Tunnels en veiligheid

Tunnels zijn wellicht de bekendste voorbeelden van ondergrondse bouwwerken. De eerste tunnels in Nederland waren afgezonken tunnels om watergangen te kruisen, inmiddels worden ook boor- en landtunnels breed toegepast. Ontwikkelingen in de praktijk vragen om ontwikkeling in kennis en kunde. Ook op het gebied van veiligheid: ondergronds is het waarborgen van veiligheid vaak complexer dan boven de grond.

Nederland is specialist in afgezonken tunnels. Toch is er ook op dit gebied nog voldoende bij te leren. Gezien de hoge leeftijd van de meeste Nederlandse zinktunnels is renovatie bijvoorbeeld een actuele en dringende opgave. Een opgave waarover echter nog veel vragen leven. Daarnaast neemt de complexiteit bij het realiseren van tunnels toe. In stedelijke gebieden is het prettig als wegen en spoorlijnen ondergronds gaan, maar er is weinig ruimte om te bouwen en dat moet bovendien met zo min mogelijk hinder gebeuren.
>> Lees meer over de langetermijnvisie op tunnels
>> Lees alles over het COB-tunnelprogramma

We willen in complexere situaties ondergronds bouwen, nog dieper en nog dichter bij de bestaande bebouwing. Veiligheid is dan ook onlosmakelijk met ondergronds bouwen verbonden. Het werken in de grond heeft al snel effect op de omgeving. Bovendien moet de constructie na oplevering veilig te gebruiken zijn. Dat is op zichzelf al een opgave, maar een bijkomende uitdaging is het vooraf aantoonbaar maken van veilig gebruik en dat in een complex belangenveld. Dat leidt bij tunnels soms tot problemen. Samen met haar netwerk richt het COB zich onder meer op een probleemloze openstelling van nieuwe en gerenoveerde tunnels.

Actuele projecten

Arbeidsveiligheid bij tunnels
V103
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Door het gesloten karakter van de constructie zijn de arbeidsveiligheidsrisico’s (hierna: risico’s) bij werken aan of in een tunnel anders dan bij bovengrondse bouwwerken. Op dit moment is er in Nederland nog weinig vastgelegd/geschreven over arbeidsveiligheid bij tunnelaanbouw, renovatie en beheer en onderhoud. De praktijkervaring leert dat op deze tunnelwerken vergelijkbare risico’s aanwezig zijn, maar dat de aanpak erg verschilt. De beheersmaatregelen worden bijvoorbeeld steeds opnieuw ‘uitgevonden’. Bovendien worden risico’s geregeld te laat herkend en/of onderschat, en wordt de effectiviteit van beheersmaatregelen vaak over- of onderschat.

Onderzoek
Het doel van dit project is: • Het verhogen van kennis over arbeidsveiligheid bij tunnelbouw en -renovatie en hierdoor het eerder kunnen signaleren en bepalen van beheersmaatregelen van risico’s bij tunnelwerkzaamheden De doelgroep van dit project is: • Het project zal opdrachtgevers, opdrachtnemers en tunnelbeheerders kunnen helpen om arbeidsveiligheid bij tunnelbouw en -renovatie naar een hoger niveau te tillen.

Resultaat
Het beoogde resultaat van dit project bestaat uit verschillende stappen: 1. Het delen en verhogen van kennis over arbeidsveiligheid bij ketenpartners betrokken bij werkzaamheden in een tunnel. 2. Het opstellen van een standaard RI&E waarin de resultaten onder stap 1 zijn samengevoegd. 3. Het opmaken van een eerste aanzet van best-practice guide voor organisaties die werkzaamheden in een tunnel gaan (laten) uitvoeren en/of meer informatie willen hebben over arbeidsveiligheid bij tunnelwerkzaamheden.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Bijeenkomsten in het verleden

18-03-2024 - Kick-off bijeenkomst Arbeidsveiligheid bij tunnels

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal één jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Bob de Vos, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Kees Lokhorst, rol: Lid

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
John Verharen, rol: Lid

DKO Advies -

Locatie: De Lier, Parklaan 25
Dennis Koene, rol: Projectleider

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Dennis Bossenbroek, rol: Lid

Infra Kompas B.V. -

Locatie: Driehuis, Wolff en Dekenlaan 21
Michael Fisscher, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V. -

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Jan Holsteijn, rol: Lid

InterDam B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Klompenmakerstraat 12
Leo Stam, rol: Reviewer

Lantis Leefbaar ANTwerpen door Innovatie en Samenwerking -

Locatie: Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7
Tom Boydens, rol: Lid
Willem Apers, rol: Lid
Ministerie van SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nederlandse Arbeidsinspectie

Ministerie van SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nederlandse Arbeidsinspectie -

Locatie: Den Haag, Parnassusplein 5
Roland van Arragon, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid -

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Elsbeth Faasse-‘t Hart, rol: Lid

SPIE Nederland B.V. -

Locatie: Breda, Huifakkerstraat 15
Jurgen van den Bos, rol: Lid

Strukton Infra Specials -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Rob Marijnissen, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Edwin Luijt, rol: Lid
Groeiboek Cybersecurity
V163R
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De digitale beveiliging van ondergrondse objecten is niet altijd up-to-date en ontbreekt soms zelfs volledig. Dit vormt een bedreiging voor het correct en veilig functioneren van de objecten. Het COB-netwerk wil partijen die betrokken zijn bij tunnels ondersteunen bij het inrichten van cybersecurity.

Onderzoek
De redactiecommissie van het groeiboek Cybersecurity zal ervoor zorgen dat het groeiboek actueel blijft en eventuele wijzigingen volgen en zo nodig verwerken.

Resultaat
De kennis in het groeiboek stelt de (tunnel)beheerder in staat de weerbaarheid van zijn object te beoordelen en zijn processen op gebied van cybersecurity te optimaliseren.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Peter Kole, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Johannes Braams, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Erik Vinke, rol: Lid
Wettelijke kaders tunnels en omgeving
V102
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In Nederland zijn enkele tientallen wegtunnels gebouwd en in gebruik. Sommige zijn nog in aanleg, een behoorlijk aantal wordt de komende jaren gerenoveerd. Het is de bedoeling dat een tunnel 70 jaar of langer blijft functioneren. Dit betekent dat de kans groot is dat de omgeving van een tunnel in de loop van zijn levensduur wijzigt. In de omgeving kunnen ruimtelijke functies worden toegevoegd die niet voorzien waren bij de aanleg van de tunnel. Dit kan impact hebben op de afweging van risico’s zowel voor de tunnel als de omgeving.

Onderzoek
Onduidelijk is hoe, op basis van wet- en regelgeving, de rol van een tunnel op de veiligheid van zijn (veranderende) ruimtelijke omgeving wordt meegewogen in besluitvorming. Of hoe de ontwikkeling van deze ruimtelijke omgeving invloed heeft op de veiligheid van de tunnel (constructief en gebruik). Er worden verschillende wettelijke kaders gebruikt, door verschillende partijen en op verschillende momenten. In de praktijk leidt dit soms tot discussie over de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Aan welke wetten en regels moet nu voldaan worden? Wat betekent dit voor het ontwerp van de tunnel, wat betekent dit voor de ontwikkeling van de omgeving?

Resultaat
Een onderzoeksverslag met hierin het eindresultaat van het onderzoek.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator
Peter Kole, rol: Coordinator

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Jasper Kimstra, rol: Lid

Lantis Leefbaar ANTwerpen door Innovatie en Samenwerking -

Locatie: Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7
Roel Scholten, rol: Lid

Nederlands Inst Publieke Veiligheid -

Locatie: Arnhem, Kemperbergerweg 783
Nils Rosmuller, rol: Voorzitter
Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Paul van Putten, rol: Projectleider
VDES

VDES -

Locatie: Oostvoorne, Molendijk 15
Willem van Dongen, rol: Lid
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond -

Locatie: Rotterdam, Frobenstraat 8
Patrick Mostert, rol: Lid

Afgeronde projecten

Hier ziet u de projecten die de afgelopen drie jaar zijn afgerond.

3/4/5D BIM, informatiemanagement, fysiek
R702-2AA
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Validatie van model in verschillende omgevingen, beheer en verdeling van informatie, verhouding virtuele-fysieke omgeving, etc.

Resultaat
zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/digitaal-aantonen

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Leen van Gelder, rol: Coordinator

INFRANEA Holland B.V. -

Locatie: Breda, Graaf Engelbertlaan 75
Maarten van den Berg, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Jan Verbrugge, rol: Lid
Alen Halilovic, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Erik Schermer, rol: Lid
3TO-depot
R703-3E
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Willen tunnelbouwende techniekbedrijven gezamenlijk een platform implementeren waarop restlevensduur van installaties op een circulaire manier ingezet kan worden in de sector?

Onderzoek
Een onderzoek naar de bereidheid van de opzet van een sectorbreed 3TO-depot: een depot voor tweedehands tunneltechnische onderdelen.

Resultaat
Op 12 juni 2020 zijn de enquêteresultaten gepresenteerd en is nader ingegaan op de belemmeringen. Hieruit zijn handvatten voortgekomen voor het vervolg in de Circulariteitsprojecten van 2021 en 2022.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Onno Sminia, rol: Projectleider
Jeroen Ruzicka, rol: Lid
Aantoonbaar veilig meten en beslissen
R702WP31
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van een tunnel te kunnen beoordelen, is het van belang ook iets te zeggen over de definitie van ‘aantoonbaar veilig’ en vast te stellen welke gegevens daarmee samenhangen.

Onderzoek
Als helder is welke data bijdraagt aan ‘aantoonbaar veilig’ dan kan worden bekeken welke 'prestatiekillers' er zijn. Dit geeft een opstap voor het definiëren en invullen van een beslissingsondersteunend systeem voor bedienaars.

Resultaat
Het doel is te komen tot een (programma van eisen voor een) beslissingsondersteunend systeem voor bedienaars. De eindrapportage (2022) is te vinden via https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/digitalisering/digitalisering-2030-werkpakket-3/aantoonbaar-veilig-meten-en-beslissen/

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Ben van den Horn, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie -

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Paul van Laviere, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Projectleider

HIG Traffic Systems B.V. -

Locatie: Bodegraven, Klipperaak 101
Erwin Wagemans, rol: Lid
Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Paul van Putten, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Erik Schermer, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Edwin Luijt, rol: Secretaris

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Okke Sanderink, rol: Lid

Yunex Traffic B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Chek Lee, rol: Lid
BC Maatregelencatalogus trillingen
T135B
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Resultaat
Op 10 september 2015 heeft de commissie hun laatste bijeenkomst gehad. Het verslag en het definitieve advies is op 28 september 2015 naar de heer Van den Brink van ProRail gestuurd. De commissie is dechargeert.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Leuven -

Locatie: Leuven, Kasteelpark Arenberg 40
Geert Degrande, rol: Lid

Provincie Noord-Holland -

Locatie: Haarlem, Houtplein 33
Paul Waarts, rol: Lid

TNO Defensie en Veiligheid -

Locatie: Den Haag, Oude Waalsdorperweg 63
Tom Basten, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Michael Steenbergen, rol: Lid

Universiteit Twente -

Locatie: Enschede, Drienerlolaan 5
André de Boer, rol: Voorzitter

WAD43 Consulting Engineers -

Locatie: Ijsselstein, Pr. W. Alexanderdijk 43
Klaas Jan Bakker, rol: Secretaris
Beheercommissie Handboek Tunnelbouw
T200B
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Sinds december 2014 staat het Handboek Tunnelbouw online, de digitale vervanger van SATO (Specifieke aspecten tunnelontwerp). Lezers worden aangemoedigd suggesties voor aanvullingen en verbeteringen te doen. Deze moeten verwerkt worden in het Handboek.

Onderzoek
De beheercommissie van het Handboek Tunnelbouw verzameld en beoordeeld de ingekomen feedback en aanvullingen. Een aantal keer per jaar wordt het Handboek hiermee geüpdatet.

Resultaat
Door de bijdragen vanuit het netwerk, blijft het Handboek Tunnelbouw up-to-date en is het een goede weergave van de state-of-the-art van de tunnelbouw.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Nhut Nguyen, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
, rol: Begeleider/Facilitator
Allart Hoekstra, rol: Lid
Leen van Gelder, rol: Coordinator

DaeD Ingenieurs -

Locatie: Schiedam, Lange Haven 107
Jan van Dalen, rol: Lid

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Henri Havinga, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Lid
Beter spoorwegbeheer geometrie/gegevens
R700WBC2
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
ProRail verwacht een flinke toename in het spoorgebruik, wat kan leiden tot meer onderhoud in minder tijdvensters.

Onderzoek
In dit PDEng-traject, uitgevoerd met Fugro als hoofdsponsor en met behulp van ASSETRail, wordt een voorspellend model gemaakt gebaseerd op data zoals de ondergrondkaart van Nederland. Het project heeft tot doel een model te creëren dat aannemers van spooronderhoud kan voorzien van alle informatie die nodig is om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

Resultaat
Op basis van zijn proefschrift heeft Karim een artikel voor IEEE Access geschreven. Uiteindelijk is er besloten het document niet openbaar beschikbaar te stellen.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Bart Duijvestijn, rol: Coordinator
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Karim El Laham, rol: PDEng

ProRail B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Voorzitter
Big data
T541
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Nieuwe technologieën bieden iedere dag meer mogelijkheden voor het verzamelen van gegevens. De data kan gebruikt worden om systemen te monitoren en bij te sturen. Bij ondergronds bouwen vindt het verzamelen en samenbrengen van verschillende data nog niet op grote schaal plaats. Het COB wil het thema big data daarom meer onder de aandacht brengen.

Onderzoek
Als eerste stap wordt op woensdag 26 oktober 2016 een minicongres over big data georganiseerd. Guus Coolegem (C-Cube), Jasper Maters (Google) en Claudia de Andrade (Rijkswaterstaat) zorgen voor een introductie met inspirerende voorbeelden. Daarna zijn er kleine workshops om verder te discussiëren over concrete vragen en stellingen.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Ambiënt Advies B.V. -

Locatie: Utrecht, Lange Hagelstraat 30
, rol: Deelnemer bijeenkomst

Antea Group -

Locatie: Almere, Monitorweg 29
Pedro Kooistra, rol: Deelnemer bijeenkomst

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Tom Versluijs, rol: Deelnemer bijeenkomst

Besix Nederland B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Thijs Lambert, rol: Deelnemer bijeenkomst

Brandweer Amsterdam-Amstelland -

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Deelnemer bijeenkomst

C-Cube International B.V. -

Locatie: Delft, Molengraaffsingel 10
Guus Coolegem, rol: Spreker congres

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Leen van Gelder, rol: Coordinator
Marije Nieuwenhuizen, rol: Rapporteur

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Siert Saes, rol: Deelnemer bijeenkomst

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Dolf van der Meij, rol: Deelnemer bijeenkomst

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Mandy Korff, rol: Deelnemer bijeenkomst
Thomas Bles, rol: Deelnemer bijeenkomst
Gerard van der Kolff, rol: Deelnemer bijeenkomst
Eijkelkamp Soil & Water

Eijkelkamp Soil & Water -

Locatie: Giesbeek, Nijverheidsstraat 30
Ruben Pot, rol: Deelnemer bijeenkomst

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Patrick Hoet, rol: Deelnemer bijeenkomst

EQUANS Infra & Mobility B.V. - EQUANS

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Siem Vriend, rol: Lid
Google

Google -

Locatie: Amsterdam, Claude Debussylaan 34
Jasper Maters, rol: Spreker congres

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Dieren, Kruisstraat 25
Harry Bijl, rol: Rapporteur

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Herman Pruisken, rol: Deelnemer bijeenkomst
Jordi Overeem, rol: Deelnemer bijeenkomst

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Bram ten Klei, rol: Deelnemer bijeenkomst
Alexander Zoetemelk, rol: Deelnemer bijeenkomst
InTraffic B.V.

InTraffic B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Iepenhoeve 11
Marco Bakker, rol: Deelnemer bijeenkomst
Menno Kamminga, rol: Deelnemer bijeenkomst

IXAS Consortium Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i Infrastructure -

Locatie: Amsterdam, Paalbergweg 2
Dennis Meegdes, rol: Deelnemer bijeenkomst
Wijnand Mellegers, rol: Deelnemer bijeenkomst

Peter Juijn teksten -

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Rapporteur

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Claudia de Andrade, rol: Spreker congres
Martin de Lange, rol: Deelnemer bijeenkomst

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
William van Rijswijk, rol: Deelnemer bijeenkomst
Mark Zwaan, rol: Deelnemer bijeenkomst

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Jurgen Herbschleb, rol: Deelnemer bijeenkomst
Joost Dorreman, rol: Deelnemer bijeenkomst
Individuele deelnemers
Martin van der Vliet, rol: Deelnemer bijeenkomst

Siemens Mobility BV -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Harald Hofstede, rol: Deelnemer bijeenkomst
Peter van Duijvenbode, rol: Deelnemer bijeenkomst
Individuele deelnemers
Joost van Dijk, rol: Deelnemer bijeenkomst
Simacan

Simacan -

Locatie: Amersfoort, Valutaboulevard 26
Eric Mulders, rol: Deelnemer bijeenkomst
Individuele deelnemers
Johan Beikes, rol: Deelnemer bijeenkomst

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Rob de Jong, rol: Deelnemer bijeenkomst
André Stehouwer, rol: Deelnemer bijeenkomst

Strukton Infra Specials -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Oscar Vos, rol: Deelnemer bijeenkomst

TBI Holdings B.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminaplein 37
Ralf van den Boom, rol: Deelnemer bijeenkomst
TriMaya BV

TriMaya BV -

Locatie: Den Haag, Valkenboskade 400
Boy Soochit, rol: Deelnemer bijeenkomst

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Deelnemer bijeenkomst
VB&T Vastgoedmanagement

VB&T Vastgoedmanagement -

Locatie: Eindhoven, Vestdijk 180
Jack Schooneveldt, rol: Deelnemer bijeenkomst

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Johan van der Velde, rol: Deelnemer bijeenkomst

Volker Wessels Infrastructuur -

Locatie: Woerden, Korenmolenlaan 2
Martinus van de Ruitenbeek, rol: Deelnemer bijeenkomst

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Johan Kornet, rol: Deelnemer bijeenkomst
Businesscase digitalisering
R702WP1A
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Heeft een digitalisering eigenlijk wel nut, bezien vanuit het perspectief van de tunnelbeheerder en met veel meer weegfactoren dan enkel de financiële? Dit project behandelt de basis die nodig is om de onderzoeksprojecten in het programma werkelijk door te rekenen.

Onderzoek
Er wordt onderzoek gedaan naar een generiek toepasbaar besluitondersteunende methode om een businesscase mee op te stellen, die op zijn beurt de meerwaarde van een nieuwe digitale ontwikkeling voor tunnels toetst. Alle COB-projecten kunnen hierop leunen en voor hun voorgestelde digitalisering een businesscase uitvoeren.

