Thema: Waarde van de ondergrond

Ondergronds bouwen levert niet alleen een ondergronds bouwwerk op. Juist bovengronds zijn er positieve effecten. Vol in het zicht, maar toch zo ongrijpbaar.

Digitale ondersteuning voor grondroerders

Verontreinigingen in de Nederlandse bodem zijn grotendeels in kaart gebracht. MWH Global en Antea Group hebben voor aannemers, nutsbedrijven en andere grondroerders beide een digitale toepassing ontwikkeld die de beschikbare data ontsluit en interpreteert.

Leren langs de A9

Niet achteraf de balans opmaken, maar al leren tijdens het proces. Dat is de insteek van Rijkswaterstaat en IXAS bij de aanleg van de Gaasperdammertunnel. Samen met het COB is een aanpak ontwikkeld waarbij steeds tussentijds wordt geëvalueerd.

Winnaars Schreudersprijs 2015

Tijdens het COB-congres op 10 december jl. werd dé prijs voor ondergrondse bouwprojecten uitgereikt. De winnaars aan het woord.

IN FOCUS: COB-congres 2015

Volle zalen, een vol programma en mensen vol enthousiasme. Dat kenmerkte het COB-congres van 10 december 2015. De circa driehonderdvijftig gasten en vele sprekers vanuit het netwerk maakten de dag samen met het COB tot een succes.

Probleemloos na uitstel openstelling

De Salland-Twentetunnel in Nijverdal ging negen maanden later open dan gepland. Eelco Negen van Rijkswaterstaat legt uit wat er aan de hand was, hoe de problemen zijn opgelost en wat de leerpunten zijn.

‘Wie ruikt het innovatiefst?’

Gasunie schreef een prijsvraag uit voor de 1.0-versie van hét detectiesysteem voor ondergrondse kabels en leidingen. “Van daaruit willen we een systeem ontwikkelen dat moet leiden tot voor iedereen begrijpelijke 3D-plaatjes van de ondergrond.”

Goede inpassing, minimale overlast en energiereductie

Ten noorden van Rotterdam wordt tussen de A13 en het Terbregseplein een nieuwe weg aangelegd, de A16 Rotterdam. De invloed van de kritische omgeving is terug te vinden in het ontwerp. Er komt onder meer een landtunnel.

VISIE VAN… Jan Arends (SPIE)

“Het COB is volgens mij een uitgelezen platform dat de mogelijkheid biedt om vroegtijdig signalen af te geven, maar ook op te vangen. Signalen die op de langere termijn invloed zullen hebben op keuzes die gemaakt gaan worden in het ondergrondse bouwen.”