Casus Rotterdam: Marconiplein

Het Rotterdamse Marconiplein is op dit moment een door autoverkeer gedomineerd knooppunt, met weinig ruimtelijke kwaliteit. Er komen hier liefst zeven wijken samen, daarnaast is het ‘plein’ een kruispunt van drie historische dijken én een ondergrondse metrolijn. De ontwikkeling van het aangrenzende M4H-gebied is de directe aanleiding en kans om van Marconiplein een aantrekkelijke plek te maken.

Het Marconiplein is een belangrijk stedelijk knooppunt met een verbindende functie voor Rotterdam-West. Het gebied is ontworpen op het kruispunt van drie historische dijken, deels gebombardeerd bij het vergissingsbombardement in 1943, daarna gaandeweg ontwikkelt tot een belangrijk autoverkeersknooppunt. Begin jaren zeventig werd een metrostation toegevoegd, samen met de drie dominante Marconitorens die het gebied al van veraf markeren.

Voortgang ontwerpstudie

Presentatie ontwerpteam A

In juni 2021 hebben de ontwerpteams van de Ontwerpstudie Stad x Ruimte hun eerste plannen en ontwerpen gepresenteerd aan de gemeenten. Bekijk hieronder de presentatie van ontwerpteam A aan Rotterdam:

Ontwerpstudie-Stad-x-Ruimte_Presentatie-juni2021_Rotterdam-teamA

Presentatie ontwerpteam B

In juni 2021 hebben de ontwerpteams van de Ontwerpstudie Stad x Ruimte hun eerste plannen en ontwerpen gepresenteerd aan de gemeenten. Bekijk hieronder de presentatie van ontwerpteam B aan Rotterdam:

Ontwerpstudie-Stad-x-Ruimte_Presentatie-juni2021_Rotterdam-teamB

Lokaal atelier

Elke deelnemende gemeente organiseert lokale ateliers om de ontwerpteams en studenten van de Ontwerpstudie Stad x Ruimte alles te vertellen over de projectlocatie en de kans te geven hun vragen te stellen aan de vertegenwoordigers van de stad en lokale experts.

Het is voor de gemeente Rotterdam belangrijk dat de opgave voor het Marconiplein gekoppeld wordt aan de thema’s mobiliteit, stedenbouw en landschap. Een van de leidende principes in de Rotterdamse mobiliteitsaanpak (RMA) is dat er ruim baan is voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Voor het Marconiplein betekent dit een grote ommezwaai. Het ontwerp voor dit ingewikkelde knooppunt grijpt in op het verkeerssysteem op meerdere schaalniveaus. De programmering en inpassing zijn van invloed op het slagen van M4H maar ook op de beleving van het Marconiplein zelf. Daarnaast ligt er een grote uitdaging om de verschillende landschappelijke lijnen te versterken en om te zetten van barrière naar verbinding en verblijf. De klimaatverandering zorgt voor urgentie om de primaire waterkering (Schiedamseweg naar het Dakpark) aanzienlijk te verhogen. Voor een betere waterberging is het belangrijk om verhard oppervlak om te zetten naar groen.

Het ontwerpteam A

‘Wij richten als Team Ingenieurs uit Delft ons ontwerpend onderzoek op West City met Marconiplein als een van de interessante stedelijke plekken binnen West City. We testen hiervoor de vierdimensionale benadering tot de limiet. We kijken diep, hoog, ver en in de tijd. Hoe plooien we het maaiveld tot een beloopbare klimaatadaptieve stad in 2070 voor 1 miljoen mensen op en rond de ov-knoop Marconiplein? Ons ontwerpend onderzoek beslaat vier stappen: verkenning en benchmark, conceptontwikkeling, ontwerpuitwerking en maken eindproduct.’

Team Ingenieurs uit Delft bestaat uit een groep zeer ervaren ontwerpers en technici van toonaangevende internationaal opererende bedrijven:

 • Bernadette Janssen, stedenbouwkundige en directeur BVR, teamcaptain
 • Ton Venhoeven, architect, stedenbouwkundige en directeur Venhoeven CS, teamcaptain
 • Bart Bomas, landschapsarchitect BVR
 • Evi Goedemans, stedenbouwkundige BVR
 • Martijn Tjassens Keiser, architect Venhoeven CS
 • Casper de Heij, architect Venhoeven CS
 • Arthur de Groof, expert ondergrond Sweco
 • Anne van Loenen, expert stedenbouw SWECO
 • Maare Zondervan, landschapsarchitect Sweco
 • Jan Hartman, expert mobiliteit Sweco
 • Ruud de Graaf, Maakdestad B.V.
 • Gijsje Jacobs, Maakdestad B.V.

Het ontwerpteam B

CITYFÖRSTER + Openfabric + MOVE Mobility

>> Bekijk pdf (1.3 MB)