Resultaat
Het resultaat zal een afwegingskader en template zijn voor het uitvoeren van een businesscase voor digitalisering. In de laatste helft van 2023 is het businesscasemodel toegepast op de QR-code-app van Croonwolter&dros, voor het snel toegankelijk maken van een digitaal dossier van de tunnels van Zuid-Holland en de RijnlandRoute. Ook is de functionaliteit van de digitale tweelingen van de tunnels van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid getoetst en zijn gesprekken geweest met de gemeente Amsterdam, IXAS en de Blankenburgverbinding over toepassing van de businesscase op tunneldigitalisering. Hiermee zijn drie van de vijf toetsen van de businesscase op digitale tunneltweelingen uitgevoerd. Voor eind 2023 staat een verfijning van het afwegingskader/model en opleveren van versie 3.0. nog op de planning. De toetsen hebben in 2023 geen aanleiding gegeven tot het aanpassen van de leidraad. In 2024 wordt de businesscase nog toegepast bij het project Proof of concept leeromgeving en daarnaast blijft het mogelijk de expertise van deze werkgroep in te zetten in uw eigen praktijkcase. Contact opnemen met het COB is daarvoor voldoende.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Besix Nederland B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Marie-José Knape, rol: Secretaris

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Lambert Verhagen, rol: Projectleider

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Brendan Kleer, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Tom van Tintelen, rol: Reviewer

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Jeroen Schrijver, rol: Reviewer

Infra Kompas B.V. -

Locatie: Driehuis, Wolff en Dekenlaan 21
Arjan Tromp, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid -

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
David Bradshaw, rol: Lid

Strukton Infra Specials -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Maurice van de Wouw, rol: Lid
Circulaire maatregelen
R703-6-2
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Wat is er nodig om de huidige “spelregels” functioneel toepasbaar te maken voor het maximale effect op de onderwerpen Duurzaamheid & Circulariteit. Onderwerpen als MKI zullen factoren zijn die de balans soms zullen verstoren.

Onderzoek
In het onderzoek zullen we samen met de keten OG-ON de maatregelen samen vormgeven, waarbij een helder beeld zal ontstaan wat het effect zal zijn van deze onderwerpen.

Resultaat
Eind 2022 zijn de eerste 20 concept maatregelen vorm gegeven, die als input kunnen dienen voor versie 0.2 van de maatregelencatalogus Circulaire tunnels. In 2022 is het rapport opgeleverd, zie website.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
René Baetings, rol: Lid

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Jeroen Ruzicka, rol: Lid
Olle de Geest, rol: Lid

EQUANS -

Locatie: Zaandam, Albert Heijnweg 1
Patrick de Bok, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Mario Boeren, rol: Lid

Novenco Building & Industry -

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Ruud van Beek, rol: Lid

Rijkswaterstaat Waterbouw en Ecotechniek -

Locatie: Nieuwegein, Archimedesbaan 13
Monique Dorresteijn, rol: Lid

Transmeto B.V. -

Locatie: Deventer, Noorwegenstraat 6
Alex Kalden, rol: Projectleider

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Edwin Luijt, rol: Lid
Circulariteit: Hergebruik oogst
R703-5-2
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Een focus op de installaties op de weg van/naar de tunnel en op de installaties in de tunnel. De eerste concrete stappen zetten in wat gewenst wordt: een circulaire infrastructuur in 2030.

Onderzoek
Op basis van de oogstkaarten de oogst van (4) tunnels extrapoleren. Er worden minimaal 3 installaties/onderdelen uit de tunnel benoemt en op detailniveau uitgewerkt hoe we die installaties/onderdelen circulair kunnen benutten.

Resultaat
Dit project heeft de volgende deliverable opgeleverd: Expeditie circulaire tunnels (https://www.cob.nl/wp-content/uploads/2022/01/COB_Expeditie-circulaire-tunnels_20220122.pdf).

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ABB B.V. -

Locatie: Etten-leur, Bredaseweg 170
Wilco Romeijnders, rol: Lid
AM Recycling

AM Recycling -

Locatie: Rotterdam, Montrealweg 120
Stefan van Alphen, rol: Lid

BAM Infra -

Locatie: Culemborg, Plantijnweg 32
Merijn Prinsen, rol: Lid

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Laura van Heulen, rol: Secretaris
Jeroen Ruzicka, rol: Lid

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Wout van Oostrum, rol: Lid

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Wouter de Bruijn, rol: Lid

Etex Building Performance B.V. PROMAT B.V. -

Locatie: Farmsum, Oosterhorn 32-34
Steven Wante, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Huib Arts, rol: Lid

ICT Netherlands -

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Ben Bastiaanse, rol: Lid

Novenco Building & Industry -

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Ruud van Beek, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Dirk Jan Menger, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Nan Eelman, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Wolfgang Wieser, rol: Lid

Techniek Nederland -

Locatie: Woerden, Korenmolenlaan 4
Alex Kalden, rol: Projectleider

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Edwin Luijt, rol: Lid
VolkerWessels Infra Competence Centre

VolkerWessels Infra Competence Centre -

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Sipke Huitema, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Remi van Berkum, rol: Lid
Circulariteit: oogstkaarten
R703-5-1
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Als infra waardevoller wordt om de grondstoffen die het bevat, is het slim dat wat we erin stoppen er ook weer uit kan. Waar wat zit, hoeveel en van wie het is, wordt belangrijke informatie.

Onderzoek
Een oogstkaart renovatietunnels heeft twee hoofdoelen: het inzichtelijk krijgen van de op ons afkomende tunnelerfenis en het helpen van opdrachtgevers en opdrachtnemers van de te renoveren tunnels met hun duurzaamheidsopgave. Het project levert kennis en ervaring met het hergebruiken van geoogste (tunnel)technische installaties, materiaalpaspoorten en een deelplatform (hub).

Resultaat
Dit project heeft de volgende deliverable opgeleverd: Expeditie circulaire tunnels (https://www.cob.nl/wp-content/uploads/2022/01/COB_Expeditie-circulaire-tunnels_20220122.pdf).

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
René Baetings, rol: Lid

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Jeroen Ruzicka, rol: Lid
Laura van Heulen, rol: Secretaris

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Steven de Kruijf, rol: Lid

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Wouter de Bruijn, rol: Lid

ICT Netherlands -

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Ben Bastiaanse, rol: Lid
Rob van Dijk, rol: Lid

Novenco Building & Industry -

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Ruud van Beek, rol: Lid
Ruud van Beek, rol: Lid

OFN Projecten B.V. Innovatie voor onderweg -

Locatie: Geldermalsen, De Ooyen 25
Mark Hofman, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Dirk Jan Menger, rol: Lid

Rijkswaterstaat Waterbouw en Ecotechniek -

Locatie: Nieuwegein, Archimedesbaan 13
Monique Dorresteijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud -

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Hans Bruinsma, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Thijs Ruland, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Willemijn Drok, rol: Projectleider
Vernes Cost Engineering

Vernes Cost Engineering -

Locatie: Ridderkerk, Rosmolen 148
Fred Vernes, rol: Lid
Circulariteit: Verkenning deelplatform
R703-5-3
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Als infra waardevoller wordt om de grondstoffen die het bevat, is het slim dat wat we erin stoppen er ook weer uit kan. Waar wat zit, hoeveel en van wie het is, wordt belangrijke informatie.

Onderzoek
Onderzoeken of een (tunnel)technische installaties HUB deelplatform (een werkende digitale omgeving) kan zijn.

Resultaat
Dit project heeft de volgende deliverable opgeleverd: Expeditie circulaire tunnels (https://www.cob.nl/wp-content/uploads/2022/01/COB_Expeditie-circulaire-tunnels_20220122.pdf).

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Beaufort Corporate Consulting B.V. -

Locatie: Utrecht, Vliegend Hertlaan 15-97
William van Niekerk, rol: Projectleider

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Laura van Heulen, rol: Secretaris

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Vera Geluk, rol: Lid
GBN Groep B.V.

GBN Groep B.V. -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Harry Hofman, rol: Lid

Infra Kompas B.V. -

Locatie: Driehuis, Wolff en Dekenlaan 21
Arjan Tromp, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Nan Eelman, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Remi van Berkum, rol: Lid

Yunex Traffic B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Ard van der Kleij, rol: Lid
Collegiale review OCD-AWA
R540
Status: Gereed
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Onder meer de gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat en Vlaanderen staan voor een grote renovatieopgave. De gemeente Amsterdam heeft haar renovaties ondergebracht in een programma. Voor het operational concept design dat centraal staat hierin, heeft de gemeente de samenwerking gezocht met het COB-netwerk, zodat partijen van elkaar kunnen leren.

Onderzoek
Een expertteam vanuit het COB-netwerk kijkt mee bij het opstellen van het OCD. Er wordt een collegiale review uitgevoerd.

Resultaat
De resultaten worden benut in het tunnelprogramma, bijvoorbeeld in de onderzoeksprojecten en groeiboeken over renoveren van tunnels.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Fred Hilvers, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ronald Gram, rol: Projectleider
Karin de Haas, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Deelnemer

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Wim Traa, rol: Contactpersoon

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte - Gemeente Amsterdam Programma AWA Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Marc Bisscheroux, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte - Gemeente Amsterdam Programma AWA Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Marcel Krikke, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte - Gemeente Amsterdam Programma AWA Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Jeroen Schrijver, rol: Deelnemer
Individuele deelnemers
Toine Vos, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie -

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Paul van Laviere, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Diederik van Zanten, rol: Deelnemer
Ir. E. W. Worm tunnelveiligheids- advies

Ir. E. W. Worm tunnelveiligheids- advies -

Locatie: Apeldoorn, De Jagershuizen 37
Evert Worm, rol: Deelnemer

Peter Juijn teksten -

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Redacteur
Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Frans de Kock, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Peter Kole, rol: Deelnemer

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management -

Locatie: Amsterdam, Buitenveldertselaan 3 - 7
Marcel Veenswijk, rol: Deelnemer
Cultuur digitalisering
R702WP1B
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Welke dingen doen we die wel of niet bijdragen aan het toepassen van digitale middelen? Welke drempels zijn er? Door inzicht in de cultuur is het beter mogelijk in een project een uitwerking te maken van een digitaal middel dat ook werkelijk wordt toegepast, en om activiteiten daarvoor mee te nemen.

Onderzoek
Digitalisering wordt in dit project beschouwd als een verandertraject binnen bestaande organisaties. Er wordt inzicht gegeven in van (culturele) factoren die meewegen in het, al dan niet, toepassen van digitale middelen.

Resultaat
In 2022 is de projectgroep aan de slag gegaan met de uitkomsten van de cultuuranalyse uit 2021. Er is onder meer gewerkt aan een serious game om samen met beheerders en onderhoudspartijen meer grip te krijgen op de weerstanden en kansen die spelen bij digitaal werken. Het spelen van het spel geeft inzichten voor beheerorganisaties in de behoeften voor beheer en onderhoud en voor welke taken digitale middelen kunnen worden ingezet. Eind 2023 is de serious game in concept gereed. Ook heeft de werkgroep geholpen het goede gesprek te voeren tijdens de van Dromen naar doen dagen en is de Leidraad eind 2023 gereed voor de laatste redactieslag. In 2024 stopt dit project, maar het blijft mogelijk hun expertise in te zetten bij het spelen van de diverse serious games die zijn ontwikkeld of voor toepassing van de Leidraad.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Projectleider

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Wendy Kniestedt, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Twan Daverveld, rol: Deelprojectleider
Judith Roumen

Judith Roumen -

Locatie: Rijswijk, Bilderdijklaan 16
Judith Roumen, rol: Secretaris

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Lid

The Collective SI B.V. -

Locatie: Zwijndrecht, Scheepmakerij 242
Peter Dubbelman, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Robin Gerrets, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Danny Vroemen, rol: Lid
Dashboard tunnelbeheerder
R702WP42
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Door toedoen van steeds complexer wordende systemen en contracten en de alsmaar heviger wordende druk om te optimaliseren en te voldoen aan prestatie-eisen, is het lastig om onderbouwde beslissingen te nemen met betrekking tot risico’s, kosten en de prestaties van een individueel asset of het totale areaal. Aan de andere kant genereren steeds meer assets en systemen data. Hoe kunnen we deze data effectief inzetten, bijvoorbeeld middels een dashboard?

Onderzoek
De werkgroep onderzoekt welke informatie nodig is voor tunnelbeheerders. Dit gebeurt in samenhang met het project Aantoonbaar veilig meten en beslissen. Daarnaast moet helder zijn wat een beheerder op een dashboard nodig heeft. Tevens wordt gekeken naar toepassing van dashboards in andere markten.

Resultaat
Het doel is beheersmaatregelen en een faalboom uit te werken, op basis waarvan ook voorstel voor een dashboard (plan van eisen) wordt gemaakt. Dit voorstel wordt geëvalueerd met praktijkprojecten. Zie voor de deliverable (2022) https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/digitalisering/digitalisering-2030-werkpakket-4/dashboard/

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Eric Hof, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator

Datadigest B.V. -

Locatie: Rijswijk, Laan van Oversteen 20
Cedric Both, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Theo Liu, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Peter Stroo, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Lid

Maasstad Ingenieurs -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Bram ten Klei, rol: Projectleider

Rijkswaterstaat NOVA -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Maria Angenent, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Maarten Visser, rol: Secretaris
Data ontsluiten en delen
R702WP51
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Hoewel elke tunnel net weer anders is, kan data van de ene tunnel zeker waardevol zijn voor de ander. Bijvoorbeeld verkeersdata uit de ene tunnel toevoegen aan een simulatie voor een andere tunnel waar nog geen verkeer doorheen rijdt. Bovendien is het mogelijk algemene statistieken op te stellen door data van meerdere tunnels met elkaar te combineren.

Onderzoek
Nog voordat kan worden gekeken of data nuttig is en gedeeld kan worden, moet er een begrip zijn van de beschikbaarheid van data en of deze te ontsluiten is. Hier doet de werkgroep onderzoek naar.

Resultaat
Het project zal uitwijzen in hoeverre er draagvlak is voor het delen van data. De werkgroep stelt een plan van eisen op en maakt formele afspraken voor het ontsluiten van dataset. Het eindrapport 2022 is te vinden via https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/digitalisering/digitalisering-2030-werkpakket-5/data-ontsluiten-en-delen/

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Bram ten Klei, rol: Projectleider
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Peter Borsje, rol: Lid

Maasstad Ingenieurs -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Oscar Kroos, rol: Lid

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Frederik Wagenaar, rol: Lid

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
André Stehouwer, rol: Secretaris

SWARCO Nederland B.V. (voorheen Dynniq Nederland BV) -

Locatie: Amersfoort, Basicweg 16
Stefan Kurvers, rol: Lid

TNO -

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Esra Bektas, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
, rol: Lid
Deformatie omegaprofielen
R701-2A1
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Op dit moment is het nog niet mogelijk om voorspelbaar onderhoud uit te voeren of de daadwerkelijke scope van een tunnelrenovatie betrouwbaar vast te stellen. Er zijn kennishiaten op civieltechnisch gebied, die alleen verkleind kunnen worden door met elkaar een proces van snelle kennisontwikkeling te organiseren. Een van de openstaande vragen is de betrouwbaarheid van de Omegaprofielen en de klemverbinding waarmee ze aan de tunnelelementen zijn bevestigd.

Onderzoek
Het COB is al langere tijd bezig met onderzoek naar de restlevensduur van de Zinkvoegen van Afgezonken Tunnels. Er zijn al meerdere rapporten gepubliceerd die de mogelijke risico’s beschrijven en adviezen geven over de aanpak bij Renovatie.

Resultaat
Het rapport Effect van plooivorming bij omegaprofielen is op 30 maart 2023 gepresenteerd op de kennisdag civieltechnisch renoveren. U kunt dit rapport downloaden via de kennisbank.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Chris Hakkaart, rol: Rapporteur

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Brenda Berkhout, rol: Coordinator
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Ruben van Montfort, rol: Secretaris

Duranium Engineering -

Locatie: Wouwse Plantage, Heistraat 14
Joel van Stee, rol: Rapporteur

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rolf Dalmeijer, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Douwe Dijkstra, rol: Rapporteur
Roline Montijn, rol: Rapporteur
Bard Louis, rol: Rapporteur

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Rapporteur

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid
Digitaal aantonen
R702-2A
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Bij een grootschalige renovatie moet een tunnel vaak volledig worden afgesloten, onder meer om de veiligheid te testen. De hypothese van het COB-netwerk is dat de duur van een volledige tunnelafsluiting behoorlijk verkort kan worden door sommige testen virtueel uit te voeren.

Onderzoek
De koplopergroep richt zich op kennisuitwisseling tussen experts bij opdrachtgevers en opdrachtnemers die zich bezighouden met virtueel testen. Bij bijna alle tunnelprojecten (nieuwbouw en renovatie) wordt gewerkt aan virtueel testen. Toch blijkt er spraakverwarring te zijn: wat bedoelt iedereen met virtueel testen, kijken we met dezelfde bril, tegen welke vragen lopen we aan?

Resultaat
Dit project heeft tot doel verwachtingen en randvoorwaarden in kaart te brengen, dialoog op gang te brengen, vertrouwen te kweken bij stakeholders en praktijkprojecten te ondersteunen. In december 2019 zijn de resultaten in de vorm van een digitaal groeiboek gedeeld. zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/digitaal-aantonen

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Eric Hof, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Jack Blok, rol: Lid

BAM Infra -

Locatie: Culemborg, Plantijnweg 32
Maarte Oerlemans, rol: Lid

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Lambert Verhagen, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Coordinator
Leen van Gelder, rol: Coordinator
Hans Janssens, rol: Lid
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Hans Pos, rol: Lid
Gemeente Amsterdam Programma AWA Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Gemeente Amsterdam Programma AWA Aanpak Wegtunnels Amsterdam -

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Rik Teuben, rol: Lid
ICT Netherlands

ICT Netherlands -

Locatie: Eindhoven, Prof. Dr. Dorgelolaan 30
Wibo Tienstra, rol: Lid

INFRANEA Holland B.V. -

Locatie: Breda, Graaf Engelbertlaan 75
Maarten van den Berg, rol: Lid
Jaap de Boer, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Edwin Luijt, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Rutger van Bemmel, rol: Lid
Jacco Kroese, rol: Voorzitter
OrangeNXT

OrangeNXT -

Locatie: Eindhoven, John F Kennedylaan 2
Mane Lambeens, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Maikel Balster, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Martijn Dorresteijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement -

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Alen Halilovic, rol: Lid

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Rik Jan van Hulst, rol: Lid

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Jan Verbrugge, rol: Lid

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Helmut Breedeveld, rol: Lid

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Dave de Wilde, rol: Lid

Siemens Mobility BV -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Rob Riemens, rol: Lid

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Franc Fouchier, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Erik Schermer, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Tamara Dolle, rol: Lid
Unit040

Unit040 -

Locatie: Eindhoven, Esp 113
Gino van der Zijde, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Michiel Vroon, rol: Lid
Duurzaamheid in kaart
R703-3C
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
“Als we de duurzame tunnel voor ons zien, zien we een tunnel die in aanleg, gebruik en onderhoud de aarde en haar bewoners beter achterlaat dan voor haar aanleg”, aldus prof. dr. ir. Marcel Hertogh in zijn voorwoord van het Inspiratiedocument Duurzaamheid (2014). Maar hoe bereik je dat, een duurzame(re) tunnel?

