Hulp bij richtlijnen kabels en leidingen

De veelheid aan voorwaarden, regelgeving, verordeningen en richtlijnen op het gebied van kabels en leidingen zorgt voor veel onduidelijkheid. In een nieuw project wil het COB-netwerk inzichtelijk maken welke documentatie geüniformeerd kan worden en welke aanvullingen op de wettelijke voorwaarden noodzakelijk zijn om kabels en leidingen veilig, betrouwbaar en vooral efficiënt te kunnen ontwerpen en aanleggen.

In Nederland wordt zoveel mogelijk decentraal geregeld. Elke gemeente kan daarom zijn eigen verordeningen en normen opstellen en richtlijnen bedenken. Dit geldt ook voor kabels en leidingen, waarbij ook nog eens veel is veranderd in de afgelopen decennia en elke gemeente daar op zijn eigen manier op reageert. Er is geen Wet kabels en leidingen die houvast biedt bij het inregelen van het beleid en processen. De behoefte aan meer duidelijkheid en grip is dan ook groot en wordt gevoeld in de gehele keten.

De leden van het platform Kabels en leidingen hebben in een verkennende sessie op 28 februari 2019 al aandacht gegeven aan dit onderwerp. De grote verscheidenheid aan voorwaarden van de netbeheerders enerzijds, en aan verordeningen en handboeken kabels en leidingen van gemeenten anderzijds, vragen volgens de leden als eerste om aandacht. In de afgelopen periode heeft dit idee zich verder ontwikkeld tot het project Hulp bij richtlijnen kabels en leidingen.

Het doel van dit project is een representatief inzicht verschaffen in het gebruik van de verschillende soorten regelgeving en richtlijnen op het gebied van kabels en leidingen. Hiervoor wordt een ‘spoorkaart’ gemaakt. Vervolgens wil het projectteam onderzoeken of er een uniform proces kan worden ontwikkeld aan de hand van de universele indeling van het verloop van een project (initiatief, haalbaarheid, uitwerking/ontwerp, voorbereiding, uitvoering, afronding) om te borgen dat de juiste regelgeving op het juiste moment wordt ingezet. Voornaamste doel hierbij is het creëren van uniformiteit en structuur.

Help mee!

Om ervoor te zorgen dat het resultaat van dit project een bruikbaar en praktisch product wordt, willen het COB de hele keten bij dit project betrekken. Daar is uw hulp bij nodig! Graag gaat het projectteam met u in gesprek over uw bevindingen, blinde vlekken en struikelblokken als het gaat om richtlijnen en verordeningen voor kabels en leidingen. Dit kost slechts twee uur van uw tijd. De gesprekken vormen een van de basiscomponenten én de start van dit onderzoeksproject. Uiteraard komen eventuele uitspraken alleen na uw toestemming in het eindrapport terecht.

Heeft u interesse? Vul dan het aanmeldformulier in. Voor meer informatie kunt u bellen met het COB: 085 4862 410.

Deelnemers

Bouw op Recht

Bouw op Recht

Locatie: Zoetermeer, Malta 18
Chantal Lemmert van Wingerden, rol: Lid

Bouwend Nederland

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Yvonne de Rijck, rol: Lid

Brabant Water N.V.

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 200
Henk Geurts, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Edith Boonsma, rol: Lid
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Rudi Zoet, rol: Lid

Heijmans NV

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
René Frinks, rol: Lid
Kadaster

Kadaster

Locatie: Apeldoorn, Hofstraat 110
Caroline Groot, rol: Lid

Legal Infra

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jan Kruithof, rol: Projectleider
Jarko van Bloois, rol: Projectleider

Sweco Nederland B.V.

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Hans Koeslag, rol: Lid

VolkerWessels Telecom

Locatie: Amersfoort, Modemweg 33
Theo Ellenbroek, rol: Lid