Schreudersprijs 2013

Schreudersprijs 2013 voor Amsterdamse boortunnel

>> Zie ook de andere genomineerde projecten

Op 31 oktober 2013, tijdens het COB-congres, is de Schreudersprijs 2013 uitgereikt aan Gemeente Amsterdam, dienst Metro. Zij ontvingen een cheque van 25.000 euro. Zij wonnen de Schreudersprijs voor de geboorde baanvaktunnels van de Noord/Zuidlijn Amsterdam.

De Schreudersprijs wordt in ontvangst genomen op het COB-congres 2013. (Foto: Lieneke Koenen, COB)

De geboorde baanvaktunnels van de Noord/Zuidlijn Amsterdam hebben de afgelopen twee decennia veel in de publieke belangstelling gestaan. Met de afronding van het boorproces in 2013 is het bewijs geleverd dat het boren onder de binnenstad van Amsterdam mogelijk is zonder schade aan de historische panden. Daarvoor is wel een grote inspanning geleverd, zowel in het ontwerp alsook bij de realisatie. De stimulans met betrekking tot ondergronds bouwen is onmiskenbaar.

De aanleg van een nieuwe metrolijn in Amsterdam vanaf het maaiveld was, na de ervaringen met de aanleg van de Oostlijn, onmogelijk. Om de bereikbaarheid, leefbaarheid en vitaliteit van de binnenstad te borgen, was de nieuwe lijn wel noodzakelijk en het boren van deze tunnels maakte dat mogelijk. Er is veel aandacht besteed aan de risicobeheersing en in het ontwerp is niet alleen gekeken naar de tunnels zelf, maar uiteraard ook naar de omgeving. Dat heeft op een aantal plaatsen tot het inzetten van zogeheten mitigerende maatregelen geleid, zoals herstel van funderingen van panden langs het tracé, het toepassen van compensation grouting en het bevriezen van de grond. Het heeft veel inventiviteit gevraagd om tijdens de uitvoering de boorvolgorde nog te moeten veranderen omdat andere onderdelen van het project met tegenslagen te maken kregen. Het project zal in de toekomst zeker een belangrijke internationale referentie voor ‘bouwend Nederland’ zijn.

De jury spreekt zijn waardering uit over de wijze waarop de communicatie rondom het project de laatste jaren is verlopen. Na grote tegenslagen is het project erin geslaagd toch draagvlak te kweken bij de inwoners van Amsterdam, een niet geringe prestatie.

>> Lees meer over de overige genomineerden

Persbericht Noord/Zuidlijn

De boortunnel van de Noord/Zuidlijn heeft de Schreudersprijs 2013 gewonnen. Op het jaarlijkse congres van het Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB) kreeg Hoite Detmar, directeur Omgeving & Reizigers van Dienst Metro de prijs overhandigd door juryvoorzitter prof.ir. Johan Bosch. De Schreudersprijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een bijzonder ondergronds bouwproject. De Noord/Zuidlijn kreeg de prijs omdat dit project als belangrijke mijlpaal voor de ontwikkeling van de boortechniek in Nederland wordt gezien. Nooit eerder werd er in Nederland in zo’n gevoelige omgeving en onder bewoonde huizen doorgeboord.

Uitvoering grensverleggend

Hoite Detmar: “Wij waren al trots op het resultaat dat we in de lastige Amsterdamse omstandigheden hebben gerealiseerd, dus we zijn extra trots dat dit beloond wordt met deze prijs”. De boortunnel van de Noord/Zuidlijn is weliswaar niet de eerste boortunnel in Nederland, maar de uitvoering ervan is wel grensverleggend geweest. “De techniek die in Amsterdam werd toegepast was beproefd, maar voor het eerst werd echter in zo’n gevoelige omgeving gewerkt en nooit eerder was er in Nederland onder bewoonde huizen doorgeboord.”

Innovatieve technieken

Om dit mogelijk te maken is een aantal innovatieve technieken toegepast: het op ongekende schaal monitoren van de omgeving en het terugkoppelen van die informatie naar de boormachines, de predicties van de invloed van het boorproces op de omgeving, de voor zakkingsbeheersing geoptimaliseerde boormachines en de toepassing van compensation grouting onder paalfunderingen.

Techniek en vakmanschap

Dankzij deze technieken en het vakmanschap van de boorders en alle andere betrokkenen, is met minimale schade een tunnel aangelegd dwars door het hart van de hoofdstad. Een tunnel die zonder boortechniek ondenkbaar zou zijn geweest en die, als nieuw praktijkvoorbeeld van de stand-der-techniek, de weg bereidt voor nieuwe projecten waarbij in lastige (stedelijke) omstandigheden hoogwaardige infrastructuur moet worden ingepast.