Archief vacatures

Het COB verzamelt, ontwikkelt en ontsluit kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik. Hiervoor wordt binnen platforms kennisdeling gestimuleerd en projecten, die bijdragen aan het oplossen van ondergrondse vraagstukken, geïnitieerd en begeleid. Dit gebeurt samen met participanten uit het werkveld. Wilt u ook een actieve rol spelen in dit proces? Neem een kijkje bij eerdere GESLOTEN vacatures.

Projectleider groeiboek Assetmanagement 2.0

Het COB-netwerk ontwikkelt het groeiboek Assetmanagement om het assetmanagement van tunnels te professionaliseren, elkaar te inspireren en geleerde lessen en kennis vast te leggen. Voor versie 2.0 is plek voor een projectleider. De projectleider begint met het schrijven van een plan van aanpak voor versie 2.0 van het groeiboek. Gesloten.

Secretaris Informatie voor de tunnelbeheerder

Voor het project Informatie voor de tunnelbeheerder versie 2.0 is het COB op zoek naar een secretaris. Dit betreft een betaalde functie van (voorlopig) 50 uur. Het project heeft tot doel inzicht te geven in de (digitale) informatiebehoeften van beheerders. Gesloten. 

Werkgroepleden en reviewers tunnelprojecten 2024

Voor diverse COB-projecten in het Tunnelprogramma is het COB op zoek naar werkgroepleden en reviewers. Het betreft onbetaalde rollen, waarin vooral behoefte is aan expertise uit het werkveld. Gesloten.

Project- en platformondersteuner

Als project- en platformondersteuner ben je gekoppeld aan een coördinator en projectleiders. Enerzijds ondersteun je die op administratief, communicatief en organisatorisch vlak, anderzijds ben je medeverantwoordelijk voor de projecten en platforms in jouw werkpakket. Gesloten.

 

Punctuele webredacteur

Gezocht: iemand die aangeleverde content voor de website nog eens met ‘website-ogen’ bekijkt, eventueel feedback geeft en alles netjes online zet. Iemand die wil dat elke pagina klopt en alles aantrekkelijk en consistent is. Gesloten.

Gecombineerde vacature: webdeveloper en huis-IT’er

Voor de COB-website is in veel gevallen maatwerk nodig om alles op een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke manier over te brengen. Ben jij volkomen thuis in WordPress ACF, php, javascript, MySQL, html en CSS? En help je ook graag bij huis-tuin-en-keukencomputerproblemen? Gesloten.

Verkenner en kernteamleden platform Geotechniek

Hoe kijken geotechnische participanten van het COB naar de ontwikkeling en borging van geotechnische kennis? Wat is daarin de rol van een platform en is het COB daar de juiste plek voor? Met deze vragen wil het COB een verkenner op pad sturen, ondersteund door een kernteam. Iets voor u? Gesloten.

Projectleider en werkgroepleden Instrumentarium tunneldata

Uit het tunnelprogramma komt veel (monitorings)data en kennis rondom civiele tunnelconstructies beschikbaar. Het doel is om deze in een kennissysteem borgen, te combineren en te ontsluiten. De werkgroep Instrumentarium tunneldata gaat een programma van eisen voor dit systeem formuleren. Gesloten.

Deelprojectleider Kabels en leidingen en bodemdaling

Voor het project Kabels en leidingen en bodemdaling wordt gezocht naar een deelprojectleider. Bent u als adviseur of netbeheerder betrokken (geweest) bij een project in het kader van aanpak bodemdaling en vindt u het leuk en/of waardevol om geleerde lessen in te brengen? Gesloten.

Nieuwe coördinator voor KPT

Voor het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT), dat in 2023 tien jaar bestaat, zoekt het COB een nieuwe coördinator die weet te verbinden en te inspireren met dezelfde drive als de overige teamleden. Gesloten.

Vacatures ontwikkellijn Duurzaamheid

Na verkennende studies en kleine stappen voorwaarts, is het nu tijd om het groots(er) aan te pakken. Wilt u direct betrokken zijn bij duurzaamheidsontwikkelingen op het gebied van tunnels en samen met andere COB-participanten praktische kennis en instrumenten opleveren? Gesloten.

