Arbeidsveiligheid bij tunnels

Door het gesloten karakter van de constructie zijn de arbeidsveiligheidsrisico’s bij werken aan of in een tunnel anders dan bij bovengrondse bouwwerken. Hierover is nog weinig vastgelegd en opdrachtnemers gaan er (dus) ook verschillend mee om. Het COB-netwerk onderzoekt of er draagvlak is om kennis over dit specifieke onderwerp te gaan uitwisselen.

Op dit moment is er in Nederland nog weinig vastgelegd/geschreven over arbeidsveiligheid bij tunnelaanbouw, renovatie en beheer en onderhoud. De praktijkervaring leert dat op deze tunnelwerken vergelijkbare arbeidsveiligheidsriscio’s aanwezig zijn, maar dat de aanpak erg verschilt. De beheersmaatregelen worden bijvoorbeeld steeds opnieuw ‘uitgevonden’. Bovendien worden risico’s geregeld te laat herkend en/of onderschat, en wordt de effectiviteit van beheersmaatregelen vaak over- of onderschat.

Meer kennisdeling en overeenstemming over arbeidsveiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen zou kunnen leiden tot effectievere aanpak en veiligere arbeidsomstandigheden in tunnelaanbouw, renovatie en beheer en onderhoud. Daarom start het COB een verkenning naar de behoeften hieraan.

Bouwplaats van de Gaasperdammertunnel. (Foto: IXAS/Rijkswaterstaat)

Aanpak

De verkenning start met gesprekken met de diverse stakeholders. Is er tot overeenstemming te komen over de arbeidsveiligheidsrisico’s behorend bij tunnelbouw en -renovatie? De stakeholders betreffen alle partijen in de ontwerp- en uitvoeringsketen van tunnelbouw en -renovatie, zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Daarnaast zal een bureaustudie uitgevoerd worden naar beschikbare (buitenlandse) literatuur over dit onderwerp.

Het doel is deze verkenning eind 2023 gereed te hebben. Op basis van de resultaten wordt al dan niet een projectplan gemaakt voor de vervolgacties in 2024.