De commissie Degradatie richt zich op onderwerpen zoals corrosie van wapening en de brandwerendheid van materialen in tunnels. Bij oudere tunnels kan degradatie leiden tot lekkage en de aantasting van de integriteit van de gehele constructie.

Hiaten in fundamentele kennis ten aanzien van faalmechanismen vragen om een aanpak waarbij de inbreng van tunnelprojecten, wetenschap en experts uit de praktijk blijvend georganiseerd wordt. De commissie Degradatie neemt de begeleiding, interpretatie en veralgemenisering van praktijkonderzoek bij onder meer de Maastunnel, Kiltunnel en Heinenoordtunnel op zich. Bij de Piet Heintunnel spelen ook vragen die binnen het onderzoeksproject opgepakt kunnen worden. De uitkomsten worden via de stuurgroep Civiel vertaald naar universitair onderzoek, gebruikt in praktijkprojecten via het tunnelprogramma en gepubliceerd als kennisproducten op de COB-kennisbank.

Hervorming

De commissie Voegen kwam twee tot vier keer per jaar bijeen. Vanaf 2023 komt de commissie nog twee maal per jaar samen, mara nu met de andere civiel commissies van het COB; commissie Deformatie, commissie Degradatie en de stuurgroep Civiel. 

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Handboek ‘Material degradation in tunnels’, versie 1.

Gereed
2

Beoordelingsschema voor monitoren van de kwaliteit of effectiviteit van de reparaties (‘Tunnels; reparatiemethoden versus aantastingsmechanismen’).

Gereed
3

Vanuit de SHA’s promovendi koppelen aan fundamentele vragen die naar boven komen.

Doorlopend
4

NIEUW: Schrijven hoofdstuk monitoring degradatie voor werkwijzer monitoring zinktunnels.

Q4 2023
5

NIEUW: Inventarisatie monitoringsinstrumenten.

Q4 2023
6

NIEUW: Begeleiden PhD’er.

Q4 2023

In 2022 heeft de commissie Degradatie de volgende producten opgeleverd:

Fault tree tunnel degradation
De commissie Degradaties heeft een foutenboom opgesteld waarin faalmechanismen m.b.t. degradatie van materialen worden behandeld. Dit instrument moet als basis dienen om met beheerders in gesprek te gaan over de herkenbaarheid en voorkomendheid van deze mechanismes.

Material degradation tunnel
In dit document worden veelvoorkomende schadebeelden uitgewerkt: wat is de voornaamste oorzaak, welke preventieve maatregelen zijn mogelijk, hoe kan dit type schade worden gemonitord, welke reparatie- en/of onderhoudsmethoden zijn toepasbaar en wat zijn mogelijke consequenties?

Principles and methods for protection and repair of concrete structures
Als derde product heeft de commissie een overzicht opgesteld waarin voor producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies (NEN-EN 1504-9) wordt aangegeven hoe vaak deze worden toegepast in de Benelux, wat de kosten zijn en hoe houdbaar de oplossing is.

Activiteiten 2022

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Afronden rapportages.

1,2,3

De commissie heeft de deliverables voor 2023 bepaald:

  1. Schrijven hoofdstuk monitoring degradatie tbv Werkwijzer monitoring zinktunnels.
  2. Inventarisatie monitoringsinstrumenten.
  3. Begeleiden PhD werkpakket 5 uit eerste inzetproject Future proof tunnels.
4

Deelnemers