Werkgroepleden Businesscase digitalisering gezocht 

In de ontwikkellijn Digitalisering van het COB-tunnelprogramma is plek voor nieuwe leden van de werkgroep Businesscase. Wilt u een bijdrage leveren aan onderzoek over in welke zin digitalisering nut heeft voor de tunnelbeheerder? Gesloten.

Grote uitvraag voor ontwikkellijn Civiel

De ontwikkellijn Civiel uit het tunnelprogramma krijgt een nieuwe inrichting! De drie commissies Voegen, Deformatie en Degradatie zijn opgeheven en worden vervangen door werkgroepen met eigen deliverables, begeleidingscommissies voor PhD’ers of PdEng’ers en een overkoepelende Expertgroep civiel. Wilt u uw kennis en ervaring (blijven) delen in een onderzoeksproject van het COB? Zorg dan dat u zich aanmeldt. Als u al deelnemer was, wordt u niet automatisch lid van het vervolgproject. Let op: om deel te nemen dient uw organisatie participant te zijn of worden van het COB. Gesloten.

Projectleider Bomen en kabels en leidingen

Bomen en kabels en leidingen: dat is geen ‘match made in heaven’, maar beide voorzieningen hebben grote waarde voor de maatschappij. Met dit nieuwe project wil het COB-netwerk de problematiek én de mogelijke oplossingen inzichtelijk maken. Hiervoor wordt gezocht naar een projectleider. Gesloten 

Begeleidingscommissie Wettelijke kaders tunnel en omgeving

Voor een nieuw onderzoek op het gebied van veiligheid is het COB op zoek naar experts die zitting willen nemen in een begeleidingscommissie. Zowel ervaren adviseurs als hoogleraren zijn welkom! Gesloten.

Drie PhD’s gezocht voor Future proof tunnels

Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) heeft plek voor drie PhD’ers in het onderzoeksprogramma Future proof tunnels. Deze promotieplaatsen bevinden zich binnen de secties Geo-engineering en Materialen en Milieu van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft. Gesloten.

Three PhDs wanted for Future proof tunnels

The Center for Underground Construction (COB) has room for three Ph.D. students in the Future proof tunnels research programme. These Ph.D. positions are within the Geoengineering and Materials and Environment sections of the TU Delft Faculty of Civil Engineering and Geosciences. Closed.

Expert veiligheidsorganisatie/hulpverlening 2023

Voor het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) zoekt het COB een expert op het gebied van de veiligheidsorganisatie/hulpverlening, die weet te verbinden en kan samenwerken. Het betreft hier een tijdelijke inzet op basis van een inhuurcontract voor 2023, met ingang van 1 maart 2023. Gesloten.

Co-coördinator lijn Civiel

Voor de ontwikkellijn Civiel van het COB-tunnelprogramma is het COB op zoek naar een co-coördinator. Deze begeleidt het programma samen met de coördinator. Tijdsbesteding: 100 uur  in 2023. Bekijk hier de volledige vacature. Gesloten.

 

Co-coördinator lijn Digitalisering

Voor de ontwikkellijn Digitalisering van het COB-tunnelprogramma is het COB op zoek naar een co-coördinator. Deze begeleidt het programma samen met de coördinator. Tijdsbesteding: 100 uur  in 2023. Bekijk hier de volledige vacature. Gesloten.

Coördinator platform Tunnels en veiligheid

Het COB is op zoek naar een nieuwe coördinator voor het platform Tunnels en veiligheid: een gedreven professional met praktijkkennis en -ervaring, die met enthousiasme en volhardendheid het platform leidt en onderliggende projecten coördineert. Bekijk hier de volledige vacature. Gesloten.

Uitvraag tunnelprogramma 

Het afronden van diverse projecten in de ontwikkellijn Digitalisering van het tunnelprogramma, betekent het opstarten van nieuwe projecten! Wilt u (weer) uw steentje bijdragen? Hieronder vindt u alvast twee werkgroepen waarvoor nieuwe leden van harte welkom zijn. Gesloten.