Onderzoek
In een eerder COB-project zijn duurzaamheidsaspecten voor wegtunnels geïdentificeerd, zoals energiegebruik, maatschappelijke participatie en flexibiliteit. Een nieuwe werkgroep heeft onder andere deze aspecten vertaalt in concrete vragen.

Resultaat
Er is een checklist gemaakt, deze is continue in ontwikkeling. Online vindt u altijd de laatste, actuele versie.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Brandweer Amsterdam-Amstelland -

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Lid
Ron Beij, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Onno Sminia, rol: Coordinator

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Jos Schild, rol: Projectleider

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Wolfgang Wieser, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Remi van Berkum, rol: Deelnemer
Economische aspecten
R703-6-3
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Er is een model gemaakt voor de businesscase van circulariteit, maar wat moet er nu gebeuren zodat circulariteit ook daadwerkelijk wordt meegenomen in economische besluitvorming? Hoe informeren en betrekken we belanghebbenden zodat ze gaan bewegen en gebruikmaken van kennis die is ontwikkeld?

Onderzoek
Door middel van interviews onder directies uit de sector en het gebruikmaken van gegevens van bestaande en nieuwe tunnels worden vragen en aanbod gekoppeld en obstakels en dilemma’s beschreven - en waar mogelijk worden er praktische en systeemoplossingen voorgesteld.

Resultaat
Een serious game en een rapportage over de economische aspecten van een circulair platform, onderbouwd met een aantal use cases. In 2022 is het rapport opgeleverd, zie website. Dit project heeft geen voortgang in de nieuwe opzet.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Beaufort Corporate Consulting B.V. -

Locatie: Utrecht, Vliegend Hertlaan 15-97
William van Niekerk, rol: Projectleider

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Olle de Geest, rol: Lid
Jeroen Ruzicka, rol: Lid
Evaluatie Gaasperdammertunnel deel 1
R500-1
Status: Gereed
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Zowel de opdrachtgever (Rijkswaterstaat) als de aanneemcombinatie (IXAS) van de Gaasperdammertunnel willen vanaf de start van het project leren van hun ervaringen en zo (de organisatie) van het project optimaliseren. Zij hebben het COB benaderd om hen hierbij te ondersteunen.

Onderzoek
Er is een expertteam samengesteld dat samen met Rijkswaterstaat en IXAS de geleerde lessen en best practices analyseert, vastlegt en vertaalt naar algemeen geldende lessen. Gekoppeld aan de bouwfasering, wordt er elk jaar een evaluatiesessie georganiseerd.

Resultaat
In het laatste kwartaal van 2015 zijn de dialoogfase, de convergentiefase, de aanbesteding en het risicomanagement geëvalueerd met behulp van interviews en een themasessie. De resultaten zijn gepresenteerd op het COB-congres 2015 en in de Onderbouwing van januari 2016. Vervolgens is er in 2016 bij bestaande lerende netwerken binnen het project praktijkervaring opgehaald en geanalyseerd. Presentatie vond plaats op het COB-congres van 2016. Vervolgens hebben hoogleraren en experts hebben de bevindingen beschouwd en verrijkt waarna deze zijn teruggekoppeld in een allignmentsessie op 7 maart 2017 en tijdens de kennisdag op 30 maart 2017 zijn besproken met andere tunnelteams. De bevindingen worden vervolgens gecombineerd met de resultaten van deze kennisdag en gepubliceerd. De uitreiking van Deel 1 van de evaluatie vond plaats tijdens het COB-café op 30 juni 2017. Het leertraject wordt voorgezet in de jaren hierna. Na oplevering van de Gaasperdammertunnel volgt een eindevaluatie, resulterend in een eindrapport en presentatie tijdens een congres.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Stefan Lezwijn, rol: Lid

Ballast Nedam Infra B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
Malou van der Pal, rol: Geïnterviewd

BESIX S.A. -

Locatie: Brussel, Avenue des Communautés 100
Jan van Steirteghem, rol: Reviewer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Projectleider
Marije Nieuwenhuizen, rol: Redacteur
Leen van Gelder, rol: Lid
Karin de Haas, rol: Projectleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator

Combinatie Rotterdamsebaan BAM en VolkerWessels bedrijven VHB, KWS en Vialis -

Locatie: Den Haag, Binckhorstlaan 119
Paul Janssen, rol: Reviewer

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid

Erasmus Universiteit Rotterdam -

Locatie: Rotterdam, Burgemeester Oudlaan 50
Joop Koppenjan, rol: Reviewer
Fluor Infrastructure BV

Fluor Infrastructure BV -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 155
Marco Eykelenboom, rol: Reviewer
Jan Theelen, rol: Geïnterviewd

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Dieren, Kruisstraat 25
Harry Bijl, rol: Redacteur
hbl communicatie

hbl communicatie -

Locatie: Goes, Kamperfoeliestraat 14
Hanneke Blok, rol: Schrijver

IXAS Consortium Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i Infrastructure -

Locatie: Amsterdam, Paalbergweg 2
Twan Daverveld, rol: Lid projectteam
Peter Schouten, rol: Opdrachtgever
Roel Scholten, rol: Lid projectteam
Aris van Erkel, rol: Lid projectteam
Martien Heijmans, rol: Lid projectteam
Johan van der Gaag, rol: Lid projectteam
André van de Velde, rol: Lid projectteam
Bram ten Klei, rol: Lid projectteam

Peter Juijn teksten -

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Redacteur
Radboud Universiteit

Radboud Universiteit -

Locatie: Nijmegen, Thomas van Aquinostraat 5
Ira Helsloot, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud -

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Frans de Kock, rol: Initiatiefnemer

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Lammert Postma, rol: Lid projectteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Ewald van Dorst, rol: Lid projectteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Henk Bellinga, rol: Lid expertteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Renske van Nie, rol: Lid projectteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Helen Miley, rol: Lid projectteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Hans Ruijter, rol: Spreker congres

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Arno Weiss, rol: Geïnterviewd
Leo Maas, rol: Redacteur
Ron van den Ende, rol: Lid projectteam
TNBS

TNBS -

Locatie: Zierikzee, Dijkgraaf 1
Tin Buis, rol: Reviewer

Triple Bridge B.V. -

Locatie: Bilthoven, Sweelincklaan 73
Marcel Hertogh, rol: Voorzitter expertteam

Universiteit Twente -

Locatie: Enschede, Drienerlolaan 5
Geert Dewulf, rol: Reviewer
Evaluatie Gaasperdammertunnel deel 2
R500-2
Status: Gereed
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
Zowel de opdrachtgever (Rijkswaterstaat) als de aanneemcombinatie (IXAS) van de Gaasperdammertunnel willen vanaf de start van het project leren van hun ervaringen en zo (de organisatie) van het project optimaliseren. Zij hebben het COB benaderd om hen hierbij te ondersteunen.

Onderzoek
Er is een expertteam samengesteld dat samen met Rijkswaterstaat en IXAS de geleerde lessen en best practices analyseert, vastlegt en vertaalt naar algemeen geldende lessen. Gekoppeld aan de bouwfasering, wordt er elk jaar een evaluatiesessie georganiseerd.

Resultaat
De uitreiking van Deel 1 van deze evaluatie vond plaats tijdens het COB-café op 30 juni 2017. Het leertraject werd voortgezet. Zo werd tijdens het COB congres in 2019 deel 2 gespresenteerd. Na oplevering van de Gaasperdammertunnel volgt een eindevaluatie, resulterend in de oplevering van deel 3.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Projectleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Leen van Gelder, rol: Lid kernteam
Ronald Gram, rol: Lid kernteam
hbl communicatie

hbl communicatie -

Locatie: Goes, Kamperfoeliestraat 14
Hanneke Blok, rol: Schrijver

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Anne-Loes Pool, rol: Schrijver

IXAS Consortium Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i Infrastructure -

Locatie: Amsterdam, Paalbergweg 2
Peter Schouten, rol: Opdrachtgever

Peter Juijn teksten -

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Schrijver

Rijkswaterstaat Dienst WNN -

Locatie: Amsterdam, Burgemeester Stramanweg 100b
Henk Bellinga, rol: Vraagsteller
Helen Miley, rol: Deelnemer
Hans Ruijter, rol: Reviewer
Cisca Rader, rol: Begeleider/Facilitator
Frans de Kock, rol: Initiatiefnemer

Triple Bridge B.V. -

Locatie: Bilthoven, Sweelincklaan 73
Marcel Hertogh, rol: Voorzitter

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management -

Locatie: Amsterdam, Buitenveldertselaan 3 - 7
Marcel Veenswijk, rol: Reviewer
Evaluatie Gaasperdammertunnel deel 3
R500-3
Status: Gereed
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
Zowel de opdrachtgever (Rijkswaterstaat) als de aanneemcombinatie (IXAS) van de Gaasperdammertunnel willen vanaf de start van het project leren van hun ervaringen en zo (de organisatie) van het project optimaliseren. Zij hebben het COB benaderd om hen hierbij te ondersteunen.

Onderzoek
r is een expertteam samengesteld dat samen met Rijkswaterstaat en IXAS de geleerde lessen en best practices analyseert, vastlegt en vertaalt naar algemeen geldende lessen. Gekoppeld aan de bouwfasering, wordt er elk jaar een evaluatiesessie georganiseerd.

Resultaat
De uitreiking van Deel 1 van deze evaluatie vond plaats tijdens het COB-café op 30 juni 2017. Het leertraject werd voortgezet. Zo werd tijdens het COB congres in 2019 deel 2 gespresenteerd. Na oplevering van de Gaasperdammertunnel volgde een eindevaluatie, resulterend in de oplevering van deel 3 met een masterclass op 2 februari 2022. Zie www.cob.nl/gaasperdammertunnel/masterclass


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Martien Heijmans, rol: Geïnterviewd
Advitec

Advitec -

Locatie: Leusden, Bitterschoten 40
Henk Bellinga, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Combinatie BAAK Blankenburgtunnel Ballast-Maquire-Deme

Combinatie BAAK Blankenburgtunnel Ballast-Maquire-Deme -

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
Conrad Hordijk, rol: Geïnterviewd

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Geïnterviewd
Fluor Infrastructure BV

Fluor Infrastructure BV -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 155
Ger van der Schaaf, rol: Geïnterviewd

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Age Niels N. Holstein, rol: Lid
hbl communicatie

hbl communicatie -

Locatie: Goes, Kamperfoeliestraat 14
Hanneke Blok, rol: Schrijver

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Ewald Burger, rol: Lid

IXAS Consortium Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i Infrastructure -

Locatie: Amsterdam, Paalbergweg 2
Roy Neele, rol: Geïnterviewd
Pieter Teeuw, rol: Geïnterviewd
Peter Schouten, rol: Initiatiefnemer
Simon Jan Groenveld, rol: Lid
Conrad Hordijk, rol: Geïnterviewd

Peter Juijn teksten -

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Redacteur
Rijkswaterstaat Dienst Noord-Holland

Rijkswaterstaat Dienst Noord-Holland -

Locatie: Haarlem, Kanaaldijk 301
Dennis Blom, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Frans de Kock, rol: Initiatiefnemer

Rijkswaterstaat GPO - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Lammert Postma, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat GPO - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Hans Ruijter, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat GPO - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Vera van Engen, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Marcel Hoogsteder, rol: Lid
Joop van der Velden, rol: Geïnterviewd
Victor van Veldhoven, rol: Geïnterviewd

TenneT Holding B.V. -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Wijnand Mellegers, rol: Lid
Helen Miley, rol: Geïnterviewd

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Marcel Hertogh, rol: Voorzitter
Evaluatie Sluiskiltunnel
R300
Status: Gereed
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
Op 23 mei 2015 gaat de Sluiskiltunnel open voor verkeer; op tijd en zonder meerkosten. Wat valt er te leren van dit project? Er zijn bovendien veel nieuwe ervaringen opgedaan. De BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS) en het COB gaan kennis vastleggen, evalueren en vertalen naar theorie en praktijk.

Resultaat
De bevindingen zijn vastgelegd in het in juni 2015 uitgebrachte document Evaluatie Sluiskiltunnel dat te vinden is op de COB kennisbank en is gepresenteerd tijdens het op 23 juni 2015 gehouden Symposium.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers
Erik Vreeburg, rol: Geïnterviewd
Michel Langhout, rol: Geïnterviewd
Johan Mignon, rol: Geïnterviewd
, rol: Geïnterviewd
Erik te Duits, rol: Geïnterviewd
Jan de Jong, rol: Geïnterviewd
Hans Nühn, rol: Geïnterviewd

Bureau Paradox -

Locatie: Leiden, Boerhaavelaan 21
Alfons van Marrewijk, rol: Beoordelaar

BV Kanaalkruising Sluiskil -

Locatie: Terneuzen, Koegorsstraat 1c
Tin Buis, rol: Geïnterviewd
Hanneke Blok, rol: Redacteur
Paul van Laviere, rol: Geïnterviewd
Ton Vrijdag, rol: Geïnterviewd

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Projectleider
Roel Scholten, rol: Coordinator

Combinatie Rotterdamsebaan BAM en VolkerWessels bedrijven VHB, KWS en Vialis -

Locatie: Den Haag, Binckhorstlaan 119
Paul Janssen, rol: Beoordelaar
Individuele deelnemers
Peter Dijk, rol: Beoordelaar

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 2- de Tulpenburgh
Christiaan Caan, rol: Beoordelaar

Provincie Zeeland Provinciehuis -

Locatie: Middelburg, Abdij 6
Albert de Vries, rol: Beoordelaar

Provincie Zeeland Provinciehuis - Provincie Noord-Holland

Locatie: Middelburg, Abdij 6
Kees van Beveren, rol: Beoordelaar

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Cees Brandsen, rol: Beoordelaar
Jaap Heijboer, rol: Beoordelaar
Hans Versteegen, rol: Beoordelaar

Shell Global Solutions International B.V. -

Locatie: Den Haag, Postbus 541
Hans de Vos, rol: Beoordelaar
Individuele deelnemers
Ard-Pieter de Man, rol: Lid expertteam
Adri Frijters, rol: Beoordelaar

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Frank Guldenmund, rol: Beoordelaar
Hans Bakker, rol: Lid expertteam
Marcel Hertogh, rol: Lid expertteam
Hans Bakker, rol: Lid expertteam

Vrije Universiteit Amsterdam -

Locatie: Amsterdam, De Boelelaan 1105
Marius Rietdijk, rol: Beoordelaar
Evaluatie Velsertunnel
R400
Status: Gereed
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
De renovatie van de Velsertunnel kent een aantal risico’s die pas bij uitvoering inzichtelijk worden. Het risicodossier is opgesteld, maar er werd gezocht naar nog meer comfort: opdrachtgever Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Hyacint hadden het COB ingeschakeld om met behulp van een expertteam deze risico’s en de mogelijke effecten scherp te krijgen.

Onderzoek
In september 2015 heeft het COB een expertteam samengesteld dat samen met een kernteam vanuit het project de stand van zaken heeft onderzocht. Vervolgens heeft het expertteam zich gebogen over de scenario’s voor eventuele 'blinde vlekken'. Daarna volgde een interactieve sessie waarin het expertteam en het projectteam werkten aan herkenning en erkenning van de bevindingen. De uitkomsten van dit proces zijn voorgelegd aan de stuurgroep Velsertunnel.

Resultaat
Het advies aan de Velsertunnel is opgeleverd in 2015. In 2016 is dit advies veralgemeniseerd en gebruikt om de eerste versie van het groeiboek 'Renoveren kun je leren' te maken. Tijdens het COB-congres op 8 december 2016 werd het groeiboek officieel gelanceerd.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Projectleider
Roel Scholten, rol: Voorzitter
Combinatie Hyacint V.O.F. Aannneemcomb. Velsertunnel

Combinatie Hyacint V.O.F. Aannneemcomb. Velsertunnel -

Locatie: Velsen-noord, Concordiastraat 84
Jan van Steirteghem, rol: Initiatiefnemer
Ben van der Maat, rol: Geïnterviewd
Hugo Kruk, rol: Geïnterviewd
Marie-José Knape, rol: Geïnterviewd
Armand Ellsworth, rol: Geïnterviewd
Bart Ranke, rol: Lid projectteam

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul van Rossum, rol: Lid expertteam
Individuele deelnemers
Alex Sheerazi, rol: Lid expertteam

Kiltunnel -

Locatie: Dordrecht, Kiltunnelweg 100
Arie Bras, rol: Lid expertteam

Motion Consult B.V. -

Locatie: Driebergen, Hoofdstraat 25
Roland Broekhuizen, rol: Schrijver

Redkon Project Management & Consultancy -

Locatie: Hoogerheide, Op den Duyn 35
Rene de Koning, rol: Lid projectteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud -

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Saskia Blaas, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Ron Hardonk, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Dick van Klaveren, rol: Initiatiefnemer

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Martin Bouma, rol: Geïnterviewd
Ron van den Ende, rol: Geïnterviewd
Stephan van der Horst, rol: Geïnterviewd
Wil Feddema, rol: Geïnterviewd
Ilkel Taner, rol: Geïnterviewd
Ilkel Taner, rol: Geïnterviewd

Witteveen+Bos -

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Brenda Berkhout, rol: Lid expertteam
Evolutiepad review 3.0
R7EU4
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Jan Jonker, rol: Lid

ABB B.V. -

Locatie: Etten-leur, Bredaseweg 170
Jaap Strijker, rol: Lid

APPM Management Consultants B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Spicalaan 8
Fred Snoek, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Johan van der Gaag, rol: Lid
Peter de Kok, rol: Lid
René Baetings, rol: Lid

Ballast Nedam Infra B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
André van de Velde, rol: Lid
Reijer van der Eijk, rol: Lid

BetonBallon Technology B.V. -

Locatie: Soesterberg, Amersfoortsestraat 11a
Bas Uyland, rol: Lid

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Marc Hamilton, rol: Lid
Lambert Verhagen, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Arjan Tromp, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Bob de Vos, rol: Lid
Frank de Vries, rol: Lid kernteam

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Roosendaal, Ettenseweg 20
John Voeten, rol: Lid
Wendy Kniestedt, rol: Lid
Wessel Bouwmeester, rol: Lid
Dolf van der Meij, rol: Lid
Ton Vos, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Lid
Tom van Tintelen, rol: Lid

