Af en toe raakt een activiteit of project in het tunnelprogramma aan meer dan één ontwikkellijn. Al deze overkoepelende activiteiten en projecten vindt u hier.

Projecten

Groeiboek Renoveren

De tunnelrenovaties die de komende tien jaar op stapel staan, zullen de maatschappij ontwrichten als er telkens een volledige afsluiting nodig is. Het COB-netwerk heeft daarom een groeiboek gemaakt met ervaringen, tips en achtergrondinformatie om renovaties te kunnen uitvoeren met minimale hinder en maximale beschikbaarheid tegen aanvaardbare kosten.

Leren programmeren

Leren programmeren is een activiteit van de platforms Tunnels en veiligheid en Beheer en onderhoud in samenwerking met professionals betrokkenen bij de drie grote tunnelrenovaties. Gezamenlijk bekijken zij hoe de enorme tunnelrenovatieopgave succesvol kan worden uitgevoerd en wat de voordelen zijn van renoveren in programma’s.

Groeiboek Assetmanagement

Nederland kent over enkele jaren zo’n 75 spoor- en wegtunnels. Al deze tunnels behoeven onderhoud en renovatie. Hoe bedden we dat goed in in het reguliere assetmanagementproces van deze tunnels? Het COB is gestart met de ontwikkeling van een aanpak in het project Aanpak instandhouding tunnels. Dit project is in 2022 voortgezet in het project Groeiboek Assetmanagement.

Begeleidingscommissie instrumentarium SHA

Informatie die vrijkomt uit SHA’s moet worden samengebracht in een centraal systeem, zodat er nieuwe inzichten ontstaan. De begeleidingscommissie ziet erop toe dat het instrumentarium voldoet aan de wensen van beheerders, ingenieursbureaus en aannemers.

Future proof tunnels

Het tunnelprogramma van het COB-netwerk is bijzonder praktisch van aard. Voor sommige opgaven is echter ook fundamentele kennis nodig. Daarom werkt het COB mee aan het programma Future proof tunnels waarin onderzoeksprojecten zijn geformuleerd die zorgen voor de wetenschappelijke basis.

Werkwijzer monitoring zinktunnels

Veel zinktunnels kampen met gelijksoortige problemen rond voegen en deformatie. Omdat de achterliggende oorzaken vaak lastig te definiëren zijn, ontwikkelt het COB de Werkwijzer monitoring zinktunnels; een deliverable die tunnelbeheerders ondersteunt bij het vaststellen van effectieve monitoring.

Evolutiepad naar uniformiteit

Het COB-netwerk werkt aan een roadmap voor de tunnelsector om verschillende tunnels in een beheergebied efficiënter te gaan onderhouden. Dit is met name wenselijk met het oog op de grote renovatieopgave en de stijgende krapte op de arbeidsmarkt.

Afgeronde projecten

Verdiepend onderzoek tunnelopgave

In 2021 is door het COB een inventarisatie gemaakt van de renovatie-opgave in de tunnelsector. Het COB heeft Arcadis opdracht gegeven om binnen vier maanden (opleverdatum 18 juli 2022) een gefundeerde analyse op te leveren van bovengenoemde opgave. Voor dit onderzoek is 25.000 euro ter beschikking gesteld.

Expertteam Civiel-TTI

Dit expertteam richt zich op betere afstemming tussen civiele techniek en installatietechniek. Het team brengt onder meer kennis en ervaring in bij de Structural health analyses (SHA’s).

Evenementen

Tunnel-pizzaparty 2022

Omdat we het erg belangrijk vinden de samenhang van de projecten in het COB-tunnelprogramma onderling én met het netwerk af te stemmen (dus wie doet wat, wanneer, waarom en voor wie), organiseren we dit jaar drie bijeenkomsten voor iedereen uit het tunnelprogramma. De eerste is op 29 maart 2022.

Opdrachtgeversdag 2021

De eigenaren, beheerders en sleutelfiguren van Nederlandse en Vlaamse tunnels gingen naar het strand! Zij kregen op 30 juni 2021 een uitgebreide update van het tunnelprogramma. Belangrijkste vraag voor deze dag: is het netwerk op de goede weg?