Gedragsdeskundige werkgroep Cultuur digitalisering

Voor de werkgroep Cultuur digitalisering zoekt het COB een empathische gedragsdeskundige, socioloog, of psycholoog, die op basis van zijn of haar expertise kan observeren en meedenken met de werkgroep over gedrag en mechanismen in de tunnelwereld op het gebied van digitalisering. Gesloten.

Projectleider Maatregelencatalogus duurzaamheid gezocht

Maatregelencatalogus duurzaamheid kabels en leidingen is een project dat valt onder de ontwikkellijn Nieuwe werkwijzen en technieken van de Kennisarena kabels en leidingen. Voor dit nieuwe project wordt gezocht naar een projectleider, die inzicht in duurzaamheidsmaatregelen kan genereren. Dit is een nevenfunctie. Tijdsbesteding: 50 uur in totaal. Gesloten.

Projectleider Proefsleuven database gezocht

Proefsleuven database is een project dat valt onder de ontwikkellijn Feiten en inzicht van de Kennisarena kabels en leidingen. Voor dit nieuwe project wordt gezocht naar een projectleider, die voor- en nadelen van een proefsleuvendatabase kan belichten na onderzoek. Dit is een nevenfunctie. Tijdsbesteding: 50 uur in totaal. Gesloten.

Projectleider Capaciteitsvraagstuk in beeld gezocht

Capaciteitsvraagstuk in beeld is een project dat valt onder de ontwikkellijn Feiten en inzicht van de Kennisarena kabels en leidingen. Voor dit nieuwe project wordt gezocht naar een projectleider, die de vraag naar inzicht in capaciteit kan vertalen naar een concreet plan van aanpak. Dit is een nevenfunctie. Tijdsbesteding: 50 uur in totaal. Gesloten.

Projectteamleden Circulaire tunnels gezocht

Binnen het nieuwe project maatregelencatalogus Circulaire tunnels worden vier deelprojecten uitgevoerd: Circulaire visie en kennisontwikkeling, Economische aspecten van circulair platform actualiseren, Circulaire maatregelen en Circulaire tunnelstandaard-challenge/uniformeren. Voor deze deelprojecten is het COB op zoek naar projectteamleden. Gesloten.

Projectteamleden, reviewers en kennis en ervaring in logistiek

Voor het nieuwe project Logistiek bij tunnelrenovatie is het COB op zoek naar projectteamleden, reviewers en mensen met kennis van logistiek (ook van buiten de tunnelwereld). Deze informatie wordt vergaard door middel van interviews, waarbij projectteamleden partijen zo’n 1,5 uur interviewen. Na het opstellen van een concept handreiking Logistiek in tunnelrenovaties moet deze gereviewd. Gesloten.

Projectleiders en projectteamleden 4D-bouwenvelop

Voor het nieuwe project 4D-bouwenvelop is het COB op zoek naar projectleiders en -teamleden voor vier te ontwikkelen tools. Deze tools maken het ontwerpen en plannen van 4D-ruimtegebruik werkbaar en integreren de ondergrond. De functie voor projectleider is een betaalde, de projectteamleden denken op vrijwillige basis mee. Gesloten.

Uitvraag voor verdiepend onderzoek tunnelopgave

Hoewel duidelijk is dat de renovatie-opgave immens is, hebben tunnelbeheerders in Nederland en Vlaanderen behoefte aan nadere duiding en verdieping: wat betekent de opgave voor de manier waarop we de aanbesteding moeten inrichten, ons moeten voorbereiden, het werk moeten uitvoeren? Het COB stelt 25.000 euro beschikbaar voor een (of meerdere) partij(en) die in staat zijn binnen vier maanden een gefundeerde analyse van de tunnelopgave op te leveren. Gesloten.

Input voor Proceslijn voorspelbare samenwerking

Werkt u voor, met of bij een netbeheerder of gemeente en heeft u te maken met assetmanagement, regie of coördinatie van kabels en leidingen? Laat u dan interviewen voor het project Proceslijn voorspelbare samenwerking. Uw ervaringen en wensen zijn van belang om een proceslijn te maken die daadwerkelijk de samenwerking en uitwisseling van informatie in de graafketen bevordert. Gesloten.

