Samen zonder schade toegepast

Het project Samen zonder schade heeft inzicht gegeven in de redenen waarom in het graafproces bepaalde keuzes worden gemaakt of juist nagelaten. Deze inzichten worden in het vervolgproject ‘Samen zonder schade toegepast’ daadwerkelijk ingezet in proeftuinen. Doel: op een andere manier samenwerken, waardoor graafschades écht afnemen. 

Voor de uitwerking van toepassing in proeftuinen zijn gesprekken in verregaand stadium met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. Tijdens het COB-congres 2023 is een symbolische gieter overhandigd aan Ties Dammers (RDI) voor het bewateren van de proeftuinen. Inmiddels hebben diverse gemeenten aangegeven een proeftuin beschikbaar te willen stellen. Het COB en de RDI werken aan de kaders waaraan een proeftuin moet voldoen. Zodra dit gereed is, worden potentiële proeftuinen daaraan getoetst. 

Tijdens het COB-congres 2023 overhandigde COB-directrice Karin de Haas de COBegieteRDI aan Ties Dammers van de RDI.  (Foto: Vincent Basler)

Naast het traject met de RDI werkt CROW aan de verbeterpunten voor de CROW500. Het Kadaster heeft UTwente gevraagd onderzoek te doen naar detectietechnieken, omdat hiermee het aantal graafbewegingen verminderd kan worden.

Samen met gedragswetenschappers worden interventies uitgevoerd en geëvalueerd. Het doel is dat elke organisatie vanuit haar eigen invalshoek een steentje bijdraagt aan samenwerking, zodat het werk elkaar aanvult en het lukt om de graafschades écht naar beneden te krijgen.

De uitkomsten van deze tweede fase van Samen zonder schade kunnen worden gebruikt voor een eventuele derde fase: het zorgen voor commitment en eenheid in de graafketen, door de interventies onderdeel te maken van standaard processen.

(Foto: COB)

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Draagvlak creëren bij belangenorganisaties.

Q3 2023
2

Uitwerken samenwerking met RDI.

Q3 2023
3

Creëren proeftuinen voor het testen van interventies.

Q4 2023

Activiteiten januari-juni 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Plan van aanpak geschreven.

Alle deliverables

Regelmatig contact met RDI.

1,2

Deelnemers

Behavior Change Group (voorheen D&B applied behavioural science)

Behavior Change Group (voorheen D&B applied behavioural science) -

Locatie: Nijmegen, St. Anthoniusplaats 9
Timo Jansen, rol: Inhoudelijk Expert

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Jarko van Bloois, rol: Coordinator
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom)

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 54
Robert-Jan Looijmans, rol: Deelnemer
Dick Broekhuizen, rol: Deelnemer
Ties Dammers, rol: Deelnemer