G23 Workshop: Geocommunicatie

Overheid, markt en kenniswereld werken in Geo-Impuls samen om de grondgerelateerde faalkosten in de bouw te verminderen. Een van de speerpunten is geocommunicatie: hoe kun je goed communiceren over geotechnische risico’s, binnen het project en daarbuiten? Tijdens de workshop op de G23 Netwerkdag was er veel ruimte  voor de inbreng van de aanwezigen en daar werd goed gebruik van gemaakt.

Na de presentatie van Karin de Haas over Geo-Impuls en het project Geocommunicatie werden er over en weer ervaringen en adviezen uitgewisseld door de deelnemers. Verschillende onderwerpen kwamen voorbij:

  • Hoe reageert de omgeving op een project? Wat kan je verwachten? Geo-Impuls heeft een omgevingsmonitor ontwikkeld die deze vragen helpt te beantwoorden. De enquête zorgt voor een graadmeter van de risicoperceptie en communicatiebehoefte van de omgeving, zodat je daarop kunt anticiperen. De omgevingsmonitor is gratis te gebruiken; zie de pdf in de rechterkolom.
  • Geo-Impuls maakt ook teams van ervaren communicatieadviseurs, omgevingsmanagers en geotechnici die langsgaan bij diverse complexe projecten om te helpen met het verbeteren van communicatie over (geotechnische) risico’s. Gemeentelijke projecten kunnen zich opgeven om gebruik te maken van zo’n team, of om zelf hierin mee te draaien om ervaring op te doen.
  • Gemeente Utrecht informeert de omgeving – ook over risico’s – middels een stripverhaal en een wekelijkse nieuwsbrief. De communicatiemedewerkers worden hiervoor regelmatig bijgepraat door de technici. De gemeente ervaart de pers als een risico: betrek je deze er vanaf de eerste dag bij of juist niet? En hoe ga je om met social media, want daarmee is er ook veel informatie voor de pers. Het blijkt dat als je veel gebruikmaakt van social media er zowel berichten van voor- en tegenstanders zijn, zodat excessen weinig voorkomen. Uiteraard moet dit wel nauwlettend worden gemonitord via webcare.
  • In Amsterdam is er voor een klein project (parkeergarage) veel weerstand. Een kleine groep tegenstanders beheerst de bewonersbijeenkomsten. Hoe ga je daar mee om? Veel mensen aan tafel hebben hier ervaring mee en adviseren. Geef deze mensen eerst de ruimte om hun grieven te uiten, luister naar ze, neem ze serieus, haal de angel er een beetje uit. Houd het doel van de bijeenkomst in de gaten, laat deze groep niet overheersen. Maak desnoods persoonlijke aparte afspraken met deze mensen. Zorgt dat overige belanghebbenden voldoende aandacht krijgen en geef hun iets extra’s, zoals een rondleiding op de bouwplaats.

Meer adviezen vindt u in het uitgebreide verslag van deze workshop (zie rechterkolom).