De commissie Degradatie richt zich op onderwerpen zoals corrosie van wapening en de brandwerendheid van materialen in tunnels. Bij oudere tunnels kan degradatie leiden tot lekkage en de aantasting van de integriteit van de gehele constructie.

Hiaten in fundamentele kennis ten aanzien van faalmechanismen vragen om een aanpak waarbij de inbreng van tunnelprojecten, wetenschap en experts uit de praktijk blijvend georganiseerd wordt. De commissie Degradatie neemt de begeleiding, interpretatie en veralgemenisering van praktijkonderzoek bij onder meer de Maastunnel, Kiltunnel en Heinenoordtunnel op zich. Bij de Piet Heintunnel spelen ook vragen die binnen het onderzoeksproject opgepakt kunnen worden. De uitkomsten worden via de stuurgroep Civiel vertaald naar universitair onderzoek, gebruikt in praktijkprojecten via het tunnelprogramma en gepubliceerd als kennisproducten op de COB-kennisbank.

In 2022 heeft de commissie Degradatie de volgende producten opgeleverd:

Fault tree tunnel degradation
De commissie Degradaties heeft een foutenboom opgesteld waarin faalmechanismen m.b.t. degradatie van materialen worden behandeld. Dit instrument moet als basis dienen om met beheerders in gesprek te gaan over de herkenbaarheid en voorkomendheid van deze mechanismes.

Material degradation tunnel
In dit document worden veelvoorkomende schadebeelden uitgewerkt: wat is de voornaamste oorzaak, welke preventieve maatregelen zijn mogelijk, hoe kan dit type schade worden gemonitord, welke reparatie- en/of onderhoudsmethoden zijn toepasbaar en wat zijn mogelijke consequenties?

Principles and methods for protection and repair of concrete structures
Als derde product heeft de commissie een overzicht opgesteld waarin voor producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies (NEN-EN 1504-9) wordt aangegeven hoe vaak deze worden toegepast in de Benelux, wat de kosten zijn en hoe houdbaar de oplossing is.