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Wout van Oostrum, rol: Lid

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Timo Neuteboom, rol: Lid

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Co Koren, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Peter Stroo, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Jasper Kimstra, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Bilal Akdeniz, rol: Lid

HIG Traffic Systems B.V. -

Locatie: Bodegraven, Klipperaak 101
Erwin Wagemans, rol: Lid

ICT Netherlands -

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Rob van Dijk, rol: Lid
Wibo Tienstra, rol: Lid
Ben Bastiaanse, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Erik Schermer, rol: Lid
Raoul Rampersad, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V. -

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Rob Riemens, rol: Lid kernteam
Jan Holsteijn, rol: Lid kernteam

InterDam B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Klompenmakerstraat 12
Gerard van Bochove, rol: Lid

Kienia Industriële Automatisering B.V. -

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Molenstraat 1
Thomas Oosting, rol: Lid

Maasstad Ingenieurs -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Bram ten Klei, rol: Lid
Johan Bel, rol: Lid

Mobilis TBI infra -

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Gerard van den Berg, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy -

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid

Peter Juijn teksten -

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Redacteur

Phoenix Contact B.V. -

Locatie: Zevenaar, Hengeler 56
Mischa Braam, rol: Lid

Projectorganisatie Zuidasdok gem. Amsterdam, ProRail, RWS -

Locatie: Amsterdam, Burg. Stramanweg 100B
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Lid
Jan Dirk Voorwinde, rol: Lid

Rijkswaterstaat Zuid-Holland -

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Willem Hijmans, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Robert Schmaal, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord -

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Johan Naber, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Jan Slager, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Ramon Zoeteweij, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Rik Sonneveldt, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Erica van Dijk, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Dick van Klaveren, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Hans Dijkema, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Harry Dekker, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Soer van Herk, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Ron van den Ende, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Frederik Wagenaar, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Johannes Braams, rol: Lid

Semapro B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Kerkweg 126
Eric Burgers, rol: Lid

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Rob de Jong, rol: Lid
Robin Rijkers, rol: Lid
Franc Fouchier, rol: Lid

SPIE Nederland B.V. -

Locatie: Breda, Huifakkerstraat 15
Rick Schreurs, rol: Lid

Stabi Alert B.V. -

Locatie: Groningen, Wasaweg 18-1
Reinier Brongers, rol: Lid

SWARCO Nederland B.V. (voorheen Dynniq Nederland BV) -

Locatie: Amersfoort, Basicweg 16
Stefan Kurvers, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Peter Floor, rol: Lid
Mello Lindner, rol: Lid

Technolution BV -

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Andre Nijholt, rol: Lid

The Collective SI B.V. -

Locatie: Zwijndrecht, Scheepmakerij 242
Jan de Liefde, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Sander van Ruijven, rol: Lid
Ronald Hoogenboom, rol: Lid
Marco de Jong, rol: Lid
Eric van den Dool, rol: Lid
Colette van den Berg, rol: Lid
Danny Janssen, rol: Lid
Peter van Velden, rol: Lid
Hans Hofland, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Robin Gerrets, rol: Lid
Johan Kornet, rol: Lid

Yellax Nederland B.V. -

Locatie: Ijsselstein, Edisonweg 1
Theo Klaassen, rol: Lid
Evolutiepad review 4.0
R7EU4-1A
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Voor het draagvlak binnen de sector maken we gebruik van de al betrokken 75 eerdere reviewers voor de 3.0 versie én doen we een open uitnodiging aan de rest van de sector. Alle deelprojecten leveren eerst eigen deliverable op, deze worden gecombineerd in nieuwe conceptversie evolutiepad. Vervolgens volgt reviewronde 1 waarin gefocust wordt op overlap, hiaten, inconsistenties en vertaling eigen inzichten voor totale document. Daarna volgt reviewronde 2 waarbij alle betrokkenen weer zowel schriftelijk als in groepsgesprekken de kwaliteit van het geheel beoordelen. Als laatste zorgt het kernteam voor een definitieve versie 4.0, op te leveren in Q1 2024.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Jan Jonker, rol: Lid

ABB B.V. -

Locatie: Etten-leur, Bredaseweg 170
Jaap Strijker, rol: Lid

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Kris van Boven, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
René Baetings, rol: Lid

Ballast Nedam Infra B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 71
André van de Velde, rol: Lid

BAM Infra -

Locatie: Culemborg, Plantijnweg 32
Arie de Jong, rol: Lid

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Marc Hamilton, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator
Arjan Tromp, rol: Projectleider

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Bob de Vos, rol: Lid kernteam
Frank de Vries, rol: Lid kernteam
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Lid

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Roosendaal, Ettenseweg 20
Ton Vos, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Hans Janssens, rol: Lid

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Co Koren, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Peter Stroo, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Jeffrey van Korlaar, rol: Lid

ICT Netherlands -

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Wibo Tienstra, rol: Lid
Ben Bastiaanse, rol: Lid
Rob van Dijk, rol: Lid

Infra Kompas B.V. -

Locatie: Driehuis, Wolff en Dekenlaan 21
Abdel El Masoudi, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Raoul Rampersad, rol: Lid
Joos van der Welle, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V. -

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Rob Riemens, rol: Lid kernteam
Jan Holsteijn, rol: Lid kernteam

Lantis Leefbaar ANTwerpen door Innovatie en Samenwerking -

Locatie: Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7
Stephan S. Schaeffer, rol: Lid
Ivo Kuijf, rol: Lid

Maasstad Ingenieurs -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Johan Bel, rol: Lid

Mobilis TBI infra -

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Gerard van den Berg, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy -

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid

Peter Juijn teksten -

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Redacteur

Phoenix Contact B.V. -

Locatie: Zevenaar, Hengeler 56
Mischa Braam, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Dirk Jan Menger, rol: Lid
RAMS-en-risicomanagement

RAMS-en-risicomanagement -

Locatie: ,
Gea Kolk, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord -

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Willem Hijmans, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Hans Dijkema, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Stephan van der Horst, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Harry Lammeretz, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Patrick Pieters, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Ramon Zoeteweij, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Johan Naber, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Hans Bruinsma, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Andreas Burki, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Soer van Herk, rol: Lid

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Thomas Bax, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Frederik Wagenaar, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Johannes Braams, rol: Lid

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Rob de Jong, rol: Lid
Franc Fouchier, rol: Lid
Robin Rijkers, rol: Lid

SPIE Nederland B.V. -

Locatie: Breda, Huifakkerstraat 15
Rick Schreurs, rol: Lid

SWARCO Nederland B.V. (voorheen Dynniq Nederland BV) -

Locatie: Amersfoort, Basicweg 16
Sander Valent, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Mello Lindner, rol: Lid
Peter Floor, rol: Lid

Technolution BV -

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Andre Nijholt, rol: Lid

The Collective SI B.V. -

Locatie: Zwijndrecht, Scheepmakerij 242
Jan de Liefde, rol: Lid

Van Holland Consultancy -

Locatie: Halfweg, Suikersilo-West 39
Bram ten Klei, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Eric van den Dool, rol: Lid
Erik Vinke, rol: Lid
Hans Hofland, rol: Lid
Sander van Ruijven, rol: Lid
Ronald Hoogenboom, rol: Lid
Peter van Velden, rol: Lid
Marco de Jong, rol: Lid

VisserConsultancy -

Locatie: Deventer, Paul Schoemakerstraat 27
Maarten Visser, rol: Lid kernteam

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Johan Kornet, rol: Lid

Yellax Nederland B.V. -

Locatie: Ijsselstein, Edisonweg 1
Sander Haytink, rol: Lid
Theo Klaassen, rol: Lid
Expeditie circulaire tunnels
R703-5
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Het hergebruiken van onderdelen is een belangrijk aspect van circulair werken. Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie zijn. Rijkswaterstaat wil al in 2030 circulair werken. Wat betekent dat voor tunnels, en specifiek voor tunneltechnische installaties?

Onderzoek
Learning-by-doing wordt gehanteerd als aanpak: ervaring opdoen in de praktijk en deze delen met elkaar. In drie deelprojecten wordt samen (in co-creatie) nieuwe kennis en ervaring ontwikkeld op de vier succesfactoren van transities tegelijk: visie, cultuur, technologie en proces, oftewel in willen, mogen, kunnen en doen.

Resultaat
Eind 2021 is door de projectgroep een rapportage met concrete handvatten voor het oogsten van tunneltechnische onderdelen opgeleverd. Daarnaast zijn twee zelf te gebruiken templates ontwikkeld: Format Businesscase en Format Oogstkaart. Al deze documenten zijn te lezen op de kennisbank

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Beaufort Corporate Consulting B.V. -

Locatie: Utrecht, Vliegend Hertlaan 15-97
William van Niekerk, rol: Lid kernteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Laura van Heulen, rol: Lid kernteam

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Steven de Kruijf, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Gioffry Maduro, rol: Coordinator

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Willemijn Drok, rol: Lid kernteam

Techniek Nederland -

Locatie: Woerden, Korenmolenlaan 4
Alex Kalden, rol: Lid
Michel Wijbrands, rol: Lid
Expertteam Duurzaamheid
T500E
Status: Gereed
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
De stad Den Haag wil in 2040 energieneutraal zijn en de Rotterdamsebaan is hierbij een belangrijk project. De ambitie is van de Rotterdamsebaan een icoon van duurzaamheid te maken en een inspiratiebron voor toekomstige (tunnel)projecten. Er bestaan echter nog geen EMVI-criteria voor duurzaamheid.

Onderzoek
Een team van experts op het gebied van duurzaamheid, milieu, tunnelveiligheid, civiele techniek en geowetenschappen heeft onder leiding van de TU Delft en het COB beschreven hoe een tunnel duurzaam gerealiseerd kan worden.

Resultaat
Het Inspiratiedocument Duurzaamheid presenteert negen aspecten die een tunnel duurzaam maken. Het document wordt gebruikt bij de aanbesteding van de Rotterdamsebaan. In 2015 voert het expertteam de waardering voor het EMVI-criteria Duurzaamheid uit. Hierna zal het resultaat van de aanpak worden geevalueerd, en doorvertaald worden naar andere praktijkprojecten.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Jan van Vliet, rol: Lid

BiermanHenket Architecten -

Locatie: Esch, Hal 13A
Henk van Laarhoven, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Coordinator

EcoChain Technologies B.V. -

Locatie: Amsterdam, Oostenburgermiddenstraat 202
Jochem Mos, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Léon Dijk, rol: Lid
Individuele deelnemers
Claudia Heimensen, rol: Lid

Rendemint -

Locatie: Ridderkerk, Pruimendijk 113
René de Klerk, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Joris Vijverberg, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Marcel Hertogh, rol: Voorzitter

Universiteit Utrecht Faculteit Geowetenschappen -

Locatie: Utrecht, Princetonlaan 8A
Jasper Griffioen, rol: Lid
Expertteam Piet Heintunnel
R250
Status: Gereed
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
Ook de Piet Heintunnel is toe aan renovatie. Het groeiboek Renoveren kun je leren, het project KIS Maastunnel en de maatregelencatalogus voor energiereductie in tunnels zijn hiervoor zeer interessant. Het projectteam van de Piet Heintunnel gaat daarom samenwerken met het COB om deze kennis te benutten. Daarnaast wordt ook weer nieuwe kennis en ervaring ingebracht en gedeeld met het netwerk.

Onderzoek
Mede vanuit de bestaande COB-trajecten is er een breed expertteam samengesteld voor de Piet Heintunnel.

Resultaat
Het expertteam heeft in samenwerking met het projectteam een rapportage voor het aanbestedingstraject van dit project opgesteld.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Maarten van Riel, rol: Deelnemer
Karin de Haas, rol: Voorzitter
Karin de Haas, rol: Secretaris

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid expertteam

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Jan-Willem Sluyters, rol: Deelnemer
Jasper Passtoors, rol: Deelnemer
Tjitse van Dijk, rol: Lid projectteam
Individuele deelnemers
Alex Sheerazi, rol: Lid projectteam

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Paul Janssen, rol: Lid expertteam

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Diederik van Zanten, rol: Lid expertteam

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Henry van der Pluym, rol: Lid expertteam
Projectteam Piet Heintunnel IB Gemmeente Amsterdam

Projectteam Piet Heintunnel IB Gemmeente Amsterdam -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Onno Man, rol: Lid projectteam
Francien Krouwel, rol: Lid projectteam
Paul Gordon, rol: Lid projectteam
Lisa de Rooij, rol: Lid projectteam
Ilham Bouz, rol: Lid projectteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud -

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Johan Naber, rol: Lid expertteam

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Saskia Blaas, rol: Deelnemer
Leo Maas, rol: Schrijver

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Leen van Gelder, rol: Lid expertteam

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Carolina Vermeulen - Lantinga, rol: Student
Jelle Blom, rol: Student

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
, rol: Lid expertteam
GA Actuele opgaven van de assetmanager
R7GA4
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In assetmanagement spelen zaken als duurzaamheid en klimaatverandering een grote rol.

Onderzoek
Deze werkgroep verdiept zich in verduurzaming en het klimaatbestendig ontwerpen en beheren van assets. Ook onderwerpen als vervanging en renovatie komen aan bod, net als aantoonbaar veilig werken.

Resultaat
Medio juni 2023 content voor het hoofdstuk Actuele opgaven van de assetmanager t.b.v. een eerste concept van het Groeiboek Assetmanagement, waarna in november 2023 publicatie volgt van versie 1.0.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Hans Janssens, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Lid
Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Paul van Putten, rol: Lid

Strukton Infra Specials -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Willem Slob, rol: Lid

Technolution BV -

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Andre Nijholt, rol: Lid
GA Assetmanagement toepassen
R7GA2
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Hoe kan assetmanagement bruikbaar worden toegepast en hoe integreer je het in je organisatie?

Onderzoek
Deze werkgroep beschrijft de stadia naar een professionele AM-organisatie, AM-aansturing en AM-processen. Ook wordt gekeken naar borging en kwaliteit.

Resultaat
Medio juni 2023 content voor het hoofdstuk Assetmanagement toepassen t.b.v. een eerste concept van het Groeiboek Assetmanagement, waarna in november 2023 publicatie volgt van versie 1.0.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Lucas van Acker, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Hans Janssens, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

InterDam B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Klompenmakerstraat 12
Gerard van Bochove, rol: Deelprojectleider

Kienia Industriële Automatisering B.V. -

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Molenstraat 1
Tom Verbruggen, rol: Lid

Van der Worp Infra Consult B.V. -

Locatie: Huisseling, Hoekstraat 1
Jacco van der Worp, rol: Lid
GA De assetmanagement organisatie
R7GA3
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Welke rollen zijn er binnen tunnelbeheer, welke processen en producten binnen TVD. Specifieke rollen en verantwoordelijkheden worden uitgeschreven.

Onderzoek
In dit deelproject wordt de organisatie van assetmanagement verder uitgediept.

Resultaat
Medio juni 2023 content voor het hoofdstuk De assetmanagement organisatie t.b.v. een eerste concept van het Groeiboek Assetmanagement, waarna in november 2023 publicatie volgt van versie 1.0.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Lucas van Acker, rol: Lid
Amstelland ingenieurs

Amstelland ingenieurs -

Locatie: Halfweg, Suikersilo-West 39
Duncan Klene, rol: Deelprojectleider

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Hans Janssens, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Raoul Rampersad, rol: Lid
Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Paul van Putten, rol: Lid
GA Introductie op AM
R7GA1
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Wat houdt assetmanagement eigenlijk precies in en wie spelen hierin een rol?

Onderzoek
In dit deelproject wordt een normbepaling uitgeschreven en worden de basisbeginselen van assetmanagement en de verschillende rollen hierin uitgediept. Verder wordt gekeken naar horizontale en verticale integratie en context als stakeholders en organisatie.

Resultaat
Medio juni 2023 content voor het hoofdstuk Introductie op assetmanagement t.b.v. een eerste concept van het Groeiboek Assetmanagement, waarna in november 2023 publicatie volgt van versie 1.0.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen -

Locatie: Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113
Lucas van Acker, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Hans Janssens, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud -

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Franck Stroomer, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Hans Bruinsma, rol: Lid
Haalbaarheidsonderzoek
R703-7
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Welke meerwaarde kan een tunnel hebben voor zijn omgeving?

Onderzoek
Het doel van het werkpakket is om een haalbaarheidsonderzoek te maken voor 2023.

Resultaat
In november 2023 wordt het haalbaarheidsonderzoek opgeleverd.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Steven de Kruijf, rol: Projectleider

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Vera Geluk, rol: Rapporteur

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Antwerpen, Posthoflei 5 bus 1
Philip Labouchere, rol: Lid
Handboek Tunnelbouw
T200
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Al ruim twintig jaar is het SATO (Specifieke aspecten tunnelontwerp) een belangrijke richtlijn voor het ontwerp van tunnels. Samen met het netwerk heeft het COB de richtlijn geactualiseerd, aangevuld en gedigitaliseerd. Het nieuwe handboek bevat informatie en vele best practices voor rijksweg-, spoor- en niet-rijkswegtunnels.

Onderzoek
Het Handboek Tunnelbouw is gebaseerd op SATO 2005, aangevuld met specifieke kennis van railtunnels. Daarnaast zijn ervaringen uit de periode 2005 tot heden verwerkt, zowel door opdrachtgevers als opdrachtnemers. Op basis van kennis van deskundigen is zo veel mogelijk de state-of-the-art van de tunnelbouw vastgelegd.

Resultaat
Het Handboek Tunnelbouw is sinds december 2014 gratis online toegankelijk. Lezers worden aangemoedigd suggesties voor aanvullingen en verbeteringen te doen. Deze bijdragen worden door een redactiecommissie verwerkt in het handboek, zodat de inhoud up-to-date blijft.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Ferry de Graaf, rol: Adviseur

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Brad Jonkman, rol: Secretaris

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Merten Hinsenveld, rol: Lid

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH) -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Jack Amesz, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Arnold van Kampen, rol: Lid

Hompe & Taselaar -

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Van Marwijk Kooystraat 1
Frans Taselaar, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jan Jonker, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Voorzitter

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Lid
Hinderarm renoveren
R701-3
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De tunnelrenovaties die de komende tien jaar op stapel staan, zullen de maatschappij ontwrichten als er telkens wordt gekozen voor een volledige afsluiting.

Onderzoek
Een aantal tunneleigenaren en hun renovatieteams zijn al bezig hun afwegingen te maken om tot een eigen scenario voor hun renovatie te komen. Het COB-netwerk wil de afwegingen en gebruikte scenario’s ophalen en een blauwdruk of afwegingskader voor scenario’s voor tunnelrenovaties.

