Casus Oostende: Oosteroever

Tussen de Ankerstraat en de Moreauxlaan in Oostende verrijst momenteel de campus InnovOcean. Deze plek bevindt zich in een gebied bestemd voor stedelijke ontwikkeling, maar even verderop ligt een bedrijventerrein en de historische Vuurtorenwijk. Hoe kan de overgang hiertussen vormgegeven worden?

De stad Oostende is op zoek naar synergieën tussen publieke ruimte en private ontwikkeling. Private eigenaars wensen een visie over de ontwikkelingsmogelijkheden van hun percelen en zijn bereid de denkoefening te ondersteunen. Het stadbestuur heeft hoogwaardige ontwikkeling voor ogen die bijdraagt aan hun ambities voor Oosteroever. De uitdaging ligt onder meer op het creëren en definiëren van verwevenheid op een economisch haalbare manier. Hoe kan ondergronds gebruik van publieke ruimte geïntegreerd worden in private projecten? Wat zijn de kansen/opportuniteiten om een ambachtelijk weefsel dynamisch en productief te maken?

Lokale ateliers

Elke gemeente organiseert lokale ateliers om de ontwerpteams en de aangesloten studenten alles te vertellen over de projectlocatie en de kans te geven hun vragen te stellen aan de vertegenwoordigers van de stad en lokale experts.

De ontwerpers waren in Oostende onder de indruk van de site en enthousiast. Ze gaan met hun onderzoek inzetten op een analyse en visievorming voor de site. De eigenaars van de percelen waren er ook bij, zij kijken natuurlijk uit naar een ‘marktconforme’ ontwikkeling. Van de stad Oostende waren de schepen van ruimtelijke ordening, directeur van het stadsontwikkelingsbedrijf en een beleidsmedewerker aanwezig. Ook de studenten sloten aan. Zij stelden goede vragen en zijn ook enthousiast over de casus.