Proceslijn voorspelbare samenwerking

Uit het project Hulp bij richtlijnen is gebleken dat onvoorspelbaarheid een belangrijke oorzaak is van ontevredenheid of frictie in de wereld van kabels en leidingen. In het project Proceslijn voorspelbare samenwerking is onderzocht wat kan bijdragen aan een consistenter en effectiever verloop van het regieproces kabels en leidingen. Projectoverstijgende afstemming blijkt hiervoor de basis.

De vraag om eenduidigheid in het proces leeft bij gemeenten, netbeheerders, ontwikkelaars, adviseurs en aannemers. Dit blijkt niet alleen uit de uitkomsten van het project Hulp bij richtlijnen, maar ook uit de vragen die binnenkomen bij het Gemeentelijk platform kabels en leidingen (GPKL), het Programma aardgasvrije wijken en de discussies in de City Deal Openbare ruimte (CDOR).

Het project Hulp bij richtlijnen wees uit dat er wel degelijk een (proces)lijn te zien is in het toepassen van regelgeving. Daarom is in dit vervolgonderzoek verkend of er een uniforme proceslijn te maken is, die de samenwerking tussen (met name) netbeheerders en gemeenten verder helpt. Een proceslijn kan voor herkenbaarheid in de informatie-uitwisseling zorgen en daarmee leiden tot een effectievere regievoering en een betere samenwerking tussen betrokken partijen. Hierbij blijft wel ruimte voor specifieke invulling voor projecten of gemeenten.

Rapport opgeleverd

Gedurende het project werd duidelijk dat voorspelbaarheid van het proces van een kabels-en-leidingenproject vooral tot stand komt in projectoverstijgende, structurele afstemming tussen gemeenten, netbeheerders en ontwikkelaars. De eindrapportage is gericht op afstemming tussen gemeenten, netbeheerders en projectontwikelaars. De scope van dit COB-project is dus gaandeweg gewijzigd. In het rapport worden de belangen van betrokken partijen geschetst en duidelijk gemaakt hoe een voorspelbaar proces en projectoverstijgend afstemmen voor alle partijen voordelen biedt. Er worden hiervoor vier concrete aanbevelingen gedaan, naar het beter voorspelbaar maken van projecten. 
>> Naar rapport op de kennisbank

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Concept-proceslijn.

Gereed
2

Definitieve proceslijn informatie-uitwisseling ondergrond.

Gereed

Activiteiten juli-december 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Eindredactie, opmaak en publicatie: Proceslijn voorspelbare samenwerking.

2

Project Proceslijn voorspelbare samenwerking komt voort uit het project Hulp bij richtlijnen. De deliverable van dit project werd officieel opgeleverd op de Kennisarenadag op 27 september 2021 op de KNVB-campus in Zeist.

Deelnemers

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Yvonne de Rijck, rol: Deelnemer bijeenkomst
Yvonne de Rijck, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Rudi Zoet, rol: Deelnemer
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Combi Infra Noord-Holland

Combi Infra Noord-Holland -

Locatie: Uitgeest, Westerwerf 7C
Darja de Wolf, rol: Geïnterviewd
Daisy Knuiman, rol: Geïnterviewd
Darja de Wolf, rol: Geïnterviewd

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Marc Hooijmans, rol: Deelnemer bijeenkomst
Roy van der Knaap, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente 's-Hertogenbosch -

Locatie: 's-hertogenbosch, Wolvenhoek 1
Sander van der Ven, rol: Deelnemer bijeenkomst
John Hekker, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Michiel Wentholt, rol: Geïnterviewd
Gemeente Ede

Gemeente Ede -

Locatie: Ede, Bergstraat 4
Patrick Scheers, rol: Geïnterviewd

Gemeente Leiden Stadskantoor -

Locatie: Leiden, Bargelaan 190
Jos van Wersch, rol: Geïnterviewd

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Ismail Yildiz, rol: Geïnterviewd

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling - Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Stanley Tjan, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Utrecht Stadsbedrijven -

Locatie: Utrecht, Tractieweg 2
Eric Duijm, rol: Deelnemer bijeenkomst
Gemeente Zevenaar

Gemeente Zevenaar -

Locatie: Zevenaar, Raadhuisplein 1
Freek van de Brug, rol: Geïnterviewd

Gemeente Zwolle -

Locatie: Zwolle, Lübeckplein 2
Jacob Harke, rol: Deelnemer bijeenkomst

GOconnectIT -

Locatie: Nieuwegein, Fultonbaan 52
Roeland Breet, rol: Begeleider/Facilitator

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Dieren, Kruisstraat 25
Harry Bijl, rol: Projectleider interim
KPN Consumer Operations

KPN Consumer Operations -

Locatie: Amersfoort, Stationstraat 115
Ivar Heijnen, rol: Deelnemer bijeenkomst

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Coordinator
Norminstituut Bomen

Norminstituut Bomen -

Locatie: Gouda, Nieuwehaven 203a
Marc Meijer, rol: Geïnterviewd

Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur -

Locatie: Den Haag, Koningskade 40
Desmond du Parand, rol: Geïnterviewd
Radboud Universiteit

Radboud Universiteit -

Locatie: Nijmegen, Thomas van Aquinostraat 5
Martijn Gerritsen, rol: Geïnterviewd

SGS Roos + Bijl Engineers en Consultants -

Locatie: Rhoon, Nijverheidsweg 35
Wilko van Kruisbergen, rol: Geïnterviewd

Stedin -

Locatie: Rotterdam, Blaak 8
Bart Wijnen, rol: Deelnemer bijeenkomst

Stichting Mijn Aansluiting -

Locatie: Vianen, Sportlaan 14
Henri van de Zande, rol: Deelnemer bijeenkomst
Syntax InfraMediairs B.V.

Syntax InfraMediairs B.V. -

Locatie: Harderwijk, Industrieweg 9
Jurjen Olthoff, rol: Geïnterviewd
TP4 management

TP4 management -

Locatie: Wijster, Drijberseweg 8
Thierry Patje, rol: Deelnemer bijeenkomst
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) -

Locatie: Den Haag, Nassaulaan 12
Rick Boerkamp, rol: Deelnemer bijeenkomst
Rick Boerkamp, rol: Geïnterviewd

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Eric Jansen, rol: Geïnterviewd
Eric Dingemanse, rol: Geïnterviewd
Eric Dingemanse, rol: Deelnemer bijeenkomst

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Nieuwegein, Ravenswade 4a
Theo Ellenbroek, rol: Deelnemer bijeenkomst
Theo Ellenbroek, rol: Deelnemer