Het COB netwerkt op World Tunnel Congress

Veel participanten zijn van 9 t/m 15 juni in Bergen te vinden. In de Noorse stad vindt dit jaar het ITA-AITES World Tunnel Congress plaats. Het COB is ook aanwezig om een internationaal netwerk op te bouwen. Op 12 juni worden twee onderwerpen onder de aandacht gebracht tijdens een informeel diner.

Het ene onderwerp is energiereductie in tunnels. Carolina Lantinga (student TU Delft) heeft in samenwerking met het COB- expertteam een Engelstalige samenvatting gemaakt van het groeiboek over energiereductie in tunnels. Met dit paper wil het COB het komende jaar een internationale groep vormen die gaat werken aan een 0-energietunnel. Tijdens de STUVA Conference in december wordt het paper gepresenteerd door Paul Janssen, voorzitter van het expertteam.
>> Naar projectpagina

Het andere onderwerp is daadwerkelijke levensduur van ondergrondse constructies. Het COB wil in kaart brengen wat de voornaamste risico’s voor tunnels zijn: veroudering van de constructie zelf, de invloed van de fysieke omgeving en/of veranderende omstandigheden. De eerste inventarisatie wordt tijdens het WTC gedeeld met Nederlandse en buitenlandse deelnemers. Een werkgroep gaat daarna een position paper uitwerken.
>> Naar projectpagina

Neem voor meer informatie contact op met Ellen van Eijk via ellen.vaneijk@cob.nl of 085 4862 410. Zie ook de website van het WTC 2017.

22 september 2017: COB-café Gaasperdammertunnel

Deze zomer wordt de eerste fase afgesloten van het leertraject van de Gaasperdammertunnel. Rijkswaterstaat, IXAS en het COB presenteren u de eindresultaten in een COB-café op 22 september 2017.

De Evaluatie Gaasperdammertunnel is in 2016 officieel van start gegaan. Aan de hand van interviews met projectteamleden zijn er papers geschreven over drie thema’s: veiligheid, integratie civiel-ICT en omgevingsmanagement. Deze papers zijn begin 2017 gereviewd door hoogleraren en externe experts. Daarnaast is er feedback verzameld met een kennisdag voor tunnelexperts. Alle resultaten worden verwerkt tot een publicatie. Die publicatie wordt gepresenteerd in een speciaal COB-café op 22 september 2017.

Aan de invulling van het COB-café wordt nog hard gewerkt. Wel staat vast dat kennisoverdracht, het delen van praktijkervaring en het ontmoeten van vakgenoten centraal staan: het COB-café is dan ook extra interessant voor young professionals.

>> Meer informatie en aanmelden

Laatste platformbijeenkomst Richard van Ravesteijn

Na tien jaar coördinatorschap neemt Richard van Ravesteijn afscheid van het COB. Richard was al die jaren hét aanspreekpunt op het gebied van kabels en leidingen. Hij leidde onder meer een platform en diverse projecten. Na afloop van de platformbijeenkomst op 21 juni 2017 is er ter ere van Richard een informele receptie. Zowel (oud-)platformleden als andere collega’s zijn van harte welkom!.

Tijdens de bijeenkomst in juni neemt ook voorzitter Sjaak Verburg (Havenbedrijf Rotterdam) afscheid van het platform. Richard en Sjaak werkten nauw samen bij het vormgeven van de platformbijeenkomsten. Ook waren ze allebei betrokken bij diverse COB-werkgroepen. Onder leiding van Richard zijn onder meer de rapporten Innovatieve opsporingstechnieken ondergrondse infrastructuur, Kabels en leidingen detecteren zonder graven, Verdienstelijke netwerken, Kabels, leidingen en mensen, en Data delen tot stand gekomen. Het COB is Richard en Sjaak zeer dankbaar voor hun jarenlange inzet!.

Voor aanmelding voor de platformbijeenkomst en/of de receptie kunt u contact opnemen met Edith Boonsma via edith.boonsma@cob.nl of 085 4862 410

Platform Meerwaarde ondergrond officieel van start

Op 9 mei 2017 is het platform Meerwaarde ondergrond voor het eerst bijeengekomen. De Omgevingswet stond dit keer centraal. Later dit jaar volgen nog meer praktische en inspirerende onderwerpen. Komt u dan ook?

Helemaal nieuw is het platform niet; het is een fusie van de Carrousel Ondergrond en ordening en het platform O&O. Het platform Meerwaarde ondergrond is dan ook dé plek waar markt, overheid en kennisinstituten kennis en ervaringen uitwisselen op het snijvlak van ondergronds bouwen en ruimtelijke ordening. Voor 2017 staan nog vier bijeenkomsten gepland, onder meer over de energietransitie.
>> Lees meer over het platform Meerwaarde ondergrond

Neem voor meer informatie en aanmelding contact op met Edith Boonsma via edith.boonsma@cob.nl of 085 4862 410.

Bijeenkomst op 9 mei 2017. (Foto: COB)

Platform op excursie

De leden van het COB-platform Beheer en onderhoud gaan op 26 juni 2017 op bezoek bij het UMC Utrecht. Hoe werkt assetmanagement in een ziekenhuis en wat is hiervan te leren voor het vakgebied ondergronds bouwen? De platformleden krijgen onder meer een rondleiding gericht op de beheer- en onderhoudsaspecten van het UMC.
>> Lees meer over het platform Beheer en onderhoud

Neem voor meer informatie en aanmelding contact op met Ellen van Eijk via ellen.vaneijk@cob.nl of 085 4862 410.