Risico zandpompeffect Ginaprofiel

Door het opdrukken van zand als gevolg van uitzetting en krimp, kunnen in zinktunnels de ginaprofielen naar binnen gedrukt worden. De werkgroep heeft als doel om de risico’s van het zandpompeffect verder te onderzoeken en aanbevelingen te formuleren.

Een initiële inventarisatie uitgevoerd door de RET suggereert dat de risico’s van het zandpompeffect bij andere tunnels in Nederland mogelijk beperkt zijn. Deze inventarisatie is gebaseerd op de veronderstelling dat het naar binnen drukken alleen kan optreden wanneer het ginaprofiel rechtstreeks op het beton is verbonden (zonder stalen omranding) en wanneer de voeg boven het ginaprofiel aanzienlijk hoger is dan de voegbreedte.

De werkgroep heeft als taak om de invloedsfactoren die een rol spelen bij het zandpompeffect te onderzoeken en te beoordelen in hoeverre de conclusies van de RET kunnen worden gevolgd. Het uiteindelijke doel is om beheerders, ontwerpers en mogelijke adviseurs een beknopt inzicht te bieden in de problematiek, zodat zij kunnen bepalen of er een probleem is dat nader onderzoek vereist of dat er met zekerheid geen probleem is.

Met dit project beoogt de werkgroep een rapport op te stellen met een overzicht van de invloedsfactoren, een grafische weergave van deze factoren, een risicoanalyse met bandbreedtes en toleranties, een foutenboom/beslisboom/analysetool, een lijst met beheersmaatregelen en een lijst met referentiedocumenten. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan het bepalen van een geschikt inspectie- en monitoringregime.

Metrotunnel Rotterdam

Bij het deel van de Erasmuslijn uit 1968 zijn in 2015 in dak- en wandvoegen schades opgemerkt. De ankers waarmee de ginaprofielen aan de betonconstructie zijn verankerd, zijn door de inwaartse gronddruk aan de onderzijde van het dak uitgebroken. Door dit uitbreken waren de omegaverbindingen niet meer waterdicht. Het zandpompeffect bleek (nog) niet bij alle voegen aanwezig. Tijdens de renovatie (2016-2022) zijn nieuwe schades ontstaan, waarop alle zinkvoegen zijn geïnspecteerd. In onderstaand naslagwerk is niet alleen in detail verslag gedaan van alle uitgevoerde activiteiten, maar wordt ook stilgestaan bij de historie van beton en verschillende tunnelbouwtechnieken.
>> Naar het onderzoeksrapport op de kennisbank

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Risico-inventarisatie van het mogelijke zandpompeffect bij ginaprofiel.

Q4 2023

Activiteiten januari-juni 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

De werkgroep is tijden de Kennisdag civieltechnisch renoveren op 30 maart 2023 gestart, sindsdien zijn er drie bijeenkomsten geweest. De planning is gereed en in juni is gestart met het schrijven van hoofdstukken.

1

Schade aan omegaprofiel door het naar binnen drukken van het ginaprofiel (omegaprofiel is op de foto deels verwijderd). (Foto: RET)

Deelnemers

Individuele deelnemers

-

Dick Wilschut, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Maurice Hol, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Jan Kloosterman, rol: Co-coördinator

DaeD Ingenieurs -

Locatie: Schiedam, Lange Haven 107
Rogier van Dee, rol: Lid

Duranium Engineering -

Locatie: Wouwse Plantage, Heistraat 14
Joel van Stee, rol: Projectleider

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rolf Dalmeijer, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Martijn Broos, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Arie Timmer, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid