Werkpakket Tunnels in omgeving

Hervorming ontwikkellijn Duurzaamheid 

Begin 2023 heeft het COB een nieuwe aanvliegroute rondom circulariteit en energiereductie uitgewerkt. De projecten die op stapel lagen, veranderen inhoudelijk niet. Wel is besloten ze op de website (en in overige communicatie) anders te ontsluiten. Er wordt niet meer gesproken over werkpakketten, maar projecten worden rechtstreeks gehangen onder de maatregelencatalogi waarvoor ze input genereren. Ook afgeronde projecten zijn hier terug te vinden.
>> Ga direct naar de nieuwe structuur

‘In 2030 bieden tunnels aantoonbaar oplossingen voor een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Door het juiste evenwicht tussen klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn tunnels passend in hun omgeving.’ Dat is het doel. Maar op welke thema’s kan een tunnel meerwaarde hebben?

Dit werkpakket binnen de ontwikkellijn Duurzaamheid van het COB-tunnelprogramma richt zich op bovenstaande doelstellingen. Om hiertoe te komen wordt eerst onderzocht welke meerwaarde een tunnel kan hebben voor zijn omgeving. In 2023 wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, om vervolgens suggesties te kunnen doen voor hoe een tunnel meerwaarde kan hebben voor zijn omgeving. 

Verder vanaf 2024

In 2024 wordt in dit werkpakket gewerkt aan versie 1 van de Maatregelencatalogus tunnels waardevol in hun omgeving. Ook worden bestaande meetmethodes en toepasbaarheid op tunnels onderzocht. In 2025 wordt dan met de gekozen meetmethodes geoefend bij in elk geval twee tunnels. Ook wordt in dat jaar de Maatregelencatalogus geüpdatet naar versie 2, door klimaatadaptieve en biodiverse maatregelen toe te voegen. Er wordt tevens een rapport opgeleverd met ervaringen over hoe tunnels actief bijdragen aan de leefomgeving. 

Van 2026 tot 2030 (de aanjaagjaren) zijn er metingen beschikbaar, net als een rapportage Klimaatadaptatie tunnels. Het groeiboek Maatregelencatalogus  klimaatadaptieve en biodiverse maatregelen tunnels is aan het eind van deze periode in versie vijf verkrijgbaar. Nu wordt ook een plan van aanpak voor het behalen van de overheidsdoelen voor 2050 uitgewerkt. 

Projecten

Haalbaarheidsonderzoek tunnel in omgeving

Welke deelthema’s zijn van belang (water, fijnstof, biodiversiteit, …), hoe meten we die en wat is de rol van het COB hierin?

Kick-off  werkpakketten

Op vrijdag 2 juni 2023 vond een brede kick-offbijeenkomst binnen de ontwikkellijn Duurzaamheid uit het COB-tunnelprogramma. Ruim 25 projectleiders, rapporteurs, experts en leden hebben de doelstellingen en de aanpak binnen de drie werkpakketten (Energietransitie, Circulariteit en Tunnels in omgeving) centraal besproken en hebben vervolgens per werkpakket afspraken gemaakt over aanpak en rolverdeling. De projectleiders bekijken nog of er aanvullende expertise nodig is en benaderen kan rechtstreeks contact opnemen met mensen waar nodig een op een. Wie op basis van de informatie op deze webpagina denkt een bijdrage te kunnen leveren, kan rechtstreeks contact opnemen met Karin Clement via karin.clement@cob.nl.

>> Bekijk de presentatie (pdf, 2 MB)

Deelnemers

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Steven de Kruijf, rol: Projectleider

Equans Infra en Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Vera Geluk, rol: Rapporteur

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Antwerpen, Posthoflei 5 bus 1
Philip Labouchere, rol: Lid