‘Overkap of ondertunnel de A20’

De PvdA stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met een haalbaarheidsstudie naar Het Nieuwe Noorden, een plan om de snelweg boven Rotterdam te verstoppen onder een nieuw, groen stadsdeel.

“We borduren ermee voort op het eerdere plan Kralingse Berg van architect Winy Maas van MVRDV en projectontwikkelaar Blauwhoed van tien jaar geleden”, zegt raadslid Dennis Tak. “We kijken nu naar het hele stuk A20 tussen het Terbregseplein en het Kleinpolderplein en een klein deel van de A13.” De PvdA verwacht niet dat Het Nieuwe Noorden net als de Kralingse Berg in de ijskast zal belanden, onder meer doordat er nu voorbeelden zijn van overkluizingen van snelwegen die bijdragen aan een betere stad, zoals de A2 bij Maastricht.
>> Lees meer

Victory Boogie Woogietunnel in februari 2021 open voor verkeer

Het einde is nu écht in zicht: na een paar keer uitstel, staat de officiële opening van de tunnel in de Rotterdamsebaan bij Den Haag nu gepland voor februari 2021.

Zo’n vijf jaar is er gebouwd aan de Victory Boogie Woogietunnel. Van het verleggen van kabels en leidingen en slopen van gebouwen, tot het boren van de tunnel, inrijden van viaducten en inrichten van de openbare ruimte. De tunnel is onderdeel van de Rotterdamsebaan, de nieuwe weg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag. Vanwege de coronamaatregelen is een laatste open dag voor groot publiek niet mogelijk. In plaats daarvan zijn er online festiviteiten en zal de feestelijke opening ook online te zien zijn.
>> Lees meer

A16 Rotterdam open in 2025

De geplande openstelling van de A16 Rotterdam, de eerste energieneutrale snelweg met tunnel, verschuift van 2024 naar 2025.

Er zijn meerdere factoren die tot vertraging hebben geleid. Zo duurde het verstrekken van vergunningen langer dan gepland en moesten er extra grond- en wateronderzoeken worden uitgevoerd. Inmiddels is aan alle voorwaarden voldaan, zijn de benodigde vergunningen binnen en zijn de bouwactiviteiten in volle gang.
>> Lees meer

Op reis door de aarde

In de negentiende eeuw ontdekte men de wereld onder de grond. Robert Verhoogt schreef een cultuurhistorisch boek over de ontdekking van het onderaardse.

Verhoogt schreef eerder een boek over de geschiedenis van de luchtballon en de sporen die deze uitvinding heet nagelaten in de cultuur van de negentiende eeuw. In zijn nieuwste publicatie verlegt hij het perspectief van de lucht naar het binnenste van de aarde. Verhoogt laat de lezer meekijken door de ogen van tijdgenoten. Aan het einde van het boek maakt Verhoogt de sprong naar de 21ste eeuw, naar de Noord/Zuidlijn, naar de goudkoorts van nu, die zich richt op silicium, dat essentieel is voor chips, zonnecellen en smartphones.
>> Meer informatie

Techniek achter ondergronds

Paulien Sewuster nam de luisteraars van BNR Nieuwsradio mee naar de ondergrondse wereld van buizen en leidingen. Met welke technieken wordt die wereld in kaart gebracht?

In de BNR Techniektour gaat een reporter elke week op pad om te kijken welke impact techniek heeft op de samenleving en hoe techniek bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Op 15 december 2020 werd stilgestaan bij innovatieve technieken voor werkzaamheden aan het riool en grondradar om te zien welke kabels en leidingen er onder de grond lopen.
>> Meer informatie

Veel nieuwe COB-publicaties

Door het afsluiten van het eerste tunnelprogramma zijn op de valreep van 2020 nog een aantal rapporten afgerond. Op de Tunneldag 28 januari 2021 was de officiële presentatie.

Zo is in Van OTO naar V-OTO de ontwikkeling van virtueel opleiden, trainen en oefenen (V-OTO) in kaart gebracht. Het rapport Van realisatie naar exploitatie gaat in op de ‘schuttingen’ die er bestaan tussen de bouwfase en de gebruikersfase van een tunnel: wat zijn oorzaken en mogelijke oplossingen?
>> Naar de kennisbank

Bodemdaling

Vorig jaar uitgesteld, nu hopelijk alsnog: het tiende internationale symposium over bodemdaling, Tenth international symposium on land subsidence (TISOLS).

Bodemdaling is een internationaal probleem en heeft effect op leefbaarheid en (economische) ontwikkeling voor miljoenen mensen over de hele wereld. Het is bijzonder dat dit congres in Nederland plaatsvindt, dat gebeurt slechts eens in de dertig jaar. Het Tenth international symposium on land subsidence (TISOLS) richt zich op het koppelen van hydrologische, geotechnische en geologische kennis aan beleid en sociaal aanvaardbare oplossingen voor bodemdaling.

17-21 mei 2021 • o.a. Delft en Gouda • www.tisols2020.org

Symposium Bodem Breed

De organisatie van Bodem Breed doet een hernieuwde poging een fysiek symposium te organiseren voor en door bodemprofessionals.

Een deel van het programma van 2020 zal digitaal in het voorjaar van 2021 worden gegeven. Op het symposium op 3 juni 2021 is daarom ruimte voor nieuwe sessies. Voorstellen kunnen tot uiterlijk vrijdag 12 februari 2021 ingediend worden. De rol van bodem onder maatschappelijke opgaven staat nog steeds centraal. Vele maatschappelijke opgaven zijn niet zonder een vitale bodem te realiseren. Samenwerking, het inzetten van bodemdiensten voor opgaven, of het nu gaat om de herinrichting van de stad of herinrichting van het landelijk gebied, regie en kaders, bodemherstel; het komt allemaal ter sprake op Bodem Breed.

3 juni 2021 • Hotel Theater Figi, Zeist • www.bodembreed.nl

PAOTM: Diepwanden

Het ontwerp en de uitvoering van een diepwand is complex en vraagt om speciale kennis. Die kunt u opdoen in de cursus Diepwanden van PAOTM.

Het veelgebruikte basisboek Handboek Diepwanden (SBRCURnet/COB-publicatie 231) wordt herzien en aangevuld met recente onderzoeksresultaten en ervaringen uit projecten. Enkele jaren geleden is tevens de CUR-publicatie Rekenregels voor diepwanden geheel herzien. De PAOTM-cursus biedt u de kans om zowel de kennis uit de nog te verschijnen als de reeds uitgekomen publicaties snel eigen te maken.

13 en 14 april 2021 • Delft • www.paotm.nl/nl/cursus/diepwanden