Provincies en de ondergrond

In zijn populairwetenschappelijke boek Waarom de hel naar zwavel stinkt pleit Salomon Kroonenberg ervoor de waarde van een ongeschonden ondergrond mee te nemen in de afweging bovengronds/ondergronds. Hij zei in de Onderbouwing in 2011: “Wie de aarde bewerkt, moet weten waar hij aan werkt. En als je vervolgens snapt hoe die aarde in elkaar zit, zijn ook de risico’s van wat je doet minder groot.” Het themagedeelte van deze Onderbouwing laat zien dat Kroonenbergs uitspraken gehoor vinden bij Nederlandse provincies. Daar krijgt de ondergrond een belangrijke rol in het vervullen van bestuurlijke ambities.

‘We houden de ondergrond levend’

Astrid Slegers (Interprovinciaal Overleg) over visieontwikkeling op de ondergrond en de rol van provincies: “Anticiperen op de ondergrond wordt al veel vaker dan voorheen als noodzaak gezien.”

Zuid-Holland: Warmterotonde is duurzaam én rendabel

Vijfentwintig publieke en private partijen geven met een warmtenet invulling aan de Green Deal: het warmteverbruik binnen de provincie met veertien procent verduurzamen.

Zeeland: Ondergrond naar de voorgrond

2015 is het Jaar van de Bodem. Provincie Zeeland organiseert tal van activiteiten om de aandacht op de ondergrond te vestigen. Het COB-netwerk wordt opgeroepen hun voorbeeld te volgen.

Overijssel: Zicht op ondergronds ruimtegebruik

Overijssel is een provincie met heel gevarieerde landschappen. Ook ondergronds is er veel veelzijdigheid. De provincie maakte een inspirerende folder over het scala aan mogelijkheden dat de ondergrond biedt.

Noord-Holland: Onderleider koppelt drie polders aan elkaar

In Bergen komt een waterberging die wordt gevoed met een ondergrondse overloop. Een gestuurde boring onder de waterbodem van de ringvaart was de beste oplossing.

Utrecht: Win-win-winsituatie

Door een strategische keuze te maken voor grondwaterwinlocaties, pakt de provincie de drinkwateropgave aan én verruimt ze de mogelijkheden voor ondergronds ruimtegebruik in stedelijk gebied.

PPS nu ook voor kleine projecten

Ook voor gemeenten en provincies kan publiek-private samenwerking (PPS) aantrekkelijk zijn. Strukton en VolkerWessels ontwikkelden allebei een concept; de gemeente Nijmegen is enthousiast.