geen EMVI-criteria voor duurzaamheid.

Onderzoek
Een team van experts op het gebied van duurzaamheid, milieu, tunnelveiligheid, civiele techniek en geowetenschappen heeft onder leiding van de TU Delft en het COB beschreven hoe een tunnel duurzaam gerealiseerd kan worden.

Resultaat
Het Inspiratiedocument Duurzaamheid presenteert negen aspecten die een tunnel duurzaam maken. Het document wordt gebruikt bij de aanbesteding van de Rotterdamsebaan. In 2015 voert het expertteam de waardering voor het EMVI-criteria Duurzaamheid uit. Hierna zal het resultaat van de aanpak worden geevalueerd, en doorvertaald worden naar andere praktijkprojecten.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Jan van Vliet, rol: Lid

BiermanHenket Architecten -

Locatie: Esch, Hal 13A
Henk van Laarhoven, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Coordinator

EcoChain Technologies B.V. -

Locatie: Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 202
Jochem Mos, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Léon Dijk, rol: Lid
Individuele deelnemers
Claudia Heimensen, rol: Lid

Rendemint -

Locatie: Ridderkerk, Pruimendijk 113
René de Klerk, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Joris Vijverberg, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Marcel Hertogh, rol: Voorzitter

Universiteit Utrecht Faculteit Geowetenschappen -

Locatie: Utrecht, Princetonlaan 8A
Jasper Griffioen, rol: Lid
Expertteam Piet Heintunnel
R250
Status: Gereed
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
Ook de Piet Heintunnel is toe aan renovatie. Het groeiboek Renoveren kun je leren, het project KIS Maastunnel en de maatregelencatalogus voor energiereductie in tunnels zijn hiervoor zeer interessant. Het projectteam van de Piet Heintunnel gaat daarom samenwerken met het COB om deze kennis te benutten. Daarnaast wordt ook weer nieuwe kennis en ervaring ingebracht en gedeeld met het netwerk.

Onderzoek
Mede vanuit de bestaande COB-trajecten is er een breed expertteam samengesteld voor de Piet Heintunnel.

Resultaat
Het expertteam heeft in samenwerking met het projectteam een rapportage voor het aanbestedingstraject van dit project opgesteld.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Maarten van Riel, rol: Deelnemer
Karin de Haas, rol: Voorzitter
Karin de Haas, rol: Secretaris

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid expertteam

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Jan-Willem Sluyters, rol: Deelnemer
Jasper Passtoors, rol: Deelnemer
Tjitse van Dijk, rol: Lid projectteam
Individuele deelnemers
Alex Sheerazi, rol: Lid projectteam

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Paul Janssen, rol: Lid expertteam

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Diederik van Zanten, rol: Lid expertteam

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Henry van der Pluym, rol: Lid expertteam
Projectteam Piet Heintunnel IB Gemmeente Amsterdam

Projectteam Piet Heintunnel IB Gemmeente Amsterdam -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Onno Man, rol: Lid projectteam
Francien Krouwel, rol: Lid projectteam
Paul Gordon, rol: Lid projectteam
Lisa de Rooij, rol: Lid projectteam
Ilham Bouz, rol: Lid projectteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud -

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Johan Naber, rol: Lid expertteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Saskia Blaas, rol: Deelnemer
Leo Maas, rol: Schrijver

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Leen van Gelder, rol: Lid expertteam

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Carolina Vermeulen - Lantinga, rol: Student
Jelle Blom, rol: Student

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
, rol: Lid expertteam
Handboek Tunnelbouw
T200
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Al ruim twintig jaar is het SATO (Specifieke aspecten tunnelontwerp) een belangrijke richtlijn voor het ontwerp van tunnels. Samen met het netwerk heeft het COB de richtlijn geactualiseerd, aangevuld en gedigitaliseerd. Het nieuwe handboek bevat informatie en vele best practices voor rijksweg-, spoor- en niet-rijkswegtunnels.

Onderzoek
Het Handboek Tunnelbouw is gebaseerd op SATO 2005, aangevuld met specifieke kennis van railtunnels. Daarnaast zijn ervaringen uit de periode 2005 tot heden verwerkt, zowel door opdrachtgevers als opdrachtnemers. Op basis van kennis van deskundigen is zo veel mogelijk de state-of-the-art van de tunnelbouw vastgelegd.

