In het tunnelprogramma van het COB ligt de nadruk op wegtunnels. Om de uitwisseling en verankering van kennis en expertise met betrekking tot railtunnels te vergroten, voert het COB het Verkennend onderzoek railtunnels uit.

Dit onderzoek is gericht op het verzamelen van inzicht over renovatieopgaven en behoeften van railtunnels en railtunnelbeheerders, om kennisdeling en borging in te richten middels een COB-kennisplatform. In 2023 is de verkenning begonnen met de identificatie van betrokken stakeholders, waarna bij deze organisaties interviews hebben plaatsgevonden. Nadat de verzamelde informatie is geanalyseerd zijn gemeenschappelijke behoeften benoemd en de belangrijkste bevindingen gegroepeerd in drie thema’s en bijbehorende kansen. 

 • Thema 1 – Capaciteit, kennis en kunde en aanbod marktpartijen 
  Uitdagingen: Capaciteitstekort, beperkte kennis van TTI bij marktpartijen en terughoudendheid van marktpartijen voor renovatiewerkzaamheden in railtunnels.
  Kansen: Organiseren van kennissessies, verdieping op specifieke thema’s zoals spoorse TTI en optreden als ambassadeur om de beeldvorming van werken in railtunnels positief te beïnvloeden.
 • Thema 2 – Railtunnels vs. wegtunnels
  Uitdagingen: Kleine aanbestedingen, beperkte afsluitingsmogelijkheden, gebrek aan inzicht in landelijke renovatieopgave en verschillende prioriteiten binnen organisaties.
  Kansen: Faciliteren van inspiratiesessies voor efficiëntere aanbesteding, samenwerking voor capaciteitsdeling en delen van ervaringen en uitdagingen tussen partijen.
 • Thema 3 – Relevantie en toepassingen van COB-producten
  Uitdagingen: Beperkte bekendheid en relevantie van COB-producten bij railpartijen, weinig actieve deelname en groeiboeken die onvoldoende aansluiten op railtunnels.
  Kansen: Faciliteren van kennissessies, delen van ontwikkelingen in de sector en verbeteren van de relevantie en toepasbaarheid van COB-producten.

Meedenken of bijdragen? 

Momenteel wordt gewerkt aan een plan voor de invulling van bovenstaande thema’s. Wilt u hierover meedenken of aan bijdragen, neem dan contact op met Caro Rietman via caro.rietman@cob.nl of 085- 4862 410.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Aanstellen projectleider rail

Q2 2024

Deelnemers 

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Bram ten Klei, rol: Coordinator

Van Holland Consultancy -

Locatie: Halfweg, Suikersilo-West 39
Johan Bel, rol: Onderzoeker

Van Holland Consultancy - Maasstad Ingenieurs

Locatie: Halfweg, Suikersilo-West 39
Raymond Riet, rol: Onderzoeker