Om een bouwproject op tijd en binnen budget te realiseren, is het essentieel om vroegtijdig en continu aandacht te besteden aan de ondergrond. Toch gebeurt dit nog niet altijd. Het COB-netwerk gaat deze opgave aanpakken door de communicatie te verbeteren tussen geotechnici en spelers in de vroege fases van een project.

Over het algemeen wordt pas in de realisatiefase van een bouwproject gekeken naar de technische kansen en risico’s. Op dat moment is al veel vastgelegd, zoals het budget, de planning en de locatie. Er moeten dan binnen die kaders kansen worden benut en risico’s beheersd. Dit is vaak niet eenvoudig, er kunnen faalkosten optreden en er kan minder waarde worden gecreëerd.

Geotechnici moeten eerder aan tafel komen. Deze werkgroep zich tot de geotechnici zelf. De werkgroep volgt twee sporen: 1) geotechnici handvatten geven om zichzelf op de kaart te zetten en 2) de kansen en risico’s toegankelijker maken bij startfases van projecten. In 2021 is de werkgroep gestart met onderzoek naar de ‘belevingswereld’ van de betrokkenen in vroege projectfases. Dit is gebeurd door middel van interviews. Ook zijn ervaringen van goede en slechte praktijkvoorbeelden gedeeld.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Plan van aanpak voor tweede helft 2022.

Gereed
2

NIEUW: Overzicht van kennisloketten/helpdesks rondom geotechnische risico’s. Advies om wel/niet een helpdesk te starten.

Q4 2022
3

NIEUW: Werkvorm voor intervisie, resultaat van pilot.

Q4 2022

Activiteiten 2022

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Gezocht naar een projectleider.

1

Afspraak eerste overleg t.b.v. plan van aanpak.

1

Lijst met opties voor vervolg gemaakt o.b.v. rapportage 2021 en platformbijeenkomst maart 2022.

1

Projectplan schrijven 2022 en 2023.

1

Brainstormsessies ter bepaling welke optie definitief uitgewerkt gaat worden.

Alle deliverables

Vragenlijst aan bestaande helpdesks gestuurd en besproken. Een presentatie hierover gegeven tijdens een projectgroepoverleg. Het contact is gelegd en de
mogelijkheden zijn onderzocht. Een definitief besluit volgt.

2

Update eind 2022

De deliverables zoals hierboven vermeld komen uit het projectplan zoals dat in september 2022 is opgesteld. Het projectplan is nog niet definitief, de groep blijft zoekende. Uitgangspunt voor eind 2022/begin 2023 is om een besluit te nemen voor definitieve uitwerking van (een van) de optie(s): 1) aanhaken bij huidige kennisloket/helpdesk/groeiboek, 2) organiseren van discussiegroepen, 3) aanhaken bij 4D-bouwenvelop.

 

Cartoon gemaakt voor Geo-Impuls, door Hein de Kort.

Deelnemers

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Jos Wessels, rol: Coordinator

Delta Ground Mechanics B.V. -

Locatie: Loosbroek, Dorpsstraat 84a
Paul de Groot, rol: Lid

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Mandy Korff, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Jos Jansen, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Johan de Jongh, rol: Lid

Mobilis B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Janneke Salemans, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 2- de Tulpenburgh
Geert Koppes, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Arjan Grashuis, rol: Lid

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Dirk Jan van Dijk, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Erik van der Putte, rol: Lid
Tim van Koelen, rol: Projectleider

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Phil Vardon, rol: Lid