Uit het project Hulp bij richtlijnen blijkt dat onvoorspelbaarheid een belangrijke oorzaak is van ontevredenheid of frictie in de wereld van kabels en leidingen. Het doel van het project Proceslijn voorspelbare samenwerking is handvatten te bieden voor een consistenter en effectiever verloop van het regieproces kabels en leidingen.

Het is niet zozeer de variatie in regels en naamgeving in verordeningen in Nederland, maar de onvindbaarheid en onvoorspelbaarheid, die zorgen voor ruis op de lijn. Een andere conclusie uit Hulp bij richtlijnen is dat er wel degelijk een duidelijke (proces)lijn is in elke verordening en in regelgeving. Het doel van dit project is dan ook om deze algemene proceslijn zo concreet te maken zodat dit bijdraagt aan een ‘voorspelbare samenwerking’ in de ondergrond. Het gaat dan om samenwerking tussen netbeheerders en gemeenten en alle belangrijke spelers eromheen.

De vraag om eenduidigheid in een proceslijn leeft zowel aan de kant van gemeenten, als aan de kant van netbeheerders, ontwikkelaars, adviseurs en aannemers. Dit blijkt niet alleen uit de uitkomsten van het project Hulp bij richtlijnen, maar ook uit de vragen die binnenkomen bij het Gemeentelijk platform kabels en leidingen (GPKL), het Programma aardgasvrije wijken en de discussies in de City Deal Openbare ruimte (CDOR). Een proceslijn kan voor herkenbaarheid in de informatie-uitwisseling zorgen en daarmee leiden tot een effectievere regievoering en een betere samenwerking tussen betrokken partijen. Hierbij blijft wel ruimte voor specifieke invulling voor projecten of gemeenten.

Aanpak
Het project is gestart met interviews bij een representatieve groep netbeheerders en gemeenten. Op basis van de opgehaalde eisen en wensen en m.b.v. de uitkomsten van het project Hulp bij richtlijnen, wordt een conceptproceslijn opgezet vanuit verschillende perspectieven. Vanuit de groep geïnterviewden moet een discussiegroep worden gevormd, waarin het concept wordt uitgewerkt tot een gedragen proceslijn.

Tijdens het project wordt de proceslijn getoetst aan de praktijk. Door middel van een PDCA-cyclus worden eventuele praktische zaken verwerkt tot een definitieve proceslijn.

Vertraging

Dit project loopt vertraging op door wisseling van projectleider. Met de subsidieverstrekker (Fonds fysieke leefomgeving) is overeengekomen de oplevering van de deliverables door te schuiven naar juni 2023.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Aanzet tot proceslijn informatie-uitwisseling in de ondergrond, discussiestuk. (Stond gepland voor het tweede kwartaal van 2022, maar heeft vertraging opgelopen).

Q4 2022
2

Concept-proceslijn. (Stond gepland voor het derde kwartaal van 2022, maar heeft vertraging opgelopen).

Q4 2022
3

Definitieve proceslijn informatie-uitwisseling ondergrond.

Q4 2022

Activiteiten 2022

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Format voor interviews.

Alle deliverables

Zes interviews met gemeenten: vier interviews geweest.

Alle deliverables

Zes interviews netbeheerders: één interview afgenomen.

Alle deliverables

Twee interviews afgenomen met andere partijen.

Alle deliverables

Werksessies op 28 en 29 september 2022 en bespreking nabranders.

1,2,3

Gedeeltelijke invulling concept-proceslijn richting review n.a.v. tweede inventarisatieronde.

2,3

Project Proceslijn voorspelbare samenwerking komt voort uit het project Hulp bij richtlijnen. De deliverable van dit project werd officieel opgeleverd op de Kennisarenadag op 27 september 2021 op de KNVB-campus in Zeist.

Deelnemers

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Yvonne de Rijck, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Combi Infra Noord-Holland

Combi Infra Noord-Holland -

Locatie: Uitgeest, Westerwerf 7C
Daisy Knuiman, rol: Geïnterviewd
Darja de Wolf, rol: Geïnterviewd

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Michiel Wentholt, rol: Geïnterviewd
Gemeente Ede

Gemeente Ede -

Locatie: Ede, Bergstraat 4
Patrick Scheers, rol: Geïnterviewd

Gemeente Leiden -

Locatie: Leiden, Stadhuisplein 1
Jos van Wersch, rol: Geïnterviewd

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Ismail Yildiz, rol: Geïnterviewd
Gemeente Zevenaar

Gemeente Zevenaar -

Locatie: Zevenaar, Raadhuisplein 1
Freek van de Brug, rol: Geïnterviewd

GPKL Gemeentelijk Platform K&L -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Marian Bertrums, rol: Projectleider

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Montfoort, Julianalaan 27
Harry Bijl, rol: Schrijver

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Coordinator
Norminstituut Bomen

Norminstituut Bomen -

Locatie: Gouda, Nieuwehaven 203a
Marc Meijer, rol: Geïnterviewd

Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur -

Locatie: Den Haag, Koningskade 40
Desmond du Parand, rol: Geïnterviewd
Radboud Universiteit

Radboud Universiteit -

Locatie: Nijmegen, Thomas van Aquinostraat 5
Martijn Gerritsen, rol: Geïnterviewd

SGS Roos + Bijl Engineers en Consultants -

Locatie: Rhoon, Nijverheidsweg 35
Wilko van Kruisbergen, rol: Geïnterviewd
Syntax InfraMediairs B.V.

Syntax InfraMediairs B.V. -

Locatie: Harderwijk, Industrieweg 9
Jurjen Olthoff, rol: Geïnterviewd
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) -

Locatie: Den Haag, Nassaulaan 12
Rick Boerkamp, rol: Geïnterviewd

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Eric Jansen, rol: Geïnterviewd
Eric Dingemanse, rol: Geïnterviewd

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Amersfoort, Modemweg 33
Theo Ellenbroek, rol: Deelnemer