Leren in de praktijk

Leren in en van de praktijk vergt inspanning. Ook praktijkleren is een vaardigheid die je moet verwerven. Organisaties realiseren zich gelukkig steeds beter dat je het leren stevig moet instrumenteren en ondersteunen. Dat kan heel goed op een project, in de praktijk met echte gebeurtenissen en ervaringen, en ook in beperkte tijd. We hebben in dit magazine een aantal voorbeelden.

Groeien als sector

Leren van praktijkprojecten gaat in zekere zin vanzelf. Je kunt het echter ook explicieter aanpakken en bewust aansturen op leren. Daar zijn Tjeerd Roozendaal (IBA) en René de Boer (Witteveen+Bos), de nieuwe bestuursleden bij het COB, voorstander van. Zij vertellen over het belang en de invulling van leren van de praktijk.

Van een zaal vol naar een handvol

Voor de Rotterdamsebaan in Den Haag moest bijna vier kilometer aan kabel- en leidingtracés verlegd worden. Regie houden, inleven in de belangen van anderen en transparantie in de communicatie waren de drie belangrijkste succesfactoren.

Kwaliteit, integraliteit en samenwerking

De gemeente Rotterdam wilde in haar aanbestedingsproces voor de renovatie van de Maastunnel een partner vinden die voldoet aan het KIS-model. Maar operationaliseer je ‘kwaliteit, integraliteit en samenwerking’? Een COB-expertteam ondersteunde met een advies.

Ontwikkelen vanuit permanente tijdelijkheid

Herontwikkelingsgebied De Nieuwe Stad in Amersfoort beschikt over een eigen ondergronds warmtenet. De vijfentachtig huurders vormen samen een zo veel mogelijk zelfvoorzienende micro-stad. Het is in alles een lerend project.

Praktijkleren bij het COB

Het COB werd ooit opgezet om vanuit praktijkprojecten kennis te ontwikkelen over het boren van tunnels in slappe bodem. Inmiddels gebruikt het COB diezelfde aanpak voor veel meer onderwerpen. Praktijkkennis wordt opgehaald, verrijkt en weer toegepast.