Van energiereductie naar energietransitie

In 2030 zijn gerenoveerde en nieuwgebouwde tunnels energieneutraal. Dat is het doel van het COB-netwerk. Het betekent dat ‘alleen’ energiereductie niet voldoende is; er is een bredere kijk nodig op het energiegebruik van tunnels

Binnen dit project worden drie onderwerpen opgepakt die eind 2023 worden toegevoegd aan versie 4 van de Maatregelencatalogus energiereductie:

  • Er wordt een plan van aanpak opgesteld waarmee het energieverbruik van de vijf grootste belasters kan worden teruggedrongen.
  • Daarnaast wordt een format ontwikkeld voor een energiepaspoort voor tunnels. Dit format zal theoretisch worden uitgeprobeerd in twee of drie tunnels, waarna ook het effect op de beheerkosten voor deze tunnels wordt geïnventariseerd.
  • Het derde onderdeel betreft een advies met betrekking tot mogelijkheden voor energieopslag in en bij tunnels, inclusief het effect op kosten.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Plan van aanpak reductie top-5 grootste belasters.

Q4 2023
2

Format energiepaspoort tunnels, uitproberen bij 2 of 3 tunnels, inclusief effect op kosten.

Q4 2023
3

Adviesrapport energieopslag voor eigenaren tunnels.

Q4 2023

Activiteiten januari-juni 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Het eerste kwartaal van 2023 is met name besteed aan het binnenhalen van financiering en dat is gelukt.

1

23 mei 2023, projectleider en rapporteur hebben met de coördinator afspraken gemaakt over de taakverdeling.

1

2 juni 2023, startbijeenkomst met projectleden.

1

Deelnemers

Individuele deelnemers

-

Gioffry Maduro, rol: Projectleider

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Quinten van 't Hof, rol: Rapporteur
Jeroen Ruzicka, rol: Inhoudelijk Expert
Dura Vermeer Techniek B.V.

Dura Vermeer Techniek B.V. -

Locatie: Utrecht, Hertogswetering 157
Wilfred Akerboom, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Marco Zwaal, rol: Inhoudelijk Expert

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Stanley Maximillian, rol: Lid

PRO6 managers B.V. -

Locatie: Amersfoort, Henry Dunantstraat 38a
Matthia Lahm, rol: Lid