Kernteam Civiel

Het kernteam Civiel borgt de samenhang en de kwaliteit van de onderzoeken naar constructieve faalmechanismen en de renovatieopgave. Daarnaast zorgt het kernteam voor verbinding met wetenschappelijke programma’s.

Vanuit renovatieprojecten komen civiele vraagstukken naar voren die niet alleen van grote betekenis zijn voor de scopebepaling en aanpak van die specifieke tunnel. Ook nieuwe renovatieprojecten zullen met (dezelfde) vraagstukken te maken krijgen. Het kernteam vormt de toegangspoort voor deze onderzoeksvragen.

Daarnaast zorgt het kernteam voor verbinding met wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld via Future proof tunnels, een programma dat is gekoppeld aan het TKI Deltatechnologie. De stuurgroep is tevens een brug tussen de resultaten in deze en de andere ontwikkellijnen. Er wordt hierbij gezocht naar combinaties van bestaande en nieuwe inzichten vanuit dit project en de andere projecten in toegankelijke, samenhangende modellen die bruikbaar zijn voor meer inzicht in de daadwerkelijke levensduur van tunnels.

Er wordt door het kernteam ook meegewerkt aan de structural health analyses (SHA’s) die inzicht geven in de daadwerkelijke levensduur van een tunnel.

Deelnemers

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Bart Duijvestijn, rol: Lid kernteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Lid kernteam

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid kernteam

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Brenda Berkhout, rol: Coordinator