Waarde van de ondergrond

Ondergronds bouwen levert niet alleen een ondergronds bouwwerk op. Juist bovengronds zijn er positieve effecten. Vol in het zicht, maar toch zo ongrijpbaar.

Oscar Wilde schreef eind negentiende eeuw: “Mensen kennen tegenwoordig overal de prijs en nergens de waarde van.” In het themagedeelte van deze Onderbouwing gaan we op zoek naar de waarde van ondergronds bouwen. We brengen bijvoorbeeld verschillende ondergrondse projecten in beeld die waarde toevoegen in bereikbaarheid, luchtkwaliteit en kwaliteit van de leefomgeving.

Winst door denken vanuit kansen

“Ik zie het lectoraat vooral als kern van een netwerk dat breed en integraal in de praktijk geworteld is”, zegt Geert Roovers, de kersverse lector Bodem en Ondergrond aan de hogeschool Saxion. Hij ziet het als een persoonlijke opdracht om studenten – zowel van het hbo als op universiteiten – warm te maken voor de ondergrond.

Verbinding wordt gebiedsontwikkeling

Rijkswaterstaat verandert. De missie is verbreed. Er staat onder andere: ‘We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving’. Dat laatste betekent onder meer dat projecten integraler worden aangevlogen

Op zoek naar de waarde van de ondergrond

De ondergrond als volwaardige component meenemen in planvorming, vergt een zo goed en volledig mogelijk inzicht in de kosten en baten van ondergronds ruimtegebruik. Economisch onderzoek aan de VU biedt aanknopingspunten.

Crisis leidt tot kansenkaart

Tijdens de planfase van de ondertunneling in Maastricht, die in 2006 overging in de aanbesteding, zag de wereld er anders uit dan nu. Projectbureau A2 Maastricht heeft de potentie van het gebied inzichtelijk gemaakt door een zogeheten kansenkaart te ontwikkelen.

Fietsgarage herstelt Amsterdam Beursplein in oude glorie

Het Beursplein in Amsterdam krijgt de uitstraling terug die architect Berlage ooit voor ogen had. Onder het plein komt een fietsenstalling met circa 1.700 plaatsen. De gemeente Amsterdam en de omwonenden trekken samen op.

Van onderaf

Bewoners, ondernemers, culturele instellingen en zelfs ‘Washington’ hebben hun inbreng gehad bij de ontwikkeling van een nieuwe parkeergarage onder het Tournooiveld in Den Haag. Het project is van onderaf ontwikkeld, zonder vooropgezet plan.