Resultaat
De uitkomst van dit project zal helpen om tunnelrenovaties uit te voeren met minimale hinder en maximale beschikbaarheid tegen aanvaardbare kosten. De praktijkervaringen kunnen als illustraties dienen in een voorbeeldenboek/hoofdstuk van het groeiboek Renoveren kun je leren. In december 2019 zijn de resultaten in een digitaal groeiboek gedeeld. zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/hinderarm-renoveren

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Maarten Giltaij, rol: Lid
Timo Neuteboom, rol: Lid

BAM Infra -

Locatie: Culemborg, Plantijnweg 32
Arie de Jong, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Aris van Erkel, rol: Lid
Arjan Tromp, rol: Lid
Ronald Gram, rol: Secretaris
Leen van Gelder, rol: Coordinator

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Ronald de Weerd, rol: Lid
Robert Surquin, rol: Lid
Remmy Uffen, rol: Lid

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Jelmer Wittebol, rol: Lid
Final Goal Solutions

Final Goal Solutions -

Locatie: Papendrecht, Campanulahof 7
Dick Aantjes, rol: Lid
Gemeente Amsterdam Programma AWA Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Gemeente Amsterdam Programma AWA Aanpak Wegtunnels Amsterdam -

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Ton den Toom, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Bauke Eggenkamp, rol: Lid

Infram B.V. -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 9
Adriaan Hage, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Arjan Neef, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V. -

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Jan Holsteijn, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Tjalling ten Hove, rol: Lid
Jan Jonker, rol: Lid
Peter Overduin, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Leon Uijttewaal, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Sijmen Robers, rol: Lid
Jasper Venema, rol: Lid
Johan Naber, rol: Voorzitter
Individuele deelnemers
Erik Holleboom, rol: Lid

Technolution BV -

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Tom van Tintelen, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Danny Janssen, rol: Lid
Peter van Velden, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Aryan Snel, rol: Lid
Inspectie zinkvoegen
T335
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Over de levensduurverwachting van zinkvoegen in tunnels in Nederland blijkt veel onzekerheid te bestaan. In samenwerking met Coentunnel Company en Rijkswaterstaat is het COB daarom een nieuw onderzoeksproject gestart. Op 10 december 2014 is de rapportage opgeleverd. Ter aanvulling op het rapport is extra endoscopisch onderzoek uitgevoerd bij vier tunnels: de Drechttunnel, de Noordtunnel, de Kiltunnel en de Vlaketunnel. In februari 2015 zijn de resultaten hiervan opgeleverd.

Onderzoek
Op basis van het endoscopisch onderzoek heeft de werkgroep op 21 april 2015 vastgesteld dat het zinkvoegenproject een vervolg moet krijgen. Er wordt nu gewerkt aan projectplannen voor verschillende onderzoeksrichtingen. Vervolgonderzoek is goed ontvangen Er worden nu projecten en budget gezocht voor nadere toepassing en onderzoek

Resultaat
Eind 2016 is een kleine werkgroep opgericht. Deze werkgroep doet nader onderzoek en zal vier keer bij elkaar komen. Na afloop zal deze werkgroep hun bevindingen eind 2017 delen met de gehele commissie. De commissie is in juni 2018 overgegaan in het tunnelprogramma onder R701-2a "Voegen".

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Nhut Nguyen, rol: Lid

BESIX S.A. -

Locatie: Brussel, Avenue des Communautés 100
Jan van Steirteghem, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
, rol: Begeleider/Facilitator

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Lode Franken, rol: Lid

DEME Infra NL B.V. - DEME Infra

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Lid
Ruben van Montfort, rol: Secretaris

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Kees Blom, rol: Lid

Kiltunnel -

Locatie: Dordrecht, Kiltunnelweg 100
Arie Bras, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Lid

Mobilis TBI infra -

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Gerard van den Berg, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Peter Hoogen, rol: Lid
Jan Jonker, rol: Lid

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Secretaris
Leo Leeuw, rol: Lid

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Egbert van der Wal, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud -

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Martijn Blom, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Carolien Nieuwland, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Harry Dekker, rol: Opdrachtgever

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Ad Nieuwenhuyzen, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Gerrit Wolsink, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Theo van Maris, rol: Lid
Stephan van der Horst, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
René Kuiper, rol: Lid

Strukton Infra Specials -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Nico Vink, rol: Lid

Trelleborg Ridderkerk B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Verlengde Kerkweg 15
Frans Melchers, rol: Lid
Joel van Stee, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Lid

Van Hattum en Blankevoort -

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Sallo van der Woude, rol: Lid

Witteveen+Bos -

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Brenda Berkhout, rol: Voorzitter
Installaties, sectionering en dimensione
R701-3D
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Bepaal een ‘standaard’ tunnelsectie en engineer daarin de benodigde veiligheidsfuncties, zodat toekomstige renovaties per sectie uitgevoerd kunnen worden. Of leg extra voorzieningen aan om toekomstig werk te vergemakkelijken.

Resultaat
zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/hinderarm-renoveren

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Roosendaal, Ettenseweg 20
Ronald de Weerd, rol: Lid
Final Goal Solutions

Final Goal Solutions -

Locatie: Papendrecht, Campanulahof 7
Dick Aantjes, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V. -

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Jan Holsteijn, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Peter Overduin, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Coordinator
Individuele deelnemers
Erik Holleboom, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Peter van Velden, rol: Lid
Internationale samenwerking renoveren
O320
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Wereldwijd is de renovatieopgave voor tunnels enorm. De Belgische ingenieursvereniging ie-net en het COB hebben de handen ineen geslagen om praktische vraagstukken samen aan te pakken.

Onderzoek
Als eerste stap is er op 30 mei 2017 een gezamenlijke studiedag georganiseerd. Opdrachtgevers, opdrachtnemers, studie- en adviesbureaus, vergunningverleners en tunnelbeheerders bij elkaar om vanuit verschillende perspectieven kennis en ervaringen te delen op basis van concrete (praktijk)voorbeelden en best practices.

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Ton Buijink, rol: Financier
Bam Nuttall Compound

Bam Nuttall Compound -

Locatie: Heathrow, Old Police Station Compound
Jon Daley, rol: Spreker

Besix Nederland B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Jeroen Philtjens, rol: Financier
Marie-José Knape, rol: Spreker
Thomas Vandenbergh, rol: Spreker
Brussels hoofdstedelijk gewest

Brussels hoofdstedelijk gewest -

Locatie: Brussel, Koning Albert II-laan 20, bus 4
Dimitri Strobbe, rol: Spreker

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Contactpersoon
Karin de Haas, rol: Coordinator
Edith Boonsma, rol: Contactpersoon
Maarten van Riel, rol: Schrijver
Merten Hinsenveld, rol: Deelnemer
Marije Nieuwenhuizen, rol: Schrijver
Karin de Haas, rol: Spreker
Combinatie Hyacint V.O.F. Aannneemcomb. Velsertunnel

Combinatie Hyacint V.O.F. Aannneemcomb. Velsertunnel -

Locatie: Velsen-noord, Concordiastraat 84
Armand Ellsworth, rol: Spreker
Hugo Kruk, rol: Spreker

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Roosendaal, Ettenseweg 20
Jan Willemsen, rol: Financier
Benjamin Mooijaart, rol: Spreker
CRS Consultancy

CRS Consultancy -

Locatie: Zoetermeer, Loosduinenstraat 8
Cynthia Sewbalak, rol: Spreker

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Adam Bezuijen, rol: Spreker

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Rutger de Jong, rol: Financier

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul van Rossum, rol: Financier

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul van Rossum, rol: Financier
Paul van Rossum, rol: Spreker

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie -

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Paul van Laviere, rol: Spreker

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Wilbert Jansen, rol: Spreker

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Dieren, Kruisstraat 25
Harry Bijl, rol: Schrijver
IE-net vzw

IE-net vzw -

Locatie: Antwerpen, Desguinlei 214
Francis Cools, rol: Contactpersoon
Christine Mortelmans, rol: Contactpersoon
Jan van Steirteghem, rol: Coordinator

Infranea -

Locatie: Antwerpen, Klokstraat 12
Johan Kuppens, rol: Financier
Johan Kuppens, rol: Spreker
Jan De Nul N.V.

Jan De Nul N.V. -

Locatie: Aalst, Tragel 60
Jo Roelants, rol: Financier

K_Dekker bouw & infra b.v. -

Locatie: Amsterdam, Zekeringstraat 50
Alex Kirstein, rol: Spreker

Mobilis B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Jan de Jong, rol: Financier
Jacco Groen, rol: Spreker

Motion Consult B.V. -

Locatie: Driebergen, Hoofdstraat 25
Roland Broekhuizen, rol: Spreker
Ronald Jansen, rol: Spreker
Marene Enk van den, rol: Spreker
NP Bridging

NP Bridging -

Locatie: Antwerpen, Rijnkaai 101
Chris Poulissen, rol: Spreker
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen -

Locatie: Den Haag, Bezuidenhoutseweg 57
Liesbeth Schippers, rol: Spreker

Peter Juijn teksten -

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Schrijver

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud -

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Harry Dekker, rol: Spreker

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Cees Brandsen, rol: Spreker

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Harry de Haan, rol: Spreker

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Dick van Klaveren, rol: Spreker

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Willem Zandvliet, rol: Spreker

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Johan Naber, rol: Spreker

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Dick van Klaveren, rol: Financier

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Leo Maas, rol: Schrijver
Theo van Maris, rol: Spreker
Martin Bouma, rol: Spreker
Ilkel Taner, rol: Spreker

SPIE Nederland B.V. -

Locatie: Breda, Huifakkerstraat 15
Jan Arends, rol: Financier

TU Delft -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Carolina Vermeulen - Lantinga, rol: Schrijver

TU Delft - TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Esther Wever, rol: Schrijver

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
, rol: Spreker

Westerscheldetunnel N.V. -

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Christian Braat, rol: Spreker
Jan Verbrugge, rol: Spreker
Jan Verbrugge, rol: Spreker

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Aryan Snel, rol: Spreker
Ken je tunnel
R701-4
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Als we onze tunnel niet kennen, weten we niet hoe of wat we moeten inspecteren en waarop we beheer- en onderhoudsparameters moeten afstellen.

Onderzoek
Daarom wordt er een handreiking opgesteld waarmee tunnelbeheerders hun eigen handboek tunnel(s) kunnen maken. Enerzijds maakt de werkgroep een inhoudsopgave voor een handboek waarin zowel een deel voor de beheerder is opgenomen, als een deel dat de erfenis van het project beschrijft. Anderzijds zal die inhoudsopgave voor een of meerdere van de aangesloten tunnelbeheerders in concrete teksten, verwijzingen, etc. worden vertaald. Ook worden er aanbevelingen gedaan aan andere tunnelbeheerders voor de manier waarop men zijn eigen handboek tunnel(s) kan maken. De werkgroep zal de Kiltunnel, de Maastunnel en de tunnels van gemeente Den Haag ondersteunen bij het maken van hún handboek.

Resultaat
Opgeleverd in april 2020 'Handboek Ken je tunnel". Dit handboek kun je downloaden via de kennisbank van het COB. Zie ook https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/civiel-anders-verbouwen/ken-je-tunnel/

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Coordinator
Hans Janssens, rol: Secretaris
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Voorzitter

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Tom Versluijs, rol: Lid kernteam
Erik Meijs, rol: Lid kernteam

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Diederik van Zanten, rol: Lid kernteam
Wilbert Jansen, rol: Lid kernteam

Kiltunnel -

Locatie: Dordrecht, Kiltunnelweg 100
Arie Bras, rol: Voorzitter

Provincie Zuid-Holland Projectbureau RijnlandRoute -

Locatie: Den Haag, Zuid Hollandplein 1
Bas van Herpen - van Leenen, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Mello Lindner, rol: Lid kernteam
Ken je tunnel digitaal
R702WP41
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In een eerder COB-traject is een handleiding en template gemaakt voor opstellen van een handboek ‘Ken je tunnel’. Hierin wordt met name de informatie opgenomen die niet al vastligt in andere (gangbare) documentatie vormen van de tunnel. Dit document wordt nu in principe handmatig ingevuld, maar zou mogelijk ook digitaal gemaakt kunnen worden.

Onderzoek
Omdat het onderzoek zeer complex blijkt en andere opgaven in het tunnelprogramma meer prioriteit lijken te hebben, is besloten dit project (tijdelijk) stop te zetten, zodat de betrokken experts hun tijd zo effectief mogelijk kunnen inzetten.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Imke de Man, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Hans Janssens, rol: Secretaris
Bram ten Klei, rol: Coordinator

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Nelson Perez Medina, rol: Lid

EQUANS -

Locatie: Zaandam, Albert Heijnweg 1
Patrick de Bok, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Adviseur
Riemer te Velde, rol: Adviseur
GVB Infra B.V.

GVB Infra B.V. -

Locatie: Amsterdam, Alandaweg 106
Younes Sadki, rol: Lid

Neanex -

Locatie: Antwerpen, Klokstraat 12
Peter Imbrechts, rol: Lid

Transmeto B.V. -

Locatie: Deventer, Noorwegenstraat 6
Alex Kalden, rol: Projectleider

Westerscheldetunnel N.V. -

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Richard Witsel, rol: Lid
Kennisbasis digitalisering - Taal-data
R702WP1C
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Taal helpt ons stabiliteit te krijgen in de informatie die we willen delen zonder dat we daarvoor alle data zouden moeten standaardiseren. Hiervoor zijn helder geformuleerde definities en kaders benodigd, ook kwaliteit van data speelt hier een rol. Een solide semantische basis kan op de lange termijn het middel vormen om alle informatie van een tunnel gedurende de complete levenscyclus in te winnen.

Onderzoek
De semantische basis is geen opnieuw uitgevonden wiel, maar bouwt verder op bestaande standaarden. De werkgroep buigt zich over de keuzes voor standaarden en conceptenbibliotheken die van belang zijn voor tunnels. Daarnaast zal er vooral aandacht moeten uitgaan naar de toepasbaarheid van de semantische afspraken.

Resultaat
Het doel is om als tunnelsector in 2030 een gemeenschappelijke taal te spreken voor het uitwisselen en gebruiken van data, en een gezamenlijk begrip te hebben van de kwaliteit van de data. Ook weten we bij de start van een levenscyclus welke informatie we moeten vastleggen zodat we over de gehele keten en de gehele levensduur efficiënt kunnen werken. We hebben inzicht in data, modellen, software en hardware zodat we deze in kunnen zetten om de levenscyclus te optimaliseren. De tussentijdse rapportage van 2021 alsmede de deliverable Semantische basis van 2022 is te vinden via https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/digitalisering/digitalisering-2030-werkpakket-1/taal-data-digitalisering/

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Agentschap Wegen en Verkeer -

Locatie: Antwerpen, d'Herbouvillekaai 11
Natasha Blommaert, rol: Lid

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Marc Hamilton, rol: Projectleider

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Leo van Ruijven, rol: Lid
Richard de Roon, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Bilal Akdeniz, rol: Lid

Neanex -

Locatie: Antwerpen, Klokstraat 12
Peter Imbrechts, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan de Wit, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Roy van Hattem, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Johannes Braams, rol: Secretaris

Transmeto B.V. -

Locatie: Deventer, Noorwegenstraat 6
Alex Kalden, rol: Rapporteur

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Peter van Velden, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V. -

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Patrick Dankaart, rol: Lid
KIS Maastunnel
R200
Status: Gereed
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
De gemeente Rotterdam wil de renovatie van de Maastunnel gunnen aan een partij die op hoog niveau kwaliteit, integraliteit en samenwerking kan leveren. Een team onder leiding van het COB concretiseert deze begrippen, zodat ze meegenomen kunnen worden in deze en toekomstige aanbestedingen.

Onderzoek
Er is eerst een projectspecifiek visiedocument opgesteld. Dit document is vertaald in concrete teksten die in de aanbestedingsdocumentatie zijn opgenomen. De voorzitter van het expertteam neemt deel aan de selectiecommissie. Na afronding van de aanbesteding heeft het expertteam het visiedocument en de resultaten van de aanbesteding vertaald in een openbaar document dat geschikt is voor andere tunnelprojecten.

Resultaat
Het rapport KIS Maastunnel is tijdens het COB-congres op 8 december 2016 gepresenteerd. Het is gratis te downloaden via de kennisbank van het COB.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Secretaris

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
, rol: Opdrachtgever

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Roel Scholten, rol: Secretaris
Individuele deelnemers
Ard-Pieter de Man, rol: Lid
Sunchar Beheer BV

Sunchar Beheer BV -

Locatie: Den Haag, Josef Israelslaan 56
Jan Brouwer, rol: Lid

TU Delft -

Locatie: Delft, Jaffalaan 5
Marcel Hertogh, rol: Voorzitter

TU Delft - TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Jaffalaan 5
Hans Bakker, rol: Lid

TU Delft - TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Jaffalaan 5
Joannes Visser, rol: Student

TU Delft - TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Jaffalaan 5
Herman Mooi , rol: Lid
Kunstmatige intelligentie
R702-2AC
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Commercieel beschikbaar, welke toepassingen in simulaties, etc.

Resultaat
zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/digitaal-aantonen

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BAM Infra -

Locatie: Culemborg, Plantijnweg 32
Maarte Oerlemans, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Hans Janssens, rol: Coordinator
ICT Netherlands

ICT Netherlands -

Locatie: Eindhoven, Prof. Dr. Dorgelolaan 30
Wibo Tienstra, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Rutger van Bemmel, rol: Lid
OrangeNXT

OrangeNXT -

Locatie: Eindhoven, John F Kennedylaan 2
Mane Lambeens, rol: Lid
Langetermijnvisie tunnels
R700R
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De wens tot het maken van een langetermijnvisie heeft te maken met de veranderende positionering van ondergronds bouwen in de (academische) wereld. Deze verschuift van technisch-civiele vraagstukken naar integrale opgaven op het gebied van VTTI, systems engineering, ruimtelijke inpassing, waardecreatie, vormgeving, betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid.