Resultaat
Het Handboek Tunnelbouw is sinds december 2014 gratis online toegankelijk. Lezers worden aangemoedigd suggesties voor aanvullingen en verbeteringen te doen. Deze bijdragen worden door een redactiecommissie verwerkt in het handboek, zodat de inhoud up-to-date blijft.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Ferry de Graaf, rol: Adviseur

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Brad Jonkman, rol: Secretaris

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Merten Hinsenveld, rol: Lid

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH) -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Jack Amesz, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Arnold van Kampen, rol: Lid

Hompe & Taselaar -

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Van Marwijk Kooystraat 1
Frans Taselaar, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jan Jonker, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Voorzitter

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Lid
Hinderarm renoveren
R701-3
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De tunnelrenovaties die de komende tien jaar op stapel staan, zullen de maatschappij ontwrichten als er telkens wordt gekozen voor een volledige afsluiting.

Onderzoek
Een aantal tunneleigenaren en hun renovatieteams zijn al bezig hun afwegingen te maken om tot een eigen scenario voor hun renovatie te komen. Het COB-netwerk wil de afwegingen en gebruikte scenario’s ophalen en een blauwdruk of afwegingskader voor scenario’s voor tunnelrenovaties.

Resultaat
De uitkomst van dit project zal helpen om tunnelrenovaties uit te voeren met minimale hinder en maximale beschikbaarheid tegen aanvaardbare kosten. De praktijkervaringen kunnen als illustraties dienen in een voorbeeldenboek/hoofdstuk van het groeiboek Renoveren kun je leren. In december 2019 zijn de resultaten in een digitaal groeiboek gedeeld. zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/hinderarm-renoveren

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Maarten Giltaij, rol: Lid
Timo Neuteboom, rol: Lid

BAM Infra -

Locatie: Culemborg, Plantijnweg 32
Arie de Jong, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Aris van Erkel, rol: Lid
Arjan Tromp, rol: Lid
Ronald Gram, rol: Secretaris
Leen van Gelder, rol: Coordinator

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Ronald de Weerd, rol: Lid
Robert Surquin, rol: Lid
Remmy Uffen, rol: Lid

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Jelmer Wittebol, rol: Lid
Final Goal Solutions

Final Goal Solutions -

Locatie: Papendrecht, Campanulahof 7
Dick Aantjes, rol: Lid
Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA

Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA -

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Ton den Toom, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Bauke Eggenkamp, rol: Lid

Infram B.V. -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 9
Adriaan Hage, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Arjan Neef, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V. -

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Jan Holsteijn, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Tjalling ten Hove, rol: Lid
Jan Jonker, rol: Lid
Peter Overduin, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Leon Uijttewaal, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Sijmen Robers, rol: Lid
Jasper Venema, rol: Lid
Johan Naber, rol: Voorzitter
Individuele deelnemers
Erik Holleboom, rol: Lid

Technolution BV -

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Tom van Tintelen, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Danny Janssen, rol: Lid
Peter van Velden, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Aryan Snel, rol: Lid
Icoonproject A16 Rotterdam
T520-4-1
Status: Gereed
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Rijkswaterstaat heeft de ambitie om de tunnel in de nieuwe verbindingsweg A16 Rotterdam duurzaam aan te leggen, te exploiteren en beheren. Het projectteam zoekt naar expertise die hen kan helpen om het onderwerp ‘energie’ zo goed mogelijk in het contract en in de aanbesteding te zetten.

Onderzoek
Vanuit het COB-project Energiereductie tunnels zal een expertteam de A16 Rotterdam analyseren, mede op basis van sessies met de projectorganisatie. Daarna zal het expertteam advies uitbrengen voor het ontwerp- en aanbestedingsproces. Op basis van het adviesrapport kan er besloten worden tot verdere samenwerking.

Inspectie zinkvoegen
T335
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Over de levensduurverwachting van zinkvoegen in tunnels in Nederland blijkt veel onzekerheid te bestaan. In samenwerking met Coentunnel Company en Rijkswaterstaat is het COB daarom een nieuw onderzoeksproject gestart. Op 10 december 2014 is de rapportage opgeleverd. Ter aanvulling op het rapport is extra endoscopisch onderzoek uitgevoerd bij vier tunnels: de Drechttunnel, de Noordtunnel, de Kiltunnel en de Vlaketunnel. In februari 2015 zijn de resultaten hiervan opgeleverd.

