Peiling 3TO-depot

Terug naar kennisbank
  • Auteur: Onno Sminia
  • Jaar: 2020

Samenvatting

Een depot voor tweedehands tunneltechnische onderdelen zou een mooie stap zijn richting een circulaire tunnelsector. Het COB-netwerk is een verkenning gestart naar de wenselijkheid van een dergelijke oplossing. Dit rapport bevat de resultaten van een eerste enquête en platformsessie.

Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie zijn. Rijkswaterstaat wil al in 2030 circulair werken. Het hergebruiken van onderdelen is een belangrijk aspect van circulair werken. Een depot voor tweedehands tunneltechnische onderdelen (3TO-depot) zou een grote bijdrage kunnen leveren, aangezien veel onderdelen die vrijkomen bij infrastructurele projecten nog een waardevolle restlevensduur hebben.

Na advies te hebben ingewonnen bij een bestaand uitwisselplatform voor materialen, is er een online enquête uitgestuurd naar de relaties van het COB. De resultaten laten zien dat de sector overwegend positief aankijkt tegen een 3TO-depot. Er zijn echter ook belemmeringen genoemd. Op de (digitale) bijeenkomst van het platform Duurzaamheid op 12 juni 2020 zijn de enquêteresultaten gepresenteerd en is nader ingegaan op de belemmeringen. Hieruit zijn handvatten voortgekomen voor het verdere traject.