Onderzoek
Het COB-netwerk heeft de trends en ontwikkelingen op technisch en maatschappelijk vlak die belangrijk zijn voor de aanleg en het onderhoud van tunnels in de toekomst in kaart gebracht. De start hiervan was op 20 juni 2016, tijdens het Diner van de Ondergrond

Resultaat
Op 8 december 2016, tijdens het COB-congres, is een gedragen langetermijnvisie gepresenteerd.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Merten Hinsenveld, rol: Geïnterviewd
Arie Bras, rol: Geïnterviewd
Jan Jonker, rol: Reviewer

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Evert Sonke, rol: Reviewer
Stefan Lezwijn, rol: Reviewer
Johan van der Gaag, rol: Reviewer

Besix Nederland B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Thomas Vandenbergh, rol: Geïnterviewd

Bouwdienst Rijkswaterstaat B.D. -

Locatie: Bergen Op Zoom, Florastraat 201
Leo Leeuw, rol: Reviewer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Voorzitter
Edith Boonsma, rol: Deelnemer

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Roosendaal, Ettenseweg 20
Harry Engwirda, rol: Geïnterviewd
Deltacommissaris

Deltacommissaris -

Locatie: Den Haag, Muzenstraat 93
Pieter Bloemen, rol: Geïnterviewd

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Adam Bezuijen, rol: Reviewer
Fluor Infrastructure BV

Fluor Infrastructure BV -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 155
Peter Schouten, rol: Geïnterviewd
Individuele deelnemers
Peter Kortbeek, rol: Geïnterviewd

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Paul Janssen, rol: Geïnterviewd

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Sieb van der Weide, rol: Reviewer
Google

Google -

Locatie: Amsterdam, Claude Debussylaan 34
Jasper Maters, rol: Adviseur

Hogeschool van Amsterdam -

Locatie: Amsterdam, Weesperzijde 190
Walther Ploos van Amstel, rol: Geïnterviewd

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Roel Scholten, rol: Reviewer

Kennisplatform Tunnelveiligheid -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ron Beij, rol: Geïnterviewd
Neerlands diep

Neerlands diep -

Locatie: Den Haag, Koningskade 4
Guus Pieters, rol: Lid
Posad Maxwan

Posad Maxwan -

Locatie: Den Haag, Binckhorstlaan 36
Rients Dijkstra, rol: Geïnterviewd

Provincie Noord-Holland -

Locatie: Haarlem, Florapark 5
René van Treeck, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Claudia de Andrade, rol: Reviewer
Reinier van der Klooster, rol: Reviewer
Remco Verschoor, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving -

Locatie: Rijswijk, Lange Kleiweg 34
Wil René Jansen, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rijswijk, Lange Kleiweg 34
André Ploeg, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rijswijk, Lange Kleiweg 34
Richard de Klerk, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rijswijk, Lange Kleiweg 34
Erik Vendel, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rijswijk, Lange Kleiweg 34
Joris Vijverberg, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rijswijk, Lange Kleiweg 34
Johan Bosch, rol: Geïnterviewd

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rijswijk, Lange Kleiweg 34
Harry Dekker, rol: Opdrachtgever

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rijswijk, Lange Kleiweg 34
Henk van der Linden, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Locatie: Rijswijk, Lange Kleiweg 34
Aad van den Burg, rol: Reviewer

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Leen van Gelder, rol: Reviewer
Robin Rijkers, rol: Reviewer

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Mello Lindner, rol: Geïnterviewd

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Mandy Korff, rol: Reviewer
Marcel Hertogh, rol: Deelnemer
Wout Broere, rol: Deelnemer

TU Eindhoven Faculteit Bouwkunde -

Locatie: Eindhoven, Den Dolech 2
Carlo van de Weijer, rol: Geïnterviewd
TU Eindhoven Faculteit Wiskunde en informatica

TU Eindhoven Faculteit Wiskunde en informatica -

Locatie: Eindhoven, De Groene Loper 5
Wil van der Aalst, rol: Geïnterviewd

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Erik Vinke, rol: Geïnterviewd
Individuele deelnemers
Marco Stouten, rol: Reviewer

Vrije Universiteit Amsterdam -

Locatie: Amsterdam, De Boelelaan 1105
Chris Jansen, rol: Geïnterviewd
Wesselink Van Zijst

Wesselink Van Zijst -

Locatie: Zeist, Jufferstraat 3A
Marc Wesselink, rol: Geïnterviewd
Leren van incidenten
V180
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Om de tunnel veilig te houden, is er een wettelijke verplichting om jaarlijks aan opleiden, trainen en oefenen (OTO) te doen. Tijdens een bijeenkomst van het platform Veiligheid kwam naar voren dat de invulling daarvan sterk wisselt in de praktijk; er wordt veel geoefend, maar telkens op een andere manier. Ook het evalueren van incidenten gebeurt niet systematisch en ervaringen worden nog te weinig gedeeld, waardoor er niet geleerd wordt.

Onderzoek
Een werkgroep vanuit het platform verzamelt de belangrijkste leerpunten uit evaluaties van oefeningen en incidenten in tunnels en maakt daarmee een publicatie met praktische handvatten voor het opzetten en uitvoeren van oefeningen en evaluaties.

Resultaat
Op het COB-congres 2016 werd met een interactieve subsessie vast een voorschot genomen op de publicatie. De publicatie 'Al doende leert men' is tijdens de bijeenkomst van het platform Veiligheid op 6-3-2018 uitgereikt. Deze is in te zien via www.cob.nl/oefenen

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Peter de Kok, rol: Deelnemer
Leander Noordijk, rol: Deelnemer
Stefan Lezwijn, rol: Deelnemer

Brandweer Amsterdam-Amstelland -

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Deelnemer
Brandweer Kennemerland

Brandweer Kennemerland -

Locatie: Haarlem, Zijlweg 200
Roland Joustra, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
, rol: Opdrachtgever
Leen van Gelder, rol: Coordinator
Edith Boonsma, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Roosendaal, Ettenseweg 20
Ronald de Weerd, rol: Deelnemer

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Roel Scholten, rol: Deelnemer
Ir. E. W. Worm tunnelveiligheids- advies

Ir. E. W. Worm tunnelveiligheids- advies -

Locatie: Apeldoorn, De Jagershuizen 37
Evert Worm, rol: Deelnemer

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Nils Lundgren, rol: Deelnemer

Nederlands Inst Publieke Veiligheid -

Locatie: Arnhem, Kemperbergerweg 783
Reinier Boeree, rol: Deelnemer
Hans Spobeck, rol: Deelnemer
Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement -

Locatie: Utrecht, Papendorpseweg 101
Gerda Keereweer-de Jong, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Papendorpseweg 101
Frenk Swaak, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement - Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Utrecht, Papendorpseweg 101
Jan Ursem, rol: Deelnemer

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Albert Houthuijzen, rol: Deelnemer

Schiphol Nederland B.V. -

Locatie: Schiphol, Evert van de Beekstraat 202
Hans van Brug, rol: Deelnemer

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Erik Schermer, rol: Deelnemer

Westerscheldetunnel N.V. -

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Jan Verbrugge, rol: Deelnemer
Levensduur mootvoegen zinktunnel
R700WBC1
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Uit metingen van Rijkswaterstaat volgt dat er een aantal zinktunnels grotere en ongelijkmatiger zettingen ondergaan dan aangenomen in de ontwerpfase.

Onderzoek
In dit PDEng-traject wordt onderzoek gedaan naar de maximale levensduur van de mootvoegen in de Drecht- en Noordtunnel in relatie tot het zettingsgedrag van de tunnels.

Resultaat
Afgelopen halfjaar is een eerste versie ontwikkeld van een model om de levensduur te bepalen. Deze wordt komende periode doorontwikkeld.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Gerrit Wolsink, rol: Reviewer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Bart Duijvestijn, rol: Coordinator
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

Duranium Engineering -

Locatie: Wouwse Plantage, Heistraat 14
Joel van Stee, rol: Reviewer

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Voorzitter
Mark van der Heijden, rol: PDEng

Rijkswaterstaat PPO -

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Fern van Efferink, rol: Reviewer

TNO -

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Adri Vervuurt, rol: Reviewer

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Reviewer
Logistiek bij tunnelrenovatie
V101
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Logistiek bij tunnelrenovatie is alles wat komt kijken bij het voorbereiden, plannen, besturen en uitvoeren van mensen, materiaal en materieel nodig voor de uitvoering van een tunnelproject. Kortom, de juiste middelen op de juiste tijd en plek in de juiste aantallen en alles wat nodig is om dit voor elkaar te krijgen van ontwerp tot en met organisatie.

Onderzoek
Het project Logistiek bij tunnelrenovatie levert een handreiking en best practices voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers van tunnelrenovaties om de logistiek bij een tunnelrenovatie goed te laten verlopen. Deze handreiking is ook toepasbaar voor het uitvoeren van nachtelijk onderhoud.

Resultaat
Versie 2.0 is opgeleverd en daarmee is het project gereed.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma

Bijeenkomsten in het verleden

07-07-2023 - Bijeenkomst logistiek bij tunnelrenovatie

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal één jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Arjan Tromp, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Bart-Willem van Rijn, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Jessicia van Rijn, rol: Lid

Infra Kompas B.V. -

Locatie: Driehuis, Wolff en Dekenlaan 21
Marco Vermeulen, rol: Lid

Mobilis B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Dieter van Staveren, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Etienne Fijnaut, rol: Lid

Rijkswaterstaat Zuid-Holland -

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Willem Hijmans, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Berry Roelofs, rol: Lid
Maatregelencatalogus Trillingen
T135
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
ProRail heeft met name door de ontwikkeling naar een hoogfrequent spoor te maken met situaties waarbij trillingen uit het spoor gereduceerd moeten worden. Grontmij heeft opdracht gekregen om een maatregelencatalogus op te stellen. Het COB levert experts die de catalogus toetsen op inhoudelijke kwaliteit en werkbaarheid.

Resultaat
In september 2015 heeft de begeleidingscommissie de lijst met te nemen maatregelen en drie uitwerkingen beoordeeld. Het commentaar en de aanbevelingen zijn vastgelegd in een schriftelijke rapportage en eind september toegestuurd aan ProRail.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Herke Stuit, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Stefan Jak, rol: Lid
Jan van den Brink, rol: Lid
Modulair in functie, aanpak en werk
R701-3B
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Welke functionaliteiten moeten in de tunnel minimaal gehandhaafd blijven om veilig gebruik te garanderen? Is het slim om werk te combineren en te kiezen voor een programmatische aanpak?

Resultaat
zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/hinderarm-renoveren

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BAM Infra -

Locatie: Culemborg, Plantijnweg 32
Arie de Jong, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Arjan Tromp, rol: Coordinator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Robert Surquin, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Arjan Neef, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Jasper Venema, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Aryan Snel, rol: Lid
Modulair in opbouw
R701-3C
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Een gedetailleerde uitwerking van de modulaire systeemarchitectuur van de hard- en software met een exacte beschrijving van (het gedrag van) de koppelvlakken/interfaces.

Resultaat
zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/hinderarm-renoveren

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Timo Neuteboom, rol: Lid

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid
Gemeente Amsterdam Programma AWA Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Gemeente Amsterdam Programma AWA Aanpak Wegtunnels Amsterdam -

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Ton den Toom, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Leon Uijttewaal, rol: Lid

Technolution BV -

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Tom van Tintelen, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Danny Janssen, rol: Lid
Modulair in tijd en logistiek
R701-3A
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Hoe kan een tunnelrenovatie in de tijd zo efficiënt mogelijk worden vormgegeven? Op welke wijze kan het strak en veilig inplannen van werkzaamheden bijdragen aan hinderarm renoveren?

Resultaat
zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/hinderarm-renoveren

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Maarten Giltaij, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Aris van Erkel, rol: Coordinator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Remmy Uffen, rol: Lid

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Jelmer Wittebol, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Bauke Eggenkamp, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jan Jonker, rol: Lid
Monitoringsinstrumenten degradatie
R701-2C2
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In de recent opgeleverde rapportage Material degradation in tunnels is een korte beschrijving opgenomen van relevante monitoringsinstrumenten.

Onderzoek
Het COB krijgt een PhD’er die onderzoek gaat doen naar monitoring is het van belang om de kennis in het rapport te verdiepen.

Resultaat
Op 17 januari is het rapport Monitoring material degradation in tunnels uitgekomen. Dit rapport is te downloaden van onze kennisbank.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

C-Cube International B.V. -

Locatie: Delft, Molengraaffsingel 10
Sebastian Kuniewski, rol: Lid
Guus Coolegem, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Jan Kloosterman, rol: Co-coördinator
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

Etex Building Performance B.V. PROMAT B.V. -

Locatie: Farmsum, Oosterhorn 32-34
Frank van der Wal, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Stijn Biemans, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Bart Hendrix, rol: Lid
SGS Belgium NV

SGS Belgium NV -

Locatie: Antwerpen, Polderdijkweg 16
Lydia Wittocx, rol: Lid

SGS INTRON B.V. -

Locatie: Waardenburg, Regterweistraat 7
Michel Boutz, rol: Projectleider

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid
Vogel Kathodische Bescherming B.V.

Vogel Kathodische Bescherming B.V. -

Locatie: Zwijndrecht, Wattstraat 40
Hans van den Hondel, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Bas Bruins Slot, rol: Lid
Probleemloos open
R702-1
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Een tunnel probleemloos openstellen gaat niet alleen over techniek, maar (vooral) ook over draagvlak bij stakeholders zoals bevoegde gezagen, het kunnen toetsen en testen (valideren en testen) lang voordat de tunnel operationeel is en het kunnen afstemmen gedurende het proces. Digitale middelen kunnen hier een grote bijdrage aan leveren.

Onderzoek
In eerdere fase is een werkwijzer inclusief materialen ontwikkeld die tunnelprojecten helpt om inzicht te krijgen in stappen, beschikbare digitale instrumenten en sleutelmomenten in het proces naar openstelling. Deze worden nu toegepast en doorontwikkeld.

Resultaat
Het spel wordt verder uitgewerkt in samenwerking met praktijkprojecten in combinatie met de werkgroep Cultuur uit de ontwikkellijn Digitalisering. De werkwijzer is getoetst in een subsessie op het COB-congres 22 juni 2018 en wordt nu verder uitgewerkt in samenwerking met praktijkprojecten: RijnlandRoute (2 workshops in 2018), A16 Rotterdam (miniworkshop), Heinenoordtunnel (1 workshop in 2017), Zuidasdok (miniworkshop). De eindversie van de werkwijzer is in januari 2021 tijdens de Tunneldag van het COB gepresenteerd. Zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/digitalisering/probleemloos-open-met-digitale-tunneltweeling/ Op 4 april 2022 speelden de betrokkenen bij de openstelling van de Corbulotunnel (RLR) het spel ‘probleemloos open’ en de daarbij horende planningsvariant met elkaar en in 2023 krijgt dit middels 1 sessie een vervolg. Tevens worden evaluatie gesprekken gevoerd vanwege de openstelling van de Heinenoordtunnel. Lessons learned worden o.a. meegenomen in de PTZ aanpak waarover in het voorjaar 2024 een sessie wordt gehouden. Dit project stopt per 2024 en bovenstaande gaat onder andere verder in het project R700EH, Evaluatie openstelling Heinenoordtunnel, maar ook blijft het mogelijk hun expertise in te roepen als begeleiding bij een serious game over het probleemloos openstellen van tunnels.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Projectleider

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Twan Daverveld, rol: Lid kernteam
Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Frans de Kock, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
William van Rijswijk, rol: Reviewer
Savera III Aanneemcombinatie Heinenoord renov Dura Vermeer, Dynniq en Spie

Savera III Aanneemcombinatie Heinenoord renov Dura Vermeer, Dynniq en Spie -

Locatie: ,
Wout van Oostrum, rol: Lid kernteam
VDES

VDES -

Locatie: Oostvoorne, Molendijk 15
Willem van Dongen, rol: Lid kernteam
Probleemloos open - Heinenoordtunnel
R702-1B
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Een tunnel probleemloos openstellen gaat niet alleen over techniek, maar (vooral) ook over draagvlak bij stakeholders zoals bevoegde gezagen, het kunnen toetsen en testen (valideren en testen) lang voordat de tunnel operationeel is en het kunnen afstemmen gedurende het proces. De digitale tunneltweeling kan hier een grote bijdrage aan leveren.

Onderzoek
Als eerste stap ontwikkelt het COB-netwerk een werkwijzer inclusief materialen en begeleiding die tunnelprojecten helpt om inzicht te krijgen in stappen, beschikbare digitale instrumenten en sleutelmomenten in het proces naar openstelling.

Resultaat
Het spel wordt verder uitgewerkt in samenwerking met praktijkprojecten in combinatie met de werkgroep Cultuur uit de ontwikkellijn Digitalisering. De werkwijzer is getoetst in een subsessie op het COB-congres 22 juni 2018 en wordt nu verder uitgewerkt in samenwerking met praktijkprojecten: RijnlandRoute (2 workshops in 2018), A16 Rotterdam (miniworkshop), Heinenoordtunnel (1 workshop in 2017), Zuidasdok (miniworkshop). De eindversie van de werkwijzer is in januari 2021 tijdens de Tunneldag van het COB gepresenteerd. Zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/digitalisering/probleemloos-open-met-digitale-tunneltweeling/ Op 4 april 2022 speelden de betrokkenen bij de openstelling van de Corbulotunnel (RLR) het spel ‘probleemloos open’ en de daarbij horende planningsvariant met elkaar en in 2023 krijgt dit middels twee sessies een vervolg. Tevens worden vervolggesprekken gevoerd vanwege de openstelling van de Heinenoordtunnel ten behoeve van een evaluatiesessie in het najaar van 2023. Lessons learned worden o.a. meegenomen in de PTZ aanpak waarover in het voorjaar 2024 een sessie wordt gehouden. Zie verder evaluatie openstelling Heinenoord

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Twan Daverveld, rol: Begeleider serious game

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord -

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Jan Küchel, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Harry de Haan, rol: Lid kernteam
Savera III Aanneemcombinatie Heinenoord renov Dura Vermeer, Dynniq en Spie

Savera III Aanneemcombinatie Heinenoord renov Dura Vermeer, Dynniq en Spie -

Locatie: ,
Wout van Oostrum, rol: Lid kernteam

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Tamara Dolle, rol: Lid kernteam
VDES

VDES -

Locatie: Oostvoorne, Molendijk 15
Willem van Dongen, rol: Lid kernteam
Probleemloos open - Rijnlandroute
R702-1A
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Een tunnel probleemloos openstellen gaat niet alleen over techniek, maar (vooral) ook over draagvlak bij stakeholders zoals bevoegde gezagen, het kunnen toetsen en testen (valideren en testen) lang voordat de tunnel operationeel is en het kunnen afstemmen gedurende het proces. De digitale tunneltweeling kan hier een grote bijdrage aan leveren.

Onderzoek
Als eerste stap ontwikkelt het COB-netwerk een werkwijzer inclusief materialen en begeleiding die tunnelprojecten helpt om inzicht te krijgen in stappen, beschikbare digitale instrumenten en sleutelmomenten in het proces naar openstelling.

