Platform Veiligheid

Het platform Veiligheid bestaat uit zo’n tachtig mensen die op professionele wijze betrokken zijn bij veiligheid van ondergrondse bouwwerken en infrastructuur. De deelnemers komen vier keer per jaar bijeen om vraagstukken te verkennen, uit te diepen en aan te pakken.

De platformbijeenkomsten vinden plaats bij het COB of bij een van de deelnemende organisaties. Tijdens een bijeenkomst wordt er een onderwerp, trend of ontwikkeling geïntroduceerd met een aantal inleidingen en discussies. Vervolgens identificeren de deelnemers eventuele openstaande kennisvragen en wordt er indien nodig een werkgroep gecreëerd om dit nader op te pakken. De werkgroep kan bijvoorbeeld een rapportage opstellen. De resultaten van de werkgroepen worden na afronding weer gepresenteerd en bediscussieerd in een platformbijeenkomst. De netwerkbijeenkomsten worden mede vormgegeven door een begeleidingsteam.

De platformbijeenkomsten worden geregeld gecombineerd met een bezoek aan een praktijkproject. (Foto: COB)

Onderwerpen

Tot op heden zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen en ingepland:

Op de platformbijeenkomst van 26 november 2019 werd de nieuwe versie van het groeiboek Cybersecurity tunnels gepresenteerd. Sinds eind vorig jaar is er door een COB-werkgroep hard gewerkt aan een update en uitbreiding. Projectleider Leen van Gelder gaf tijdens de platformbijeenkomst een toelichting. Ook deelden de provincie Noord-Holland, ProRail en Rijkswaterstaat hun ervaringen op het gebied van cybersecurity met de gasten. Platformcoördinator Arjan Tromp besprak daarnaast de agenda van het platform voor volgend jaar met de deelnemers.
>> Werkgroep Cybersecurity
>> Groeiboek Cybersecurity tunnels
>> Bekijk presentatie platformbijeenkomst (pdf, 1 MB)

Op dinsdag 21 mei 2019 kwamen de platformleden bijeen voor een sessie over de borging van tunnelveiligheid in de exploitatiefase. Er waren sprekers vanuit vier perspectieven: gemeente Amsterdam (Frans Cornelis), Rijkswaterstaat (Ron van den Ende), Agentschap wegen en verkeer Vlaanderen (Kris van Boven) en Arcadis/Waterwolftunnel (Richard Bormans). Zij gingen onder meer in op aspecten vanuit techniek, organisatie en procedures.  De organisaties hebben elk hun eigen aanpak, maar er werden ook rode draden zichtbaar. We kunnen duidelijk van elkaar leren. Tot slot was er de gelegenheid om te netwerken.
>> Presentatie gemeente Amsterdam (pdf, 1.2 MB)
>> Presentatie Rijkswaterstaat (pdf, 610 KB)
>> Procedures beoordeling veiligheid door tunnelbeheerder (pdf, 575 KB)
>> Presentatie Agentschap wegen en verkeer Vlaanderen (pdf, 860 KB)
>> Presentatie managing agent/Arcadis (pdf, 2.3 MB)

Tijdens de bijeenkomst op dinsdag 5 maart 2019 stond het onderwerp ‘Veiligheid bij renovatie’ op de agenda. Naast de platformleden waren ook andere betrokkenen bij tunnelrenovatieprojecten uitgenodigd en in groten getale aanwezig. Er waren presentaties over veiligheid bij de renovatie van de Maastunnel (Anton Ruiter, gemeente Rotterdam), de Kiltunnel (Harry de Haan, Elumint) en de Heinenoordtunnel: als eerste in een reeks van vele vervangings- en renovatieopgaven (Johan Naber, Rijkswaterstaat). Na de presentaties werd onder leiding van coördinator Arjan Tromp plenair met opdrachtgevers en opdrachtnemers gesproken over aanpak, afwegingen, keuzes, eisen en maatregelen rondom de renovatieopgave van zowel rijks-als niet-rijkstunnels. Tot slot gaf Karin de Haas (COB) een korte toelichting op de komst van Asfinag (Oostenrijkse wegenbeheerder) in april van dit jaar. Na afloop was er uitgebreid gelegenheid om te netwerken.
>> Bekijk agenda (pdf, 130 KB)
>> Presentaties Maastunnel (pdf, 5.7 MB)
>> Presentatie Kiltunnel (pdf, 4.8 MB)
>> Presentatie Heinenoordtunnel (pdf, 490 KB)