Onderzoek
Op basis van het endoscopisch onderzoek heeft de werkgroep op 21 april 2015 vastgesteld dat het zinkvoegenproject een vervolg moet krijgen. Er wordt nu gewerkt aan projectplannen voor verschillende onderzoeksrichtingen. Vervolgonderzoek is goed ontvangen Er worden nu projecten en budget gezocht voor nadere toepassing en onderzoek

Resultaat
Eind 2016 is een kleine werkgroep opgericht. Deze werkgroep doet nader onderzoek en zal vier keer bij elkaar komen. Na afloop zal deze werkgroep hun bevindingen eind 2017 delen met de gehele commissie. De commissie is in juni 2018 overgegaan in het tunnelprogramma onder R701-2a "Voegen".

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Nhut Nguyen, rol: Lid

BESIX S.A. -

Locatie: Brussel, Avenue des Communautés 100
Jan van Steirteghem, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
, rol: Begeleider/Facilitator

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Lode Franken, rol: Lid

DEME Infra NL B.V. - DEME Infra

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Lid
Ruben van Montfort, rol: Secretaris

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Kees Blom, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
René Kuiper, rol: Lid

Kiltunnel -

Locatie: Dordrecht, Kiltunnelweg 100
Arie Bras, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Lid

Mobilis TBI infra -

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Gerard van den Berg, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Peter Hoogen, rol: Lid
Jan Jonker, rol: Lid

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Secretaris
Leo Leeuw, rol: Lid

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Egbert van der Wal, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud -

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Harry Dekker, rol: Opdrachtgever

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Ad Nieuwenhuyzen, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Gerrit Wolsink, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Martijn Blom, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Carolien Nieuwland, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Theo van Maris, rol: Lid
Stephan van der Horst, rol: Lid

Strukton Infrastructure Specialties -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Nico Vink, rol: Lid

Trelleborg Ridderkerk B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Verlengde Kerkweg 15
Joel van Stee, rol: Lid
Frans Melchers, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Lid

Van Hattum en Blankevoort -

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Sallo van der Woude, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Brenda Berkhout, rol: Voorzitter
Installaties, sectionering en dimensione
R701-3D
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Bepaal een ‘standaard’ tunnelsectie en engineer daarin de benodigde veiligheidsfuncties, zodat toekomstige renovaties per sectie uitgevoerd kunnen worden. Of leg extra voorzieningen aan om toekomstig werk te vergemakkelijken.

Resultaat
zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/hinderarm-renoveren

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Roosendaal, Ettenseweg 20
Ronald de Weerd, rol: Lid
Final Goal Solutions

Final Goal Solutions -

Locatie: Papendrecht, Campanulahof 7
Dick Aantjes, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V. -

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Jan Holsteijn, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Peter Overduin, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Coordinator
Individuele deelnemers
Erik Holleboom, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Peter van Velden, rol: Lid
Internationale samenwerking renoveren
O320
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Wereldwijd is de renovatieopgave voor tunnels enorm. De Belgische ingenieursvereniging ie-net en het COB hebben de handen ineen geslagen om praktische vraagstukken samen aan te pakken.

Onderzoek
Als eerste stap is er op 30 mei 2017 een gezamenlijke studiedag georganiseerd. Opdrachtgevers, opdrachtnemers, studie- en adviesbureaus, vergunningverleners en tunnelbeheerders bij elkaar om vanuit verschillende perspectieven kennis en ervaringen te delen op basis van concrete (praktijk)voorbeelden en best practices.

