Druk najaar voor de platforms

Het COB is een netwerkorganisatie, wat betekent dat het bij elkaar brengen van de netwerkleden een van de belangrijkste doelstellingen is. Dit najaar vinden er weer veel platformbijeenkomsten plaats; van beheer en onderhoud tot ordening en waarde. Daarnaast is er de jaarlijkse programmaraad.

De programmaraad komt op bijeen op 15 november 2016. De contactpersonen van COB-participanten zullen onder meer worden bijgepraat over de toekomstvisie op tunnels (zie elders op deze pagina) en ruimte krijgen om feedback te geven.

Wilt u deelnemen aan een platformbijeenkomst, dan horen we dat graag! Neem hiervoor contact op via info@cob.nl of 085 4862 410. Voor de programmaraad worden persoonlijke uitnodigingen verstuurd. U vindt alle bijeenkomsten van het COB ook in de online agenda.

COB-congres 2016

We hebben een thema, een datum en een locatie. U kunt hem dus in de agenda zetten! Het COB- congres van 2016 vindt plaats op donderdag 8 december, wederom bij Lijm & Cultuur in Delft (nu met goede verwarming). Het thema is gelijk aan dat van deze Onderbouwing: leren in de praktijk.

De komende maanden wordt het congresprogramma uitgewerkt. Via de digitale nieuwsbrief houden we u op de hoogte. Zie ook de congrespagina.

Spoorzone Delft deelt lessen openstelling

Met de realisatie van de Willem van Oranjetunnel won Spoorzone Delft in 2015 de Schreudersprijs. Het prijzengeld van 25.000 euro wordt gebruikt om de lessen uit het succesvolle openstellingstraject te delen met de sector.

De aanleg van de spoortunnel in Delft was niet alleen een technisch hoogstandje: met name het proces naar de ingebruikname is bijzonder soepel verlopen. De publicatie zal ingaan op onder meer het opleiden, trainen en oefenen (OTO), het test- en simulatieprogramma en het stakeholdermanagement. Het doel van de publicatie is kennis over te dragen aan vergelijkbare spoor- en wegtunnelprojecten.

>> Voorbeeldproject Willem van Oranjetunnel
>> Spoorzone Delft wint Schreudersprijs 2015

Voor de slimme lezer

Hoewel ‘leren in de praktijk’ nooit eerder een thema in de Onderbouwing is geweest, zijn er wel vaker artikelen over geschreven. Bovendien zullen er in de toekomst nieuwe stukken over verschijnen. Daarom is het thema ook beschikbaar gemaakt voor de Onderbreking. Dan kunt u wanneer u maar wilt een digitaal magazine maken vol interessante artikelen en COB-projecten over praktijkleren.

Minicongres Big data

Wat kan big data betekenen voor het ondergronds bouwen? Deze vraag staat centraal tijdens het minicongres dat het COB organiseert op 26 oktober 2016. U bent van harte welkom!

Nieuwe technologieën bieden iedere dag meer mogelijkheden voor het verzamelen van gegevens. En die gegevens kunnen ingezet worden om systemen te monitoren en bij te sturen. Op het gebied van ondergronds bouwen wordt nog weinig gebruikgemaakt van big data. Daarom wil het COB het onderwerp onder de aandacht bren- gen, te beginnen met een gratis minicongres. De middag start met een inleiding door Guus Coolegem (C-Cube), Jasper Maters (Google) en Claudia de Andrade (Rijkswaterstaat) met inspirerende voorbeelden. Daarna zijn er kleine workshops om verder te discussiëren over concrete vragen en stellingen.
>> Meer informatie en aanmelding

Toekomstvisie op tunnels

De komende jaren zijn veel tunnels toe aan renovatie, en worden er ook veel nieuwe tunnels gebouwd. Samen met de participanten werkt het COB aan een toekomstvisie op tunnels om de komende opgaven rondom veiligheid, levensduur en beschikbaarheid slim te kunnen oppakken. Op het COB- congres worden de eerste resultaten gepresenteerd.

Het Diner van de Ondergrond op maandag 20 juni jl. vormde de aftrap voor de toekomstvisie op tunnels. De participanten brainstormden in kleine workshops over mogelijke toekomstscenario’s, om zo belangrijke aandachtspunten voor de visie te verzamelen. Het COB is deze aandachtspunten nu nader aan het onderzoeken door middel van bureauonderzoek en interviews met experts binnen en buiten het netwerk. Er is onder meer gesproken met mensen van Shell, Fokker en het Deltaprogramma. Op 15 november 2016 worden de voorlopige resultaten besproken met de programmaraad van het COB. De hoofdlijnen van de toekomstvisie zullen op het COB-congres worden gedeeld.