Op sinterklaasdag, 5 december 2018, kwam het platform Veiligheid bijeen om terug te kijken en vooruit te blikken. Het werd een geslaagde bijeenkomst met ruim twintig deelnemers, waarbij Leen van Gelder kort inging op de vele activiteiten die in 2018 bij het COB speelden op het gebied van tunnelveiligheid. Leen gaf vervolgens het stokje over aan de nieuwe coördinator van dit platform, Arjan Tromp. In een gesprek met de aanwezigen benadrukte Arjan dat het platform in gezamenlijkheid bepaalt welke onderwerpen er op de agenda komen voor de toekomst, waarna suggesties uit de zaal volgden. Onderwerpen als ‘Veiligheid bij renovatie’, ‘Veiligheid in lifecycle-afwegingen’, ‘Nieuwe brandstoffen en energiedragers’ en ‘Cybersecurity’ worden voor en door de groep voorbereid en gaan hun plek vinden op de agenda van de platformbijeenkomsten in 2019 die op 5 maart, 21 mei, 24 september en 26 november plaatsvinden. Houd de agenda en uw mailbox dus in de gaten, en nieuwe ideeën blijven altijd welkom!

Na de pauze gaf Ron Beij een presentatie over het nieuwe project dat onder zijn voorzitterschap in 2019 meer vorm gaat krijgen, genaamd ‘Van object- naar systeemveiligheid’. Op zijn verzoek aan de zaal om mee te denken over invulling en voorbeeldprojecten werd ruimschoots gehoor gegeven. Gea Kolk (Movares) gaf vervolgens een nadere toelichting op een techniek die behulpzaam is bij het verbeteren van integraal denken over systeemveiligheid: de Stamp-methode. Ook dit resulteerde in een gesprek met de zaal waaruit duidelijk bleek dat dit project voortgang verdient. We houden u op de hoogte.

In de presentatie (zie download hieronder) vindt u informatie over alle onderwerpen die op deze ochtend voorbij zijn gekomen. Voor nadere informatie over het platform Veiligheid of het project van Ron kunt u terecht bij Caro Rietman via caro.rietman@cob.nl.
>> Download presentaties (pdf, 1.5 MB)

Tijdens het COB-congres op 22 juni 2018 was het programma in een van de subzalen mede samengesteld door het platform Veiligheid. Op deze manier konden buitenstaanders geheel vrijblijvend deelnemen aan de platformbijeenkomst.

De zogeheten PlatformPlus-bijeenkomst op dinsdag 6 maart 2018 startte met een korte inleiding door coördinator Arjan Verweij over de komende bijeenkomsten van het platform en stond verder volledig in het teken van het nieuwe boekje ‘Al doende leert men’ (leren van oefenen en incidenten), dat op deze dag door Leander Noordijk werd gepresenteerd. Om die reden waren niet alleen de reguliere platformleden uitgenodigd, maar ook vertegenwoordigers van diverse bij het oefen- en evaluatieproces betrokken partijen, zoals het Platform Veiligheidsbeambten, bevoegde gezagen, de tunnelbeheerders (van rijks- en niet-rijkstunnels), het IFV en de hulpdiensten. Ruim dertig enthousiaste deelnemers gingen met elkaar in gesprek over de diverse aanbevelingen en de mogelijkheden om over de organisatie- en regiogrenzen heen meer van elkaar en het oefenen en evalueren te leren. Men sprak de hoop uit dat dit boekje geen eindpunt, maar een eerste stap in het collectief leren en delen van oefen- en incidentevaluaties in tunnels is, waarbij het enthousiasme waarmee het in ontvangst werd genomen door de stakeholders en hun intentie om daar binnen hun eigen organisatie mee verder te gaan, veelbelovend is.
>> Presentatie (pdf, 2.3 MB)
>> Verslag (pdf, 322 KB)
>> Projectpagina ‘Leren van oefenen en incidenten’
>> Publicatie ‘Al doende leert men’ op de kennisbank

De laatste platformbijeenkomst van 2017 vond plaats op vrijdag 1 december. Interim-coördinator Leen van Gelder gaf een terugblik op het afgelopen jaar en introduceerde daarna Arjan Verweij als nieuwe coördinator. Samen presenteerden ze de conceptplannen voor het komende jaar. Naar aanleiding hiervan vond een goede discussie plaats. De kern was dat alle aanwezigen vroegen voldoende aandacht aan veiligheid te blijven geven. Dit geluid zal zeer ter harte worden genomen. Vervolgens is een nieuwe publicatie uitgereikt, het resultaat van de COB-verkenning naar virtueel testen om tunnelafsluitingen te verkorten. De position paper werd toegelicht door Leen van Gelder, namens werkgroepvoorzitter Jan van Steirteghem. Tot slot gaf Karin de Haas (COB) een presentatie over het tunnelprogramma: wat is de stand van zaken en welke stappen worden er binnenkort gezet?
>> Download agenda (pdf, 190 KB)
>> Download presentatie met de terugblik en conceptplannen (pdf, 710 KB)
>> Download presentatie over paper virtueel testen (pdf, 720 KB)
>> Download presentatie over het tunnelprogramma (pdf, 600 KB)

