Zaal 2: Passie voor samenwerken

Het parallelprogramma is verdeeld over drie zalen met elk een eigen invalshoek. Op deze pagina vindt u informatie over de presentaties in zaal 2: Passie voor samenwerking. De presentaties duren steeds een veertig minuten, waarna u eventueel van zaal kunt wisselen.

Samenwerking tussen ambtelijk opdrachtgever en projectdirecteur

Wil van der Hoek, gemeente Den Haag en Paul Janssen, Rotterdamsebaan
Bekijk de presentatie in .pdf

Wil van der Hoek en Paul Janssen, respectievelijk ambtelijk opdrachtgever en projectdirecteur van de Rotterdamsebaan, vertellen in hun presentatie over het vormgeven van hun professionele relatie. De rol van de projectdirecteur is afgebakend: het op tijd afleveren van een product. Weliswaar een complex product in een complexe omgeving, maar niettemin helder. De professionele rol van de ambtelijk opdrachtgever is echter nog in ontwikkeling. In het Haagse project zijn vier rollen ‘ontdekt’. De schakel tussen bestuur en opdrachtnemer, de inhoudelijk aanstuurder van de opdrachtnemer, de bewaker van de organisatiekaders en interne afstemming en (mede) het gezicht naar de externe partijen. Van elke rol geven Van der Hoek en Janssen praktijkvoorbeelden. En wie weet ontwikkelen zij gelijktijdig met u de evaluatie van hun relatie.

Chemie op een buitenlands project

Peter van Westendorp, Strukton
Bekijk de presentatie in .pdf

Werken in het buitenland klinkt en is heel uitdagend, maar met een team dat vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week op elkaars lip zit, vergt dat wel wat van de organisatie. Hoe pak je dit aan en is het werkelijk zo veel anders dan een Nederlands project? Terugkijkend op het project in Korea analyseert Peter van Westendorp de aspecten die bijdragen aan of invloed hebben op het ontstaan van chemie binnen een team. Heb je hiermee dan de sleutel tot een succesvol project? Je mag de passie van de teamleden niet vergeten. Van Westendorp wil u laten zien waar u invloed op kunt uitoefenen om het team een succesvol project neer te laten zetten.

Aan de rechterkant vindt u een filmpje over het project in Korea, de Busan Geoje Fixed Link. Het project is ook op televisie geweest in het programma Megastructures van National Geographic.

Hoe ervaringen leiden tot een samenwerkingsmodel

Jaap Heijboer, RWS
Bekijk presentatie in .pdf

Tussen Delft en Schiedam komt twee kilometer tunnel en vervolgens een verdiepte en een halfverdiepte bak. Vanuit veiligheidsoogpunt geldt dat er hier een samenhangend niveau wordt gerealiseerd. De tunnel wordt daarnaast gekoppeld aan de verkeerscentrale te Rhoon, waar ook een migratie van het systeem zal plaatsvinden. Een complex geheel dus, waarvoor een nieuwe aanpak wordt ontwikkeld. Deze is gebaseerd op ervaringen bij recente tunnel- en IT-projecten. Men gebruikt bijvoorbeeld kennis die is opgedaan bij de projecten A73, Leidsche Rijn en Nijverdal, waar onder andere gewerkt is met alliantiecontracten. Bij de A4 is voor het ontwerp van de tunneltechnische installaties gekozen voor een intensieve samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Jaap Heijboer vertelt over de achtergronden, uitdagingen en positionering van de samenwerkingsovereenkomst die hiervoor is opgesteld.