Pdf-generator en eerste Engelstalige groeiboek

Over sommige onderwerpen raak je nooit uitgeleerd. Daarom heeft het COB groeiboeken: digitale rapportages die gemakkelijk kunnen worden bijgewerkt en aangevuld. Ook de functionaliteiten groeien gestaag door.

Op veler verzoek heeft het COB een pdf-generator gebouwd voor de nieuwste groeiboeken. Elke nacht wordt de inhoud omgezet naar een pdf die gratis te downloaden is. U vindt de downloadknop in het betreffende groeiboek. Let wel, die pdf blijft een momentopname: na verloop van tijd kan de gedownloade pdf afwijken van het online groeiboek.

Daarnaast is het groeiboek Cybersecurity vertaald naar het Engels. Hier was veel vraag naar. Het ‘living document’ richt zich op de digitale weerbaarheid van infrastructurele objecten zoals tunnels. Het geeft tips om de beschikbaarheid en privacy te waarborgen en bespreekt de taken en verantwoordelijkheden van alle belanghebbenden.

>> Naar de Nederlandse groeiboeken
>> Naar de Engelstalige edities (voor zover die er zijn)

Zeven innovaties voor stedelijke ondergrond

Tijdens het Flexival op 12 april 2019 werd het project Vol onder maaiveld afgetrapt; een zoektocht naar slimme oplossingen om maatschappelijke ambities te realiseren in de volle binnenstedelijke ondergrond. En nu liggen er zeven concrete innovatieve ideeën.

 • Ongoing heeft als voorstel: geen sleuf dicht zonder voorzieningen voor extra ruimte. Zij combineren bestaande en bewezen technieken tot een nieuwe slimme oplossing voor de chaotische ondergrond.
 • De nieuwe norm NEN071 biedt mogelijkheden voor een verticaal kabel-en-leidingensysteem (VKLS). Daarmee kan het ruimtegebruik tot wel tachtig procent worden beperkt.
 • Het team van Denk dieper, denk anders wil een nieuwe ondergrondse hoofdinfrastructuur maken op zo’n diepte dat er ruime afstand wordt gehouden tot de paalpunten van funderingen.
 • Bouw eigenwijks werkt aan een model om de kosten van duurzaamheidsmaatregelen onder en boven het maaiveld te berekenen. Dit maakt het mogelijk om de totale waarde te optimaliseren.
 • Digitale modellen geven nu al inzicht in ontwikkelingen in de boven- en ondergrondse ruimte. Met slimme algoritmen kan die ruimte zo efficiënt mogelijk ingericht worden.
 • De Aorta is een bundeling van kabels en leidingen onder de rijbaan langs kades in de binnenstad. Vanuit een centrale plek kan ondergronds onderhoud uitgevoerd worden. Het wordt een grid onder de stad.
 • Biomimicry is het benutten van ideeën uit de natuur. Samen met deskundigen wil het team bruikbare principes uit de natuur vertalen naar technische oplossingen voor het anders inrichten van de ondergrond.

De komende tijd gaat het kernteam van De Bouwcampus en het COB met elk innovatieteam in gesprek over het verder uitwerken van hun idee; wat hebben ze nodig?
>> Lees meer over de innovatie en bekijk de pitches

Nieuwe participanten

 • OFN ontwikkelt producten en diensten voor openbare ruimten, zoals het tunnelveiligheidsportfolio van de Blankenburgverbinding.
 • Colt International is is onder meer specialist op het gebied van brandveiligheid in spoor-, metro- en verkeerstunnels.
 • Concrefy biedt een combinatie van hightech onderzoek, betontechnologische expertise en value engineering.
 • OTIS Industry geeft advies, begeleiding en ondersteuning op het gebied van industriële automatisering en cybersecurity.
 • Tripsolute levert managers, adviseurs en specialisten op de gebieden ruimte, water en mobiliteit.
 • Lantis, de vroegere Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel nv, werkt met de Oosterweelverbinding aan de mobiliteit van Antwerpen.

Schreudersstudieprijs naar volgend jaar

Goed nieuws voor alle afstudeerders op het gebied van ondergronds bouwen: je kunt je voorlopig nog steeds aanmelden voor de Schreudersstudieprijs. Het bestuur van Stichting A.M. Schreuders heeft namelijk besloten de prijsuitreiking te verschuiven naar 2021.

Het jaar 2020 verloopt voor iedereen anders dan gedacht. Door het coronavirus kan ook het jureringsproces van de Schreudersstudieprijs niet verlopen zoals gepland. Daarom is de uitreiking een jaar uitgesteld. Dat betekent dat studenten die tussen 1 april 2018 en 31 maart 2021 afgestudeerd zijn op het gebied van ondergronds bouwen kunnen meedingen naar de prijs van 2.500 euro en de eeuwige roem. Op de website is te zien welke onderzoeken er al zijn ingediend. Op 1 mei jl. stond de teller op zes.
>> Lees meer

Het COB op 31 maart 2020 precies 25 jaar

Dinsdag 31 maart 2020 was het precies 25 jaar geleden dat het COB werd opgericht. Hoewel het grote feest op 12 juni 2020 niet doorgaat, zijn er wel veel feestelijkheden. Natuurlijk óók op de verjaardag.

Op de verjaardag zelf, 31 maart 2020, verzamelden de meest actieve COB’ers zich digitaal. Precies om 20.30 uur keek iedereen naar een speciaal gecomponeerd en opgenomen lied van de COBand, ondertussen genietend van de chocolade die een paar dagen eerder per post was bezorgd. In zijn lied Verzilverd door de jaren verwoordde Allart Hoekstra, muzikant en COB’er, treffend wat iedereen voelde: “Ik ben niet meer van mij alleen, sinds ik jullie ken.”
>> ‘Verzilverd door de jaren’ is te vinden op YouTube