Kansen en risico’s geotechniek

Om een bouwproject op tijd en binnen budget te realiseren, is het essentieel om vroegtijdig en continu aandacht te besteden aan de ondergrond. Toch gebeurt dit nog niet altijd. Het COB-netwerk werkt aan deze opgave door de communicatie te verbeteren tussen geotechnici en spelers in de vroege fases van een project.

Over het algemeen wordt pas in de realisatiefase van een bouwproject gekeken naar de technische kansen en risico’s. Op dat moment is al veel vastgelegd, zoals het budget, de planning en de locatie. Er moeten dan binnen die kaders kansen worden benut en risico’s beheerst. Dit is vaak niet eenvoudig, er kunnen faalkosten optreden en er kan minder waarde worden gecreëerd.

Er is veel te winnen door geotechnici eerder aan tafel te hebben. De werkgroep richtte zich in eerste instantie tot de geotechnici zelf en volgde twee sporen: 1) geotechnici handvatten geven om zichzelf op de kaart te zetten en 2) de kansen en risico’s toegankelijker maken bij startfases van projecten. In 2021 startte de werkgroep met onderzoek naar de belevingswereld van de betrokkenen in vroege projectfases. Dit is gebeurd door middel van interviews. Ook zijn ervaringen van goede en slechte praktijkvoorbeelden gedeeld.

Vanaf 2023 sluiten de werkgroepleden van dit project aan bij de 4D-bouwenvelop on tour. Vanuit dat project vinden workshops plaats gericht op integraal plannen en ontwerpen, waarbij de ondergrond als een volwaardig onderdeel van de planvorming wordt gezien. De projectleden van Kansen en risico’s geotechniek gaan hierbij onderzoeken welke geotechnische informatie, met welk detailniveau, noodzakelijk is voor de 4D-bouwenvelop en hoe deze informatie op een goede manier te verkrijgen is.
>> Lees meer

Cartoon gemaakt voor Geo-Impuls, door Hein de Kort.

Deelnemers

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Jos Wessels, rol: Coordinator

Delta Ground Mechanics B.V. -

Locatie: Loosbroek, Dorpsstraat 84a
Paul de Groot, rol: Lid

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Mandy Korff, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Jos Jansen, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Johan de Jongh, rol: Lid

Mobilis B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Janneke Salemans, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 2- de Tulpenburgh
Geert Koppes, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Arjan Grashuis, rol: Lid

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Dirk Jan van Dijk, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Tim van Koelen, rol: Projectleider
Erik van der Putte, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Phil Vardon, rol: Lid