Beheer en onderhoud

Veel van onze ondergrondse constructies zijn toe aan renovatie om aan de eisen en wensen van deze tijd te voldoen. Maar ook bij nieuwe projecten stellen we beheer en onderhoud vaker centraal; regeren is tenslotte vooruitzien.

De instandhoudingsopgave waar we ons voor geplaatst zien, is niet alleen groot, maar ook complex. Beheer en onderhoud is ondergronds vaak complexer dan bovengronds. Bovendien leiden de toename van het verkeer, technische ontwikkelingen en de maatschappelijke tolerantie ten aanzien van veiligheidsrisico’s tot andere eisen. Hoe gaan we hiermee om? En hoe komen we tot een structurele inbedding van de beheercomponent bij nieuwe (ondergrondse) bouwwerken?

Het themagedeelte van deze Verdieping belicht de problematiek vanuit verschillende invalshoeken: betekenis voor het onderwijs, contractvorming, inspectie en de rol van de aannemerij. Ik wens u veel leesplezier!

Merten Hinsenveld
Directeur COB

Het is niet voor niets dat de leerstoel van TU Delft-hoogleraar Marcel Hertogh is omgedoopt tot Integraal ontwerp én beheer van civiele infrastructuren.

D.O.N. Bureau en Twynstra Gudde werken aan een integrale aanpak, die moet leiden tot een standaard voor beheer en onderhoud van wegtunnels.

Een parkeerplaats in een ondergrondse parkeergarage kan volgens Strukton vijfentwintig tot dertig procent goedkoper met een volledige DBFMO-aanpak.

De Tweede Coentunnel is gerealiseerd met een DBFM-constructie. Coentunnel Company: “Het DBFM-concept is goed als je exact weet wat je gaat doen.”

Door snelle (ICT-)ontwikkelingen is er veel mogelijk bij het inzetten van inspectietechnieken. Tijd voor de volgende stap in de praktijk.

Hoe integreer je halverwege een project alsnog beheer vanuit Life Cycle Costing? Een dialoog tussen project (Barry van der Struijs) en beheer (Erik Bijlsma) van de Noord/Zuidlijn.