Resultaat
De werkwijzer is getoetst in een subsessie op het COB-congres 22 juni 2018 en wordt nu verder uitgewerkt in samenwerking met praktijkprojecten: RijnlandRoute (2 workshops in 2018), A16 Rotterdam (miniworkshop), Heinenoordtunnel (1 workshop in 2017), Zuidasdok(miniworkshop). De eindversie van de werkwijzer is in januari 2021 tijdens de Tunneldag van het COB gepresenteerd. Zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/digitalisering/probleemloos-open-met-digitale-tunneltweeling/ In 2022 en 2023 worden met de betrokkenen bij de openstelling van de Rijnlandroute workshops gehouden (in aanloop naar de openstelling in 2024) waarbij het openstellingsspel en planningsspel wordt doorlopen.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Lizette Cohen, rol: Adviseur

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

COMOL 5 Aanneemcomb. Rijnlandroute Mobilis, CroonwolterD, VINCI, DIMCO combinatie mol -

Locatie: Leiden, Hofvlietweg poort A4-12
Bas Westgeest, rol: Deelnemer
Benjamin Mooijaart, rol: Deelnemer
Jeannot Berge, rol: Deelnemer

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Begeleider serious game

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Benjamin Mooijaart, rol: Deelnemer

Gemeente Leiden Stadskantoor -

Locatie: Leiden, Bargelaan 190
Wout Schutte, rol: Deelnemer
Arthur Barendsen, rol: Deelnemer

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Twan Daverveld, rol: Begeleider serious game

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Maikel Balster, rol: Deelnemer
Willem van Dongen, rol: Lid kernteam
Patricia van der Holst, rol: Deelnemer
Piet Jansen, rol: Deelnemer
Rianne van Vuren, rol: Deelnemer
Johan de Wit, rol: Deelnemer
Wouter Koomen, rol: Deelnemer
Ed van der Tak, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Frans de Kock, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat GPO - Rijkswaterstaat Dienst WNN

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Ramon Zoeteweij, rol: Lid
Michel Jongen, rol: Deelnemer
Rijkswaterstaat Verkeerscentrale Zuid West Nederland

Rijkswaterstaat Verkeerscentrale Zuid West Nederland -

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 403
Bert 't Hart, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat Zee en Delta district Zuid -

Locatie: Terneuzen, Kennedylaan 1
Michel Jongen, rol: Deelnemer
Veiligheidsregio Hollands Midden

Veiligheidsregio Hollands Midden -

Locatie: Leiden, Rooseveltstraat 4A
Leendert Klok, rol: Deelnemer
Ilse Goossens-Toorop, rol: Deelnemer
Projectmanagementtooling
R701-3E
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Eisenbeheer, configuratiemanagement, assetmanagement, projectbeheersing: welke verbeteringen zijn hierin mogelijk door het gebruik van (nieuwe) instrumenten?

Resultaat
zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/hinderarm-renoveren

Meer informatie
Heeft u interesse in dit project? Neem dan contact op met het COB.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ronald Gram, rol: Coordinator

Infram B.V. -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 9
Adriaan Hage, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Tjalling ten Hove, rol: Financier

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Sijmen Robers, rol: Lid
Simulatie- en gamingtooling
R702-2AB
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Virtuele omgevingen/visualisaties, hard- en softwaretools, camerasimulatie, crowdsimulatie, lichtsimulatie, verkeersstromen, etc.

Resultaat
zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/digitaal-aantonen

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Eric Hof, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Jack Blok, rol: Coordinator

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Lambert Verhagen, rol: Lid

INFRANEA Holland B.V. -

Locatie: Breda, Graaf Engelbertlaan 75
Jaap de Boer, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Edwin Luijt, rol: Lid
Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Helmut Breedeveld, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Tamara Dolle, rol: Lid
Unit040

Unit040 -

Locatie: Eindhoven, Esp 113
Gino van der Zijde, rol: Lid
Strategie en kennis circulaire tunnels
R703-6-1
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Aan het einde van de expeditie Circulariteit die in 2021 is gehouden, bleek dat er een gedeelde visie op circulariteit in tunnels ontbreekt. ‘100% circulair in 2050’ betekent in ieder geval dat er geen primaire grondstoffen meer gebruikt worden, en dat geen afval meer wordt geproduceerd. Het doel van dit project is om een duidelijke visie en strategie voor 2050 te formuleren. En wat betekent dit voor opdrachtgevers en de markt, voor het ontwerp, onderhoud, normen en regels en financiering? Welke stappen moeten we zetten om de ambitie ‘100% circulair in 2050’ voor tunnels te halen? Dat gaan we in dit project uitwerken.

Onderzoek
In interviews en werksessies met COB-participanten werken we de circulaire visie en strategie voor tunnels verder uit. Hierbij kijken we naar de markt en ketenpartijen, de techniek (ontwerp, onderhoud, einde levensduur), normen en regels en financiering.

Resultaat
Het resultaat is een visie en strategie. De visie beschrijft het beeld wat beschreven staat voor 2050, in de strategie staan heldere tussenstappen voor 2025 en 2030, die aangeven welke stappen op korte en middellange termijn nodig zijn om de ambities voor 2050 te halen. In 2022 is het rapport opgeleverd, zie website. Dit project heeft geen voortgang in de nieuwe opzet.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Olle de Geest, rol: Lid

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Vera Geluk, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Willemijn Drok, rol: Projectleider

Schreder BV -

Locatie: Rhenen, Tasveld 2
Tijn van Maanen, rol: Lid
Sturing tunnelprogramma
R700
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De komende jaren zijn veel tunnels toe aan renovatie en worden er ook veel nieuwe tunnels gebouwd. Om de opgaven die hierbij horen proactief, slimmer en beter op te pakken, heeft het COB-netwerk een langetermijnvisie op tunnels geformuleerd en een onderzoeksprogramma opgezet.

Onderzoek
In het tunnelprogramma zijn drie ontwikkellijnen gedefinieerd: Civiel anders (ver)bouwen, Digitalisering en Tunnel waardevol in zijn omgeving. Daarnaast zijn er werkgroepen die onderzoek doen op het snijvlak tussen twee ontwikkellijnen.

Resultaat
De onderzoeksprojecten zorgen ervoor dat tunnelprojecten met minder hinder en meer waarde gerealiseerd kunnen worden.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Gijsbert Schuur, rol: Lid expertteam
Eric Hof, rol: Lid expertteam

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Sallo van der Woude, rol: Reviewer
Evert Sonke, rol: Lid expertteam

BESIX S.A. -

Locatie: Brussel, Avenue des Communautés 100
Marie-José Knape, rol: Lid expertteam

BESIX S.A. - Besix Nederland B.V.

Locatie: Brussel, Avenue des Communautés 100
Jan van Steirteghem, rol: Lid expertteam
Kenneth Wyns, rol: Lid expertteam
Better Words Tekst & Vertaling

Better Words Tekst & Vertaling -

Locatie: Rotterdam, Jericholaan 26
Ron Rosenbrand, rol: Vertaler

Brandweer Amsterdam-Amstelland -

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Galesloot, rol: Lid expertteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Projectleider
Karin de Haas, rol: Programmaleider
, rol: Opdrachtgever

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Ronald Gram, rol: Lid expertteam

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Mandy Korff, rol: Lid expertteam

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Lid expertteam

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Paul Bleijenberg, rol: Lid expertteam

Etex Building Performance B.V. PROMAT B.V. -

Locatie: Farmsum, Oosterhorn 32-34
Frank van der Wal, rol: Lid expertteam
Kees Both, rol: Lid expertteam

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul van Rossum, rol: Lid expertteam

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie -

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Joost Joustra, rol: Lid expertteam

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Dieren, Kruisstraat 25
Harry Bijl, rol: Schrijver

Kimpro Projectmanagement en Advies B.V. -

Locatie: Soest, Schrikslaan 15
Jasper Kimstra, rol: Lid expertteam

Lantis Leefbaar ANTwerpen door Innovatie en Samenwerking -

Locatie: Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7
Roel Scholten, rol: Lid expertteam

Ministerie van IenW DG/RWS -

Locatie: Den Haag, Rijnstraat 8
Joris Vijverberg, rol: Lid expertteam

Mobilis B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Remco Hoeboer, rol: Lid expertteam

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
René Krouwel, rol: Lid expertteam
Jacco Kroese, rol: Lid expertteam
NP Bridging

NP Bridging -

Locatie: Antwerpen, Rijnkaai 101
Chris Poulissen, rol: Reviewer
Chris Poulissen, rol: Reviewer
Posad Maxwan

Posad Maxwan -

Locatie: Den Haag, Binckhorstlaan 36
Rients Dijkstra, rol: Reviewer

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Jeroen Koolen, rol: Lid expertteam

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Lid expertteam
Rob Souw, rol: Lid expertteam
Johan Naber, rol: Lid expertteam

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Mari Baauw, rol: Lid expertteam

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Harry Halman, rol: Lid expertteam

Triple Bridge B.V. -

Locatie: Bilthoven, Sweelincklaan 73
Lidwien Besselink, rol: Reviewer

Van der Worp Infra Consult B.V. -

Locatie: Huisseling, Hoekstraat 1
Jacco van der Worp, rol: Lid expertteam
Testen besturingssysteem virtueel
R702-2AD
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Welke onderdelen, wanneer starten, wat virtueel en wat fysiek, etc.

Resultaat
zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/digitaal-aantonen

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Hans Pos, rol: Lid
Gemeente Amsterdam Programma AWA Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Gemeente Amsterdam Programma AWA Aanpak Wegtunnels Amsterdam -

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Rik Teuben, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jacco Kroese, rol: Coordinator

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Maikel Balster, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Martijn Dorresteijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement -

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Rik Jan van Hulst, rol: Lid

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Dave de Wilde, rol: Lid

Siemens Mobility BV -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Rob Riemens, rol: Lid

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Franc Fouchier, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Michiel Vroon, rol: Lid
V&V-bibliotheek
R702WP33
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De afgelopen jaren zijn veel digitale middelen ontwikkeld om het proces van verificatie en validatie (V&V) te faciliteren. Daarbij zijn zowel positieve als negatieve ervaringen opgedaan, die niet of nauwelijks worden gedeeld. Dat is zonde! In dit project worden de ervaringen verzameld en ontsloten en wordt onderzoek gedaan naar een gezamenlijke V&V-bibliotheek.

Onderzoek
De werkgroep gaat het groeiboek 'Digitaal aantonen' verrijken met de ervaringen vanuit de recente praktijk als opstapje naar het ontwikkelen van een V&V-bibliotheek. Ook wordt onderzocht welke kennis, ervaring en zelf ontwikkelde producten organisaties willen delen.

Resultaat
Het doel is te komen tot een bibliotheek van tools waarvan volgende projecten gebruik kunnen maken, met daarnaast het groeiboek dat fungeert als wegwijzer en handvat voor de toepassing. In 2023 zijn diverse documenten verzameld, die in een V&V-proces (als voorbeeld) ingezet kunnen worden. Deze documenten worden ontsloten via het groeiboek Digitalisering waarna dit project stopt.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ABB B.V. -

Locatie: Etten-leur, Bredaseweg 170
Jaap Strijker, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Ewald Burger, rol: Lid
ICT Netherlands

ICT Netherlands -

Locatie: Eindhoven, Prof. Dr. Dorgelolaan 30
Wibo Tienstra, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Arjan Neef, rol: Lid

NoNoA B.V. -

Locatie: Heiloo, Droogmakerij 35H
Frank Bosch, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Jack Blok, rol: Lid

The Collective SI B.V. -

Locatie: Zwijndrecht, Scheepmakerij 242
Jan de Liefde, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Johan Kornet, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Eric van den Dool, rol: Projectleider
Edwin Luijt, rol: Secretaris
Van object- naar systeemveiligheid
R703-2
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De veiligheid van een ondergronds object heeft grote invloed heeft op de veiligheid van de openbare ruimte. Er is behoefte aan een systeembenadering waarin projecten in hun samenhang en als onderdeel van het systeem worden beschouwd en het systeem zich aanpast aan de veranderende eisen en wensen van de maatschappij.

Onderzoek
Om na te gaan in welke mate het netwerk de vraagstukken deelt en eraan wil meewerken, zijn er verkennende gesprekken gevoerd. Op basis daarvan zijn drie sporen geformuleerd: 1) aspecten systeemveiligheid, 2) toekomstbestendig ontwerpen, 3) samenwerken tijdens gehele levenscyclus. In klein comité wordt nader onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de afzonderlijke sporen. Inmiddels zijn er twee onderzoeksvragen geformuleerd: Hoe maken we een combinatie van bouwwerken veilig? Hoe houden we dit gecombineerde bouwwerk veilig gedurende het gebruik?

Resultaat
In 2020 is ervoor gekozen om in een viertal (middel)grote steden te inventariseren welke praktijkvoorbeelden er zijn van meervoudig ruimte gebruik en van wijzigingen van gebruik. De geleerde lessen (de tussenrapportage) vanuit de workshops met Haaglanden en Rotterdam werden gepubliceerd tijdens de tunneldag op 28 januari 2021. zie https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/object-naar-systeemveiligheid

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Arjan Tromp, rol: Coordinator
Crisislab

Crisislab -

Locatie: Renswoude, Dashorsterweg 1
Carel Kijne, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Kai Liang, rol: Lid kernteam

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Albert Allaart, rol: Lid kernteam

Sapiens Safety -

Locatie: Amstelveen, Marskramer 6
Ron Beij, rol: Projectleider

Veiligheidsregio Haaglanden -

Locatie: Den Haag, Dedemsvaartweg 1
Sander Lepelaar, rol: Lid kernteam
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond -

Locatie: Rotterdam, Frobenstraat 8
Mark van Houwelingen, rol: Lid kernteam
Van realisatie naar exploitatie
T430
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De beleving is dat er gedurende de bouw of renovatie van een tunnel soms keuzes worden gemaakt die niet goed aansluiten op de onderhoudsfase. Dat geeft naast ergernis, in specifieke gevallen ook meer kosten, minder beschikbaarheid en lagere betrouwbaarheid. Een werkgroep vanuit het platform Beheer en onderhoud onderzoekt hoe ‘de schutting tussen realisatie en exploitatie’ omgetrokken kan worden.

Onderzoek
Binnen het platform Beheer en onderhoud is dit fenomeen onderkend en is een initiatief gestart om de oorzaken te verkennen en mogelijke verbeterpunten en/of oplossingen te definiëren in concrete acties en maatregelen. Deze werkgroep heeft de werktitel ‘Schutting’ gekregen: hoe verlagen we de schutting tussen realisatie en exploitatie van een tunnel? Wat zijn de inhoudelijke dilemma’s? Wat zijn de bijbehorende cultuuraspecten? Hoe kunnen we deze in positieve zin beïnvloeden? Speelt de contractvorm en de marktinschakeling hier een relevante rol? Allemaal vragen die de werkgroep verkent en uitwerkt tot concrete aanbevelingen.

Resultaat
De werkgroep is samengesteld uit de verschillende bloedgroepen: Projecten, beheerder en onderhouders en adviseurs. Hierdoor wordt de “Schutting” van de verschillende zijden belicht. Daarnaast is geconcludeerd dat er meerdere schuttingen bestaan: Tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, maar ook tussen de realiseren en beherende/onderhoudende partijen binnen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. De verschillende schuttingen vergen een specifieke analyse om te komen tot concrete maatregelen. Deze analyse wordt in eerste instantie door de werkgroep uitgevoerd. Hierbij worden naar verschillende facetten gekeken waaronder: cultuuraspecten, contractaspecten, samenwerkingsvormen, etc. De eerste bevindingen worden getoetst en aangevuld op basis van interviews en eventuele workshops. Deze worden door de werkgroep leden afgenomen en georganiseerd. Alle bevindingen worden voor de zomer vastgelegd waarna concrete verbetermaatregelen worden gedefinieerd. In januari 2021 is het eindrapport opgeleverd. zie https://www.cob.nl/document/van-realisatie-naar-exploitatie/

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Hans Janssens, rol: Coordinator
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Roosendaal, Ettenseweg 20
Celeste Martens, rol: Lid

Croonwolter&dros B.V. - Croonwolter&dros

Locatie: Roosendaal, Ettenseweg 20
Harry Engwirda, rol: Lid

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie -

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Cynthia Sewbalak, rol: Lid

MaxGrip Head office -

Locatie: Utrecht, Euclideslaan 121
Marcel Morsing, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Hans Bruinsma, rol: Lid

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Rob de Jong, rol: Lid
Verkorten afsluiten door virtueel testen
V190
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In 2016 heeft het COB samen met het KPT een aantal workshops over het verifiëren en valideren van tunnelveiligheidseisen gehouden (zie www.cob.nl/vv). Deze workshops zijn opgezet vanuit de gedachte dat dit proces slimmer en efficiënter zou moeten kunnen. De dienst CIV van RWS heeft het COB gevraagd om in navolging van deze sessies een kleine verkenning uit te voeren met de vraag of de duur van de volledige afsluiting (en dus de maatschappelijke kosten) behoorlijk verkort kan worden door de testperiode deels parallel te laten lopen met renovatie.

Onderzoek
Als eerste stapt wordt er een position paper opgesteld waarin onder meer gekeken wordt naar de stand van de techniek (wat is er mogelijk?), het draagvlak bij stakeholders en de benodigde verdere ontwikkelingen. Op 22 mei 2017 was er een startbijeenkomst met de markt. Op 16 juni 2017 volgt een vergelijkbare bijeenkomst met opdrachtgevers. Hierna zullen nog gesprekken plaatsvinden met andere stakeholders zoals het bevoegd gezag.

Resultaat
Input van opdrachtgevers en opdrachtgevers zal worden verwerkt in het position paper. Het position paper is op 1 december 2017 gepresenteerd en uitgereikt tijdens de bijeenkomst van het platform Veiligheid

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BESIX S.A. -

Locatie: Brussel, Avenue des Communautés 100
Marie-José Knape, rol: Secretaris

BESIX S.A. - Besix Nederland B.V.

Locatie: Brussel, Avenue des Communautés 100
Jan van Steirteghem, rol: Voorzitter

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Ferdinand Cornelissen, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Leen van Gelder, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Arjan Neef, rol: Deelnemer
Diderick Oerlemans, rol: Deelnemer

Ministerie van IenW DG/RWS -

Locatie: Den Haag, Rijnstraat 8
Peter Kole, rol: Deelnemer

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Aydemir Cetin, rol: Deelnemer
Jacco Kroese, rol: Deelnemer
Jan Beumer, rol: Deelnemer
Individuele deelnemers
Joyce Vreede, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Reinier van der Klooster, rol: Opdrachtgever
Bernhard Thieme, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement -

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Sjef van den Buijs, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Johan Naber, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Arno Weiss, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement - Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Dave de Wilde, rol: Deelnemer
Individuele deelnemers
Tom van de Ven, rol: Deelnemer
Johan Beikes, rol: Deelnemer
Reinout van Elst, rol: Deelnemer
Tom van de Ven, rol: Deelnemer

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Franc Fouchier, rol: Deelnemer
Alexander van der Kolk, rol: Deelnemer
Individuele deelnemers
Erik Holleboom, rol: Deelnemer
Verwachtingen digitale middelen
R702WP34
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Er zijn in de afgelopen jaren zeer wisselende ervaringen opgedaan door stakeholders, zowel qua inhoud (veel of weinig middelen, uitgebreide of beperkte inhoud) als qua beoordeling (van nuttig tot ballast). Hierdoor lopen de verwachtingen ten aanzien van een digitaal hulpmiddel ook uiteen. Dit vormt regelmatig een obstakel voor (juiste) toepassing.

