Kansen en risico’s geotechniek

Om een bouwproject op tijd en binnen budget te realiseren, is het essentieel om vroegtijdig en continu aandacht te besteden aan de ondergrond. Toch gebeurt dit nog niet altijd. Het COB-netwerk gaat deze opgave aanpakken door de communicatie te verbeteren tussen geotechnici en spelers in de vroege fases van een project.

Over het algemeen wordt pas in de realisatiefase van een bouwproject gekeken naar de technische kansen en risico’s door het betrekken van specialisten in ondergrondse vakgebieden. Op dat moment is al veel vastgelegd, zoals het budget, de planning en de locatie. Het is dan aan de opdrachtgever en opdrachtnemer om binnen die kaders eventuele kansen te benutten en risico’s te beheersen. Dit is vaak niet eenvoudig, waardoor er faalkosten kunnen optreden en er minder waarde wordt gecreëerd dan in feite mogelijk zou zijn.

Het COB-netwerk wil het aanpakken van ondergrondse kansen en risico’s richting de initiële en verkennende fases van bouwprojecten bewegen; geotechnici moeten eerder aan tafel komen. Hiertoe richt de werkgroep zich niet tot de spelers in die vroege projectfases, maar tot de geotechnici zelf. De werkgroep wil geotechnici handvatten geven om zichzelf op de kaart te zetten en naar voren te schuiven.

Als eerste stap wil de werkgroep inzicht krijgen in de ‘belevingswereld’ van de betrokkenen in vroege projectfases. Hoe kijken zij aan tegen geotechniek? Waarom blijven ondergrondgerelateerde kansen en risico’s volgens hun lang buiten beschouwing? Waar hebben zij behoefte aan? Wat zou hen helpen om kansen en risico’s tijdig mee te nemen? Deze vragen zullen aan bod komen in interviews die worden afgenomen door geotechnici. Hierbij is het ook interessant om goede en slechte praktijkvoorbeelden te horen.

Door de interviews te laten afnemen door geotechnici, vormen de gesprekken op zichzelf al een leermoment. Daarnaast wil de werkgroep de interviews gebruiken om een strategie of plan te maken voor communicatiemiddelen waarmee beide partijen geholpen worden. De uitwerking kan in een vervolgproject opgepakt worden.

Cartoon gemaakt voor Geo-Impuls, door Hein de Kort.

Deelnemers

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

CROW Kennisplatform voor infrastructuur en openbare ruimte

Locatie: Ede, Horaplantsoen 18
Jos Wessels, rol: Coordinator

Delta Ground Mechanics

Locatie: Loosbroek, Dorpsstraat 84a
Paul de Groot, rol: Projectleider

Deltares

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Mandy Korff, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Jos Jansen, rol: Lid

Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Gerhard Wibbens, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Johan de Jongh, rol: Lid

Mobilis B.V.

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Janneke Salemans, rol: Lid

ProRail

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 2- de Tulpenburgh
Geert Koppes, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Arjan Grashuis, rol: Lid

Royal HaskoningDHV

Locatie: Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Teunis Linthof, rol: Lid

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Erik van der Putte, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Phil Vardon, rol: Lid