De ontwerpstudie Stad x Ruimte is niet alleen voor professionals. Ook multidisciplinaire studententeams werken aan de cases. Zij maken per stad een volledig plan binnen (en buiten) de gestelde kaders van deelnemende gemeenten.

In totaal zijn 23 masterstudenten van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft in april gestart met de gecombineerde ontwerpstudio Architecture & Urban Design. Deze multidisciplinaire en internationale groep, met studenten vanuit mastertracks Architecture, Urbanism en Landscape architecture, werkt tot het einde van juni 2021 aan dezelfde cases als de professionele ontwerpteams binnen de ontwerpstudie Stad × Ruimte. In de compacte tijd die beschikbaar is, zullen vier studenten per stad een volledig plan maken binnen (en buiten) de gestelde kaders van deelnemende gemeenten.

De studenten volgen, net als de ontwerpteams, de lokale ateliers die georganiseerd worden door de gemeenten, evenals de masterclasses die plaatsvinden vanuit de ontwerpstudie. De ontwerpteams en gemeenten volgen als visiting critics presentatiemomenten van de studenten. Het doel is dat de studenten zoveel mogelijk in contact komen met de ontwerppraktijk en hun opdrachtgevers. Deze interactie met een multidisciplinair karakter biedt de studenten een kijkje in de keuken van de praktijk en beleid. En voor de ontwerpteams en gemeenten geeft deze samenwerking een positieve impuls, doordat studenten doorgaans niet gehinderd worden door enige kennis van de praktijk en overheden.

Presentaties juni 2021

Op 25 juni 2021 werden posters van de studententeams getoond tijdens de updatesessie van de ontwerpstudie. Dinsdag 29 juni 2021 volgde de uitgebreide eindpresentatie aan hun begeleiders van de TU Delft.

Eindpresentatie

Dinsdag 29 juni 2021 vonden de eindpresentaties van de studenten voor Stad × Ruimte plaats. In twee parallelle sessies werden de plannen voor de zes steden gepresenteerd aan de docenten, leden van de projectteams en de gemeenten.

De strategieën en visies waren zeer uiteenlopend van aard met als gemeenschappelijke deler de verkenning van de ondergrond. Toch was deze ondergrond was niet voor elke casus het hoofdonderwerp. In lijn met het karakter van de ontwerpstudio werd ook op andere vlakken gezocht naar oplossingen die de steden passen. Onderwerpen met betrekking tot verdichting, mobiliteit, ontmoeting en de energietransitie speelden daarom ook een belangrijke rol in de ontwikkeling en presentatie van de plannen.

Enkele gemeenten hebben veel interesse getoond in het presenteerde werk van de studenten en gaan na de zomer met ze in gesprek. Nadat de resultaten van de studenten zijn gebundeld, komen deze online en als print-on-demand ter beschikking.