De Samenwerkwijzer biedt inzicht, gerichte adviezen en tools voor het opstarten of verbeteren van samenwerkingsverbanden. De bibliotheek wordt verbeterd, aangevuld en begrijpelijker gemaakt. Daarmee wordt dit instrument voor integraal samenwerken relevanter en beter toepasbaar voor alle stakeholders.

Met de toenemende druk op de volle ondergrond vanwege de energietransitie, de klimaatopgave, de verstedelijking en de vervangingsopgave van kabels en leidingen, wordt het samenwerken tussen alle stakeholders er niet gemakkelijker op. Met als doel integrale samenwerking tussen overheden, woningcorporaties, waterschappen en netbeheerders te versterken, is in 2022 de Samenwerkwijzer ontwikkeld. Deze Samenwerkwijzer heeft een openbaar toegankelijke, eigen webomgeving waar iedereen door middel van een scan inzicht, gerichte adviezen en tools voor het opstarten of verbeteren van samenwerkingsverbanden in de fysieke leefomgeving kan vinden. 

De bibliotheek van de Samenwerkwijzer bevat momenteel instrumenten die de onderzochte samenwerkingsverbanden hebben aangeboden, aangevuld met een aantal documenten en verwijzingen. Een verbeterde bibliotheek waarmee je generieke informatie aangeboden krijgt, met daarnaast inspiratie van een aantal gebruikte documenten bij andere samenwerkingen, helpt met het maken van een stap naar uniformering, neemt drempels weg en versnelt het samenwerktraject.

Aanpak

Het project is gestart met een landelijke inventarisatie van alle bekende samenwerkingsverbanden, om zoveel mogelijk documenten en instrumenten te verzamelen waarmee de bibliotheek wordt aangevuld. De opbrengst van deze actie is meegenomen in drie trajecten:

  • Uniformering: voor een aantal documenten is vanuit best practices een uniform document ontwikkeld (bv. een standaard samenwerkingsconvenant)
  • Verbetering: verwijzing naar instrumenten voor digitale gegevensuitwisseling heeft plaatsgemaakt voor een systematisch overzicht van verschillende methoden , inclusief de voor- en nadelen.
  • Inventarisatie en aanvulling: een inventarisatie maakt duidelijk welke instrumenten nog ontbreken, die worden opgezocht en beschikbaar gesteld. Aanvullend worden twee tot nu toe niet beschikbare instrumenten/documenten binnen dit project ontwikkeld en beschikbaar gesteld.

Screenshot van de bibliotheek van de Samenwerkwijzer. (Beeld: www.desamenwerkwijzer.nl)

Voortgang 2024

Door het wegvallen van de projectleider zijn de deliverables van 2023 vertraagd. Gedurende het project is bovendien gebleken dat de structuur en vorm van de Samenwerkwijzer eigenlijk niet goed aansluit bij de manier waarop hij nu gebruikt wordt. Er wordt daarom bekeken of het beter is om eerst de inrichting van het instrument aan te passen voordat de inhoud van de bibliotheek wordt bijgeschaafd. 

Deliverables 2024

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Aangevulde bibliotheek met nieuwe documenten.
NB. Uitgesteld, was Q3 2023

Q2 2024
2

Overzicht van documenten om verder te worden onderzocht en uitgewerkt.
NB. Uitgesteld, was Q3 2023

Q2 2024
3

Concept-uniformerings- en verbetervoorstellen voor review.
NB. Uitgesteld, was Q4 2023

Q2 2024
4

Update/aanvulling landelijk beeld samenwerkingsverbanden in de ondergrond die integraal programmeren.
NB. Uitgesteld, was Q3 2023

Q2 2024
5

Uniformerings- en verbetervoorstellen (best practices).
NB. Uitgesteld, was Q1 2024

Q2 2024

Activiteiten juli-december 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Er zijn een aantal kleine verbeterpunten voor de Samenwerkwijzer doorgegeven aan de websitebeheerder van het COB. Deze zijn in principe out-of-scope voor dit project, maar aanpassing is kleine moeite.

-

Er zijn nieuwe template-documenten in ontwikkeling en/of in concept klaar om toegevoegd te worden.

1

Deelnemers

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Edith Boonsma, rol: Programmaleider
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Dordrecht Research B.V.

Dordrecht Research B.V. -

Locatie: Dordrecht, Aventurijn 600
Chris Visser, rol: Deelnemer bijeenkomst

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Willem Jan Kerkhoven, rol: Deelnemer bijeenkomst
Enexis netbeheer

Enexis netbeheer -

Locatie: Arnhem, Nieuwe Stationsstraat 10
Rachel Marty, rol: Deelnemer bijeenkomst
Ennatuurlijk B.V.

Ennatuurlijk B.V. -

Locatie: Eindhoven, Achtseweg Zuid 153 X
Ronald van der Linden, rol: Deelnemer bijeenkomst
Steven MacLean, rol: Deelnemer bijeenkomst

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Roy van der Knaap, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Dordrecht -

Locatie: Dordrecht, Spuiboulevard 300
Theo Santegoeds, rol: Deelnemer bijeenkomst
Aat Bruggeman, rol: Deelnemer bijeenkomst
Abdelilah Errougui, rol: Deelnemer bijeenkomst
Patrick Kars, rol: Deelnemer bijeenkomst
Annette Verschuren, rol: Deelnemer bijeenkomst
Gemeente Enschede

Gemeente Enschede -

Locatie: Enschede, Hengelosestraat 51
Sebastiaan Olsman, rol: Deelnemer bijeenkomst
Jelle Bult, rol: Deelnemer bijeenkomst

Gemeente Zoetermeer -

Locatie: Zoetermeer, Engeland 502
Annette de Croo, rol: Deelnemer bijeenkomst
Stephanie van der Wal, rol: Deelnemer bijeenkomst
Malika Hammoud, rol: Deelnemer bijeenkomst
Jeroen Rombout, rol: Deelnemer bijeenkomst
HVC

HVC -

Locatie: Amsterdam, Van der Palmkade 11
Jan-Paul Giskes, rol: Deelnemer bijeenkomst
Stedin Heinenoord

Stedin Heinenoord -

Locatie: Heinenoord, Reedijk 9
Deanne Krowinkel-Waardenburg, rol: Deelnemer bijeenkomst

Stedin Heinenoord - Stedin

Locatie: Heinenoord, Reedijk 9
Marc van Ettekoven, rol: Deelnemer bijeenkomst

Stedin Heinenoord - Stedin

Locatie: Heinenoord, Reedijk 9
Bart Wijnen, rol: Deelnemer bijeenkomst

Stedin Heinenoord - Stedin

Locatie: Heinenoord, Reedijk 9
Michel Ravia, rol: Deelnemer bijeenkomst

Stichting Mijn Aansluiting -

Locatie: Vianen, Sportlaan 14
Eefje van Woerkom, rol: Deelnemer
Henri van de Zande, rol: Deelnemer
Louis van der Hoeven, rol: Deelnemer
Hanneke Zindel, rol: Projectleider
Fieke van Woerkom, rol: Redacteur
SynergieNL

SynergieNL -

Locatie: ,
Arnoud Drevijn, rol: Deelnemer bijeenkomst

Vitens N.V. -

Locatie: Zwolle, Oude Veerweg 1
Bart Jacobs, rol: Deelnemer bijeenkomst