‘Een logische vervolgstap op de LTS’

Bob de Vos, manager contracten bij Covalent: “De doelstelling is om de PTZ-tunnels na renovatie up-to-date achter te laten met een eenduidige aanpak van onderhoud en bediening. Dit is in feite een logische vervolgstap op de Landelijke Tunnelstandaard (LTS). We kijken of we tot een aanpak kunnen komen die we overal kunnen toepassen. Daarbij zullen we voor elke tunnel specifieke afwegingen moeten maken. In dat proces werk ik mee aan het bepalen van de renovatiescope en het schrijven van de ombouwstrategie.”

“Stel dat je een aantoonbaar werkend ventilatiesysteem bedenkt met alleen grote ventilatoren bij de tunnelmonden. Dan wil je dat zodanig doen dat je het bij elke tunnel kunt toepassen. Het besturingssysteem is een ander onderdeel waarvoor je je een uniforme oplossing kunt voorstellen. Hetzelfde geldt voor het netwerk voor de besturingssystemen; als je daar een standaardoplossing voor hebt, hoef je er bij andere tunnelrenovaties niet meer over na te denken.”

Opties

“Er zijn grofweg drie opties als het gaat om vervanging van tunneltechnische installaties: vierkant dicht, buis voor buis renoveren of parallel opbouwen, waarbij je de oude installaties intact laat tijdens het opbouwen van de nieuwe. Pas als de nieuwe installaties werken, worden de oude verwijderd. Zou houd je altijd een werkend systeem. Wanneer er civiele werkzaamheden aan de orde zijn, heb je uiteraard altijd te maken met een vorm van afsluiting. Binnen PTZ kijken we per tunnel wat de beste strategie is. Criteria daarbij zijn de technische mogelijkheden, de verkeersveiligheid, de mate van verkeershinder én veilig kunnen werken in de tunnel. We inventariseren de mogelijke gevolgen van de verschillende opties. En we kijken naar andere projecten, zoals de renovatie van de Heinenoordtunnel die voorafgaand aan de PTZ-renovaties wordt uitgevoerd. Door eerst een middentunnelkanaal te realiseren kunnen ze daar kiezen voor parallel opbouwen. Het is een oplossing die wellicht ook voor tunnels die ook een middentunnelkanaal hebben, toegepast kan worden.”

‘Wanneer er civiele werkzaamheden aan de orde zijn, heb je uiteraard altijd te maken met een vorm van afsluiting.’

Toekomstgericht

“Met PTZ nemen we de tijd om te optimaliseren. Het gaat immers om toekomstbestendig renoveren. Ons doel is ook om zodanig te renoveren dat het de laatste keer is dat we zo ingrijpend aan de slag moeten en ‘erin en eruit’ voortaan de aanpak zal zijn bij vervanging van de tunneltechnische installaties. Dan zoek je naar mogelijkheden om modulair op te bouwen. Daarbij kijken we met name naar voeding, ventilatie, netwerk en mogelijkheden om buiten de tunnel om te testen. Voor dat laatste kunnen we voortbouwen op de testomgeving die voor de Heinenoordtunnel wordt gemaakt.”

“Voor de hoofdlijnen van de ombouwstrategie houden we het groeiboek Hinderarm renoveren ernaast. We bekijken wat we wel en niet kunnen gebruiken en waarom. Het groeiboek geeft goed zicht op wat eerder is uitgezocht bij onder andere de renovatie van de Velsertunnel. Voor PTZ willen we een stroomschema ontwikkelen waarmee we inzichtelijk maken welke consequenties bepaalde keuzes hebben. Daarmee kunnen we wellicht ook het groeiboek weer een stukje verder brengen.”

Meer dan alleen tunneltechnische installaties

De te renoveren tunnels zijn destijds gebouwd volgens de toen geldende regels, normen en standaarden opgenomen in de Tunnelwet. De standaarden zijn in de loop der jaren aangescherpt. De tunnels zijn daaraan aangepast. Sinds oktober 2012 is er de landelijke tunnelstandaard (LTS) met de nieuwste release in april 2019. De renovaties worden uitgevoerd conform die laatste versie van de LTS. Gevolg daarvan kan het zijn dat er meer nodig is dan alleen vervanging van de tunneltechnische installaties. Bob: “In de Beneluxtunnel hebben we bijvoorbeeld te maken met een vluchtroute die uitkomt op een trap. Dat is niet in lijn met de huidige LTS. Dat betekent dat we een alternatief moeten zoeken, of we moeten gemotiveerd afwijken van de huidige LTS. Alle afwegingen brengen we met behulp van een stroomschema in kaart. We rekenen uiteraard door op techniek, veiligheid en bereikbaarheid, maar bijvoorbeeld ook op bereikbaarheidsmaatregelen voor het gebied waarin de tunnel ligt of voor gevolgen voor de inkoopstrategie. We schetsen een beeld van de interactie tussen de verschillende beleidsvelden.”

Afstemming

“Het is belangrijk om al in deze fase tot goede afstemming te komen. We betrekken nu al omgevingsmanagers, contractmanagers en beheerders bij de plannen. In een latere fase komt daar ook het bevoegd gezag bij. Iedereen brengt kennis en expertise in. Daarbij heeft nog niet iedereen specifieke tunnelervaring en moeten we zeker nog stappen maken, maar we leren in ieder geval elkaars uitgangspunten, opgaven en belangen kennen. Ik heb veel vertrouwen in dit project. We hebben een goed team met de juiste professionaliteit en creativiteit.”