Kernteam Civiel

Het kernteam Civiel borgt de samenhang en de kwaliteit van de onderzoeken naar constructieve faalmechanismen en de renovatieopgave. Daarnaast zorgt het kernteam voor verbinding met wetenschappelijke programma’s.

Vanuit renovatieprojecten komen civiele vraagstukken naar voren die niet alleen van grote betekenis zijn voor de scopebepaling en aanpak van die specifieke tunnel. Ook nieuwe renovatieprojecten zullen met (dezelfde) vraagstukken te maken krijgen. Het kernteam vormt de toegangspoort voor deze onderzoeksvragen.

Daarnaast zorgt het kernteam voor verbinding met wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld via Future proof tunnels, een programma dat is gekoppeld aan het TKI Deltatechnologie. De stuurgroep is tevens een brug tussen de resultaten in deze en de andere ontwikkellijnen. Er wordt hierbij gezocht naar combinaties van bestaande en nieuwe inzichten vanuit dit project en de andere projecten in toegankelijke, samenhangende modellen die bruikbaar zijn voor meer inzicht in de daadwerkelijke levensduur van tunnels.

Het kernteam civiel bestaat uit de coördinatoren Brenda Berkhout (TEC) en Bart Duijvesteijn (Arcadis) met Ellen van Eijk als projectensecretaris. Brenda is verantwoordelijk voor de overall coördinatie en de aansturing van de diverse projectleiders. Zij wordt daarbij ondersteund door Jan Kloosterman als projectleider. Bart is verantwoordelijk voor het wetenschappelijke programma. Wout Broere (TU Delft) is betrokken als projectleider voor het wetenschappelijk programma.

Minimaal een keer per maand komt dit kernteam bij elkaar om de voortgang en samenhang van de projecten in het civiele tunnelprogramma te bespreken. 

Deelnemers

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Bart Duijvestijn, rol: Lid kernteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid kernteam

Witteveen+Bos -

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Brenda Berkhout, rol: Coordinator