Technology return

Innovatieve kennis is een middel waarop marktpartijen zich kunnen onderscheiden. Anderzijds hebben opdrachtgevers er belang bij dat kennis voor een brede groep van marktpartijen beschikbaar is en blijft. Hoe komen we hieruit? Wat is een goede manier om technology return te stimuleren?

Tijdens elk bouwproject leren we weer wat bij. Tenminste, de aannemers en uitvoerders doen dat. Het is de vraag of de opgedane kennis ook terechtkomt bij opdrachtgevers. Er zijn geen regels die een opdrachtnemer verplichten om achteraf inzichtelijk te maken wat de opdracht aan kennis heeft opgeleverd. Dit remt innovatie. Programma’s als het GPB hebben duidelijk gemaakt hoe snel innovatie kan gaan als we wél kennis delen.

Het COB is daarom het iniatief Technology return gestart: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kennis die wordt opgedaan tijdens een bouwproject breed beschikbaar komt?

Meningen verdeeld

Op het COB-congres 2012 discusieerden coördinator Brenda Berkhout en ambassadeur William van Niekerk met het netwerk over technology return (zie slides hiernaast). Berkhout vertelt: “De deelnemers reageerde enthousiast op het onderwerp. Niemand was het eens met de stelling ‘Kennis is macht: niet delen maar concurreren’, wat aangeeft dat iedereen graag kennis wil delen. Maar hoe we dat het beste kunnen stimuleren, daarover zijn de meningen verdeeld. De strakke planningen van tegenwoordig bieden eigenlijk geen ruimte om innovatie onderdeel te maken van de opdracht.”

“Als alternatief werd een budget buiten het contract genoemd of het meer vrijlaten van aannemers. Met de mensen die hun visitekaartje hebben afgegeven willen we kijken hoe we als COB innovatie in projecten kunnen stimuleren”, aldus Berkhout.

Bijeenkomst 5 maart 2013

De bijeenkomst op 5 maart 2013 was de eerste na het COB-congres. Het doel was ervaringen uit te wisselen en afspraken te maken voor het vervolg. Er waren vertegenwoordigers van gemeenten, bouwers, kennisinstellingen en ingenieursbureaus.

De deelnemers hebben allereerst de term Technology Return gedefinieerd: partijen binnen contracten belonen voor het inbrengen en verspreiden van technologie. Technology Return gaat dus niet alleen om het mogelijk maken of versnellen van innovaties. Ook het uitdragen van techniek is belangrijk, zodat er meer enthousiasme en waardering ontstaat bij omwonenden van een project, scholieren en de Nederlandse bevolking. In de brainstromsessie hebben de deelnemers ervaringen genoemd met het implementeren van innovaties en het uitdragen van techniek.

Er is op de bijeenkomst afgesproken dat Brenda Berkhout en William van Niekerk op basis van alle ideeën een projectplan maken voor Technology Return. De deelnemers van de bijeenkomst zullen dit voorstel inbrengen bij verschillende organisaties om de reacties te peilen en hen te verleiden deel te nemen aan het project.