De Verdieping - september 2016

Over ondergronds bouwen is zoveel moois te vertellen, maar het COB wil u en het milieu niet belasten met stapels papier. De Verdieping is het antwoord. In de papieren Onderbouwing vindt u de essentie en hier, online in de Verdieping, kunt u uitgebreid verder lezen, klikken en kijken.

>> Download de Onderbouwing van september 2016 als pdf
>> Naar het archief voor meer Onderbouwingen en Verdiepingen

Thema: Leren in de praktijk

Mensen leren vaak het snelst door te doen. In deze Onderbouwing (en in december 2016 op het congres!) gaan we een stapje verder: wat en hoe kunnen we leren doordat iemand anders iets doet? Een andere kijk op praktijkprojecten.

Efficiënt beheer en onderhoud met informatiemanagement

Een informatiesysteem kan een goed hulpmiddel zijn bij het beheren en onderhouden van tunnels. Maar: “Als asset-owner moet je heel goed nadenken waar je op wilt sturen.”

Met een loep de stad door

Bovengrondse nutsgebouwen zijn vaak een doorn in het oog van bewoners, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. Maar ondergrondse oplossingen stuiten op weerstand vanwege de veiligheid en bereikbaarheid. Den Haag kwam uit deze impasse.

IN FOCUS: Toch maar niet ondergronds

Museum Arnhem gaat vernieuwen en uitbreiden. Gezien het beperkte oppervlak van het gebied en het prachtige landschap, kwam in voorstudies ondergronds bouwen als goede oplossing naar voren. Toch wordt het dat niet.

Onderwaterfietsenstalling bij Amsterdam CS

Amsterdam verbetert de bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van het Stationseiland, de omgeving rond Amsterdam Centraal. Onderdeel van de plannen is een fietsenstalling voor zevenduizend fietsen onder de middelste kom van het Open Havenfront.

Dialoog: In goed overleg graven naast waterkering

Parkeergarage De Westluidense Poort in Tiel wordt direct naast de waterkering van de Waal gerealiseerd. Hoe realiseer je op een veilige manier een bouwkuip naast een rivier waar het verschil tussen hoog- en laagwater kan oplopen tot acht meter?

Toetsen van leidingen op aardbevingsbelasting

De frequentie alsmede de zwaarte van aardbevingen neemt in Noord-Nederland als gevolg van de aardgaswinning toe. Onno Walta heeft voor zijn afstuderen een methode ontwikkeld om de aardbevingsbestendigheid van ondergrondse leidingen te bepalen.

VISIE VAN… Jeroen de Goeij

“De nieuwbouw van (ondergrondse) constructies is belangrijk en leuk voor vele partijen. Maar ook daarna wordt een langdurige prestatie verwacht: bij de openstelling bevindt de tunnel zich nog maar in een prille fase van zijn technische en economische levensduur.”