Kabels en leidingen en bodemdaling

Het ophogen of zettingsarm maken van huis of straat heeft grote impact op kabels en leidingen. Door afgeronde en lopende reconstructieprojecten te analyseren, wil het COB-netwerk handvatten bieden voor vraagstukken op gebied van planning, fasering, uitvoeringscoördinatie en bereikbaarheid. Deze handvatten worden gebundeld in een handboek.

De problematiek rondom bodemdaling is een stevig hoofdpijndossier in de kabel- en leidinginfrastructuur. Zakkende bodem zorgt voor schades, lekkages, afvoerproblemen en andere beheeruitdagingen en reconstructie- en ophoogprojecten hebben een behoorlijke impact op kabel- en leidingnetten. De opgave om klimaatadaptatie toe te passen op stedelijke gebieden vergroot de complexiteit. Daarnaast kunnen lichtgewicht ophoogmaterialen effect hebben op de bereikbaarheid van kabels en leidingen en kan er sprake zijn van thermische, fysische of andere beïnvloeding van de materialen. 

Het handboek Kabels en leidingen en bodemdaling bevat ‘lessons learned’ van complexe reconstructieprojecten van een zakkende openbare ruimte, vertaald in aandachtspunten en aanbevelingen voor een beheerste, procesmatige aanpak. Opgehaalde vraagstukken en opgedane kennis, ondersteund met data, worden uitgewerkt in een factsheet. Het handboek dient als naslagwerk voor beheerders van de openbare ruimte waar bodemdaling een issue vormt, netbeheerders, warmtebedrijven, telecomaanbieders en advies- en ingenieursbureaus en aannemingsbedrijven.

Voorbeeld van een reconstructieproject (Kanis in de gemeente Woerden), waarbij een zettingsvrije constructie wordt aangelegd om bodemdaling in de openbare ruimte tegen te gaan. Het verleggen van kabels en leidingen bleek een ingewikkelde kwestie met vraagstukken op gebied van planning, fasering en coördinatie.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Kennisnetwerk van betrokken experts, beheerders en projectleiders namens ‘bodemdalinggemeenten’, netbeheerders, aannemers en ingenieursbureaus

Q2 2024
2

Handboek met geleerde lessen uit reconstructieprojecten.

Q1 2024
3

Factsheet waarin de opgehaalde vraagstukken worden uiteengezet.

Q1 2024
4

Implementatiesessies (workshops) op bijeenkomsten van KBF en het COB.

Q2 2024

Activiteiten januari-juni 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Selecteren onderzoeksonderwerp uit drie alternatieven die in november 2022 tijdens de startbijeenkomst zijn geformuleerd. Hiervoor is het Platform Slappe Bodem geraadpleegd.

2

Opstellen projectplan.

Alle deliverables

Benaderen inhoudelijk experts en leden van het kennisnetwerk van gemeenten, netbeheerders, aannemers en ingenieursbureaus.

1

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Rudi Zoet, rol: Projectleider
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Lid

Gemeente Alphen aan den Rijn -

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Martin van Vianen, rol: Lid expertteam

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Eddy Kolsteeg, rol: Lid expertteam
Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht -

Locatie: Maarssen, Endelhovenlaan 1
John(ny) Molema, rol: Lid expertteam
Gemeente Woerden & Oudewater

Gemeente Woerden & Oudewater -

Locatie: Woerden, Blekerijlaan 14
Ed Pollemans, rol: Lid expertteam

GOconnectIT -

Locatie: Nieuwegein, Fultonbaan 52
Jasper Selten, rol: Deelprojectleider
HVCafvalcentrale locatie Dordrecht

HVCafvalcentrale locatie Dordrecht -

Locatie: Dordrecht, Baanhoekweg 40
Ben de Mik, rol: Lid expertteam
Infra Stedin Vitens

Infra Stedin Vitens -

Locatie: ,
Bert Pater, rol: Lid expertteam

Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen -

Locatie: Gouda, Markt 27
Robert van Cleef, rol: Lid
Liander vestiging Leiden

Liander vestiging Leiden -

Locatie: Leiden, Zaalbergweg 19
Cees Looije, rol: Lid expertteam
Megaborn

Megaborn -

Locatie: Waardenburg, Steenweg 17B
Niels van Amstel, rol: Deelprojectleider

Oasen N.V. -

Locatie: Gouda, Nieuwe Gouwe O.Z. 3
Edwin Huiberts, rol: Lid expertteam

Stedin -

Locatie: Rotterdam, Blaak 8
Peter Hoogland, rol: Lid expertteam

Stichting RIONED -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Eric Oosterom, rol: Lid expertteam
Vitens drinkwaterbedrijf

Vitens drinkwaterbedrijf -

Locatie: Utrecht, Reactorweg 47
Willem Schouten, rol: Lid expertteam

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Eric Dingemanse, rol: Lid expertteam