Overkoepelende activiteiten tunnelprogramma

Af en toe raakt een activiteit of project in het tunnelprogramma aan meer dan één ontwikkellijn. Al deze overkoepelende activiteiten en projecten vindt u hier.

International tunnel activities

Currently, the COB is particularly active in the European tunnel community. In fact, the goal is to encourage all European tunnel owners to join the COB in sharing knowledge and combining experiences to tackle challenges efficiently.
>> Read more

Projecten

Kennisbingo

De Kennisbingo heeft tot doel het basiskennisniveau van medewerkers in tunnelprojecten te verhogen, begripsvorming te verbeteren en daarmee spraakverwarring te voorkomen. Hierdoor kunnen tunnelprofessionals sneller en efficiënter worden ingezet en beter samenwerken doordat ze elkaar beter begrijpen en elkaars belangen zien.

Groeiboek Renoveren

De tunnelrenovaties die de komende tien jaar op stapel staan, zullen de maatschappij ontwrichten als er telkens een volledige afsluiting nodig is. Het COB-netwerk heeft daarom een groeiboek gemaakt met ervaringen, tips en achtergrondinformatie om renovaties te kunnen uitvoeren met minimale hinder en maximale beschikbaarheid tegen aanvaardbare kosten.

Leren programmeren

Leren programmeren is een activiteit van de platforms Tunnels en veiligheid en Beheer en onderhoud in samenwerking met professionals betrokkenen bij de drie grote tunnelrenovaties. Gezamenlijk bekijken zij hoe de enorme tunnelrenovatieopgave succesvol kan worden uitgevoerd en wat de voordelen zijn van renoveren in programma’s.

Groeiboek Assetmanagement

Nederland kent over enkele jaren zo’n 75 spoor- en wegtunnels. Al deze tunnels behoeven onderhoud en renovatie. Hoe bedden we dat goed in in het reguliere assetmanagementproces van deze tunnels? Het COB is gestart met de ontwikkeling van een aanpak in het project Aanpak instandhouding tunnels. Dit project is in 2022 voortgezet in het project Groeiboek Assetmanagement.

Instrumentarium tunneldata

Informatie die vrijkomt uit SHA’s en toepassing van de Werkwijzer monitoring zinktunnels moet worden samengebracht in een centraal systeem, zodat er nieuwe inzichten ontstaan. Dit project richt zich op het ontwerpen en inrichten van een instrumentarium dat voldoet aan de wensen van beheerders en onderzoekers.

Evolutiepad naar uniformiteit

Het COB-netwerk werkt aan een roadmap voor de tunnelsector om verschillende tunnels in een beheergebied efficiënter te gaan onderhouden. Dit is met name wenselijk met het oog op de grote renovatieopgave en de stijgende krapte op de arbeidsmarkt.

Evaluatie openstelling Heinenoord

Partijen betrokken bij de openstelling van de Heinenoordtunnel na de renovatie, hebben behoefte aan een gerichte evaluatie van de ingebruikname van de tunnel na de bouw van een middentunnelkanaal in 2023. Doel is om de uitkomsten van deze evaluatie te gebruiken, voor de openstelling in de zomer van 2024.

Verdiepend onderzoek tunnelopgave

In 2021 is door het COB een inventarisatie gemaakt van de renovatie-opgave in de tunnelsector. Het COB heeft Arcadis opdracht gegeven om binnen vier maanden (opleverdatum 18 juli 2022) een gefundeerde analyse op te leveren van bovengenoemde opgave. Voor dit onderzoek is 25.000 euro ter beschikking gesteld.

Afgeronde projecten

Expertteam Civiel-TTI

Dit expertteam richt zich op betere afstemming tussen civiele techniek en installatietechniek. Het team brengt onder meer kennis en ervaring in bij de Structural health analyses (SHA’s).

Evenementen

Tunneldag 2024

Ook in 2023 worden er weer véél deliverables in het tunnelprogramma verwacht. Om het netwerk daarover te informeren, organiseert het COB op donderdag 25 januari 2024 weer een Tunneldag. Tijdens dit mini-congres worden ook nieuwe projecten gepresenteerd.

Tunnel-pizzaparty 2022

Omdat we het erg belangrijk vinden de samenhang van de projecten in het COB-tunnelprogramma onderling én met het netwerk af te stemmen (dus wie doet wat, wanneer, waarom en voor wie), organiseren we dit jaar drie bijeenkomsten voor iedereen uit het tunnelprogramma. De eerste is op 29 maart 2022.

Opdrachtgeversdag 2021

De eigenaren, beheerders en sleutelfiguren van Nederlandse en Vlaamse tunnels gingen naar het strand! Zij kregen op 30 juni 2021 een uitgebreide update van het tunnelprogramma. Belangrijkste vraag voor deze dag: is het netwerk op de goede weg?

 

Tunneldag 2021

Het eerste tunnelprogramma was eind 2020 klaar. Op 28 januari 2021 werd daarom voor het eerst een Tunneldag georganiseerd; een dag waarop alle resultaten nog eens op een rij werden gezet én vooruitgeblikt werd. Ook andere tunnelgerelateerde COB-projecten kwamen aan bod.