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Ton Buijink, rol: Financier
Bam Nuttall Compound

Bam Nuttall Compound -

Locatie: Heathrow, Old Police Station Compound
Jon Daley, rol: Spreker

Besix Nederland B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Jeroen Philtjens, rol: Financier
Marie-José Knape, rol: Spreker
Thomas Vandenbergh, rol: Spreker
Brussels hoofdstedelijk gewest

Brussels hoofdstedelijk gewest -

Locatie: Brussel, Koning Albert II-laan 20, bus 4
Dimitri Strobbe, rol: Spreker

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Contactpersoon
Karin de Haas, rol: Coordinator
Edith Boonsma, rol: Contactpersoon
Maarten van Riel, rol: Schrijver
Merten Hinsenveld, rol: Deelnemer
Marije Nieuwenhuizen, rol: Schrijver
Karin de Haas, rol: Spreker
Combinatie Hyacint V.O.F. Aannneemcomb. Velsertunnel

Combinatie Hyacint V.O.F. Aannneemcomb. Velsertunnel -

Locatie: Velsen-noord, Concordiastraat 84
Armand Ellsworth, rol: Spreker
Hugo Kruk, rol: Spreker

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Roosendaal, Ettenseweg 20
Jan Willemsen, rol: Financier
Benjamin Mooijaart, rol: Spreker
CRS Consultancy

CRS Consultancy -

Locatie: Zoetermeer, Loosduinenstraat 8
Cynthia Sewbalak, rol: Spreker

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Adam Bezuijen, rol: Spreker

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Rutger de Jong, rol: Financier

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul van Rossum, rol: Financier
Paul van Rossum, rol: Spreker

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie -

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Paul van Laviere, rol: Spreker

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Wilbert Jansen, rol: Spreker

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Montfoort, Julianalaan 27
Harry Bijl, rol: Schrijver
IE-net vzw

IE-net vzw -

Locatie: Antwerpen, Desguinlei 214
Francis Cools, rol: Contactpersoon
Christine Mortelmans, rol: Contactpersoon
Jan van Steirteghem, rol: Coordinator

Infranea -

Locatie: Antwerpen, Klokstraat 12
Johan Kuppens, rol: Financier
Johan Kuppens, rol: Spreker
Jan De Nul N.V.

Jan De Nul N.V. -

Locatie: Aalst, Tragel 60
Jo Roelants, rol: Financier

K_Dekker bouw & infra b.v. -

Locatie: Amsterdam, Zekeringstraat 50
Alex Kirstein, rol: Spreker

Mobilis B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Jan de Jong, rol: Financier
Jacco Groen, rol: Spreker

Motion Consult B.V. -

Locatie: Driebergen, Hoofdstraat 25
Roland Broekhuizen, rol: Spreker
Ronald Jansen, rol: Spreker
Marene Enk van den, rol: Spreker
NP Bridging

NP Bridging -

Locatie: Antwerpen, Rijnkaai 101
Chris Poulissen, rol: Spreker
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen -

Locatie: Den Haag, Bezuidenhoutseweg 57
Liesbeth Schippers, rol: Spreker

Peter Juijn teksten -

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Schrijver

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud -

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Harry Dekker, rol: Spreker

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Cees Brandsen, rol: Spreker

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Harry de Haan, rol: Spreker

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Dick van Klaveren, rol: Spreker

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Willem Zandvliet, rol: Spreker

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Johan Naber, rol: Spreker

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Dick van Klaveren, rol: Financier

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Leo Maas, rol: Schrijver
Theo van Maris, rol: Spreker
Martin Bouma, rol: Spreker
Ilkel Taner, rol: Spreker

SPIE Nederland B.V. -

Locatie: Breda, Huifakkerstraat 15
Jan Arends, rol: Financier

TU Delft -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Carolina Vermeulen - Lantinga, rol: Schrijver

TU Delft - TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Esther Wever, rol: Schrijver

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
, rol: Spreker

Westerscheldetunnel N.V. -

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Christian Braat, rol: Spreker
Jan Verbrugge, rol: Spreker

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Aryan Snel, rol: Spreker
Ken je tunnel
R701-4
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Als we onze tunnel niet kennen, weten we niet hoe of wat we moeten inspecteren en waarop we beheer- en onderhoudsparameters moeten afstellen.

Onderzoek
Daarom wordt er een handreiking opgesteld waarmee tunnelbeheerders hun eigen handboek tunnel(s) kunnen maken. Enerzijds maakt de werkgroep een inhoudsopgave voor een handboek waarin zowel een deel voor de beheerder is opgenomen, als een deel dat de erfenis van het project beschrijft. Anderzijds zal die inhoudsopgave voor een of meerdere van de aangesloten tunnelbeheerders in concrete teksten, verwijzingen, etc. worden vertaald. Ook worden er aanbevelingen gedaan aan