Steeds meer spooronderdoorgangen

ProRail werkt hard aan het verbeteren van verkeerssituaties rondom treinstations. Door het hele land worden nieuwe spooronderdoorgangen aangelegd om de veiligheid en doorstroming van het verkeer te bevorderen.

Onder meer Helmond, Bilthoven, Ede en Bunnik krijgen bij het treinstation nieuwe onderdoorgangen voor fietsers, voetgangers en/of snelverkeer. De projecten lijken dus wel op elkaar, maar de aanpak en invulling is vaak net anders.In Helmond was bijvoorbeeld bijna achthonderd strekkende meter aan damwanden nodig en in Ede moet het station in gebruik blijven terwijl er twee nieuwe perrontunnels worden gebouwd.

Ondergronds van kenniscluster naar historische kelders

Niet alleen het Mauritshuis krijgt een ondergrondse verbinding (zie elders in dit blad), ook het Arnhemse kenniscluster wordt via een tunnel verbonden met een andere ruimte. In dit geval zijn het de historische kelders van de stad.
>> Lees meer

Boortunnel voor Ierse gasleiding

BAM Nuttall en het Duitse zusterbedrijf Wayss & Freytag hebben opdracht gekregen voor een bijna vijf kilometer lange boortunnel aan de Ierse kust. De tunnel hangt samen met de exploitatie van het Corrib-gasveld..
>> Lees meer

Nieuw rapport op de kennisbank

Het tweede deelrapport van F320 beschrijft het onderzoek waarin de predicaties van trillingen bij de Botlekspoortunnel zijn vergeleken met meetresultaten uit de praktijk.
>> Lees meer

Handreiking voor duurzaam gebruik van de ondergrond

Gepaste aandacht voor de ondergrond kan vertragingen en meerkosten voorkomen en zelfs op duurzame wijze winst opleveren. Het boekje Compact Ondergrond biedt hiervoor een overzicht van ondergrondse regels en tips voor de toepassing in de praktijk.

Compact Ondergrond is nuttig voor iedereen die te maken heeft met de ondergrond, of u nu projectontwikkelaar, stedenbouwkundige of milieuadviseur bent. In het boekje vindt u de hoofdlijnen van ondergrondse regels en tips voor het gebruik hiervan in projecten en plannen. Met name de rol van de ondergrond in ruimtelijke ontwikkelingen en actuele informatie over bodemenergie worden toegelicht.
>> Lees meer

Maarten van Dongen, Jasper Lackin (beide Witteveen+Bos), Piet de Nijs (gemeente Breda), mei 2012, Sdu Uitgevers, ISBN: 9789012388320, 196 pagina’s

Culturele raakvlakken in complexe projecten

Samen met professor Alfons van Marrewijk zoekt King antwoord op de vraag: hoe werken culturele mechanismen in megaprojecten en wat kun je ermee als projectmanager? Het resultaat is de publicatie Het managen van culturele raakvlakken in complexe projecten.

Hoe technisch het er ook aan toe kan gaan: grote complexe infrastructurele projecten blijven mensenwerk. Cultuur is even belangrijk als dat het ongrijpbaar lijkt. In het boekje Het managen van culturele raakvlakken in complexe projecten worden ervaringen uit de praktijk van King (Kennis in het groot) en wetenschappelijke inzichten van professor Alfons van Marrewijk (VU Amsterdam) bij elkaar gebracht. King hoopt dat de inzichten bijdragen aan het effectief managen van culturele raakvlakken in complexe projecten.

Alfons van Marrewijk (VU Amsterdam) en Jaap Verkade (domeinmanager Cultuur bij King), juni 2012. De publicatie is gratis te downloaden vanaf de website van King.

Funderingsdag

Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de infrabranche: samenwerken opnieuw uitvinden en kansen optimaal benutten.

De funderingswereld kent relatief hoge faalkosten; het is dus nodig om praktijkgericht van elkaar te leren. Dat kan tijdens de Funderingsdag. Het 2-jaarlijkse evenement wordt dit jaar georganiseerd door de Betonvereniging, CUR B&I, KIVI NIRIA Geotechniek en NVAF. Naast lezingen zijn er bezwijkproeven, stands en de verkiezing van het Funderingsproject van het jaar.

3 oktober 2012, De Reehorst, Ede, www.funderingsdag.nl

Regiodagen Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL)

Stel u tijdens de GPKL-regiodagen op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in het beheren van de ondergrondse openbare ruimte.

Gemeenten hebben een coördinerende taak en regisserende rol in het beheren van de ondergrondse openbare ruimte waar zich kabels en leidingen bevinden. De gemeentelijke verantwoordelijkheid in de ondergrond wordt steeds groter en complexer. De GPKL-regiodagen bieden gemeenten een uitgelezen kans om zich op de hoogte te stellen van de belangrijkste ontwikkelingen.

3 okt. 2012 Rotterdam, 24 okt. 2012 Eindhoven, 31 okt. 2012 Zwolle, www.gpkl.nl

Betondag

De Betondag is traditioneel het ontmoetingspunt van betonminnend Nederland. De deelnemers bespreken brandende kwesties en zoeken er oplossingen voor.

Het thema van de Betondag 2012 is Jong Beton, met een knipoog naar betontechnologie en de voortschrijdende verjonging van het evenement. De Betondag staat deze keer nog meer in het teken van hoogwaardige kennisoverdracht. Er is aandacht voor hightech betontechnologie, hoogbouw in Nederland en betononderhoud in de praktijk. Daarnaast heeft Geo-Impuls een eigen zaal, waarin het draait om georisicomanagement: hoe kun je geotechnische risico’s effectief controleren?

15 oktober 2012, De Doelen, Rotterdam, www.betondag.nl