Subzaal 2: Samen nog slimmer

Potentiële nieuwe partners om nog meer te bereiken

RONDE 2 – 15.00 uur

Met Value Engineering sneller en beter

FUNCTIE – CREATIVITEIT – WAARDE

>> Presentatie als pdf

Kent u een project dat duidelijk gedefinieerd en afgebakend is? Waarbij stakeholders direct op één lijn zitten? Zonder financiële beperkingen? Value Engineering is een krachtig instrument om oplossingsrichtingen mee te verkennen vanuit de functionaliteit, in plaats vanuit de oplossing. Zo wordt klantwaarde gemaximaliseerd en verspillingen geëlimineerd. Bovendien verloopt de besluitvorming sneller en beter, en worden faalkosten gereduceerd.

Tijdens deze presentatie leert u:

  • Wat Value Engineering is
  • Hoe Value Engeineering gebruikt kan worden
  • Wat Value Engineering betekent voor Rijkswaterstaat, ProRail en de markt

RONDE 3 – 15.45 uur

De energieneutrale tunnel

DUURZAAM – DIRECT – GENERIEK

>> Presentatie als pdf

Een energieneutrale tunnel is geen toekomstmuziek. Met bewezen technieken, gebruik van ter plaatse opgewekte energie en slimme ventilatiesystemen is een ‘Zero Energy Tunnel’ vandaag al mogelijk. Stichting Kien heeft het haalbaarheidsonderzoek geïnitieerd om de elektrotechnische installateurs een verbeterde uitgangspositie te verschaffen. De installateurs hebben dit gezamenlijk opgepakt en nu is het onderzoeksteam op zoek naar een proeftunnel om het concept in praktijk te brengen.

Tijdens deze presentatie leert u:

  • Wat de energieconsumptie van een tunnel bepaalt
  • Welke technieken de energieconsumptie terugdringen
  • Hoe ventilatiesystemen en LED-verlichting slim ingezet kunnen worden

In het artikel Zero Energy Tunnel-onderzoek opmaat voor praktijkproef leest u meer over het promotieonderzoek naar de energieneutrale tunnel van Rimma Dzuhusupova aan de TU Eindhoven.

 

 

 

 

 

 

RONDE 4 – 16.30 uur

Instrumentenmatrix baten ondergrond

VERBINDEN – GEBIEDSGERICHT – ENERGIE

>> Presentatie als pdf

Duurzame benutting van de ondergrond in het kader van gebiedsontwikkeling wordt de toekomst. De ondergrond kan benut worden om baten te genereren, bijvoorbeeld door WKO-installaties of geothermie. Ook bij het klimaatbeleid of als opslagfaciliteit speelt de bodem een belangrijke rol. Het karakter van het bodembeleid verandert hierdoor: bodemsanering staat minder centraal en beheer en (stedelijke) ontwikkeling gaan de boventoon voeren. Een nieuwe instrumentenmix is het gevolg.

Tijdens deze presentatie leert u:

  • Hoe het bodembeleid gaat veranderen
  • Welke instrumenten er beschikbaar kunnen komen
  • Hoe u de verschillende instrumenten het best kunt gebruiken