Onderzoek
Er wordt onderzocht welke beelden er leven ten aanzien van digitale middelen. Ook gaat de werkgroep na welke digitaliseringsmiddelen de meeste waarde toevoegen aan de tunnel in zijn levenscyclus..

Resultaat
Het doel is een top-5 samen te stellen van meest effectieve digitale middelen per betrokken tunnelbeheerder. Het afstemmen van de wensen voor een digitale tunneltweeling wordt in nauwe samenspraak met diverse tunnelbeheerorganisaties gedaan alsmede de werkgroep Businesscase en Cultuur, in de vorm van de van Dromen naar doen-dag op 7 oktober 2022 (met vele tunnelbeheerorganisaties). In 2023 zijn er twee sessies gehouden: één gericht op het Plan van Aanpak voor het uitvragen van een "Digitale tweeling" voor de beheerfase (met RWS-WNZ) en een andere sessie die de informatiebehoeften van tunnelbeheerders voor railtunnels onder de loep nam (met ProRail). Input uit deze sessies zijn in 2023 deels verwerkt in het groeiboek Digitalisering, groeiboek Assetmanagement en het eindrapport van Data voor de Tunnelbeheerder. In 2024 wordt een plan van aanpak geschreven om de vervolgaanpak te bepalen en af te stemmen. Dit project gaat verder onder de naam Leertraject digitale tweeling.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Besix Nederland B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Marie-José Knape, rol: Lid kernteam

Capgemini Engineering Netherlands B.V. -

Locatie: Utrecht, Reykjavikplein 1
Lambert Verhagen, rol: Lid kernteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Bram ten Klei, rol: Projectleider

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Lid kernteam

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Usman Ahmed, rol: Deelnemer Dromen-doen
Cor Hogervorst, rol: Deelnemer Dromen-doen
Ruben den Drijver, rol: Deelnemer Dromen-doen

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Nino Vroom, rol: Deelnemer Dromen-doen

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Deelnemer Dromen-doen

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Jasper Kimstra, rol: Deelnemer Dromen-doen
Judith Roumen

Judith Roumen -

Locatie: Rijswijk, Bilderdijklaan 16
Judith Roumen, rol: Lid kernteam

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Frank Oud, rol: Deelnemer Dromen-doen
Sander de Groot, rol: Deelnemer Dromen-doen
Edwin Westerduijn, rol: Deelnemer Dromen-doen
Peter Kooijman, rol: Deelnemer Dromen-doen

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Joris Luyt, rol: Deelnemer Dromen-doen
Wouter Koomen, rol: Deelnemer Dromen-doen
Patricia van der Holst, rol: Deelnemer Dromen-doen
Nick Kerkhof, rol: Deelnemer Dromen-doen

Rijkswaterstaat Zuid-Holland -

Locatie: Rotterdam, Boompjes 200
Willem Hijmans, rol: Deelnemer Dromen-doen

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Kristian Kossen, rol: Deelnemer Dromen-doen
Emily Spitsbaard, rol: Deelnemer Dromen-doen

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid -

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Alen Halilovic, rol: Deelnemer Dromen-doen

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Bas de Werd, rol: Deelnemer Dromen-doen

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Erik Römkens, rol: Deelnemer Dromen-doen

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat PPO

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Andreas Burki, rol: Deelnemer Dromen-doen

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Frank Lint, rol: Deelnemer Dromen-doen

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid - Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Locatie: Rhoon, Groene Kruisweg 401
Anton van den Oever, rol: Deelnemer Dromen-doen
Aniel Raghoe, rol: Deelnemer Dromen-doen
Soer van Herk, rol: Deelnemer Dromen-doen
David Bradshaw, rol: Deelnemer Dromen-doen
Virtueel OTO
R702-3
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In de praktijk is het praktisch onmogelijk is om alle betrokkenen voor de tunnelveiligheid voortdurend ‘getraind genoeg’ te houden. Op het gebied van digitale en virtuele instrumenten voor opleiding, trainen en oefenen (OTO) lijkt de Westerscheldtunnel in Nederland koploper te zijn. Hun expertise kan worden ingezet om de ontwikkeling van virtueel OTO in de tunnelsector te stimuleren.

Onderzoek
De ervaringen, meningen en ideeën van de direct-betrokken stakeholders bij de Westerscheldetunnel (tunnelbeheerders, bedieners, hulpdiensten, bevoegd gezag, veiligheidbeambten, etc.) worden verzameld en gedeeld.

Resultaat
Dit project kan stakeholders bij andere tunnelprojecten helpen in hun visievorming en het maken van strategische keuzes met betrekking tot virtueel OTO. In december 2020 is de publicatie afgerond en gepubliceerd op de projectpagina www.cob.nl/virtueeloto of rechtstreeks www.cob.nl/document/van-oto-naar-v-oto . Tijdens de Tunneldag van 28 januari 2021 werd het project gepresenteerd

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Peter de Kok, rol: Lid kernteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Leen van Gelder, rol: Coordinator

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Marcel van Wijk, rol: Lid kernteam

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte - Gemeente Amsterdam Programma AWA Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Gerda Keereweer-de Jong, rol: Lid kernteam

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Peter Kooijman, rol: Secretaris
Jeroen Halbesma, rol: Lid kernteam

Nederlands Inst Publieke Veiligheid -

Locatie: Arnhem, Kemperbergerweg 783
Eric Didderen, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement -

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Helmut Breedeveld, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat VWM Verkeer en Watermanagement - Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Locatie: Velsen-zuid, Amsterdamseweg 25
Angela van Eeden, rol: Lid kernteam

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Mello Lindner, rol: Voorzitter

Westerscheldetunnel N.V. -

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Patrick Dankaart, rol: Lid kernteam
Voegen
R701-2A
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In 2013 werd de COB-commissie Zinkvoegen ingesteld omdat over de levensduurverwachting van zinkvoegen veel onzekerheid bestaat. Bij het ‘afpellen’ van de problematiek is de commissie nu in de volgende fase gekomen. Doel van deze commissie is het begrijpen van de faalmechanismen van een specifiek civiel onderdeel van tunnels, namelijk zinkvoegen en het formuleren van renovatiestrategieën.

Onderzoek
Er is een expertteam samengesteld dat tunnelprojecten en andere betrokkenen adviseert over de uit te voeren inspecties, beheersmaatregelen, renovatiestrategieën, etc. De commissie is ook betrokken bij de onderzoeken van de renovatie van de voegen van de Heinenoordtunnel.

Resultaat
Naast de directe 'hulp' bij praktijkprojecten zorgt deze commissie voor meer inzicht in de levensduurverwachting van zinkvoegen.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Leo Leeuw, rol: Erelid
Jan Jonker, rol: Lid
Chris Hakkaart, rol: Lid
Gerrit Wolsink, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Sallo van der Woude, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Nhut Nguyen, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Ruben van Montfort, rol: Secretaris

Duranium Engineering -

Locatie: Wouwse Plantage, Heistraat 14
Joel van Stee, rol: Lid

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rolf Dalmeijer, rol: Lid

Kiltunnel -

Locatie: Dordrecht, Kiltunnelweg 100
Arie Bras, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Lid

Mobilis TBI infra -

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Gerard van den Berg, rol: Lid

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Stephan van der Horst, rol: Lid

Trelleborg Ridderkerk B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Verlengde Kerkweg 15
André de Graaf, rol: Lid
Nicas van den Brink, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid

Witteveen+Bos -

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Hans de Wit, rol: Lid

Witteveen+Bos - Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Brenda Berkhout, rol: Voorzitter
Volwassenheidsmodel V&V
R702WP32
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Er wordt bij verificatie en validatie nog veel gewerkt in de waan van de dag, met kortetermijnvisie, waardoor situaties ontstaan die op de langere termijn de kosten verhogen bij instandhouding. Het verloop van de testtrajecten is grillig en de voorspelbaarheid laag. Daarnaast wordt het potentieel van V&V niet gezien en onvoldoende gebruikt.

Onderzoek
Het COB-netwerk onderzoekt in hoeverre een volwassenheidsmodel ingezet kan worden voor een meer beheerst V&V-proces. Welke voordelen biedt een volwassenheidsmodel, welke criteria spelen mee bij een beheerst proces en hoe is er draagvlak te creëren?

Resultaat
De eerste onderzoeksfase heeft laten zien dat een specifiek volwassenheidsmodel voor V&V niet het gewenste effect zal hebben en optimalisaties breder ingezet en doorgevoerd moeten worden. De werkgroep richt zich nu onder meer op het verkrijgen van een andere positionering van verificatie en validatie binnen organisaties. Het advies Volwassenheid (2021) is te vinden via https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/digitalisering/digitalisering-2030-werkpakket-3/volwassenheidsmodel-vv/

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BAM Infra -

Locatie: Culemborg, Plantijnweg 32
Maarte Oerlemans, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Twan Daverveld, rol: Projectleider

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Rik Jan van Hulst, rol: Lid

Semapro B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Kerkweg 126
Eric Burgers, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Berry Roelofs, rol: Lid

Yunex Traffic B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Linda Lanphen, rol: Lid
Lieke Lugtenborg, rol: Secretaris
Waardemodel exploitatiefase
T450
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Wanneer ook de onderhoudskosten voor elke tunnel inzichtelijk zijn, kan aan de hand van de baten/kosten-verhouding worden bepaald welke onderhoudseuro leidt tot de meeste waarde. Dit kan leiden tot een afwegingskader voor prioritering van onderhoud. Uiteraard is het hierbij belangrijk de effecten en belangen goed te wegen (bijvoorbeeld veiligheid versus overlast).

Onderzoek
Inventariseren baten en tunneltypes Onderscheid maken welke baten relevant zijn voor welk tunneltype. Bepalen welke baten en in welke mate ze toegerekend kunnen worden aan de Exploitatiefase. Uitwerken voorbeelden Opstellen werkwijze bepalen tunnelbaten

Resultaat
Lijst met baten/tunneltypes Beoordeling baten relevant voor tunnels Matrix welke baten relevant zijn voor welk type tunnel. Beoordeling of baat kwalitatief of kwantitatief gewaardeerd kan worden. Werkwijze waardering per baat 3 voorbeeld uitwerkingen en terugkoppeling Opstellen standaard werkwijze

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Hans Janssens, rol: Coordinator
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator
Werkgroep vervolgonderzoek zinkvoegen
T335W
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Na het endoscopisch onderzoek in 2014 concludeerde de commissie Zinkvoegen dat er nader onderzoek nodig is naar de integriteit van de boutverbinding (achter de klemstrip).

Onderzoek
In 2016 is onderzoek verricht naar twee wandvoegen in de Heinenoordtunnel en één wandvoeg in de Kiltunnel.

Resultaat
De resultaten van het onderzoek komen overeen met die van de eerdere onderzoeken, namelijk corrosie op klemstrips, bouten en moeren. Het doel is om een plan van aanpak op te stellen voor de renovatie van zinkvoegen. Met dit plan van aanpak kunnen we beheerders van tunnels ondersteunen bij hun opgave. De werkgroep is in juni 2018 overgegaan in het tunnelprogramma onder R701-2A 'Voegen".

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Chris Hakkaart, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Nhut Nguyen, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
, rol: Begeleider/Facilitator

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Ruben van Montfort, rol: Secretaris
Hans Mortier, rol: Lid

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

Kiltunnel -

Locatie: Dordrecht, Kiltunnelweg 100
Arie Bras, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Lid

Mobilis TBI infra -

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Gerard van den Berg, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jan Jonker, rol: Lid
Peter Hoogen, rol: Lid

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Secretaris
Leo Leeuw, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud -

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Harry Dekker, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Gerrit Wolsink, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Haarlem, Surinamepad 90
Theo van Maris, rol: Lid
Stephan van der Horst, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
René Kuiper, rol: Lid

Trelleborg Ridderkerk B.V. -

Locatie: Ridderkerk, Verlengde Kerkweg 15
Frans Melchers, rol: Lid
Joel van Stee, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Lid

Van Hattum en Blankevoort -

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Sallo van der Woude, rol: Lid

Witteveen+Bos -

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Brenda Berkhout, rol: Voorzitter
Werkwijzer monitoring boortunnels
R700MB1
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Na oplevering van de werkwijzer monitoring zinktunnels staat het maken van een werkwijzer monitoring boortunnels op de planning van het COB tunnelprogramma. Het COB start met een onderzoek naar wenselijkheid en scopebepaling van zo’n werkwijzer.

Onderzoek
Er worden in de periode tussen nu en eerste kwartaal 2023 interviews/groepsgesprekken uitgevoerd worden met diverse eigenaren van boortunnels en relevante overige kennisdragers.

Resultaat
In januari 2024 is de werkwijzer monitoring boortunnels opgeleverd en te downloaden op onze kennisbank. De werkwijzer zal worden toegepast op de Corbulotunnel.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Jan Jonker, rol: Lid

Arthe Civil & Structure B.V. -

Locatie: Utrecht, Maarssenbroeksedijk 13C
Joost Vervoort, rol: Rapporteur

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Brenda Berkhout, rol: Coordinator
De Haas Inframanagement BV

De Haas Inframanagement BV -

Locatie: Roosendaal, Kalmoesberg 41
Robert de Haas, rol: Rapporteur

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Edo Noordermeer, rol: Lid

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH) -

Locatie: Den Haag, Spui 70
John Snoeren, rol: Lid

Iv-Infra b.v. -

Locatie: Sliedrecht, Trapezium 322
Jelle van Ophuizen, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Jetteke Flick, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Arjan van der Put, rol: Projectleider

Stabi Alert B.V. -

Locatie: Groningen, Wasaweg 18-1
Reinier Brongers, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V. -

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Rene Clarisse, rol: Lid
Werkwijzer monitoring zinktunnels vs1
R700MZ1
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Veel zinktunnels kampen met gelijksoortige problemen rond voegen en deformatie. Achterliggende oorzaken van deze problemen zijn vaak lastig te definiëren en eenduidige monitoring ontbreekt.

Onderzoek
De verschillende COB-commissies bundelen hun krachten om vast te stellen welke data noodzakelijk is om mogelijke oorzaken van bijvoorbeeld deformaties inzichtelijk te maken. Op basis van deze behoeften wordt een werkwijzer voor monitoring ontwikkeld.

Resultaat
De werkwijzer is in 2022 opgeleverd. Rijkswaterstaat en ProRail zien de meerwaarde van het verzamelen van monitoringsdata. Daarom stellen zij de Noord- en Willemsspoortunnel beschikbaar om de werkwijzer voor het eerste toe te passen. Er komt hiervoor een uitbreiding op deze werkwijzer.

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Jan Jonker, rol: Reviewer actief geweest
Chris Hakkaart, rol: Reviewer actief geweest
Gerrit Wolsink, rol: Reviewer actief geweest

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Coen van der Vliet, rol: Rapporteur
Bart Duijvestijn, rol: Reviewer actief geweest

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Carolina Vermeulen - Lantinga, rol: Secretaris
Brenda Berkhout, rol: Coordinator

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Hans Mortier, rol: Lid kernteam

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Peter Nelemans, rol: Rapporteur

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Jeroen Schrijver, rol: Reviewer

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Reviewer actief geweest

Geocon -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Carlos Bosma, rol: Reviewer actief geweest

Maasstad Ingenieurs -

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Bram ten Klei, rol: Lid kernteam

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Reviewer actief geweest

Mobilis TBI infra -

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Gerard van den Berg, rol: Reviewer actief geweest

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Rapporteur

ProRail B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Reviewer

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid -

Locatie: Dordrecht, Steegoversloot 36
Harry Dekker, rol: Lid kernteam

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Dordrecht, Steegoversloot 36
Mark van der Heijden, rol: Rapporteur

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Dordrecht, Steegoversloot 36
Stephan van der Horst, rol: Reviewer actief geweest

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid - Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Dordrecht, Steegoversloot 36
Andreas Burki, rol: Lid

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Marcel t Hart, rol: Reviewer actief geweest

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
André Stehouwer, rol: Reviewer actief geweest

Stabi Alert B.V. -

Locatie: Groningen, Wasaweg 18-1
Reinier Brongers, rol: Rapporteur

Sweco Nederland B.V. -

Locatie: Eindhoven, Philitelaan 73
Richard Roggeveld, rol: Reviewer

Sweco Nederland B.V. - Sweco Nederland

Locatie: Eindhoven, Philitelaan 73
Pieter Kuyck, rol: Reviewer

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid kernteam

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Arjan Luttikholt, rol: Reviewer
Hans de Wit, rol: Lid kernteam

Van Hattum en Blankevoort -

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Aissa Yahyaoui, rol: Reviewer
Wetenschap digitalisering 2030
R702WP1D
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Op basis van de uitkomsten uit het werkpakketten 1A t/m 1C verwachten we ook een basis te kunnen neerleggen voor de meer fundamentele vragen die onder dit programma liggen.

Onderzoek
Wat is niet met elkaar op te lossen of uit te zoeken in en samen met de praktijk? Welke kennishiaten gaan ons werkelijk tegenhouden? Welke wetenschappelijke innovaties gaan ons helpen om te versnellen? Denk aan onderwerpen als a priori betrouwbare software en de rol van smart mobility (kan de tunnel dan dommer?).

Resultaat
In 2021 wordt een start gemaakt met deze wetenschappelijke basis door het inrichten van een groep bestaande uit relevante hoogleraren van de drie technische en andere relevante universiteiten . Dit heeft verder vorm gekregen in het onderzoeksprogramma Future proof tunnels. zie cob.nl/futureproof

Vakgebieden
Tunnels en veiligheid

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Behavior Change Group (voorheen D&B applied behavioural science)

Behavior Change Group (voorheen D&B applied behavioural science) -

Locatie: Nijmegen, St. Anthoniusplaats 9
Kevin de Goede, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Jenny Daverveld- van Gelder, rol: Projectleider
Ronald Gram, rol: Kwartiermaker
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Crisislab

Crisislab -

Locatie: Renswoude, Dashorsterweg 1
Ira Helsloot, rol: Lid
Carel Kijne, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Robert de Roos, rol: Lid

TNO -

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Arjen Adriaanse, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Marcel Hertogh, rol: Lid
Rolf Dollevoet, rol: Lid
Wout Broere, rol: Lid

TU Eindhoven Faculteit Bouwkunde -

Locatie: Eindhoven, Den Dolech 2
Carlo van de Weijer, rol: Lid
TU Eindhoven Faculteit Wiskunde en informatica

TU Eindhoven Faculteit Wiskunde en informatica -

Locatie: Eindhoven, De Groene Loper 5
Jan Friso Groote, rol: Lid

Universiteit Tilburg -

Locatie: Tilburg, Warandelaan 2
Saskia Lavrijssen, rol: Lid

Universiteit Twente -

Locatie: Enschede, Drienerlolaan 5
Leentje Volker, rol: Lid

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management -

Locatie: Amsterdam, Buitenveldertselaan 3 - 7
Marcel Veenswijk, rol: Lid