COB-tv

In 2020 werd voor het jaarlijkse congres ‘COB-tv’ in het leven geroepen. Met succes! De online uitzending trok veel bekijks en de reacties waren positief. Het concept is daarom eind 2022 voortgezet, bijvoorbeeld voor lunchlezingen over de kennisproducten die door het COB-netwerk worden ontwikkeld. Dit, en al het overige COB-videomateriaal, is ook altijd te bekijken op het COB-kanaal op YouTube

Wilt u uitnodigingen ontvangen voor uitzendingen van COB-tv, bijvoorbeeld over de deliverables van het tunnelprogramma of de kennisarena? Stuur het aanmeldformulier in, zodat u voor elke uitzending een mail met meer informatie ontvangt.
>> Naar aanmeldformulier

Uitgelichte uitzendingen

Lunchlezing Logistiek bij tunnelrenovaties

Op 21 juni 2023 verzorgden Arjan Tromp en Jessica van Rijn een lunchlezing in de vorm van een online webinar, waarin zij de kansen van logistiek bij tunnelrenovaties nader toelichtten. 

Lunchlezing Samen zonder schade

Op donderdag 24 maart 2022 vond een lunchlezing plaats over de uitkomsten van het onderzoek Samen zonder schade. Gedragspsycholoog Timo Jansen en projectleider Jarko van Bloois praatten de deelnemers in een klein uurtje bij.

 

Lunchlezing Aantoonbaar veilig meten en beslissen

Op 19 december 2022 zijn Edwin Luijt en Erik Schermer naar de COB-studio gekomen om de uitkomsten van het project Aantoonbaar veilig meten en beslissen toe te lichten. Voor de beoordeling van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van tunnels, is het belangrijk ook ‘aantoonbaar veilig’ te definiëren.

Lunchlezing Taal/data

Bram ten Klei en Marc Hamilton lichtten op 5 december 2022 de deliverable ‘Verkenning semantische basis voor de tunnelbeheerder toe. Het doel van dit project was om als tunnelsector in 2030 een gemeenschappelijke taal te spreken voor het uitwisselen en gebruiken van data en om een gezamenlijk begrip te hebben van de kwaliteit van data.

Lunchlezing Data ontsluiten en delen

Voor optimale beschikbaarheid van tunnels is data nodig. Het COB-netwerk heeft onderzocht welke databronnen beschikbaar zijn en in hoeverre de manier van gegevensverzameling gestandaardiseerd kan worden, zodat data van verschillende tunnels met elkaar vergeleken kan worden. Op maandag 21 november 2022 lichtten  André Stehouwer en Sander Ruiven de inhoud van het eindrapport Data ontsluiten en delen (2022) toe.

Lunchlezing Dashboard voor de tunnelbeheerder

Het COB-netwerk heeft onderzocht of een dashboard voor tunnelbeheerders wenselijk is, wat een tunnelbeheerder op een dashboard nodig zou hebben en hoe andere sectoren dit aanpakken. Op maandag 7 november 2022 lichtten Bram ten Klei (projectleider) en Maarten Visser (projectsecretaris) de inhoud van het eindrapport Dashboard voor de tunnelbeheerder (2022) toe.

COB-congres 2020

Op vrijdag 12 juni 2020 kwamen niet alleen alle platforms van het COB online bij elkaar, maar speciaal voor deze gelegenheid werd COB-tv in het leven geroepen. COB-tv was voor een deel gevuld met highlights uit de verschillende platformbijeenkomsten. Zo konden kijkers vast kennismaken met de interessante sprekers van die middag. Daarnaast was er aandacht voor actuele onderwerpen die losstaan van de platforms, zoals het Tunnelprogramma en de Kennisarena kabels en leidingen. COB-tv sloot af met een bijzonder hoogtepunt: de onthulling van het kunstwerk de Participantenparade.