De ontwerpstudie Stad x Ruimte is niet alleen voor professionals. Ook multidisciplinaire studententeams werken aan de cases. Zij maken per stad een volledig plan binnen (en buiten) de gestelde kaders van deelnemende gemeenten.

In totaal zijn 23 masterstudenten van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft in april gestart met de gecombineerde ontwerpstudio Architecture & Urban Design. Deze multidisciplinaire en internationale groep, met studenten vanuit mastertracks Architecture, Urbanism en Landscape architecture, werkt tot het einde van juni 2021 aan dezelfde cases als de professionele ontwerpteams binnen de ontwerpstudie Stad × Ruimte. In de compacte tijd die beschikbaar is, zullen vier studenten per stad een volledig plan maken binnen (en buiten) de gestelde kaders van deelnemende gemeenten.

De studenten volgen, net als de ontwerpteams, de lokale ateliers die georganiseerd worden door de gemeenten, evenals de masterclasses die plaatsvinden vanuit de ontwerpstudie. De ontwerpteams en gemeenten volgen als visiting critics presentatiemomenten van de studenten. Het doel is dat de studenten zoveel mogelijk in contact komen met de ontwerppraktijk en hun opdrachtgevers. Deze interactie met een multidisciplinair karakter biedt de studenten een kijkje in de keuken van de praktijk en beleid. En voor de ontwerpteams en gemeenten geeft deze samenwerking een positieve impuls, doordat studenten doorgaans niet gehinderd worden door enige kennis van de praktijk en overheden.

Op 29 juni 2021 zullen de studenten hun resultaten presenteren voor hun docenten, de ontwerpteams en de gemeenten. Tijdens de updatesessie op 25 juni 2021 zal al een voorproefje van hun plannen worden getoond.