Schreudersstudieprijs 2023

Om het jaar beloont Stichting A.M. Schreuders een student die een bijzonder afstudeerproject heeft afgerond op het gebied van ondergronds ruimtegebruik aan een Nederlandse hbo- of wo-instelling. Ook in 2023 maken studenten die tussen 24 september 2021 en 1 september 2023 zijn afgestudeerd kans op deze prestigieuze prijs. De uitreiking vindt plaats op het COB-congres 2023 op maandag 30 oktober 2023. De uiterste inzenddatum was 4 september 2023. 

De Schreudersstichting wil de vernieuwende blik van studenten blijven stimuleren. De kiem van (ondergronds) bouwend Nederland ligt immers in het onderwijs. Om die reden is de Schreudersstudieprijs in het leven geroepen. De winnaar ontvangt een oorkonde en een geldbedrag van 2500 euro. Ook is een ‘eervolle vermelding’ te behalen, hiervoor ligt een cheque van 500 euro klaar, net als voor een publiekswinnaar. 
>> De inzendingen van 2023

Genomineerden van 2023

De genomineerden van 2023 zijn bekend! In de categorie Techniek zijn genomineerd:

  • PUBLIEKSWINNAAR Quinten van ’t Hof>> Design of a microgrid model to simulate and control energy distribution for energy neutral tunnel projects within Croonwolter&dros
  • Rohit Ramlakhan >> Modelling the legal spaces of 3D underground objects in a 3D LAS
  • WINNAAR Senne Koevoets >> Thermische potentie CSM energiewand
  • EERVOLLE VERMELDING Fabian Campos Montero >> Deep learning for geotechnical engineering: The effectiveness of generative adversarial networks in subsoil schematization

In de categorie Ruimtelijke kwaliteit zijn genomineerd:

  • EERVOLLE VERMELDING Jolt Wiersma >> Antwerp Unearthed: The capacity of the historic canal network beneath Antwerp in mediating future urgencies for environmental and social infrastructures
  • WINNAAR Akhilesh Singh Shisodia >> The subsurface as a collective geography: Designing underground space for urban systems integration – Amsterdam
  • Robin Koelmans >> The Whale
  • Sander Meert >> A walled garden in Brussels

De winnaars

Tijdens het COB-congres op maandag 30 oktober 2023 zijn de winnaars bekend gemaakt. De winnaars Senne Koevoets en Akhilesh Singh Shisodia vertellen zelf hoe ze dit alles ervaren hebben:  

Alle genomineerden en winnaars van de Schreudersstudieprijs 2023 bij elkaar. (Foto’s: Vincent Basler)

Stichting A.M. Schreuders

Ondergronds bouwen stimuleren en inspireren: dat is het voornaamste doel van Stichting A.M. Schreuders. Zo wil de stichting een positieve bijdrage leveren aan de ruimtelijke inrichting van Nederland. Elk jaar reikt Stichting A.M. Schreuders een prijs uit voor een bijzondere prestatie op het gebied van ondergronds bouwen. Het ene jaar is dit de Schreudersprijs, die bestemd is voor een bedrijf of instelling. Het andere jaar wordt de Schreudersstudieprijs uitgereikt. Daarvoor komen studenten van Nederlandse hogescholen of universiteiten in aanmerking.