Tweede tunnelbuis in aanbouw

In september 2018 is in Den haag het boorproces voor de tweede tunnelbuis van de Victory boogie woogietunnel gestart.

Begin juli 2018 kwam tunnelboormachine (TBM) Catharina-Amalia voor de eerste keer aan in de ontvangstschacht in de Binckhorst. Toen had ze 1640 meter geboord vanuit de startschacht in de Vlietzone. De TBM is in de zomer gedemonteerd en teruggebracht naar het startpunt. Het transport van het 115 ton wegende graafwiel met een diameter van zo’n 11 meter was bijzonder imposant. In de zomer werden ook bij knooppunt Ypenburg twee grote dekken in de A4 geplaatst, zodat de Rotterdamsebaan onder de snelweg kan worden aangelegd.
>> Lees meer

Honderd jaar geotechniek

Een treinrit in 1918 van Hilversum naar Amsterdam zette het vak geotechniek in een klap op de kaart.

Op vrijdag 13 september 1918 vond bij Weesp een van de grootste treinrampen plaats in de Nederlandse geschiedenis. De spoordijk waarop de trein reed, was door hevige regenval zo verzadigd geraakt dat het dijklichaam instabiel werd en afschoof. Naar aanleiding van de ramp groeide de vraag naar meer inzicht in het gedrag van de bodem. Inmiddels zijn dankzij geotechniek een aantal belangrijke Nederlandse iconen gerealiseerd, zoals de Afsluitdijk, de Maastunnel, de Deltawerken en de Noord/Zuidlijn.
>> Lees meer

Parkeergarage Croeselaan geopend

Sinds 15 september 2018 is parkeergarage Croeselaan in gebruik: 778 parkeerplekken onder het jaarbeursplein in utrecht.

De bouw van de parkeergarage was mede complex vanwege de hoge architectonische kwaliteit en de ligging midden in druk stedelijk gebied. De architect koos voor zoveel mogelijk daglicht bij de entrees, een logische markering en veel kleur. Voor de overzichtelijkheid is uitgegaan van volledig vlakke plafonds. De eis om alle leidingen weg te werken, kostte de nodige hoofdbrekens. Om omgevingshinder te beperken, werd een ruimtebesparende betonnen stempelraam gebruikt, en een zo klein mogelijk bouwterrein in combinatie met just-in-timeleveringen.
>> Lees ‘Engineering naar voren vanwege architectonische eisen’

Worstelen met kabels en leidingen

In de praktijk blijkt dat er niet één juiste aanpak is om ondergrondse kabels en leidingen te verleggen; er zijn er vele! De uitkomsten van een inventarisatie bij praktijkprojecten zijn vastgelegd in een rapport.

Voor de inventarisatie zijn interviews afgenomen bij zes praktijkprojecten: Ombouw Amstelveenlijn, Omlegging Badhoevedorp, Gaasperdammerweg, Rotterdamsebaan, Spoorzone Delft en OBSP Leiden. De verworven inzichten laten zien dat de omgang met kabels en leidingen in grote infrastructurele projecten wel een technische component heeft, maar dat de essentie ligt op het sociale vlak.
>> Naar het rapport op de kennisbank
>> Lees meer over het project

Update Tunnelveiligheid verklaard

Onder leiding van ben van den horn, coördinator van het kpT, is de publicatie Tunnelveiligheid verklaard geactualiseerd.

De eerste uitgave dateerde van 2016. Het naslagwerk legt de ontstaansgeschiedenis van het tunnelveiligheidsdenken in Nederland en de achterliggende overwegingen uit. De nieuwe versie sluit aan bij de huidige stand van zaken op het gebied van veiligheidsvoorzieningen en wet- en regelgeving.
>> Naar de publicatie op de KPT-website

Regie op kabels en leidingen

Rotterdam en amsterdam voeren op verschillende wijze regie op kabels en leidingen. Geert Roovers (lector saxion) heeft een refl ectie op twee onderzoeksrapporten gepubliceerd.

Amsterdam stelt zich veelal op als faciliteerder terwijl Rotterdam hoofdzakelijk visionair optreedt. De casestudy’s bieden volgens Roovers interessante aanknopingspunten voor het project Common ground voor ondergrondse infra.
>> Naar de publicatie op de kennisbank

Ondergrondse infradag

In opdracht van ProRail organiseert Railcenter een kennisevenement vol workshops, interessante sprekers en verrassende demonstraties.

Het thema van de dag is ‘ondergronds verbinden en verduurzamen’. Tijdens de verschillende kennissessies delen professionals hun nieuwste inzichten op het gebied van innovatie binnen de ondergrondse infra.

11 okt. 2018 • Railcenter, Amersfoort • Meer info

Symposium Bodem Breed

Het netwerkevent voor en door bodem- en ondergrondprofessionals vindt plaats op 13 november 2018 in amsterdam.

Bodem Breed staat bekend om zijn verbindende en interactieve karakter. Bodem- en ondergrondprofessionals komen zelf met voorstellen voor onderwerpen, presentaties en sessies.

13 nov. 2018 • Tolhuistuin, Amsterdam • www.bodembreedsymposium.nl

Betondag

Beton, duurzamer dan ooit! Dat is het thema van de Betondag 2018. een actueel maatschappelijk onderwerp, dat voor de gehele betonketen van belang is.

Het wordt geen Betondag zoals u gewend bent; het evenement wordt vernieuwd. Zo zijn er in het congresprogramma minder parallelsessies tegelijk en worden de lezingen per thema ingedeeld.

15 nov. 2018 • De Doelen, Rotterdam • www.betondag.nl

Veenomeen

Heel Holland Zakt heeft dit jaar een nieuwe naam: het Veenomeen. De ingrediënten zijn hetzelfde. Nog steeds een complete dag geheel gericht op de aanpak van veenbodemdaling.

Voor de economische slagkracht van Nederland is het essentieel dat bodemdaling wordt aangepakt. Tijdens het Veenomeen van het Platform Slappe Bodem zijn er plenaire discussies met prominente stakeholders, parallelle kennissessies en een informatiemarkt.

22 nov. 2018 • Taets, Zaandam • www.slappebodem.nl/veenomeen2018