Tweede Kennisdag civieltechnisch renoveren

Op 12 oktober 2023 is in het Vakwerkhuis in Delft de tweede Kennisdag civieltechnisch renoveren gehouden. Deze bijeenkomst richtte zich vooral op delen van kennis omtrent Nederlandse tunnels. De PhD’ers uit het project Future proof tunnels waren aanwezig om zich voor te stellen. 

Professionals met een civiel tunnelhart haalden hun hart op tijdens de tweede Kennisdag civieltechnisch renoveren. Er zijn inspirerende civieltechnische presentaties gegeven over het funderingsherstel en onderzoeken van het Prinses Margrietaquaduct en over de renovatie van de Heinenoordtunnel. Hiernaast zijn er updates gegeven over de verschillende werkgroepen en -begeleidingscommissies in de ontwikkellijn Civiel van het COB-tunnelprogramma en hebben PhD’ers Sebastian Kuniewski, Arne de Jong en Ian Pierce uit het COB-project Future proof tunnels zich voorgesteld. Voor de liefhebber van technische inzichten een middag om enthousiast van te worden. Met uiteraard een informele afsluiting met een drankje en een hapje. 

Een aantal presentaties zijn te downloaden onderaan deze pagina. Helaas bevatten sommige presentaties gevoelige informatie. Deze zijn dus niet beschikbaar. 

In hoofdlijnen zag het programma er als volgt uit:

  • 12.30 uur – Inlooplunch
  • 13.00 uur – Welkom, door Brenda Berkhout
  • 13.20 uur – Kennis delen, deel 1: o.a. stand van zaken ankers Prinses Margrietaquaduct
  • 14.50 uur – Pauze
  • 15.30 uur – Kennis delen, deel 2: o.a. renovatie Heinenoordtunnel
  • 16.35 uur – Terugkoppeling, door Brenda Berkhout
  • 16.40 uur – Borrel
  • 17.30 uur – Afsluiting

>> Download agenda (pdf, 145 KB)
>> Presentatie Monitoring toeritten Hemspoortunnel (pdf, 1MB)
>> Presentatie Heinenoordtunnel (pdf, 4MB)
>> Presentatie Aanpak voegen (pdf, 924KB)

Sfeerimpressie van de tweede Kennisdag civieltechnisch renoveren. (Foto’s: COB)