Op dinsdag 27 juni 2017 kwamen de leden van het platform Veiligheid weer bijeen. Evert Worm gaf een presentatie over de geschiedenis van tunnelveiligheid aan de hand van het rapport Tunnelveiligheid verklaard. Het onderwerp functionele inspectie en testen werd belicht door Jaap van Wissen van RWS-CIV. Peter Kole, de nieuwe veiligheidsbeambte wegtunnels van Rijkswaterstaat, gaf zijn visie op tunnels en tunnelveiligheid in de toekomst. Daarbij werd de deelnemers gevraagd om mee te praten over onder andere publieksvoorlichting over tunnels. Er werd ruimschoots gebruikgemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen en in discussie te gaan.
>> Verslag (pdf, 370 KB)
>> Presentatie algemeen (pdf, 430 KB)
>> Presentatie Evert Worm, geschiedenis tunnelveiligheid (pdf, 1.7 MB)

De bijeenkomst van 4 april 2017 stond in het teken van kennisoverdracht naar de nieuwe generatie tunnelexperts. Platformleden hadden hun juniorcollega’s die werken met tunnels en tunnelveiligheid aangemeld. De bijeenkomst vond plaats bij het informatiecentrum van Spoorzone Delft aan het Crommelinplein 1 in Delft.Op het programma stonden een lezing over de geschiedenis van de tunnelveiligheid door Evert Worm, een aantal speeddaterondes om het netwerk van de junioren een boost te geven en een bezoek aan Spoorzone Delft. De bijeenkomst bracht de aanwezige junioren dichter bij elkaar en kan wellicht een vervolg krijgen. De aanwezigen is gevraagd om onderwerpen aan te dragen voor nieuwe bijeenkomsten met junioren.

Internationale tunnelprojecten (22-11-2016)
Wat kunnen we leren van internationale tunnelprojecten en hoe zijn deze leerpunten in te passen in de tunnelprojecten in Nederland? Arcadis heeft voor deze bijeenkomst opgetreden als gastheer.

(Foto: Simone Abel, COB)

Ontwikkelingen besturing, bewaking en bediening (3B) (1-3-2016)

Eerdere bijeenkomsten

 • RAMS, faaldefinities (20-10-2015)
 • Opleiden, trainen, oefenen (OTO) (9-6-2015)
 • Veilige software en cyber security (10-2-2015)
 • Veiligheidsaspecten bij renovatie van tunnels  (7-10-2014)
 • Veiligheidsfilosofie ondergronds light rail (3-6-2014)
 • Veiligheidsfilosofie ondergronds heavy rail (18-3-2014)
 • Optimalisatie hulpverlening weg en spoor (26-3-2013)
 • Voorlichting aan tunnelgebruiker (26-3-2013)
 • Inpassing van tunnels in stedelijk gebied (26-3-2013)
 • Leren van (bijna) incidenten (15-1-2013)
 • Ontwikkelingen wet- en regelgeving wegtunnels (4-9-2012)

De meeste presentaties, verslagen en andere documenten van de vroegere platformbijeenkomsten zijn niet publiekelijk toegankelijk.
>> Bekijk enkele openbare verslagen en downloads

Projecten

Vanuit het platform zijn er diverse projecten geïnitieerd:

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group

Locatie: Deventer, Zutphenseweg 31d
Henk-Jan Schuurman, rol: Lid

Arcadis Nederland BV

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Charlotte Boschloo, rol: Lid
Evert Sonke, rol: Lid
Herman Rouwenhorst, rol: Lid
Jasper Nieuwenhuizen, rol: Lid
Johan van der Gaag, rol: Lid
Koen Gideonse, rol: Lid
Lisa Pronk, rol: Lid
Onno Spijkstra, rol: Lid
Sip Schoonveld, rol: Lid
Stefan Lezwijn, rol: Lid

BAM Infra

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Michel Langhout, rol: Lid
Rob Kisjes, rol: Lid

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Locatie: Amsterdam, Karspeldreef 16
Ron Beij, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Arjan Tromp, rol: Coordinator
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Ronald Gram, rol: Lid

Covalent

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Frank de Vries, rol: Lid
Freddie Wolff, rol: Lid
Machiel Mastenbroek, rol: Lid

Croonwolter&dros

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Melle Holthuis, rol: Lid
Remmy Uffen, rol: Lid
Ronald de Weerd, rol: Lid

Elumint

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

ENGIE Infra & Mobility B.V.

