Kansen en risico’s geotechniek

Om een bouwproject op tijd en binnen budget te realiseren, is het essentieel om vroegtijdig en continu aandacht te besteden aan de ondergrond. Toch gebeurt dit nog niet altijd. Het COB-netwerk gaat deze opgave aanpakken door de communicatie te verbeteren tussen geotechnici en spelers in de vroege fases van een project.

Over het algemeen wordt pas in de realisatiefase van een bouwproject gekeken naar de technische kansen en risico’s door het betrekken van specialisten in ondergrondse vakgebieden. Op dat moment is al veel vastgelegd, zoals het budget, de planning en de locatie. Het is dan aan de opdrachtgever en opdrachtnemer om binnen die kaders eventuele kansen te benutten en risico’s te beheersen. Dit is vaak niet eenvoudig, waardoor er faalkosten kunnen optreden en er minder waarde wordt gecreëerd dan in feite mogelijk zou zijn.

Het COB-netwerk wil het aanpakken van ondergrondse kansen en risico’s richting de initiële en verkennende fases van bouwprojecten bewegen; geotechnici moeten eerder aan tafel komen. Hiertoe richt de werkgroep zich niet tot de spelers in die vroege projectfases, maar tot de geotechnici zelf. De werkgroep volgt twee sporen: 1) geotechnici handvatten geven om zichzelf op de kaart te zetten en naar voren te schuiven, en 2) de kansen en risico’s in de ondergrond toegankelijker maken bij de initiële en verkennende fases van projecten.

In 2021 is de werkgroep aangevangen met onderzoek naar de ‘belevingswereld’ van de betrokkenen in vroege projectfases. Door middel van interviews in de vorm van informele gesprekken zijn antwoorden gezocht op vragen zoals: Hoe kijken zij aan tegen geotechniek? Waarom blijven ondergrond gerelateerde kansen en risico’s volgens hun lang buiten beschouwing? Herkennen zij de waarde van kansen en risico’s vroeger aanpakken? Waar hebben zij behoefte aan? Ook zijn ervaringen van goede en slechte praktijkvoorbeelden gedeeld en zijn de gesprekken op zichzelf een leermoment geweest.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Plan van aanpak voor tweede helft 2022.

Q4 2022

Activiteiten afgelopen halfjaar

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Zoektocht projectleider.

1

Afspraak eerste overleg t.b.v. plan van aanpak.

1

Lijst met opties voor vervolg gemaakt o.b.v. rapportage 2021 en platformbijeenkomst maart 2022.

1

Cartoon gemaakt voor Geo-Impuls, door Hein de Kort.

Deelnemers

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

CROW Kennisplatform voor infrastructuur en openbare ruimte

Locatie: Ede, Horaplantsoen 18
Jos Wessels, rol: Coordinator

Deltares

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Mandy Korff, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Jos Jansen, rol: Lid

Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Gerhard Wibbens, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Johan de Jongh, rol: Lid

Mobilis B.V.

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Janneke Salemans, rol: Lid

ProRail B.V.

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 2- de Tulpenburgh
Geert Koppes, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Arjan Grashuis, rol: Lid

Royal HaskoningDHV

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Teunis Linthof, rol: Lid

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Chloë Jansen, rol: Projectleider
Erik van der Putte, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Phil Vardon, rol: Lid