Casus Oostende: Oosteroever

Tussen de Ankerstraat en de Moreauxlaan in Oostende verrijst momenteel de campus InnovOcean. Deze plek bevindt zich in een gebied bestemd voor stedelijke ontwikkeling, maar even verderop ligt een bedrijventerrein en de historische Vuurtorenwijk. Hoe kan de overgang hiertussen optimaal worden vormgegeven?

De stad Oostende is op zoek naar synergie tussen publieke ruimte en private ontwikkeling. Private eigenaars wensen een visie over de ontwikkelingsmogelijkheden van hun percelen en zijn bereid de denkoefening te ondersteunen. Het stadbestuur heeft hoogwaardige ontwikkeling voor ogen die bijdraagt aan de ambities voor Oosteroever. De uitdaging zit hem onder meer in het creëren en definiëren van verwevenheid op een economisch haalbare manier. Hoe kan ondergronds gebruik van publieke ruimte geïntegreerd worden in private projecten? Wat zijn de kansen en voordelen van het dynamisch en productief maken van een ambachtelijk weefsel?

Voortgang ontwerpstudie

Presentatie ontwerpteam

In juni 2021 hebben de ontwerpteams van de Ontwerpstudie Stad x Ruimte hun eerste plannen en ontwerpen gepresenteerd aan de gemeenten. Bekijk hieronder de presentatie aan Oostende:

Ontwerpstudie-Stad-x-Ruimte_Presentatie-juni2021_Oostende

Lokaal atelier

Elke deelnemende gemeente organiseert lokale ateliers om de ontwerpteams en studenten van de Ontwerpstudie Stad x Ruimte alles te vertellen over de projectlocatie en de kans te geven hun vragen te stellen aan de vertegenwoordigers van de stad en lokale experts.

De ontwerpers waren in Oostende onder de indruk van de site en enthousiast. Ze gaan met hun onderzoek inzetten op een analyse en visievorming. De eigenaars van de percelen waren er ook bij, zij kijken natuurlijk uit naar een ‘marktconforme’ ontwikkeling. Van de stad Oostende waren de schepen van ruimtelijke ordening, directeur van het stadsontwikkelingsbedrijf en een beleidsmedewerker aanwezig. Ook de studenten sloten aan. Zij stelden goede vragen en zijn ook enthousiast over de casus.

Het ontwerpteam

‘Ons team is een vat vol geëngageerde experts uit uiteenlopende disciplines. Vanuit BUUR Part of Sweco zet Jens Aerts in op prospectief onderzoek rond circulaire economie, Felipe Gonzalez op stedelijke systemen en stadsontwerp, Jeroen Bastiaens op mobiliteit en Daan Ongkowidjojo op energie en klimaat. Han Admiraal van Emprodes levert de unieke expertise rond ondergronds bouwen.

Samen willen we investeren in doorbraakprogramma’s zoals dit fantastische initiatief, omdat het een spiegel voorhoudt omtrent de urgente maatschappelijke vraagstukken van vandaag: kunnen we nog wel bouwen zoals altijd, met de wetenschap dat binnen korte tijd al onze activiteiten, of specifieker, ons ruimtegebruik, moet passen binnen een klimaatneutrale pasvorm? Hoe zetten we de transitie in gang en schalen we op via strategische projecten? Hoe sluiten we technische en biologische stromen, in het bijzonder ondergronds, wat meestal over het hoofd wordt gezien?

De site Oosteroever is een unieke plek met een verleden en toekomst gericht op productie, logistiek, bedrijvigheid. Maar een nieuwe economische roeping en identiteit van de plek dringt zich op, met duidelijkere krijtlijnen en een sterkere relatie met de omgeving die volledig is veranderend. Dit vergt een mental shift bij iedereen: de stad, eigenaars en gebruikers, betrokken overheidsinstellingen en investeringspartners. We willen deze ontwerpstudio inzetten om verschillende scenario’s te onderzoeken door ontwerp, data-scraping en foresight oefeningen.’