Risico zandpompeffect Ginaprofiel

Dit project richt zich op het onderzoeken van het zandpompeffect bij het Gina-profiel, dat is opgetreden in een van de metrotunnels in Rotterdam. Het zandpompeffect wordt veroorzaakt door het opdrukken van zand als gevolg van uitzetting en krimp. Bij dit fenomeen worden ginaprofielen naar binnen gedrukt. De werkgroep heeft als doel om de risico’s van het zandpompeffect verder te onderzoeken en aanbevelingen te formuleren.

Een initiële inventarisatie uitgevoerd door de RET suggereert dat de risico’s van het zandpompeffect bij andere tunnels in Nederland mogelijk beperkt zijn. Deze inventarisatie is gebaseerd op de veronderstelling dat het naar binnen drukken alleen kan optreden wanneer het ginaprofiel rechtstreeks op het beton is verbonden (zonder stalen omranding) en wanneer de voeg boven het ginaprofiel aanzienlijk hoger is dan de voegbreedte.

De werkgroep heeft als taak om de invloedsfactoren die een rol spelen bij het zandpompeffect te onderzoeken en te beoordelen in hoeverre de conclusies van de RET kunnen worden gevolgd. Het uiteindelijke doel is om beheerders, ontwerpers en mogelijke adviseurs een beknopt inzicht te bieden in de problematiek, zodat zij kunnen bepalen of er een probleem is dat nader onderzoek vereist of dat er met zekerheid geen probleem is.

Met dit project beoogt de werkgroep een rapport op te stellen met een overzicht van de invloedsfactoren, een grafische weergave van deze factoren, een risicoanalyse met bandbreedtes en toleranties, een foutenboom/beslisboom/analysetool, een lijst met beheersmaatregelen en een lijst met referentiedocumenten. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan het bepalen van een geschikt inspectie- en monitoringregime.

Metrotunnel Rotterdam

Bij het deel van de Erasmuslijn uit 1968 zijn in 2015 in dak- en wandvoegen schades opgemerkt. De ankers waarmee de ginaprofielen aan de betonconstructie zijn verankerd, zijn door de inwaartse gronddruk aan de onderzijde van het dak uitgebroken. Door dit uitbreken waren de omegaverbindingen niet meer waterdicht. Het zandpompeffect bleek (nog) niet bij alle voegen aanwezig. Tijdens de renovatie (2016-2022) zijn nieuwe schades ontstaan, waarop alle zinkvoegen zijn geïnspecteerd.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Risico-inventarisatie van het mogelijke Zandpomp effect bij Gina-profiel

Q4 2023

Deelnemers

Individuele deelnemers

-

Dick Wilschut, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Maurice Hol, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Jan Kloosterman, rol: Coordinator

DaeD Ingenieurs -

Locatie: Schiedam, Lange Haven 107
Rogier van Dee, rol: Lid

Duranium Engineering -

Locatie: Wouwse Plantage, Heistraat 14
Joel van Stee, rol: Projectleider

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rolf Dalmeijer, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Martijn Broos, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Arie Timmer, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid