Proceslijn voorspelbare samenwerking

Uit het project Hulp bij richtlijnen blijkt dat onvoorspelbaarheid een belangrijke oorzaak is van ontevredenheid of frictie in de wereld van de kabels en leidingen. Het doel van het project Proceslijn voorspelbare samenwerking is handvatten te bieden voor een consistenter en effectiever verloop van het regieproces kabels en leidingen.

Het is niet zozeer de variatie in regels en naamgeving in verordeningen in Nederland, maar de onvindbaarheid en onvoorspelbaarheid eromheen, die kunnen zorgen voor ruis op de lijn tijdens projecten in de ondergrond. Een van de conclusies uit Hulp bij richtlijnen is daarnaast dat er wel degelijk een duidelijke (proces)lijn te zien is in elke verordening en nadere regelgeving. Het doel van dit project is dan ook om deze algemene proceslijn zo concreet te maken dat dit bijdraagt aan een ‘voorspelbare samenwerking’ in de ondergrond. Het gaat dan om samenwerking tussen netbeheerders en gemeenten en alle belangrijke spelers eromheen.

De vraag om eenduidigheid in een proceslijn leeft zowel aan de kant van gemeenten, als aan de kant van netbeheerders, ontwikkelaars, adviseurs en aannemers. Dit blijkt niet alleen uit de uitkomsten van het project Hulp bij richtlijnen, maar ook uit de vragen die binnenkomen bij het Gemeentelijk platform kabels en leidingen (GPKL), het Programma aardgasvrije wijken en de discussies in de Citydeal openbare ruimte (CDOR).

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Aanzet tot proceslijn informatie-uitwisseling in de ondergrond, discussiestuk.

Q2 2022
2

Concept-proceslijn.

Q3 2022
3

Definitieve proceslijn informatie-uitwisseling ondergrond.

Q4 2022

Activiteiten afgelopen halfjaar

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Format voor interviews.

Alle deliverables

Zes interviews met gemeenten: vier interviews geweest, nog geen gespreksverslagen ontvangen.

Alle deliverables

Zes interviews netbeheerders: één interview afgenomen, nog geen gespreksverslag ontvangen.

Alle deliverables

Twee interviews afgenomen met andere partijen, nog geen gespreksverslag ontvangen.

Alle deliverables

Meer over het project

Het doel van het project Proceslijn voorspelbare samenwerking is handvatten te geven voor het consistenter en effectiever verloop van het regieproces kabels en leidingen. Het regieproces wordt in dit project als volgt beschreven: “Het proces van onderzoek, informatie-uitwisseling, afweging en besluitvorming, waarbij een netbeheerder of gemeente werken realiseert waarin de ander een vergunningverlener dan wel direct belanghebbende is.”

Het gebrek aan voorspelbaarheid zorgt op dit moment voor onbegrip en/of frictie in een fase waarin ruimte om te manoeuvreren klein is. Een proceslijn kan voor herkenbaarheid in de informatie-uitwisseling zorgen en daarmee leiden tot een effectievere regievoering en een betere samenwerking tussen betrokken partijen. Hierbij blijft wel ruimte voor specifieke invulling voor projecten of gemeenten.

Aanpak
Het project start met interviews bij een representatieve groep netbeheerders en gemeenten met diverse organisatiestructuren. Op basis van de opgehaalde eisen en wensen en m.b.v. de uitkomsten van het project Hulp bij richtlijnen, wordt een conceptproceslijn opgezet vanuit verschillende perspectieven. Vanuit de groep geïnterviewden wordt een discussiegroep vastgesteld, waarin het concept wordt uitgewerkt tot een gedragen proceslijn.

Tijdens het project wordt op een aantal plekken de proceslijn getoetst aan de praktijk. Door middel van een PDCA-cyclus worden eventuele praktische zaken verwerkt tot een definitieve proceslijn. Daarnaast wordt de proceslijn getoetst aan eerdere situaties, om te beoordelen of inzet van de proceslijn tot een ander verloop of betere uitkomst zou hebben geleid.

Oproep

In elk praktijkproject spelen richtlijnen en verordeningen voor kabels en leidingen een rol. Maar die rol is niet altijd hetzelfde, over beter gezegd, de betrokkenen gaan er anders mee om; op een andere manier en/of op een ander moment. Voor het ontwikkelen van de proceslijn zoekt de werkgroep mensen die hierover willen vertellen. Werkt u voor, met of bij een netbeheerder of gemeente en heeft u te maken met assetmanagement, regie of coördinatie van kabels en leidingen? Laat u dan interviewen, zodat de proceslijn straks aansluit op uw wensen. Het maakt niet uit of u al jaren ervaring hebt of net begonnen bent. Alle inzichten zijn welkom!

Project Proceslijn voorspelbare samenwerking komt voort uit het project Hulp bij richtlijnen. De deliverable van dit project werd officieel opgeleverd op de Kennisarenadag op 27 september 2021 op de KNVB-campus in Zeist.

Deelnemers

Bouwend Nederland

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Yvonne de Rijck, rol: Deelnemer bijeenkomst

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Combi Infra Noord-Holland

Combi Infra Noord-Holland

Locatie: Uitgeest, Westerwerf 7C
Daisy Knuiman, rol: Geïnterviewd
Darja de Wolf, rol: Geïnterviewd

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Michiel Wentholt, rol: Geïnterviewd
Gemeente Ede

Gemeente Ede

Locatie: Ede, Bergstraat 4
Patrick Scheers, rol: Geïnterviewd

Gemeente Leiden

Locatie: Leiden, Stadhuisplein 1
Jos van Wersch, rol: Geïnterviewd

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Ismail Yildiz, rol: Geïnterviewd
Gemeente Zevenaar

Gemeente Zevenaar

Locatie: Zevenaar, Raadhuisplein 1
Freek van de Brug, rol: Geïnterviewd

GPKL Gemeentelijk Platform K&L

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Berry Kok, rol: Deelnemer bijeenkomst
Marian Bertrums, rol: Projectleider

Harry Bijl Communicatie

Locatie: Montfoort, Julianalaan 27
Harry Bijl, rol: Schrijver

Legal Infra

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Coordinator
Norminstituut Bomen

Norminstituut Bomen

Locatie: Gouda, Nieuwehaven 203a
Marc Meijer, rol: Geïnterviewd

Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur

Locatie: Den Haag, Koningskade 40
Desmond du Parand, rol: Geïnterviewd
Radboud Universiteit

Radboud Universiteit

Locatie: Nijmegen, Thomas van Aquinostraat 5
Martijn Gerritsen, rol: Geïnterviewd

SGS Roos + Bijl Engineers en Consultants

Locatie: Rhoon, Nijverheidsweg 35
Wilko van Kruisbergen, rol: Geïnterviewd
Syntax Inframediairs B.V.

Syntax Inframediairs B.V.

Locatie: Harderwijk, Industrieweg 9
Jurjen Olthoff, rol: Geïnterviewd
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Locatie: Den Haag, Nassaulaan 12
Rick Boerkamp, rol: Geïnterviewd
Visma Roxit B.V.

Visma Roxit B.V.

Locatie: Nieuwegein, Kelvinbaan 42
Albert Stoter, rol: Deelnemer bijeenkomst

Visser & Smit Hanab B.V.

Locatie: Papendrecht, Rietgorsweg 6
Anna Muilwijk, rol: Deelnemer bijeenkomst

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V.

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Eric Dingemanse, rol: Geïnterviewd
Eric Jansen, rol: Geïnterviewd

VolkerWessels Telecom

Locatie: Amersfoort, Modemweg 33
Theo Ellenbroek, rol: Deelnemer bijeenkomst