Draag bij aan duurzame en circulaire tunnels

Bent u een professional of beheerorganisatie in de tunnelbranche en gaat uw hart sneller kloppen bij de gedachte aan een duurzame, circulaire tunnel? Grijp dan nu de kans om hieraan zelf een bijdrage te leveren! Het COB is op zoek naar mensen en tunnelbeheerorganisaties die het verschil kunnen maken in de weg naar energiereductie in tunnels, circulaire tunnelinstallaties en het klimaatproof maken van tunnels. Uw expertise inbrengen? Bekijk de onderstaande oproepen en meld u uiterlijk 15 juni 2024 aan via het aanmeldformulier.

Duurzaamheid bij het COB

De ontwikkellijn Duurzaamheid van het COB-tunnelprogramma richt zich tot 2030 op drie duurzaamheidsdoelstellingen: energiearme tunnels, circulaire tunnelinstallaties en tunnels klimaatproof. Onder die vlag worden verschillende projecten uitgevoerd en de opgedane kennis en ervaring wordt gebundeld in de steeds geüpdatete maatregelencatalogi Circulaire tunnels en Energiereductie tunnels. Hierin vinden tunnelprofessionals alles wat ze willen of zouden moeten weten rondom kansen en knelpunten op het gebied van verduurzaming van de tunnelbranche.

Gezocht: Experts voor het opstellen van energiepaspoorten voor tunnels

Voor het opstellen van energiepaspoorten voor vijf tot tien Nederlandse tunnels heeft het COB inmiddels meerdere experts gevonden. Er is echter nog plek voor vier experts op het gebied van energiepaspoorten. Voor iedere expert is 16 uur (à 125 euro) beschikbaar. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2024. Binnen de 16 uur vallen (indien nog mogelijk) een startsessie op 31 mei 2024 (kennismaken en toelichting – via Teams), een werkdag bij het COB op vrijdag 28 juni 2024 en een terugkomdag met de betrokken tunnelbeheerders bij het COB op 19 september 2024.

Gezocht: Reviewers Knelpuntenanalyse normen en richtlijnen

Maatregelen om tunnelinstallaties circulair te maken worden vaak niet toegepast omdat bestaande normen en richtlijnen lijken te belemmeren. Of dit werkelijk zo is, waar de knelpunten liggen en wie die knelpunten moet oplossen, wordt door het COB in een knelpuntenanalyse beschreven. Na afronding van deze analyse (medio 2024) is er behoefte aan een team van reviewers uit de tunnelbranche (NEN, leveranciers, aannemers, etc.) om het document te perfectioneren. Het reviewen van dit document zal zo’n 4 tot 8 uur in beslag nemen.

Gezocht: Projectleden maatregelencatalogus Circulaire tunnels versie 2

Voor het updaten van de maatregelencatalogus Circulaire tunnels, een vooronderzoek, het herschikken van TRL’s en het bundelen van maatregelen voor de begeleidingscommissie is het COB op zoek naar projectleden. Naast genoemde werkzaamheden zijn er vier gezamenlijke sessies van ongeveer twee uur, waarvan twee online. De totale werklast van de projectleden bedraagt zo’n 16 uur, verspreid over een aantal maanden.

Gezocht: Projectleden voor project ‘Materialenpaspoort TTI’s’

Het COB is op zoek naar een projectleden voor dit nieuwe project. Hierin wordt in 2024 gewerkt aan een format, waarvoor onder meer eisen van gebruikers worden geïnventariseerd. Hiervoor zijn we op zoek naar projectleden met ervaring met materiaalpaspoorten of mensen ze gaan gebruiken (tunnelbeheerders, leveranciers, etc.). Er zijn vier gezamenlijke sessies van zo’n twee uur, waarvan twee online. De totale werklast van de projectleden bedraagt zo’n 16 uur, verspreid over een aantal maanden. 

Gezocht: Tunnels waarvoor een energiepaspoort kan worden opgesteld

In 2023 heeft het COB een format voor een energiepaspoort voor tunnels opgesteld. In 2024 wil het COB het energiepaspoort toepassen bij vijf tot tien tunnels. Hiervoor zijn we op zoek naar tunnelbeheerders, die tunneldata beschikbaar willen stellen, zodat daarvoor een energiepaspoort kan worden opgesteld. Deze tunnelbeheerders krijgen dus een energiepaspoort en weten aan de hand hiervan hoe zij de energiereductie binnen de tunnel kunnen verbeteren. Op 19 september 2024 is er bij het COB in Delft een bijeenkomst waarin kansen en knelpunten met elkaar worden besproken.

Gezocht: Tunnels voor toepassen richtlijn NSVV-normering

Uit een onderzoeksprogramma van het COB en netwerkpartijen is een herijking van de NSVV-richtlijn voortgekomen, die in 2023 is opgeleverd. In 2024 richt het COB zich op de toepassing van die richtlijn in de praktijk. Bent u (werkzaam bij een) tunnelbeheerder en wilt u weten welke kansen de nieuwe richtlijn biedt voor uw tunnel? Een team van het COB gaat in 2024 langs bij tunnelbeheerorganisaties om met hen de kansen van de nieuwe richtlijn door te nemen. Meld uw tunnel nu aan!