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Co Koren, rol: Lid
Jelmer Wittebol, rol: Lid
Jim Halsey, rol: Lid
Peter Borsje, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Metro en Tram

Locatie: Duivendrecht, Entrada 600
Hans Bronsveld, rol: Lid
Hugo de Jong, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Projectmanagementbureau (voormalig Ingenieursbureau)

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Ed Bik, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeersleiding (Verkeer en Openbare Ruimte)

Locatie: Amsterdam, Dijksgracht 1
Gerda Keereweer-de Jong, rol: Lid
Rein de Haas, rol: Lid

Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Locatie: Den Haag, Laan van Hoornwijck 80
Paul van Laviere, rol: Lid

Gemeente Leiden

Locatie: Leiden, Stadhuisplein 1
Bouwe Elzinga, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Diederik van Zanten, rol: Lid
Sid Torabi Sefidabi, rol: Lid

Imagine Solutions B.V.

Locatie: Dordrecht, Berkenhof 3
Wim Baars, rol: Lid

Kimpro BV

Locatie: Soest, Schrikslaan 15
Jasper Kimstra, rol: Lid
Marcel Valé, rol: Lid

MaxGrip Head Office

Locatie: Utrecht, Papendorpseweg 100
Ronald de Kok, rol: Lid

Ministerie van IenW

Locatie: Den Haag, Plesmanweg 1-6
Michiel Dubbeldeman, rol: Lid

Movares

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Gea Kolk, rol: Lid
Gerard van der Geer, rol: Lid
Jacco Kroese, rol: Lid
Jan Faber, rol: Lid
Nils Lundgren, rol: Lid
Rutger van Bemmel, rol: Lid

NedMobiel

Locatie: Breda, Haagweg 1
Corné van Iersel, rol: Lid
Edwin Luijt, rol: Lid
Omgevingsdienst Noordzeekanaal- gebied

Omgevingsdienst Noordzeekanaal- gebied

Locatie: Zaandam, Ebbehout 31
André Brons, rol: Lid
PhiTech Solutions

PhiTech Solutions

Locatie: Baarn, Oosterstraat 265
Matthijs Huijben, rol: Lid

ProRail

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Marco de Heuvel, rol: Lid
Thijs Wientjes, rol: Lid
Regionale Brandweer Zuid-Limburg

Regionale Brandweer Zuid-Limburg

Locatie: Margraten, Holstraat 35
Hans Godding, rol: Lid

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 2
Jaap van Wissen, rol: Lid
Martin de Lange, rol: Lid
Willem Dittrich, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Jan Verbrugge, rol: Lid
Johan Naber, rol: Lid
Rob Souw, rol: Lid
Ronald Mante, rol: Lid
William van Rijswijk, rol: Lid
Rijkswaterstaat NOVA

Rijkswaterstaat NOVA

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Peter Kole, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Haarlem, Toekanweg 7
Frenk Swaak, rol: Lid
Rikkelman Techniek

Rikkelman Techniek

Locatie: ,
Michel Rikkelman, rol: Lid

Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Gerben Tornij, rol: Lid
Wouter Janssen Lok, rol: Lid

Siemens Mobility BV

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 7
Peter van Duijvenbode, rol: Lid
Renard Kox, rol: Lid
Wim van Duijn, rol: Lid

Soltegro

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
André Stehouwer, rol: Lid
Bas van Duijnhoven, rol: Lid
Hans de Man, rol: Lid
Leen van Gelder, rol: Lid
Robin Rijkers, rol: Lid

Strypes Nederland

Locatie: Leersum, Broekhuizerlaan 3
Ranish Baboeram Panday, rol: Lid

Sweco Nederland B.V.

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Arjan Verweij, rol: Lid
Erik Schermer, rol: Lid

TEC Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Thijs Ruland, rol: Lid
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Locatie: Rotterdam, Frobenstraat 8
Mark van Houwelingen, rol: Lid

Vialis BV Houten

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Diego Meester, rol: Lid
Erik Vinke, rol: Lid
Gert-Jan Braas, rol: Lid
Jochem Kanbier, rol: Lid
Leo Speksnijder, rol: Lid
Marco de Jong, rol: Lid
Michiel Berkheij, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V.

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Patrick Dankaart, rol: Lid
Richard Witsel, rol: Lid
Sander Goudswaard, rol: Lid

Witteveen + Bos Raadgevende Ingenieurs

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Aryan Snel, rol: Lid
Individuele deelnemers

Jan Jonker, rol: Lid