Verantwoord gebruik van observatiedata leidt tot minder risico’s ten aanzien van omgevingsbeïnvloeding

“Ik vind het heel mooi dat de jury het conceptuele in de scriptie zo kan waarderen. De jury bestaat niet alleen uit mensen uit de technische wereld, waardoor inzendingen in een breder context worden geplaatst dan puur de cijfers. Juist dat conceptuele aspect vond ik tijdens het schrijven van mijn scriptie zo belangrijk”, zegt Inge de Wolf over haar scriptie The observational method for building pits in soft soil conditions, die door de jury van de Schreudersstudieprijs tot de winnaar in de categorie Techniek is uitgeroepen.

Inge de Wolf stelt in haar afstudeeronderzoek een methodiek voor om observatiedata (damwandverplaatsingen) op een statistisch verantwoorde manier te verwerken via zogeheten Bayesiaanse updating, waarbij risico’s voortdurend worden herzien op basis van beschikbaar gekomen nieuwe informatie. In de scriptie wordt deze methodiek gedemonstreerd aan de hand van reeds uitgevoerde bouwputontgravingen in Nederland. De methodiek brengt aan het licht welke beperkingen er zijn in de huidige ontwerpmethodiek en rekenmethoden, en biedt een andere perceptie op het belang van een integrale ontwerpmethodiek en het opstellen van een monitoringsplan.

De jury zegt over de scriptie: “Door middel van monitoring kan worden bepaald of constructie en omgeving zich gedragen zoals in het ontwerp berekend. Nieuw aan de methode die Inge de Wolf in haar onderzoek voorstelt, is dat door middel van kansberekening een nauwkeurigere risicoanalyse kan worden uitgevoerd, met een betere bepaling van de veiligheidscoëfficiënten. In het rapport vindt een goede interactie plaats tussen de veiligheidsfactoren in de gebruiksgrenstoestanden en de waargenomen verschijnselen bij de monitoring. Hierdoor is het mogelijk om in het vervolgtraject van de bouw, eventueel gericht, lichter te gaan construeren of op tijd in te grijpen bij eventuele onderschatting van vervormingen en krachten vanwege het tegenvallend gedrag van de grond. De noodzaak om binnenstedelijk te verdichten, ook in kwetsbare historische binnensteden, maakt dat het toepassingsbereik van deze kennis relatief groot is. Van belang is dat op deze wijze met minder risico’s ten aanzien van omgevingsbeïnvloeding kan worden gebouwd en daarmee neemt het potentieel gebruik van ondergrondse bouwmethoden toe.”

Haal meer uit de data

Inge de Wolf: “De observatiemethode is heel populair geworden omdat digitalisering veel mogelijkheden biedt. Het gebruik ervan wordt vaak genoemd, maar je kunt je afvragen of het wel echt wordt toegepast. Het gaat erom dat monitoring wordt ingezet om feedback te geven op het rekenmodel en niet alleen ter controle. Alleen met die feedback kun je leren en het rekenmodel voorspellingen laten doen die beter aansluiten op de daadwerkelijke condities van het bouwterrein. Ik hoop dat dat vaker zal gebeuren. Dat is wel de boodschap die ik met de scriptie wilde meegeven en waar ik ook nu nog heel erg achter sta: kijk kritisch en haal meer uit data. Sinds een halfjaar ben ik bezig met mijn PhD en dus weer terug aan de TU Delft. Mijn promotieonderzoek gaat over de geotechnische impact van klimaatverandering op dijken. Het is wel anders dan het onderzoek naar de observatiemethode, maar ook hier is sprake van onzekerheden in de modellering van grondgedrag. Deze proberen we te reduceren door gebruik te maken van zoveel mogelijk data en deze data kritisch te interpreteren. De belangrijkste boodschap is dat je, door kennis uit verschillende informatiebronnen te combineren, tot betere, duurzamere economische oplossingen kunt komen. Ik vind het heel tof om aan dit vraagstuk te werken en fijn dat dat bij de TU Delft kan.”

‘Het gebruik van de observatiemethode wordt vaak genoemd, maar je kunt je afvragen of het wel echt wordt toegepast.’

Fascinatie

“Mijn fascinatie voor dit onderwerp begon al heel vroeg, toen ik met mijn bachelor Civiele techniek bezig was. We kregen lessen over veiligheidsfilosofie in ontwerpen en leerden dat de parameters die we gebruiken vaak heel conservatief gekozen worden omdat er in de uitvoering van een bouwproject zoveel onzekerheden en risico’s zijn. Ik was toen al verbaasd dat we allerlei ingewikkelde wiskunde en statistiek leren en dan toch zo conservatief opereren. Dat viel me tegen; ik had een veel geavanceerdere benadering verwacht. Dat gevoel is blijven hangen. Vooral bij het bouwen en construeren met grond heeft ontwerpen op basis van die conservatieve veiligheidsfilosofie veel impact, omdat er veel onzekerheid kan zijn in de voorspelling van grondgedrag. Later bij georisicomanagement leerde ik dat een alternatief wordt geboden met de observatiemethode. Dat was mijn drive voor het onderwerp van de scriptie en de conceptuele aanpak die ik daarin bepleit.”

Download

Lees de scriptie van Inge via de repository van de TU Delft.
>> Naar scriptie