Van energiereductie naar energietransitie

In 2030 zijn gerenoveerde en nieuwgebouwde tunnels energieneutraal. Dat is het doel van het COB-netwerk. Het betekent dat ‘alleen’ energiereductie niet voldoende is; er is een bredere kijk nodig op het energiegebruik van tunnels.

Binnen dit project zijn in 2023 drie onderwerpen opgepakt die worden toegevoegd aan versie 4 van de Maatregelencatalogus energiereductie:

  • Er zou een plan van aanpak worden opgesteld waarmee het energieverbruik van de vijf grootste belasters kan worden teruggedrongen. Deze top-5 verbruikers is nu ’topverbruikers’ geworden, waarin een vaste top-3 zit en een variabele top-4 t/m 8.
  • Er is een format ontwikkeld voor een energiepaspoort voor tunnels. Dit format zal theoretisch worden uitgeprobeerd in twee of drie tunnels, waarna ook het effect op de beheerkosten voor deze tunnels wordt geïnventariseerd. 
  • Het derde onderdeel is klaar en betreft een advies met betrekking tot mogelijkheden voor energieopslag in en bij tunnels. 

Aanvullend zijn in 2023 vanuit Rijkswaterstaat twee onderzoeken gestart naar energieopslag bij tunnels. Over het rapport Energieopslag in tunnels is door het COB een internationale webinar georganiseerd en een artikel in de Onderbouwing geschreven. 

Format energiepaspoort tunnels

Tunnels zijn grote energieverbruikers, maar het precieze verbruik verschilt per tunnel en is afhankelijk van diverse eigenschappen. Het COB-netwerk presenteert een energiepaspoort dat in een oogopslag de ‘energieconditie’ en verduurzamingskansen van een tunnel zichtbaar maakt. Het format bevat statische en dynamische tunnelkenmerken die een rol spelen in het energieverbruik, het toont ’topverbruikers’ met potentiële energiereducerende maatregelen en een overzicht van het verbruik in de afgelopen vijf jaar. Voor beleid, visie en ambitie is met een energiepaspoort een gewenste labeling of klasse te bepalen voor de jaren 2030-2040. 

Deliverables 2023

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Plan van aanpak reductie top-5 grootste belasters opstellen (nu: ’topverbruikers’).

Q2 2024
2

Format energiepaspoort tunnels, uitproberen bij 2 of 3 tunnels, inclusief effect op kosten.

Gereed
3

Adviesrapport energieopslag voor eigenaren tunnels.

Q2 2024

Activiteiten juli-december 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Maandelijkse overleggen en werksessies om voortgang deliverables te borgen.

Alle deliverables

Actuele tunnelverbruiksdata verkregen.

1 en 2

Gesprekken met externe energiepartijen over opslag van energie voor tunnels.

3

28 november 2023: deliverables-update tijdens bijeenkomst platform Beheer en onderhoud.

-

Bezoek Oostenrijk/Asfinag waar energieopslag bij en in tunnels al wordt toegepast.

Alle deliverables

Deelnemers

Individuele deelnemers

-

Gioffry Maduro, rol: Projectleider

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Quinten van 't Hof, rol: Rapporteur
Jeroen Ruzicka, rol: Inhoudelijk Expert

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Marco Zwaal, rol: Inhoudelijk Expert

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Stanley Maximillian, rol: Lid

PRO6 managers B.V. -

Locatie: Amersfoort, Henry Dunantstraat 38a
Matthia Lahm, rol: Lid