Schreudersprijs 2019

Dit jaar reikt Stichting A.M. Schreuders weer de prestigieuze Schreudersprijs uit; dé prijs voor een bijzondere prestatie op het gebied van ondergronds bouwen. De winnende organisatie ontvangt 25.000 euro!

De Schreudersprijs kan een beloning zijn voor een knap bouwproject, maar ook met een innovatieve bouwtechniek of een creatieve ondergrondse oplossing kan er worden gewonnen. Om voor de prijs in aanmerking te komen, moet het gaan om een prestatie van een Nederlands bedrijf in binnen- of buitenlandse bodem, of van een buitenlands bedrijf in Hollandse bodem. Alle disciplines die bijdragen aan het bevorderen van verantwoord gebruik van de ondergrond kunnen meedingen naar de prijs. De prestatie hoeft dus niet per se iets technisch te zijn; ook projecten op het gebied van stedenbouwkunde, architectuur, economie of zintuigfysiologie kunnen worden beloond.

Voor de prijs worden uitgesloten mijnbouw (winning van grondstoffen), winning van (drink)water en thermische energie (warmte/koude), alsmede de opslag van vloeistoffen, gassen en thermische energie in het korrelskelet van de bodem of in holle ruimten, gemaakt met oplos- of andere technieken, die niet worden begrensd door een ondersteunende, kunstmatige bekleding.

De Schreudersprijs kent een open inschrijving: wie denkt voor de prijs in aanmerking te komen, wordt van harte uitgenodigd zijn of haar bijdrage in te sturen. Een onafhankelijk jury van deskundigen buigt zich over alle inzendingen en selecteert de vijf beste. Uit de genomineerden wordt vervolgens de winnaar aangewezen. Deze ontvangt 25.000 euro!

Inschrijven kan tot vrijdag 10 mei 17:00.

>> Naar online aanmeldformulier

De winnaars van de Schreudersprijs 2017 nemen de cheque in ontvangst. Van links naar rechts: Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat, Bauke Lobbezoo, Strukton Civiel, en Louis Prompers, Projectbureau A2 Maastricht. (Foto: Vincent Basler)