Proceslijn voorspelbare samenwerking

Uit het project Hulp bij richtlijnen blijkt dat onvoorspelbaarheid een belangrijke oorzaak is van ontevredenheid of frictie in de wereld van kabels en leidingen. Het doel van het project Proceslijn voorspelbare samenwerking is handvatten te bieden voor een consistenter en effectiever verloop van het regieproces kabels en leidingen.

Het is niet zozeer de variatie in regels en naamgeving in verordeningen in Nederland, maar de onvindbaarheid en onvoorspelbaarheid die zorgen voor ruis op de lijn. Een andere conclusie uit Hulp bij richtlijnen is dat er wel degelijk een duidelijke (proces)lijn is in elke verordening en in regelgeving. Het doel van dit project is dan ook om deze algemene proceslijn zo concreet te maken zodat dit bijdraagt aan een ‘voorspelbare samenwerking’ in de ondergrond. Het gaat dan om samenwerking tussen netbeheerders en gemeenten en alle belangrijke spelers eromheen.

De vraag om eenduidigheid in een proceslijn leeft zowel aan de kant van gemeenten, als aan de kant van netbeheerders, ontwikkelaars, adviseurs en aannemers. Dit blijkt niet alleen uit de uitkomsten van het project Hulp bij richtlijnen, maar ook uit de vragen die binnenkomen bij het Gemeentelijk platform kabels en leidingen (GPKL), het Programma aardgasvrije wijken en de discussies in de City Deal Openbare ruimte (CDOR). Een proceslijn kan voor herkenbaarheid in de informatie-uitwisseling zorgen en daarmee leiden tot een effectievere regievoering en een betere samenwerking tussen betrokken partijen. Hierbij blijft wel ruimte voor specifieke invulling voor projecten of gemeenten.

Aanpak
Het project is gestart met interviews bij een representatieve groep netbeheerders en gemeenten. Op basis van de opgehaalde eisen en wensen en m.b.v. de uitkomsten van het project Hulp bij richtlijnen, wordt een conceptproceslijn opgezet vanuit verschillende perspectieven. Deze wordt getoetst bij zowel vertegenwoordigers van gemeente als van netbeheerders. Vervolgens worden reacties en analyses gebruikt om het concept verder te verfijnen en na inbreng van een reviewteam uitgewerkt tot een gedragen proceslijn. Het projectteam streeft naar een visuele weergave van de resultaten, waarmee voor alle betrokken meteen inzichtelijk is welke raakvlakken (afstemmingsmomenten) relevant zijn voor een voorspelbaar proces.

Bijeenkomsten
Op basis van een concept proceslijn zijn vertegenwoordigers van netbeheerders (20 april) en gemeenten (9 mei) met elkaar in gesprek gegaan. Zij hebben aan de hand van twee concrete cases (eenmaal met initiatief vanuit de gemeente en eenmaal met initiatief vanuit een netbeheerder) bekeken welke stappen en afstemmingsmomenten in de verschillende procesfasen worden genomen. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over dit project? Neem dan vrijblijvend contact op met Manon Bouwer via manon.bouwer@cob.nl of met het COB-kantoor via 085- 4862 410.

Vertraging

Dit project loopt vertraging op door wisseling van projectleider. Met de subsidieverstrekker (Fonds fysieke leefomgeving) is overeengekomen de oplevering van de deliverables door te schuiven naar juni 2023.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Aanzet tot proceslijn informatie-uitwisseling in de ondergrond, discussiestuk. (Stond gepland voor het tweede kwartaal van 2022, maar heeft vertraging opgelopen).

Q1 2023
2

Definitieve proceslijn informatie-uitwisseling ondergrond. (Stond gepland voor het derde kwartaal van 2022, maar heeft vertraging opgelopen).

Q2 2023

Project Proceslijn voorspelbare samenwerking komt voort uit het project Hulp bij richtlijnen. De deliverable van dit project werd officieel opgeleverd op de Kennisarenadag op 27 september 2021 op de KNVB-campus in Zeist.

Deelnemers

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Yvonne de Rijck, rol: Deelnemer bijeenkomst
Yvonne de Rijck, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Combi Infra Noord-Holland

Combi Infra Noord-Holland -

Locatie: Uitgeest, Westerwerf 7C
Daisy Knuiman, rol: Geïnterviewd
Darja de Wolf, rol: Geïnterviewd
Evides Waterbedrijf

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Marc Hooijmans, rol: Deelnemer bijeenkomst
Roy van der Knaap, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Michiel Wentholt, rol: Geïnterviewd
Gemeente Ede

Gemeente Ede -

Locatie: Ede, Bergstraat 4
Patrick Scheers, rol: Geïnterviewd

Gemeente Leiden -

Locatie: Leiden, Stadhuisplein 1
Jos van Wersch, rol: Geïnterviewd

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Ismail Yildiz, rol: Geïnterviewd
Gemeente Zevenaar

Gemeente Zevenaar -

Locatie: Zevenaar, Raadhuisplein 1
Freek van de Brug, rol: Geïnterviewd

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Montfoort, Julianalaan 27
Harry Bijl, rol: Projectleider
KPN Consumer Operations

KPN Consumer Operations -

Locatie: Amersfoort, Stationstraat 115
Ivar Heijnen, rol: Deelnemer bijeenkomst

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Coordinator
Norminstituut Bomen

Norminstituut Bomen -

Locatie: Gouda, Nieuwehaven 203a
Marc Meijer, rol: Geïnterviewd

Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur -

Locatie: Den Haag, Koningskade 40
Desmond du Parand, rol: Geïnterviewd
Radboud Universiteit

Radboud Universiteit -

Locatie: Nijmegen, Thomas van Aquinostraat 5
Martijn Gerritsen, rol: Geïnterviewd

SGS Roos + Bijl Engineers en Consultants -

Locatie: Rhoon, Nijverheidsweg 35
Wilko van Kruisbergen, rol: Geïnterviewd

Stedin -

Locatie: Rotterdam, Blaak 8
Bart Wijnen, rol: Deelnemer bijeenkomst

Stichting Mijn Aansluiting -

Locatie: Vianen, Sportlaan 14
Henri van de Zande, rol: Deelnemer bijeenkomst
Syntax InfraMediairs B.V.

Syntax InfraMediairs B.V. -

Locatie: Harderwijk, Industrieweg 9
Jurjen Olthoff, rol: Geïnterviewd
TP4 management

TP4 management -

Locatie: Wijster, Drijberseweg 8
Thierry Patje, rol: Deelnemer bijeenkomst
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) -

Locatie: Den Haag, Nassaulaan 12
Rick Boerkamp, rol: Geïnterviewd

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Eric Jansen, rol: Geïnterviewd
Eric Dingemanse, rol: Geïnterviewd
Eric Dingemanse, rol: Deelnemer bijeenkomst

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Amersfoort, Modemweg 33
Theo Ellenbroek, rol: Deelnemer bijeenkomst
Theo Ellenbroek, rol: Deelnemer