De tunnelrenovaties die de komende tien jaar op stapel staan, zullen de maatschappij ontwrichten als er telkens wordt gekozen voor een volledige afsluiting. Het COB-netwerk heeft daarom een groeiboek gemaakt met ervaringen, tips en achtergrondinformatie om renovaties te kunnen uitvoeren met minimale hinder en maximale beschikbaarheid tegen aanvaardbare kosten.

Hinderarm renoveren kunnen we realiseren door het verder optimaliseren van processen, het versneld toepassen van bestaande innovaties, het afdwingen van nieuwe innovaties, en door het opdelen en optimaliseren van de werkzaamheden in de tunnel. Hinderarm renoveren is niet alleen een technische uitdaging, maar bevat zeker ook procesmatige, organisatorische en contractuele uitdagingen. Het doel is om voor ieder van deze aspecten ‘knoppen om aan te draaien’ te vinden die het mogelijk maken tot verbeteringen te komen.

Tunneldag 2021

Groeiboek online

In krap een jaar tijd hebben de werkgroepleden een uitgebreid digitaal naslagwerk over hinderarm renoveren geproduceerd! Er komen technische maatregelen aan de orde, maar zeker ook procesmatige, organisatorische en contractuele middelen. Het is géén handleiding renoveren. Bij elk tunnelproject spelen andere factoren die een eigen oplossing vergen. De opstellers van dit document hebben uit de rijke ervaringen die ze hebben opgedaan bij diverse nieuwbouw- en renovatieprojecten hun kennis willen bundelen en delen in dit document.
>> Naar het groeiboek Doordacht renoveren

Werkpakketten

Tijdens de startbijeenkomst op 23 januari 2019 (in combinatie met Digitaal aantonen, zie rechts), zijn vijf werkpakketten samengesteld:

A. Modulair in tijd en logistiek
Hoe kan een tunnelrenovatie in de tijd zo efficiënt mogelijk worden vormgegeven? Op welke wijze kan het strak en veilig inplannen van werkzaamheden bijdragen aan hinderarm renoveren?

Deelnemers:

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Maarten Giltaij, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Aris van Erkel, rol: Coordinator

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Remmy Uffen, rol: Lid

EQUANS Infra & Mobility bv

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Jelmer Wittebol, rol: Lid

Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Bauke Eggenkamp, rol: Lid

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jan Jonker, rol: Lid

B. Modulair in functies, aanpak en werk
Welke functionaliteiten moeten in de tunnel minimaal gehandhaafd blijven om veilig gebruik te garanderen? Is het slim om werk te combineren en te kiezen voor een programmatische aanpak?

Deelnemers:

BAM Infra

Locatie: Culemborg, Plantijnweg 32
Arie de Jong, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Arjan Tromp, rol: Coordinator

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Robert Surquin, rol: Lid

INNOCY B.V.

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Arjan Neef, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Jasper Venema, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Aryan Snel, rol: Lid

C. Modulair in opbouw
Een gedetailleerde uitwerking van de modulaire systeemarchitectuur van de hard- en software met een exacte beschrijving van (het gedrag van) de koppelvlakken/interfaces.

Deelnemers:

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Timo Neuteboom, rol: Lid

Covalent B.V.

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid
Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA

Gemeente Amsterdam Bijzondere projecten (AWA) Programma Aanpak Wegtunnels-AWA

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Ton den Toom, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 2
Leon Uijttewaal, rol: Lid

Technolution BV

Locatie: Gouda, Burgemeester Jamessingel 1
Tom van Tintelen, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Danny Janssen, rol: Lid

D. Installaties, sectionering en dimensionering
Bepaal een ‘standaard’ tunnelsectie en engineer daarin de benodigde veiligheidsfuncties, zodat toekomstige renovaties per sectie uitgevoerd kunnen worden. Of leg extra voorzieningen aan om toekomstig werk te vergemakkelijken.

Deelnemers:

Croonwolter&dros B.V.

Locatie: Roosendaal, Ettenseweg 20
Ronald de Weerd, rol: Lid
Final Goal Solutions

Final Goal Solutions

Locatie: Papendrecht, Campanulahof 7
Dick Aantjes, rol: Lid

Installatie Groep Spijkenisse B.V.

Locatie: Hoogvliet, Steenhouwerstraat 81
Jan Holsteijn, rol: Lid

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Peter Overduin, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Coordinator

Strypes Nederland B.V.

Locatie: Leersum, Broekhuizerlaan 3
Erik Holleboom, rol: Lid

Vialis BV

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Peter van Velden, rol: Lid

E. Projectmanagementtooling
Eisenbeheer, configuratiemanagement, assetmanagement, projectbeheersing: welke verbeteringen zijn hierin mogelijk door het gebruik van (nieuwe) instrumenten?

Deelnemers:

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ronald Gram, rol: Coordinator

Infram B.V.

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 9
Adriaan Hage, rol: Lid

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Tjalling ten Hove, rol: Financier

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Sijmen Robers, rol: Lid