Kernteamlid Catalogus bundelingstechnieken

Bundelen kan een goede oplossing zijn voor de wirwar aan ondergrondse kabels en leidingen in stedelijk gebied. Het COB-netwerk werkt daarom aan een catalogus waarin bundelingstechnieken voor kabels en leidingen worden beschreven en besproken. De eerste stappen hierin zijn gezet, maar voor het vervolg zoekt het COB een netbeheerder die wil aansluiten bij het kernteam. Gesloten.

Leden Begeleidingscommissie instrumentarium

Vanuit het tunnelprogramma is vraag naar een systeem om (monitorings)data en kennis die voortkomt uit tunnelrenovaties te borgen, te ontsluiten en te combineren. De Begeleidingscommissie instrumentarium gaat hiervoor een programma van eisen formuleren. De commissie bestaat uit een projectleider, secretaris en leden. Gesloten.

Schrijver Catalogus bundelingstechnieken

Bundelen kan een goede oplossing zijn voor de wirwar aan ondergrondse kabels en leidingen in stedelijk gebied. Het COB-netwerk werkt daarom aan een catalogus waarin bundelingstechnieken voor kabels en leidingen worden beschreven en besproken. De eerste stappen hierin zijn gezet, maar voor het vervolg zoekt het COB een schrijver met technische achtergrond. Gesloten.

Voorzitter commissie Degradatie

Er zijn nog veel hiaten in fundamentele kennis ten aanzien van faalmechanismen in tunnelconstructies. Het COB-netwerk heeft drie commissies over urgente civieltechnische onderwerpen, namelijk Voegen, Deformatie en Degradatie. Voor deze laatste commissie is het COB op zoek naar een voorzitter. Gesloten.

Expert veiligheidsorganisatie/hulpverlening

Voor het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) zoekt het COB een expert op het gebied van de veiligheidsorganisatie/hulpverlening, die weet te verbinden. Het betreft hier een tijdelijke inzet op basis van een inhuurcontract voor de duur van 2 jaar met ingang van 1 januari 2022. Gesloten.

Coördinator Duurzaamheid

Het COB is op zoek naar een nieuwe coördinator Duurzaamheid. Deze coördinator zet zich in om duurzaamheid een integraal onderdeel te maken van tunnelprojecten en van het tunnelprogramma van het COB-netwerk. Dit is een nevenfunctie. Tijdsbesteding: 360 uur per jaar voor (minimaal) twee jaar. Gesloten.

Coördinator Ordening en waarde

Voor het aandachtsgebied Ordening en waarde is het COB op zoek naar een nieuwe coördinator. Deze gedreven professional heeft kennis en ervaring op het gebied van ondergronds ruimtegebruik in de (hoogverdichte) stedelijke omgeving. Dit is een nevenfunctie. Tijdsbesteding: 360 uur per jaar voor (minimaal) twee jaar. Gesloten

Projectleider Inzicht in geldstromen

Inzicht in geldstromen in een project dat is ontstaan uit de Kennisarena kabels en leidingen. Is dit nou net een vraagstuk waarvan u veel weet en bent u iemand die partijen kan samenbrengen, complexe materie kan doorgronden en tot concrete, praktische oplossingen kan komen? Wellicht is deze rol iets voor u! Dit is een nevenfunctie. Tijdsbesteding: 100 tot 150 uur voor 2021. Gesloten

Projectleider Staalkaarten ondergrondse infra

Staalkaarten ondergrondse infra is een initiatief uit de Kennisarena kabels en leidingen. Voor deze rol zoekt het COB iemand met passie en verstand van ondergrondse infra, maar die ook partijen kan samenbrengen en complexe materie kan doorgronden. Dit is een nevenfunctie. Tijdsbesteding: 100 tot 150 uur voor 2021. Gesloten

Projectleider Blauwdruk proceslijn richtlijnen en verordeningen

Blauwdruk proceslijn richtlijnen en verordeningen is een initiatief uit de Kennisarena kabels en leidingen. Ook voor deze rol zoekt het COB een verbinder. Iemand met verstand van zaken, die tevens in staat is in gezamenlijkheid tot concrete, praktische oplossingen te komen. Dit is een nevenfunctie. Tijdsbesteding: 100 tot 150 uur voor 2021. Gesloten