Externe publicaties

Geregeld wordt het COB benaderd om kennis en expertise te vatten in artikelen voor externe media. Op deze pagina vindt u een opsomming van projectpagina’s waarop u deze publicaties (sinds medio 2023) kunt teruglezen.

COB-breed

Samen zonder schade toegepast

Ondergrondse infra en de Omgevingswet