COB-congres 2023

Na een spectaculair congres in het Archeon in 2022, kwam het COB-netwerk in 2023 op maandag 30 oktober samen bij Next Level in Gorinchem. Dit jaar iets meer back to basics, maar uiteraard niet zonder de creativiteit die u van het COB gewend bent. Er was een boeiend plenair programma, een gezamenlijke lunch, verdiepende subsessies en optredens van de COBand

Thema: wisselwerking

Dat kabels en leidingen, tunnels, fietsenstallingen en allerlei andere voorzieningen toevallig allemaal ondergronds zijn, wil niet zeggen dat bijbehorende makers en onderhouders elkaar kennen. Het COB kent ze wel en ziet daardoor ook dat er veel van elkaar te leren valt. Daar draaide het COB-congres 2023 om: over de schutting kijken, inspiratie opdoen en oplossingen ontdekken. Want ook al zijn de toepassingen (soms) heel anders, andermans ideeën kunnen zomaar eens waardevol zijn. 

Na een gezamenlijke lunch begon het plenaire programma deel 1 met o.a. actualiteiten binnen het COB en keynote speaker Ayca Szapora. Als neurowetenschapper, cognitief psycholoog en bedrijfskundige liet zij de zaal dansjes doen en de ogen sluiten. Daarnaast vertelde ze wat de meest effectieve manier is om te communiceren. Hierna begonnen de subsessies met wisselwerking, daarover leest u hieronder meer. Na de subsessies was een plenair programma deel 2 met o.a. de samenwerking met de RDI, een quiz over het verdiepend onderzoek tunnelopgave en de uitreiking Schreudersstudieprijs 2023. Er werd afgesloten en nagepraat tijdens een netwerkborrel

Subsessies

Een portie minder keuzestress dit keer! Op 30 oktober 2023 hoefden aanwezigen maar een keer te kiezen voor een subzaal. Hierdoor was in die zaal ruim de tijd om echt aan de slag te gaan met wisselwerking. Elk van de vier zalen ging over een ander onderwerp en kende een andere aanpak.

  1. Of het nou gaat over kabels en leidingen, tunnels, openbare ruimte of geotechniek: digitale hulpmiddelen zijn niet meer weg te denken. In de sessie Digitalisering kwamen twee onderwerpen aan bod. In alle sectoren wordt in meer of mindere mate gebruikgemaakt van databases om gegevens op te slaan. Handig, dan kun je die gegevens ook gelijk digitaal delen met je samenwerkingspartijen … toch? Dat is nog niet zo eenvoudig, blijkt in de praktijk. De een slaat Rijksdriehoekscoördinaton op in twee kolommen, de ander zet gps-coördinaten in één veld. En ‘voegmateriaal’ bij de een, is ‘afdichtingsmateriaal’ bij de ander. Hoe kun je omgaan met zulke verschillen in structuur en naamgeving?
  2. Menselijk gedrag is vaak bepalend voor het succes van een praktijkproject. Het helpt enorm als de stakeholders elkaars belangen begrijpen, want dan kunnen ze met elkaar meedenken en tot een oplossing komen waar beide partijen wat aan hebben. Daar ging het om in de sessie Menselijk gedrag: eerst juist vérder kijken, daarna pas conclusies trekken. Zodat niet ieder een halve sinaasappel krijgt, maar de één het sap en de ander de schil om te raspen.
  3. Willen en doen zijn twee heel verschillende dingen, zeker als het gaat om duurzaamheid. In de sessie Duurzaamheid hoorden aanwezigen zowel willers als doeners; aan hen de taak om de twee te combineren. Wat als je bijvoorbeeld duurzaamheid in een contract wilt meegeven? Hoe hou je dat praktisch uitvoerbaar? De voorbeelden van maatregelen kwamen zowel uit de tunnel- als uit de kabels-en-leidingenwereld; soms als toepassing, soms als wild idee.
  4. Kennis in een boek is nog geen kennis in de praktijk. In samenwerking met Programma tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ) gaat het COB bestaande kennis over het renoveren van tunnels toepasbaar maken via bingokaarten. Hiervoor zijn negen leerthema’s bepaald. Maar welke kennis hoort er in een thema? Wat vind jij dat een collega uit een ander vakgebied zou moeten leren over jouw werkgebied? En wat wil je zelf leren van een ander? Dat was de kern van de subsessie Leren renoveren

Keynotespeaker Ayca Szapora

Tijdens het plenaire programma stond Ayca Szapora op het podium. Ayca Szapora is neurowetenschapper, cognitief psycholoog, zelf-realisatiecoach en bedrijfskundige. Ze nam aanwezigen op energieke en humoristische wijze mee in de wondere werking van het brein en liet trucjes zien die je hersenen met je uithalen. Voor ons uiteraard in het thema van het congres: wisselwerking! Ze legde bijvoorbeeld uit wat de meest effectieve manier is om te communiceren en hoe je verbinding kunt maken.